Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ...


Ρεπορτάζ : Δήμητρα Μανιφάβα
(από την Καθημερινή)
Διαδικασίες εξπρές για την αδειοδότηση μεγάλων έργων με την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών μέσα σε διάστημα ακόμη και μόλις τριών μηνών από την υποβολή των φακέλων των επενδυτικών σχεδίων προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας με τον διακριτικό τίτλο «Επιτάχυνση Μεγάλων Εργων». Μέσα από το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί όχι μόνο να προωθήσει νέες μεγάλες επενδύσεις, αλλά και την απεμπλοκή υφιστάμενων σχεδίων τα οποία έχουν «κολλήσει» στη...
δαιδαλώδη γραφειοκρατία, καθώς ο προωθούμενος νόμος προβλέπει την υπαγωγή και αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λ. Κατσέλη μεγάλα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των 20 δισ. ευρώ έχουν «παγώσει» ακριβώς λόγω των ατέρμονων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στη διαδικασία μεγάλων έργων, οι επενδύσεις θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι άνω των 200.000.000 ευρώ, β) το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι άνω των 75.000.000 ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας, γ) ετήσια επένδυση τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της επένδυσης. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπάγονται επενδύσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, αλλά θεωρούνται μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία. Τα έργα που εντάσσονται στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης μπορεί να είναι δημόσια, ιδιωτικά είτε να πραγματοποιούνται από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι η καθιέρωση της εταιρείας «Invest in Greece» (πρώην ΕΛΚΕ-Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων) ως υπηρεσίας μιας στάσης. Η εταιρεία όχι μόνο αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες άδειες για λογαριασμό του ιδιώτη επενδυτή, αλλά γνωμοδοτεί στη Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Εργων και Υποδομών για το εάν η υποψήφια επένδυση πρέπει να ενταχθεί ή όχι στο καθεστώς της ταχείας αδειοδότησης (το λεγόμενο fast track). Το νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Αυγούστου, επαναφέρει εν μέρει τη διαδικασία που είχε εφαρμοσθεί για τα ολυμπιακά έργα και προβλέπει γρήγορες απαλλοτριώσεις, παραχώρηση αιγιαλού, ακόμη και δασικών εκτάσεων, χωρίς, μάλιστα, να προηγηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού αυτών. Τα παραπάνω αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Για την αποφυγή ή τον περιορισμό τέτοιων φαινομένων το νομοσχέδιο προβλέπει την ταχεία εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεων ακύρωσης ή αναστολής εκτέλεσης απαλλοτριώσεων. Στην περίπτωση κατάθεσης αίτησης ακύρωσης μιας απαλλοτρίωσης η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός το πολύ 50 ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Στην περίπτωση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η δικαστική απόφαση εκδίδεται το πολύ εντός 13 ημερών από την κατάθεσή της. Ανοιχτοί διαγωνισμοί Στο καθεστώς της ταχείας αδειοδότησης υπάγονται με απόφαση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής και μεγάλα δημόσια έργα (ΜΔΕ), ύστερα από αίτηση του αρμόδιου υπουργού και με σχετική πλειοψηφία της επιτροπής. Τα ΜΔΕ που υπάγονται σε αυτή τη διαδικασία θα ανατίθενται μέσω ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών, σε μία φάση και χωρίς προεπιλογή. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις το προωθούμενο νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης ΜΔΕ μέσω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με προεπιλογή. Η πραγματοποίηση των διαγωνισμών γίνεται από την Invest in Greece, η οποία μάλιστα θα μπορεί να προσλαμβάνει και εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς και άλλους συμβούλους για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Στην περίπτωση των ΜΔΕ και όπου προβλέπεται η σύμπραξη διοικητικών αρχών οι αναγκαίες γνώμες και αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση των έργων, πρέπει να εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Μετά την παρέλευση ενός μηνός, τεκμαίρεται ότι η άδεια έχει δοθεί σύμφωνα με τη σχετική αίτηση.
Read more...

ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...


Ρεπορτάζ : Ευγενία Τζώρτζη
(από την Καθημερινή)
Κλειστές κρατούν οι τράπεζες τις στρόφιγγες των δανείων προς τις επιχειρήσεις, αναμένοντας το νέο πακέτο ρευστότητας, που όπως επισημαίνουν είναι αναγκαίο για να διατηρηθεί η ροή χρηματοδότησης έστω και σε οριακά θετικό έδαφος. Η...
πτώση των δανειακών υπολοίπων που καταγράφεται για πρώτη φορά το τελευταίο δίμηνο αποτέλεσε το καμπανάκι για την ενεργοποίηση του νέου πακέτου εγγυήσεων προκειμένου να προληφθούν τα χειρότερα στην οικονομία. Οι τράπεζες επιμένουν ότι τα 25 δισ. ευρώ αποτελούν τη μοναδική διέξοδο για να συντηρηθεί η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις, που καταρρέει υπό το βάρος της έλλειψης ρευστότητας και παραπέμπουν στην ευρωπαϊκή εμπειρία όπου η χρηματοδότηση κινείται σε αρνητικό έδαφος τον τελευταίο χρόνο. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιβεβαιώνουν ότι ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης υπήρξε αρνητικός (-2,2%) το τέταρτο τρίμηνο του 2009, τάση που συνεχίστηκε και το τετράμηνο του 2010, υποχωρώντας περαιτέρω (-2,1%). Το κλείσιμο της στρόφιγγας των δανείων υπήρξε γενικευμένη τάση στην Ευρώπη, αλλά όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, «τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας δείχνουν χαμηλή ανταπόκριση των ελληνικών τραπεζών στις αιτήσεις ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 38% των ελληνικών ΜΜ Επιχειρήσεων του δείγματος που διενεργείται πανευρωπαϊκά, δήλωσε ότι έκανε αίτηση για νέο τραπεζικό δάνειο το πρώτο εξάμηνο του 2009 (έναντι 22% στην Ευρώπη), αλλά μόλις το 27% από αυτές δήλωσε ότι έλαβε τελικά το συνολικό ποσό του αιτούμενου δανείου (έναντι 55% που ήταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε.). Αυτό σημαίνει ότι μόλις 1 επιχείρηση στις 3 που υπέβαλαν αίτημα δανειοδότησης ικανοποιήθηκε, στοιχείο που ερμηνεύει και το συμπέρασμα που καταγράφεται στην έρευνα ότι «το 39% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση (έναντι 25% στην Ε.Ε.)». Τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ επιβεβαιώνουν την επιδείνωση της κατάστασης, αφού για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται στη χώρα μας αρνητική ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα δάνεια που αποπληρώθηκαν ήταν περισσότερα από τα δάνεια που χορηγήθηκαν, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο των δανείων να καταγράφει για πρώτη φορά πτωτική τάση. Στελέχη των ελληνικών τραπεζών προειδοποιούν ότι χωρίς το νέο πακέτο ρευστότητας και με τη φυγή των καταθέσεων να αγγίζει πλέον τα 23 δισ. ευρώ από πέρυσι τον Αύγουστο, οι ελληνικές τράπεζες αδυνατούν να ανακόψουν τον αρνητικό ρυθμό χρηματοδότησης, που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες του 2010 και ότι το πακέτο των 25 δισ. ευρώ δεν είναι παρά τα χρήματα που έφυγαν από το σύστημα χωρίς να αναπληρωθούν.

Read more...

ΦΠΑ μέσω Ίντερνετ; Την …πατήσατε!

Κύμα εφόδων από την Εφορία

protothema.gr
Στο στόχαστρο βάζει το υπουργείο Οικονομικών όσους υποβάλλουν ηλεκτρονικά το ΦΠΑ καθώς διαπιστώνει ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση στην είσπραξή του, σε σχέση με τον ΦΠΑ που οι επιτηδευματίες τον υποβάλλουν "αυτοπροσώπως" και χειρόγραφα στις εφορίες.

Στο οικονομικό επιτελείο βρίσκονται σε αναβρασμό μετά την "καθίζηση" που εμφάνισαν τα έσοδα από εμμέσους φόρους τον Ιούλιο. Η λύση στην οποία φαίνεται πως στρέφεται τώρα το υπουργείο Οικονομικών είναι να διατάξει μαζικούς προσωρινούς ελέγχους για όσους αισθάνονται ότι, από την "ασφάλεια" του γραφείου ή του σπιτιού τους, μπορούν να δηλώνουν εικονικά ό,τι θέλουν, βάζοντας στην τσέπη τον (αυξημένο) ΦΠΑ που εισπράττουν από τους πελάτες τους.

Καθώς διαφαίνεται πως η αύξηση των φόρων έχει "ανοίξει την όρεξη" και στους επιτήδειους να βάζουν στα ταμείο τους περισσότερο "ζεστό χρήμα" έχει θορυβήσει ιδιαίτερα την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και θέλουν να την καταπολεμήσουν πριν λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς "φρενάρει απότομα" και τον περιορισμός του ελλείμματος (από 45,4% το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 σε 39,7% το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου).
Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 4,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 13,7%.

Read more...

Επιταγές αντί επιδομάτων, “καθαρά stage” και μισθοί με συμπλήρωμα από ΟΑΕΔ

Τρία όπλα στην μάχη κατά της ανεργίας

protothema.gr
Oι εφιαλτικές προβλέψεις των διεθνών οργανισμών και της ΓΣΕΕ για έκρηξη της ανεργίας στο 20 % το 2011 οδηγούν το υπουργείο εργασίας στην επίσπευση εφαρμογής του δεύτερου προγράμματος - ομπρέλα από το φθινόπωρο για να μη χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας .

Το πρώτο που αφορούσε επιδότηση εισφορών κυρίως για προσλήψεις στον τουριστικό τομέα, κάλυψε περίπου 50.000 θέσεις εργασίας και συνέβαλε σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ στην σταθεροποίηση και ανεπαίσθητη μείωση (1,03%) του ποσοστού ανεργίας τον Ιούνιο του 2010

Τα νέα προγράμματα που ανακοινώνονται την Τετάρτη από τον Υπουργό Εργασίας θα προβλέπουν

- την καθιέρωση ενός “βάουτσερ”, δηλαδή μιας επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας με την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για πρόσληψη η για επαγγελματική κατάρτιση που θα διαλέγει ο ίδιος ο άνεργος

- την απόκτηση εμπειρίας για νέους έως 24 ετών για 12 μήνες .Οι ασφαλιστικές εισφορές θα βαραίνουν τον ΟΑΕΔ και τα προγράμματα θα αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μην παραπέμπουν στα αμαρτωλά stage .

- πρόσληψη νέων ανέργων με το 84% του κατώτατου μισθού οι οποίοι δε θα υποστούν μείωση στις καθαρές αποδοχές καθώς ο OΑΕΔ θα καταβάλει τη διαφορά όπως και προγράμματα αυτασφάλισης για ανέργους άνω των 55 ετών.

Από τα προγράμματα που θα τρέξουν στην αγορά το 2010 θα επωφεληθούν συνολικά 150.000 άνεργοι . Οι πόροι - καθώς ο ΟΑΕΔ δεν έχει ...σάλιο κατά δήλωση και του υπουργού Εργασίας - θα αντληθούν από τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ και από εσωτερική χρηματοδότηση μέσω του ΙΚΑ που θα επιδοτεί ουσιαστικά τις εισφορές καθώς οφείλει 5 εκατ. ευρώ στον ΟΑΕΔ.

Read more...

Στην Ουρουγουάη το στέλεχος των ΕΛΤΑ που βούτηξε το 1,3 εκ. ευρώ!...


Από το http://courierporta.blogspot.com/

Εντοπίστηκε από τις αρχές σε χώρα της... Λατινικής Αμερικής, "Ουρουγουάη", όπου έφτασε εκεί μέσω Ζυρίχης.
Ήταν καλά διαβασμένος μιας και στο πρόσφατο παρελθόν μεγάλο πρώην στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής βρέθηκε εκεί με αντίστοιχα και μεγαλύτερα ποσά.
Ας ελπίσουμε να βρεθεί η φόρμουλα για την έκδοση του και για την επιστροφή των...
χρημάτων στη μητρική άλλα... στην Ελλάδα ζούμε.
Δείτε και εδώ: http://press-gr.blogspot.com/2010/08/blog-post_1186.html

Read more...

Μέσος μισθός στη ΔΕΗ: 5.259 ευρώ!!!


Από το http://29-26.blogspot.com/
Κοιτάζοντας το ενημερωτικό δελτίο Νο 5 της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ προσπάθησα να πάρω μόνος μου απάντηση για το μέσο μισθό που δίνει η εταιρία στο προσωπικό της.
Αναλυτικά ο μέσος μισθός θα φανεί με ένα κλικ στη φωτογραφία και είναι 5.259 ευρώ. Από κει και πέρα τι να πει κανείς. Σίγουρα δεν παίρνουν όλοι 5 χιλιάρικα θα πει κάποιος. Σύμφωνοι. Αυτό είναι το...
νόημα του μέσου μισθού. Ότι κάποιοι παίρνουν 2 ή 3 χιλιάρικα και κάποιοι άλλοι 8 ή 18 το μήνα.
Σκεφτείτε ότι το τελευταίο μονοπώλιο στην Ελλάδα που καλείται ΔΕΗ έχει οριακά κέρδη. Αυτό είναι και το κατάντημα πολιτικών ασυδοσίας. Προσλαμβάνουμε όσους θέλουμε και τους πληρώνουμε όσο θέλουμε. Εταιρία που εξυπηρετεί 12 εκ. ιδιώτες και 600 χιλιάδες επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι από τις πιο πλούσιες εταιρίες του κόσμου. Και όχι μόνο πλούσια δεν είναι αλλά ήταν για χρόνια ζημιογόνος και προβληματική.
Συμπέρασμα; Αυτά βλέπουν οι του ΔΝΤ και τους έχουν φύγει τα μαλλιά. Και απορούν πως ο κόσμος δεν έχει ξεσηκωθεί με όλα αυτά και ετοιμάζουν εκστρατείες ενημέρωσης. Ποιος κόσμος ρωτάω εγώ; Αυτός του καναπέ, του δικομματισμού και του ρουσφετιού; Αυτός θέλει πολύ σπρώξιμο και πολύ ΔΝΤ για να ξεσηκωθεί. Και ακόμα είμαστε μόνο στην αρχή.


Read more...

Η απλή σε τιμή σούπερ...


Εκτόξευσαν στα € 1,7 την αμόλυβδη...
Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στις φετινές διακοπές των Ελλήνων. Η τιμή της αμόλυβδης σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας έφθασε ήδη στα 1,7 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας πανικό όχι μόνο στους...

εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου αλλά και σε όσους ήδη βρίσκονται σε διακοπές, καθώς είναι αναγκασμένοι να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους.

Τα ταξίδι των καλοκαιρινών διακοπών εξελίσσεται σε εφιάλτη για χιλιάδες έλληνες εκδρομείς, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος της τιμής της αμόλυβδης. Πολλοί είναι εκείνοι που έφυγαν από την Αθήνα γεμίζοντας το ρεζερβουάρ στην τιμή των 1,45 ευρώ το λίτρο και φτάνοντας στους τελικούς τους προορισμούς είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν για να ξαναγεμίσουν τα ρεζερβουάρ έως και 25 λεπτά το λίτρο ακριβότερα. Μάλιστα, εκτός από τις υψηλές τιμές, οι καταναλωτές συναντούν και σημαντικές αποκλίσεις από πρατήριο σε πρατήριο ακόμα και της ίδιας εταιρείας, οι οποίες ξεπερνούν ακόμα και τα 36 λεπτά το λίτρο και μάλιστα σε απόσταση μόλις μερικών χιλιομέτρων.

Οι ακριβότερες περιοχές
Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, χθες η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε τουριστικές περιοχές της χώρας ξεπέρασε ακόμα και το 1,7 ευρώ το λίτρο, κάνοντας «εφιάλτη» το γέμισμα του ρεζερβουάρ για τους εκδρομείς του φετινού καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, η τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 1,716 ευρώ στη Σητεία, στο Ηράκλειο της Κρήτης και τα Χανιά τα 1,699 ευρώ το λίτρο, στην Αμοργό 1,68 ευρώ, τα 1,680 ευρώ στην Κέρκυρα, τα 1,65 ευρώ στην Μυτιλήνη, 1,693 ευρώ το λίτρο στο Ρέθυμνο, 1,679 ευρώ στη Σύρο, 1,660 ευρώ το λίτρο στην Ανδρο και 1,65 ευρώ στη Σαντορίνη, τη Νάξο και τη Σάμο.

Οι τιμές των καύσιμων έχουν προκαλέσει πανικό στους οδηγούς καθώς μέσα σε έναν χρόνο είδαν την τιμή της αμόλυβδης να αυξάνεται κατά σχεδόν 40%. Ετσι, ενώ πέρσι τον Αύγουστο η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 1,099 ευρώ το λίτρο, φέτος έχει φτάσει στα 1,504 ευρώ. Αποτέλεσμα είναι η σημαντική αύξηση του κόστους μετακίνησης. Ενδεικτικά το κόστος για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη- Αθήνα με επιστροφή πέρσι ήταν 112,9 ευρώ (με κατανάλωση 10 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα) και φέτος εκτοξεύτηκε στα 154,61. Ενώ οικογένεια που ταξιδεύει για τις διακοπές της στην Κρήτη και στη διάρκεια της παραμονής της θα πραγματοποιήσει μετακινήσεις 500 χιλιομέτρων, αν και πέρσι πλήρωσε για καύσιμα 54 ευρώ φέτος θα κληθεί να πληρώσει 75,2 ευρώ.

«Φαινόμενα αισχροκέρδειας»
Το ζήτημα των υψηλών τιμών και των αποκλίσεων απασχόλησε και τους υπεύθυνους του υπουργείου Οικονομίας, οι οποίοι είχαν συνάντηση με τους πρατηριούχους την προηγούμενη εβδομάδα στην Κάνιγγος, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν για μια ακόμη φορά οι στρεβλώσεις στην αγορά καύσιμων. Οι πρατηριούχοι τονίζουν ότι οι αποκλίσεις που ξεπερνούν τα 8 λεπτά το λίτρο είναι αδικαιολόγητες.

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καύσιμων (ΠΟΠΕΚ) επισημαίνει ότι «υπάρχει αισχροκέρδεια στον χώρο της αγοράς πετρελαιοειδών, η οποία αποδεικνύεται από τις μεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ γεωγραφικών περιοχών και μεταξύ πρατηρίων. Οπου υπάρχουν αποκλίσεις, σημαίνει ότι τη διαφορά των αποκλίσεων κάποιοι τη βάζουν στην τσέπη τους. Η βασική αιτία των μεγάλων αποκλίσεων είναι οι Συμβάσεις Αποκλειστικής Συνεργασίας των εταιρειών με τους πρατηριούχους, οι περισσότερες των οποίων δεν αναφέρουν ούτε τιμές χονδρικής, ούτε εκπτώσεις, ούτε συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία γίνεται η τιμολόγηση», λένε οι εκπρόσωποι της ΠΟΠΕΚ.

«Φταίνε οι εταιρείες»
Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα της Κέρκυρας (36 λεπτά η διαφορά στην τιμή του λίτρου της αμόλυβδης μεταξύ πρατηρίων), της Φθιώτιδας (28 λεπτά) της Φλώρινας (25 λεπτά), της Μαγνησίας (22 λεπτά) των Ιωαννίνων (23 λεπτά) και του Ηρακλείου (20 λεπτά).Στη Μυτιλήνη όπου υπάρχουν αποκλίσεις που αγγίζουν τα 16 λεπτά. Η χαμηλότερη τιμή αμόλυβδης σε πρατήριο της Μυτιλήνης ξεκινά από 1,469 ευρώ το λίτρο, ενώ την ίδια ώρα στο Πλωμάρι νότια της Λέσβου η υψηλότερη τιμή φτάνει το 1,63 ευρώ το λίτρο! Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Λέσβου κ. Νίκος Παπαδέλλης αποδίδει τις διαφορές στις τιμές κατά κύριο λόγο στην πολιτική των εταιρειών. «Παρουσιάζεται το φαινόμενο η ίδια εταιρεία να πουλάει πιο ακριβά σε ένα πρατήριο απ΄ ό,τι στο άλλο. Οποιο θέλουν δηλαδή μπορούν να το κλείσουν. Αυτοί καθορίζουν την πολιτική των τιμών ανάλογα με το συμφέρον τους», λέει.

Φθηνά μέσα στην πόλη, ακριβά στην Εθνική Οδό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ διαφορέςστις τιμές της αμόλυβδης συναντούν οι καταναλωτές που ταξιδεύουν στον Νομό Φθιώτιδας, καθώς οι τιμές μέσα στην πόλη της Λαμίας δεν έχουν καμία σχέση με αυτές της Εθνικής Οδού.

Ετσι, την ίδια ώρα που η αμόλυβδη μέσα στην πόλη κοστίζει από 1,389 έως 1,460 ευρώ το λίτρο, κατά μήκος της Εθνικής Οδού ΑθηνώνΘεσσαλονίκης αλλά και σε χωριά του Νομού Φθιώτιδας οι οδηγοί είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν έως και 1,680 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, «οι αυξημένες τιμές αλλά και η οικονομική κρίση έχουν επιβάλει μείωση των μετακινήσεων, μείωση των καταναλώσεων», όπως υπογραμμίζει ο κ. Δημήτρης Γαρδίκης. Την ίδια ώρα, τσουχτερή είναι και η τιμή της αμόλυβδης στην Πελοπόννησο με τις τιμές στα πρατήρια των Νομών Αχαΐας και Ηλείας να φτάνουν τα 1,68 ευρώ αλλά και στα Επτάνησα να φτάνουν ακόμα και τα 1,80 ευρώ το λίτρο.

«Εχουμε περιορίσει κατά πολύ τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο», λέει ο Γιάννης Παπαδάτος, συνταξιούχος από το Αργοστόλι, ενώ ο Αλέκος Χριστόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος από τον Πύργο, προσθέτει ότι «ακόμη και για μπάνιο πηγαίνουμε πολύ λιγότερες φορές εξαιτίας της τιμής της βενζίνης».


Δυσαρεστημένοι οι τουρίστες στα νησιά

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ από τις τιμές των καυσίμων στην Κρήτη εμφανίζονται ξένοι αλλά και έλληνες επισκέπτες του νησιού. Την τελευταία εβδομάδα η τιμή της απλής αμόλυβδης έφτασε να πουλιέται στα πρατήρια του νομού έως και προς 1,64 ευρώ. Ειδικά τα Χανιά και το Ρέθυμνο συγκαταλέγονται στις περιοχές της χώρας με τις μεγαλύτερες τιμές. «Ο κόσμος μάς λέει ότι είναι πανάκριβη η βενζίνη. Σε σύγκριση με πριν από 6 μήνες, έχει πάρει πάνω από 50 λεπτά. Εχουμε πελάτες που ύστερα από μερικές ημέρες ενοικίασης αυτοκινήτου ζήτησαν άλλο μικρότερου κυβισμού που να καταναλώνει λιγότερα καύσιμα», δηλώνει ο κ. Χρήστος Μυλωνάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Ν. Χανίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα όπως λέει ο κ. Μυλωνάκης, πελάτης του από τη Μακεδονία: «Ηρθε ένας πελάτης από την Κοζάνη και με ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ακριβή η βενζίνη.

Πριν από λίγες ημέρες είχε βάλει καύσιμο στο αυτοκίνητό του στην Κοζάνη με 1,45 ευρώ το λίτρο. Με τις τιμές που έχουμε σίγουρα δεν βοηθάμε τον τουρισμό». Οπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Ν. Χανίων κ. Βαγγέλης Κώτσος, «αυτήν τη στιγμή η μέση τιμή της βενζίνης στα Χανιά είναι στα 1,60 ευρώ», ενώ σημειώνει ότι αυτήν την εβδομάδα δεν δικαιολογείται καμία αύξηση λόγω και της πτώσης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς. Στα ύψη οι τιμές και στη Ρόδο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν την αμόλυβδη έως και προς 1,669 ευρώ.
ΤΑ ΝΕΑ


Read more...

Τέλος για τους «έχοντες» επιδόματα και απαλλαγές...


Με εισοδηματικά κριτήρια οι κοινωνικές παροχές...
«Το Δημόσιο πληρώνει πάνω από 1 δισ. ευρώ επιδόματα τριτέκνων άνευ κριτηρίων» αναφέρει μιλώντας στο «Βήμα» διακεκριμένο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, δίδοντας το...

στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης για τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων με τον επανακαθορισμό των κριτηρίων για τη χορήγηση των οικογενεια- κών επιδομάτων. Στο ίδιο πνεύμα η κυβέρνηση προωθεί τη συνολική επανεξέταση της κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο του μνημονίου, το οποίο ουσιαστικά υπαγορεύει τη χορήγηση επιδομάτων και την αναγνώριση φοροαπαλλαγών με στοχευμένα, εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Οπως αποκάλυψε «Το Βήμα της Κυριακής», το Μέγαρο Μαξίμου επεξεργάζεται την «αναδιανομή» επιδομάτων «με ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα» , όπως τονίζεται, δηλαδή χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Πιο απλά, η κυβέρνηση σκέπτεται τη μερική ή πλήρη περικοπή των επιδομάτων που δίδονται σε τρίτεκνες οικογένειες με υψηλά εισοδήματα, για να στηριχθούν από τους πόρους που θα εξοικονομηθούν πολύτεκνοι με χαμηλά εισοδήματα. Διότι ως σήμερα τρίκεκνος εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα με εισόδημα 10.000

ευρώ ετησίως παίρνει ακριβώς το ίδιο επίδομα με κάποιον που δηλώνει 200.000 ευρώ εισόδημα.

«Μια τέτοια παρέμβαση θα ήταν απολύτως μέσα στο πνεύμα του μνημονίου, όπου προβλέπονται παρεμβάσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών μεταβιβάσεων» σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών και προσθέτει ότι αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο το ζήτημα θα εξεταστεί λεπτομερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή που μελετά το ζήτημα (στην οποία μετέχουν και μέλη του ΙΣΤΑΜΕ) συνεδρίασε ήδη δύο φορές. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 20 Αυγούστου. Αμέσως μετά θα ενημερωθεί ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, ο οποίος θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για τη μορφή και την έκταση των παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου . Ο υπουργός επιστρέφει τη Δευτέρα στο γραφείο του ύστερα από ολιγοήμερες διακοπές.

Η πρώτη εκτίμηση από τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από την εν λόγω επιτροπή είναι ότι επιδόματα συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ χορηγούνται χωρίς κριτήρια. «Είναι σαν να πετάει το κράτος λεφτά από το αεροπλάνο» ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του ΠαΣοΚ. Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών και των ειδικών (οικονομολόγων και συνταγματολόγων) που μελετούν το ζήτημα είναι να δομηθεί ένα μεικτό σύστημα το οποίο θα προβλέπει την παροχή επιδομάτων με εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια αναγκαιότητας αλλά ταυτοχρόνως θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες. Στο ίδιο μήκος κύματος εξετάζεται το καθεστώς των φοροαπαλλαγών για να εξαντληθούν τα περιθώρια για στοχευμένες, διορθωτικές παρεμβάσεις στον πρόσφατο φορολογικό νόμο υπέρ των ασθενέστερων εισοδηματικά ομάδων.

«Κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρξει θέμα συνταγματικότητας, εφόσον θα πρόκειται για μια παρέμβαση απολύτως δίκαιη, η οποία δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα ισότητας» αναφέρει μιλώντας στο «Βήμα» κορυφαίος συνταγματολόγος. Επισημαίνει ότι «σε όλον τον κόσμο τα επιδόματα για τους πολύτεκνους δίδονται με εισοδηματικά και άλλα κριτήρια» και υποστηρίζει ότι η χορήγηση επιδομάτων σε τρίτεκνες οικογένειες με πολύ υψηλά εισοδήματα αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία.

Η ανησυχία του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι η απόφαση για την «αναδιανομή» μέσω επιδομάτων ενδέχεται να προσβληθεί από τους θιγομένους στη Δικαιοσύνη. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί το 1996. Το υπουργείο Οικονομικών είχε αποφασίσει τότε την προσαύξηση των επιδομάτων για κάθε οικογένεια εργαζομένου στο Δημόσιο «με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά» ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Υστερα από προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων η Δικαιοσύνη αποφάσισε ότι και οι δύο σύζυγοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δικαιούνται εξ ολοκλήρου τα οικογενειακά επιδόματα (γάμου και παιδιών) τα οποία αναγνωρίστηκαν ως τμήμα του μισθού τους, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στο υπουργείο Οικονομικών.
ΤΟ ΒΗΜΑ


Read more...

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ - ΥΦΕΣΗΣ...


Ρεπορτάζ : Ελένη Κωσταρέλου
(από την Ελευθεροτυπία)
Η ανακοπή στη μείωση του ελλείμματος του τακτικού προϋπολογισμού και η επιδείνωση της ύφεσης προκαλούν εκρηκτικό μίγμα στην οικονομία της χώρας, εντείνοντας τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία που...
ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Οικονομικών για την πορεία των μεγεθών του προϋπολογισμού είναι η πρώτη υπαρκτή ένδειξη του προβλήματος που πλέον απορρέει μέσα από το ίδιο το Μνημόνιο. Και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οποιωνδήποτε μέτρων, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις της τρόικας και του υπουργού Οικονομικών για ανακατατάξεις ή επαναπροσδιορισμό μέτρων από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα επίσημα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δείχνουν: 1 Ανακοπή της ταχείας μείωσης του ελλείμματος που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Από το 45,4% στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου έπεσε στο 39,7%. Το έλλειμμα πλέον κινείται στα 12.097 εκατ. ευρώ με ετήσιο στόχο 18.691 εκατ. ευρώ. 2 Το πρώτο κακό προκύπτει από τη σημαντική υστέρηση των τακτικών εσόδων. Στο επτάμηνο αυξάνουν με ρυθμό 4,1% έναντι ετήσιου στόχου 13,7%. Τα καθαρά έσοδα διαμορφώνονται στα 28.667 εκατ. ευρώ και το σύνολο των εσόδων της κεντρικής κυβέρνησης στα 29.942 εκατ. ευρώ. Εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αρνητική πορεία του Ιουλίου, κατά τον οποίο, όπως δημοσίευσε και η «Ε» την περασμένη Δευτέρα (σ.σ. προσωρινά στοιχεία από 75%-80% εφοριών), τα έσοδα μειώθηκαν 10%, ο ΦΠΑ έπεσε 5% και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζει πτώση 15% έναντι αύξησης 10% των νομικών προσώπων. Δαπάνες τόκων 3 Η σημαντική αύξηση των δαπανών για τόκους είναι το δεύτερο κακό. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν 10% έναντι στόχου 5,5%. Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 12,6% έναντι ετήσιου στόχου 5,8%, στα 28.924 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν 0,2% έναντι ετήσιας πρόβλεψης 5,6%. Το σύνολο των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κινείται στα 37.837 εκατ. ευρώ και της κεντρικής κυβέρνησης στα 42.038 εκατ. ευρώ. **Στην αρνητική πορεία των μεγεθών του προϋπολογισμού έρχονται να προστεθούν οι δυσοίωνες προβλέψεις για ύφεση της τάξης του 3,5% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους από 2,5% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ εκτιμάται ότι η συμπίεση θα τρέξει με ταχύτερους ρυθμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Βροχή τα λουκέτα Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στο κλείσιμο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προβλέπει μεγάλη έκρηξη της ανεργίας και ανεβάζει τον αριθμό των ανέργων σε 1 εκατομμύριο, από τους περίπου 600.000 στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η επίσημη πρόβλεψη για την ύφεση παραμένει στο 4% για φέτος -αν και το οικονομικό επιτελείο εξακολουθεί να εκτιμά ότι θα είναι μικρότερη εν αντιθέσει με τον πληθωρισμό που θα κινηθεί στο 4,75%.
Read more...

6 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ...


Ρεπορτάζ : Ελένη Δελβινιώτη
(από την Ελευθεροτυπία)
Μετατάξεις και αποσπάσεις, νέο ενιαίο μισθολόγιο, αμοιβές ανάλογα με την παραγωγικότητα και μεταστέγαση όλων των υπουργείων σε ενιαίο χώρο θα σημάνει για το Δημόσιο ο Καλλικράτης του κράτους, που είναι προ των...
πυλών. Με αφετηρία και πρόπλασμα τα μεγέθη της απογραφής, το υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει αλλαγές που θα επανακαθορίζουν το μέγεθος, τη δομή και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών εξ υπαρχής. Στόχος, να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης με βαθιές τομές στην κεντρική διοίκηση, που θα χτυπήσουν στην καρδιά τον υδροκεφαλισμό και τη γραφειοκρατία του παράλυτου και αναποτελεσματικού κράτους. Ηδη τα πρώτα στοιχεία της απογραφής, που αποτυπώνουν μια προβληματική κατάσταση στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο μελετών και αξιολογήσεων ώστε να πραγματοποιηθούν μεγάλες δραστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις τόσο στην οργάνωση όσο και στη λειτουργία των υπηρεσιών. Ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης έχει κατά το παρελθόν δηλώσει: «Διαπιστώσαμε πως σε σύνολο 188 Διευθύνσεων υπάρχουν αρκετές με μηδέν τμήματα, δεκάδες τμήματα με μόνον ένα υπάλληλο, δεκάδες τμήματα με προϊστάμενο αλλά χωρίς υπαλλήλους, ακόμα και δεκάδες τμήματα χωρίς προϊστάμενο και χωρίς κανένα υπάλληλο». Η διαπίστωση αυτή από μόνη της θέτει επί τάπητος το ζήτημα της εκ βάθρων αναδιάρθρωσης όλων των δημόσιων υπηρεσιών και την κατάρτιση εκ νέου των οργανισμών των υπουργείων με βάση την αποτύπωση - καταγραφή που έχει γίνει με την απογραφή. Τα βήματα που σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής στο κράτος είναι τα εξής: - Με βάση τα συμπεράσματα των μελετών από τα στοιχεία της απογραφής, θα σχεδιαστεί ο νέος χάρτης των υπηρεσιών του κράτους με μεγάλες τομές και παρεμβάσεις στην κεντρική διοίκηση, ώστε να γίνει πραγματικότητα το επιτελικό κράτος τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό και επιχειρησιακό τομέα. Θα καθοριστούν από την αρχή οι αρμοδιότητες και θα αποσαφηνιστεί ο ρόλος των υπουργείων και των υπηρεσιών τους, που θα οργανωθούν πλέον σε οριζόντια και όχι σε κάθετη δομή, με στόχο να μην υπάρχουν επικαλύψεις τόσο μέσα στην ίδια υπηρεσία ή οργανισμό όσο και σε ολόκληρη τη δομή του κράτους. Τη στιγμή αυτή υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτοτελών υπηρεσιών, τα υπουργεία είναι οργανωμένα με αυστηρά καθετοποιημένες δομές και η πυραμίδα της ιεραρχίας βρίσκεται αρκετές φορές ανεστραμμένη, με μεγάλο αριθμό γενικών διευθύνσεων και τμημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνον την πολυδιάσπαση, και γι' αυτό σύγχυση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, αλλά και υπερβολικά μεγάλο αριθμό διευθυντών και τμηματαρχών με ολιγάριθμες οργανικές μονάδες βάσης, κι αυτό με τη σειρά του φέρνει κατακερματισμό των δυνάμεων και κακή οργάνωση των υπηρεσιών. **Εξορθολογισμός στο προσωπικό των υπηρεσιών με αναδιανομή υπαλλήλων. Υπό την προοπτική του ανασχεδιασμού των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθούν αθρόες μετατάξεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων, ώστε να στηριχθεί η νέα δομή του κράτους. Υπάρχει σκέψη να δραστηριοποιηθεί και πάλι ο θεσμός των διυπουργικών κύκλων, όπου ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που διαμορφώνονται, υπάλληλοι με την ίδια ειδικότητα μετακυλίονται από τη μια υπηρεσία στην άλλη. * Κατάρτιση προσοντολογίου και καθηκοντολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Ολες οι θέσεις εργασίας θα περιγραφούν επακριβώς σε επίπεδο αναζητούμενων προσόντων και ταυτόχρονα με την κάλυψή τους θα περιγράφονται και τα νέα καθήκοντα των υπαλλήλων με αξιολόγηση και καταμερισμό εργασίας. Θα καθιερωθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και επιβράβευσης των άξιων και ικανών υπαλλήλων. Το 2011 θα καθιερωθεί ενιαίο μισθολόγιο και η πληρωμή για όσους δουλεύουν στο Δημόσιο θα γίνεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Στο Μνημόνιο για το ενιαίο μισθολόγιο αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα απλοποιημένο σύστημα αμοιβών, που θα αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, κι αυτό θα οδηγήσει σε ένα σύστημα που η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα, δηλαδή πρόσθετες αμοιβές δεν θα δίδονται πλέον συλλήβδην αλλά ύστερα από αξιολόγηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Υπάρχει η πρόθεση να εγκαινιαστεί η διοίκηση με στόχους, δηλαδή να χαράζεται πολιτική και να οριοθετούνται δράσεις βάσει στόχων και να θεσπιστούν δείκτες αποδοτικότητας ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία. * Δημιουργία πάρκου δημόσιων υπηρεσιών με τη μεταστέγαση όλων των υπουργείων σε έναν ενιαίο χώρο και μετακίνηση όλων των υπαλλήλων (περίπου 500.000 εργαζόμενοι) σε ένα Κέντρο Δημοσίου. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να κλείσουν περίπου 140 κτίρια στα οποία στεγάζονται κατά βάση σήμερα οι υπηρεσίες του κράτους κι επειδή αρκετά από αυτά δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοσίου αλλά είναι νοικιασμένα, εκφράζονται οι προσδοκίες να υπάρξει από τη μετεγκετάσταση αυτή εξοικονόμηση πόρων. Ταυτόχρονα θα αξιοποιηθεί η κρατική περιουσία σε κτίρια κι εξοπλισμό, ώστε να υπάρξει και από εκεί οικονομικό όφελος.
Read more...

ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ...


Ρεπορτάζ : Δημήτρης Πεφάνης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Εως και το ένα δέκατο της αξίας τους έχουν χάσει μέσα σε έναν χρόνο τα ακίνητα σε πολλές περιοχές της Αττικής, καθώς η κρίση χτυπά πλέον έντονα και την κτηματαγορά. Την ίδια στιγμή που η οικοδομική δραστηριότητα έχει υποστεί καθίζηση και τα στεγαστικά δάνεια εκταμιεύονται πλέον με το σταγονόμετρο, οι τιμές σε νεόδμητα αλλά και παλιά ακίνητα πέφτουν σημαντικά σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του...
2007 και του 2008. Oπως προκύπτει από την έρευνα της Αspis Real Εstate, σε περισσότερες από 40 περιοχές της Αττικής, κατά μέσον όρο οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί από 4% έως 10% το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση είναι σαφώς μεγαλύτερη φτάνοντας, για παράδειγμα, το 20% για νεόδμητα διαμερίσματα στο Κορωπί και το 23% για διαμερίσματα παλαιότητας άνω των 20 ετών στην περιοχή του Ζωγράφου. Η πτώση αυτή προστίθεται στην περίπου αντίστοιχη μείωση που συντελέστηκε το 2009, γεγονός που σημαίνει ότι κατά το τελευταίο 18μηνο πολλά ακίνητα έχουν χάσει έως και το 20% της εμπορικής τους αξίας. Αναλυτικότερα, κατά μέσο όρο στις μεταχειρισμένες κατοικίες η πτώση κυμαίνεται από 6% έως και 10% μέσα στο τελευταίο έτος, ενώ κατά τι μικρότερη είναι η μείωση των τιμών στα νεόδμητα διαμερίσματα, όπου το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 4% και 9%. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην κτηματαγορά είναι επίσης το γεγονός ότι- σύμφωνα πάντα με την έρευνα- από όλες τις περιοχές του δείγματος, μόνο σε δύο (Αλιμο και Παιανία) παρατηρείται οριακή αύξηση στις τιμές, της τάξης του 5% και 4% αντίστοιχα. Θα συνεχιστεί η πτώση Μάλιστα, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η πτώση των τιμών ενδέχεται να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, προβλέποντας παράλληλα «πάγωμα» των αγοραπωλησιών, ανεξάρτητα από την πορεία που θα ακολουθήσει το κόστος αγοράς των διαμερισμάτων. Με την εκτίμηση αυτή συμφωνούν και τραπεζικά στελέχη, καθώς τα στεγαστικά δάνεια-- που παραδοσιακά δίνουν το απαραίτητο «καύσιμο» στην κτηματαγορά- χορηγούνται πλέον με το σταγονόμετρο και κάτω υπό αυστηρότατες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις ανάκαμψης Οπως αναφέρεται στην έρευνα της Αspis Real Εstate, «η εικόνα της αγοράς ακινήτων είναι παγωμένη με αισθητή μείωση των αγοραπωλησιών σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της αγοράς είναι η βελτίωση της ψυχολογίας του αγοραστικού κοινού, η αύξηση της ροής του χρήματος από τα πιστωτικά ιδρύματα και η ομαλοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος». Παράλληλα, σημειώνει ότι επιπλέον καθοριστικοί παράγοντες στην πορεία της κτηματαγοράς θα είναι η περαιτέρω εξομάλυνση των τιμών στα ακίνητα και το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων (νομικοί, συμβολαιογράφοι κ.λπ.) συμβάλλοντας αμφότερα στη μείωση του κόστους αγοράς ακινήτου.
Read more...

ΛΙΓΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ...


Ρεπορτάζ : Δημήτρης Γαλάνης
(από ΤΟ ΒΗΜΑ)
Μικρός παραμένει ο αριθμός των πολιτών που έχουν προσέλθει ως σήμερα στις πολεοδομίες για να ρυθμίσουν θέματα που αφορούν ημιυπαίθριους ή άλλους χώρους που άλλαξαν χρήση καθ΄ υπέρβασιν της οικοδομικής άδειας. Οι σχετικές αιτήσεις που έχουν κατατεθεί δεν ξεπερνούν τις 30.000 σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στο υψηλό κόστος της τακτοποίησης, το οποίο γίνεται ακόμη υψηλότερο με τις...
αμοιβές των μηχανικών και των γραφείων που αναλαμβά- νουν να μεσολαβήσουν για λογαριασμό των ενδιαφερομένων. «Τα μηνύματα που παίρνουμε από παντού μάς λένε ότι υπάρχει θετικό κλίμα και ότι πολλοί ιδιοκτήτες προσέρχονται στις πολεοδομίες, τόσο για υποβολή αιτήσεωνόσο και για να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις» αναφέρει ο κ. Θάνος Μωραΐτης , υφυπουργός Περιβάλλοντος, αν και, όπως εξηγεί, δεν διαθέτει συγκεκριμένα συγκεντρωτικά στοιχεία. «Εντύπωσή μου πάντως είναι ότι από αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει πανικός. Ηδη μας παίρνουν από αρκετές πολεοδομίες και μας ρωτούν τι θα γίνει με τον επιπλέον φόρτο εργασίας που προβλέπεται να έχουν» τονίζει. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, η ανταπόκριση του κοινού φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι «χλιαρή», ίσως περισσότερο χλιαρή απ΄ όσο αρχικά υπολόγιζαν τα συναρμόδια υπουργεία, γεγονός που συζητήθηκε και σε συνάντηση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και της υπουργού Περιβάλλοντος κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη, όπου τονίστηκε η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών είσπραξης των σχετικών προστίμων. Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος στο σύνολό τους τα κτίρια με κλειστούς ημιυπαίθριους ξεπερνούν τις 1,2 εκατ. υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο εκπρόσωποι του ΤΕΕ εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικοί και εκτιμούν ότι ο αριθμός των ημιυπαίθριων χώρων που θα ρυθμιστούν τελικά θα είναι αρκετά μικρότερες από τις κυβερνητικές προβλέψεις και δεν θα ξεπερνά συνολικά τις 300.000-400.000. Οπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, οι περισσότερες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στην Πολεοδομία Ανατολικής Αττικής, ενώ το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ανέρχεται στο ποσόν των 258.693 ευρώ, σε ιδιοκτησία στη Βουλιαγμένη. Τι πρέπει να γνωρίζετε Η προθεσμία για τη δήλωση των ημιυπαίθριων λήγει στο τέλος του χρόνου, οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει παράταση, αλλά οι ρυθμοί ανταπόκρισης των πολιτών φαίνεται ότι θα κάνουν τελικά την παράταση απαραίτητη. Για 40 χρόνια Η διευθέτηση των παράνομα κλειστών χώρων γίνεται για 40 χρόνια. Οι χώροι που έχουν κλειστεί και για τους οποίους θα καταβληθεί πρόστιμο δεν είναι ούτε «νόμιμοι» ούτε «τακτοποιημένοι». Ουσιαστικά οι ημιυπαίθριοι παραμένουν αυθαίρετοι, αλλά για διάστημα 40 ετών ο ιδιοκτήτης τους δεν αντιμετωπίζει καμία κύρωση. Οι άδειες Στις ρυθμίσεις εντάσσονται όλα τα ακίνητα με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε ως τις 2 Ιουλίου 2009, ενώ δεν υπάγονται τα εκτός σχεδίου ακίνητα - ή εκτός ορίων οικισμών- που βρίσκονται σε ρέματα, βιοτόπους, σε αιγιαλό, σε δάση και αναδασωτέες περιοχές. Οι χώροι Στους χώρους που εντάσσονται στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται όσοι κλείστηκαν παράνομα αλλά βρίσκονται μέσα στο νόμιμο περίγραμμα του κτιρίου. Τέτοιοι χώροι είναι οι σοφίτες, οι ημιυπαίθριοι, τα πατάρια, τα γκαράζ που μετατράπηκαν σε καταστήματα, υπόγεια που έγιναν δωμάτια και πιλοτές. Ωστόσο δεν υπάγονται τα κλεισμένα μπαλκόνια. Οχι αναδρομικά Σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και του υπουργείου Οικονομικών δεν θα υπάρξει αναδρομική επιβολή φόρου που σχετίζεται με τη δήλωση των ημιυπαίθριων και των υπόλοιπων χώρων που θα δηλώνονται. Διαδικασίες και δικαιολογητικά Η αίτηση Προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση της Πολεοδομίας και να πληρώσουν το πρόστιμο οι ιδιοκτήτες των υπό ρύθμιση χώρων ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Παράβολα Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν: υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη εις διπλούν και παράβολο 250 ευρώ για το σύνολο των ημιυπαίθριων χώρων μιας αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή παράβολο 350 ευρώ για το σύνολο των λοιπών χώρων. Κόστος μηχανικού Σχετικά με το κόστος αμοιβής του μηχανικού επισημαίνεται ότι θα εξαρτηθεί τελικά από τις ημέρες εργασίας και τα χρόνια εμπειρίας του. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ημερήσια αμοιβή ενός μηχανικού με 10 έτη εμπειρίας που ανέρχεται σε 232,5 ευρώ. Οι έλεγχοι Η Πολεοδομία εξετάζει τυχόν ελλείψεις και τις καταγράφει στο πίσω μέρος της αίτησης ή βάζει τη σφραγίδα πληρότητας σε περίπτωση που είναι ολοκληρωμένη και κατόπιν ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κ.λπ.) να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί. Το πρόστιμο Το πολύ σε διάστημα 60 ημερών θα σταλεί στον ενδιαφερόμενο το έντυπο υπολογισμού του προστίμου. Σε αυτό θα αναγράφονται τόσο το ποσόν του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10% όσο και το ποσόν της πρώτης δόσης. Πολεοδομία Αφού οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά, θα πρέπει να προσκομίσουν τα διπλότυπα πληρωμής στην Πολεοδομία.
Read more...