Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ''ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ''...

Στην τελική ευθεία μπαίνουν πλέον οι αλλαγές στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μετά την αποστολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας των σχεδίων 36 Προεδρικών Διαταγμάτων ... με όλες τις αλλαγές που προβλέπει το σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας. Από τα 36 αυτά Προεδρικά Διατάγματα, τα 23 αφορούν ΑΕΙ και τα 13 ΤΕΙ με τη σημαντικότερη αλλαγή να προβλέπει την κατάργηση των Πανεπιστημίων Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η διαδικασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Από τα τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος εντάσσονται στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι καθηγητές του μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και οι φοιτητές του εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συνεχίζουν τις σπουδές τους. Ειδικά για το Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης προβλέπεται η συγχώνευσή του το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με έδρα την Αθήνα. Πανεπιστήμιο Αθηνών Στη Φιλοσοφική Σχολή ιδρύεται Τμήμα Ψυχολογίας, στο οποίο εντάσσεται το προβλεπόμενο πρόγραμμα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της ίδιας Σχολής. Ιδρύονται, μετονομάζονται, ανασυγκροτούνται και συγκροτούνται οι Σχολές ως ακολούθως: α) Νομική Σχολή στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Νομικής, β) Σχολή Επιστημών Υγείας στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής, γ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και δ) Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών που ήταν ενταγμένο στη Φιλοσοφική Σχολή, εντάσσονται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής καταργείται και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του εντάσσεται στα υπόλοιπα Τμήματα η έδρα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης μεταφέρεται από τη Βέροια στη Θεσσαλονίκη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη συγχωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ίδιου Πανεπιστημίου με έδρα τις Σέρρες η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Από τη νέα αυτή Σχολή μεταφέρεται το Τμήμα Νομικής σε νέα Σχολή, στην οποία θα ενταχθεί επιπρόσθετα και το ανεξάρτητο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Ιδρύεται Νομική Σχολή (στην οποία μεταφέρεται το Τμήμα Νομικής) και επίσης ιδρύονται: 1) Σχολή Επιστημών Υγείας, 2) Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και 3) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Τμήμα Κινηματογράφου εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται οι παρακάτω Σχολές: α) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: 1) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και 2) Οικονομικής Επιστήμης, β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: 1) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και 4) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, γ) Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: 1) Πληροφορικής και 2) Στατιστικής. Πάντειο Πανεπιστήμιο Το Γενικό Τμήμα Δικαίου καταργείται και τα μέλη του διδακτικού όσο και του διοικητικού προσωπικού θα ενταχθούν στα υπόλοιπα Τμήματα του Παντείου το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχωνεύεται με το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές με έδρα την Αθήνα: α) Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, β) Πολιτικών Επιστημών, γ) Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας και δ) Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Πανεπιστήμιο Πειραιά Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών (το οποίο δεν λειτουργεί) καταργείται και στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύεται κατεύθυνση Τουριστικών Σπουδών. Ιδρύονται οι: α) Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, β) Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, γ) Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας και δ) Σχολή Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, που δεν λειτουργεί, καταργείται. Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική του καταργούμενου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διατηρώντας την έδρα της Λαμίας και συνεχίζοντας κανονικά τη λειτουργία του. Η Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσονται σε αυτήν επιπλέον τα ανεξάρτητα Τμήματα: 1) Οικονομικών Επιστημών (έδρα Βόλος) και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής (έδρα Τρίκαλα). ιδρύεται Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα τη Λαμία, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: α) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική και β) Πληροφορικής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τα Τμήματα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών συγχωνεύονται στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ιδρύονται, συγκροτούνται και ανασυγκροτούνται οι σχολές του ως εξής: α) Νομική Σχολή με έδρα την Κομοτηνή και Τμήμα: 1) Νομικής, β) Επιστημών Υγείας με έδρα την Αλεξανδρούπολη και Τμήματα: 1) Ιατρικής και 2) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, γ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα την Κομοτηνή και Τμήμα: 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, δ) Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα την Κομοτηνή και Τμήματα: 1) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, 2) Ελληνικής Φιλολογίας και 3) Ιστορίας και Εθνολογίας, ε) Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κομοτηνή και Τμήματα: 1) Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με εισαγωγικές κατευθύνσεις Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και 2) Οικονομικών Επιστημών, στ) Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας με έδρα την Ορεστιάδα και Τμήματα: 1) Αγροτικής Ανάπτυξης και 2) Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Πανεπιστήμιο Πατρών Το Γενικό Τμήμα του καταργείται, ενώ το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του καταργούμενου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή Ιδρύεται Σχολή Οργάνωσης και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: α) Οικονομικών Επιστημών (έδρα Πάτρα), β) Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Πάτρα), γ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του καταργούμενου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (έδρα Αγρίνιο) και δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του καταργούμενου Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (έδρα Αγρίνιο). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Μετονομάζεται σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ τμήματά του συγχωνεύονται και ιδρύονται σχολές. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύονται οι ακόλουθες σχολές με έδρα τη Θεσσαλονίκη: α) Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, β) Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Σχολή Επιστημών Πληροφορίας και δ) Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και η έδρα του μεταφέρεται από την Καστοριά στην Κοζάνη Το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών συγχωνεύεται με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ιδρύονται οι εξής Σχολές: 1) Πολυτεχνική με έδρα την Κοζάνη και 2) Καλών Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (δεν λειτουργεί) καταργείται, όπως επίσης καταργείται και η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών και τα Τμήματα της εντάσσονται: 1) Στο Τμήμα Βιολόγων Εφαρμογών και Τεχνολογιών στην υπό ίδρυση νέα Σχολή Επιστημών Υγείας και 2) Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: 1) Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2) Επιστημών Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και 3) Καλών Τεχνών, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τα τμήματα: α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας συγχωνεύονται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με έδρα την Τρίπολη. Οι φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των συγχωνευμένων Τμημάτων εντάσσονται στο νέο Τμήμα. Ιδρύεται Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής με έδρα την Τρίπολη. Πολυτεχνείο Κρήτης Καταργείται το Τμήμα Μηχανολόγων - Μηχανικών, το οποίο δεν λειτουργεί και ιδρύονται οι εξής Σχολές με έδρα τα Χανιά: α) Μηχανικών Περιβάλλοντος, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, γ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, δ) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και ε) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Καταργούνται τα τμήματα: 1) Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής και 2) Ειδικοτήτων Υγείας τα οποία δεν λειτουργούν και η Σχολή Επιστημών Υγείας (Ηράκλειο) συγκροτείται εφεξής από το Τμήμα Ιατρικής, ενώ τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών συγχωνεύονται στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με έδρα το Ηράκλειο. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τα Τμήματα: 1) Μαθηματικών και 2) Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών συγχωνεύονται στο Τμήμα Μαθηματικών με έδρα το Καρλόβασι της Σάμου, ενώ καταργείται το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού. Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών, που δεν λειτουργεί, καταργείται, ενώ το Τμήμα Ιστορίας, Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας μετονομάζεται σε Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου. Οι Σχολές και τα τμήματά τους στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουν ως εξής: α) Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Ιστορίας και Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, β) Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και Πληροφορικής και γ) Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Μουσικών Σπουδών. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Το Γενικό Τμήμα καταργείται και τα τμήματα: 1) Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας και 2) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μετονομάζονται σε: α) Βιοτεχνολογίας και β) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Ιδρύονται οι εξής Σχολές: 1) Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος και 2) Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ιδρύεται Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα την Αθήνα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: α) Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και β) Εικαστικών Τεχνών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές: α) Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 1) Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και 2) Γεωγραφίας, β) Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής και γ) Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. ΑΣΠΑΙΤΕ Το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) μετονομάζεται σε Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ με έδρα το Μαρούσι. Τα Τμήματα: 1) Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων και 2) Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομών της ΑΣΠΑΙΤΕ συγχωνεύονται σε Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως επίσης τα Τμήματα: α) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και β) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής συγχωνεύονται σε Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το Τμήμα Γενικών Μαθημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής της ΑΣΠΑΙΤΕ καταργούνται, ενώ ιδρύεται Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας. Τεχνολογικά Επαγγελματικά Ιδρύματα Με 13 Προεδρικά Διατάγματα επέρχονται μετονομασίες, ιδρύσεις σχολών, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων σε ΤΕΙ της χώρας. Συγκεκριμένα, τα 13 αυτά διατάγματα αφορούν τα ΤΕΙ: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Read more...

ΥΠΕΞ:Δεν επιβεβαιώνεται η απελευθέρωση του Μητροπολίτη

ΥΠΕΞ:Δεν επιβεβαιώνεται η απελευθέρωση του Μητροπολίτη
Δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες στα Μέσα Ενημέρωσης περί απελευθέρωσης του Ελληνορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παύλου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
«Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή όλες τις εξελίξεις και τις σχετικές πληροφορίες από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απαγωγή του Ελληνορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παύλου και του Συρορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Γρηγορίου Yohanna Ibrahim», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, και υπογραμμίζεται πως για οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει τα έξης:
«Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απαγωγή του Ελληνορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παύλου και του Συρορθόδοξου Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Γρηγόριου Yohanna Ibrahim παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή όλες τις εξελίξεις και τις σχετικές πληροφορίες.
Τις τελευταίες ώρες, δημοσιεύονται σε διεθνή και ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης πληροφορίες, από διάφορες πηγές, ότι απελευθερώθηκαν οι δύο απαχθέντες Μητροπολίτες.
Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.
Για οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση».
ΠΗΓΗ:ΑΜΠΕ

Read more...

ΠΟΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ «ΠΑΣΧΟΥΝ» Λέανδρος Ρακιντζής: Πλειάδα υποθέσεων κακοδιαχείρισης στους ΟΤΑleandros-rakintzis-pleiada-ypotheseon-kakodiaxeirisis-stoys-ota-
eurokinissi
Οι ΟΤΑ εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης που οδηγούν στη διαφθορά ή ευνοούν την ανάπτυξή της, σημείωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζής στη σημερινή ημερίδα της ΚΕΔΕ για την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφερόμενος στους παράγοντες που ευνοούν την κακοδιοίκηση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σταχυολόγησε τη λειτουργία αρκετών αιρετών στα όρια της νομιμότητας, την απότομη και χωρίς προηγούμενη οργάνωση μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, και τους ανεπαρκείς ελέγχους από την κεντρική διοίκηση. 

Ειδικά για το θέμα της «συστηματικής παράλειψης άσκησης ελέγχου των αιρετών από τους εκάστοτε Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης», ο κ. Ρακιντζής υποστήριξε ότι μεγάλη ευθύνη για το φαινόμενοφέρει και η κεντρική διοίκηση, η οποία «λόγω εσωτερικών προβλημάτων, αλλά και στο όνομα της διατήρησης πολιτικών ισορροπιών, ανάμεσα στην κεντρική και την τοπική αυτοδιοίκηση, ασκεί ελλιπώς και πλημμελώς τον προβλεπόμενο έλεγχο ή την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων πειθαρχικών ενεργειών».

Σε ό, τι αφορά τους τομείς, όπου επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στους ΟΤΑ, ανέφερε τον τομέααστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τον τομέα των σχέσεων ΟΤΑ - διοικουμένων, ενώ ακολουθούν τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας και αστικής - δημοτικής κατάστασης. Τα προβλήματα εκφράζονται κυρίως με μη εφαρμογή της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της μη εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. 

«Επιπρόσθετα» σημείωσε «παρουσιάζονται φαινόμενα αδιαφανών διαδικασιών σε προσλήψεις, συμβάσεις έργου και απευθείας αναθέσεις έργων κατά παράβαση των οικείων διατάξεων».

Ο μεγάλος αριθμός των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους ήταν παράγοντας υποβοήθησης της κατασπατάλησης και σε ορισμένες περιπτώσεις διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, είπε ο κ. Ρακιντζής και πρόσθεσε ότι αυτή η κατάσταση κατέστησε επιτακτική τη συνένωσή τους και τη θέσπιση του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο για πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, ο κ. Ρακιντζής σημείωσε ότι «κάθε αιρετός, υπεύθυνος πολίτης, πρέπει όχι απλώς να δέχεται, αλλά να καλοδέχεται τον έλεγχο και να μη διαμαρτύρεται. Σαφώς οι κατηγορίες δεν αφορούν τους πάντες γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δήμαρχοι που παράγουν σπουδαίο έργο. Αλλά οι εξαιρέσεις και μάλιστα προβεβλημένων αιρετών αμαυρώνουν όλη την εικόνα των ΟΤΑ».

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο, σημείωσε ότι «εκεί υπάρχει σωρεία απαλλαγών, για πολλούς λόγους». Συνήθως μέχρι να παραπεμφθούν, έχει λήξει η θητεία τους, οπότε σταματά η πειθαρχική ευθύνη. «Αλλά και εν ενεργεία να είναι, η Ιστορία δείχνει ότι συνήθως αθωώνονται. Ακόμη και από το Ελεγκτικό Συνέδριο συνήθως απαλλάσσονται με τη δικαιολογία ότι ενήργησαν καλή τη πίστη».

Ευθύνες για την κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιρρίπτει στην Πολιτεία ο κ. Ρακιντζής, η οποία «τέσσερις φορές, με νομοθετικές ρυθμίσεις νομιμοποίησε παράτυπες δαπάνες, ατασθαλίες και σπατάλες που έκαναν οι δήμαρχοι, στέλνοντας παράλληλα όποιες σχετικές υποθέσεις ερευνούσαμε στο Αρχείο».

Σε ό,τι αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον κατασταλτικό έλεγχο, σημείωσε ότι μπορεί να αργήσει μέχρι και επτά έτη. «Σε επτά χρόνια δεν μπορείς να βρεις άκρη, ούτε καν εάν ένα έργο έχει εκτελεσθεί, αφού τις περισσότερες φορές σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα τα ίδια έργα γκρεμίζονται και ξαναφτιάχνονται».
http://newpost.gr/

Read more...

Αντιπαράθεση κυβερνητικών εταίρων Ενδοκυβερνητικές τριβές για το πολυνομοσχέδιο, θέμα ΦΠΑ θέτει το ΠΑΣΟΚ


O υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας
O υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Ταραχώδης ήταν την Τρίτη η συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής που επεξεργάζεται το πολυνομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί την Πέμπτη στη Βουλή. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση έθεσαν σειρά ενστάσεων, ενώ το ΠΑΣΟΚ, με τηλεφώνημα του ιδίου του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έθεσε θέμα άμεσης μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση.

Ειδικότερα, κατόπιν εντολής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, η αντιπροσωπεία πρότεινε να συμπεριληφθεί σε αυτό το νομοσχέδιο άρθρο για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% σε 13%.

Πηγές της Ιπποκράτους σημείωναν ότι «η συνεννόηση με την τρόικα θεωρείται εφικτή εφόσον δικό της κριτήριο είναι το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και εφόσον ήδη έχει συνυπολογισθεί σε μεγάλο βαθμό η απώλεια εσόδων ΦΠΑ».

Επιπλέον, ζήτησαν να προχωρήσει η συζήτηση για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα «ώστε να έχουμε θετική κατάληξη πριν την έλευση της τρόικας».

Κύκλοι του ΠΑΣΟΚ επεσήμαναν ότι το ζήτημα τέθηκε στη συνάντηση της Τρίτης, «γιατί η τελική εκτίμηση της τρόικας για τα δημοσιονομικά δεδομένα που ανακοινώθηκε μετά την τελευταία συνάντηση των τριών αρχηγών την περασμένη Κυριακή, επιτρέπει να γίνει αυτός ο χειρισμός».

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν ότι είναι «δύσκολο να κάνουμε αλλαγές τώρα», βάζοντας στον «πάγο» την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον Ιούνιο. «Ας μην δημιουργούμε θέμα εκεί που δεν υπάρχει» έλεγαν χαρακτηριστικά κύκλοι του ΥΠΟΙΚ.

Αιχμές εκατέρωθεν
Η ενδοκυβερνητική κόντρα, που πυροδότησε η πρωτοβουλία του Ευάγγελου Βενιζέλου να ζητήσει άμεση μείωση του ΦΠΑ, είχε εξελίχθηκε με διαρροές κύκλων του υπουργείου Οικονομικών και της Ιπποκράτους.
Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, καταλόγιζαν εμμέσως πλην σαφώς ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις για τα σημερινά επίπεδα του ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι «τον ΦΠΑ στην εστίαση τον βρήκαμε στο 23%, και για πρώτη φορά και έπειτα από σκληρή διαπραγμάτευση ελπίζουμε να καταφέρουμε να τον μειώσουμε τον Ιούνιο». Τόνιζαν δε ότι είναι «δύσκολο να κάνουμε αλλαγές τώρα», βάζοντας στον «πάγο» την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον Ιούνιο.

Από την πλευρά τους, πηγές της Ιπποκράτους τόνιζαν ότι η πρωτοβουλία υπήρξε βάσει της δυνατότητας που έχει ανοιχτεί, λόγω δημοσιονομικών δεδομένων (εκτίμηση για έλλειμμα 2012 στο 6%) και χαρακτήριζαν αυτό το γεγονός ως «επιτυχία που οφείλεται στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά βεβαίως και σε αυτούς που σήκωσαν το βάρος των δύσκολων αποφάσεων και πολιτικών τα προηγούμενα χρόνια».
«Συνεπώς», υπογράμμιζαν οι ίδιες πηγές της Ιπποκράτους, «το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που πρώτο από όλους και δικαιούται και υποχρεούται να θέσει το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, γιατί είχε υποστεί το κόστος της αύξησής του που ήταν αναγκαία το 2011, όπως ακριβώς συνέβη και με το ΕΕΤΗΔΕ που τώρα ήρθε η ώρα να μειωθεί και να μετατραπεί σε ενιαίο φόρο ακινήτων».
Επιπλέον, τόνιζαν ότι οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ «διέπονται πάντα από το ίδιο αίσθημα ευθύνης», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι όμως «δεν μπορεί κάποιοι να σηκώνουν το βάρος και να πληρώνουν το κόστος και κάποιοι άλλοι να θέλουν να δρέψουν τους όποιους καρπούς».
Τι άλλο ζήτησαν ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν, επίσης, να ενταχθούν στη ρύθμιση των 48 δόσεων και όλοι όσοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2013, αλλά και εκείνοι που έχουν ήδη υπαχθεί σε δυσμενέστερη ρύθμιση και είναι συνεπείς. Τέλος, ζητούν να υπάρξει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανασφάλιστους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα επιδώσουν την Τετάρτη στο υπουργείο Οικονομικών διατάξεις με τις προτάσεις τους, ενώ η στάση τους κατά την ψηφοφορία στη Βουλή θα αποφασιστεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, χωρίς, πάντως, να διαφαίνεται επί του παρόντος τάση καταψήφισης του πολυνομοσχεδίου.
Από την πλευρά τους τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ ζητούν να μην πληρώσουν το λεγόμενο «χαράτσι» οι μακροχρόνια άνεργοι και οι οικογένειες χωρίς έστω έναν εργαζόμενο. Παράλληλα, προτείνουν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς τις εφορίες και τα Ταμεία, και οι οφειλές προς τους δήμους, αν και το χαρακτηρίζουν δύσκολο νομοτεχνικά ως προς την υλοποίησή του.
Για την απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελμάτων», που επίσης αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, οι εκπρόσωποι της ΔΗΜΑΡ δηλώνουν ότι «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Πάντως, όπως επισήμαναν, δεν τίθεται θέμα από τη ΔΗΜΑΡ για ριζική άρνηση επί του πολυνομοσχεδίου, όπως έγινε με τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς.
Τα στελέχη της ΝΔ στη διακομματική, τέλος, ζήτησαν να υπάρχει βελτίωση στον φόρο στα ακίνητα εφέτος (που θα αντικαταστήσει το ΕΕΤΗΔΕ) και ειδικότερα, να γίνει μεγαλύτερη μείωση για τις περιοχές με χαμηλότερες τιμές ζώνης.
Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, και οι Αντώνης Μπέζας (ΝΔ), Φίλιππος Σαχινίδης, Γιώργος Κουτρουμάνης, Πάρις Κουκουλόπουλος και Χρήστος Πρωτόπαππας (ΠΑΣΟΚ) και Δημήτρης Χατζησωκράτης (ΔΗΜΑΡ).
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...