Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Σταδιακά στα 65 και οι προ του 1993 ασφαλισμένοι…

Πόσο και πότε αυξάνονται τα όρια ηλικίας στο Δημόσιο

.protothema.gr
Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που φέρνει για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Οι μόνοι που "τη γλιτώνουν" είναι όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, αφού δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα:

- αλλάζει και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της διαδοχικής σύνταξης.
- αυξάνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να πάρει σύνταξη χηρείας ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.

- επεκτείνονται στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του δημοσίου, αλλά και στους επιζώντες συζύγους με σύνταξη χηρείας, και οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν στη σύνταξη, όπως και στους ασφαλισμένους άλλων Ταμείων.

- καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με
εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων. Επιπλέον μπαίνουν και εισοδηματικά κριτήρια για περιορισμό του ποσού της σύνταξής τους.

Επιπλέον από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (νέος ΛΑΦΚΑ) η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% εώς 9%. 


Όσον αφορά την εξίσωση των ορίων ηλικίας, το ενημερωτικό που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών προβλέπει ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31-12-2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65° έτος, οι δε γυναίκες το 50°, εξισώνονται σταδιακά από 1-01-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και το χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών
Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλ. η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17 1/2 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λ.π. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17 1/2 έτη το 2011, σε 22 1/2 για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.

2. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά, σταδιακά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

3. Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.

4. Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:
- το 65° έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65° έτος.

- το 53ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56° έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.

- το 65° έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλ. για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.

Επιπλέον ,εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται στο 56° το έτος 2011, στο 58° το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.

Ταυτόχρονα, καταργούνται και οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Read more...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ν.Ε ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ...
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Read more...

14 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα...


Από την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, γίνεται αισθητό το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε για το ΠΑΣΟΚ, το λαό και τον τόπο μας, η απώλεια του ιδρυτή μας και φυσικού ηγέτη, Ανδρέα Παπανδρέου.
Μας λείπει ο οραματικός του λόγος, η αποφασιστικότητα του, οι στρατηγικές και τακτικές του κινήσεις.
Μας λείπουν οι αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων και των συνταξιούχων, η πολιτική της κοινωνικής δικαιοσύνης, το αίσθημα σιγουριάς για το...
σήμερα και το αύριο.
Μας λείπει στον καιρό του Δ.Ν.Τ., ο Ανδρέας της Εθνικής υπερηφάνειας, ο ηγέτης μιας ανεξάρτητης Ελλάδας.
Η καλύτερη τιμή στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου είναι η συνέχιση των αγώνων μας για Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία και Κοινωνική Απελευθέρωση.
Είναι ο αγώνας μας για το ΠΑΣΟΚ του σήμερα που θα υπηρετεί πολιτικές προς το συμφέρον του μη προνομιούχου Έλληνα, που θα απλώνει δίχτυ προστασίας για όσους σήμερα πλήττονται από τα νεοφιλελεύθερα οικονομικά μέτρα, που θα υπερασπίζεται τις κατακτήσεις των εργαζομένων, των μισθωτών και των συνταξιούχων, που θα επαναφέρει το χαμόγελο και την αισιοδοξία στον πληγωμένο, πικραμένο και απογοητευμένο λαό μας.
«Όποιος παύει να αγωνίζεται, σύντομα πεθαίνει» είπε ο Μ. Μπρεχτ.
Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας γιατί ο λαός μας το έχει ανάγκη.
Για εμάς οι αξίες και τα οράματα του Ανδρέα παραμένουν πάντοτε ζωντανά και επίκαιρα όσο ποτέ.

Read more...

Πεταλωτής για την αποχή των εκπαιδευτικών από τη βαθμολόγηση γραπτώ“Εμείς περιμένουμε την απόφαση της ΟΛΜΕ η οποία θα δείξει ότι σέβεται την αγωνία όλων των μαθητών και των γονιών αλλά και όλων μας για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία”, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής ερωτηθείς σχετικά με την...
αποχή των εκπαιδευτικών από τη βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ο Γ. Πεταλωτής δήλωσε πως είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα θέμα της ΟΛΜΕ με το υπουργείο Οικονομικών για τις πρόσθετες αμοιβές τους, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πρόσθετη αμοιβή και όχι για αμοιβή που περιλαμβάνεται στους μισθούς, οι οποίοι, ως προς τη μείωσή τους, ακολούθησαν όλους του μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Αναρτήθηκε από troktiko


Read more...

Εφοδος σε 15 νοσοκομείαΟργιο διαφθοράς και απροκάλυπτης μίζας για την προώθηση συγκεκριμένων ορθοπεδικών υλικών αποκάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Στο κύκλωμα εμπλέκονται 11 εταιρείες προμήθειας ορθοπεδικών υλικών και 15 νοσοκομεία του...Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατροί των οποίων χρηματίζονται για να προωθούν τα συγκεκριμένα υλικά.

Στην πρώτη μαύρη λίστα, που βρίσκεται ήδη στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, καταγράφονται ενδεικτικά τα ονόματα 50 γιατρών, αλλά ο κατάλογος εκτιμάται πως θα διευρυνθεί σημαντικά καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Στους 50 καταγεγραμμένους γιατρούς θα πρέπει να προστεθούν δεκάδες ακόμα, καθώς για μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «χρηματίζονται όλοι, πλην των ειδικευόμενων, και κυρίως οι αναπληρωτές διευθυντές».

Στο απόστημα της διαφθοράς και του χρηματισμού εμπλέκονται και τουλάχιστον δύο υπάλληλοι των υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας που φέρονται να επιχειρούσαν μεσολάβηση από το καλοκαίρι του 2008 έως τον Απρίλιο του 2009, για την πληρωμή 45 εκατ. ευρώ σε συγκεκριμένη εταιρεία προμήθειας ορθοπεδικών υλικών και ενώ από τα νοσοκομεία δεν έχει πληρωθεί καμία προμήθεια υλικών. Οι συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, σε συναντήσεις που πραγματοποιούνταν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, φέρονται να απαιτούσαν μίζα 11% κάθε φορά που η εταιρεία- με τη μεσολάβησή τους- θα εξασφάλιζε πληρωμή προμηθειών από τα νοσοκομεία.

Με κοινοτική επιδότηση
Η εταιρεία που επιχείρησε, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών μηχανισμών, να εξασφαλίσει τη διαμεσολάβηση των δημοσίων υπαλλήλων με «άκρες» σε συγκεκριμένα γραφεία αρμοδίων για τις πληρωμές στο υπουργείο Υγείας και αφού νωρίτερα είχε «λαδώσει» γιατρούς για να προωθήσουν τα υλικά της, έχει στο παρελθόν χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά προγράμματα και έχει έδρα στη συμπρωτεύουσα. Για τις πληρωμές του μαύρου χρήματος στους γιατρούς χρησιμοποιεί, όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες προμήθειας ορθοπεδικού υλικού, ταξιδιωτική εταιρεία στη διοίκηση της οποίας μετέχουν πρόσωπα της ίδιας οικογένειας (έχουν το ίδιο επώνυμο)

με αυτά που διοικούν την εταιρεία ορθοπεδικών, ενώ στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο, παρ΄ ότι εταιρεία ταξιδιών, δεν λανσάρεται κανένα πακέτο διακοπών, αλλά μόνο φόρμες υποβολής αιτημάτων για ταξίδια...

tanea


Read more...

Η "Αριστερά" ζητά ενεργό ρόλο Παπούλια - 4-5 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ φλερτάρουν με την...διαγραφή!


Καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ/ΣΥΝ Α.Τσίπρας με επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.Παπούλια του ζητά να ΜΗΝ υπογράψει το Προεδρικό Διάταγμα Λοβέρδου για τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό και η γ.γ. του ΚΚΕ Α.Παπαρήγα...

...θα συναντηθεί με τον Κ.Παπούλια αύριο - όπως και ο πρόεδρος του Λα.Ο.Σ. Γ.Καρατζαφέρης -είναι φανερό οτι η "αριστερά" επιθυμεί εμπλοκή και του Προέδρου της Δημοκρατίας στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία - κάτι με το οποίο διαφωνεί ο Γ.Καρατζαφέρης (και θα κάνει σχετικές δηλώσεις έξω απο το Προεδρικό Μέγαρο). Το πλέον σημαντικό είναι όμως -και σε συνέχεια των "διαρροών" απο το Μαξίμου περί...εκλογών - οτι 4-5 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ φέρονται σε συζητήσεις τους με άλλους συναδέλφους τους, αποφασισμένοι να ΜΗΝ ψηφίσουν το Προεδρικό Διάταγμα Λοβέρδου, ενω ακόμη και η πρόεδρος της επιτροπής Β.Παπανδρέου αρνείται και να φέρει για συζήτηση το παράρτημα με τις δανειακές συμβάσεις, όπως; και το...Προεδρικό Διάταγμα! Επίσης διακινείται και ενα κείμενο που θα ...καταγγέλει τον Α.Λοβέρδο και ενδέχεται να το υπογράψουν 80-90 βουλευτές!
Ολα αυτα όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι δημιουργούν ένα...εκρηκτικό σκηνικό.
Ο υπουργός Απασχόλησης(!) Α.Λοβέρδος θα εμφανιστεί μεθαύριο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές για τις αλλαγές που προτείνει στις εργασιακές σχέσεις και την Τετάρτη θα καταθέσει, όπως έχει προαναγγείλει, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Η επιλογή του κ. Λοβέρδου να ανοίξει παράλληλα δύο καυτά θέματα για την κυβέρνηση θεωρήθηκε κίνηση υψηλού ρίσκου, όσο και αν ο υπουργός Εργασίας δηλώνει πρόθυμος να δεχθεί αλλαγές που δεν παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα του μνημονίου. Πάντως η απόφασή του να δώσει στη δημοσιότητα το προεδρικό διάταγμα χωρίς επεξηγήσεις και χωρίς να ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου και τους υπόλοιπους υπουργούς έσπειρε ανέμους για την κυβέρνηση. Οι θύελλες μάλλον θα ξεσπάσουν στη Βουλή, όπου προετοιμάζεται μια μάχη η οποία θα κρίνει τις αντοχές της κυβέρνησης.


i-reportergr.
Read more...

Ανασκευάζουν οι Ρώσοι για τη δήλωση περί "αναδιάρθρωσης"

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβιέντεφ υποστήριξε ενεργά και χαιρέτισε εκείνα τα μέτρα, που επεξεργάστηκε η ΕΕ για την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και αυτή είναι η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ/ΜΠΕ για τη χθεσινή τοποθέτηση του Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αλεξέι Κούντριν περί «πιθανή αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους».

«Δεν άκουσα αυτή τη δήλωση και θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση η Ρωσία δεν μπορεί να έχει θέση, η οποία δεν έχει σχέση με τη σφαίρα αρμοδιοτήτων της Ρωσίας», είπε ο κ. Λαβρόφ, προσθέτοντας σε «ανασκευαστικούς» τόνους ότι «η επίλυση των οικονομικών-χρηματιστικών προβλημάτων είναι πρωτίστως δική τους αρμοδιότητά και στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως καταλαβαίνω, είναι επίσης ζήτημα, με το οποία ασχολείται δραστήρια η ΕΕ».


Read more...

Γ. Παπανδρέου: "Χτίζουμε την αξιοπιστία"

Από "μουντιαλική" απόχρωση χαρακτηρίστηκε η συνέντευξη του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο ραδιόφωνο του Μπλούμπεργκ, καθώς σε ερώτηση για τη νίκη της Ελλάδας επί της Νιγηρίας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι: "Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου νίκησε γιατί οι παίκτες επέδειξαν ομαδικό πνεύμα, κάτι που χρειάζεται και η Ελλάδα για να ξεπεράσει την οικονομική κρίση". "Επιτρέφοντας" στα αμιγώς οικονομικά ζητήματα, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι "η κυβέρνηση παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά το έλλειμμα της χώρας, είτε μέσω της μείωσης των δαπανών είτε μέσω της αύξησης των εσόδων από φόρους. Oι αγορές χρειάζονται χρόνο για να δουν και να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα της προσπάθειας."

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός δήλωσε: "Αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε μια κατάσταση που ήταν πολύ πέρα των προβλέψεών μας. Θα έλεγα ότι ήμασταν αναγκασμένοι να αλλάξουμε σχεδιασμό, όχι στόχους. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, γιατί η ανάλυση του προβλήματος της χώρας μας είναι η ίδια ανάλυση που κάνουμε και σήμερα, δεν διαφέρει. Λέγαμε ότι η διαχείριση των χρημάτων ήταν κακή ως κάκιστη και ότι η ανομία και η ατιμωρησία εμπέδωσαν στον ελληνικό λαό ένα αίσθημα, θα μπορούσε να πει κανείς, ανευθυνότητας, γιατί σου έλεγε ο άλλος "γιατί εγώ να πληρώσω όταν αυτοί που με κυβερνούν δεν τιμωρούνται, δεν υπάρχει διαφάνεια".

Ακολούθως ο κ. Παπανδρέου δήλωσε: "Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ αρνητικό κλίμα και εμείς προσπαθούμε τώρα να εμπεδώσουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της ευνομίας, απόδοσης ευθυνών όπου υπάρχουν. Είναι μια δύσκολη, αλλά και λειτουργική διαδικασία για το πολιτικό σύστημα η οποία θα μπορέσει να φέρει και μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτεία, με καταπολέμηση της διαφθοράς και πάταξη της φοροδιαφυγής. Ήδη έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τα μέτρα που έχουμε πάρει σε ότι αφορά το έλλειμμά μας, δυο μέρες πριν τις εκλογές είχε παρουσιάσει (η προηγούμενη κυβέρνηση) στοιχεία στην ΕΕ ότι το έλλειμμα είναι μόνο 6% και βρήκαμε εμείς πάνω από 12%. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να καταρρακωθεί η αξιοπιστία της χώρας. Έπρεπε λοιπόν να ξαναχτίσουμε και ξαναχτίζουμε βήμα με βήμα, με κόπο και με πόνο. Είναι δύσκολο να χτίζεις αξιοπιστία και εύκολο να την γκρεμίζεις."

Επίσης ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται στο δημόσιο τομέα και το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης από την ΕΕ και την ΕΚΤ, για το οποίο δήλωσε ότι "προσφέρει, τον απαραίτητο χρόνο στην κυβέρνηση για να μπορέσει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα αλλαγών".
Αρνούμενος ότι υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα, λέγοντας ότι "κάποια από τα μέτρα είναι άδικα, κατανοώ τη δυσφορία των πολιτών, είναι απαραίτητα για τη σωτηρία της Ελλάδας, ο ελληνικός λαός κατανοεί αυτή την αναγκαιότητα, η οικονομική κρίση πρέπει να γίνει μια ευκαιρία για αλλαγή προς το καλύτερο."

Συναντήσεις με προσωπικότητες

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου ο Γιώργος Παπανδρέου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρκετούς ξένους ηγέτες και προσωπικότητες. Ανάμεσά τους ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, με θέματα συζήτησης το Κυπριακό και το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων.

Το βράδυ της Κυριακής ο κ. Παπανδρέου παρακάθισε σε δείπνο εργασίας του Προεδρείου της ΣΔ και σήμερα προεδρεύει στο Συμβούλιο της ΣΔ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Η ατζέντα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς θα επικεντρωθεί στην κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, την κλιματική αλλαγή και τον αφοπλισμό.

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός έδωσε συνέντευξη Τύπου σε ομογενειακά ΜΜΕ, λέγοντας ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο και υπάρχουν, ήδη, οι πρώτες θετικές ενδείξεις για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ταυτόχρονα έκανε λόγο για την προοπτική έκδοσης ομολόγου στον ελληνισμό της διασποράς, προκειμένου να συμβάλλει και αυτός στο ξεπέρασμα της κρίσης. Τα συμπεράσματα της κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής που θα συσταθεί για την οικονομία, θα κρίνουν αν η Ελλάδα θα κινηθεί δικαστικά κατά αμερικανικών τραπεζών, για την οικονομική κρίση στη χώρα, τόνισε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

.i-reportergr.
Read more...

Πιέσεις με εκβιασμούς αλλά και διορθώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι παρασκηνιακές πιέσεις και οι πολιτικοί εκβιασμοί στο κυβερνητικό κόμμα για εργασιακό και ασφαλιστικό. Σήμερα ο Λοβέρδος δέχεται τη δεύτερη ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ (την περασμένη Παρασκευή ήταν η πρώτη), προκειμένου να τους πείσει ότι οι προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος (Π.Δ.) για το εργασιακό (εύκολες και φθηνές απολύσεις, κατάργηση της Διαιτησίας) προβλέπονται ήδη στο Μνημόνιο.

«Για  αντισυνταγματικότητα που θα προσβάλουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας»,  μιλά ο Παναγόπουλος (κάτω) και ο υπουργός Εργασίας (πάνω) απειλεί πως θα  φέρει το σ.ν. για τα εργασιακά ως άρθρο στο Ασφαλιστικό προς ψήφιση «Για αντισυνταγματικότητα που θα προσβάλουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας», μιλά ο Παναγόπουλος (κάτω) και ο υπουργός Εργασίας (πάνω) απειλεί πως θα φέρει το σ.ν. για τα εργασιακά ως άρθρο στο Ασφαλιστικό προς ψήφιση Δηλαδή ότι οι ρυθμίσεις που εισάγει είναι αναπόδραστες και ανεξάρτητες από τη θέλησή του.

Ωστόσο η κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκεται σε αναβρασμό αφ' ενός γιατί ορισμένες προβλέψεις του Π.Δ., όπως η κατάργηση της Διαιτησίας, δεν προβλέπονται στο Μνημόνιο και αφ' ετέρου γιατί από τις εύκολες και φθηνές απολύσεις δεν προκύπτει κανένα όφελος για το Δημόσιο. Αντιθέτως, αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των ιδιωτικών συμφερόντων και των επιχειρηματικών κερδών. Ετσι ασκείται πίεση από την κοινοβουλευτική ομάδα να διορθωθεί το Π.Δ. για τα εργασιακά. Να φύγουν οι ακρότητες και να λειανθούν οι ρυθμίσεις για τις απολύσεις και τον εισαγωγικό μισθό των νέων κάτω των 25 ετών.

Πόσω μάλιστα, όταν οι βουλευτές του Κινήματος δέχονται οι ίδιοι πιέσεις από την εκλογική βάση και σε πολλές περιπτώσεις απολογούνται γιατί μένουν άφωνοι και περιδεείς στα μέτρα που επιβάλει η τρόικα. Και καθώς η ρύθμιση για τα εργασιακά δεν περνάει από τη Βουλή, αλλά αντιθέτως θεσμοθετείται με Π.Δ. σε εξουσιοδότηση του νόμου (3845/10) κύρωσης του Μνημονίου, οι βουλευτές της συμπολίτευσης δράττονται της ευκαιρίας να εκφραστούν. Να διατυπώσουν τις αντιδράσεις της κοινωνικής βάσης του ΠΑΣΟΚ για τη συσσώρευση των βαρών στις αδύναμες πλάτες των εργαζομένων και συνταξιούχων κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Αντιδρώντας σ' αυτή την κριτική ο υπουργός Εργασίας Α. Λοβέρδος ζήτησε να συζητηθεί το Π.Δ. στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Και αυτό θα γίνει αύριο. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η Βουλή συζητεί ένα θέμα αφού προηγουμένως το έχει... ψηφίσει και έχει εξουσιοδοτήσει σχετικά τον υπουργό να συντάξει σχέδιο προεδρικού διατάγματος και το προωθήσει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Λοβέρδος θεωρεί εύκολη και ανέξοδη την κριτική των βουλευτών, στο βαθμό που οι δημόσιες― δηλώσεις δεν τους δεσμεύουν γιατί δεν πρόκειται να ψηφίσουν. Εάν συνεχιστεί η κριτική περί αντισυνταγματικότητας και μετά τη σημερινή και αυριανή ενημέρωση «θα φέρω το σχέδιο Π.Δ. ως άρθρο στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο», φέρεται να δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός. «Για να δούμε τότε πού θα είναι οι 157» φέρεται ειπών, εννοώντας τους βουλευτές της πλειοψηφίας και την τελική στάση τους.

Το non paper

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (Παπαϊωάννου, Κουσελάς, Κουτσούκος, Κουρουμπλής κ.ά.) φέρεται να έχουν προμηθευτεί non paper της ΓΣΕΕ με την κριτική επί του σχεδίου Π.Δ., του κ. Λοβέρδου. Εκεί έχει ενσωματωθεί και φράση περί «αντισυνταγματικού Π.Δ. το οποίο θα προσβάλουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας», την οποία έχει χρησιμοποιήσει δημόσια ο πρόεδρος της εργατικής Συνομοσπονδίας Γ. Παναγόπουλος. Και καθώς υπάρχει σε εξέλιξη βεντέτα μεταξύ Λοβέρδου και Παναγόπουλου, κυρίως για το Εργασιακό, ο υπουργός Εργασίας εμφανίστηκε θιγμένος. «Δεν μπορούν να μιλάνε για αντιδημοκρατικές ενέργειες και να τις χρεώνουν σε έναν καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου», δήλωσαν οι συνεργάτες του.

Πέραν όμως του Εργασιακού, την τρέχουσα εβδομάδα δοκιμάζεται η κοινοβουλευτική ομάδα και η κοινωνία στο Ασφαλιστικό. Το αργότερο μέχρι αύριο θα δοθεί στη δημοσιότητα το Ασφαλιστικό του Δημοσίου και έως την Παρασκευή θα κατατεθεί στη Βουλή το Ασφαλιστικό του ιδιωτικού τομέα. Στόχος να ψηφιστούν και τα δύο μέχρι τις 13 Ιουλίου.

Ως προς την εξίσωση των ορίων ηλικίας στο Δημόσιο, η προσαρμογή θα γίνει βίαια αρχής γενομένης από την 1/1/2011. Και θα ολοκληρωθεί το 2013. Ετσι, κάθε ημερολογιακό έτος θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας έως και 3 χρόνια. Δηλαδή, όποια μητέρα ανήλικου δεν συμπληρώνει φέτος τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση θα υποχρεωθεί να εξαντλήσει τα αντίστοιχα ανδρικά όρια. Τα οποία μάλιστα θα αυξηθούν (εξίσωση με τον ιδιωτικό τομέα) έτσι ώστε να μην μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κανείς κάτω των 60 ετών.

Οριακές διορθώσεις

Σε οριακές διορθώσεις στο Εργασιακό οδηγείται ο Α. Λοβέρδος. Η αναδίπλωση είναι αποτέλεσμα τόσο των κοινωνικών πιέσεων, στον βαθμό που οι εν λόγω ρυθμίσεις ενισχύουν τα επιχειρηματικά κέρδη, όσο και των αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Αν και η πρώτη αντίδραση του υπουργού Εργασίας είναι «τόσα χρόνια με τις προστατευτικές, της εργασίας, διατάξεις η ανεργία έφτασε στο 13%, ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο», ωστόσο φαίνεται να επιλέγει διορθωτικές παρεμβάσεις σε δυο σημεία:

* Η Διαιτησία ως θεσμός διευθέτησης-εκτόνωσης των εργασιακών διαφορών παραμένει, αλλά θα καταργηθούν οι... Διαιτητές. Θα προβλεφθούν διαδικασίες για διαμόρφωση νέου Σώματος Μεσολαβητών-Διαιτητών. Παράλληλα οι αποφάσεις των Διαιτητών θα είναι αιτιολογημένες και το ίδιο μέρος (συνδικάτο ή εργοδότης) δεν θα μπορεί να απαιτεί μισθολογικές αυξήσεις από τον Διαιτητή για τρίτη συνεχή φορά (χρονιά).

* Ο χρόνος προειδοποίησης πριν από την απόλυση (εάν προηγηθεί η προειδοποίηση η νόμιμη αποζημίωση πέφτει στο μισό) θα αυξηθεί από 1-4 μήνες σε 1-6 μήνες. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα ο χρόνος προειδοποίησης έφτανε τους 24 μήνες (για συνεχή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη άνω των 28 μηνών). Εάν δεν τηρείται ο χρόνος προειδοποίησης, η αποζημίωση καταβάλλεται στο ακέραιο.

Ο κ. Λοβέρδος διευκρινίζει στην «Ε» ότι με τη ρύθμιση που επελέγη δεν θίγεται η αποζημίωση συνταξιοδότησης (το εφάπαξ του ιδιωτικού τομέα) η οποία παραμένει στο 40% (για συνταξιούχο που δικαιούται και επικουρική σύνταξη) έως 50% της νόμιμης αποζημίωσης.

Ως προς τις μειωμένες στο 80% ή 85% (επί του βασικού μισθού των 740 ευρώ) αμοιβές των νέων (έως 24 ετών) η διάταξη θα παραμείνει ως έχει. Δηλαδή θα αναγράφεται και στο τελικό σχέδιο του Π.Δ. ως μια δυνατότητα («Δύναται» είναι η έκφραση) η κάλυψη του ελλείποντος μισθού (15%-20%). Και αυτό γιατί εάν σαφώς αναφέρεται ότι θα καλύπτεται η διαφορά από τον ΟΑΕΔ «η δαπάνη δεν θα είναι επιλέξιμη και δεν θα πληρωθεί από κοινοτικά κονδύλια γιατί θα θεωρηθεί παθητικό μέτρο» (αντί για ενεργητικές πολιτικές). *


Read more...

Ψαλίδι από το 2011...


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης
Από την επόμενη χρονιά ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων...
Από το 2011 και για όσους συνταξιοδοτούνται από το 2015 θα ισχύσει οριστικά ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων ενώ θα υπάρξει και αναγνώριση 5 πλασματικών ετών ασφάλισης για τη συμπλήρωση της 40ετίας.
Αυτές είναι οι τελευταίες αλλαγές στο...
Από το 2011 και για όσους συνταξιοδοτούνται από το 2015 θα ισχύσει οριστικά ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων ενώ θα υπάρξει και αναγνώριση 5 πλασματικών ετών ασφάλισης για τη συμπλήρωση της 40ετίας.

Αυτές είναι οι τελευταίες αλλαγές στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται την Τετάρτη στη Βουλή. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει ανοικτή γραμμή με την τρόικα προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες, όπως είναι οι μητέρες ανηλίκων (πλην του Δημοσίου) που «παίζεται» αν το όριο ηλικίας ανέλθει στο 60ό ή στο 65ο. Το νέο Ασφαλιστικό επιβάλλει αυξήσεις έως και 15 ετών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και μειώσεις στις συντάξεις έως 30% (σ.σ.: για το Δημόσιο θα κατατεθεί νέο σχέδιο νόμου από το υπουργείο Οικονομικών). Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, μεταξύ των άλλων, θα προβλέπονται τα εξής:

1 Εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων από το 2011 για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2015 με μέσο συντελεστή 1,2%. Μικρότερες θα είναι και οι επικουρικές συντάξεις από το 2011 και μετά.

2 Γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έως το 2015 με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης.

Τα όρια ηλικίας
3 Αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θα αφορούν όλους όσοι δεν θεμελιώνουν φέτος συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ετσι, η 40ετία θα αντικαταστήσει την 35ετία και την 37ετία (το 2011 θα χρειάζονται 38 έτη ασφάλισης, το 2012 τα 39 έτη και το 2013 40 έτη, ενώ η ηλικία των 58 ετών για 35ετία θα αυξηθεί στα 58,6 έτη το 2011, το 2012 στα 59, το 2013 στα 59,6 και το 2014 στα 60). Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει για το καθεστώς συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα (έως το 2013 στο Δημόσιο και έως το 2015 στα υπόλοιπα Ταμεία) και τους απασχολούμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (με αναθεώρηση της λίστας μέσα στο 2011).

Η πλήρης σύνταξη
4 Η πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται σε ηλικία 65 ετών ή εναλλακτικά στα 60 έτη ύστερα από 40 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος αποχωρεί πριν να συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας- και εφόσον δεν έχει 40 έτη ασφάλισης- το «πέναλτι» (ποινή) θα είναι 6% τον χρόνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κάποιος που αποχωρεί σε ηλικία 63 ετών θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται κατά 12%.

5 Αναγνώριση 5 πλασματικών ετών ασφάλισης για τη συμπλήρωση της 40ετίας. Για τη συμπλήρωση της 40ετίας οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν τον χρόνο κύησης- λοχείας (χωρίς εξαγορά) καθώς και τη διάρκεια των σπουδών, πέραν του στρατού, της επιδοτούμενης ανεργίας και των ημερών απεργίας (με εξαγορά). 6 Για τους πριν από το 1983 προσληφθέντες στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ είναι πιθανόν να παραμείνει η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.

Η νέα κλίμακα του ΛΑΦΚΑ
7 Η νέα κλίμακα του ΛΑΦΚΑ (εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων) από 4 κλιμάκια (στο αρχικό νομοσχέδιο) διαμορφώνεται τελικά στα 8 κλιμάκια. Η εισφορά θα αρχίσει από την 1.8.2010 και θα αφορά την κύρια σύνταξη. Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:

Στο 3% για συντάξεις από 1.401 έως 1.700 ευρώ. Στο 4% για συντάξεις από 1.701 έως 2.000 ευρώ. Στο 5% για συντάξεις από 2.001 έως 2.300 ευρώ. Στο 6% για συντάξεις από 2.301 έως 2.600 ευρώ. Στο 7% για συντάξεις από 2.601 έως 2.900 ευρώ. Στο 8% από 2.901 έως 3.200 ευρώ. Στο 9 % για 3.201 έως 3.500 ευρώ. Στο 10% για 3.501 ευρώ και άνω.

ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

5 πλασματικών χρόνων για τη συμπλήρωση της 40ετίας, στις τελευταίες αλλαγές του Ασφαλιστικού. Την Τετάρτη στη Βουλή


Πανελλαδική απεργία από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στις 29 Ιουνίου

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 24ωρης πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας την Τρίτη 29/6/2010 προχωρούν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Τα εργατικά συνδικάτα αντιδρούν στις ανατροπές των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Παράλληλα η ΓΣΕΕ διεκδικεί τη σύναψη ικανοποιητικής Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

«Οπου εφαρμόστηκαν τέτοια μέτρα, δεν αύξησαν την ανταγωνιστικότητα, δεν μείωσαν τις τιμές των προϊόντων, δεν αύξησαν τις θέσεις εργασίας. Τα μόνα μεγέθη που αυξήθηκαν ήταν η κερδοφορία, η ασυδοσία των εργοδοτών και η ανεργία. Τα ίδια και χειρότερα θα γίνουν στη χώρα μας!» τονίζει η ΓΣΕΕ στην ανακοίνωσή της.
ΝΕΑ.


Read more...

"ΠΟΡΤΑ" ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ...


ΜΟΝΟ ΣΤΟ FIMOTRO
To παρασκήνιο του "όχι" που είπε ο Σαμαράς στον Αβραμόπουλο δεν έχει να κάνει μόνο με την θέση του αντιπροέδρου του κόμματος της Ν.Δ. Έχει σχέση και με την απαίτηση του πρώην υπουργού Υγείας να φύγει από την...
Α' Αθηνών και να συμπεριληφθεί πρώτος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας!!! Το ενδεχόμενο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του Fimotro, το απέκλεισε ο Αντώνης Σαμαράς. Τις θέσεις στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας τις θέλει για να χρησιμοποιήσει πρόσωπα εκτός πολιτικής και να απο-Καραμανλοποιήσει τη Ν.Δ. βγάζοντας έξω τους Σιούφα, Αντώναρο και όλους όσοι είχε τοποθετήσει εκεί ο Κ. Καραμανλής.

Read more...

ΤΡΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΕΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

Ρεπορτάζ : Πάνος Σώκος
(από την Ελευθεροτυπία)
Με απόντα μέχρι την Πέμπτη τον πρωθυπουργό η κυβέρνηση καλείται να περάσει από δύο στενά τις αμέσως δύο επόμενες μέρες, καθώς οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο προκαλούν κλυδωνισμούς στην Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ και το κυβερνητικό επιτελείο τρέχει να προλάβει για να μη βρεθεί μπροστά σε νέες...
διαρροές όταν θα ψηφιστούν οι νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις στις αρχές Ιουλίου. Αν συμβεί αυτό δεν θα υπάρχει άλλος δρόμος από την αποπομπή των διαφωνούντων βουλευτών από την Κ.Ο - που ήδη μετρά τρεις ανεξάρτητους- και την περαιτέρω συρρίκνωσή της, θέτοντας σε δοκιμασία και τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Στο μεταξύ το Μέγαρο Μαξίμου χθες διέψευδε κατηγορηματικά δημοσιεύματα ότι ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου (σ.σ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη σοσιαλιστική Διεθνή και την Τετάρτη θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για τη διαβαλκανική Διάσκεψη) απειλεί με εκλογές εάν υπάρξουν διαρροές στην ψηφοφορία. "Δεν εκφράζουν τον πρωθυπουργό όλα αυτά που λέγονται, δεν είναι στη λογική του, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα" έλεγαν συνεργάτες του και πρόσθεταν: "αυτό που προέχει είναι να εξηγήσουμε στους βουλευτές τι συμβαίνει τόσο με το εργασιακό όσο και με το ασφαλιστικό σε σχέση με τα όσα προβλέπει το μνημόνιο και να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το ασφαλιστικό είναι μείζον θέμα για τη σωτηρία του συστήματος...". Κυβερνητικές πηγές μας έλεγαν χθες ότι υπάρχει χρόνος μέχρι την ψήφιση του ασφαλιστικού να εξηγηθούν όλες οι πτυχές του και να εξασφαλιστεί η ψήφισή του από τους πράσινους βουλευτές χωρίς απώλειες, όμως σε κάθε περίπτωση δεν απέκλειαν την επιβολή κομματικής πειθαρχίας εάν την τελευταία στιγμή υπάρξουν ενδείξεις καταψήφισής τους. Για να καμφθούν οι αντιδράσεις των βουλευτών ο Ανδρέας Λοβέρδος, σε συνεννόηση με το Μαξίμου, άρχισε μια επιχείρηση πειθούς, συναντώντας κατά ομάδες τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα συναντά 15 απ' αυτούς, ενώ άλλους δέκα είχε δει την Παρασκευή. Σε αυτή τη φάση η προσπάθεια πειθούς επικεντρώνεται στο Π.Δ για τις εργασιακές σχέσεις που προκαλεί τις μεγαλύτερες για την ώρα αντιδράσεις. Εντύπωση προκαλεί και δεν έχει διαφύγει της προσοχής του Μεγάρου Μαξίμου η απροθυμία υπουργών να στηρίξουν το Π.Δ για το εργασιακό. Εξάλλου όπως έγραψε την Παρασκευή η "Ε", υπουργοί έλεγαν ότι το Π.Δ δημοσιοποιήθηκε χωρίς νωρίτερα να συζητηθεί σε υπουργικό συμβούλιο ή σε κυβερνητικές συσκέψεις, με αποτέλεσμα να μάθουν το ακριβές περιεχόμενό του από τα δελτία ειδήσεων και τα άλλα Μέσα Ενημέρωσης... Οι βουλευτές Μ. Παπαϊωάννου και Π. Κουρουμπλής με δηλώσεις τους υποστήριξαν ότι υπάρχουν στο Π.Δ αντισυνταγματικές διατάξεις, ενώ ο ήδη ανεξάρτητος βουλευτής Β. Οικονόμου (τέθηκε εκτός Κ.Ο όταν στην ψήφιση του Μνημονίου δήλωσε "παρών") δήλωσε ότι το εργασιακό δεν έχει καμία σχέση με το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας και τόνισε πως κάποιοι "είναι βασιλικότεροι του βασιλέως", εννοώντας προφανώς τον υπουργό Εργασίας.

Read more...