Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Ενεργοποιείται μέσα στις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»...Με την επιλογή της τράπεζας ή των τραπεζών που θα αναλάβουν τη χρηματοδοτική υποστήριξη του «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», ανοίγει τις επόμενες ημέρες ο δρόμος για την προκήρυξη του προγράμματος, μέσω του οποίου θα ενισχυθούν ιδιοκτήτες κατοικιών, που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους.

Η κυβέρνηση και... τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο πρόγραμμα, καθώς απαντά σε δύο βασικές συνιστώσες της κυβερνητικής πολιτικής: την «πράσινη» ανάπτυξη (εξοικονόμηση ενέργειας) και την αναθέρμανση της αγοράς, με την παροχή ρευστότητας για επενδύσεις σε έναν κρίσιμο τομέα για την ελληνική οικονομία, την οικοδομή.

Οι συνολικές επενδύσεις (κρατική και ιδιωτική συμμετοχή) που αναμένονται στα κτίρια μέσω του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν το 1,2 δισ. ευρώ ως το 2012, ενώ προβλέπεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερες από 100.000 κατοικίες και να δημιουργηθούν 20.000 νέες θέσεις εργασίας.

Μια καινοτομία σε σχέση με τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι ότι τα κονδύλια θα «ανακυκλώνονται», δηλαδή τα δάνεια που εξοφλούνται σταδιακά θα επιστρέφουν στο ταμείο και θα χρησιμοποιούνται για νέες προκηρύξεις του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, κάθε δύο-τρία χρόνια με τη διαδικασία αυτή
θα συλλέγονται από 300 ως 400 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα. Για κάθε κατηγορία προβλέπεται συνδυασμός επιδοτήσεων και χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων προκειμένου να γίνουν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται ιδιοκτήτες με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα των οποίων μέχρι 15.000 και 25.000 ευρώ αντίστοιχα, οι οποίοι θα παίρνουν άτοκο δάνειο και επιδότηση 30 %. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει δάνειο 15.000 ευρώ, θα αποπληρώσει 10.500 ευρώ άτοκα.

Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα 15.000 - 30.000 ευρώ ή οικογενειακό μεταξύ 25.000 και 50.000 ευρώ. Αυτοί θα παίρνουν χαμηλότοκο δάνειο και επιχορήγηση 15%.

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα 30.000 - 45.000 ευρώ ή οικογενειακό 50.000 - 65.000 ευρώ, οι οποίοι θα παίρνουν χαμηλότοκο δάνειο, χωρίς επιχορήγηση.

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που γίνεται αίτηση να ενταχθεί ολόκληρη πολυκατοικία στο πρόγραμμα (θα πρέπει δηλαδή οι ιδιοκτήτες να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια), με τη διαφορά ότι δίνεται ως επιπλέον κίνητρο η δυνατότητα να ενταχθούν όλοι στην πρώτη κατηγορία εφόσον οι μισοί τουλάχιστον ιδιοκτήτες ανήκουν σε αυτήν και οι άλλοι μισοί βρίσκονται στην κατηγορία Β.

Ποια κτίρια εντάσσονται

Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα (υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστημα θέρμανσής τους) μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον:

1) Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν την 1η Ιανουαρίου του 1980 (οπότε τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός θερμομόνωσης).

2) Η τιμή ζώνης δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

3) Χρησιμοποιούνται για κύρια και όχι εξοχική κατοικία. Για την περίπτωση πολυκατοικίας, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων.

4) Βρίσκονται (βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης που γίνεται πριν την ένταξη στο πρόγραμμα) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και με τις παρεμβάσεις θα «ανέβουν» κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα.

Για να υποβληθεί αίτηση για μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας θα πρέπει να υπάρχει αυτονομία θέρμανσης (ατομικός λέβητας) ή να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ατομικού συστήματος θέρμανσης στις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Επίσης ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Ποιες επενδύσεις είναι επιλέξιμες

Ο ανώτατος προϋπολογισμός της επένδυσης ανά κατοικία (διαμέρισμα ή μονοκατοικία) είναι 15.000 ευρώ, δηλαδή το τμήμα των επενδύσεων πάνω από αυτό το όριο δεν θα επιδοτείται. Οι κατηγορίες παρεμβάσεων που επιδοτούνται είναι:

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

2) Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.

3) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (για παράδειγμα, αντικατάσταση καυστήρα).

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται (δομικά στοιχεία και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Βήματα υλοποίησης

Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος έχει κωδικοποιήσει σε 9 βήματα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να ενταχθούν στο
πρόγραμμα. Τα βήματα έχουν ως εξής:

1) Καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις προκειμένου να υπάρξει αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.

2) Υποβολή της αίτησης στην τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

3) Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα/Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου/Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

4) Αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης/Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα/Ενημέρωση Ωφελουμένου.

5) Υλοποίηση εργασιών.

6) Δεύτερη Ενεργειακή επιθεώρηση/Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού/Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

7) Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει τα παραστατικά των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης.

8) Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

9) Πιστοποίηση/Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με κριτήριο την ετήσια εξοικονομούμενη ενέργεια (κιλοβατώρες) ανά τετραγωνικό, προς το κόστος της παρέμβασης, χωρίς αριθμό προτεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή θα πρέπει να επιλέξουν την υλοποίηση των παρεμβάσεων εκείνων που είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα, οδηγούν στην αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον κατηγορία και οδηγούν στην μεγαλύτερη εξοικονόμηση με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων θα είναι δύο μήνες μετά την προκήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσει το ΥΠΕΚΑ έχει δημιουργήσει Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk) που απαντά στο τηλέφωνο 210-9797400.
NEA


Read more...

Αλλάζουμε η Οχι είναι το δίλημμα των εκλογών τις 7 Νοεμβρίου

Να αλλάξουμε την πόλη μας και την ζωή μας.


ΓΙΑΤΙ:

Δικαιούμαι: Ευκολία μετακινήσεων, ιατρική περίθαλψη.
Μπορώ: Να αγωνιστώ για μια καλύτερη σωστά δομημένη πόλη.
Θέλω: Πάρκα,ελευθέρους χώρους και καθαρό περιβάλλον.
Χρειάζομαι: Ασφάλεια για την οικογένεια μου και τους κατοίκους μας.
Αξίζω: Να ζω σε ένα δήμο αναβαθμισμένο με οικολογική συνείδηση με ανακύκλωση και περιβαλλοντική προστασία.
Διεκδικώ: Νέες ευκαιρίες απασχόλησης, αξιοκρατία και στήριξη των προσπαθειών.


Read more...

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ" ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ


Στα χέρια της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της σπείρας των παράνομων πλειστηριασμών. Αν και η σύλληψη έγινε με αφορμή άλλη υπόθεση, τα στελέχη της Δίωξης ανακρίνουν τον 53χρονο συλληφθέντα για το ζήτημα της σπείρας που έβαζε χέρι σε περιουσίες...
Η σύλληψη έγινε λόγω απειλών κατά βασικού μάρτυρα του κυκλώματος του παραδικαστικού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια εξαγοράς στο μάρτυρα κι όταν αυτός δεν ενέδωσε, υπήρξε απειλητική επιστολή που περιείχε μία σφαίρα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Read more...

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ...


Από το : newspost.gr
Πρώτο τον Γιάννη Δημαρά, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια της η Ιπποκράτους με πέντε μονάδες από το δεύτερο που φαίνεται να είναι ο κ. Σγουρός και γι’ αυτό το λόγω στελέχη του ΠΑΣΟΚ αισιοδοξούν ότι ενδεχομένως ακόμη δεν έχει κλείσει η υπόθεση. Η μεγάλη μάχη...
γίνεται στα Ιόνια μεταξύ του επίσημου και του αντάρτη υποψήφιου για την περιφέρεια. Στο ψηφοδέλτιο του κ. Μπεριάτου, που κατεβαίνει στις εκλογές με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ μετέχουν η πρώην σύζυγος του Γ. Δρυ, Αρετή Κουρτελέση και η πρώην σύζυγος του κ. Καλούδη αντάρτη του ΠΑΣΟΚ , Λίνα Ρούσου. Από τα μέχρι τώρα δείγματα των δημοσκοπήσεων , φαίνεται ότι προηγείται σταθερά ο αντάρτης κ. Καλούδης έναντι του επισήμου υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ κ. Μπεριάτου. Στην Ιπποκράτους τα δίνουν όλα για όλα, αλλά το κλίμα δεν έχει ισιώσει ακόμη. Στο μεταξύ οριστική είναι η απόφαση του Δικαστηρίου που εκδικάστηκε πριν από λίγο, που απέρριψε την προσφυγή του υποψηφίου δημάρχου Κέρκυρας κ. Σαρλή και έτσι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει υποψήφιο στο νησί των Φαιάκων.

Read more...

Ρουμπινί: «Θέμα χρόνου η πτώχευση της Ελλάδας»


Η πτώχευση της Ελλάδας είναι θέμα χρόνου εκτιμά ο Νουριέλ Ρουμπινί. Σε συνέντευξή του στο οικονομικό περιοδικό «Capital» ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος-αναλυτής σημειώνει ότι την περίπτωση της Ελλάδας «τα δεδομένα μιλούν μια πολύ καθαρή γλώσσα».

Ακόμη και αν οι Έλληνες υλοποιήσουν το δρακόντειο πρόγραμμα περικοπών, «πράγμα για το οποίο πολύ αμφιβάλλω», λέει, το βάρος του χρέους σύμφωνα με την πρόγνωση του ΔΝΤ θα παραμείνει αισθητά πάνω από 100% του ΑΕΠ. Το παραμικρό εξωτερικό σοκ αρκεί για να καταστεί «ανεξέλεγκτο» το πρόβλημα του ελληνικού χρέους.

«Για αυτό, το ερώτημα που τίθεται για μένα δεν είναι εάν θα πτωχεύσει η Ελλάδα, αλλά μόνο πότε», τονίζει ο κ. Ρουμπινί. Εκτιμά δε ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός διάσωσης εκείνο που ενδεχομένως κάνει είναι «να καθυστερεί την κατάρρευση των ελληνικών ομολόγων - στην καλύτερη περίπτωση μέχρι το χρονικό σημείο που οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης θα είναι σε καλύτερη κατάσταση», αναφέρει ο ίδιος.

Στη συνέντευξη στο Capital ο Ν. Ρουμπινί προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεχίζουν να υπάρχουν για την παγκόσμια οικονομία. Για τη γερμανική οικονομία παραδέχεται «επέστρεψε στο δρόμο της ανάπτυξης», αλλά σημειώνει ότι «βρίσκεται πολύ μακράν του επιπέδου προ κρίσης» και πρόκειται για «στατιστικό εφέ», καθώς και το 2009 το επίπεδο ανάπτυξης ήταν χαμηλό.

Τα προγράμματα περικοπών που εφαρμόζουν η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες το τρέχον έτος θα είναι «τροχοπέδη» για την ανάκαμψη.
Read more...

Την κατάργηση των επιδοτήσεων, ζητάει το ΔΝΤ


Οι ειδικοί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ζήτησαν από το υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, την απαλοιφή από τον προϋπολογισμό του, των επιδοτήσεων πετρελαίου προς τους αγρότες, για το 2011. Παράλληλα, η υπόδειξη αυτή του ΔΝΤ συνοδεύεται με αντίστοιχη υπόδειξη για την καταβολή των επιχορηγήσεων προς τους κτηνοτρόφους, από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ωστόσο, η ρουμανική πλευρά εξέφρασε τη διαφωνία της, με την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου για τον προϋπολογισμό του 2011, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν την πρακτική αυτή. Παράλληλα, στην περίπτωση της Ρουμανίας, η καταβολή των επιδοτήσεων έχει το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην περίπτωση μη καταβολής των επιδοτήσεων, αναμένονται ζωηρές αντιδράσεις από τους Ρουμάνους αγρότες, αλλά και άμεσες συνέπειες για την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας για το 2011, σε μια περίοδο που γίνεται προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών εξαγωγών της Ρουμανίας.

Read more...

Οργανωμένο σχέδιο με δέματα-βόμβες σε πρεσβείες!

Όλα δείχνουν «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς»


http://img.protothema.gr

Οργανωμένο σχέδιο αποστολής παγιδευμένων φακέλων σε πρεσβείες της Αθήνας, είχαν θέσει σε εφαρμογή μέλη ομάδων που κινούνται στο αντάρτικο πόλης. Το γεγονός ότι ένας από τους συλληφθέντες ήταν καταζητούμενος για συμμετοχή στην οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς», δημιουργεί βάσιμες υποψίες για τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας στις επιθέσεις χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα ενδεχόμενά.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 22 και 24 χρονών, είχαν στην κατοχή τους ένα δέμα με δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς επίσης και δύο τσαντάκια μέσης τα οποία περιείχαν, το μεν πρώτο, ένα πιστόλι GLOCK με τρεις γεμιστήρες, το δε δεύτερο, ένα πιστόλι GLOCK με δύο γεμιστήρες. Επιπλέον, ο ένας από τους συλληφθέντες έφερε περούκα, ένα καπέλο τύπου τζόκευ, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους δύο φακέλους που βρέθηκαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, στόχος ήταν ο ένας να αποσταλεί στην πρεσβεία του Βελγίου στην Αθήνα, ενώ ο δεύτερος έγραφε «προς τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας». Συνολικά, σκόπευαν να στείλουν τέσσερα παγιδευμένα δέματα μέσω κούριερ, με παραλήπτες τις πρεσβείες Μεξικού, Ολλανδίας και Βελγίου, καθώς και τον Νικολά Σαρκοζί.

Οι επιθέσεις, έξι μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές, δημιουργούν πολλά ερωτήματα, ωστόσο θεωρείται βέβαιο πως στην Αντιτρομοκρατική υπηρεσία περίμεναν ένα τρομοκρατικό χτύπημα χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν το στόχο. «Περιμέναμε ότι μέχρι τις εκλογές θα υπήρχε κάποιο χτύπημα, χωρίς όμως να ξέρουμε που» λέει στο protothema.gr στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής και προσθέτει «Είναι νωρίς για συμπεράσματα, όμως θα έχουμε σίγουρα ραγδαίες εξελίξεις».


Απεσταλμένοι στο σημείο της έκρηξης: Βασίλης Δαλιάνης, Γιάννης Μπιστογιαννάκης

Στην Αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει σημάνει συναγερμός και μια γιγαντιαία επιχείρηση, βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτός από τη σύλληψη των δύο νεαρών στην οδό Ριζάρη, λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, οι πληροφορίες λένε ότι δύο γυναίκες έχουν προσαχθεί στη ΓΑΔΑ, ενώ αναμένεται ο αριθμός των προσαγωγών να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Στο μικροσκόπιο των εργαστηρίων της Αστυνομίας βρίσκονται τα υπολείμματα των φακέλων- βομβών, αλλά και τα δύο πιστόλια των 9 χιλιοστών τύπου Glock που κουβαλούσαν πάνω τους οι συλληφθέντες. Οι δύο νεαροί, δηλώνουν πολιτικοί κρατούμενοι, αρνούνται να πουν το παραμικρό και πλέον θα γίνει ακριβής ταυτοποίηση των στοιχείων τους μέσω των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων.Εκείνο που προβληματίζει τις αρχές, είναι το πώς κατάφεραν να φτιάξουν τα γράμματα – βόμβες, το είδος της εκρηκτικής ύλης (πιθανότατα μαύρη πυρίτιδα) που χρησιμοποίησαν αλλά και το μεγάλο ρίσκο που πήραν να τα «ταχυδρομήσουν» μέρα μεσημέρι από κεντρικότατα σημεία της Αθήνας.

Ψάχνουν και άλλους φακέλους

Όλα ξεκίνησαν είκοσι λεπτά πριν τις δώδεκα το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο υπόγειο κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών «Swift mail» που βρίσκεται στην οδό Αστυδάμαντος 7 στο Παγκράτι, ένας νεαρός περνά το κατώφλι και πλησιάζει το γκισέ. Δίνει 20 ευρώ στην υπάλληλο και αφού της λέει να στείλει το φάκελο στην πρεσβεία του Μεξικού, φεύγει γρήγορα χωρίς να πάρει ρέστα. Προσπαθώντας η νεαρή να τοποθετήσει το φάκελο στο πάγκο, σημειώνεται μικρής ισχύος έκρηξη (πιθανότατα να έσκασε μόνο ο πυροκροτητής και όχι η εκρηκτική ύλη) με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί ελαφρά στα δάκτυλα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.Στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντοπίζουν λίγα μέτρα πιο κάτω στην οδό Ριζάρη, δύο νεαρά άτομα τα οποία όπως προέκυψε φορούσαν μέσα από τα μπουφάν τους αλεξίσφαιρα γιλέκα ενώ κρατούσαν ένα σάκο που περιείχε έναν ακόμα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο 24χρονος φοιτητής του Πολυτεχνείου ήταν καταζητούμενος για συμμετοχή στην οργάνωση «Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς», και είχε σχηματισθεί δικογραφία εναντίον του για την τοποθέτηση αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού σε λεωφορείο της ΕΘΕΛ.

Ο άλλος δήλωσε πολιτικός κρατούμενος και αρνήθηκε να πει το παραμικρό.

Την ίδια ώρα στα ΕΛΤΑ Παγκρατίου γίνεται έλεγχος από τους αστυνομικούς για πιθανότατα νέους φακέλους χωρίς όμως αποτέλεσμα, ωστόσο παρόμοιο δέμα βρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας ACS στην οδό Σπύρου Μερκούρη φάκελος – βόμβα με προορισμό την πρεσβεία της Ολλανδίας.

Χρειάστηκε να γίνουν τέσσερις ελεγχόμενες εκρήξεις προκειμένου να εξουδετερωθούν οι δύο βόμβες ενώ παράλληλα αποκλείστηκαν όλοι οι χώροι και κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής έρευνα σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα σημεία όπου πέρασαν οι νεαροί. Εικάζεται ότι για την αποστολή βόμβας στην πρεσβεία του Μεξικού αιτία ήταν ο θάνατος νεαρού αναρχικού πριν λίγες ημέρες χωρίς όμως να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν για ποιο λόγο οι άλλες πρεσβείες μπήκαν στο στόχαστρο.
Read more...

Η νέα πρόεδρος της Βραζιλίας...


Η κυβερνητική υποψήφια Ντίλμα Ρούσεφ λαμβάνει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στη Βραζιλία, ποσοστό εγκύρων ψήφων περίπου 55,00% -με καταμετρημένο, ήδη, ποσοστό 95% του συνόλου των ψήφων. Ο αντίπαλός Ζοζέ Σέρα, ο πρώην κυβερνήτης του Σάο Πάολο, λαμβάνει ...
ποσοστό ψήφων περίπου 44%".
Οι εκλογές αυτές έγιναν με "κάλπες ηλεκτρονικές", όπως σημειώνεται από τα διεθνή πρακτορεία των ειδήσεων.

Read more...

"ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ - ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"


ΔΗΜΑΡΑΣ : "ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ"
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ REAL FM
Άγρια διαφωνία σε ευπρεπή πλαίσια συζήτησης. Ο Δημαράς ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου στον Real fm. Παραδέχτηκε την συνάντηση με τον Σαμαρά, δεν παραδέχτηκε ότι...
συζήτησε μαζί του το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης με την στήριξη της Ν.Δ. Ο Δημαράς επικαλέστηκε και τις συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς. "Υπήρξε συνάντηση με τον Καρατζαφέρη στη Βουλή", απάντησε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής ως προς τη διάψευση που ήρθε από τους πολιτικούς αρχηγούς. Συμπέρασμα; Ο Δημαράς κέρδισε μια επιπλέον παρουσία στον Real fm, καθώς η παρέμβαση ήταν επί προσωπικού. Δεν μετράει δηλαδή στις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις για τις οποίες υπάρχει συγκεκριμένο όριο προβολής!
Read more...

ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ!


Από το : newpost.gr
Τα μολύβια έχουν κατεβάσει οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης που ενόψει των εκλογών, τοπικών και εθνικών, έχουν σταματήσει κάθε κυβερνητική δραστηριότητα. Ιδίως στον τομέα των...
ΔΕΚΟ οι επικείμενες αλλαγές που προωθεί ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Ρέππας φαίνεται ότι σταματούν καθώς όπως έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, “ οι συνδικαλιστές που είναι μέρος όλου του πολιτικού συστήματος και οι πιο ακριβοπληρωμένοι, εργαζόμενοι, αν δεν πάμε σε εκλογές, τότε η αντίδρασή τους θα είναι πολύ έντονη. Επομένως τώρα σταματά κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ΔΕΚΟ ενόψει των εκλογών”. Η προσπάθεια που γίνεται από τον κ. Ρέππα, είναι να μην δοθεί η εντύπωση ότι ενόψει αυτής της κατάστασης παγώνουν τα πάντα. Η απόφαση όμως μάλλον θεωρείται οριστική. Στο ίδιο κλίμα είναι και άλλοι υπουργοί μεταξύ των οποίων η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Ανδρέας Λοβέρδος που έχουν σταματήσει κάθε κυβερνητική δραστηριότητα και ασχολούνται με τις εκλογές, τοπικές και εθνικές όταν προκύψουν.

Read more...

ΕΠΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΝΙΚΗΤΗ...


Ρεπορτάζ : Π. Τσούτσιας
(από το Έθνος)
Το εκλογικό αποτέλεσμα σε πέντε συν δύο περιφέρειες το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τις πολιτικές εξελίξεις καθώς μέχρι στιγμής η μάχη κρίνεται αβέβαιη και αμφίρροπη.Τα εκλογικά επιτελεία στην Ιπποκράτους και στη Ρηγίλλης, μία...
μόλις εβδομάδα πριν ανοίξουν οι κάλπες, ρίχνουν όλο το βάρος σε επτά περιφέρειες στις οποίες αναμένεται να υπάρξει «ντέρμπι» και οι οποίες θα κρίνουν πού θα γείρει η πλάστιγγα κερδίζοντας όχι μόνο τη μάχη των εντυπώσεων αλλά και το διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μητέρα των μαχών εκτιμάται ότι είναι η εκλογική αναμέτρηση στην Αττική, τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, καθώς εδώ συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας. Τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχουν την ιδιομορφία ότι θεωρείται πιθανό να βρεθούν στον δεύτερο γύρο υποψήφιοι περιφερειάρχες που δηλώνουν «ανεξάρτητοι» αλλά προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Στην Ιπποκράτους θεωρούν ότι, έστω και την τελευταία εβδομάδα, μπορούν να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ των «πράσινων» υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες όπου το «παιχνίδι» παίζεται στα ίσα με τους «γαλάζιους» υποψηφίους. Σε αυτήν τη λίστα κατατάσσονται η Ηπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Αντίστοιχα βέβαια και οι επιτελείς της Ρηγίλλης «δίνουν τα ρέστα τους» καθώς σε αυτές τις εκλογικές περιφέρειες μπορούν το βράδυ του δεύτερου γύρου να χρωματίσουν τον χάρτη γαλάζιο. Ο πρώτος γύρος Πρώτο ωστόσο μέλημα των εκλογικών επιτελείων είναι να «κλειδώσουν» από την πρώτη Κυριακή εκλογικές περιφέρειες, έτσι ώστε να μην μπορούν να αμφισβητηθούν στον «δεύτερο γύρο». «Κλειδωμένες» για το κυβερνών κόμμα θεωρούνται οι εκλογικές περιφέρειες της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ σχεδόν σίγουρη εκτιμάται ότι θα είναι η επικράτηση του «ανεξάρτητου» Πέτρου Τατούλη στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πάντως, τα «γαλάζια στελέχη» υποστηρίζουν ότι η μάχη δεν έχει κριθεί και σε συνάρτηση με πολλούς παράγοντες μπορεί να εξελιχθεί σε «ντέρμπι». Αντίθετα, στη Ρηγίλλης κρατούν «μικρό καλάθι» καθώς υποστηρίζουν ότι σίγουρες είναι μόνο δύο περιφέρειες της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας (ο υποψήφιος Γ. Δακής έχει προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του Γ. Παπαϊορδανίδη), κατεβάζοντας τον πήχη για προφανείς λόγους. Περιφέρεια Αττικής Ποντάρουν στη συσπείρωση Στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας το πολιτικό διακύβευμα είναι μεγάλο καθώς όχι μόνο θα κρίνει τις εντυπώσεις, αλλά θα κρίνει πολλά και για την επόμενη μέρα των εκλογών. Στην Ιπποκράτους εκτιμούν ότι έχει ανακοπεί και βρίσκεται σε υποχώρηση το προβάδισμα του Γιάννη Δημαρά. Η κομματική συσπείρωση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο την τελευταία εβδομάδα για το κυβερνών κόμμα, ενώ σε αυτό ελπίζουν και τα «γαλάζια» στελέχη. Η ιδιομορφία σε αυτή την εκλογική περιφέρεια είναι ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης Βασίλης Κικίλιας δίνει μάχη για να πλασαριστεί στον δεύτερο γύρο. Ο νυν νομάρχης και υποψήφιος περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός ελπίζει να κόψει πρώτος το νήμα στον πρώτο γύρο, δίνοντας άλλον αέρα για τη μάχη του «δεύτερου γύρου». Φωτιά σε πέντε περιφέρειες Μάχη ψήφο με ψήφο μεταξύ των υποψηφίων Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μάχη που δίνεται στην Ηπειρο με τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ βουλευτή Βαγγέλη Αργύρη και τον νυν «γαλάζιο» νομάρχη Αλέξανδρο Καρχιμάνη. Η μάχη δίνεται για τους αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους, με τον Β. Αργύρη να προσπαθεί να διεισδύσει στα μικρά «γαλάζια κάστρα» της περιοχής. Ολες οι δημοσκοπήσεις μιλούν για ντέρμπι και δεν υποτιμούν και τη δυναμική του υποψήφιου για την περιφέρεια Ηπείρου που στηρίζει η ΝΔ. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και στη Θεσσαλία καθώς δεν υπάρχουν ασφαλή προγνωστικά για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο νυν νομάρχης Απόστολος Παπατόλιας και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Κώστας Αγοραστός δίνουν μάχη στήθος με στήθος. Ο Απόστολος Παπατόλιας έχει πολλές πιθανότητες εκλογής του στον δεύτερο γύρο, σε περίπτωση ισοδύναμου εκλογικού αποτελέσματος στον πρώτο γύρο. «Κλειδί» για το πού θα γείρει η πλάστιγγα είναι η στάση των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, και εάν τελικά «πειθαρχήσουν» στην απόφαση του Περισσού να ψηφίσουν στον δεύτερο γύρο «λευκό» ή «άκυρο». Αμφίρροπη είναι η εκλογική αναμέτρηση και στη Στερεά Ελλάδα, χωρίς κανείς να μπορεί να προδικάσει εάν στον δεύτερο γύρο ο χάρτης θα βαφτεί «πράσινος» ή «γαλάζιος». Ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ Κλέαρχος Περγαντάς (νομάρχης Βοιωτίας), που έχει προβάδισμα στα γκάλοπ, αντιμετωπίζει σε μια δύσκολη αναμέτρηση τον υποψήφιο περιφερειάρχη της ΝΔ Θανάση Χειμάρα. Η Ρηγίλλης «ποντάρει» και η Ιπποκράτους «ελπίζει» στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Ο «γαλάζιος» υποψήφιος Παύλος Βογιατζής (νομάρχης Λέσβου) έχει ως αντίπαλό του τον δήμαρχο Μυτιλήνης Νάσο Γιακαλή. Ολοι μιλούν για ντέρμπι και όλα θα κριθούν στον δεύτερο γύρο. Τέλος, κανένας δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για την εκλογική αναμέτρηση στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Η Ιπποκράτους τη θεωρεί βέβαιη και ότι θα επικρατήσει ο «πράσινος» υποψήφιος Αρης Γιαννακίδης, ενώ βάσιμες ελπίδες τρέφει και η Ρηγίλλης με τον υποψήφιο Γιώργο Παυλίδη. Το εκλογικό αποτέλεσμα στον δεύτερο γύρο θα κριθεί από πολλούς παράγοντες και κυρίως από τη στάση που θα κρατήσει η μουσουλμανική μειονότητα. Ιόνια Νησιά Αναμέτρηση που θυμίζει... Αττική Και σε αυτή την εκλογική περιφέρεια εντοπίζεται η ιδιομορφία να δίνουν τη μάχη για τον δεύτερο γύρο ο υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Ηλίας Μπεριάτος (φωτογραφία) και ο «αντάρτης» Γιώργος Καλούδης. Την κόντρα που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο υποψηφίων επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ο υποψήφιος «γαλάζιος» περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου, έτσι ώστε να εισέλθει στον δεύτερο γύρο και να μετατρέψει την περιφέρεια αυτή σε «ντέρμπι».
Read more...

ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ!


Ρεπορτάζ : Έλενα Λάσκαρη
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Σε µισθωτούς, συνταξιούχους, φορολογουµένους µε µηδενικό εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, ακόµα και σε… µακαρίτες στέλνει ραβασάκια περαίωσης η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, η οποία επιφορτίστηκε µε το έργο… διεκπεραίωσης της περαίωσης...
σε χρόνους εξπρές και πέφτει σε σφάλµατα. Την περασµένη εβδοµάδα η ΓΓΠΣ απέστειλε περίπου µισό εκατοµµύριο εκκαθαριστικά σηµειώµατα, µε τα οποία καλούσε ισάριθµους φορολογουµένους να προσέλθουν από σήµερα στα γκισέ των τραπεζών για να καταβάλουν ως προκαταβολή το 20% του έξτρα φόρου που προσδιορίζεται στο σηµείωµα προκειµένου να κλείσουν τις εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις τους για την περίοδο 2000-2009. Ακολούθησε βροχή τηλεφωνηµάτων διαµαρτυρίας και αγανάκτησης στις εφορίες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ηλικιωµένης κυρίας, ο σύζυγος της οποίας έχει αποβιώσει από το 2005 και ήταν άνεργος από το 1987. Ελαβε το εκκαθαριστικό του µακαρίτη µε το οποίο καλούνταν να πληρώσει φόρο 1.800 ευρώ για το διάστηµα 2001-2006. Ακόµη και µισθωτοί που κάποια στιγµή στο παρελθόν έκαναν έναρξη ελευθέριου επαγγέλµατος και διατηρούν το δελτίο παροχής υπηρεσιών τους σε αδράνεια, καλούνται σωρηδόν να πληρώσουν φόρο περαίωσης µε τα ελάχιστα ποσά φόρου ανά χρήση. Φορολογούµενος µε ανενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών καλείται να καταβάλει 5.600 ευρώ για να κλείσει τις χρήσεις 2001-2009. Και αυτό γιατί η Εφορία τού καταλογίζει ελάχιστο φόρο περαίωσης 500 ευρώ ανά έτος ακόµη και για τις χρήσεις (από το 2003 έως το 2009) για τις οποίες δήλωνε µηδενικό εισόδηµα. Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες τέτοια εκκαθαριστικά σηµειώµατα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φορολογουµένους, οι οποίοι δικαίως διαµαρτύρονται πως δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν φόρο για εισόδηµα που δεν είχαν. Λάθη και στον φόρο Λάθη υπάρχουν και στον προσδιορισµό του φόρου περαίωσης, κυρίως εξαιτίας των ελάχιστων ποσών που διαφοροποιούνται ανάλογα αν ο υπόχρεος είναι ελεύθερος επαγγελµατίας ή επιχειρηµατίας. Για παράδειγµα, για φορολογουµένους που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, οι µεν ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν ελάχιστο φόρο περαίωσης 700 ευρώ ανά χρήση, οι δε επιτηδευµατίες έχουν ελάχιστο φόρο 500 ευρώ. Ετσι, ο Ο.Ε. ως ελεύθερος επαγγελµατίας τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας και θα έπρεπε για να κλείσει τέσσερις ανέλεγκτες χρήσεις να καταβάλει 700 ευρώ ανά χρήση ή 2.800 ευρώ. Στο ειδοποιητήριο που έλαβε όµως το «κοστούµι» είναι µικρότερο και συγκεκριµένα, αλλά λανθασµένα, 2.000 ευρώ. Το ίδιο λάθος έχει γίνει και αντιστρόφως σε ουκ ολίγες περιπτώσεις. Τα προβλήµατα ήταν εξαρχής ορατά εξαιτίας της επιλογής του υπουργείου Οικονοµικών να προσπαθήσει να αποφύγει τις επαφές εφοριακών και φορολογουµένων ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή πιθανότητα συναλλαγής κάτω από το τραπέζι. Ετσι, επέλεξε να αναθέσει την αποστολή των ειδοποιητηρίων και τον προσδιορισµό των ποσών φόρου περαίωσης στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Για να προλάβει την ασφυκτική, όπως θεωρείται από παράγοντες της αγοράς, προθεσµία της 18ης Νοεµβρίου για την καταβολή της προκαταβολής 20% του έξτρα φόρου και παράλληλα να εισπράξει τα 700 εκατ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έως το τέλος του έτους για να περιοριστεί η υστέρηση, επέλεξε και διαδικασίες εξπρές. Πρακτικό αποτέλεσµα της βιασύνης, φαίνεται πως είναι τα λάθη στα σηµειώµατα περαίωσης, η αγανάκτηση και οι προστριβές φορολογουµένων - φορολογικών αρχών, ενώ το πρόβληµα αναµένεται να διογκωθεί όταν υπεισέλθει και ο παράγων των φορολογικών παραβάσεων που προσαυξάνουν τον φόρο περαίωσης. Εχουν δύο επιλογές Πάντως, όσοι φορολογούµενοι λάβουν εκκαθαριστικό µε λάθη έχουν δύο επιλογές, είτε απλώς να το αγνοήσουν µε το ενδεχόµενο η Εφορία να τους χτυπήσει την πόρτα για τη διενέργεια ελέγχου είτε να προσέλθουν στην Εφορία τους για τις διορθώσεις. Από σήµερα ανοίγουν τα γκισέ των τραπεζών για την πληρωµή της προκαταβολής 20% του φόρου περαίωσης από όσους έχουν λάβει το ειδοποιητήριο και επιθυµούν να υπαχθούν στη ρύθµιση. Από σήµερα, άλλωστε, πρέπει να λειτουργούν και τα ειδικά συνεργεία που έχουν συγκροτηθεί στις εφορίες για τη διόρθωση λαθών. Στις εφορίες εξοφλείται η προκαταβολή µόνο για όσα σηµειώµατα έχουν λάθη. >
Read more...

ΘΕΜΑ ΑΠΟΠΟΜΠΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΝΔ


Την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου για την αναδιάρθρωση του χρέους. «Η δαιμονοποίηση της αναδιάρθρωσης που βλέπω σε ορισμένα γραπτά και σε λόγους είναι παράταιρη. Τα χρέη υπάρχουν για να αναδιαρθρώνονται. Μπορεί να το επιδιώξουμε ή να μας προταθεί και να μη μας συμφέρει να το αποτρέψουμε», δήλωσε ο κ. Πάγκαλος σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ. Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Πάγκαλου περί πιθανής αναδιάρθρωσης του χρέους, ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Πάνος Παναγιωτόπουλος εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον πρωθυπουργό, όσο και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης...
Σε δήλωσή του ο κ. Παναγιωτόπουλος επισημαίνει πως ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, αποκλείει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους, επισημαίνοντας μάλιστα, πως τα σενάρια αυτά προέρχονται από εκείνους που δεν θέλουν την επιτυχία μας. Ο Θόδωρος Πάγκαλος όμως, τόσο σε συνέντευξή του στο "Βήμα της Κυριακής", όσο και σε πρωϊνή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους. "Είτε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του κ. Παπανδρέου επενδύει στη χρεοκοπία της χώρας, όπως λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργός για όσους μιλούν για αναδιάρθρωση του χρέους, είτε άθελά του ο κ. Πάγκαλος, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό το πραγματικό περιεχόμενο και το σκοπό του πρόσφατου εκλογικού εκβιασμού του κ. Παπανδρέου", τονίζει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Η Ρηγίλλης ζητά από τον πρωθυπουργό, ή να αποπέμψει άμεσα τον κ. Πάγκαλο ή να πει, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά στη ΝΔ, "όλη την αλήθεια για αυτά που κρύβει πίσω από τον πολιτικό εκβιασμό του για εκλογές και άθελά του αποκάλυψε σήμερα, ο κ. Πάγκαλος". Πάγκαλος: Η ΝΔ έχει φαντασιώσεις Διαστρέβλωση του δημόσιου διαλόγου και σενάρια καταστροφής καταλογίζουν στη ΝΔ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, σε ανακοινώσεις που εξέδωσαν, απαντώντας σε δήλωση του εκπροσώπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Πάνου Παναγιωτόπουλου. Ο κ. Πάγκαλος στη δήλωση του εκφράζει την χαρά του «γιατί η Νέα Δημοκρατία υιοθέτησε, με αφορμή μια θεωρητική συζήτηση για τη σχέση μιας οποιασδήποτε χώρας με το χρέος που την βαρύνει, το σύνολο των επιχειρημάτων του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη πιστής εφαρμογής όλων των όρων του Μνημονίου, ώστε να επιτευχθεί με την αξιοποίηση του μηχανισμού, που ο Πρωθυπουργός επέτυχε για τη χρηματοδότηση των άμεσων αναγκών της χώρας, η μείωση του δημοσίου ελλείμματος». «Είναι προφανές», προσθέτει, «ότι η ΝΔ έχει φαντασιώσεις και διαθέτει εκπληκτικές ικανότητες διαστροφής όλων όσων περιλαμβάνονται στο δημόσιο διάλογο». «Αφού κατέστρεψε ως κυβέρνηση την οικονομία, προσπαθεί τώρα με τις συκοφαντίες, τις αφελείς διαβολές και το κουτσομπολιό να λοβοτομήσει το πολιτικό και επιστημονικό προσωπικό της χώρας» καταλήγει στη δήλωση του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τη ΝΔ ότι για να ξεφύγει από τα αδιέξοδα της πολιτικής της ανυπαρξίας, αναπτύσει σενάρια συνομωσίας διαστρεβλώνοντας συνειδητά τις δηλώσεις του κ. Πάγκαλου. Πάγια θέση της κυβέρνησης, τονίζει ο κ. Πεταλωτής, είναι «η απαρέγκλιτη τήρηση των στόχων του προγράμματος για την έξοδο της χώρας από την κρίση και η υλοποίησή τους. Και αυτό πράττουμε με πλήρη συνέπεια και υπευθυνότητα». Νέα απάντηση από Παναγιωτόπουλο Συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξεκίνησε με τον Θόδωρο Πάγκαλο δίνει η Νέα Δημοκρατία η οποία δηλώνει πως οι διευκρινήσεις που έδωσε ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τα όσα είπε για το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους της χώρας, δεν πείθουν κανέναν. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ Πάνος Παναγιωτόπουλος επισημαίνει πως "η άλλα αντ’ άλλων” απάντηση του κ. Πάγκαλου και η άρνησή του να ανασκευάσει τα όσα είπε περί “αναδιάρθρωσης του χρέους” εκθέτουν ακόμη περισσότερο τον πρωθυπουργό". Στη Ρηγίλλης υποστηρίζουν πως είναι πολύ πιθανό πλέον ο Γιώργος Παπανδρέου να σχεδιάζει να προχωρήσει ακόμα και στην αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους κάτι που θα ήταν καταστροφικό για τη χώρα και τις προοπτικές της να επανέλθει σύντομα στις αγορές. Μάλιστα ο κ. Παναγιωτόπουλος κατηγορεί ευθέως τον πρωθυπουργό ότι ίσως έχει κρυφή ατζέντα βασιζόμενος πλέον και στα όσα είπε στις συνεντεύξεις του ο Θόδωρος Πάγκαλος. "Ενισχύουν τις ενδείξεις ότι ο κ. Παπανδρέου, πίσω από τον πολιτικό εκβιασμό περί πρόωρων εκλογών, έχει κρυφή ατζέντα που αφορά πολύ ευαίσθητα θέματα της Ελληνικής οικονομίας. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί πλέον να σιωπά. Γιατί η σιωπή του εκλαμβάνεται ως ομολογία»." επεσήμανε ο εκπρόσωπος της ΝΔ.
Read more...