Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

KALPES15.GR: Το πρώτο site για τις Εθνικές Εκλογές 2015 on air!..


To kalpes15.gr θα σας μεταφέρει από σήμερα και μέχρι το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, η οποία αναμένεται να είναι μακρά, όλο το προσκήνιο, μα κυρίως το...
παρασκήνιο... που δε θα διαβάσετε αλλού!

Ακολουθώντας το παράδειγμα του πλέον επιτυχημένου εκλογικού site Kalpes14.gr, το οποίο επικεντρώθηκε στις Περιφερειακές-Δημοτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές του 2014, το Kalpes15.gr φιλοδοξεί να μονοπωλήσει την ενημέρωση σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές του 2015.

Ο αναγνώστης θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα και έγκυρα για τα νέα, τόσο ανά κόμμα-πολιτικό φορέα όσο και ανά εκλογική περιφέρεια, αφού θα μεταφέρεται ο παλμός ων εκλογών από κάθε γωνιά της επικράτειας.

Πέραν από τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα προγράμματα των κομμάτων, στο επίκεντρο του Kalpes15.gr θα βρεθούν και τα πρόσωπα που φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό στην ελληνική Βουλή!

Γιατί πριν ψηφίσουμε.. πρέπει να τους γνωρίσουμε!

Και μάλιστα να τους γνωρίσουμε και από την καλή και απ' την ανάποδη...

Το kalpes15.gr σας εύχεται καλή χρονιά και καλή προεκλογική περίοδο!

Δείτε εδώ το Kalpes15.gr

Read more...

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου...


Το απόγευμα της Τρίτης εκδόθηκε από τον Άρειο Πάγο η εγκύκλιος για τις Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές 2015, στην οποία καθορίζεται η...
διαδικασία για τον διορισμό των Εφόρων και των δικαστικών αντιπροσώπων


Η εγκύκλιος για τις εκλογές 2015 αναφέρει ότι τo Α1' Τμήμα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, είναι αρμόδιο για το διορισμό των Εφόρων, και των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Το σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο θα ακολουθήσει ο Άρειος Πάγος για την παραπάνω διαδικασία, θα είναι το ίδιο με εκείνο που εφάρμοσε στις Ευρωεκλογές και Δημοτικές Εκλογές του 2014 και στις Βουλευτικές Εκλογές των ετών 2009 και 2012.

Για τον διορισμό των Εφόρων:

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Εφετείων και των Εισαγγελιών Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Διοικητικών Εφετείων θα πρέπει να αποστείλουν στον Άρειο Πάγο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015 τους ονομαστικούς καταλόγους των δικαστικών λειτουργών της υπηρεσίας τους (κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά), οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.2 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012, όπως ισχύει, δικαιούνται να διορισθούν ως Έφοροι και στους οποίους θα αναγράφεται υποχρεωτικά η εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται.

Οι διορισμοί των Εφόρων θα γίνουν με κλήρωση από τα ονόματα των καταλόγων. Αιτήσεις προτίμησης για διορισμό εφόρων δεν θα γίνουν δεκτές.

Επισημαίνεται ότι: Όσοι κληρωθούν ως Έφοροι υποχρεούνται να αναλάβουν και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το νόμο. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διορισμού τους, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου δεν θα δέχεται επιστροφές των σχετικών εγγράφων διορισμού, παρά μόνον για εξαιρετικά πολύ σοβαρούς λόγους. Η αποδοχή τυχόν αιτήσεων εξαίρεσης απόκειται στην κρίση του Α1' Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Για το διορισμό των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Aρχής:

Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλων των Πολιτικών - Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων όλης της Χώρας, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015 τους ονομαστικούς καταλόγους των μελών τους (κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά), που κατά το νόμο διορίζονται Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής (άρθρο 68 παρ.3 του Π.Δ. 26/2012, όπως ισχύει).

Στους ανωτέρω καταλόγους δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υπερβεί το 67° έτος της ηλικίας τους, κατ' άρθρο 68 παρ.5 του Π.Δ. 26/2012 (δηλαδή, μόνον εκείνοι που έχουν γενέθλιο ημέρα μετά την 25η Ιανουαρίου 1948).

Επισημαίνεται ότι:

α. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του Πρωτοδικείου άσκησης καθηκόντων στους καταλόγους (το οποίο θα πρέπει να συμφωνεί με την έδρα άσκησης καθηκόντων των μελών), λόγω του ότι τα διοριστήρια έγγραφα θα σταλούν στην αντίστοιχη Εισαγγελία. Επίσης στη στήλη των σχολίων θα αναφέρονται οι περιπτώσεις, στις οποίες τα μέλη τελούν σε άδεια κύησης, τοκετού, μητρότητας, ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτική, άνευ αποδοχών, αναρρωτική ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Οι υπάλληλοι, που θα περιλαμβάνονται στους καταλόγους, που θα αποσταλούν στον Άρειο Πάγο, θα πρέπει να κατέχουν τον Α' ή Β' ή Γ' ή Δ' βαθμό. Στην περίπτωση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι Επιμελητές Δικαστηρίων.

γ. Οι υπηρεσίες, στις οποίες έχουν μεταταχθεί υπάλληλοι από άλλους φορείς προέλευσης, με την ίδια εργασιακή σχέση (Ι.Δ.Α.Χ.), δεν θα τους συμπεριλάβουν στους ονομαστικούς καταλόγους των υπαλλήλων τους, αφού ως «δικαστικοί υπάλληλοι», κατά την έννοια του άρθρου 92 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 68 παρ. 2 περιπτ. ιβ του Π.Δ. 26/2012, νοούνται μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι

δ. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις των μελών τους κατά Εφετειακή περιφέρεια με παράλληλη σημείωση του Πρωτοδικείου, όπου αυτά ασκούν καθήκοντα.

ε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να αποστείλει τους ονομαστικούς καταλόγους και μάλιστα απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορφή: α) των υπαλλήλων της Κεντρικής του Υπηρεσίας, β) των Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων όλης της χώρας, γ) των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής όλης της χώρας, δ) των άμισθων υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας, ε) των έμμισθων υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας που κατά την εκλογική νομοθεσία έχουν δικαίωμα να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με το Πρωτοδικείο άσκησης καθηκόντων.

στ. Οι Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία της Χώρας παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικώς τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους, προκειμένου να τους αποστείλουν τους ονομαστικούς καταλόγους των ειρηνοδικών και υπαλλήλων τους. Στη συνέχεια, οι Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία πρέπει να αποστείλουν τους καταλόγους αυτούς, συνολικά για την περιφέρειά τους, στον Άρειο Πάγο.

ζ. Στους ονομαστικούς καταλόγους των δικαστικών λειτουργών θα αναγράφεται σε τελευταία στήλη η έδρα της περιφέρειας όπου υπηρετούν. Ειδικότερα για τους ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες, το Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο στο οποίο υπηρετούν. Για μεταβολές που τυχόν προκύψουν στους παραπάνω καταλόγους μετά την αποστολή τους και πριν τον διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφόρων, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Άρειο Πάγο άμεσα στο FAX 2106467692 (τηλ. επικοινωνίας 2106419102 / 2106419368).

η. Οι ονομαστικοί κατάλογοι πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τη μορφή και τα στοιχεία, που περιγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα καταλόγου. Εάν ο κατάλογος, που θα αποσταλεί περιέχει περισσότερα από τριάντα (30) ονόματα, παρακαλούμε να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης π.χ. CD, USB), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχει τη δομή και τα στοιχεία που περιέχονται στο συνημμένο υπόδειγμα καταλόγου

Αιτήσεις προτίμησης - εξαίρεσης

Για τον διορισμό των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής:

Ο διορισμός των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης από αιτήσεις, στις οποίες θα δηλώνουν την προτίμηση διορισμού τους είτε στη Δημοτική Ενότητα της επιλογής τους, είτε οπουδήποτε στο Δήμο, είτε οπουδήποτε μέσα στην ίδια Εκλογική Περιφέρεια, είτε οπουδήποτε μέσα στο Νομό, είτε οπουδήποτε εντός της χώρας. Οι αιτήσεις θα συμπληρωθούν σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα και θα καταχωρηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα συνημμένα υποδείγματα αίτησης - δήλωσης επιθυμίας διορισμού και αίτησης προτίμησης ή εξαίρεσης, αντίστοιχα, να ανακοινωθούν και να διατεθούν προς όλους τους -κατά περίπτωση- ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να διοριστούν ή να μη διοριστούν ως Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής.

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης. Ως εκ τούτου οι Προϊστάμενοι όλων των ως άνω αρμοδίων Υπηρεσιών και οι Πρόεδροι των αρμοδίων Συλλόγων, αντίστοιχα, πρέπει να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης, οι οποίες είναι απαραίτητο να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015. Για ταχύτερη επεξεργασία, είναι προτιμότερο, οι ως άνω αιτήσεις να αποσταλούν μαζί με τους ονομαστικούς καταλόγους. Οι αιτήσεις προτίμησης θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες από τις αιτήσεις εξαίρεσης (σε ξεχωριστούς φακέλους).

Δεν θα ληφθούν υπόψη, αιτήσεις που δεν θα συνταχθούν σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα-υποδείγματα και στις οποίες θα αναγράφονται: συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμοί, περισσότερες- από μία δημοτικές ενότητες, περισσότεροι από ένας δήμοι, περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων.

Η αποδοχή τυχόν αιτήσεων εξαίρεσης δικαστικών λειτουργών απόκειται στην κρίση του Α1' Τμήματος του Αρείου Πάγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παλαιότερα έντυπα αιτήσεων δεν θα ισχύσουν στις εκλογές αυτές. Ειδικά νια τους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: Κάθε υποψήφιος δικαστικός αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο αίτηση Υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων ρε ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού του από οποιοδήποτε διορισμό.

Οι δικαστικοί λειτουργοί, που υπηρετούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης για το διορισμό τους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης για έναν από τους Δήμους της έδρας της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τους.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις προτίμησης: (α) για μονοεδρικές περιφέρειες, (β) για αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και (γ) για συνυπηρέτηση.

Το υπόδειγμα καταλόγου καθώς και τα υποδείγματα αίτησης προτίμησης και αίτησης εξαίρεσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospaqos.qr)...
parapolitika.gr

Read more...

Τα πρώτα προβλήματα Χιόνια στην Αττική, κλειστή η Λ.Πάρνηθος από το τελεφερίκ


Χιόνια στην Αττική, κλειστή η Λ.Πάρνηθος από το τελεφερίκ
Χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνι στον Διόνυσο (φωτ.: Nick Paleologos / SOOC)  

Αθήνα
Χιονοπτώσεις σημειώνονται από το απόγευμα της Τρίτης και στην Αττική, κυρίως στα βόρεια προάστια, με αποτέλεσμα να σημειώνονται τα πρώτα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Λόγω των καιρικών συνθηκών διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ προς το Καζίνο.

Μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αττικής.

Συγκεκριμένα, αλυσίδες χρειάζονται στις περιοχές Ψάθας, Πόρτο Γερμενού, Οινόης, Βιλίων, Αλεποχωρίου και επαρχιακής οδού Ελευσίνας – Δερβενοχωρίων.

Επίσης, με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό δίκτυο Μαλακάσας, Μαρκόπουλου- Ωρωπού, Καλάμου- Ωρωπού, Καπανδριτίου- Αφιδνών και Ιπποκράτειου Πολιτείας, λόγω της χιονόπτωσης.

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα προκύψουν από το κύμα κακοκαιρίας, διαβεβαίωσε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Λήξη συναγερμού για το φορτηγό πλοίο στα ανοικτά της Κέρκυρας...


Λήξη συναγερμού για το φορτηγό πλοίο, BLUE SKY, με σημαία Μολδαβίας, που σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε...
περίπου 700 μετανάστες και εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ έπλεε 3 μίλια νοτιοδυτικά των Οθωνών.

Από την επιτόπια έρευνα του ελικοπτέρου Σικόρσκι δεν φάνηκαν κινήσεις ανθρώπων στο πλοίο. Στη συνέχεια υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του ελικοπτέρου με τον καπετάνιο, ο οποίο διαβεβαίωσε ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Το πλοίο έχει ήδη μπει στα ιταλικά χωρικά ύδατα και αναμένεται να ελεγχθεί από τις Ιταλικές αρχές για να διαπιστωθεί αν μεταφέρει λαθρομετανάστες...
parapolitika.gr

Read more...

Πoυ δημιουργούνται «πυρήνες αυτοοργάνωσης» για το νέο κόμμα...


giorgos papandreou
Κινήσεις πολιτών υπέρ του Γ. Παπανδρέου...
Πυκνώνουν συνεχώς οι πληροφορίες, που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία, πως πυρήνες πολιτών ανά την Ελλάδα, συγκεντρώνονται και συζητούν πολιτικά, ζητώντας, παράλληλα, από τον Γιώργο Παπανδρέου να...
αναλάβει πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση ενός νέου προοδευτικού πόλου.
giorgos papandreou
Τουλάχιστον 20 τέτοιες συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο και σε κάποιες περιπτώσεις οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, τα μηνύματα που βγαίνουν από τις συναντήσεις αυτές είναι πολλά, κοινή, όμως είναι η διαπίστωση πως οι πρόωρες εκλογές που φέρνει η αποτυχία της Βουλής να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βρίσκουν ένα σημαντικό αριθμό πολιτών, «εγκλωβισμένο ανάμεσα σε αριστερό και δεξιό συντηρητισμό», όπως αναφέρουν οι ίδιοι. Αναζητούν πολιτικό πεδίο για να εκφράσουν τις αγωνίες τους και θεωρούν πως "οι αρχές και οι αξίες του πρώην Πρωθυπουργού μπορούν και πρέπει να εκφραστούν στις προσεχείς εκλογές μέσω ενός νέου πολιτικού φορέα", όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε κάποια από τα κείμενα που τίθενται για συζήτηση.

Η ροή πληροφοριών που φτάνει στο matrix24 είναι συνεχής, καθώς νέοι «πυρήνες αυτοοργάνωσης» δημιουργούνται. Όσοι συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες αυτές συζητούν, προβληματίζονται και σε πολλές περιπτώσεις συνυπογράφουν κείμενα που ζητούν από τον Γιώργο Παπανδρέου να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε (κι απ’ όσα τουλάχιστον καταφέραμε να μάθουμε εμείς) πως συναντήσεις στο πνεύμα αυτό έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στη Κατερίνη, στην Κοζάνη, στη Σάμο, στη Ρόδο, στο Αγρίνιο, στη Χαλκίδα, στις Σέρρες. Αντίστοιχα, συναντήσεις υποστηρικτών του Γιώργου Παπανδρέου δημιουργήθηκαν και σε γειτονιές της Αθήνας, όπως στην Αγία Παρασκευή, στο Ίλιον, στο Μοσχάτο, ενώ μεγάλη συνάντηση – κυρίως νέων - έγινε χθες το βράδυ στην πλατεία Βικτωρίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει και άλλες συναντήσεις ομάδων πρωτοβουλίας, για τις οποίες δεν έχουμε ακόμη στοιχεία, ενώ ήδη προγραμματίζονται και άλλες για σήμερα και αύριο, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το γεγονός πως στις μέρες μας, που η πολιτική δεν διάγει τον καλύτερό της βίο και μάλιστα εντός των διακοπών για τις γιορτές, πολλοί πολίτες συγκεντρώνονται χωρίς κάποια κεντρική καθοδήγηση, αναμφισβήτητα είναι ένα θετικό σημάδι αφύπνισης των προοδευτικών πολιτών που πλέον δεν δείχνουν πρόθυμοι να συμβιβαστούν ούτε με το σημερινό φοβικό και συντηρητικό ΠΑΣΟΚ, ούτε με το απολιτίκ πείραμα του Ποταμιού, αλλά ούτε και με τις θολές και εν πολλοίς αντιφατικές ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ.

Απομένει να δούμε κατά πόσο ο Γιώργος Παπανδρέου θα αφουγκραστεί αυτό το αυτό-οργανωτικό κίνημα και θα καταφέρει να το εκφράσει με τις πράξεις του στο άμεσο μέλλον. Εξυπακούεται ότι εκτός από αυτοκριτική για την κυβέρνησή του και το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο ο πρώην πρωθυπουργός απαιτείται, όπως λένε οι περί ου ο λόγος πολίτες, να μιλήσει για το τι έγινε στις Κάννες και πως οδηγηθήκαμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Κυρίως όμως για το ποιό είναι το νέο και διαφορετικό που κομίζει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, και οπωσδήποτε ποιές θεωρεί ότι πρέπει να είναι οι εφεξής προτεραιότητες της χώρας και φυσικά, εφόσον το κόμμα του μπει στη Βουλή, τι προτίθεται να πράξει στην περίπτωση που η κάλπη δεν βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση…

matrix24.gr

Read more...

Στο Μπρίντιζι αναμένεται να φτάσει το πλοίο «San Giorgio» με τους διασωθέντες...


Στο Μπρίντιζι αναμένεται να φτάσει το πλοίο «San Giorgio» με τους διασωθέντεςΣύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 200 επιβάτες μεταφέρει το στρατιωτικό πλοίο «San Giorgio», το οποίο...
αναμένεται να φτάσει αργά σήμερα το απόγευμα στο λιμάνι του Μπρίντιζι.

Οι καταγεγραμμένοι Έλληνες διασωθέντες που μεταφέρονται από το ελικοπτεροφόρο είναι 135, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Κοριέρε Ντέλα Σέρα, στο πλοίο «Norman Atlantic», το οποίο αναμένεται να μεταφερθεί επίσης στο Μπρίντιζι, δεν αποκλέίεται να βρεθούν πτώματα επιβατών και μελών του πληρώματος που δεν κατάφεραν να σωθούν...
ΑΠΕ

Read more...

Ο Μιχ. Θεοχαρίδης υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών...


Ο κ. Μιχαήλ Θεοχαρίδης αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού Εσωτερικών, εν όψει των...
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου.


Ο κ. Θεοχαρίδης θα ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά αύριο Τετάρτη στις 13:00.


Ο Μιχαήλ Θεοχαρίδης γεννήθηκε στις Αγραπιδιές Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας το 1947. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1971, υπηρέτησε ως Ειρηνοδίκης στις Σάπες την περίοδο 1971 - 1974. Μετά από επιτυχία του σε σχετικό διαγωνισμό, διορίστηκε Πάρεδρος Πρωτοδικείου Έβρου (1974-1976). Ως Πρωτοδίκης στη Ροδόπη (1976-1980), στην Καβάλα (1980-1988) και στη Θεσσαλονίκη (1988-1990). Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Πρόεδρος Πρωτοδικών στη Βέροια (1990-1992) και στη Θεσσαλονίκη (1992-1993). Με το βαθμό του Εφέτη υπηρέτησε στη Θεσσαλονίκη (1993-2004) και με το βαθμό του Προέδρου Εφετών στη Λαμία (2004-2005) και στη Λάρισα (2005-2006). Το 2006 προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη και στις 8 Ιουλίου του 2010, προήχθη Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δικαστών Εμπορικό Δίκαιο την περίοδο 1997 - 1999 και Αστικό Δίκαιο κατά τα έτη 2004, 2005 και 2009. Από τον Ιανουάριο του 2012 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών, μετά από ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

Είναι έγγαμος, πατέρας δύο τέκνων. Την 1η Αυγούστου του 2013 ανέλαβε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου...

Read more...

Ένοπλοι στο κατάστρωμα του πλοίου ...


Ένοπλοι στο κατάστρωμα του πλοίου που εξέπεμψε SOS ανοιχτά της Κέρκυρας
...που εξέπεμψε SOS ανοιχτά της Κέρκυρας (ΦΩΤΟ)...

NEA ANAΡΤΗΣΗ

Δύο Super Puma σπεύδουν στο πλοίο δυτικά της Κέρκυρας που εξέπεμψε πριν από λίγο σήμα SOS. 
Σύμφωνα με...
τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, στο πλοίο επιβαίνουν εκατοντάδες μετανάστες, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, όπως μετέδωσε η ΝΕΡΙΤ, για κόσμο με όπλα πάνω στο κατάστρωμα.
Aυτό είναι το πλοίο που εξέπεμψε SOS

Το "Blue Sky" με Μολυβδική σημαία είναι το πλοίο που εξέπεμψε SOS στα ανοιχτά της

Κέρκυρας. Πρόκειται για ένα Φορτηγό - οχηματαγωγό πλοίο το οποίο είχε προορισμό τη Ριέκα της Κροατίας.

Στο σημείο έχει φτάσει ήδη για βοήθεια το πλοίο Star S με σημαία του Παναμά.

Αυτό είναι το πλοίο που εξέπεμψε SOS - ΦΩΤΟ 

Αυτή την ώρα ο θάλαμος επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας βρίσκεται σε εγρήγορση, προκειμένου να οργανώσει την επιχείρηση αρωγής βοήθειας από παραπλέοντα σκάφη...

Read more...

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τη ναυτική τραγωδία...


Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για το Norman AtlanticΚατεπείγουσα έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος στο οχηματαγωγό πλοίο Norman Atlantic, διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη.

Η εισαγγελική λειτουργός έδωσε εντολή να ...
διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί δυο κακουργήματα και συγκεκριμένα αυτό της διατάραξης υδάτινης συγκοινωνίας από την οποία προήλθε ο θάνατος, ή κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές αλλά και του εμπρησμού.

Την έρευνα θα διενεργήσει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά μετά από σχετική παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πειραιά.

newsbeast.gr

Read more...

Μωραϊτης: Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα ...



...είναι μια παράταξη που θα αναγεννηθεί και θα φέρει το νέο...
«Είναι έντιμη η στάση αυτών που τοποθετήθη καν στην δημόσια σφαίρα και είπαν την άποψή τους. Δεν είναι έντιμη η στάση όσων λένε πάμε τώρα με τον Βενιζέλο και τον αλλάζουμε την Δευτέρα. Δεν είναι...
κοινή η στόχευση των στελεχών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Ακούμε να μας λένε για διάσπαση του ΠΑΣΟΚ αυτοί που δεν το ψήφισαν και το απαξίωσαν.

Λένε να μη διασπαστεί το ΠΑΣΟΚ αυτοί που το διέσπασαν. Μιλούν για διάσπαση αυτοί που ντρέπονταν να βγουν στην ελληνική κοινωνία και να υπερασπιστούν το ΠΑΣΟΚ και σε μια εκλογική μάχη πριν έξι μήνες να βγουν με αυτό μπροστά. Εγώ δεν ντράπηκα ποτέ για το κόμμα μου.

Οι προτάσεις Παπανδρέου αγνοήθηκαν. Πρωτοβουλίες της τελευταίας στιγμής υπηρετούν την βουλευτική καρέκλα και όχι την παράταξη. Υπάρχουν αυτά τα κορυφαία στελέχη που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες λοιπόν αλλά υπάρχουν αυτές τις ώρες και χιλιάδες απλοί πολίτες σε όλη την χώρα που παρεμβαίνουν και λένε ότι πρέπει να παρθούν άλλες πρωτοβουλίες. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για διάσπαση και συνοχή στα δημοσκοπικά νούμερα του 4%.

Η παράταξη μου είναι η παράταξη του 44%. Σε αυτή την παράταξη απευθύνομαι και σε αυτόν τον κόσμο που πορευτήκαμε 4 δεκαετίες. Το ΠΑΣΟΚ όπως είναι σήμερα δεν μπορεί να εκφράσει τον μεγάλο χώρο της δημοκρατικής παράταξης. Δεν έχει ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα και πορεύτηκε τα τελευταία 2 χρόνια χωρίς στρατηγική και αυτό το πληρώνει σήμερα. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια παράταξη που θα αναγεννηθεί και θα φέρει το νέο».

smartpost.gr

Read more...

Aλβανία: Δυο οι νεκροί ναύτες ρυμουλκού...


 
Μαρτυρία επιζώντα: «Φοβόμαστε για τους φορτηγατζήδες που κοιμήθηκαν στο γκαράζ» 

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Δυο είναι τελικά οι ναυτικοί  που έχασαν την ζωή τους, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ρυμούλκησης του Norman Atlantic.
Οι δύο αλβανοί ναύτες χτυπήθηκαν από ...
σχοινί που προσπαθούσαν να δέσουν στο πλοίο.

«Ένας άνθρωπος βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν έσπασε το καλώδιο το οποίο πιάστηκε στην προπέλα. Ένας δεύτερος εξέπνευσε πριν από μερικά λεπτά, ενώ του παρέχονταν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό πλήρωμα ελικοπτέρου», δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος των λιμενικών αρχών στην Αυλώνα της Αλβανίας.

Το Norman Atlantic βρίσκεται το πρωί της Τρίτης κοντά σε νησίδα, 1,5 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Αυλώνα. Κοντά του βρίσκονται τέσσερα ρυμουλκά που το συγκρατούν για να μην πέσει πάνω στα βράχια.


Πάνω στο Νorman Atlantic θα ανέβει ομάδα εμπειρογνωμόνων ώστε να ελέγξει την κατάσταση του πλοίου, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία ρυμούλκησής του.


Πληροφορίες: Associated Press


Μαρτυρία επιζώντα: «Φοβόμαστε για τους φορτηγατζήδες που κοιμήθηκαν στο γκαράζ» 

Σημαντική μαρτυρία - καταγγελία στο Κόκκινο, του Γιάννη Βασσάλου, επιζώντα από την τραγωδία του Norman Atlantic, ο οποίος επισημαίνει πως δεν χτύπησε ποτέ ο συναγερμός ειδοποίησης για την πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ εκφράζει το φόβο αν οι οδηγοί φορτηγών εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους στο γκαράζ με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί. 
Ο Γιάννης Βασσάλος, επιβάτης μαζί με τη γυναίκα του, καταγγέλλει τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας, την κατάσταση του Norman Atlantic αλλά και τις συνθήκες πάνω στο πλοίο από την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά:

"Αυτό το πλοίο ήταν ένα φορτηγό πλοίο που το έκαναν επιβατικό. Που πληρώνεις τόσα λεφτά για να έχεις μια καμπίνα μικρή και χαμηλή εξυπηρέτηση. Με μισό πλήρωμα Ιταλούς, μισό έλληνες, να μη μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ένα αλαλούμ.

Συναγερμός δεν υπήρξε με τη φωτιά. Ήμασταν στη καμπίνα κι αρχίσαμε να μυρίζουμε κάτι. Ξαφνικά ακούσαμε μια ανακοινωση "Το πλήρωμα στη θέση του". Βγήκαμε έξω, η εικόνα ήταν τραγική , μόνο δύο έξοδοι κινδύνου στα σωστικά, ο κόσμος σε πανικό. Ανύπαρκτο σε οργάνωση το πλήρωμα. Από τη μια μεριά του πλοίου καίγονταν όλα ήδη, τα σωστικά κλπ. Στα υπόλοιπα σωστικά πλιάτσικο, καμία οργάνωση δεν υπήρχε. Σε δέκα λεπτά άρχισαν τα πατώματα να λιώνουν, άρα το πλοίο έκαιγε πολύ περισσότερη ώρα.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις τετράκλινες καμπίνες, για τις οποίες διαμαρτύρονταν οι οδηγοί φορτηγών που κάνουν συνέχεια το δρομολόγιο, με προορισμό την Ευρώπη: "Θα δείτε πόσοι θα είναι νεκροί από τους φορτηγατζήδες που προτίμησαν να κοιμηθούν στο φορτηγό τους μέσα στο γκαράζ, από το να μείνουν στις καμπίνες σαν τα γουρούνια".

Ο κ. Βασσάλος επέρριψε ευθύνες στην εταιρεία κι έκανε έκκληση: "Στριμώξτε και την ΑΝΕΚ και τους υπόλοιπους, και φτηνά τη γλίτωσαν, αν έπεφτε κόσμος στη θάλασσα θα πέθαινε σε πέντε λεπτά από το κρύο".

Αναρτήθηκε από 

Read more...

Eντοπίστηκαν σοροί της μοιραίας πτήσης της Air Asia...


Βρέθηκαν συντρίμμια από το αεροσκάφος της AirAsiaΔείτε το συγκλονιστικό βίντεο...
Έξι πτώματα επιβατών του αεροσκάφους της AirAsia που χάθηκε την Κυριακή στη θάλασσα της Ιάβας με 162 επιβαίνοντες εντόπισαν το πρωί τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης.
Στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκαν...
συντρίμμια κόκκινου και λευκού χρώματος, δηλαδή των χρωμάτων της αεροπορικής εταιρείας, ενώ αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ινδονησίας εντόπισε νωρίτερα μια σκιά στο βυθό της Θάλασσας της Ιάβας, που πιθανόν να είναι το αεροπλάνο της AirAsia.

Δείτε το βίντεο


Read more...

Ιταλικές αρχές: 40 οι αγνοούμενοι, οι 32 Ελληνες!...


Ιταλικές αρχές: 40 οι αγνοούμενοι του Norman Atlantic, οι 32 Ελληνες!
-Ολα τα ονόματα των ελληνων διασωθέντων
-95 είναι οι διασωθέντες που βρίσκονται πάνω στα πλοία "St Giorgio" και "Duran de la Penna"
Νέες μαρτυρίες...
Δεν έχει τέλος το θρίλερ με το Norman Atlantic καθώς επικρατεί ένας χάος με τον αριθμό και την ταυτότητα όχι μόνο των αγνοουμένων αλλά ακόμα και των διασωθέντων!
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των ιταλικών αρχών, στο σκάφος "Norman Atlantic" επέβαιναν...
475 άνθρωποι. Διασώθηκαν 425, δέκα βρέθηκαν νεκροί ενώ αγνούνται 40, εκ των οποίων οι 32 είναι Έλληνες υπήκοοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στους δέκα νεκρούς επιβάτες περιλαβάνεται το όνομα δεύτερου Έλληνα υπηκόου. Πάντως η RAI νωρίτερα μετέδωσε ότι η λίστα επιβατών του Norman Atlantic φέρεται να είναι ανακριβής έως και πλαστή!

95 είναι οι Ελληνες διασωθέντες που βρίσκονται πάνω στα πλοία St Giorgio και Duran de la Penna. 81 βρίσκονται στο πρώτο πλοίο και 14 στο δεύτερο. Επίσης 86 συμπολίτες μας έχουν ήδη επιστρέψει σε ελληνικό έδαφος. Το St Giorgio παραμένει στην Αδριατική και εκτιμάται ότι αύριο θα βγει σε λιμάνι, άγνωστο προς το παρόν πού!


Το πλοίο αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στο νησί Σάσων, στην είσοδο του κόλπου της Αυλώνας. Δίπλα του βρίσκονται τέσσερα ρυμουλκά και ένα είναι δεμένο με το πλοίο προκειμένου αυτό να μην πέσει σε βραχονησίδα.


Ξένοι επιβάτες για Norman Atlantic: «Θα καιγόμασταν σαν τα ποντίκια»


«Θα καιγόμασταν σαν τα ποντίκια. Άρχισε να μας κυριεύει πανικός. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, όμως ο Θεός μας βοήθησε», εξηγεί στην γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» ένας από τους δέκα Γάλλους που επέβαιναν στο Norman Atlantic. «Oι στιγμές που ζήσαμε ήταν εφιαλτικές. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ...», τόνισε. 




«Όταν η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται σε όλο το καράβι, δεν υπήρχε κανείς να μας βοηθήσει, αισθανόμασταν αδύναμοι», επισημαίνει ο Ολιβιέ Κουασάρ. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Νικ Σάνινγκ Ουίλιαμς ήταν ένας από τους επιβάτες του Norman Atlantic που έζησε τον τρόμο και τον θάνατο. 


«Ήμασταν μούσκεμα, κρυώναμε και ο βήχας ήταν ασταμάτητος εξαιτίας του καπνού . Υπήρχαν στο κατάστρωμα γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι», εξηγεί ένας άντρας υπό καθεστώς ανωνυμίας. 


Η οικογένεια Κουασάρ πιστεύει ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις δραματικές ώρες που έζησε. «Στις πέντε το πρωί, ξύπνησα λόγω της έντονης μυρωδιάς του καπνού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άκουσα έναν άνθρωπο να διασχίζει τους διαδρόμους στο πλοίο και να φωνάζει: "φωτιά-φωτιά", πιθανόν ήταν ένας καμαρότος. Ξύπνησα την οικογένειά μου και ζήτησα από τα δύο παιδιά μου να ντυθούν ζεστά», δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα ο Ολιβιέ Κουασάρ, έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του και τα παιδιά τους, οκτώ και δέκα ετών.


«Καταφέραμε και κρατήσαμε την ψυχραιμία μας, μέχρι που βγήκαμε από την καμπίνα μας και τότε συνειδητοποιήσαμε το ακριβώς συμβαίνει. Η φωτιά ήταν παντού, την αισθανόμασταν κάτω από τα πόδια μας. Υπήρχε τρικυμία, τα κύματα ήταν τεράστια. Οτιδήποτε βρισκόταν στο έδαφος καιγόταν. Τότε ενημερωθήκαμε ότι θα έρθει ένα ελικόπτερο να μας σώσει. Η κάθε οικογένεια προστάτευε τα μέλη της όπως μπορούσε», δήλωσε στο ραδιόφωνο "France Bleu" ένας εκ των δέκα Γάλλων που βρισκόταν στο πλοίο. 


«Η οικογένειά μου απεγκλωβίστηκε μετά από εννέα ώρες αναμονής και εγώ, μία ώρα αργότερα», πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, στο Sky News, ένας Βρετανός αφηγείται το δικό του δράμα. «Όταν οι φλόγες άρχισαν να απλώνονται παντού στο πλοίο και δεν υπήρχε από πουθενά βοήθεια, αισθανόμασταν αδύναμοι», εξηγεί ο Νικ Σάντινικ Γουίλιαμς. Στο πλευρό του, βρισκόταν η αρραβωνιαστικιά του, η Ελληνίδα Ρεγγίνα. 


«Μείναμε για ορισμένες ώρες χώρια. Μου φάνηκε αιώνας», υποστηρίζει ο 32χρονος Χρήστος Περλής, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Assosiated Press. Ο ίδιος πρόσθεσε πως, πολλοί ήταν αυτοί που, αδιαφορώντας για τις γυναίκες και τα παιδιά που βρίσκονταν στο κατάστρωμα του πλοίου, άρχισαν να σπρώχνουν ο ένας τον άλλο για να σωθούν πρώτοι. 


πηγη protothema.gr

Αυτοί είναι οι Έλληνες διασωθέντες του Norman Atlantic

Διαβάστε εδώ όλα τα ονόματα.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συνεχή ενημέρωση


των συγγενών των επιβαινόντων του Norman

 Atlantic σχετικά με την εξέλιξη της 

επιχείρησης, λειτουργούν σε 24ωρη βάση

 δύο 

επιπλέον Γραμμές Ενημέρωσης, με αριθμούς


 κλήσης 213 137 1042 και 213 137 1036.

Read more...

Σταθερά μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση...


Προβάδισμα 3% του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση
Προβάδισμα τριών ποσοστιαίων μονάδων του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ δείχνει νέα έρευνα της εταιρείας MARC για λογαριασμό του...
τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.

Η πανελλαδική έρευνα διενεργήθηκε, πριν την 3η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας (μεταξύ 26 και 28 Δεκεμβρίου), με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε 1.017 νοικοκυριά.

Στο ερώτημα, «αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίζατε», ΣΥΡΙΖΑ απάντησε το 28,1% του δείγματος και το 25,1% απάντησε ΝΔ. Ακολουθούν «Το Ποτάμι» με 6,1% του δείγματος, η Χρυσή Αυγή με 5,9%, το ΚΚΕ με 5,4%, το ΠΑΣΟΚ με 4,6%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3%, ο ΛΑ.Ο.Σ. με 1,4% και η ΔΗΜΑΡ με 1%. Τα υπόλοιπα κόμματα προτιμά το 6,3% του δείγματος, «άκυρο», «λευκό» και αποχή δηλώνει το 3,5%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 9,6%.

Στην προηγούμενη έρευνα της εταιρείας MARC (23 Δεκεμβρίου), η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ (28,3%) με τη ΝΔ (24,8%) ανήρχετο στο 3,5%.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Δύο μέρες προθεσμία για τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και Ε9...


Δύο μέρες προθεσμία για τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ και Ε9Δύο ημέρες έμειναν στους φορολογούμενους προκειμένου να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους με την Εφορία, σχετικά με την πληρωμή ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας και...
αλλαγών στο Ε9. Μέχρι στιγμής η Γενική Γραμματεία  Πληροφορικών Συστημάτων δεν έχει δώσει παράταση της προθεσμίας.
Την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου οι πολίτες οφείλουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ και την τέταρτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ενώ αύριο λήγει η προθεσμία για την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων για το Ε9.
Οι προθεσμίες για τις πληρωμές των τελών κυκλοφορίας και τον ΕΝΦΙΑ, λήγουν στο τέλος του έτους και μετά από αυτές οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις που προβλέπει ο νόμος. Σημειώνεται ότι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας γίνεται στις τράπεζες και στα ΕΛTΑ με την Ταυτότητα Οφειλής που βρίσκεται στον προσωπικό λογαριασμό του κάθε φορολογούμενου στο ΤΑΧΙS.
Οι ιδιοκτήτες ΙΧ μπορούν όμως και μόνο με τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους να πληρώσουν τα τέλη στις τράπεζες. Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει έως το τέλος του 2014 να υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις στο taxisnet...
avgi.gr

Read more...

Συγκλονιστική μαρτυρία: Μας έβγαζαν τα σωσίβια...


... και τα έδιναν στους Ιταλούς (BINTEO)...

Συγκλονίζει η μαρτυρία μίας γυναίκας που διασώθηκε από το φλεγόμενο πλοίο Norman Atlantic, η οποία υποστηρίζει ότι... 
οι Ιταλοί έδιναν προτεραιότητα στους συμπατριώτες τους και έβγαζαν από τους Έλληνες τα σωσίβια.

"Με βάλανε στο σωσίβιο και δεν με ανέβαζαν επάνω, μου έβγαλαν το σωσίβιο και το έβαλαν στους δικούς τους. Ένας Ιταλός μου πέταξε το σωσίβιο, έβαλε τον δικό του και τον ανέβασε επάνω και εμείς ψυχορραγούσαμε", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο...



enikos.gr

Read more...

Η «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ

Όμως το πιθανότερο είναι και οι μεν και οι δε να διαψευσθούν. Ο Γ. Παπανδρέου, αν πιστέψουμε τις πληροφορίες συνεργατών του, μάλλον θα προτιμήσει να ανακοινώσει το νέο κόμμα το Νέον Έτος. Κι αυτό επειδή όχι μόνον δεν θέλει να δώσει την εντύπωση της βιασύνης ή γιατί η τύρβη των εορταστικών ημερών μπορεί να επισκιάσει τη δυναμική του εγχειρήματος, αλλά κυρίως επειδή πληροφορείται πως τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ολοκληρώνονται οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει, οικειοθελώς, πολίτες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ίδρυση του νέου κόμματος. Τα μηνύματα που έρχονται στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού είναι πως σε τουλάχιστον 30 πόλεις γινονται προσπάθειες -από πρώην και νυν μέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερα από τον δημοκρατικό χώρο- να συγκροτηθούν, μέσω διαδικασιών αυτοοργάνωσης, παπανδρεϊκοί πυρήνες. Ο πρώην πρωθυπουργός θέλει, λένε οι συνεργάτες του, να λάβει υπόψιν του τον προβληματισμό και τις διαθέσεις της λαϊκής βάσης ώστε να τις αποτυπώσει και στην Ιδρυτική Διακήρυξη που ήδη έχει αρχίσει να συγγράφεται.
> Σε κάθε περίπτωση η ανακοίνωση του νέου κόμματος δεν πρόκειται να καθυστερήσει, με πιθανότερη ημερομηνία το διάστημα 2-4 Ιανουαρίου και οπωσδήποτε πριν τα Φώτα. Ένας επίσης σοβαρός λόγος είναι πως ο Γ. Παπανδρέου συνεχίζει να πιστεύει πως η παρούσα Βουλή θα μπορούσε, υπό τις προϋποθέσεις που έχει θέσει στο 6σέλιδο μανιφέστο του της 11ης Δεκεμβρίου, να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρεί πως, έστω και την υστάτη στιγμή (ακόμη και λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η τρίτη ψηφοφορία) οι Σαμαράς και Βενιζέλος θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα μεταβάλουν γνώμη ως προς την δυνατότητα, και πρωτίστως την ανάγκη, η παρούσα Βουλή να εκλέξει και Πρόεδρο της Δημοκρατίας και νέα κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας.
Μάλιστα, χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που είπε σε προχθεσινή κλειστή σύναξη, περίπου 40 στελεχών, στο Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και τα οποία μας μετέφερε, σχεδόν αυτολεξεί, ένας από αυτούς που συμμετείχαν: «Αν η Βουλή ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία καταφέρει να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πράγμα που απεύχομαι, τότε, ενόψει και των εκλογών που θα γίνουν, καλούμαστε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ είμαι έτοιμος και θα το πράξω. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει καθηλωμένη, πρέπει να υπερβεί το αδιέξοδο. Δεν μπορεί οι θυσίες των Ελλήνων να πάνε χαμένες, πρέπει να αλλάξουμε προτεραιότητες και πολιτικές ώστε να οδηγηθούμε σε έξοδο από την κρίση, παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Δεν μπορεί να τεθεί εν κινδύνω η θέση μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, πρέπει να την διασφαλίσουμε και να την ενισχύσουμε, αλλάζοντας ταυτόχρονα και την Ευρώπη. Η Νέα Διακυβέρνηση χρειάζεται να έχει προοδευτικό πρόσημο και να εμπνέει σταθερότητα και ασφάλεια στους πολίτες. Όπως η χώρα χρειάζεται μια Νέα Αλλαγή έτσι και το ΠΑΣΟΚ, ευρύτερα ο χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού, χρειάζεται μια Νέα Πορεία. Κινηματική, ελπιδοφόρα και αναγεννητική. Για μια μεταπελατειακή Ελλάδα. Δεν μπορεί να είμαστε παρακολούθημα της Δεξιάς ούτε να παραμείνουμε θεατές στη διάλυση του ιστορικού Κινήματος της Αλλαγής. Χρέος όλων όσοι συμμετείχαμε στους αγώνες και την προσπάθεια του Κινήματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου για ν' αλλάξει η μοίρα του τόπου και του λαού μας είναι να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Τώρα. Στις πρωτοβουλίες αυτές η συμμετοχή μου είναι αυτονόητη».
Αν και η απόφαση για ίδρυση νέου κόμματος θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, εν τούτοις υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες οι οποίες χρειάζεται να επιλυθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Κατ' αρχάς το όνομα του νέου κόμματος. Επ' αυτού υπάρχει σιγή ασυρμάτου. Θα το αποφασίσει, λένε, "αποκλειστικά και μόνον ο Γιώργος με το μαξιλάρι του" -για να θυμηθούμε και μια θυμόσοφη ρήση του Χαρίλαου Φλωράκη. Μέχρι στιγμής διάφοροι αποστέλλουν στο μέιλ του Γ. Παπανδρέου προτάσεις για πιθανή ονομασία ή του τις λένε κατ' ιδίαν, τις οποίες ο πρώην πρωθυπουργός σκέφτεται, αλλά μάλλον φαίνεται να έχει καταλήξει εδώ και καιρό, αλλά δεν θέλει να το αποκαλύψει.
Το δεύτερο είναι η Ιδρυτική Διακήρυξη. Όπως προείπαμε ήδη τμήματά της συγγράφονται από ορισμένους (πολιτικά στελέχη, αλλά και διανοούμενους) οι οποίοι εμφορούνται από, αν όχι ταυτόσημες, παραπλήσιες ιδέες και απόψεις με αυτές του Γ. Παπανδρέου, αλλά το τελικό κείμενο (που θα είναι βραχύλογο και περιεκτικό και θα κινείται στη λογική της 3ης Σεπτέμβρη προσαρμοσμένο όμως στα νέα δεδομένα, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα και το προοδευτικό κίνημα) θα το επιμεληθεί ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός με δυο τρεις ανθρώπους της απολύτου εμπιστοσύνης του.
Το τρίτο είναι τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αν και ο κατάλογος των ονομάτων, ο οποίος έχει περαστεί σε μια ειδική βάση δεδομένων, υπερκαλύπτει τους περίπου 430 υποψηφίους που χρειάζονται καθ' άπασαν την επικράτειαν, εν τούτοις καθημερινά στο στρατηγείο του Γ. Παπανδρέου έρχονται συνεχώς και νέα ονόματα, ιδίως νέων και νεαρής ηλικίας υποψηφίων.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως μεταξύ των συνεργατών του Γ. Παπανδρέου εγείρονται ενστάσεις για κάποιους "επωνύμους", παλαιούς βουλευτές, υπουργούς και κρατικούς αξιωματούχους ακόμη και μεσοανώτερα κομματικά στελέχη, επειδή πιθανή συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια μπορεί αφενός να προκαλέσουν τοπικές έριδες και αφετέρου να προκαλέσουν αντικρουόμενα ακόμη και αρνητικά συναισθήματα ως προς το νέο και τη δυναμική του εγχειρήματος.
Το σίγουρο είναι πως, στην εκ του νόμου καθορισμένη ημερομηνία κατάθεσης των ψηφοδελτίων, το νέο κόμμα θα ανακοινώσει πλήρεις συνδυασμούς, στους οποίους θα είναι έντονο το στοιχείο της ανανέωσης και της σηματοδότησης του καινούργιου. Τέλος, δύο ακόμη προβλήματα που δεν έχει ακόμη επιλύσει ο Γ. Παπανδρέου είναι ο εκπρόσωπος Τύπου και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Σκέψεις και προτάσεις (ακόμη και αυτοπροτάσεις) υπάρχουν, όπως λέγεται, αρκετές. Επειδή όμως οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τις θέσεις αυτές θα είναι η βιτρίνα του νέου κόμματος και θα έχουν το κύριο βάρος της προεκλογικής αντιπαράθεσης ο Γ. Παπανδρέου θέλει να είναι οι, όσο το δυνατόν, καλύτεροι εκπρόσωποι του ιδίου και του νέου φορέα.
Και επειδή αναφερθήκαμε στην προεκλογική αντιπαράθεση να πούμε πως ειδική ομάδα στελεχών επεξεργάζεται την επικοινωνιακή στρατηγική καθώς και τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στις, από τηλοψίας κυρίως, επιθέσεις που αναμένεται να δεχθεί, προσωπικά ο Γ. Παπανδρέου και το νέο κόμμα είτε από στελέχη, πρωτίστως, του ΠΑΣΟΚ είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και το Ποτάμι, απ' όπου ένα παπανδρεϊκό κόμμα προσελκύει τους περισσότερους, εκτός από το παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ, οπαδούς και ψηφοφόρους.
http://www.matrix24.gr/

Read more...

Ποιοι θα ηρεμούσαν αν ο Γιώργος προτιμούσε το Επικρατείας….




Τον …τρόμο που προκαλεί ένα κόμμα Παπανδρέου, πριν ακόμα ανακοινωθεί, περιγράφει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο σε 50 λέξεις ο πρώην...
υπουργός και νυν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται πάντως πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, και αναμένεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο στις επόμενες κινήσεις του, Γιώργος Πεταλωτής.
 «Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, η Δήμητρα Λιάνη, η Λιάνα Κανέλη, η ιστοσελίδα iskra  της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι άλλοι πιο σοβαροφανείς ‘ανησυχούντες’ ξιφουλκούν με ‘Γιωργάκη’, ‘ζουρλομανδύες στο ΠΑΣΟΚ’, ‘ανέκδοτα’ και ‘διασπαστές’», λέει περιγράφοντας όσα απαξιωτικά γράφονται και λέγονται τις τελευταίες ημέρες ενόψει της ίδρυσης του κόμματος Παπανδρέου, αλλά και από ποιους…

«Με μία θέση Παπανδρέου στο Επικρατείας, πόσο πιο ήρεμοι θα ήταν, αυτοί και πολλοί άλλοι…», καταλήγει, επιβεβαιώνοντας πλήρως τον Ευάγγελο Βενιζέλο που διέρρευσε ότι το πρότεινε στον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και εξηγώντας …χωρίς λόγια, γιατί το αρνήθηκε εκείνος…
matrix24.gr

Read more...

Ελευσίνα: Αναζητούν τους συγγενείς τους...


Προσγειώθηκε στην Ελευσίνα, στις 21:51, το C-130 που μετέφερε τους 43 διασωθέντες, ανάμεσα στους οποίους, υπάρχουν...
τρεις αλλοδαποί.

Επίσης, μεταξύ των ατόμων που διασώθηκαν, υπάρχουν και δύο ανήλικα αγόρια ασυνόδευτα. Eίναι άγνωστο, μέχρι στιγμής, αν οι γονείς τους ήταν στο πλοίο, ή είναι αγνοούμενοι. 

Οι αρχές, διάβασαν στους συγγενείς τη λίστα με τα ονόματα των διασωθέντων, ενώ οι επιβάτες του ΝΟΡΜΑΝ  υποβάλλονται αυτή την ώρα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Επίσης, από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα υπάρξει ενημέρωση προς τους συγγενείς για τον τόπο παραλαβής των διασωθέντων, ενω εχει αποχωρήσει μία γυναίκα με ένα κοριτσάκι που αναγνωρίστηκαν από τα συγγενικά τους πρόσωπα... 

 

Read more...