Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

'ΜΑΧΑΙΡΙ' ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ


Ρεπορτάζ: Κατερίνα Κοκκαλιάρη
(απο ΕΘΝΟΣ)
Αντιμέτωποι με την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξής τους θα βρεθούν όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου εργάζονται είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται το...
νέο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων του δημοσίου, το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους. Μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου, οι συνταξιούχοι παίρνουν όλο το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το προηγούμενο έτος (σήμερα 991,20 ευρώ). Το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ) για κάθε ανήλικο ή ανίκανο για βιοποριστική εργασία παιδί ή για παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω των 24 ετών. Σημειώνεται πως για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική σύνταξη καθώς και το τυχόν καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενειακών βαρών. Από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται: * Οσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις με τον νόμο 1256/1982, * Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.ά.) για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3865/2010. * Οσοι απασχολούνται με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα. * Οσοι αυτασφαλίζονται καθώς και όσοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητάς τους σε ταμεία χωρίς να ασκούν επάγγελμα. Οι διατάξεις Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία -εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα- μετά τις 21 Ιουλίου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3865/2010). Για τους συνταξιούχους που είχαν ήδη αναλάβει εργασία μέχρι τις 21 Ιουλίου, οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Οπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, οι συνταξιούχοι που εργάζονται οφείλουν να το δηλώσουν στις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν δηλώσει ότι εργάζεται, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο (επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας). Σημειώνεται πως περιορισμοί επιβάλλονται και στις συντάξεις των αιρετών οργάνων. Συγκεκριμένα οι βουλευτές και τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. που λαμβάνουν συγχρόνως σύνταξη από το δημόσιο θα δουν τη σύνταξη αυτή να μειώνεται κατά 70%. Παράδειγμα Πώς υπολογίζεται η περικοπή Συνταξιούχος άνω των 55 ετών, που εργάζεται ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολείται, λαμβάνει ακαθάριστη σύνταξη 1.500 ευρώ. Η κύρια σύνταξη θα περικοπεί κατά 356,16 ευρώ -δηλαδή το 70% του ποσού, που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη- και θα διαμορφωθεί στα 1.143,84 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος έχει δύο ανήλικα παιδιά η περικοπή θα είναι 78,62 ευρώ και η καταβαλλόμενη σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.421,38 ευρώ. ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη χηρείας Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή σύνταξης χηρείας από το Δημόσιο προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις που ο θάνατος του υπαλλήλου ή του συνταξιούχου έχει επέλθει μετά την ισχύ του ν. 3865/2010 (δηλαδή μετά τις 21 Ιουλίου). Συγκεκριμένα ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο: * Αν ο γάμος τελέστηκε πριν τη συνταξιοδότηση του θανόντος, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την πάροδο τριών ετών από την τέλεση του γάμου και * Αν ο γάμος τελέστηκε μετά τη συνταξιοδότηση του θανόντος, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή του. Η σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περιορισμούς για μία τριετία αλλά στη συνέχεια μειώνεται κατά 50% εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει και άλλη σύνταξη. Αυτό ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους και στη συνέχεια η μείωση είναι 30%. Σημειώνεται πως οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για τους επιζώντες συζύγους που: * Eχουν αναπηρία 67% και άνω * Λαμβάνουν και εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3620/2007 (προβλέπεται κατόπιν επιλογής η καταβολή της μίας σύνταξης μειωμένης κατά 75%). * Λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας. * Απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Read more...

ΠΤΩΧΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ


Ρεπορτάζ : Γ. Τσακίρης - Κ. Αντωνιάδη
(από την Ελευθεροτυπία)
«Είναι χυδαίο. Ναι, αυτό είναι. Είναι απλώς χυδαίο», είπε ο ένας στον άλλο και ο ηλικιωμένος με τον κοντοκουρεμένο σβέρκο, τα γυαλισμένα από συνήθεια παπούτσια και το ατσαλάκωτο παντελόνι χώθηκε ξανά στο κείμενο της εφημερίδας που μόλις είχε αγοράσει για να τον συντροφεύει...
στον καφέ στο καφενείο της γειτονιάς. Ο εφιάλτης των δομημένων ομολόγων και της Commercial Value αγγίζει το χακί. Το αποκούμπι των απόστρατων κινδυνεύει να χαθεί Σε λιγότερο από πέντε λεπτά, λες και είχε σημάνει η σάλπιγγα στη μονάδα, γύρω του είχαν μαζευτεί καμιά δεκαριά συνάδελφοί του. Στρατηγέ μου, αποκαλούσαν ο ένας τον άλλο και όλοι έδειχναν να μη χωράει ο νους τους αυτό που διάβαζαν. Πανομοιότυπη η εικόνα και στο Πεντάγωνο, με αγανακτισμένους ένστολους να έχουν δημιουργήσει πηγαδάκια, τα οποία σώπαιναν μόλις πλησίαζε κάποιος ανώτερος. Οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Αμυνας Πάνου Μπεγλίτη είχαν κάνει το θαύμα τους. Η είδηση ότι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού έχει καταρρεύσει και δεν θα μπορεί να δώσει μέρισμα στους συνταξιούχους και την προίκα στα παιδιά τους έχει εξοργίσει τους πάντες, εν ενεργεία και απόστρατους. Οι πρώτοι γιατί πληρώνουν κάθε μήνα για το Ταμείο και δεν θα πάρουν ποτέ πίσω τα χρήματά τους και οι δεύτεροι γιατί θα δουν το βοήθημα στη σύνταξή τους να πηγαίνει υπέρ πατρίδος. Ο εφιάλτης των δομημένων ομολόγων και της Commercial Value αγγίζει το χακί. Ο γίγαντας που στήριζε από το 1861 τους απόστρατους και τις οικογένειές τους, το Ταμείο που προικοδοτούσε τα παιδιά των ένστολων από τις δικές τους κρατήσεις σε μεγάλο βαθμό, δήλωσε ουσιαστικά πτώχευση. Με το ζόρι θα πληρώσει τα μερίσματα του τελευταίου τριμήνου του έτους και από το 2011, τέλος. Το οικοδόμημα με την τεράστια ακίνητη περιουσία, τις εκατοντάδες εκατομμυρίων καταθέσεις και τις σταθερές εισφορές καθενός ένστολου του Στρατού Ξηράς και του 68% των αστυνομικών, κάποιοι κατάφεραν να το χρεοκοπήσουν. Μαζί «χρεοκόπησε» και το επίδομα προίκας, ένα ποσό που παρακρατείται υποχρεωτικά κάθε μήνα από τον μισθό για να αποδοθεί στα παιδιά των αξιωματικών όταν συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Το χρέος που βαρύνει το ΜΤΣ είναι 340 εκατομμύρια ευρώ και το ερώτημα είναι: πώς δημιουργήθηκε, με δεδομένο ότι: * Δεν είναι ασφαλιστικός φορέας. * Τα έξοδα λειτουργίας του είναι μόλις το 10%. *Η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι 1,5 εργαζόμενοι προς έναν συνταξιούχο. * Είχε -και έχει- τεράστια ακίνητη και κινητή περιουσία. * Η απόδοση των ακινήτων του κατ' έτος ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Μπεγλίτης αναφέρθηκε σε τρεις αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευση του Ταμείου: 1 Στην εμπλοκή του ΜΤΣ στην ιδιοκτησία της Γενικής Τράπεζας, η οποία στοίχισε ουσιαστικά πάνω από 230 εκατ. ευρώ. 2 Στο ότι πολλοί εκπρόσωποι των ηγεσιών του υπουργείου υπέγραφαν υπουργικές αποφάσεις για αύξηση του μερίσματος όταν τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού δεν το επέτρεπαν, και 3 Στο ότι συχνά διανέμονταν μερίσματα σε πλήρη αναντιστοιχία με τις καταβληθείσες εισφορές. Σύμφωνα όμως με τις κατά καιρούς μελέτες που έχουν γίνει τόσο από το ΜΤΣ ή για λογαριασμό του, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, που έχουν να κάνουν με κακοδιαχείριση. Οι περισσότερες εκμισθώσεις των ακινήτων του Ταμείου έχουν γίνει με προνομιακούς όρους για τους μισθωτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανανεώνουν μονομερώς τη σύμβαση εκμίσθωσης χωρίς ουσιαστική αναπροσαρμογή του ποσού του ενοικίου. Οι πωλήσεις των ακινήτων, λένε οι γνωρίζοντες αξιωματικοί, δεν έγιναν με τις τιμές αγοράς. Υπό την προτροπή πολιτικών ηγεσιών έγιναν επενδύσεις υψηλού ρίσκου, όπου χάθηκε και σημαντικός όγκος χρημάτων, ενώ το κράτος χρεωστάει στο Ταμείο περίπου 37 εκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν αποφασιστεί και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα μέτρα για τη διάσωση του Ταμείου, τα οποία προβλέπουν: * Αύξηση των εισφορών κατά 1% από τα εν ενεργεία στελέχη. * Μείωση του μερίσματος των δικαιούχων. * Ενταξη στο ΜΤΣ ενός δεύτερου αμιγώς ανταποδοτικού Ταμείου που έχουν δημιουργήσει οι ένστολοι του Στρατού Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ), το οποίο είναι απολύτως υγιές οικονομικά. * Ρύθμιση του χρέους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προς το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ. Παρ' όλες τις δηλώσεις, στους κύκλους των ένστολων του Στρατού Ξηράς γίνονται ήδη κινήσεις για να προσφύγουν στα δικαστήρια ώστε να σταματήσουν να είναι υποχρεωτικές οι κρατήσεις για το ΜΤΣ, καθώς δεν είναι ασφαλιστικό ταμείο, και το αντίστοιχο να γίνει και για τις κρατήσεις που γίνονται για τη λεγόμενη προίκα των παιδιών. Η μόνιμη επωδός τους είναι ότι πλέον δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στο Ταμείο τους και δεν σκοπεύουν να το συντηρούν για να τρώνε άλλοι τα χρήματά τους.

Read more...

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΛΜΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΜΙΑ ΕΛΕΝΑ ΖΕΡΒΑ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ।Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Read more...

Τρία σενάρια κρίνουν την ζαριά του Γιώργου

Έτοιμοι και για εθνικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ!


http://img.protothema.gr/
Σε συναγερμό έχει τεθεί το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς η απειλή του πρωθυπουργού για τη διενέργεια πρόωρων εθνικών εκλογών δραματοποιεί εκ των πραγμάτων την αναμέτρηση της Κυριακής για τους δήμους και τις περιφέρειες.

Η τελική απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου αναμένεται να ληφθεί το βράδυ των τοπικών εκλογών και ανάλογα με το αποτέλεσμα, αν και κάποιοι πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός θέλει να πάει έτσι κι αλλιώς σε εθνική αναμέτρηση για να νομιμοποιήσει τη σκληρή πολιτική, που ακολουθεί και η οποία θα γίνει ακόμη σκληρότερη προϊόντος του χρόνου.

Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς του κομματικού επιτελείου υπάρχουν τρία σενάρια:
-Το καλό, που σημαίνει καθαρή νίκη του ΠΑΣΟΚ, με πάνω από πέντε μονάδες διαφορά από τη ΝΔ στα ποσοστά των υποψηφίων περιφερειαρχών, σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση δεν τίθεται θέμα πρόωρων εκλογών.
-Το κακό, που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι περιφερειάρχες της ΝΔ θα πετύχουν ποσοστό σε εθνικό επίπεδο, ανώτερο αυτών του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση και με δεδομένο ότι ο κ. Παπανδρέου έχει αποδεχθεί ότι οι τοπικές εκλογές είναι δημοψήφισμα για την κυβέρνηση, θα στήσει κάλπες για εθνική αναμέτρηση.
-Το περίεργο, που σημαίνει ότι ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει ελαφρά και οριακή υπεροχή της ΝΔ. ναι μεν θα μπορεί να λέγεται νικητής, αλλά θα έχει απωλέσει τη διαφορά των δέκα μονάδων, που κέρδισε πέρσι και άρα θα είναι ευάλωτο στην κριτική και την αμφισβήτηση. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει ερμηνεία του αποτελέσματος κατά το δοκούν ή να περιμένει το ΠΑΣΟΚ και τον δεύτερο γύρο για να φανεί, πώς θα διαμορφωθούν οι ακριβείς συσχετισμοί με την κατανομή των περιφερειών.

Σε μία τέτοια περίπτωση λοιπόν θα παίξει ρόλο ο βαθύτερος πολιτικός σχεδιασμός του κ. Παπανδρέου, εάν εκτιμά δηλαδή ότι χρειάζεται ή όχι εθνικές εκλογές.

Πάντως το ΠΑΣΟΚ θα μείνει ευχαριστημένο εάν κερδίσει έξι ή επτά περιφέρειες, με δεδομένο ότι η Αττική θα καταλήξει στα χέρια του Γιάννη Δημαρά, και προηγηθεί σε μία, δύο ακόμη, κατά τον πρώτο γύρο, άσχετα εάν τελικά τις χάσει.

Κι αυτό γιατί όσες κερδίσει θα τις κερδίσει μόνο του, ενώ εκείνες, που θα χάσει πιθανόν να τις χάσεις λόγω συγκρότησης αντικυβερνητικών μπλοκ, άρα δεν θα χαρακτηριστούν ως καθαρή νίκη της ΝΔ.
Read more...

Ραγδαία άνοδος στα spread- Φόβοι για χρεοκοπία


Στην πρώτη θέση παγκοσμίως, στις χώρες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες χρεοκοπίας, βρίσκεται η Ελλάδα, την ώρα που το spread των δεκαετών ομολόγων εκτινάχθηκε πάνω από τις 900 μ.β, με ανοδική τροχιά.

Ειδικότερα, το spread του 10ετούς ομολόγου έφτασε στις 930 μονάδες βάσης. κάτι που, σύμφωνα με αναλυτές, οφείλεται στις πληροφορίες για προσφυγή σε πρόωρες εθνικές εκλογές.

Την ίδια ώρα, στην πρώτη θέση παγκοσμίως, στις χώρες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες χρεοκοπίας, βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την Capital Market Authority (CMA).

Η χώρα μας, σύμφωνα με τη CMA, εμφανίζει πιθανότητες χρεοκοπίας με 52%. Ακολουθούν η Βενεζουέλα με 49.66%, η Ιρλανδία με 40,09%, η Αργεντινή με 34,64%, το Πακιστάν με 33.68% και η Πορτογαλία με 33,68%.

Στις αρχές του Απριλίου η Ελλάδα βρισκόταν στην έκτη θέση με 26% πιθανότητα χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι το Ιράκ εμφανίζεται με πιθανότητα χρεοκοπίας 20,88%.

Καμπανάκι από Economist

Από την πλευρά του, το περιοδικό "Economist" αναφέρει ότι "οι πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα θα σημαίνουν ότι η χρεοκοπία είναι πιο κοντά από ποτέ. Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι οι αγορές πλέον ανησυχούν και μάλιστα επικίνδυνα πολύ.

"Το θέμα των πρόωρων εκλογών που έθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου εκτίναξε τα spreads στα ύψη, φτάνοντας στα επίπεδα του περασμένου Μαϊου, ακριβώς πριν την παρέμβαση του ΔΝΤ και της ΕΕ. Όμως αυτή τη φορά, τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμη χειρότερα", συμπληρώνει ο Economist. Και καταλήγει: "Οι πιθανότητες της Ελλάδας να αποφύγει την πτώχευση θα ήταν πιο ισχνές από ποτέ, ακόμα και σε περίπτωση συνασπισμού μετά τις ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές".

Κομισιόν


Ο εκπρόσωπος του επιτρόπου Ρεν, Αμαντέου Αλταφάζ, ερωτηθείς για το εάν η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει επιπλέον μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος και προς ποια κατεύθυνση, επισήμανε ότι "για να απαντήσει η Επιτροπή στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να περιμένει αφενός τη δημοσιοποίηση από τη Eurostat των στοιχείων για το ελληνικό έλλειμμα και το χρέος την περίοδο 2006-2009 και αφετέρου την άρση των επιφυλάξεων για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία που είχε έως τώρα η Eurostat".

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι κλιμάκιο της Επιτροπής θα επισκεφθεί την Ελλάδα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή των μέτρων για τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, το τελευταίο τρίμηνο. Από την αξιολόγηση θα αποφασιστεί η εκταμίευση της τρίτης δόσης των δανείων προς την Ελλάδα. Τόνισε, δε, ότι "η τριμηνιαία αξιολόγηση είναι αυτή που δίνει την πιο ακριβή εικόνα για την εξέλιξη της δημοσιονομικής κατάστασης στη χώρα".


Ιρλανδία- Πορτογαλία

Στην Ιρλανδία, το επιτόκιο του 10ετούς τίτλου έφθασε το 7,8%, παρά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Μπράιαν Λένιχαν, ότι ο προϋπολογισμός του 2011 θα προβλέπει μέτρα ύψους 6 δισ. ευρώ, για τη μείωση του ελλείμματος, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής προσαρμογής των 15 δισ. ευρώ έως το 2014, την οποία έχει ανακοινώσει η ιρλανδική Κυβέρνηση.

Το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου στην Πορτογαλία έφθασε χθες το 6,7% και ενώ είχε εγκριθεί το πλαίσιο της συμφωνίας της κυβέρνησης με το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Αντιπολίτευσης για αυστηρά μέτρα μείωσης του ελλείμματος στον Προϋπολογισμό του 2011.

Η άνοδος των επιτοκίων αποδίδεται από τους αναλυτές στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη συμμετοχή και των ιδιωτικών φορέων- κυρίως τραπεζών και συνταξιοδοτικών ταμείων- σε ενδεχόμενη μελλοντική αναδιάρθρωση κρατικού χρέους, στο πλαίσιο του Νέου Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων στην Ευρωζώνη.
Read more...

«Όχι στην αποσταθεροποίηση και τις περιπέτειες»...Να πουν μαζικά «όχι» στην «αποσταθεροποίηση και τις περιπέτειες» και να στείλουν «ένα ισχυρό μήνυμα σταθερότητας και συνέχισης των μεγάλων αλλαγών» κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου ζήτησε από τους πολίτες ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στο κλειστό γυμναστήριο του Σπόρτινγκ. Ως προς το εκλογικό δίλημμα που...
έχει θέσει, ο Γιώργος Παπανδρέου επανέλαβε «ούτε προειλημμένες αποφάσεις υπάρχουν, ούτε μπλόφες».

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι «οι εκλογές της Κυριακής δεν είναι συνηθισμένες αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι πρωτόγνωρες», τόσο. γιατί είναι οι πρώτες εκλογές του «Καλλικράτη», όσο και γιατί «πραγματοποιούνται στο μέσο της πορείας μας για τη σωτηρία και την ανόρθωση της χώρας».

«Πριν από λίγους μήνες, σώσαμε την Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Αλλά ο συναγερμός δεν έχει λήξει. Η Ελλάδα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε σταθερότητα, συνέπεια, σοβαρότητα, θάρρος και υπευθυνότητα» είπε ο κ. Παπανδρέου και επιτέθηκε στην νυν και την τέως ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

«Οι εμπρηστές της οικονομίας»

«Κάποιοι άλλοι επιχείρησαν να αλλοιώσουν το νόημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για να ισχυριστούν ότι η πορεία για τη σωτηρία της χώρας δεν έχει τη νομιμοποίηση του ελληνικού λαού. Και να υπονομεύσουν την εθνική μας προσπάθεια -τις θυσίες όλων των πολιτών» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Είναι αυτοί που ακόμη τσακώνονται αν ο Μηχανισμός Στήριξης και τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν αναγκαίο κακό ή όχι. Αλλά που ποτέ δεν ανέλαβαν θαρραλέα τις ευθύνες τους για το πού βρεθήκαμε. Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Μετά λιποτάκτησαν. Θέλησαν να σκάσει η βόμβα στα δικά μας χέρια.

»Είναι οι εμπρηστές της ελληνικής οικονομίας που ανάγκασαν τη χώρα να χρειάζεται Μηχανισμό Στήριξης και Μνημόνιο -για τα βασικά δηλαδή- για να πληρωθούν οι συντάξεις, να πληρωθούν οι μισθοί, να συνεχίσει να λειτουργεί το Κράτος. Είναι αυτοί που πλήγωσαν την Ελλάδα -και δεν έχουν ζητήσει ούτε μία συγνώμη για τα δεινά που προκάλεσαν και τα πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες ακόμη. Αυτοί λοιπόν θέλουν τώρα να αποσταθεροποιήσουν την πορεία μας. Να υπονομεύσουν την εθνική μας προσπάθεια» συμπλήρωσε ο κ. Παπανδρέου και έθεσε εκ νέου το εκλογικό δίλημμα.

«Ζητώ ψήφο ευθύνης»

«Για αυτό και στις 7 Νοεμβρίου ζητώ την ψήφο ευθύνης κάθε πολίτη. Για να απαντήσουμε μια και καλή στο πραγματικό δίλημμα: συνεχίζουμε μπροστά με σταθερότητα και αυτονόητες αλλαγές ή πάμε πίσω σε περιπέτειες;» τόνισε.

«Το έχω ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Δεν έχω και δεν είχα καμία πρόθεση να πάμε σε εθνικές εκλογές. Πρόθεσή μου είναι να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσίωση. Προϋπόθεση, όμως, για να πετύχει η τεράστια προσπάθεια της χώρας, του λαού μας σήμερα είναι η ενότητα, είναι η αφοσίωση, είναι η ανάγκη να συνταχθούμε όλοι μαζί μπροστά στο μεγάλο στόχο.

»Δεν πρόκειται ούτε μια στιγμή να διστάσω να κάνω αυτό που επιβάλλουν οι συνθήκες, αν συνεχιστεί η αντιπατριωτική απόπειρα υπονόμευσης αυτής της ενότητας, αυτού του αγώνα, που κάνει ο λαός μας. Κριτής όλων μας, ήταν, είναι και θα είναι ο Ελληνικός λαός» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και ζήτησε από τους πολίτες «να πουν 'όχι' στην αποσταθεροποίηση και τις περιπέτειες».

«Ισχυρό μήνυμα»

«Στις 7 του Νοέμβρη απαντάμε μαζικά σε όλους εκείνους που υπονομεύουν την προσπάθεια. Που επιχειρούν να διακόψουν την πορεία σωτηρίας και αναμόρφωσης της χώρας. Είναι στο χέρι κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδας, στο χέρι όλων μας, να στείλουμε στις 7 του Νοέμβρη ένα ισχυρό μήνυμα σταθερότητας και συνέχισης των μεγάλων αλλαγών, που βγάζουν τη χώρα από την κρίση» τόνισε ο Γ.Παπανδρέου και επανέλαβε ότι «ούτε προειλημμένες αποφάσεις υπάρχουν, ούτε μπλόφες. Υπάρχει μόνο η απόφαση, η ψήφος ευθύνης κάθε πολίτη στις 7 του Νοέμβρη».

Ο πρωθυπουργός, τέλος, χαρακτήρισε τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό ως «τον άνθρωπο που έχει αποδείξει με το έργο του ότι ξέρει τη δουλειά και την ξέρει καλά» και τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη ως «τον άνθρωπο που έχει αποδείξει όσο λίγοι ότι ζει για να υπηρετεί τον πολίτη και να προστατεύει τα δικαιώματά του» και ζήτησε από τους πολίτες να τους στηρίξουν.
NEA.


Read more...

Το στοίχημα για καθαρή νίκη...
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
«Η νύχτα της Κυριακής θα είναι μεγάλη, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί». Πέραν των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών εκλογών, τον τελευταίο χρόνο η ελληνική κοινωνία έχει γίνει άνω-κάτω, τα κόμματα είναι σε κρίση και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν... καταγράψει μεγάλες αποτυχίες στην πρόβλεψη προηγούμενων εκλογικών αποτελεσμάτων. Οι αντιφάσεις και οι γκρίζες ζώνες είναι τόσες πολλές που καθιστούν ανοιχτό το στοίχημα που έχει βάλει ο πρωθυπουργός.Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως ήττα και ισοπαλία σημαίνουν πρόωρες γενικές εκλογές στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει συνέχιση της κυβερνητικής θητείας με μεταρρυθμίσεις στις ΔΕΚΟ, στα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, στην άμυνα και την Αγροτική Τράπεζα (σ.σ.: για να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται η μείωση του κόστους κατά 30%).

Με το 2011 να αναμένεται καυτό και το 2010 να έχει στιγματιστεί από τη στροφή του Κινήματος σε περιοριστικές πολιτικές, σε αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες, ο πρωθυπουργός αισθάνεται πως έχει ανάγκη από νομιμοποίηση.

Αλλιώς, ξέρει ότι κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο η κυβέρνησή του μπορεί να χτυπηθεί από το σύνδρομο του... αιφνίδιου θανάτου!

Το ερώτημα το οποίο εντέχνως από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν αφήσει αναπάντητο είναι το τι θεωρούν νίκη. Νίκη είναι στο άθροισμα των περιφερειών την πρώτη Κυριακή το ΠΑΣΟΚ να προηγείται της ΝΔ τουλάχιστον με 5% και στα μεμονωμένα αποτελέσματα να έχει κερδίσει 3 περιφέρειες και να έχει το προβάδισμα σε άλλες 5.

Νίκη θα θεωρηθούν, επίσης, και τυχόν καλά αποτελέσματα σε δήμους, όπως η Θεσσαλονίκη που είναι στα χέρια της ΝΔ για δεκαετίες.

Σε τελική ανάλυση «νίκη θα θεωρηθεί το αποτέλεσμα που θα υποχρεώσει όλα τα μέσα ενημέρωσης να πουν ότι το δίλημμα που έθεσε ο πρωθυπουργός με τη διακαναλική έτυχε θετικής απάντησης από τους πολίτες».

Στην Ιπποκράτους δηλώνουν αισιόδοξοι. Πιστεύουν πως έχουν το νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, ότι έχουν το προβάδισμα στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και τη Στερεά Ελλάδα και ότι δίνουν μάχη σώμα με σώμα στην Ηπειρο και τη Θεσσαλία.

Τις τελευταίες ημέρες είναι αισιόδοξοι ακόμη και για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ανοιχτό είναι το αποτέλεσμα στα Ιόνια. Και στην περιφέρεια Αττικής, ο Γ. Σγουρός έχει πάρει κεφάλι, παρά την επιρροή που διατηρεί ο Γ. Δημαράς.

Είναι προφανές πως εάν αυτές οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, το τελευταίο που θα μπορεί να γίνει είναι να ακολουθήσουν εθνικές εκλογές.

Το τοπίο, όμως, είναι ρευστό και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Τα αποτελέσματα από θετικά είναι πολύ εύκολο να γυρίσουν σε αρνητικά ή ισοπαλίες. Αν το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής είναι οριακό, ο Γ. Παπανδρέου θα προκηρύξει αμέσως εκλογές για τις 5 Δεκεμβρίου.

Δεν θα περιμένει τη δεύτερη Κυριακή, η οποία θα διεξαχθεί κανονικά, προκειμένου να εκλεγούν δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες. Από το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου, όμως, η χώρα θα είναι επισήμως σε προεκλογική περίοδο με κεντρικό θέμα το μνημόνιο και τα σχέδια των κομμάτων για έξοδο από την κρίση.

Η διαφορά
Ως προς την περιγραφή της κατάστασης που θα χαρακτηριστεί ισοπαλία, οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου εξηγούν ότι ισοπαλία θεωρούν κάθε διαφορά μικρότερη του 4% και τη μετάθεση όλων των αναμετρήσεων στις περιφέρειες τη δεύτερη Κυριακή.

«Η ήττα θα κάνει τη νύχτα μέρα»! Με αυτή τη φράση οι συνεργάτες του πρωθυπουργού υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητά του να στήσει κάλπες αμέσως μόλις γίνει αντιληπτό ότι το δίλημμα των εκλογών απορρίφθηκε από τον λαό.

«Ολοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο Σαμαράς να πει πως θα μηδενίσει το έλλειμμα σε έναν χρόνο και η Αριστερά να δείξει τον άλλο δρόμο», προσθέτουν, «ώστε οι πολίτες να λάβουν και αυτοί με τη σειρά τους τις οριστικές τους αποφάσεις». Και πάλι ως πιθανότερη ημερομηνία εκλογών το Μέγαρο Μαξίμου δίνει την 5η Δεκεμβρίου, ώστε να μη διαταραχθεί η ψήφιση του νέου προϋπολογισμού.

Προσκλητήριο συμμετοχής
«Οι πολιτικές δυνάμεις θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους»

Ως προς τις αντενδείξεις των εκλογών, ο Γ. Παπανδρέου υποστηρίζει ότι είναι λιγότερες από όσες θα έχει η παράταση του κυβερνητικού βίου σε καθεστώς αμφισβήτησης. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται στους συνομιλητές του βέβαιος πως «όταν τα θέματα εξηγηθούν στους πολίτες, αυτοί και πάλι θα εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ». Δεν δείχνει να συμμερίζεται φόβους ακυβερνησίας.

«Στη χειρότερη περίπτωση οι πολιτικές δυνάμεις θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους», σημειώνει. Ο ίδιος, όμως, δείχνει να έχει πειστεί πως οι κάλπες θα τον βγάλουν ισχυρό. Οτι θα έχει ξανά την αυτοδυναμία και αυτή τη φορά την έγκριση για τη συγκεκριμένη πολιτική που εφάρμοσε το 2010 και όσα θα ακολουθήσουν το 2011. Συν ένα καθαρό τοπίο, απαλλαγμένο από εκλογικές αναμετρήσεις, μέχρι το 2014.

Μιλώντας με νέους μέσω του Διαδικτύου χθες το μεσημέρι, αλλά και στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Σπόρτινγκ το βράδυ, ο Γ. Παπανδρέου απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής. Υποσχέθηκε στους πολίτες ότι το 2012 θα είναι έτος ανάπτυξης. Ετος επιστροφής της Ελλάδας στην οικονομική ομαλότητα. Δεσμεύτηκε ακόμη για θέσεις εργασίας, νέο κοινωνικό κράτος και απόλυτη διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά. Ανέλαβε την υποχρέωση να δημιουργήσει σύντομα ένα νέο αποτελεσματικό κράτος, ολοκληρώνοντας ταυτόχρονα την αποκέντρωση μέσω του «Καλλικράτη».

Συνέντευξη στο «Panorama»
«Αν δεν κερδίσω, η Ελλάδα θα ξαναψηφίσει»

Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «αν δεν κερδίσω, η Ελλάδα θα ξαναψηφίσει» κυκλοφόρησε χθες, με συνέντευξη του Eλληνα πρωθυπουργού, το ιταλικό περιοδικό «Panorama». Σε αυτή, ο Γιώργος Παπανδρέου επιμένει πως δεν είναι προπαγάνδα το ενδεχόμενο διάλυσης της Βουλής.

«Είναι πραγματικότητα, αν ομάδες συμφερόντων αντιταχθούν στις μεταρρυθμίσεις, τότε δεν μου μένει παρά να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τις περικοπές «αιμοδοσία, για να μείνει ο ασθενής στη ζωή» και ονοματίζει δικηγόρους, γιατρούς, φαρμακοποιούς και μηχανικούς ως τα επόμενα επαγγέλματα που θα ανοίξουν μετά τους φορτηγατζήδες.
ΕΘΝΟΣ


Read more...

Το μνημόνιο χωρίζει Καραμανλή και Ρηγίλλης...ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ
Εντονος εκνευρισμός στην ηγεσία της ΝΔ από τις εκμυστηρεύσεις του τέως πρωθυπουργού, παρά τη διάψευση...
Πολιτικό σεισμό με ισχυρές μετασεισμικές- εσωκομματικές- δονήσεις προκάλεσε στη ΝΔ η χθεσινή αποκάλυψη του «Βήματος» για τις εκμυστηρεύσεις του τέως πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή σε εκπροσώπους των εμπόρων. Οι αναφορές του κ. Καραμανλή στην οικονομική κατάσταση και η κίνησή του να...
περιγράψει επί της ουσίας ως αναγκαίο κακό το μνημόνιο λέγοντας «όταν μια χώρα βρίσκεται εκτός των αγορών, δεν έχει άλλη λύση» πυροδότησαν ένταση στη «γαλάζια» πολυκατοικία. Και αυτό διότι η εμφανής διαφοροποίηση του κ. Καραμανλή από την «αντιμνημονιακή» στρατηγική του προέδρου της ΝΔ κ. Αντ. Σαμαρά θεωρήθηκε από αρκετούς ένα σημαντικό πλήγμα λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Παράλληλα κυριαρχεί η εκτίμηση έμπειρων κομματικών στελεχών ότι μετά τις εκλογές θα ανοίξει ένας νέος γύροςπιο σκληρής αντιπαράθεσης- μεταξύ των δύο πλευρών.

Από πολύ νωρίς χθες το πρωί υπήρξε εκνευρισμός και δεν έλειψαν οι επιθετικοί χαρακτηρισμοί στο παρασκήνιο, ενώ μεταξύ των βουλευτών, κυρίως των «σκληροπυρηνικών σαμαρικών», υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια. Στη Ρηγίλλης η οργή περισσεύει, παρά τη «διάψευση σκοπιμότητας» των συνεργατών του κ. Καραμανλή, όπως χαρακτηρίστηκε από ορισμένους βουλευτές. Λόγω όμως της αυριανής εκλογικής αναμέτρησης επιλέχθηκε η σιωπή και η παραπομπή στις διαρροές των στενών συνεργατών του κ. Καραμανλή. Η συντήρηση του θέματος παραμονές της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης του κ. Σαμαρά δεν ωφελούσε τη ΝΔ και τους στόχους της και έτσι αποφασίστηκε να μην υπάρξει αντίδραση από τη Ρηγίλλης.

Οι εκμυστηρεύσεις έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία στο νεοδημοκρατικό σύστημα αφού θεωρήθηκαν μια ευθεία απάντηση του κ. Καραμανλή στην προ ημερών τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Σαμαρά που ουσιαστικά τον χαρακτήρισε «βαρίδι» και τον προέτρεψε να τοποθετηθεί δημοσίως. Ο τέως πρωθυπουργός επιχείρησε, μέσω των διαρροών που έκανε στενός συνεργάτης του, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν. Επί της ουσίας, προσπάθησε να αποδυναμώσει το μείζον πολιτικό θέμα που προέκυψε και να διαψεύσει τη φημολογία για διάσταση απόψεων με τον κ. Σαμαρά.

«Η συγκεκριμένη φράση, ότι το μνημόνιο είναι αναγκαίο κακό, ουδέποτε ειπώθηκε από τον ίδιο τον Κ. Καραμανλή» λένε από το Πολιτικό Γραφείο του τέως πρωθυπουργού και σημείωναν ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίησή του από την πολιτική της ΝΔ και του κ. Σαμαρά για την οικονομία. Οι συνεργάτες του κ. Καραμανλή έκαναν λόγο για «ερμηνείες και επιλεκτική χρήση λέξεων που μεταφέρθηκαν αυθαίρετα και αποσπασματικά από μια συνομιλία του πρώην προέδρου της ΝΔ». Επίσης ανέφεραν ότι ο τέως πρωθυπουργός έδειξε με τη στάση του στη Βουλή πως δεν συμφωνεί με την επιλογή της κυβέρνησης να καταφύγει στο μνημόνιο, το οποίο και καταψήφισε.

Το κλίμα καχυποψίας μεταξύ των δύο πλευρών ενισχύθηκε από τις απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του «Βήματος» για τις εκμυστηρεύσεις του κ. Καραμανλή, ο οποίος με αυτές «απάντησε» και στα όσα είπε προ ημερών ο κ. Σαμαράς. Αρκετοί υποστηρικτές του προέδρου της ΝΔ δεν έμειναν ευχαριστημένοι με τη διαρροή και ήθελαν μια επίσημη απάντηση από το Γραφείο του κ. Καραμανλή, όπως πράττουν πολύ συχνά οι πρώην πρωθυπουργοί κκ. Κ. Μητσοτάκης και Κ. Σημίτης, για διάφορα θέματα που ανακύπτουν όταν υπάρχει αναφορά των ονομάτων τους.

Αν και οι «καραμανλικοί» βουλευτές απέφυγαν ως χθες να τοποθετηθούν, οι «σαμαρικοί» συνάδελφοί τους έλεγαν με αρκετή δόση κριτικής ότι τα όσα είπε ο κ. Καραμανλής δημιουργούν πρόβλημα στον κ. Σαμαρά, αφού ασκείται κριτική στη στρατηγική και στην επιχειρηματολογία της ΝΔ και εκλαμβάνεται ως προτροπή για αλλαγή πορείας. «Ο Σαμαράς θεωρεί ότι ανασταλτικός παράγοντας να ανακάμψει η ΝΔείναι ο Καραμανλής» έλεγε «γαλάζιος» βουλευτής που έχει στενή επαφή με το νεοδημοκρατικό σύστημα εξουσίας.

Δικαιώνεται η πολιτική μας, λένε στο ΠαΣοΚ
Καθοριστικό χτύπημα για τη ΝΔ και για τον κ. Αντ. Σαμαρά προσωπικά θεωρούν στην κυβέρνηση το περιεχόμενο της συζήτησης του τέως πρωθυπουργού κ. Κ.Καραμανλή με παράγοντες της αγοράς και την εκτίμησή του ότι δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια αποφυγής του μνημονίου. «Ακυρώνει την αντιμνημονιακή ρητορική και τακτική και όλες τις επιλογές του Σαμαράδύο ημέρες πριν από τις εκλογές» έλεγε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου τα όσα φέρεται να συζήτησε ο κ. Καραμανλής για το μνημόνιο ήλθαν και «κούμπωσαν» στην πρώτη ακύρωση της στρατηγικής της ΝΔ, αφότου έθεσε το εκλογικό δίλημμα ο Πρωθυπουργός. «Ο Σαμαράς μάς αποκάλυψε ότι δεν θέλει πρόωρες εκλογές και έρχεται τώρα ο Καραμανλής να παραδεχθεί ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικές δυνατότητες για την κυβέρνηση την περίοδο που προσφύγαμε στον μηχανισμό στήριξης» έλεγαν χθες στο κυβερνητικό επιτελείο.

Λευκή απεργία βουλευτών στη «ΝΔ εσωτερικού»
Η εσωτερική αναταραχή που προκλήθηκε στη ΝΔ από τις εκμυστηρεύσεις Καραμανλή ενισχύθηκε και από τη διφορούμενη στάση του κ. Αντ. Σαμαρά , τον οποίον το ΠαΣοΚ κατηγορεί για «διγλωσσία». Και αυτό, διότι από τη μία πλευρά στις περιοδείες του ανά την επικράτεια έχει υψωμένη την αντιμνημονιακή σημαία και από την άλλη πλευρά στις επαφές του με ευρωπαίους παράγοντες και στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εμφανίζεται πιο μετριοπαθής. Αυτή η στάση του κ. Σαμαρά ενοχλεί ορισμένα κορυφαία «γαλάζια» στελέχη που μιλάνε για «ΝΔ εσωτερικού» και «ΝΔ εξωτερικού». Ο κ. Σαμαράς επικρίνεται στο παρασκήνιο από ομάδα βουλευτών της ΝΔ ότι εμφανίζεται με δύο πρόσωπα και προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της αντιμνημονιακής στρατηγικής του εντός ελληνικής επικράτειας και της μετριοπαθούς στάσης του στο εξωτερικό και όταν τοποθετείται ενώπιον ευρωπαίων παραγόντων και στελεχών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

«Μαύρη λίστα» για βουλευτές καταρτίζουν επιτελείς της Ρηγίλλης για όσους απέχουν, αδιαφορούν και δεν βοηθούν τους «γαλάζιους» υποψηφίους. Τα μηνύματα που φθάνουν από πολλούς νομούς είναι απογοητευτικά για τη συμμετοχή πολλών βουλευτών που έχουν κυριολεκτικά κηρύξει «λευκή απεργία». Είναι ενδεικτικό ότι στην ομιλία του κ. Β. Κικίλια προχθές στο γήπεδο του Σπόρτιγνκ έδωσαν το «παρών» μόλις πέντε βουλευτές, ενώ στο Αγρίνιο όπου είχε συγκέντρωση ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος κ. Γ. Παπαναστασίου , παρουσία του αντιπροέδρου της ΝΔ κ. Στ. Δήμα, απουσίαζαν οι τοπικοί βουλευτές. Σε αρκετούς νομούς μαίνονται εμφύλιοι πόλεμοι, αφού υπονομεύονται επίσημοι υποψήφιοι της ΝΔ και υποστηρίζονται αντάρτες. Επίσης, παρά την αισιοδοξία της Ρηγίλλης για ορισμένες περιφέρειες και για τον κ. Κικίλια που προβλέπουν ότι θα περάσει στον β΄ γύρο, σε μερικές περιοχές έχουν ρίξει «λευκή πετσέτα». Π.χ. δεν έχει γίνει κινητοποίηση ετεροδημοτών για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου.
ΒΗΜΑ.


Read more...

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ...


Ρεπορτάζ : Δημήτρης Νικολακόπουλος
(από ΤΟ ΒΗΜΑ)
Αύριο 9.809.177 εκλογείς- εκ των οποίων οι 112.552 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, οι 14.961 είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι 9.559 είναι οικονομικοί μετανάστες και ομογενείς που απέκτησαν πρόσφατα το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές- θα κληθούν να αναδείξουν...
τους 325 δημάρχους της χώρας και τους 13 περιφερειάρχες. Η εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα εντελώς νέο αυτοδιοικητικό τοπίο λόγω των αλλαγών που έχει επιφέρει ο «Καλλικράτης», της επαναφοράς του 50+1% στην ανάδειξη των δημάρχων και των περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή, γεγονός που σημαίνει ότι η μάχη σε πολλούς δήμους θα κριθεί στις επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου, της δυνατότητας να είναι υποψήφιοι σύμβουλοι και νέοι που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και της ριζικής αλλαγής του τρόπου με τον οποίο εκλέγουμε τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι; Κατ΄ αρχήν, η συμμετοχή στις εκλογές παραμένει υποχρεωτική, αν και ουδέποτε έχει ασκηθεί δίωξη για τη μη προσέλευση στις κάλπες. Δεύτερον, απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκήσει κάποιος το εκλογικό του δικαίωμα είναι να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή κάποιο άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του έγγραφο, όπως είναι το διαβατήριο. Τρίτον, να γνωρίζει εκ των προτέρων πού ακριβώς ψηφίζει, δηλαδή σε ποιο εκλογικό τμήμα, κάτι που μπορεί να μάθει επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το 1500 ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών (ypes.gr). Τα αποτελέσματα στο www.tovima.gr Αναλυτικά και από το πρώτο λεπτό μετάδοσής τους θα βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.tovima.gr τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών 2010. Σε ειδικό πλαίσιο-ένθετο που θα βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του ηλεκτρονικού «Βήματος» με τίτλο «Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2010», οι επισκέπτες της θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε όλη τη διάρκεια της μετάδοσης των αποτελεσμάτων. Παράλληλα στο www.tovima.gr θα δημοσιεύονται όλα τα ρεπορτάζ, οι ειδήσεις και τα σχόλια για την εκλογική διαδικασία από το δημοσιογραφικό δυναμικό της εφημερίδας. Πώς ψηφίζουμε για περιφερειάρχες Ν έα «εμπειρία» για τους ψηφοφόρους θα είναι και η εκλογή- για πρώτη φορά- περιφερειάρχη και περιφερειακών συμβουλίων. Οι εκλογείς δεν βάζουν σταυρό για περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη, ωστόσο για τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους θα ψηφίσουν ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκουν. Οι ενότητες αυτές σε γενικές γραμμές συμπίπτουν με τις υφιστάμενες νομαρχίες. Ετσι, για παράδειγμα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης έχει πέντε περιφερειακές ενότητες (Δράμα, Εβρος, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη) όσες είναι και οι σημερινές νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Στην Περιφέρεια Αττικής όμως δεν υπάρχει ταύτιση των νομαρχιών με τις περιφερειακές ενότητες. Ετσι η υφιστάμενη Νομαρχία Αθηνών διαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες και σε δύο η Νομαρχία Πειραιά. Αντίστοιχη διαφοροποίηση υπάρχει στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων, όπου μια ενότητα αποτελεί η Κεφαλλονιά και άλλες ενότητες τα υπόλοιπα νησιά, αλλά και στη Θεσσαλία, στην οποία οι Σποράδες αποτελούν ξεχωριστή ενότητα. Στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου τα όρια των εκλογικών περιφερειών ακολουθούν κατά βάση τα όρια των επαρχιών. Κάθε περιφερειακή ενότητα έχει το δικό της ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται ο υποψήφιος περιφερειάρχης (κοινός για όλη την Περιφέρεια), ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης της συγκεκριμένης ενότητας, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι αυτής. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης εξαρτάται και πάλι από τον αριθμό των εδρών της κάθε εκλογικής περιφέρειας και διαμορφώνεται ως εξής: ένας σταυρός σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται έως 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, έως δύο σταυροί σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από 4 ως 7 περιφερειακοί σύμβουλοι, έως τρεις σταυροί σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από 8 ως 12 περιφερειακοί σύμβουλοι, έως 4 σταυροί σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται πάνω από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι. Σε κάθε εκλογικό τμήμα έχει αποφασιστεί να υπάρχει ειδική αφίσα στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των σταυρών για την εκλογή των περιφερειακών συμβούλων. Πώς ψηφίζουμε στους 8 μεγάλους δήμους Εκτός από τους «Καλλικράτειους» δήμους με μια παρόμοια διαδικασία ψηφίζουν οι ψηφοφόροι και στους οκτώ μεγαλύτερους δήμους της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Καλλιθέα, Περιστέρι και Λάρισα) οι οποίοι χωρίζονται σε εκλογικές περιφέρειες. Σε αυτούς τους δήμους κάθε ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει έως και τρεις υποψήφιους συμβούλους της περιφέρειας στης οποίας τους καταλόγους είναι εγγεγραμμένος και έναν για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ο Δήμος Αθηναίων, για παράδειγμα, έχει επτά εκλογικές περιφέρειες οι οποίες αντιστοιχούν στα επτά υφιστάμενα διαμερίσματα του δήμου. Ο ψηφοφόρος του 1ου διαμερίσματος μπορεί να σταυρώσει ως και τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του Διαμερίσματός του και έναν υποψήφιο σύμβουλο κάποιου άλλου διαμερίσματος. Το Περιστέρι έχει 4 εκλογικές περιφέρειες, η Καλλιθέα 3, ο Πειραιάς 5, το Ηράκλειο Κρήτης 4, η Πάτρα 4, η Λάρισα 4 και η Θεσσαλονίκη 5. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα ψηφοδέλτια γι΄ αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα αναγράφουν και τον αριθμό των σταυρών που θα μπορεί να βάζει κάθε ψηφοφόρος. Ψηφοδέλτια πολλών ταχυτήτων Τ α ψηφοδέλτια των συνδυασμών τα οποία θα λαμβάνουν από τους εκλογικούς αντιπροσώπους οι ψηφοφόροι που προσέρχονται στις κάλπες είναι... πολλών ταχυτήτων. Στους δήμους τους οποίους δεν «επηρέασε» ο «Καλλικράτης» τα ψηφοδέλτια δεν διαφέρουν από εκείνα των προηγούμενων δημοτικών εκλογών, όπως και η διαδικασία της ψηφοφορίας η οποία παραμένει ίδια. Αντιθέτως, τα ψηφοδέλτια των δήμων που προήλθαν από τις συνενώσεις του «Καλλικράτη» σηματοδοτούν μια καινούργια διαδικασία. Κάθε εκλογική περιφέρεια «ταυτίζεται» με τον πρώην δήμο που συνενώθηκε στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο ψηφοφόρος και αποτελεί πλέον γεωγραφική ενότητα. Ετσι, για παράδειγμα, ο νέος Δήμος Παλλήνης που προέκυψε από τον «Καλλικράτη» αποτελείται από τις εκλογικές περιφέρειες Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης. Κάθε ψηφοφόρος λοιπόν ψηφίζει κατ΄ αρχάς τους υποψηφίους συμβούλους σε αυτή τη γεωγραφική ενότητα όπου και είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Ο ψηφοφόρος δηλαδή που είναι εγγεγραμμένος στους καταλόγους της Ανθούσας ψηφίζει πρώτα για τους συμβούλους της Ανθούσας. Η διαδικασία όμως δεν τελειώνει εδώ. Κάθε ψηφοδέλτιο, στο δεύτερο μέρος του, έχει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων όλων των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών του δήμου που προήλθε από συνένωση. Από αυτή την κατηγορία των υποψηφίων ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει έναν. Με απλά λόγια: ο ψηφοφόρος που είναι εγγεγραμμένος στην Περιφέρεια Ανθούσας ψηφίζει υποψήφιους για την Ανθούσα και έναν υποψήφιο για την Παλλήνη ή τον Γέρακα. Οι σταυροί Πόσους σταυρούς μπορεί να βάλει; Για τους υποψήφιους των διαφορετικών από τη δική του εκλογικών περιφερειών μόνο έναν. Το πλήθος των σταυρών όμως για τη δική του περιφέρεια εξαρτάται από τις έδρες της περιφέρειας οι οποίες καθορίζονται με βάση τον πληθυσμό. Ετσι ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική και έως τρεις όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες. Για παράδειγμα, η Ανθούσα είναι τριεδρική, άρα μπορεί να βάλει έναν σταυρό, ο Γέρακας έχει 14 έδρες άρα μπορεί να βάλει έως και τρεις σταυρούς, όπως και για την Παλλήνη που έχει 16 έδρες. Το κόστος έκοψε τα exit polls Το «exit poll για όλους» εγκαταλείφθηκε κυρίως λόγω του κόστους: τα 110.000 ευρώ που θα επιβάρυναν το μπάτζετ τριών τελικά καναλιών (Μega, ΑΝΤ1, Αlter) αποτέλεσαν ένα ποσό απαγορευτικό. Θα κάλυπτε μόνο τρεις περιοχές (Αθήνα- Πειραιά- Θεσσαλονίκη) και θα αποκάλυπτε ουσιαστικά μόνο την πρόθεση ψήφου. Η υπαναχώρηση της ΕΡΤ την τελευταία στιγμή από τις συζητήσεις ώθησε τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποφασίσουν τη διενέργεια και μετάδοση δημοσκοπήσεων οι οποίες και συμφέρουν περισσότερο. Σημειωτέον ότι το ΕΣΡ ήρε την απαγόρευση μετάδοσης δημοσκοπήσεων μόνο για αύριο μετά τις 19.00. Ετσι, λίγο μετά τις 19.00 που θα κλείσουν οι κάλπες θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα έχει διενεργήσει κάθε κανάλι. Οι ερωτήσεις δεν θα αφορούν μόνον τι ψήφισε ο πολίτης αλλά κυρίως το γιατί προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές. Πώς θα μεταδώσουν τα κανάλια την εκλογική διαδικασία Μ ε μαραθώνιους μεταδόσεων, πλήθος εκπομπών και καλεσμένωνσχολιαστών αλλά και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο τους επί ποδός αναμένεται να καλύψουν την αυριανή εκλογική ημέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Στο Μega αρχίζει από τις 7.00 το πρωί με το «Μega Σαββατοκύριακο», με τους Μανώλη Αναγνωστάκη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο , ενώ στις 10.00 ο Γιώργος Οικονομέας και ο Δημήτρης Καμπουράκης θα συνεχίσουν την κάλυψη της εκλογικής διαδικασίας ως τις 14.00. Στις 18.45 θα ξεκινήσει η εκλογική βραδιά του καναλιού με συντονίστρια την Ολγα Τρέμη. Μαζί της στο στούντιο οι Γιάννης Πρετεντέρης και Παύλος Τσίμας αλλά και όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού. Στον ΑΝΤ1 από τις18.45η Μαρία Χούκλη και ο Γιώργος Παπαδάκης θα συντονίσουν τη μετάδοση των αποτελεσμάτων, ενώ μαζί τους στο στούντιο για ρεπορτάζ και σχολιασμό θα βρίσκονται ο Αντώνης Δελλατόλας, o Γιώργος Βλαβιανός , ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η ΣτεφανίαΜουρελάτου. Το Αlter από τις 6 το απόγευμα ως και τις 12 το βράδυ θα μεταδίδει ζωντανά έναν μαραθώνιο ενημέρωσης με παρουσιαστή τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μαζί του οι Ακης Παυλόπουλος, Γιώργος Αυτιάς, Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, Γιώργος Τράγκας , Κώστας Χαρδαβέλλας, Ανδρέας Κωνσταντάτος και Κάτια Μακρή. Στον Αlpha, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Γιάννης Πιτταράς, ο Γιώργος Βλάχος και οι πολιτικοί συντάκτες του σταθμού αναλαμβάνουν τη μετάδοση εικόνων από την εκλογική διαδικασία. Στις 20.00- 20.30 ο Αντώνης Σρόιτερ στη διάρκεια του δελτίου θα παρουσιάσει τις πρώτες εκτιμήσεις, ενώ στις 23.00 στην ειδική ενημερωτική εκπομπή «Βραδιά εκλογών 2010» ο δημοσιογράφος μαζί με πολιτικούς αναλυτές και συντάκτες ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Στον Σκάι από τις 6 το πρωί οι Βασίλης Λυριτζής και Δημήτρης Οικονόμου ανοίγουν την εκλογική αυλαία. Ακολουθεί η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ τη σκυτάλη παραλαμβάνουν στις 16.00 ο Σπύρος Μάλης και η Λίδα Μπόλα. Στις 18.00 ξεκινά η εκλογική βραδιά με τη Σία Κοσιώνη. Μαζί της οι Αλέξης Παπαχελάς, Μπάμπης Παπαδημητρίου , Κατερίνα Ακριβοπούλου, Αρης Πορτοσάλτε, Ελλη Τριανταφύλλου αναλύουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Στη ΝΕΤ ο μαραθώνιος της εκλογικής βραδιάς θα αρχίσει στις 18.00 με τους Τάκη Σπηλιόπουλο και Ρίτσα Μπιζόγλη, τους οποίους θα πλαισιώσουν ο Προκόπης Δούκας και η Βάλια Πετούρη. Στις 19.00, με το κλείσιμο της κάλπης, σε απευθείας σύνδεση με το υπουργείο Εσωτερικών, η ΝΕΤ θα μεταδώσει τα πρώτα αποτελέσματα.

Read more...

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ "ΜΠΛΕ" ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ...


Ρεπορτάζ : Αχιλλέας Χεκίμογλου
(από ΤΟ ΒΗΜΑ)
Μια αμφιλεγόμενη πολιτική μάχη εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με τη σκιά του Ανθιμου να πλανάται πάνω από την πόλη. Οι επιθέσεις σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στους υποψηφίους έχουν φορτίσει το πολιτικό...
κλίμα, ενώ η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού ήδη έχει προκαλέσει εν κρυπτώ ζυμώσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής νίκης για τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. «Θα δουν πολλά τα μάτια μας σε αυτές τις εκλογές» παραδέχονται αρκετοί από τους «διεκδικητές». Στη μάχη της πρωτοκαθεδρίας για τη δεύτερη περιφέρεια της χώρας, ο πρώην υφυπουργός Οικονομίας κ. Μ. Μπόλαρης θεωρεί ότι το πέρασμα στη δεύτερη Κυριακή θεμελιώνει ισχυρό πλεονέκτημα νίκης. Οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι η οκταετής θητεία του «γαλάζιου» υποψηφίου κ. Π. Ψωμιάδη αλλά και η εν γένει στάση του του έχουν προκαλέσει σοβαρή φθορά, γεγονός που όπως λένε έχει αποτυπωθεί στις τάσεις των εκλογέων. Το επιτελείο του κ. Μπόλαρη θεωρεί ότι ο νομάρχης Θεσσαλονίκης έχει απολέσει τη διείσδυση που είχε καταγράψει στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ τονίζουν ότι εμφανίζει σημαντική υποχώρηση ακόμη και στην ίδια του την πόλη. Για αυτό προσθέτουν έχει ακυρώσει εκδηλώσεις στους όμορους νομούς, προκειμένου να ενδυναμώσει τη μάχη της Θεσσαλονίκης. Σε διαφορετικό μήκος κλίματος οι συνεργάτες του κ. Ψωμιάδη μιλούν για ιδιαίτερα θετικές εκτιμήσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συγκέντρωση που πραγματοποίησε στο Βελλίδειο, η οποία χαρακτηρίστηκε εντυπωσιακή σε προσέλευση. Ο νομάρχης δηλώνει έτοιμος να πάρει τη νίκη από την πρώτη Κυριακή, κάτι που όπως λένε οι συνεργάτες του αποτυπώθηκε και στις μετρήσεις. Αναφορικά με τον δεύτερο γύρο ο νομάρχης Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι δεν μπαίνει σε λογική παζαριών, στηριζόμενος στην εκλογική του παράδοση που τον θέλει να νικά από τον πρώτο γύρο. Το σοβαρότερο «αγκάθι» ωστόσο για την πορεία του κ. Ψωμιάδη δεν είναι άλλο από την υποψηφιότητα του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Κ. Βελόπουλου, ο οποίος κινείται σε παρόμοιο εκλογικό σώμα και με συγγενική ατζέντα. Μάλιστα εκτιμάται ότι η κάλπη θα επιβεβαιώσει τη δυναμική του ΛΑΟΣ στην Κεντρική Μακεδονία και θα στερήσει από τον νομάρχη Θεσσαλονίκης ζωτικά ποσοστά, ενδεχόμενο που ίσως να προκαλέσει αναπάντεχες καραμπόλες στον δεύτερο γύρο. Σε μια καλή εμφάνιση ποντάρει και ο υποψήφιος του ΚΚΕ κ. Θ. Κωνσταντινίδης, ο οποίος περιοδεύει στην Κεντρική Μακεδονία στοχεύοντας στη δεξαμενή των ψηφοφόρων του ΚΚΕ στην περιοχή και στους πληγέντες από την οικονομική κρίση. Εκ των πραγμάτων τη ριζοσπαστική αλλά και τη μετριοπαθή αριστερή ψήφο θα διεκδικήσουν ο υποψήφιος του ΣΥΝ, βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Τ. Κουράκης και η υποψήφια της Δημοκρατικής Αριστεράς κυρία Ασημίνα Ξηροτύρη. Και οι δύο είναι αρκετά δημοφιλείς, αλλά χαμηλού προφίλ πολιτικοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με στόχο την «πράσινη» ψήφο κινείται ο υποψήφιος περιφερειάρχης κ. Μ. Τρεμόπουλος. Ο ευρωβουλευτής έχει θέσει προτεραιότητα την αποκάλυψη των σκανδάλων της διοίκησης Ψωμιάδη, καλώντας μάλιστα τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν, ενώ παράλληλα προωθεί την οικολογική ατζέντα. Στους ανένταχτους αριστερούς ψηφοφόρους και στην ψήφο διαμαρτυρίας κατά του Μνημονίου στοχεύει ο υποψήφιος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ιατρός κ. Ι. Κούτρας. Συνωστισμός στο... εκκλησίασμα στη Θεσσαλονίκη Ακόμη πιο συγκεχυμένη είναι η κατάσταση στους υποψηφίους για τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Η πλευρά του κ. Ι. Μπουτάρη επικαλείται εξαιρετικά προγνωστικά που δίνουν προβάδισμα στον πρώτο γύρο και νίκη στον δεύτερο. Το βασικό επιχείρημά της είναι ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν κουραστεί από τη «γαλάζια» κυριαρχία στην πόλη, η οποία έχει φτάσει πια το ένα τέταρτο του αιώνα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον υποψήφιο της ΝΔ, βουλευτή κ. Κ. Γκιουλέκα, συνεχιστή της εν λόγω νοοτροπίας. Οπως σημειώνει το επιτελείο του κ. Μπουτάρη, ο κ. Γκιουλέκας προσπαθεί να αποφύγει ανεπιτυχώς την ταύτισή του με το παρελθόν της ΝΔ στην πόλη. Για τον κ. Γκιουλέκα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, καθώς όπως τονίζουν συνεργάτες του κρατά χαμηλούς τόνους και δίνει έμφαση στη δουλειά μέχρι τέλους. Ακόμη σημειώνουν ότι σημασία έχει το προεκλογικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα ελάφρυνσης ομάδων που πλήττονται από την κρίση, ενώ δηλώνουν ότι οι δημοσκοπήσεις τον ευνοούν, αν και παραδέχονται ότι όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία του πρώτου γύρου. Σχετικά με τη διένεξη Μπουτάρη- Ανθιμου τη χαρακτηρίζουν τεχνητή πρόκληση πόλωσης, που αποπροσανατόλισε τη συζήτηση από τα προβλήματα της πόλης. Το εμπόδιο που αντιμετωπίζει ο κ. Γκιουλέκας είναι η υποψηφιότητα του «εκλεκτού» του ΛΑΟΣ κ. Μ. Στεργίου, ο οποίος έχει μακρά πορεία στις τάξεις της τοπικής ΝΔ, στην οποία διαθέτει αρκετά ερείσματα. Ο κ. Στεργίου διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον χώρο της Εκκλησίας και συνεργάτες του θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη με ένα καλό αποτέλεσμα που θα τον οδηγήσει στον δεύτερο γύρο. Στον ίδιο προνομιακό χώρο, δηλαδή αυτόν του εκκλησιάσματος, ποντάρει και ο υποψήφιος της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. Στ. Παπαθεμελής, ο οποίος διεκδικεί τον δημαρχιακό θώκο. Ο υποψήφιος του ΚΚΕ, συνδικαλιστής κ. Σ. Ζαριανόπουλος στοχεύει στις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που επικρατούν εδώ και χρόνια στη συμπρωτεύουσα, στηριζόμενος επίσης στις καλές επιδόσεις του ΚΚΕ στην πόλη. Αισιοδοξία εκφράζει και ο υποψήφιος του ΣΥΝ κ. Τρ. Μηταφίδης, ο οποίος στοχεύει σε διπλασιασμό της εκλογικής του απήχησης. Στο στρατόπεδο των Οικολόγων Πράσινων ο υποψήφιος κ. Χρ. Μάτης έχει δώσει έμφαση στην πράσινη ατζέντα της πόλης. Στην ψήφο διαμαρτυρίας κατά του μνημονίου στοχεύει ο διεκδικητής του δήμου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, νομικός κ. Ζ. Κλεισιάρης.
Read more...

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει το Σάββατο ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στις 11.00 π.μ. και στη...
συνέχεια, θα επισκεφθεί τα εκλογικά κέντρα των υποψήφιων του ΠΑΣΟΚ για την Περιφέρεια Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη και το δήμο Ηρακλείου, Γιάννη Κουράκη. Αμέσως μετά, θα συναντηθεί με τους υποψήφιους που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.
Read more...