Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Πώς περνάμε τα διόδια μετά την δημοσίευση της τροπολογίας...


Από τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
http://epitropesdiodiastop.blogspot.com/

Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πως περνάμε τα διόδια αφού γίνει νόμος η ντροπολογία του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε ΦΕΚ συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε ΦΕΚ θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.
Επί πιστώσει απόδειξη που
έχει εκδοθεί από την Νέα Οδό.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;
Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε» δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.
Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι:
α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για...
ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.
β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.
γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τροχαία ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει τροχαία τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα.
Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα καλούμε την αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.
Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;
Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;
Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.
Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;
Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.
Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;
Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.
Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;
Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.
Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;
Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό;
Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.
Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;
Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:
«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;
Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη ΣΔΟΕ καλώντας το 1517.
Δίνουμε τα στοιχεία μας;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.
Υπογράφουμε;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;
Ναι.
Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;
Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.
Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;
Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.
Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;
Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.
Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις ή για βοήθεια;
Ηλεκτρονικά στο e-mail epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια που είναι αναρτημένα στο site http://www.oxidiodia.gr/ και http://www.epitropesdiodiastop.blogspot.com/

Read more...

ΓΣΕΕ: Η κρίση οφείλεται στο ευρώ όχι στους μισθούς


Είναι ολοφάνερο ότι μέρα με την μέρα αυτά που λέμε πιάνουν τόπο. Η κρίση βγάζει στην επιφάνεια την αλήθεια. Από τον ΣΚΑΪ

Στην ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, και όχι στους μισθούς, οφείλεται η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας σύμφωνα με συμπεράσματα επιστημονικής μελέτης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ µε θέμα «Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2009».

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανατίμηση του ευρωπαϊκού νομίσματος ήταν εκείνη που κατέστησε τα ελληνικά προϊόντα (αγαθά αλλά και υπηρεσίες) ακριβότερα και υπέσκαψε την ανταγωνιστικότητά τους.

Από την ανάλυση προκύπτει, ότι τόσο οι μεταβολές στο μέσο περιθώριο κέρδους όσο και οι μεταβολές του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος δεν επηρέασαν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα κατά την περίοδο 1995-2009, διότι αθροιστικά μεταβλήθηκαν µε ρυθμούς ανάλογους προς τους αντίστοιχους στις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες.

Η Ελλάδα, ως προς το κόστος εργασίας, βρίσκεται πέμπτη από το τέλος στη λίστα με τις 35 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες. Σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν από τις χαμηλότερες αποδοχές, όταν οι επιχειρήσεις στη χώρα µας διατηρούν από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι μετά από δεκαπέντε έτη στασιμότητας (1980-1994), η ελληνική οικονομία εισήλθε το 1995 σε περίοδο ταχείας ανάπτυξης, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το 2009 και άλλαξε το οικονομικό τοπίο της χώρας. Εντούτοις, στο τέλος αυτής της περιόδου ανάπτυξης, και εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η ελληνική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλα προβλήματα που έφεραν στην επιφάνεια το σύνολο των διαρθρωτικών της αδυναμιών.

Γίνεται επίσης απολογισμός σε σχέση με την οικονομική πολιτική που ασκήθηκε στη διάρκεια των ετών 1995-2009, με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, αλλά και σε σχέση με την πρώτη πενταετία ένταξης της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ. Από τον απολογισμό διαπιστώνεται ότι:

Το πραγματικό ετήσιο κόστος εργασίας στην Ελλάδα παρουσίασε κατά την περίοδο 1995-2009 μεγάλες αυξήσεις. Αυτό έχει μικρύνει την απόσταση έναντι των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, το πραγματικό ετήσιο κόστος εργασίας στην Ελλάδα παρέμεινε το 2009 σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο στις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες: Περίπου κατά 35% έναντι των μικρών χωρών της Βόρειας Ευρώπης, 25% έναντι της Γαλλίας και της Βρετανίας, περίπου 20% έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 1995-2009, το µέσο περιθώριο κέρδους της ελληνικής οικονομίας (40%) ήταν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 18 πιο προηγμένων χωρών, µε εξαίρεση την Ιρλανδία. Ακόμη και το 2010, παρά την κάμψη του μέσου περιθωρίου (-5%) εξαιτίας της κρίσης, οι επιχειρήσεις της Ελλάδας διατηρούν τα υψηλότερα περιθώρια µαζί µε την Ιρλανδία, τη Γερµανία και την Ισπανία.

Έναντι των 35 κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα µειώθηκαν ελαφρώς (µείωση της τάξεως του 5%). Εντούτοις, η µείωση αυτή στο µέσο περιθώριο κέρδους ήταν µικρή (5%) και είχε ως σηµείο εκκίνησης το πολύ υψηλό επίπεδο του 40%, ενώ στις άλλες χώρες το αντίστοιχο περιθώριο κυµαίνεται µεταξύ 10% και 35% (και είναι µικρότερο του 30% στις περισσότερες περιπτώσεις).

Την περίοδο 2006-2007, η παραγωγικότητα της εργασίας ακολούθησε μεν την ανάκαμψη της ζήτησης και του ΑΕΠ, πλην όμως, ο μέσος ρυθμός αύξησής της κατά το 2006-2007 υπολειπόταν των επιδόσεων των προηγουμένων ετών (μέσος όρος 1,7% έναντι 3,5% σε ετήσιους ρυθμούς). Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την τετραετία 2005-2008 ανήλθε σε περίπου 6% αθροιστικά, ενώ κατά τις δύο προηγούμενες τετραετίες (2001-2004 και 1997- 2000) είχε υπερβεί το 12% για κάθε μία από αυτές.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα, η μεν παραγωγή να αυξηθεί πάνω από την μακροχρόνια τάση της και η ανεργία να μειωθεί για πρώτη φορά σε επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό των πρώτων ετών της δεκαετίας του 1990, πλην όμως, η παραγωγικότητα να επιβραδύνεται. Είχαν συγκεντρωθεί, έτσι, οι συνθήκες για την συνέχιση των αυξήσεων στις ονομαστικές αμοιβές, που όντως ακολούθησαν πορεία αύξησης, ενώ η παραγωγικότητα αυξανόταν πλέον με ρυθμούς μικρότερους του 2%.

Ενώ οι αποδοχές στην Ελλάδα, υπολογισμένες σε εθνικά νομίσματα, αυξήθηκαν κατά 12,5% περισσότερο από ό,τι οι αποδοχές στις ανταγωνίστριες χώρες, υπολογιζόμενες σε δολάρια παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση (30%), κάτι που δείχνει ότι τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες εκτός Ευρωζώνης έγιναν δυσπρόσιτα।

papaioannou.
Read more...

Δελτίο Τύπου από Σοφία Σακοράφα

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το δελτίο τύπου και την πρόσκληση στη συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας για το σχηματισμό Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας.

www.sakorafa.gr

Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) στις 12.00 το μεσημέρι θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του Τύπου η Πρωτοβουλία για τη Συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του δημόσιου χρέους.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου θα δοθούν στη δημοσιότητα οι δεκάδες υπογραφές προσωπικοτήτων που έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ζητούν να ανοίξουν επιτέλους τα βιβλία του δημόσιου χρέους και να μάθει ο ελληνικός λαός τι οφείλει και σε ποιόν και υπό ποιούς όρους δανείστηκε.

Επίσης, θα γίνουν γνωστές οι επόμενες κινήσεις της Πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου κι ειδικότερα ανοιχτή δημόσια εκδήλωση και διεθνές συνέδριο με θέμα το δημόσιο χρέος που ήδη προετοιμάζονται.

Στο πάνελ θα συμμετέχουν: Νάντια Βαλαβάνη (συγγραφέας), Κατρούγκαλος Γιώργος (καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου), Κώστας Λαπαβίτσας (καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας), Παναγιώτης Λαφαζάνης (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ), Παπασπύρος Σπύρος (πρόεδρος ΑΔΕΔΥ), Σοφία Σακοράφα (ανεξάρτητη βουλευτής) και Διονύσης Τσακνής (μουσικοσυνθέτης). Θα συντονίζει ο Λεωνίδας Βατικιώτης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6933323651 (Αριάδνη Αλαβάνου), 6972826665 (Λεωνίδας Βατικιώτης), 6936699586 (Αλίκη Βεγίρη), 2109420681 (Γιώργος Μητραλιάς), Δέσποινα Σπανού (6977278008), Γιάννης Τόλιος (6973032642) και 6977220783 (Στάθης Χατζόπουλος).

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Οι υπογράφοντες πιστεύουμε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου (ΕΛΕ) η οποία θα εξετάσει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Η τρέχουσα πολιτική της ΕΕ και του ΔΝΤ για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους έχει επιφέρει μεγάλο κοινωνικό κόστος στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια ο ελληνικός λαός έχει δημοκρατικό δικαίωμα να απαιτήσει πλήρη πληροφόρηση όσον αφορά το χρέος που είναι δημόσιο, ή εγγυημένο από το κράτος.

Ο σκοπός της ΕΛΕ θα είναι η εξακρίβωση των αιτίων του δημόσιου χρέους, των όρων με τους οποίους έχει συναφθεί, καθώς και της χρήσης των δανείων. Στη βάση των συμπερασμάτων της η ΕΛΕ θα διαμορφώσει κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του χρέους, συμπεριλαμβανομένου του χρέους που θα αποδειχθεί παράνομο, μη νομιμοποιημένο, ή απεχθές. Η επιδίωξη της ΕΛΕ θα είναι να συνδράμει την Ελλάδα ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει το βάρος του χρέους. Η ΕΛΕ θα επιχειρήσει επίσης να διαπιστώσει ευθύνες για τις προβληματικές συμβάσεις χρέους.

Το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος βρίσκονται στην καρδιά της κρίσης της Ευρωζώνης. Η παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε το 2007 πήρε τη μορφή κρίσης χρέους της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον τελευταίο προϋπολογισμό, το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί από 299 δις ευρώ (ή 127% του ΑΕΠ) το 2009 σε 362 δις ευρώ (ή 159% του ΑΕΠ) το 2011. Η διόγκωση του δημόσιου χρέους επέτεινε τον κίνδυνο εθνικής χρεοκοπίας των περιφερειακών χωρών και αύξησε τις πιθανότητες τραπεζικής χρεοκοπίας στην Ευρώπη. Η ΕΕ, σε συμφωνία με εθνικές κυβερνήσεις, αντέδρασε υιοθετώντας προγράμματα διάσωσης που διευκολύνουν τον προσωρινό δανεισμό των κρατών της Ευρωζώνης και προστατεύουν τις τράπεζες. Αλλά τα μέτρα αυτά δεν κατάφεραν να καθησυχάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με συνέπεια τα επιτόκια δανεισμού των περιφερειακών χωρών να συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Επιπλέον, το αντίτιμο των προγραμμάτων ήταν η λιτότητα. Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και άλλες χώρες αναγκάστηκαν να περικόψουν μισθούς και συντάξεις, να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες, να συρρικνώσουν τις παροχές πρόνοιας, να ιδιωτικοποιήσουν δημόσιες επιχειρήσεις και να απελευθερώσουν τις αγορές. Αναπόφευκτα θα υπάρξει και περαιτέρω κοινωνικό κόστος λόγω αύξησης της ανεργίας, χρεοκοπίας επιχειρήσεων και συρρίκνωσης της παραγωγής.

Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των προγραμμάτων διάσωσης της ΕΕ, αλλά ο ελληνικός λαός έχει κρατηθεί στο σκοτάδι όσον αφορά τη σύνθεση και τους όρους του δημόσιου χρέους. Η έλλειψη ενημέρωσης συνιστά θεμελιώδη αποτυχία των δημοκρατικών διαδικασιών. Οι λαοί που καλούνται να φέρουν το κόστος των προγραμμάτων της ΕΕ έχουν δημοκρατικό δικαίωμα στην πλήρη πληροφόρηση.

Η ΕΛΕ μπορεί να συμβάλλει στην αναπλήρωση του δημοκρατικού αυτού ελλείμματος. Μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων στην ανάπτυξη κινημάτων για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους. Η επιτροπή θα είναι διεθνής και θα αποτελείται από ορκωτούς λογιστές του χρέους και των δημόσιων οικονομικών, από νομικούς, οικονομολόγους, αντιπρόσωπους των εργατικών οργανώσεων και μέλη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Θα είναι ανεξάρτητη από τα πολιτικά κόμματα, αλλά δεν θα αποκλείει τη συμμετοχή πολιτικών, αρκεί να συμφωνούν με τους σκοπούς της. Η ΕΛΕ θα διασφαλίζει την ύπαρξη εξειδικευμένης γνώσης και θα εγγυάται τον δημοκρατικό έλεγχο καθώς και το υπόλογο όλων των εμπλεκομένων.

Για να επιτύχει το στόχο της η ΕΛΕ θα πρέπει να έχει πλήρη διαχρονική πρόσβαση στις συμβάσεις και εκδόσεις δημόσιου χρέους, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων ομολόγων, αλλά και διμερούς, πολυμερούς, ή άλλης μορφής χρέους και κρατικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες αρμοδιότητες ώστε να θέτει στη διάθεσή της όλα τα έγγραφα που κρίνει απαραίτητα για να επιτελέσει το έργο της. Θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθούν πρόσφοροι τρόποι ώστε να μπορεί να καλεί προς εξέταση δημόσιους λειτουργούς, όπως και να ανοίγει, μετά από αιτιολογημένο αίτημά της και δικαστική συνδρομή, τραπεζικούς λογαριασμούς, ιδίως λογαριασμούς του δημοσίου σε ιδιωτικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδας. Θα πρέπει, τέλος, να διαθέτει επαρκές χρονικό διάστημα για να μελετήσει τις συμβάσεις και να εξαγάγει το πόρισμά της.

Η δημιουργία διεθνούς και ανεξάρτητης ΕΛΕ για το ελληνικό δημόσιο χρέος αποτελεί αναντίρρητη ανάγκη. Είναι επίσης δημοκρατική απαίτηση του ελληνικού λαού που σηκώνει το βάρος της κρίσης και θέλει να γνωρίζει τις αιτίες της. Από όλες τις απόψεις η ελληνική ΕΛΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Όλους εσάς που με την υπογραφή σας συμβάλατε ώστε να γίνει γνωστό το αίτημα δημιουργίας Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που θα ανοίξει τα βιβλία του δημόσιου χρέους και όσους ακόμη ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σας καλούμε την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011 στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) στις 12.00 όπου θα παρουσιαστεί δημόσια η πρωτοβουλία. Επίσης, θα γίνουν γνωστά και τα επόμενα βήματα μας.

Σας ευχαριστούμε।

papaioannou
Read more...

Πράσινα πυρά κατά Παπακωνσταντίνου μέρος 2ο!

Ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

http://img.protothema.gr/2086CAD4474769049F2FB481CFD5A55C.jpg

Με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί μοιάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ καθώς πράσινοι βουλευτές σε κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα εξαπολύουν σκληρή κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τους χειρισμούς του υπουργού Οικονομίας κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Αναλυτικά, κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας με θέμα το απολογισμό του οικονομικού έτους 2009, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτριος Λιντζέρης ανέφερε ότι ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται «συνταγματικές εγγυήσεις έξωθεν προτεινόμενες ή επιβαλλόμενες» αλλά μέτρα εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών που κάνουν εύληπτο τον προϋπολογισμό και συμπλήρωσε ότι «το διακύβευμα δεν είναι το κυβερνητικό παρών παράταξής μας και η κυβερνησιμότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά οι ανάγκες και απαιτήσεις πατρίδας μας». Τόνισε πως «Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί παρά να στηριχτεί σε αλλαγές που θα υπερβαίνουν υποχρεώσεις του μνημονίου και θα κατανέμουν δίκαια τα βάρη» συμπλήρωσε πως «δεν είναι ανεύθυνη ούτε η σημερινή κυβέρνηση από το παρελθόν ούτε από σήμερα» και πρόσθεσε πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν φέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνία και γι’ αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί «ένα συνεκτικό και εφαρμόσιμο εθνικό σχέδιο που θα τις αμβλύνει».

Τέλος επέκρινε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο λέγοντας ότι «αν θέλετε να εισπράξετε οφειλές, εφαρμόστε φορολογική δικαιοσύνη, δεν θα τους βρείτε στέλνοντας φυλακή μικροοφειλέτες, αρκετή ύλη έχει η δικαιοσύνη, μην δίνετε κι άλλη». Στο ίδιο μήκος και η τοποθέτηση του κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου ο οποίος ανέφερε «πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να δούμε τι θα κάνουμε με την ανάπτυξη. Φορολογικά νομοσχέδια, νομοσχέδια που το Υπουργείο Οικονομικών δεν τα έχει προγραμματίσει καλά, θα πρέπει να τα δει». Πρόσθεσε μάλιστα πως «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δει τι θα κάνει στη σχέση του με τον πολίτη… δεν μπορεί 5-10 άτομα να στηρίζουν την συνολική πολιτική και οι άλλοι να κρύβονται… πρέπει να λέμε την αλήθεια στο λαό... Τον κόσμο τον ενδιαφέρει η αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι γιατί το ψέμα έχε μικρά πόδια και τελειώνει αύριο το πρωί».

Επιπλέον ο βουλευτής Λακωνίας μίλησε για γενικούς διευθυντές σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς οι οποίοι αν και τοποθετήθηκαν επι ΝΔ «τους αφήσαμε στις θέσεις τους να κάνουν το πολιτικό παιχνίδι τους και να οδηγούν την χώρα εκεί που την είχαν οδηγήσει και πι ΝΔ» και επέκρινε την απόφαση της συνταγματικής κατοχύρωσης της μη πώλησης δημόσιων ακινήτων λέγοντας ότι «ο πολιτικός κρίνεται από τα ρίσκα που παίρνει… Τι θα πει θα περάσουμε στο Σύνταγμα ότι δεν πουλάμε; Δηλαδή, τα χαλάσματα στην Ομόνοια δεν τα πουλάμε;».

Τέλος ο κ. Γρηγοράκος μετέφερε στο επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών την εικόνα της αγοράς λέγοντας ότι «έχει στεγνώσει η αγορά, υπάρχει αναστολή πληρωμών, κλείνουν μαγαζιά, ο κόσμος ζητάει δουλειά υπάρχει απόγνωση» για να συμπληρώσει πως αν η κυβέρνηση αποφασίσει να πάει σε πρόωρες εκλογές τότε θα δημιουργηθεί «χάος».
Αιχμηρή ήταν και η ομιλία του κ. Θανάση Παπαγεωργίου ο οποίος ανέφερε ότι «Γιατί ενώ πήραμε μέτρα, δεν αντιδρούν θετικά οι αγορές και αντί να μειωθούν τα spreads, έχουμε νευρικότητα και αυτή την στάση απέναντι στη χώρα;

Γιατί δεν βλέπουν προοπτική για το τι θα προκύψει από τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Τι θα γίνει με το χρέος; Να απαιτήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να γίνει ρύθμιση του χρέους για ένα μεγάλο διάστημα, αλλα με επιτόκιο καλό». Πρόσθεσε πως δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η κατάσταση που θέλει την Γερμανία να καθορίζει τις εξελίξεις ενώ πρότεινε να πουληθούν μικρής αξίας κτίσματα από δωρεές καθώς η πώληση μετοχών της Εθνικής θα ήταν «ξεπούλημα».

Ο κ. Γιάννης Αμοιρίδης ανέφερε ότι «η κοινωνία βρίσκεται στα κάγκελα με όλα αυτά που συμβαίνουν, πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να δώσετε την οικονομική εκείνη δυνατότητα ώστε να μειωθεί αυτή η πίεση της κοινωνίας, η αρνητική αντίδραση της κοινωνίας, ώστε οι πολίτες να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς» ενώ πρόσθεσε πως «αποδεικνύεται κύριε υπουργέ ότι προχωρώντας την οικονομική μας πολιτική και σίγουρα τις περικοπές, αυτές δεν μπορεί να είναι οριζόντιες όταν αφορούν ευαίσθητα τμήματα του προϋπολογισμού όταν αναφέρονται στην υγεία, την ασφάλεια των πολιτών και στην παιδεία. Ισως εκεί θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, έναν εξορθολογισμό».

Τέλος, ο κ. Αμοιρίδης και με αφορμή την Σύνοδο Κορυφής ζήτησε από τον υπουργό Οικονομίας να διαπραγματευτεί καλύτερα και με σκληρότερους όρους τονίζοτάς του πως «οι Έλληνες έχουν κάνει πάρα πολλές θυσίες. Πάρα πολλές και πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ολοι οι Έλληνες. Και αν δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν οι εταίροι μας στην Ε.Ε. με τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα , τότε καλό είναι να καταλάβουν ότι οι Ελληνες το πρόβλημα της χώρας θα το μεταφέρουν σε πρόβλημα του ευρώ».
Read more...

«Αψηφούσαν τον κίνδυνο και πάντα έτρεχαν πρώτοι»

Τα αποτυπώματα και το κλεμμένο αυτοκίνητο θα ρίξουν φως στην υπόθεση


http://img.protothema.gr/2CA486C8843900A9750DEC7E72AD7EC4.jpg
Δεν πρόλαβαν καλά-καλά να συμπληρώσουν δύο χρόνια στην Αστυνομία οι δύο αστυνομικοί που έπεσαν νεκροί το βράδυ της Τρίτης από τα πυρά αδίστακτων κακοποιών. Ηταν όμως από τους πλέον αξιόμαχους και αποτελεσματικούς αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με πολλές συλλήψεις στο ενεργητικό τους και όρεξη για δουλειά… «Πάντα έτρεχαν πρώτοι στα συμβάντα…», λέει συνάδελφός τους από το Μενίδι που έχει δουλέψει μαζί τους και προσθέτει: «Θεωρούνταν από τα καλά στελέχη της συγκεκριμένης ομάδας». Μάλιστα, όπως λένε πληροφορίες, είχαν βραβευτεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για τις συλλήψεις σκληρών κακοποιών που έκαναν πριν από λίγους μήνες.

Ο Ιωάννης Ευαγγελινέλης ήταν 8 μήνες πιο παλιός στο Σώμα. Παιδί της διπλανής πόρτας, μπήκε στις 19 Οκτωβρίου του 2008 στους Ειδικούς Φρουρούς, όχι μόνο για βιοποριστικούς λόγους, αλλά γιατί από μικρός ήθελε να γίνει αστυνομικός. Αλλωστε είχε υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού και συγκεκριμένα στους αλεξιπτωτιστές… «Γεννήθηκε στην Αθήνα, όμως η καταγωγή του είναι από τη Μυτιλήνη. Μεγάλωσε και ζούσε στο Περιστέρι», λέει αστυνομικός για τον άτυχο 23χρονο και προσθέτει: «Παιδί φτωχής οικογένειας - ουσιαστικά αυτός τους συντηρούσε… Μάλιστα όταν πριν από περίπου έξι μήνες πέθανε ο πατέρας του, ανέλαβε εξ ολοκλήρου να ζήσει την οικογένειά του. Η μητέρα του δουλεύει περιστασιακά ως καθαρίστρια, τον τελευταίο καιρό, όμως, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ έχει και τρεις ακόμη αδελφές…».

Ανάλογη είναι και η πορεία του 22χρονου αστυφύλακα Γιώργου Σκυλογιάννη. Ο μικρός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μπήκε στην ΕΛ.ΑΣ. την 1η Ιουλίου του 2009. Μεγαλύτερο παιδί πολύτεκνης οικογένειας -έχει άλλα τέσσερα αδέλφια- έφυγε μικρός-μικρός από το χωριό του, το Κεφαλόβρυσο Τρικάλων, για να γίνει αστυνομικός στην πρωτεύουσα. Αλλωστε η οικογένειά του τα έφερνε δύσκολα βόλτα και έπρεπε ως μεγαλύτερος να βοηθάει και αυτός οικονομικά. Ο πατέρας του, Χρήστος, εργάζεται στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικάλων, ενώ η μητέρα του είναι υπάλληλος στην καθαριότητα του δήμου…

Στην πόλη της Θεσσαλίας η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο δυναμικός Γιώργος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες τριών κακοποιών…

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη των αδίστακτων δραστών. Οι πληροφορίες λένε πως πιθανότατα πρόκειται για συμμορία σκληρών αλλοδαπών που πραγματοποιούν κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων και ληστείες σε τράπεζες, καταστήματα και περίπτερα. Αρχηγός της ομάδας είναι ένας καταζητούμενος για δολοφονίες, ενώ ερευνάται αν πρόκειται για τους ίδιους δράστες που στις 8 Φεβρουαρίου δολοφόνησαν περιπτερά στο Μενίδι για να του αρπάξουν λίγα ευρώ. «Μετά τα αποτελέσματα της βαλλιστικής που βγήκαν καθαρά περιμένουμε την ταυτοποίηση των αποτυπωμάτων που βρέθηκαν στο κλεμμένο Volvo για να προχωρήσουμε στο στάδιο των ερευνών», λέει αξιωματικός και προσθέτει: «Κάτι που αναμένεται να γίνει από ώρα σε ώρα…».
Read more...

1,5 εκ. ευρώ για έξοδα προβολής, διαφήμισης και ταξιδιών στην ΕΑΣ Ροδόπης σε 4 χρόνια !Κάτι τέτοια έξοδα από τις εκάστοτε διοικήσεις οδήγησαν σε συνολικές ζημιές ύψους 25 εκ. ευρώ και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης ένα βήμα πριν την χρεοκοπία και το «λουκέτο»
Εκποίηση της ακίνητης περιουσίας, η οποία παραχωρείται στην Αγροτική Τράπεζα
Καταγγελίες για ροκάνισμα του δημοσίου χρήματος από την εποχή της...
διοίκησης Μαρουφίδη που οδήγησε την συνεταιριστική οργάνωση στο σημερινό χάος

Είναι γνωστά σε όλο το πολιτικό κόσμο της περιοχής και ιδιαίτερα στους συνεταιριστές οι αιτίες που οδήγησαν την ανώτερη συνεταιριστική οργάνωση στη σημερινή κατάσταση και σε σημείο που να μην μπορεί να αποπληρώσει τα δεδουλευμένα των υπαλλήλων της και το σπουδαιότερο να μην μπορεί να συνεχίσει το έργο της. Η σημερινή διοίκηση με τον Νίκο Σκοπιανό στην ηγεσία προσπαθεί εδώ και αρκετά χρόνια να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας αλλά όπως φαίνεται η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη.

Η γενική εκτίμηση είναι ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες ώστε να συνεχίσει να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες οπότε η διοίκηση υλοποιώντας προηγουμένη απόφαση της γενικής συνέλευσης αποφάσισε να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγμάτευση με την ΑΤΕ για την εκποίηση περιουσιακών στοιχειών προκειμένου να απαλλαγεί από το δυσβάστακτο χρέος προς την τράπεζα.

Είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά σε στοιχεία των παλαιών περιόδων τότε που κατά την άποψη των συνεταιριστών υπήρξε «αμαρτωλή» διαχείριση από την διοίκηση Μαρουφίδη σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας γεγονός που εκτόξευσε τα χρέη σε μεγάλο ύψος.

Κατά χρονική περίοδο οι ζημιές της ΕΑΣ ανήλθαν :

Μέχρι το 2000 ζημιές 8.173.000 ευρώ
Μέχρι το 2001 οι ζημιές ήταν 1.420.000 ευρώ
Μέχρι το 2002 οι ζημιές ήταν 1.986.000 ευρώ
Μέχρι το 2003 οι ζημιές ήταν 3.925.000 ευρώ
Μέχρι το 2004 οι ζημιές ήταν 2.375.000 ευρώ

Χαρακτηριστικό για το παραπάνω χρονικό διάστημα ήταν και η εκτόξευση των κονδυλίων για ταξίδια, διαφήμιση και έξοδα προβολής στο ποσό του 1.526.000 ευρώ.

Σε άλλο σημείο αναφέρεται η προσπάθεια της ΕΑΣ να αποκτήσει μετοχές της συνεταιριστικής ΣΕΒΑΘ και για το σκοπό αυτό δόθηκαν συνολικά 929.000 ευρώ για την αξία 317.000 μετοχών. Μια άστοχη ενέργεια γιατί ήταν γνωστή η οικονομική κατάρρευση της ΣΕΒΑΘ που το διάστημα της αγοράς των μετοχών είχε διαπιστωμένο έλλειμμα 5.000.000 ευρώ και ζητούσε επειγόντως ζεστό χρήμα και δραστηριότητες για την έξοδο από την κρίση.

Το ερώτημα που υπήρχε ήταν γιατί η ΕΑΣ τόλμησε να αγοράσει μετοχές από μια επιχείρηση που δεν ειχε θετικά οικονομικά αποτελέσματα;

Η δικαιολογία που προβλήθηκε ήταν ότι η αγορά των μετοχών απέβλεπε στην εξυπηρέτηση των ντοματοπαραγωγών που θα είχαν περισσότερα στρέμματα για την καλλιέργεια ντομάτας, δικαιολογία που απεδείχθη παραπειστική γιατί με την ένταξη των συνεταιριστών στη δραστηριότητα της ΣΕΒΑΘ υπήρξε απώλεια εσόδων απο κάθε παραγωγό αφού από το ποσό της τιμής αφαιρούσαν ποσοστό 33% από την αξία του προϊόντος για μείωση των ελλειμμάτων. Όταν διενεργήθηκε έλεγχος διαχειριστικός σε μια προσπάθεια να αποδειχτούν τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τους αγρότες η διοίκηση της ΣΕΒΑΘ δεν προσκόμισε στοιχεία δικαιολογώντας την αδυναμία προσκόμισης στοιχείων την καταστροφή των συγκεκριμένων στοιχείων λόγω πλημμύρας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων και το σπουδαιότερο σε ποιο ποσό ανήλθαν τα παρακρατηθέντα ποσά.

Κατά μια άλλη εξήγηση που δίνεται δείχνει οτι η αγορά των μετοχών υπέκρυπτε άλλα συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες για τη κατάληψη της θέσης του προέδρου και δεν πρέπει να αποκλειστεί.

Κατά τη διάρκεια γενικών συνελεύσεων πολλοί συνεταιριστές έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για τη πορεία της οργάνωσης αλλά οι φωνές αυτές δεν εισακούγονταν αφού έτσι ήταν διαμορφωμένο το μητρώο των μελών με αντιπροσώπους που είχαν οι ίδιοι προσωπικά συμφέροντα από την διοίκηση (δάνεια, προσλήψεις παιδιών κλπ).

Οι σημερινές καταγγελίες συνεταιριστών έχουν ως βάση τα όσα παραπάνω αναφέρονται ενώ σημειώνουν ότι η ΕΑΣ κατά καιρούς επιχορηγήθηκε με τεράστια ποσά για την εξυγίανση των υπηρεσιών της αλλά τα χρήματα αυτά δεν έπιασαν τόπο αφού συνεχίστηκε η ίδια «αμαρτωλή διαχείριση». Το έτος 1999 υπήρχε επιχορήγηση 1.165.000.000 δραχμών που όμως δεν προσέφεραν το παραμικρό στο ξεπέρασμα της κρίσης.

Για την οικονομική δραστηριότητα της εποχής εκείνης είναι αξιοσημείωτη η υπόθεση που αναφέρεται σε επένδυση ύψους 1.500.000.000 δρχ. που κατά την άποψη των συνεταιριστών υπήρχαν αδιαφανείς διαδικασίες.

Για όλα τα παραπάνω ζητούν διαχειριστικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθούν τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Ο σημερινός πρόεδρος Νίκος Σκοπιανός όντας ο ίδιος μέλος της τότε αμαρτωλής διοίκησης δεν είχε την δυνατότητα να αντιδράσει ενώ όταν ο ίδιος κατέλαβε τη θέση του προέδρου δεν θέλησε να ποινικοποιήσει την υπόθεση πιστεύοντας ότι με την συνετή πολιτική που θα εφάρμοζε θα μπορούσε να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Όμως η απαξίωση της Οργάνωσης από τα όσα ακούστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η κάθετη πτώση των δραστηριοτήτων και η έλλειψη οικονομικών πόρων δεν δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας της ΕΑΣ.

Σήμερα η διοίκηση όπως είπαμε, κινείται στην εκποίηση κάποιων περιουσιακών στοιχείων αλλά και πάλι οι αντίπαλοι της διοίκησης αντιδρούν με τη διαδικασία της εκποίησης ζητώντας διαχειριστικό έλεγχο και το σπουδαιότερο ζητούν ανοικτή διαβούλευση και δημόσιο διαγωνισμό για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και από άλλους ενδιαφερόμενους για την αγορά κάποιων περιουσιακών στοιχείων.
http://fonirodopis.gr/press/?p=26804Read more...

ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ Ο ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ


Σε ερώτηση για το εάν εκτιμά ότι η τιμή της βενζίνης θα φτάσει τα 2 ευρώ, ο υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επισήμανε ότι κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στην τιμή της βενζίνης με τις σημερινές συνθήκες o υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM και απέδωσε την ανοδική τροχιά που καταγράφει η τιμή της αμόλυβδης στους φόρους που έχουν επιβληθεί και οι οποίοι όπως είπε, οφείλονται στην οικονομική κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η χώρα...


Ο υπουργός εστίασε στην ανάγκη να παταχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά καυσίμων, τονίζοντας ότι το υπουργείο θα εντείνει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συλλάβουμε όλους όσους κλέβουν και καταδολιεύουν τους καταναλωτές. Σας υπόσχομαι ότι τα μηχανήματα που έχουν βάλει ορισμένοι και επιχειρούν να κλέψουν τους καταναλωτές, θα τελειώσουν. Όχι μόνο θα μπει λουκέτο ή θα πληρώσουν πρόστιμα, αλλά θα πάνε και φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το εάν εκτιμά ότι η τιμή της βενζίνης θα φτάσει τα 2 ευρώ, δεδομένων και των διεθνών εξελίξεων, επισήμανε ότι ''δεν πρέπει να σπείρουμε πανικό στους πολίτες'' και υπενθύμισε ότι η χώρα μας εισάγει μόνο το 10% του πετρελαίου από τη Λιβύη.

Read more...

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: "ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ"


«Δεν συζητάμε για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, παραπέμποντας και σε σχετική δήλωση του Επιτρόπου Όλι Ρεν και σημείωσε ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σε σχέση με την επιμήκυνση και τη μείωση των επιτοκίων...


Ο κ. Πεταλωτής τόνισε ότι η κυβέρνηση πηγαίνει στις συνόδους κορυφής της ΕΕ με συγκεκριμένες θέσεις, είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στην Ευρώπη και υπογράμμισε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο αξιοπιστίας» και «συνεπώς έχουμε να κάνουμε με την απαρέγκλιτη τήρηση του προγράμματος».

Κληθείς να σχολιάσει θέση που φέρεται να εξέφρασε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηλείας Τ. Αντωνακόπουλος σε σημερινή του συνέντευξη, περί ενός είδους κυβέρνησης εθνικού χαρακτήρα υπό τον κ. Γ. Παπανδρέου, ο κ. Πεταλωτής επεσήμανε ότι «υπάρχει μια κυβέρνηση με πρόγραμμα και σχέδιο» και «μέσα στη ρευστότητα που αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προσπαθούμε να τηρούμε τους στόχους μας».

Παράλληλα, αφού είπε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να έχει άποψη για την πολιτική κατάσταση, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αναγκαιότητα να υπάρχει κυβέρνηση άλλου χαρακτήρα» και ότι «είμαστε μια κυβέρνηση στην οποία ο λαός έχει εμπιστευτεί να κυβερνήσει και το κάνουμε».

Αναφορικά με τις συναντήσεις που είχε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου με εκπροσώπους κομμάτων, ο κ. Πεταλωτής επεσήμανε ότι με αυτή την κίνηση ο κ. Παπακωνσταντίνου υλοποιεί την κυβερνητική και πρωθυπουργική θέση να υπάρχει μια εθνική συνεννόηση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά έναν μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο που υπερβαίνει μια κυβερνητική θητεία που διανύουμε.

«Είχαμε και έχουμε υποχρέωση να βλέπουμε πώς μπορεί να σταθεί η χώρα μας πέρα από ένα και δύο χρόνια, όπως γινόταν μέχρι σήμερα», είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή την υποχρέωση κάποιοι την αντιλαμβάνονται και προσέρχονται στην εθνική συνεννόηση και άλλοι όχι».

Είπε ακόμη ότι η ΝΔ περιφρονεί αυτή τη βούληση της κυβέρνησης για εθνική συνεννόηση έως το 2015, «ώστε να υπάρχει μια συντεταγμένη πορεία προς την ανάπτυξη».

Για το εάν θα επιχειρηθεί νέος κύκλος συνεννόησης σχετικά με το ζήτημα του ελληνικού χρέους, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου, ο κ. Πεταλωτής επεσήμανε ότι η πρόσκληση για συναίνεση ήταν και είναι πάντα διαρκής και πρόσθεσε ότι «είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεννόηση υπάρχει».

Επιπλέον, τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις προσεγγίσεις που κάνει το κάθε κόμμα, σε μια βάση μίνιμουμ συγκεκριμένων αξόνων που σχετίζονται με τη σωτηρία της χώρας και τη συμπόρευση σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί να έχουν έναν χαρακτήρα που να ξεπερνά κομματικές γραμμές, «υπάρχει πάντα περιθώριο να συνεννοούμαστε».

«Πόσο μάλλον όταν σε τέτοιου είδους κρίσιμες στιγμές για τη χώρα μας διακυβεύονται πολύ σημαντικά στοιχεία της ίδιας της πορείας της, από εδώ και πέρα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σε ποια στελέχη της ΝΔ αναφερόταν στις χθεσινές του δηλώσεις λέγοντας ότι υποθάλπουν ή οργανώνουν φαινόμενα αυθαιρεσίας, ο κ. Πεταλωτής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η ΝΔ τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά» και τόνισε ότι η κυβέρνηση περιμένει από τη ΝΔ μια ευθεία καταδίκη τέτοιου είδους φαινομένων.

Είπε ακόμη ότι η ΝΔ προσπαθώντας να βρει έναν προσανατολισμό, παλινδρομεί και πελαγοδρομεί και την κάλεσε να «αποδείξει και σε αυτό το θέμα τι στόχους έχει και ποια γραμμή ακολουθεί».

για τους μουφτήδες και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

«Υπάρχουν νόμιμοι μουφτήδες, έτσι όπως προβλέπονται από τον ελληνικό νόμο και τις διεθνείς συνθήκες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, προσθέτοντας ότι στα θέματα της μουσουλμανικής μειονότητας που υπάρχει στην περιοχή της Θράκης, η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.

Η τοποθέτηση αυτή του εκπροσώπου της κυβέρνησης έγινε όταν κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν και στις οποίες υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν τήρησε το λόγο που είχε δώσει για αποδοχή του αιτήματος για εκλεγμένους μουφτήδες.

Ο κ. Πεταλωτής παρατήρησε, καταρχήν, ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, ώστε να ξέρουμε σε ποιο χρονικό διάστημα αναφέρεται. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μειονότητα να διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά της σε θέματα θρησκείας, άσκησης των θρησκευτικών της καθηκόντων, παιδείας και σχέσεων με την πλειονότητα, με τον χριστιανικό πληθυσμό της περιοχής, και αυτά προσπαθούμε και τηρούνται με πολλή μεγάλη προσοχή», τόνισε κατόπιν.

Πρόσθεσε δε ότι «υπάρχει πάντοτε ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών και αυτό έγινε και γίνεται σε βάθος χρόνου και όταν υπάρχουν αποφάσεις της κυβέρνησης θα ανακοινώνονται».

«Το πώς ζει η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι θέμα του πώς ζουν Έλληνες πολίτες μέσα στην ελληνική επικράτεια», ανέφερε, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα «γενικό χαρακτηριστικό που απαντά και στον κ. Ερντογάν».

«Όπως ενδιαφέρεται η κυβέρνηση -και η κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή-, για τη βελτιωμένη παροχή συνθηκών διαβίωσης και καθημερινότητας όλων των Ελλήνων πολιτών, το ίδιο γίνεται και με τους πολίτες της μειονότητας», κατέληξε.

Read more...

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50.000 ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ


Ακόμη περισσότερο κόσμο συγκέντρωσε την Τετάρτη το δεύτερο μεγάλο συλλαλητήριο των Τουρκοκυπρίων στην πλατεία Ινονού στην κατεχόμενη Λευκωσία.
Η κεντρική πλατεία Ινονού εκτιμάται ότι γέμισε με τουλάχιστον 50 χιλιάδες ανθρώπους, περισσότερους και από το συλλαλητήριο τις 28ης Ιανουαρίου...

Συνθήματα και πανό στράφηκαν και πάλι εναντίον της Άγκυρας και προσωπικά κατά του τούρκου πρωθυπουργού.
Η αντίδραση της Άγκυρας
«Είναι φυσιολογικό να διατυπώνονται συγκεκριμένα αιτήματα σε νόμιμο πλαίσιο, αλλά αυτό δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πλατφόρμα όπου επικρίνεται άδικα η Τουρκία και επιχειρείται η αποδυνάμωση των δεσμών αδελφότητας μεταξύ της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ».
Την απάντηση αυτή έδωσε ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, απαντώντας σήμερα σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα πανό και τα συνθήματα που υπήρχαν στη νέα διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα κατεχόμενα της Κύπρου.
Ο κ. Νταβούτογλου, μετά τη συνάντηση που είχε στην Κωνσταντινούπολη με τον δήμαρχο Καντίρ Τοπμπάς ανέφερε ότι «η ευαισθησία μας στο θέμα αυτό είχε διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό, αλλά και γενικότερα σε κάθε επίπεδο στην Τουρκία. Το γνωρίζουν και οι αδελφοί μας, της ΤΔΒΚ. Όπως είπα, μπορεί να διαπιστώνονται αιτήματα και απόψεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο».
Read more...

Συγκρούσεις με αντικαθεστωτικούς στα ανατολικά Καντάφι: «Θα γίνει νέο Βιετνάμ»


Από ξηράς και αέρος βομβαρδίζουν τα κυβερνητικά και μισθοφορικά -όπως καταγγέλλουν οι αντικαθεστωτικοί- στρατεύματα του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, προκειμένου να ανακτήσουν τα εδάφη που έχουν καταλάβει οι εξεγερμένοι, στα ανατολικά της χώρας.

«Θα γίνει νέο Βιετνάμ» προειδοποίησε ο Καντάφι «και θα γεμίσουν οι δρόμοι με αίμα αν αναμιχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ».Ωστόσο, οι αντικαθεστωτικοί κάνουν συνεχώς εκκλήσεις προς τη Δύση για βοήθεια ώστε να ανατραπεί ο δικτάτορας.


«Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όπλα σε ένα, σε δύο ή και σε τρία εκατομμύρια ανθρώπους και να ξεκινήσουμε νέο Βιετνάμ. Δεν μας νοιάζει, πια, για τίποτα» τόνισε από την Τρίπολη ο Καντάφι.

Το Εθνικό Συμβούλιο της Λιβύης, το οποίο απαρτίζουν αντικαθεστωτικοί, ανακοίνωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο Νίγηρας, το Μάλι και η Κένυα αποστέλλουν στρατιώτες για να υποστηρίξουν τονΜουαμάρ Καντάφι .

«Υπάρχουν στοιχεία ότι η κυβέρνηση της Αλγερίας συμμετέχει σε αυτό»
πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Χαφίζ Γόγκα σε συνέντευξη Τύπου και σημείωσε ότι το Συμβούλιο θέλει οι ξένες χώρες να κάνουν αεροπορικές επιδρομές κατά των «αφρικανών μισθοφόρων» στη Λιβύη.


Οι δυνάμεις των εξεγερμένων στην ανατολική Λιβύη προτίθενται να κινηθούν προς τα δυτικά αν ο Καντάφι αρνηθεί να εγκαταλείψει την εξουσία, προσέθεσε εξάλλου ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου.

Στο μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες ξένοι πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στα δυτικά σύνορα της Λιβύης, σε μια προσπάθεια να περάσουν στην Τυνησία, και ο ΟΗΕ κάνει έκκληση για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Ήδη, έχουν φύγει από την φλεγόμενη Λιβύη 70.000 ξένοι πολίτες.

Κι ενώ οι δυνάμεις του Λίβυου ηγέτη προελαύνουν στα ανατολικά, οι ΗΠΑ προχωρούν σε επίδειξη δύναμης μετακινώντας πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και εξετάζοντας το ενδεχόμενο επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη Λιβύη ή ακόμα και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι τα αμερικανικά πλοία πέρασαν τη Διώρυγα του Σουέζ και κατευθύνονται στη Μεσόγειο με σκοπό να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα πολεμικά πλοία USS Kearsarge και USS Ponceκαταπλέουν προερχόμενα από την Ερυθρά Θάλασσα ενώ στην περιοχή βρίσκεται και το αεροπλανοφόρο USS Enterprise.


Read more...

Μέτρα 22 δισ. ευρώ για το 2012-2015 στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Δόθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου


(Φωτογραφία: Ευρωκίνηση )

Αθήνα
Τους βασικούς άξονες του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που προβλέπει μέτρα ύψους 22 δισ. ευρώ για την περίοδο 2012-2015 επέδωσε στους συνομιλητές του από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, σε όσους δηλαδή δέχθηκαν να συμμετέχουν στο διάλογο, ο υπουργός Οικονομικών.

Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν εξαρχής απαντήσει αρνητικά στην πρόσκληση. Ωστόσο με επιστολές την Τετάρτη προς τους επικεφαλής τους ο Γ.Παπακωνσταντίνου τους καλεί να επανεξετάσουν τη συμμεχοχή τους στο κρισιμο αυτό διάλογο για τη συγκεκριμενοποίηση των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου.

Η λήψη των μέτρων αυτών, εκτιμά η κυβέρνηση είναι απαραίτητη προκειμένου στο τέλος του 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα να κινείται στο επιτρεπτό επίπεδο του 3% του ΑΕΠ και παράλληλα να ελεγχθεί το δημόσιο χρέος.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιονομική αυτή πολιτική και τα νέα μέτρα για την τετραετία 2012-2015 πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν ως το τέλος Μαρτίου, να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλιο και «περάσουν» από την Βουλή μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο περιλαμβάνει:

  • συντηρητικές μακροοικονομικές προβλέψεις,
  • βασικό σενάριο με προβολές εσόδων και δαπανών για το κράτος και για τους άλλους κρατικούς φορείς,
  • περιγραφή μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων, χρονοδιάγραμμα και ποσοτικοποίηση,
  • ετήσια ανώτατα όρια δαπανών για κάθε υπουργείο και στόχους για άλλους φορείς,
  • δημοσιονομικές προβολές για τη Γενική Κυβέρνηση μετά τις παρεμβάσεις,
  • μακροπρόθεσμες προβολές του χρέους, και
  • κλαδικά σχέδια παρεμβάσεων σε τομείς όπως, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα άλλα ΝΠΔΔ και οι ειδικοί λογαριασμοί, η φοροδιαφυγή, η μισθοδοσία του Δημοσίου, η δημόσια διοίκηση, οι κοινωνικές και οι αμυντικές δαπάνες.
Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, τα 22 δισ. ευρώ θα αφορούν κατά τα 2/3 τις δαπάνες και κατά το 1/3 τα έσοδα.

Εφέτος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το περίπου 65% των δαπανών οφείλονται σε μισθούς και κοινωνικές μεταβιβάσεις και το περίπου 85% των εσόδων προέρχονται από φόρους και κοινωνικές εισφορές.

Το 2011, το δημόσιο χρέος θα είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (153% του ΑΕΠ) και το υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζει ως «τη μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών τον έλεγχο και τη συγκράτησή του».

Με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, η μείωση του δημοσίου χρέους θα πραγματοποιηθεί με τη δημοσιονομική προσαρμογή (πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 5% του ΑΕΠ), την ανάπτυξη (ονομαστικοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%), την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (1- 2% του ΑΕΠ για 5 χρόνια) και τους καλύτερους όρους δανεισμού, ως απόρροια των προηγουμένων.

Νέα πρόσκληση διαλόγου στην Αντιπολίτευση

Για τους βασικούς άξονες της δημοσιονομικής πολιτικής της επόμενης τετραετίας προς το παρόν ενημερώθηκαν από τον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, οι εκπρόσωποι του ΛΑΟΣ, της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» και της «Δημοκρατικής Αριστεράς», στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα ο υπουργός Οικονομικών -όπως προαναφέρθηκε- με επιστολές του
προς τον πρόεδρο της της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά, τη γενική γραμματέα του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, τους ζητεί να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο διάλογο για τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Στις επιστολές, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι σήμερα, Τετάρτη, είχε εποικοδομητικές συζητήσεις με εκπροσώπους του ΛΑΟΣ, της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» και της «Δημοκρατικής Αριστεράς», ενώ αύριο θα έχει συνάντηση με κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της ΟΚΕ.

Σύμφωνα, επίσης, με τον υπουργό, η διαβούλευση για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο προβλέπεται στο Ν.3871/2010, και αποσκοπεί σε ένα συνεπή δημοσιονομικό προσανατολισμό για την επόμενη τριετία.

«Οι τρέχουσες συνθήκες», προστίθεται στις επιστολές, «αλλά και το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται για να υλοποιήσουμε τους στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής, ελέγχου του δημοσίου χρέους, και επιστροφής της οικονομίας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης καθιστούν, πιστεύουμε, απαραίτητη την ανταλλαγή απόψεων, πριν η κυβέρνηση καταλήξει σε ένα σχέδιο που θα παρουσιαστεί στη Βουλή».

ΛΑΟΣ: η προσέλευση δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε

Η προσέλευση και συμμετοχή του ΛΑΟΣ στο διάλογο για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015, δεν σημαίνει και συμφωνία με όλες τις κινήσεις της κυβέρνησης, ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συγκεκριμένου κόμματος, μετά τη συνάντησή τους το απόγευμα, στο υπουργείο Οικονομικών, με τον υπουργό Γ.Παπακωνσταντίνου.

Όπως δήλωσε η ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ Νίκη Τζαβέλα: «Προσήλθαμε στο υπουργείο Οικονομικών για ένα δημόσιο συντεταγμένο διάλογο, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Το ότι ήρθαμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με αυτά που γίνονται ή πρόκειται να γίνουν. Θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Πιστεύουμε όμως ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτόν το διάλογο να καταθέσουν τις θέσεις τους για να ακουστεί και η άλλη άποψη».

Απο την πελυρά του ΛΑΟΣ παρών στη συνάντηση ήταν και ο βουλευτής Μάκης Βορίδης.

Αναλυτικά οι συναντήσεις του υπουργού ξεκίνησαν στις 10.00 το πρωί της Τετάρτης, οπότε συνάντησε τους εκπροσώπους της Δημοκρατικής Αριστεράς, Ν.Τσούκαλη (βουλευτή) και Δ.Χατζησωκράτη. Εξερχόμενοι από τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι του κόμματος δήλωσαν αντίθετοι στις πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση.

Στις 11.30 ο κ. Παπακωνσταντίνου συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Θ.Σκυλακάκη (ευρωβουλευτή), Τρύφωνα Κολλίντζα, Αλέξανδρο Τσιατσιάμη και Γιάννη Οικονόμου. Τα στελέχη του κόμματος ενημερώθηκαν για τις προθέσεις του υπουργείου και κατέθεσαν τις προτάσεις τους.

Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, οπότε ο υπουργός συνάντησε τους εκπροσώπους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κυρία Νίκη Τζαβέλα (ευρωβουλευτή), Μάκη Βορίδη (Βουλευτή) και Β.Μπένο οι οποίοι του ανέπτυξαν τις θέσεις του ΛΑΟΣ.

Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

Τα γεγονότα της έκρηξης έξω από την οικία Χηνοφώτη στη δίκη των «Πυρήνων»

Δεν αναγνώρισαν κατηγορουμένους


Στιγμιότυπο από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού όπου γίνεται η δίκη
Στιγμιότυπο από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού όπου γίνεται η δίκη (Φωτογραφία: Phasma )
Αθήνα
Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε η δίκη για τη συμμετοχή στην οργάνωση «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

Το δικαστήριο επικεντρώθηκε στα γεγονότα που αφορούσαν την έκρηξη έξω από την οικία του πρώην υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Π.Χηνοφώτη, στις 11 Ιουλίου 2009, εξετάζοντας αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή καθώς και ενοίκους της πολυκατοικίας.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο εξέτασε εκτενώς τον πρώην προϊστάμενο του τμήματος Εσωτερικής Τρομοκρατίας της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ομάδα των αστυνομικών που παρακολουθούσαν την οικία Χατζημιχελάκη στο Χαλάνδρι τον Σεπτέμβριο του 2009.

Η κατάθεσή του συμπλήρωσε το «παζλ» των καταθέσεων που έδωσαν τη Δευτέρα οι τρεις υφιστάμενοι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το κτίριο.

Ο προϊστάμενος κατέθεσε ότι δεν αναγνωρίζει τους κατηγορουμένους ως τα πρόσωπα που έμπαιναν κατά καιρούς στην παρακολουθούμενη οικία. Εξαίρεση αποτελούν οι Χ.Χατζημιχελάκης και Ε.Γιόσπας, τους οποίους αναγνώρισε μια και ήταν μόνιμοι κάτοικοι στη συγκεκριμένη οικοδομή και γι’ αυτό εισέρχονταν σε τακτική βάση.

Την ερχόμενη Τρίτη ο προϊστάμενος της Αντιτρομοκρατικής θα εξετασθεί διεξοδικά από τους συνηγόρους, οι οποίοι όπως έχουν σχολιάσει θεωρούν ότι πρόκειται για τον βασικότερο μάρτυρα, ο οποίος «στηρίζει όλο το κατηγορητήριο» και αν η μαρτυρία του καταρριφθεί, η υπόθεση θα λάβει μια ολότελα νέα τροπή.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Καταρρίφθηκε ο «μύθος» των υψηλών μισθών στο Δημόσιο λέει η ΑΔΕΔΥ

Βλέπει νέες απώλειες να έρχονται

Ο pρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπύρος Παπασπύρος
Ο pρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπύρος Παπασπύρος (Φωτογραφία: Eurokinissi )
Αθήνα
Πλήρη δικαίωση αποτελεί για την ΑΔΕΔΥ το συμπέρασμα της έκθεσης για τις μισθολογικές εξελίξεις στο Δημόσιο ότι το πρόβλημα δεν είναι οι υψηλοί μισθοί.

«Καταρρίπτει τον επί δεκαετίες συντηρούμενο ''μύθο'' περί υψηλής συνολικής μισθολογικής δαπάνης στο δημόσιο τομέα και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βασικό ζητούμενο παραμένει ''η καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση δημοσίων πόρων - πέραν της μισθολογικής δαπάνης''» τονίζει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η ΑΔΕΔΥ προειδοποιεί ότι η μελέτη οδηγεί σε νέες μισθολογικές απώλειες, που θα επιδεινώσουν την θέση των υπαλλήλων που ήδη μετρούν απώλειες έως και 25%, σε εκμηδενισμό προσλήψεων, σε νέες απολύσεις συμβασιούχων.

«Τα τρία σενάρια προβολής και εξέλιξης του μισθολογικού κόστους, που δημοσιοποίησαν χθες τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, οδηγούν σε νέες μισθολογικές απώλειες, εκμηδενισμό των προσλήψεων, απολύσεις συμβασιούχων και τελικά σε ''διάλυση'' των Δημοσίων Υπηρεσιών, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών» επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ.

Τονίζει δε ότι διαχρονικά διεκδικεί ένα Νέο Μισθολόγιο που θα αναβαθμίζει τις αποδοχές της μεγάλης πλειοψηφίας, «θα θεραπεύει τις ανισότητες και θα βρίσκεται στον αντίποδα μιας άναρχης μισθολογικής δομής, η οποία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των πελατειακών σχέσεων της τελευταίας 25ετίας».

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ έχει καταστεί σαφές ότι «αναγκαία και ικανή συνθήκη διεξαγωγής διαλόγου και διαπραγματεύσεων για ένα νέο Μισθολόγιο, είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού».

Δίκαιο μισθολόγιο υπόσχεται η κυβέρνηση

Δικαιωμένη από τις επισημάνσεις της μελέτης αισθάνεται για διαφορετικούς βέβαια λόγους και η κυβέρνηση.

Όπως είπε ο κ. Ραγκούσης η μελέτη αυτή δικαιώνει τη μέχρι τώρα κατεύθυνση την οποία έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι «τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τις πολιτικές που ασκούμε, είναι πραγματικά, είναι ορατά, είναι σημαντικά».

Τόνισε δε ότι θα αρχίσει σύντομα ο διάλογος με την ΑΔΕΔΥ, ενώ στην επόμενη φάση η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για το ποια μορφή θα έχει το νέο μισθολόγιο, το οποίο θα είναι νέο, δίκαιο και σύγχρονο.

Η βασική αρχή του νέου μισθολογίου, επισήμανε ο κ. Ραγκούσης, θα είναι: «ίση αμοιβή για δουλειά ίσης αξίας. Θέλουμε ένα μισθολόγιο που θα στηρίζεται σε αυτή τη βασική αρχή, που θα είναι δίκαιο, απλό και σύγχρονο και που στην πραγματικότητα θα αποτελεί κίνητρο και όχι αντικίνητρο για να μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να δίνει το καλύτερό του εαυτό στην προσπάθεια εξυπηρέτησης του πολίτη».

Ο κ. Ραγκούσης υποστήριξε ότι «στόχος μας δεν είναι, και σε καμία περίπτωση δεν προχωρούμε στο νέο μισθολόγιο για να πετύχουμε περικοπή του μισθολογικού κόστους», για να προσθέσει ότι θα μειωθεί το μισθολογικό κόστος από 21,5 δισ. ευρώ το χρόνο σε 16,5 δισ. στο τέλος της τετραετίας «από τις πολιτικές που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα και από την επιλογή να προχωρήσουμε πέρυσι στο πάγωμα των προσλήψεων και φέτος στον κανόνα 5 προς 1».

Τόνισε δε ότι «ασκώντας αυτές τις πολιτικές θα έχουμε το πραγματικό, το ορατό, το μετρήσιμο πολύ θετικό αποτέλεσμα να έχει καταστεί στο τέλος αυτής της προσπάθειας η ελληνική δημόσια διοίκηση μια από τις πιο οικονομικές στη λειτουργία τους σε επίπεδο χωρών ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μισθολογικής δαπάνης δημοσίου σε σχέση με το σύνολο των πρωτογενών δαπανών ενός κράτους».

Για τα 15 ειδικά μισθολόγια που υπάρχουν σήμερα στο δημόσιο (στρατιωτικοί, δικαστικοί, διευθυντές ΕΣΥ κλπ) ο κ. Ραγκούσης είπε ότι «θα καταλήξουμε σε ένα μισθολόγιο το οποίο θα έχει ενιαία και κοινή λογική στο εσωτερικό του, αλλά το οποίο δεν θα είναι δυνατόν να μη διακρίνει τις διαφορές από αντικείμενο σε αντικείμενο, από ευθύνη σε ευθύνη και από μία σειρά άλλων παραμέτρων».

ΣΥΝ: νέα επίθεση σε βάρος Δημοσίου

«Η μελέτη για το μισθολόγιο που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, η οποία ανατέθηκε στις Εταιρείες Hay Group και Icap Group, με κατευθύνσεις και οδηγίες της κυβέρνησης, προδιαγράφει νέα επίθεση σε βάρος του εισοδήματος και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο Δημόσιο και ουσιαστικά δρομολογεί τη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, με δραματικές επιπτώσεις στη λειτουργία του κράτους και κατά συνέπεια στο κρίσιμο ζήτημα της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών και της εξυπηρέτησης του πολίτη» σημειώνει ο ΣΥΝ σε ανακοίνωσή του.

«Εκείνο που έχει ανάγκη ο τόπος είναι η προστασία και αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, η ενίσχυσή τους με τους αναγκαίους πόρους για να μπορέσει ο δημόσιος τομέας να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και οι δημόσιες υπηρεσίες να ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.»

»Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η οικονομική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από ένα νέο μισθολόγιο που να ανταποκρίνεται στο κόστος ζωής, με βάση τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος» καταλήγει ο ΣΥΝ.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

«Καθαρός» ο οπλισμός που βρέθηκε μετά τη συμπλοκή στου Ρέντη

Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής

Αστυνομικοί στον τόπο της συμπλοκής
Αστυνομικοί στον τόπο της συμπλοκής (Φωτογραφία: Eurokinissi )
Αθήνα
Δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια τα όπλα που βρέθηκαν μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο των δραστών που εκτέλεσαν τους δύο αστυνομικούς και τραυμάτισαν άλλους δυο το βράδυ της Τρίτης στη περιοχή του Ρέντη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης.

Επρόκειτο για ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι τα οποία εστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, πρέπει να υπήρχε και δεύτερο καλάσνικοφ το οποίο πήραν μαζί τους οι δράστες και δεν θεωρούν απίθανο οι αστυνομικοί, το συγκεκριμένο όπλο να έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλα εγκλήματα.

Όπως διευκρινίστηκε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες ήταν τέσσερις και όχι τρεις που ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες και αυτό προκύπτει από τις καταθέσεις μαρτύρων της ένοπλης ληστείας που είχαν διαπράξει νωρίτερα σε περίπτερο το Μενίδι.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τη ληστεία διέπραξαν τρία άτομα με δύο καλάσνικοφ και ένα πιστόλι ενώ ο τέταρτος συνεργός τους οδηγούσε το κλεμμένο αυτοκίνητο.

Το όχημα που χρησιμοποίησαν για την διαφυγή τους οι δράστες μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αποτυπώματα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν τους αστυνομικούς στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, από το νοσοκομείο όπου μετέβη για να ενημερωθεί για την κατάσταση ενός εκ των τραυματιών αστυνομικών, χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ σοβαρή» και ζήτησε να άποφεύγονται τα χρήγορα συμπεράσματα.

«Η υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή και ως εκ τούτου η έρευνα θα ολοκληρωθεί όταν εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες. Μέχρι τότε, εκείνο που θέλω να παρακαλέσω είναι να μην σπεύδουμε να βγάλουμε συμπεράσματα», δήλωσε ο κ. Παπουτσής.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους για τις ελλείψεις σε υλικά μέσα στην Αστυνομία, σημείωσε πως «είναι οι ελλείψεις που αφορούν ολόκληρο το ελληνικό δημόσιο» και διαβεβαίωσε πως όσον αφορά την κυβέρνηση και την πολιτεία γίνονται προσπάθειες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κατέληξε, ωστόσο, πως «η αλήθεια είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο εκσυγχρονίζεται και εξοπλίζεται διαρκώς, απαιτεί τον εξοπλισμό των δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας, απαιτεί συνεχή κονδύλια και εκσυγχρονισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε».

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Εκτός κινδύνου οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν στη συμπλοκή στου Ρέντη Τους επισκέφθηκε ο Χρ.Παπουτσής

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών ανδρών της ομάδας της ΔΙΑΣ με κακοποιούς στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λαχαναγοράς Ρέντη. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής επισκέφθηκε τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο.

Το συμβάν έγινε δίπλα στη συμβολή των οδών Περικλέους και Παντελή Νικολαΐδη, στις 18:50 το απόγευμα της Τρίτης.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ καταδίωκαν κλεμμένο ΙΧ, μάρκας Volvo, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα ύποπτα για ληστεία, λίγη ώρα νωρίτερα στη λεωφόρο Δημοκρατίας 337 στο Μενίδι.

Ξαφνικά δύο από τους επιβάτες του αυτοκινήτου άρχισαν να πυροβολούν με καλάσνικοφ και πιστόλι εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αποτέλεσμα της ένοπλης συμπλοκής ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός δύο αστυνομικών, 22 και 23 ετών, και ο τραυματισμός δύο ανδρών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Αμέσως εκτυλίχθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Το κλεμμένο Volvo βρέθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ στην οδό Παλαιολόγου στου Ρέντη। Εντός του οχήματος, που είχε κλεμμένες πινακίδες, βρέθηκε ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι, με τα οποία, πιθανότητα, οι δράστες «γάζωσαν» τους αστυνομικούς.
tanea.gr
Read more...

Cosmote: Μέχρι και τρία έτη καθαρών μισθών οι αποζημιώσεις


Στοιχεία εθελουσίας εξόδου διαθέτει το πρόγραμμα κατάργησης 120 θέσεων εργασίας στον όμιλο της Cosmote, στο πλαίσιο προγράμματος βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της εταιρείας. Σύμφωνα με εσωτερική ενημέρωση που απέστειλε πριν λίγο η διοίκηση της εταιρείας, το πακέτο αποζημίωσης που θα λάβουν οι εργαζόμενοι “υπερβαίνει τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, δεδομένης της κρίσης και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και συνολικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος”.

Στην ίδια ενημέρωση αναφέρεται ότι σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια δέσμη κινήτρων αποχώρησης και έχει ως στόχο “να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους για την από κοινού λύση της συνεργασίας, στους εργαζόμενους που επηρεάζονται λόγω κατάργησης της θέσης τους”.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν από την εταιρεία θα λάβουν:

- Τη νόμιμη αποζημίωσή τους με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας τους

- Από 8 έως 12 μισθούς, ανάλογα με την ηλικία τους, με την κλίμακα να ανεβαίνει ανάλογα με την ηλικία.

Ειδικότερα, εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 25 ετών θα λάβουν επιπλέον 8 μισθούς, 26-35 ετών 9 μισθούς, 36-45 ετών 10 μισθούς, 46-55 ετών 11 μισθούς και άνω των 55 ετών 12 μισθούς.

- Επιπλέον 5-13 μισθούς, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου και τον αριθμό παιδιών που έχει


- 1-2 μισθούς αν επετεύχθη υψηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση της τελευταίας διετίας.

Το πρόγραμμα ευνοεί ιδιαίτερα μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους με παιδιά οι οποίοι μπορούν να λάβουν απολαβές που φτάνουν μέχρι και τα τρία έτη καθαρών μισθών.

Ιδιαίτερα σημαντικές, εν μέσω κρίσης, είναι και οι υπόλοιπες παροχές του πακέτου, αφού η εταιρεία θα διατηρήσει μέχρι το τέλος του 2011:

- Το ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς τους χωρίς κόστος για αυτούς
- Τη σύνδεση κινητού τηλεφώνου σε προνομιακό εταιρικό πρόγραμμα
- Την κάλυψη δαπάνης φύλαξης τέκνων
-Την δυνατότητα να λάβουν το σύνολο του συσσωρευμένου κεφαλαίου που τους αναλογεί στο εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εφόσον συμμετέχουν σε τέτοιο.


Πηγή:www.capital.gr


i-reportergr
Read more...

Σημαίες της "Ανεξάρτητης Κρήτης" πωλούνται πλέον στα καταστήματα.‏..


Από το http://amynias.blogspot.com/
Η σημαία της ανεξάρτητης Κρήτης κυματίζει πλέον στις Βιτρίνες των Διεθνών Ηλεκτρονικών Καταστημάτων.
Εάν κάνετε κλίκ πάνω στην εικόνα θα δείτε την ιστοσελίδα Γερμανικού ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο πουλά την σημαία της ανεξάρτητης Κρήτης.
Είναι σίγουρο οτι η παρούσα ενέργεια έχει ως απώτερο σκοπό την προέκταση της προπαγάνδας που ξεκίνησαν απο το διαφημιστικό της SPOT της Vodafon . Η διαδικτυακή Διεύθυνση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι....

http://cgi.ebay.de/Kreta-Insel-Griechenland-Fahne-Flagge-Grosse-1-50x0-90-/220557661932?pt=Flaggen&hash=item335a42d6ec#ht_1537wt_982
Η Τιμή Πώλησης ανέρχεται στην φιλική τιμή των 9,90€ μετά τα μεταφορικά από Γερμανία. Η τιμή είναι πολύ δελεαστική γεγονός που αποδεικνύει την συγχρηματοδότηση της παραγωγής.
Όπως καταλαβαίνεται ένα Εργοστάσιο παραγωγής σημαιών δεν θα παρήγαγε προϊόν χωρίς να εξασφαλίσει το ελάχιστο κέρδος απο μια παρτίδα παραγωγής. Και μια παρτίδα παραγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο χιλια κομμάτια ώστε μια σημαία να έρχεται στην τιμή των 9,90€.
Η δνση του εργοστασίου παραγωγής δεν θα έπαιρνε το ρίσκο να παράξει προϊόν χωρίς να έχει διασφαλίσει την πώληση της παρτίδας εαν δεν είχε λάβει την σχετική χρηματοδότηση.
Ποιός είναι λοιπόν ο χρηματοδότης αυτής της προπαγάνδας;

Read more...

Κατάληψη στα γραφεία Βενιζέλου και Καστανίδη στην Θεσσαλονίκη...Μέλη της επιτροπής αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας κατέλαβαν πριν από λίγο τα πολιτικά γραφεία των Ε.Βενιζέλου και Χ.Καστανίδη στην Θεσσαλονίκη και μέσω φαξ ενημερώνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς για....
τον αγώνα των μεταναστών που κάνουν εδώ και 37 μέρες απεργία πείνας.

Read more...

Κατέθεσε αγωγή ο Τσοχατζόπουλος...


Από το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
του Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο πρώην υπουργός Α.Τσοχατζόπουλος κατέθεσε σήμερα μέσω των δικηγόρων του αγωγή σε βάρος της Ανώνυμης Εταιρείας «REAL MEDIA», καθώς και του εκδότη και διευθυντή της εφημερίδας «REAL NEWS» Ν. Χατζηνικολάου για τα όσα ψευδή συκοφαντικά και υβριστικά για το πρόσωπό του γράφτηκαν στη συγκεκριμένη εφημερίδα και ειπώθηκαν μέσω...
της ραδιοφωνικής εκπομπής του δεύτερου κατά το τελευταίο διάστημα.

Read more...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΜΕ-ΟΤΕ


48ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΤΕ
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ απαντώντας στην εργοδοτική αυθαιρεσία, μετά από σύγκλιση των Οργάνων της, αποφάσισε σειρά ενεργειών και δυναμικών κινητοποιήσεων στον ΄Ομιλο ΟΤΕ.
Με δεδομένη την άσκηση, αιφνιδιαστικά και από σήμερα, του Διευθυντικού Δικαιώματος αποφάσισε να απαντήσει με 24ωρη Πανελλαδική προειδοποιητική απεργία στον ΄Ομιλο ΟΤΕ την Παρασκευή 4-3-2011 και συνέχιση από Τρίτη 8-3-2011 ενεργειών αλλά και απεργιακών κινητοποιήσεων που θα αποφασιστούν από τη διαρκή συνεδρίαση των Οργάνων της.
Καλούμε τη Διοίκηση του ΟΤΕ και της COSMOTE να πάρουν πίσω τις απολύσεις που εξαγγέλθηκαν, να σταματήσουν κάθε ενέργεια άσκησης του Διευθυντικού Δικαιώματος σε ζητήματα που βρίσκονται στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης και να προσέλθουν για υπογραφή Σ.Σ.Ε. που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των εργαζόμενων και του Ομίλου Επιχειρήσεων ΟΤΕ.
Ταυτόχρονα η ΟΜΕ-ΟΤΕ, απέναντι στην ανάλγητη συμπεριφορά της Διοίκησης του ΟΤΕ και της COSMOTE,
οι οποίες στηρίζονται από την D.T. και την Κυβέρνηση, καλεί το σύνολο των εργαζόμενων του Ομίλου ΟΤΕ σε μποϋκοτάζ όλων των Γερμανικών προϊόντων, γιατί επιτέλους θα πρέπει και οι «στρατηγικοί σύμμαχοι» να καταλάβουν ότι δεν θα γίνουν οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ αλλά και της χώρας, οι «κουβαλητές» των κερδών των επενδύσεών τους ούτε τα θύματα των εκβιαστικών διλημμάτων τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ

Read more...

Ψηφίστηκε τελικά η αποπληρωμή χρεών του Λαμπράκη από το ελληνικό κράτος!


Γράφει ο Κώστας Βαξεβάνης

Ψηφίστηκε τελικά στη Βουλή η διάταξη που προβλέπει την αποπληρωμή δανείου του Μεγάρου Μουσικής από το ελληνικό κράτος.
Με σκανδαλώδη διάταξη το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να αποπληρώσει δάνειο 95 εκατ. ευρώ που πήρε το 2007 από την Εθνική Τράπεζα ο Χρήστος Λαμπράκης. Σημαντική λεπτομέρεια είναι πως ο Λαμπράκης είχε για εγγυητή του δανείου το ελληνικό Δημόσιο και τώρα που το Μέγαρο Μουσικής επικαλείται οικονομικά προβλήματα, το Δημόσιο καλείται να αποπληρώσει το χρέος. Το Δημόσιο είχε εγγυηθεί γι’ αυτό το δάνειο και πλέον στον καινούργιο νόμο σημειώνει πως αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής των δόσεών του χωρίς να έχει μελλοντικά απαιτήσεις από τον ΟΜΜΑ. Πρόκειται για δάνειο 25 χρόνων με εξαμηνιαίες δόσεις, αξίας 95 εκατ. ευρώ και.........
περίοδο χάριτος 6 χρόνων για το κεφάλαιο.
Η συγκεκριμένη διάταξη δεν συνάντησε «σθεναρές» αντιδράσεις στη Βουλή και μάλιστα ο υφυπουργός Οικονομικών, Δ. Κουσελάς επιχειρηματολόγησε υπέρ της ψήφισης της συγκεκριμένης διάταξης λέγοντας ότι σε περίπτωση καταψήφισης το Μέγαρο Μουσικής κινδυνεύει να κλείσει.

Read more...

Νέο σκάνδαλο για χάρη της S&B στη Μήλο

Πενία ή διαπλοκή;


http://img.protothema.gr/C19DFB04435F405C726BB888E8CD4B85.jpg
Στο ακροατήριο παραπέμπεται η υπόθεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Μήλου από την S&Β, μετά την δίωξη που είχε ασκήσει προ τριετίας ο Εισαγγελέας.

Εκτός απροόπτου αναβολής, η υπόθεση είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί αύριο και αφορά το φάκελο που είχε διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη από το τέως υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ αμέσως μετά την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 392.000 ευρώ στην βιομηχανία ορυκτών για την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων της.

Ο εισαγγελέας αξιολογώντας την πράξη βεβαίωσης παράβασης των επιθεωρητών περιβάλλοντος, προχώρησε στην διερεύνηση της υπόθεσης και το γεγονός ότι την οδηγεί στην δικαιοσύνη αποδεικνύει τη σοβαρότητά της ώστε να αποφασίσει το δικαστήριο το αξιόποινο των πράξεων.

Η υπόθεση όμως κινδυνεύει να βγάλει στον «αφρό» την βιομηχανία καθώς το ψαλίδισμα των οδοιπορικών στο υπουργείο Περιβάλλοντος καθιστά αδύνατη την μετακίνηση των επιθεωρητών στο νησί, οι οποίοι έχουν κληθεί για να καταθέσουν στο δικαστήριο της Σύρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΥΠΕΚΑ σκέφτεται να μην εκπροσωπηθεί στην δίκη, παρά το γεγονός ότι οι μαρτυρίες των επιθεωρητών είναι πολύ σημαντικές για να σχηματίσει το δικαστήριο εικόνα για τις πραγματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της Μήλου από τις δραστηριότητες της S&B.

Το μνημόνιο έχει περιορίσει δραματικά τους πόρους στο υπουργείο με αποτέλεσμα να καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθούν χρήματα για να αποζημιωθούν όσοι κάλυπταν μέχρι σήμερα τα υπηρεσιακά ταξίδια με δικές τους δαπάνες.
Read more...

Ξεχειλίζει το ποτήρι για Παπακωνσταντίνου

Σενάρια για αντικατάστασή του μετά από ανασχηματισμό ή εκλογές


http://img.protothema.gr/79D2AF8AEA1C405890ED961806351992.jpg
Όλο και βαραίνει το κλίμα για τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου στην κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα ερώτηση είκοσι βουλευτών για τα λειτουργικά προβλήματα στην αστυνομία απλώς επιβεβαίωσε ότι είναι ατέλειωτος ο κατάλογος με τα θέματα, που η κοινοβουλευτική ομάδα έχει πρόβλημα με τον υπουργό Οικονομικών. Βουλευτές επισήμαιναν μάλιστα ότι ακόμη ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν τους έχει ενημερώσει επισήμως για το σχέδιο της κυβέρνησης να πωλήσει δημόσια περιουσία ύψους 50 δις ευρώ, παρότι είχε δεσμευτεί να προσέλθει στον αρμόδιο Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάλογη δυσαρέσκεια, γενικά για τους χειρισμούς του κ. Παπακωνσταντίνου εκφράζεται και από υψηλά ιστάμενους κυβερνητικούς κύκλους. Τις τελευταίες μέρες δε κυκλοφορούν σενάρια περί βέβαιης μετακίνησής του από το υπουργείο Οικονομικών, είτε μετά από ανασχηματισμό, είτε μετά από εκλογές. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση η αντικατάστασή του δεν θα γίνει πριν τις 25 Μαρτίου, δεν πρόκειται ωστόσο να ξεπεράσει τον ορίζοντα των πολύ λίγων μηνών – στην πραγματικότητα του δίνουν «ζωή» μέχρι τον Μάιο.

Προς επίρρωση των προθέσεων για αντικατάσταση του κ. Παπακωνσταντίνου κυκλοφορούν και ονόματα πιθανών διαδόχων του, στο υπουργείο Οικονομικών. Αρχικά κυκλοφόρησε το όνομα του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ενώ το τελευταίο διήμερο ακούγονται και τα ονόματα του Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και του Ανδρέα Λοβέρδου.

Read more...

Πόσο πάει το κιλό το πτώμα;


Χθες το απόγευμα, δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες των Καλάσνικοφ τριών αγνώστων. Κι όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πτωματολάγνοι έπεσαν με τα μούτρα στο χρυσοφόρο εμπόριο πτωμάτων, λύπης και μίσους.

Οι πεθαμενατζήδες των media: «Παιδιά των 700 ευρώ που αγοράζουν τα αλεξίσφαιρά τους και βάζουν βενζίνη στις μηχανές τους δολοφονούνται την ώρα του ύψιστου καθήκοντος της προστασίας σας (από τους κακούς κλέφτες, βιαστές και βέβαια αλλοδαπούς)»
Οι πεθαμενατζήδες της βουλής: «Δεν ντρέπεστε, να τους κόβετε τα επιδόματα και τους μισθούς; Γι’ αυτό δολοφονούνται (από τους κακούς κλέφτες, βιαστές και βέβαια αλλοδαπούς)… Αν/Όταν ήμασταν εμείς στην εξουσία…», μπλα, μπλα, μπλα.
Οι πεθαμενατζήδες πρετοριανοί: «Ωιμέ, εμείς οι ευσυνείδητοι αστυνομικοί (και “προστάτες” σας), που μόνο το καλό του πολίτη θέλουμε, έχουμε γίνει ο σάκος του μποξ: μας φτύνουν, μας βρίζουν, μας πετάνε πέτρες, μας σκοτώνουν» (οι κακοί κλέφτες, δολοφόνοι, αλλοδαποί και βέβαια… αντεξουσιαστές/αναρχικοί/συριζαίοι – οι τελευταίοι πάνε με όλα, σαν την κόκα-κόλα).
Οι πεθαμενατζήδες της αντεξουσιαστικής… μόδας: «Σιγά μη λυπηθούμε για δύο γουρούνια που σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας. Ας πρόσεχαν! Ούτως ή άλλως η δολοφονία ήταν στημένη από τον υπουργό, το FBI, το ΔΝΤ, τους σιωνιστές (και ενδεχομένως τους εξωγήινους)».

Μία αναγούλα, μία αηδία στο στόμα και μια ανακατωσούρα στο στομάχι, όπως και να το κάνουμε, σου έρχεται παρακολουθώντας αυτό το εμπόριο πτωμαϊνης. Απεχθέστατα τσουβαλιάσματα και ισοπεδωτική συλλογικοποίηση ευθυνών, με λίγα λόγια, η επιτομή του ολοκληρωτισμού και του φασισμού. Βαθύτατα υποκριτική νοοτροπία, που στόχο έχει την προβατοποίηση της σκέψης, στα πρότυπα της διαφήμισης αποσμητικών για τις μασχάλες, ικανά να ρίξουν στο πάτωμα οποιοδήποτε πλάσμα θηλυκού γένους κινείται σε εμβέλεια είκοσι μέτρων. Κι όλα αυτά, πάνω από δύο πτώματα…

Ξεκαθάρισμα πτωματοφάγων

Πρώτα από όλα οι δύο νεκροί της χθεσινής τραγικής καταδίωξης έχουν ονόματα και δεν είναι απλώς «κάποιοι ΔΙΑδες». Όπως ονόματα και πρόσωπα έχουν και οι δολοφόνοι τους και δεν είναι «κάποιοι αδίστακτοι ληστές» ή «κάποιοι αλλοδαποί» ή «κάποιοι τρομοκράτες» (απλώς αναμένουμε να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί). Από αυτό το σημείο και πέρα, όλες οι γενικεύεις ένθεν και ένθεν γίνονται εκ του πονηρού. Ούτως ή άλλως, έως ότου μάθουμε (αν μάθουμε) τι ακριβώς συνέβη και ποιοι ήταν οι δράστες, οποιαδήποτε γενίκευση είναι βλακώδης και ανήθικη.

Προς τους «συντρόφους» μπατσοφάγους: Ναι, κι εγώ θλίβομαι αλλά και εκνευρίζομαι όταν παιδιά δεκαοκτώ χρονών που θα μπορούσαν να γίνουν εξαίρετοι επιστήμονες και πραγματικά χρήσιμοι για την κοινωνία, επιλέγουν να μπουν σε μία σχολή μπατσοφυλάκων για το βόλεμα που τους παρέχει η θεσούλα του γορίλα της εξουσίας. Ναι, κι εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι στρατός και αστυνομία χρησιμοποιούνται ως μαντρόσκυλα του συστήματος, από τις δικτατορίες έως τις πλέον φιλελεύθερες αστικές δημοκρατίες και, ως τέτοια, αργά ή γρήγορα θα επιτεθούν χωρίς έλεος στο λαό που θα αμφισβητήσει την παντοκρατορία της εξουσίας. Όμως δεν πιστεύω ότι ο μπάτσος Μήτσος, πρέπει να πληρώσει για τις επιθέσεις του μπάτσου Κίτσου, και, το κυριότερο, δεν πρέπει να πληρώσει για κάτι άλλο άσχετο με τις επιθέσεις του μπάτσου Κίτσου, πολύ απλά γιατί κι αυτός είναι «ένας ακόμη μπάτσος». Κι όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο, τότε καλό είναι να γνωρίζει ότι δεν τον χωρίζει, παρά μία ανάσα, από τον πιο χυδαίο εξουσιαστή της σχολής «μαζί τα φάγαμε».

Προς τις τεθλιμένες χήρες του συστήματος: Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να θλίβονται και να οδύρονται είναι οι μανάδες, οι συγγενείς και οι φίλοι των νεκρών αστυνομικών. Όλοι οι υπόλοιποι των συλλόγων και των συντεχνιών «αδέρφια του αστυφύλακα», «στελέχη του κοινοβουλίου» και «φίλοι των ελληνορθόδοξων νοικοκυραίων», ας κρατήσουν την κλάψα για τον εαυτό τους. Στην ημερήσια διάταξη του ένστολου μισθοφόρου είναι ο θάνατος. Τελεία και παύλα. Και ο θάνατος του αστυνομικού από σφαίρα ληστή είναι ο ίδιος με το θάνατο ενός μισθοφόρου στρατιώτη στο πεδίο της μάχης (είτε ως αμυνόμενος, είτε ως επιτιθέμενος). Αυτό θα πρέπει καταρχήν να το γνωρίζουν οι ίδιοι οι πιτσιρικάδες που προτιμούν να φορέσουν τη στολή του μπάτσου ή του φαντάρου, είτε γιατί τους πιπίλισαν το μυαλό ότι προσφέρουν στο έθνος, την πατρίδα, τους πολίτες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είτε -ακόμη χειρότερα- γιατί η θέση του μονιμά προσφέρει επαγγελματική εξασφάλιση. Μάγκες, επαγγελματική εξασφάλιση αλλά όχι εξασφάλιση της ζωής σας. Βάλτε τα σε ένα ζύγι και αποφασίστε.

Όπως και να’ χει, αν δεν έχετε να πείτε κάτι σοβαρό, καλύτερα να το βουλώσετε! Δύο άνθρωποι είναι νεκροί

Zaphod

/papaioannou.
Read more...

Απολύθηκε από την Τράπεζα των Φτωχών ο ιδρυτής της και νομπελίστας Μοχάμαντ Γιουνούς

Καμία επίσημη εξήγηση

Ο Μοχάμαντ Γιουνούς
Ο Μοχάμαντ Γιουνούς (Φωτογραφία: ΑΠΕ )

Ντάκα, Μπανγκλαντές
Ο νομπελίστας Ειρήνης Μοχάμαντ Γιουνούς, γνωστός και ως «τραπεζίτης των φτωχών», παύθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή της Grameen Bank, την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος.

«Η κεντρική τράπεζα του Μπανγκλαντές απάλλαξε τον Γιουνούς από τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή της Grameen Bank και η σχετική απόφασή της έχει άμεση ισχύ» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουζαμέλ Χαντ, πρόεδρος της Grameen Bank.

Η τράπεζα θα εκδώσει σύντομα ανακοίνωση, διευκρίνισε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Νουρτζάν Μπεγκούμ, αποφεύγοντας να ανακοινώσει τους λόγους της απόλυσής του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν την απόλυσή του στη διαμάχη του Γιουνούς με τον πρωθυπουργό της χώρας Σέιχ Χασίνα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως στα μέσα Ιανουαρίου ο Γιουνούς είχε εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου του Μπανγκλαντές για μια υπόθεση δυσφήμησης που χρονολογείται από το 2007, γεγονός που έχει περιπλέξει τη νομική κατάστασή του στην ίδια του τη χώρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση διέταξε να διεξαχθεί έρευνα για τις χρηματοπιστωτικές πρακτικές της Grameen Bank. Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης είναι ενδεικτική των επίμονων τριβών ανάμεσα στον Γιουνούς και τον Χασίνα.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Επίθεση σε ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τα φαινόμενα αποδοκιμασίας...Διπλό μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τη ΝΔ, με αφορμή τα επεισόδια αποδοκιμασίας σε υπουργούς και βουλευτές άνοιξε η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί να δημιουργήσει «κατάσταση μπάχαλου» ώστε να αποκόψει τη σημερινή κυβέρνηση από την επαφή της με τον απλό έλληνα πολίτη.

«Ο Πρωθυπουργός είναι...
από τους πλέον κινητικούς πρωθυπουργούς που γνώρισε η χώρα, όταν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πέρασαν πρωθυπουργοί, που ήσαν εξαφανισμένοι και οι οποίοι χαίρονταν τη θαλπωρή του σπιτιού τους και της παρέας τους. Συνεπώς, κάτι τέτοιο πέφτει στο κενό», είπε ο κ. Πεταλωτής.

Συμπλήρωσε, επίσης, για να μην υπάρξει καμία παρανόηση: «Επειδή ούτε στοχοποιούμε, ούτε θα πρέπει να περιορίζουμε αυτές τις κινήσεις σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, επαναλαμβάνω: Η ΝΔ θα πρέπει να πάρει θέση. Γιατί επίλεκτα στελέχη της και μάλιστα με ανώτερες θέσεις μέσα στον κομματικό μηχανισμό, πολλές φορές, και δημοσίως παροτρύνουν και προτρέπουν τους πολίτες να οδεύουν προς την αυτοδικία και σε άκρατο λαϊκισμό, με διάφορες και συγκεκριμένες κινήσεις. Και η Ν.Δ., με τους δικούς της τρόπους, ακόμη και με τα ΜΜΕ, υποθάλπτει τέτοιου είδους κινήσεις».

Είχε προηγηθεί συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου, ο οποίος δήλωσε ότι στο Παρίσι του επιτέθηκαν οργανωμένοι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ τους οποίους αναγνώρισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε έντονα και ζήτησε από τον αντιπρόεδρο να κατονομάσει τα πρόσωπα που αναγνώρισε. Αλλά και η ΝΔ, άφησε να διαρρεύσει ότι το κόμμα έχει ταχθεί ενάντια σε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται.

Η κυβέρνηση πάντως επιθυμεί να ανακόψει αυτό το κλίμα, που είτε προέρχεται από οργανωμένους κομματικούς οπαδούς είτε όχι, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν τον προβληματισμό τους για αυτές τις πράξεις λεκτικής βίας ενώ οι υπουργοί σε δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις τους καταδικάζουν την επίθεση που δέχτηκε ο κ. Πάγκαλος μιλώντας για φασιστικά φαινόμενα.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την οικία του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, την Πέμπτη, αποτελεί επίσης ένα θέμα που προκαλεί αμηχανία στην κυβέρνηση. Ο κ. Πεταλωτής επισήμανε ότι δεν χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο δράσης και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λέγεται ότι προληπτικά μέτρα, όπως π.χ. κλείσιμο του δρόμου, δεν μπορούν να ληφθούν θα προστατευθεί όμως η περιουσία των πολιτών από επιθέσεις καταστροφής.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, πάντως σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τους κ.κ. Ι. Ραγκούση και Γ. Πεταλωτή, δεν ζήτησε αστυνομικά μέτρα αλλά πολιτική καταδίκη αυτών των ενεργειών. Αυτό έπραξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος σε κινήσεις, οι οποίες όπως είπε έχουν εντονότατο στοιχείο λαϊκισμού και ισοπέδωσης πολιτικών αλλά και πολιτικών ευθυνών και κατατείνουν στο να αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα.

«Είναι πολύ εύκολο να χαϊδεύουμε τα αφτιά κάποιων, λέγοντας ότι πηγαίνουμε έξω από τα σπίτια πολιτικών, κάτι όμως που είναι άκρως λαϊκιστικό, δεν συνεισφέρει ούτε στην εξομάλυνση των οικονομικών της χώρας μας και αντιθέτως κατατείνει στον εκμαυλισμό της πολιτικής ζωής», δήλωσε ο κ. Πεταλωτής.

Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε κάθε συζήτηση για τη δημιουργία κυβερνητικής επιτροπής ή για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, προσπαθώντας να ανακόψει το ενδοκυβερνητικό κύμα δυσαρέσκειας και κριτικής. «Διαθεσμικό όργανο υπάρχει και λειτουργεί όταν πρέπει να λειτουργήσει. Γι` αυτή την κυβέρνηση, η οποία εργάζεται, φυσικά, η συνεργασία και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους υπουργούς είναι ένα καθημερινό φαινόμενο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.Κρουστάλλη Δήμητρα BHMA


Read more...