Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑΦΚΑ - ΠΡΟΣΗΧΘΗΣΑΝ 8 ΑΤΟΜΑ


Ραγδαίες εξελίξεις έχουν προκύψει στο θέμα της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την αστυνομία. Πριν από περίπου μία ώρα, έγινε έφοδος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε γκαράζ στην οδό Καισαρείας στη Νέα Σμύρνη, όπου προσήχθησαν 8 άτομα και βρέθηκε...
μεγάλος αριθμός όπλων και άλλου οπλισμού. Είχε προηγηθεί έφοδος σε σπίτι της οδού Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια. Ταυτόχρονα κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής κάνουν συνεχώς προσαγωγές υπόπτων οι οποίοι εξετάζονται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, πιθανόν στην ΣΕΧΤΑ Επαναστατών.
Read more...

Τα σχέδια διάλυσης του "Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων" πλήττουν το δημόσιο συμφέρον


Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (ΤΠΔ) που οδηγούν σε ουσιαστική διάλυσή του. Το κυρίαρχο σενάριο προβλέπει δημιουργία θυγατρικής ΑΕ για τις τραπεζικές εργασίες και μετέπειτα συγχώνευση με ΑΤΕ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ιδιωτικοποίηση τους. Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές, δεν απορρέουν από «ενδογενή» προβλήματα βιωσιμότητας του ΤΠΔ, αλλά «εξωγενών» πιέσεων ιδιωτικών τραπεζών, που θέλουν να «βάλουν στο χέρι» ένα ακόμα κερδοφόρο κομμάτι της κρατικής περιουσίας.
Ωστόσο το ΤΠΔ είναι ένας βιώσιμος φορέας που ασκεί σημαντικό κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο, ο οποίος συμπυκνώνεται:
Πρώτον, στο θεσμικό προνόμιο διαχείρισης της «δημόσιας παρακαταθήκης» για «απόσβεση ενοχής» (οικονομικής υποχρέωσης). Μια λειτουργία κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα (Ν. 3646/1928), στην οποία έχει επάξια ανταποκριθεί. Το σύνολο των παρακαταθηκών ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ εξασφαλίζοντας κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφόρα αποτελέσματα και σταθερή πηγή εσόδων (τα κέρδη πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό). Αυτό το «ζεστό χρήμα» μηδενικού κόστους είναι που θέλουν να «βάλουν στο χέρι» οι ιδιωτικές τράπεζες.!
Δεύτερον, το ΤΠΔ χορηγεί στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους στο μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων. Σε αυτό συνίσταται ο κατ’ εξοχήν κοινωνικός του ρόλος. Το συνολικό ύψος των δανείων (εκταμιεύσεις) προσέγγισε το 2009 το ποσό των 540 εκατ. ευρώ, ενώ ο στεγαστικός τομέας καλύπτει το 73,2% του συνολικού προγράμματος χορηγήσεων. Ο βαθμός πιστωτικού κινδύνου είναι σχεδόν ανύπαρκτος, αφού πρόκειται για δάνεια προς δημοσίους υπαλλήλους που παρακρατούνται από μισθούς ή συντάξεις.

Τρίτον, το ΤΠΔ συγκεντρώνει λαϊκές καταθέσεις και παρέχει δάνεια στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ασκώντας παράλληλα ταμιακή διαχείριση. Πρόκειται για αναπτυξιακή και «εν πολλοίς» κοινωνική λειτουργία, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία με τη νέα διοικητική δομή του σχεδίου «Καλλικράτης». Το συνολικό ύψος δανείων προς ΟΤΑ ξεπέρασαν το 2009 τα 180 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο των συγκεκριμένων δανείων ανέρχεται σε 25,6% του συνόλου των χορηγήσεων. Και εδώ ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος, διότι τα τοκοχρεωλύσια παρακρατούνται στην πηγή των εσόδων τους και δεν επιτρέπουν στους δανειολήπτες αθέτηση υποχρεώσεων. Και σε αυτόν τον τομέα έχουν βλέψεις οι ιδιωτικές τράπεζες, ιδιαίτερα την αύξηση του μεγέθους των δημοτικών και περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.
Τέταρτον, το ΤΠΔ αναπτύσσει μικρής έκτασης τραπεζικές εργασίες (ταμιευτηρίου και προθεσμίας) από ένα μικρό δίκτυο 4 υποκαταστημάτων. Η συγκεκριμένη λειτουργία αποδείχτηκε ιδιαίτερα πολύτιμη (εφεδρικός μοχλός δημόσιας παρέμβασης) στην ανάσχεση των τάσεων φυγής καταθέσεων στο εξωτερικό (ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ) λόγω αβεβαιότητας που γεννά η κρίση, παρέχοντας καλύτερα επιτόκια από ότι οι ιδιωτικές τράπεζες. Το αποτέλεσμα ήταν αύξηση των καταθέσεων το 2009 κατά 1 δισ. ευρώ (συνολικά ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση με 2,4 δισ. ευρώ το 2008), ενώ ακόμα μεγαλύτερη προβλέπεται να είναι η αύξησή τους το 2010.
Από αυτήν τη χρόνια λειτουργία του ενοχλούνται οι ιδιωτικές τράπεζες και κάνουν λόγο για παραβίαση των «κανόνων ανταγωνισμού», τη στιγμή που οι ίδιες, λόγω ολιγοπωλιακής θέσης, καταπατούν συνεχώς τους κανόνες ανταγωνισμού (προς καταθέτες και δανειολήπτες), έχοντας παράλληλα το σκανδαλώδες προνόμιο δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με επιτόκιο 1% και δανείζουν με πολλαπλάσια επιτόκια το ελληνικό δημόσιο, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.! Επιπλέον είναι οι ίδιες τράπεζες, που απολαμβάνουν «πακέτα» ενίσχυσης (28 δισ. το 2009 και 25 δισ. το 2010), είτε κεφαλαιακής είτε άλλων μορφών στήριξης. Το ΤΠΔ ποτέ δεν έτυχε ανάλογης μεταχείρισης!
Συνολικά η συνετή διαχείριση των πόρων του ΤΠΔ φέρει κάθε χρόνο σημαντικά κέρδη (στην πενταετία 2005-2009, ανήλθαν 1,1 δισ. ευρώ) τα οποία ενίσχυσαν τον κρατικό «κορβανά»! Το 2009 η γενική αποδοτικότητα ανήλθε σε 2,6%, ενώ των ιδίων κεφαλαίων σε 25,3%! Η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε 92,6%, ενώ η μέση απόδοση των χορηγήσεων σε 4,9% και τα αποθεματικά του ανήλθαν 655 εκατ. ευρώ. Συνολικά το ΤΠΔ αποτελεί έναν υγιή δημόσιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ένα κερδοφόρο τμήμα της δημόσιας περιουσίας, ένα πραγματικό «φιλέτο» που οι ιδιωτικές τράπεζες (εγχώριες και ξένες) έχουν βάλει στο στόχαστρο. Δηλαδή τις παρακαταθήκες, τις καταθέσεις, το δίκτυο, τα αποθεματικά, τα στεγαστικά, τις εργασίες προς τους ΟΤΑ και πάνω απ' όλα τα εξασφαλισμένα κέρδη!

Ποια ακριβώς "σενάρια" προωθούνται
Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι αλλαγές αποβλέπουν στη συμμετοχή του δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ (1 δισ. ευρώ αύξηση με κάλυψη 1/3 από ΤΠΔ). Ταυτόχρονα αίρονται τάχα και κάποιες αντιρρήσεις της Κομισσιόν για δραστηριότητες του ΤΠΔ! Ωστόσο οι αιτιάσεις είναι εντελώς αβάσιμες και εξυπηρετούν τα σχέδια των τραπεζών, διότι το ΤΠΔ λειτουργεί όπως λειτουργούσε και ουδέποτε υπήρξε ζήτημα. Μάλιστα στο παρελθόν (1998) ανάλογα σχέδια συγχώνευσης με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) δεν προχώρησαν διότι προσέκρουσαν σε συνταγματικές διατάξεις.
Όμως, ακόμα κι αν δεν υφίστατο θέμα συνταγματικότητας, από καθαρά οικονομική άποψη, τέτοια επιλογή είναι όχι απλά λαθεμένη, αλλά πλήττει ευθέως το δημόσιο συμφέρον. Πριν από ένα χρόνο ο κ. πρωθυπουργός είπε το γνωστό ότι «δεν σκοτώνουμε την κότα που γεννάει αυγά»! Με αυτή τη λογική είναι απαράδεκτη κάθε ιδέα διάλυσης ενός κερδοφόρου οργανισμού με σημαντικό κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο.
Η «διάσωση» της ΑΤΕ δεν επέρχεται με «λαφυραγώγηση» αποθεματικών του ΤΠΔ. Απαιτεί συνολική αναδιοργάνωση με αύξηση ενεργητικού και «οικονομίες κλίμακας» που μόνο η συγχώνευση με το Τ.Τ. θα μπορούσε να εξασφαλίσει. Από την άλλη υπάρχουν «ξεχασμένες» μειοψηφικές συμμετοχές του δημοσίου σε ιδιωτικές τράπεζες, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα το δημόσιο έχει προνομιούχες μετοχές στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 370 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα κατέχει 2,5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ταυτόχρονα η ΑΤΕ κατέχει αυτοτελώς 2%. Γιατί να μην αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα και άλλες που υπάρχουν;

Αναβάθμιση αντί διάλυση
Η βαθιά και παρατεταμένη κρίση που έπληξε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, μαζί και τις χώρες της Ε.Ε., έδειξε ότι η πολιτική «φιλελευθεροποίησης» (απορρύθμιση, ιδιωτικοποίηση, ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση κ.ά.), έπαιξε αρνητικό ρόλο και έφερε τα τραπεζικά συστήματα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η δημόσια παρέμβαση, με διάθεση εκατοντάδων δισ. ευρώ κρίθηκε αναγκαία για να καλύψει τα «σπασμένα» των ιδιωτικών τραπεζών, φορτώνοντας τεράστια βάρη στους κρατικούς προϋπολογισμούς και τελικά στους φορολογούμενους. Προκύπτει κατά συνέπεια το ερώτημα; Ποια πρέπει να είναι η στρατηγική; Παραπέρα αποδυνάμωση ή ενίσχυση του δημόσιου τομέα; Η πείρα έδειξε ότι ισχυρός δημόσιος τομέας τραπεζών, με οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια λειτουργίας, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα εξόδου από την κρίση.
Το ΤΠΔ πρέπει να παραμείνει δημόσιος χρηματοπιστωτικός φορέας «ειδικού σκοπού» με διατήρηση των λειτουργιών που έχει. Η ενδεχόμενη προώθηση σχεδίων διάλυσης θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον, ενώ καθίσταται άδηλο το μέλλον των εργαζόμενων. Ωστόσο δεν αρκεί απλά η διατήρηση «ως έχει», αλλά ενίσχυση της αναπτυξιακής και κοινωνικής του προσφοράς.
Με αφετηρία τη διαχείριση της «παρακαταθήκης», μπορεί να διευρύνει το δίκτυο υποκαταστημάτων, να ενισχύσει το ρόλο του στη συγκέντρωση λαϊκών αποταμιεύσεων και στην επέκταση του στεγαστικού προγράμματος σε άλλες κατηγορίες εργαζόμενων. Ακόμα χρειάζεται ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στηρίζοντας δράσεις δημοτικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.
Η αναβάθμιση του ρόλου απαιτεί στήριξη κεφαλαιακής βάσης, με παρακράτηση μέρους κερδών (30%) όπως ίσχυε πριν από το 2005 και αύξηση αποθεματικών. Τέλος χρειάζεται εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση τεχνολογικής, λειτουργικής και οργανωτικής δομής, καθώς διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Οι εργαζόμενοι στο ΤΠΔ, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ΟΤΑ, οι λαϊκοί καταθέτες, συνολικά η ελληνική κοινωνία, αντικειμενικά είναι αντίθετοι στα προωθούμενα σχέδια. Η κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα κάθε σενάριο διάλυσης του ΤΠΔ και να στρέψει σε άλλη κατεύθυνση την αναζήτηση λύσεων για αποτελεσματικότερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
* Ο Γιάννης Τόλιος είναι διδάκτωρ οικονομικών επιστημών

Read more...

“Nαι” στην πώληση εργοστασίων της ΔΕΗ, αν…

Δραματική αλλαγή σκηνικού


http://img.protothema.gr/
Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) καθώς και η διοίκηση της ΔΕΗ παραμένουν προσανατολισμένες στη λύση των ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στην κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού και σε ξένους επιχειρηματικούς ομίλους, προκειμένου οι Βρυξέλλες να διακόψουν οριστικά τη διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς είμαστε υπόλογοι για την διατήρηση του κρατικού μονοπωλίου στο λιγνίτη.

Ωστόσο η Κομισιόν πιέζει για την υπόδειξη και εναλλακτικής λύσης, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία θα προχωρήσει μέσω διαγωνισμών, δεν αποδώσει και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές αυτή αναμένεται να είναι, εν είδει …αναγκαίου κακού, η πώληση εργοστασίων για την οποία η κυβέρνηση ήταν μέχρι πρότινος κατηγορηματικά αντίθετη.

Όπως πληροφορείται το protothema gr., η Αθήνα θα έβλεπε ως εναλλακτικό σενάριο τη συγκεκριμένη εξέλιξη, προκειμένου να απέφευγε την λύση για την οποία πιέζουν οι εγχώριοι ιδιωτικοί όμιλοι της ενέργειας και η οποία παραπέμπει σε ενοικίαση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε αυτούς, προκειμένου ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος παράγει ρεύμα χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο και ΑΠΕ, να αποκτήσει πρόσβαση στον φθηνό λιγνίτη.

ΥΠΕΚΑ και ΔΕΗ δεν θέλουν την ενοικίαση, γιατί θεωρούν ότι οποιοδήποτε τίμημα και να δοθεί για τις λιγνιτικές μονάδες, δεν θα μπορεί να απεικονίζει την αξία του συγκεκριμένου asset που θα έχουν πια στα χέρια τους οι ιδιώτες. Στη λογική αυτή, πληροφορίες θέλουν ακόμη και την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να προχωρεί σε ανάλογη “ρελάνς” για τον επιπρόσθετο λόγο ότι η Ομοσπονδία δεν θεωρεί πως υφίσταται πραγματικό ενδιαφέρον από τους ιδιώτες για τις αγορές μονάδων της ΔΕΗ, τουλάχιστον σε τιμές που να αντικατοπτρίζουν την αξία τους.

Αντίθετα, οι εγχώριοι ιδιωτικοί όμιλοι δεν θέλουν τις ανταλλαγές ενέργειας, επειδή έτσι θα μείνουν εκτός νυμφώνος, καθώς το ακριβό φυσικό αέριο που μπορούν οι ίδιοι να διαθέσουν δεν θα ήταν δυνατό να κερδίσει μία σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Πάντως, τόσο από το υπουργείο όσο και από την υπό τον κ. Αρθούρο Ζερβό διοίκηση της ΔΕΗ υποστηρίζεται ότι οι εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι μπορούν να διεκδικήσουν την παρουσία τους στις ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με ξένους ομίλους, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ενέργεια από φτηνές πηγές (λ.χ. υδροηλεκτρικά, λιθάνθρακα, πετρέλαιο ή και πυρηνική ενέργεια).

Να σημειώσουμε εδώ ότι η Κομισιόν δεν φαίνεται να πιέζει για το άνοιγμα νέων λιγνιτωρυχείων (Δράμα, Ελασσόνα, Βεγόρα) κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν επιθυμεί ούτε η Τίνα Μπιρμπίλη.

Για το θέμα της αγοράς λιγνίτη είχε επαφές χτες η κα. Μπιρμπίλη στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, ενώ η χώρα μας πρέπει να παρουσιάσει ολοκληρωμένη λύση στην Κομισιόν έως το τέλος του έτους.
Read more...

Νέο «Ταμείο» υγείας για όλους τους ασφαλισμένους!

Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας


http://img.protothema.gr/
Ένα νέο ενιαίο «Ταμείο» θα παρέχει υπηρεσίες υγείας, ιδίως τις λεγόμενες πρωτοβάθμιες, δηλαδή τις εξω-νοσοκομειακές, σε όλους τους Έλληνες από τον ερχόμενο Ιούνιο.

Υπό την «ομπρέλα» του Οργανισμού Παροχών Υγείας (ΟΠΥ) για τον οποίο ο λόγος, θα βρίσκονται όλοι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι καθώς και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΓΑ, του Οργανισμού Απασχόλησης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Οίκου Ναύτη.

Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Παροχών Υγείας, η έναρξη ισχύς του οποίου ορίζεται η 1η Ιουνίου. Ο σκοπός του όπως περιγράφεται στο άρθρο 27 του νομοσχεδίου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Στον Οργανισμό Παροχών Υγείας, που θα εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας, εκτός από τους κλάδους περίθαλψης των ασφαλιστικών ταμείων, θα ενταχθούν τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και οι αγροτικοί γιατροί.

Το πολυνομοσχέδιο αφήνει «παραθυράκι» τόσο για την ένταξη και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο παροχών υγείας όσο και άλλης κατηγορίας δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης.

Επίσης, προβλέπεται και η πιλοτική εφαρμογή του νέου φορέα νωρίτερα από τον ερχόμενο Ιούνιο σε μία ή δύο Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες που θα ορίσει το υπουργείο Υγείας.

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Ο υπό σύσταση Οργανισμός θα αναλάβει την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Περίθαλψης στην επικράτεια, αφενός αξιοποιώντας τις μονάδες υγείας κάθε ασφαλιστικού φορέα, αφετέρου συνάπτοντας συμβάσεις με φορείς υγείας, ιδιωτικούς και δημόσιους, και αγοράζοντας «πακέτα υγείας» από αυτούς για τους ασφαλισμένους.

Ειδικότερα, στον ΟΠΥ ανατίθεται με το άρθρο 27 «ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών όπου και όποτε αυτό απαιτείται».

Η λειτουργία του ΟΠΥ ανατίθεται ουσιαστικά στις κατά τόπους Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «σε κάθε ΔΥΠΕ ορίζεται ένας Συντονιστής, ο οποίος έχει ως έργο την εποπτεία, το συντονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΥ, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Στην έδρα του κάθε Συντονιστή λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του».

Προμήθειες

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν το νέο σύστημα προμηθειών όπως το έχει προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2012. Σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτό, η διαχείριση των προμηθειών θα ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, με βασικό στόχο την διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών που θα αφορούν τις ανάγκες ενός ή περισσότερων ετών.

Ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας προέβλεπε ότι η διαχείριση των προμηθειών θα ανατίθετο σε ιδιώτη, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, ενώ επέτρεπε συνεργασία με τράπεζες για την απευθείας εξόφληση των προμηθευτών. Επιπλέον, το νομοσχέδιο δίδει τη δυνατότητα να διεξάγονται διαγωνισμοί και από τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών.

Στόχος του νέου συστήματος προμηθειών είναι να επιτευχθούν μέσω κεντρικών διαγωνισμών σημαντικές εκπτώσεις από τους προμηθευτές και να μην υπάρχουν υπερβάσεις στον προϋπολογισμό.

Φαρμακοποιοί

Σε ό,τι αφορά τα φαρμακεία, ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος διευκρίνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η απελευθέρωση του επαγγέλματος δεν σημαίνει πως το φάρμακο θα μετατραπεί σε προϊόν που θα βρίσκεται στα ράφια του σούπερ – μάρκετ. Στο πολυνομοσχέδιο που παρουσίασε, στα φαρμακεία και τη λειτουργία τους αναφέρεται το άρθρο 15, το οποίο ορίζει τον αριθμό των φαρμακείων που εφημερεύουν το Σάββατο. Έτσι, αναφέρεται ότι με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη πρέπει να εφημερεύουν από 40% ως και 100% του συνολικού του αριθμού των λειτουργούντων φαρμακείων.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι φαρμακοβιομηχανίες οφείλουν να επιστρέφουν στα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας το 4% επί των συνολικών κερδών τους από τις πωλήσεις των σκευασμάτων τους στους ασφαλισμένους. Αντιστοίχως, προβλέπεται «έκπτωση» των φαρμακοποιών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία κλιμακούμενη του συνολικού τζίρου τους, από 0,5% έως και 8%, υπό τον όροι ότι θα Ταμεία θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους προς τους φαρμακοποιούς.

Read more...

Ανοίγουν σαμπάνιες στον ΣΕΒ...


Θα πρέπει να ανοίγουν σαμπάνιες στον ΣΕΒ μετά την επαίσχυντη συμφωνία με τη ΓΣΕΕ - μοιάζει με εκείνη της Βάρκιζας - για τη μείωση 12% του μισθού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα ο ΣΕΒ έχει βάλει στο μάτι και το πενθήμερο εργασίας να το γυρίσει σε εξαήμερο.
Γυρίζουμε 60 χρόνια πίσω. Κύριε Παπανδρέου επί διακυβερνήσεως σας η Ελλάδα δε γυρίζει μόνο στον εργασιακό μεσαίωνα αλλά χάνει και την όποια αξιοπρέπεια της απέμεινε ως υπερήφανη χώρα.
Κάτι ξέρουν οι ξένοι όταν...
σας δίνουν το τίτλο του «στοχαστή»
Διονύσης Στ.

Read more...

Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο στις 7 Δεκεμβρίου...tolimeri.blogspot
Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο στις 7 Δεκεμβρίου, στις έντεκα το πρωί, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και πορεία θα πραγματοποιήσουν συνταξιούχοι της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, μέλη των «συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων ΙΚΑ - ΕΛΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΣΕ- ΟΑΕΕ-ΝΑΤ-ΟΤΑ». Οι εκπρόσωποι τους, σε ...
Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο στις 7 Δεκεμβρίου


συνέντευξη τύπου το μεσημέρι στο ΕΚΘ τάχθηκαν ενάντια «στη συρρίκνωση της δημόσιας υγείας», την καταβολή των τριών ευρώ για εξέταστρα στα νοσοκομεία, τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές και ζήτησαν «κατώτερη σύνταξη στα 1120 ευρώ» και «μείωση 30% στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ με απαγόρευση της διακοπής νερού, ρεύματος, σταθερού τηλεφώνου». Κάλεσμα στους συνταξιούχους να συμμετάσχουν μαζικά στο πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο στις 7 του Δεκέμβρη, αλλά και να πλαισιώσουν και το συλλαλητήριο των εργαζομένων, που διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 15 Δεκεμβρίου, ζήτησε ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης Χρήστος Σαλονικιός.


Read more...

Η Ελλάδα συζητά για την υφαλοκρηπίδα με τους Τούρκους…Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, πραγματοποιείται τη Δευτέρα στην Αθήνα ο 48ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας. Προ ημερών ο εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας ερωτηθείς για την πορεία των διερευνητικών επαφών, στις οποίες συζητείται η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, είχε δηλώσει πως "δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε συγκεκριμένη πρόοδο, αλλά συνεχίζουμε γι αυτό το σκοπό" και είχε προσθέσει ότι "πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της διαδικασίας των διερευνητικών επαφών".

Όμως αυτό που δεν σχολιάστηκε από τη δήλωση του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ είναι το γεγονός πως η Ελλάδα συζητά με την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, απλά δεν υπάρχει ακόμη πρόοδος. Τα σχόλια δικά σας…


Read more...

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ


Έπειτα από το ΠΑΜΕ, ήρθαν και οι αποχωρήσεις της ΔΑΚΕ και της Αυτόνομης Παρέμβασης από το προεδρείο της ΓΣΕΕ να σημαδέψουν τη σημερινή συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου της Συνομοσπονδίας που είχε ως θέμα συζήτησης τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που πλήττουν τους εργαζόμενους και να αποφασιστεί η περαιτέρω δράση της Συνομοσπονδίας. Η συνεδρίαση έχει ξεκινήσει στις 09:00 το πρωί στο ξενοδοχείο ACROPOL (Πειραιώς 1 Ομόνοια) ενώ λίγο μετά την έναρξή της, ...
τόσο ο γενικός γραμματέας της συνομοσπονδίας, ο οποίος εκπροσωπεί τη ΔΑΚΕ, κ.Β. Μπουζούλας όσο και ο αναπληρωτής πρόεδρος που εκπροσωπεί την Αυτόνομη Παρέμβαση, ο κ. Γ. Γαβρίλης ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το προεδρείο της ΓΣΕΕ .
Όπως δήλωσαν οι ίδιοι προέβησαν στην κίνηση αυτή, προκειμένου να εκφράσουν έμπρακτα τη διαφωνία τους με τη διαχείριση και τις επιλογές του προέδρου Ι. Παναγόπουλου. Ωστόσο όπως διευκρίνισαν δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από τα υπόλοιπα όργανα της Συνομοσπονδίας.
Ζήτησαν επίσης τη διεξαγωγή εκλογικού συνεδρίου, πρόταση που απέρριψε ο κ. Παναγόπουλος υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση της ΓΣΕΕ είναι πρόσφατα εκλεγμένη με μεγάλη πλειοψηφία.
Η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται σε τεταμένο κλίμα καθώς η φημολογία των τελευταίων ημερών θέλει τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλο να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους εργοδότες όσον αφορά στις προωθούμενες εργασιακές αλλαγές.
Ο κ. Μπουζούλας καταλόγισε σήμερα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ότι διαπραγματεύτηκε με τον ΣΕΒ, χωρίς αυτό να είναι σε γνώση του προεδρείου.
Ο κ. Παναγόπουλος απάντησε ότι χάρη σε αυτή την διαπραγμάτευση υπήρξε συμφωνία των κοινωνικών εταίρων των κλαδικών συμβάσεων και στους εργαζόμενους, που δεν καλύπτονται από αυτές, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντά τους.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ επέμεινε πως δεν υπάρχει συμφωνία και παράλληλα, τόνισε οτι διεκδικεί σαφείς όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα υπογράφονται οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις.
«Δεν φοράμε κομματικά παπούτσια, δεν ακούμε την κυβέρνηση, ακούμε μόνο τους εργαζόμενους», είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Ο κ. Παναγόπουλος σε προηγούμενες δηλώσεις του έχει τονίσει ότι διεκδικεί η απόφαση για την υπογραφή των ειδικών συμβάσεων να αφήνεται στην ευχέρεια των σωματείων και όχι μεμονωμένων ατόμων που απασχολούνται σε μια επιχείρηση.
Χθες ο κ. Παναγόπουλος σε επιστολή που απέστειλε προς την υπουργό Εργασίας, κ. Λούκα Κατσέλη, ανέφερε ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση για τις συλλογικές συμβάσεις αποτελεί η επέκτασή τους ως υποχρεωτικές για όλους.
Επιπλέον στην επιστολή χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτο το ποσοστό μείωσης των μισθών που προτείνεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις και προσδιορίζεται σε 12%.
Για συμπαιγνία με την κυβέρνηση καταγγέλλει τη ΓΣΕΕ το ΚΚΕ
Για «αισχρή» συμπαιγνία της κυβέρνησης με μεγαλοεπιχειρηματίες και τη ΓΣΕΕ κάνει λόγο με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ υπογραμμίζοντας ότι αυτή πρέπει να αποτύχει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ έχει ως εξής: "Η αισχρή συμπαιγνία κυβέρνησης, μεγαλοεπιχειρηματιών και της ηγεσίας ΓΣΕΕ πρέπει να αποτύχει. Το έγκλημα της κατάργησης των κλαδικών συμβάσεων και της γενίκευσης των μισθών πείνας πρέπει να συναντήσει την αποφασιστική και οργανωμένη αντίδραση όλων των μισθωτών. Καμιά ανοχή στα ψέματα και στις απάτες. Τις επιχειρήσεις κλείνει η καπιταλιστική κρίση, ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός και η ενίσχυση των μονοπωλίων, όχι οι μισθοί και τα εργατικά δικαιώματα".
Read more...

ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΩΘΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΡΗΓΙΛΛΗΣ


Ριζικές αλλαγές φέρεται να προωθεί ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βάλλει χαρακτηριστικά κατά της «κομματικής οργάνωσης με τις ξύλινες πινακίδες και τα ξύλινα λόγια». Το επόμενο τρίμηνο επιχειρείται να αναδειχθεί σε περίοδο αναγέννησης του κομματικού μηχανισμού στην αξιωματική αντιπολίτευση.
«Θέλουμε όργανα που να προέρχονται, να ανήκουν και να υπηρετούν την κοινωνία»,...
διαμήνυσε ο κ. Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε διάσκεψη των προέδρων των Νομαρχιακών Διοικουσών Επιτροπών (ΝΟΔΕ), στα γραφεία της ΝΔ. Ο ίδιος χαρακτήρισε ζητήματα όπως τη συγκρότηση των περιφερειακών οργανώσεων «σημαντική προτεραιότητα μετά και από τις νέες συνθήκες τις οποίες δημιούργησαν οι πρόσφατες περιφερειακές εκλογές και τις νέες ανάγκες που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του εκλογικού αγώνα».
Ο πρόεδρος της ΝΔ δήλωσε ότι «τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη μας δεν είναι μύθος, αλλά πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα έχει τεράστια σημασία για την ανοδική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε μια νέα συστηματική προσπάθεια επικοινωνίας μαζί τους και ζητάμε τη συμμετοχή τους στο κομματικό έργο».
Στη ΝΔ επικεντρώνουν σε εκλογικές αναμετρήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα σε επιστημονικούς κλάδους, όπως δικηγόροι και γιατροί. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σαμαράς κάλεσε τα στελέχη του κόμματος «να συμμετάσχουν αποτελεσματικά και να κατακτήσουμε νέες νίκες με τους υποψηφίους και τις συνδικαλιστικές μας παρατάξεις».
Read more...

ΤΖΑΜΙ-ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ


Την απόφαση να δοθεί μια πρώτη μεταβατική λύση στο «αγκάθι» της ανέγερσης τεμένους στην Αττική έλαβε η κυβέρνηση. Όπως αναφέρουν Τα Νέα του Σαββάτου, θα κατασκευαστεί προσωρινά ένα μικρότερο τζαμί χωρητικότητας 500 ατόμων, στην περιοχή του Ελαιώνα. Στην ίδια περιοχή θα κατασκευαστεί αργότερα ένα μεγαλύτερο τέμενος...


Τα έξοδα θα αναλάβει η Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές εμπειρίες άλλων χωρών όπου τον έλεγχο είχαν ακραίες ισλαμικές ομάδες.

Στην παρούσα φάση, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο σχεδιασμός για την ανέγερση τεμένους βρίσκεται στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, ενώ αναμένεται και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα προβλέπει την αποδέσμευση έκτασης 14 στρεμμάτων στον Ελαιώνα.

Η εκτίμηση είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2011. Εφόσον δεν υπάρξουν προσφυγές, τότε η Αττική θα αποκτήσει τέμενος το 2012.

Read more...

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ


Επίσκεψη στη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης, με στόχο την παρουσίαση της κυβερνητικής πολιτικής για τη «δημιουργία σωστών κανόνων» για την προσέλκυση επενδύσεων. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της πολιτικής αυτής, ενώ μιλώντας στο Bloomberg είπε ότι δεν μελετάται πλέον η έκδοση «ομολόγων της Διασποράς»...


Στο πλαίσιο της επίσκεψής στη Νέα Υόρκη, με πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση επιχειρηματιών, οικονομικών παραγόντων και αναλυτών για το πρόγραμμα της κυβέρνησης στον τομέα των επενδύσεων, ο υπουργός παραχώρησε συνεντεύξεις σε αμερικανικά ΜΜΕ.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός Επικρατείας αντέκρουσε το εισαγωγικό σχόλιο του δημοσιογράφου περί «ιδιαίτερα πολύπλοκης γραφειοκρατίας, περιπλεγμένης νομοθεσίας και έλλειψης διαφάνειας στην Ελλάδα», παρουσιάζοντας τους πέντε άξονες του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης.

Οι άξονες αυτοί, όπως επισήμανε ο κ. Παμπούκης, είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημοσίου τομέα, η δημιουργία ευνοϊκών για τις επενδύσεις νομικών προϋποθέσεων, η διαφάνεια της νομοθεσίας και της φορολογίας και η προώθηση ενός αναπτυξιακού πλάνου φιλικού προς το περιβάλλον.

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτικό κόστος από την προώθηση των αυστηρών αυτών μεταρρυθμίσεων, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης η οποία, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «πέρασε το πρώτο τεστ, κατά τις πρόσφατες εκλογές».

Σε ερώτηση για τις ευρωπαϊκές διαστάσεις της κρίσης, ο υπουργός έκανε λόγο για «πανευρωπαϊκή συνεργασία» με στόχο την υπέρβαση της κρίσης, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης για ενότητα και αλληλεγγύη στην Ευρώπη και για διατήρηση της Ευρωζώνης.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg και απαντώντας σε ερώτηση αν η Ελλάδα σχεδιάζει να δημιουργήσει ανάπτυξη και πού απευθύνεται για την προσέλκυση επενδύσεων, σε ποιες χώρες, ποιες εταιρίες και ποιους τομείς, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι «έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, με την έννοια της δημιουργίας σωστών κανόνων, απλών κανόνων, φιλικών προς τις επενδύσεις που θα ελαχιστοποιούν τους μη επιχειρηματικούς κινδύνους, όπως η γραφειοκρατία».

Ακολούθως, σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει τεράστια πλεονεκτήματα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Παραδοσιακά, η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει τουριστικός προορισμός. Επιπλέον, η χώρα είναι ανοικτή στο νέο μοντέλο των πράσινων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας (ηλιακή, αιολική) και φυσικά η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στον τομέα της ναυτιλίας».

Κληθείς να σχολιάσει την ενδεχόμενη υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο οικονομικής αξιολόγησης Standard and Poors, ο κ. Παμπούκης μετέφερε την έκπληξη της κυβέρνησης για την ανακοίνωση αυτή, την οποία συνέδεσε περισσότερο με τις εξελίξεις ανά την Ευρώπη και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης παρά με την Ελλάδα μεμονωμένα.

«Έχουμε λάβει εντυπωσιακά μέτρα λιτότητας, που αποδεικνύεται ότι έχουν αποτέλεσμα», επισήμανε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για τη δημοσιονομική προσαρμογή, προσθέτοντας «έχουμε μειώσει το έλλειμμα κατά 6 μονάδες του ΑΕΠ, κίνηση άνευ προηγουμένου και για τον λόγο αυτό και ξαφνιαστήκαμε (σ.σ. από την ανακοίνωση)».

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την ευρωπαϊκή οικονομία, το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης της Ιρλανδίας και την προοπτική ανάλογων κινήσεων γι' άλλες χώρες, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης αλληλεγγύης στην Ευρώπη, καθώς και πραγματικής οικονομικής διακυβέρνησης, που θα μειώνει τις διαφορές και θα προωθεί περισσότερο ομοιογενείς οικονομικές πολιτικές ανά την Ευρώπη.

Μιλώντας σε εξειδικευμένο για θέματα επενδύσεων δημοσιογράφο του Bloomberg κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής, ο κ. Παμπούκης αναφέρθηκε στο 12ο Ετήσιο Φόρουμ Επενδύσεων της εταιρίας Capital Link ως το επίκεντρο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ενώ επισήμανε το άνοιγμα της Ελλάδας προς αναπτυσσόμενες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ερωτηθείς για τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις προσπάθειες της Ελλάδας να ξεπεράσει την τρέχουσα οικονομική κρίση, ο υπουργός αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής ομογένειας ανά τον κόσμο, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη δύναμη». Ωστόσο, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, «στις επενδύσεις δεν υπάρχει περιθώριο για συναισθηματισμούς, το ζητούμενο είναι το κέρδος και οι ευκαιρίες και για τον λόγο αυτό δεν είναι μόνο οι Έλληνες της διασποράς που θα ενδιαφερθούν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Ελλάδας να εκδώσει ομόλογα της διασποράς, ο κ. Παμπούκης ανέφερε ότι η σκέψη αυτή, αν και αρχικά υπήρξε, έχει πλέον ξεπεραστεί διότι, όπως τόνισε, «η ουσία είναι η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η δημοσιονομική προσαρμογή και σταθερότητα, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό και την πράσινη οικονομία».

Την Παρασκευή, ο κ. Παμπούκης επισκέφθηκε τη Γουόλ Στριτ και χτύπησε το καμπανάκι κηρύσσοντας τη λήξη των εργασιών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένος από στελέχη ελληνικών εταιριών, που είναι εισηγμένες στο νεοϋορκέζικο Χρηματιστήριο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο κ. Παμπούκης παραχώρησε συνέντευξη και στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business News. Επανέλαβε τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα είναι ελκυστική στους επενδυτές: ασφαλής, δημοκρατική χώρα, σε πορεία μεταρρύθμισης και σταδιακής εξόδου από την κρίση και με πολύ σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα.

Read more...

MINI ANΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ


Ρεπορτάζ: Ηλίας Γεωργάκης
(απο ΤΑ ΝΕΑ)
Κόντρα στις επιβολές της τρόικας, η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι αποφάσισαν να µην εφαρµοστεί η πρόβλεψη του Μνηµονίου για άρση της δυνατότητας του υπουργού Εργασίας να επεκτείνει τις συµβάσεις και σε επιχειρήσεις που τα µέλη της δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγµατεύσεις...Η βάση του νοµοσχεδίου που θα τεθεί υπόψη της τρόικας ορίζει ότι:


ΕΩΣ 12% ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ θα είναι οι αποδοχές έναντι της κλαδικής σύµβασης σε περίπτωση υπογραφής επιχειρησιακής σύµβασης. Παραµένει η βάση του κατώτατου µισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ θα εκτείνεταιχρονικά η ισχύςτων συµβάσεων ειδικών συνθηκών.


Οι συµφωνίες για τις µειώσεις των µισθών θα κοινοποιούνται στις επιθεωρήσεις εργασίας.


ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΡΑ για την αποφυγή οµαδικών απολύσεων. Μάλιστα, όταν γίνεται κάποια απόλυση, θα καταβάλλεται αποζηµίωση µε βάση τον µισθό που ίσχυε πριν από τη µείωση των αποδοχών. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ - µειώσεις µισθών θα µπορούν να υπογράφονται και στις µικρές επιχειρήσεις κάτω των 20 ατόµων, µε σύµφωνα εργοδότη - εργαζόµενου. Ωστόσο η σχετική διάταξη εκτιµάται ότι θα αλλάξεικαι θα προβλέπει όπου δεν υπάρχει σωµατείο, η συµφωνία ναγίνεται µε την ευθύνη του κλαδικού συνδικαλιστικού οργάνου.


Τα εργατικά συνδικάτα πάντως αντιδρούν στις σχεδιαζόµενες αλλαγές τονίζοντας ότι στην ουσία πρόκειται για κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων στις µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 97% των επιχειρήσεων στη χώρα. Για παράδειγµα, µέσα από την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συµβάσεων και στο όνοµα της κρίσης, πιθανόν οι εργαζόµενοι του Εµπορίου να µην αµείβονται µε τα 903 ευρώ της κλαδικής σύµβασης, αλλά µε τα 740 ευρώ της ΕΓΣΣΕ! Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στο µόνο σίγουρο σηµείο που συµφωνούν – ανοιχτά – οι κοινωνικοί εταίροι είναι να µην εφαρµοστεί η πρόβλεψη του Μνηµονίου για άρση της δυνατότητας του υπουργού Εργασίας να επεκτείνει τις συµβάσεις και σε επιχειρήσεις που τα µέλη της δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγµατεύσεις. Για το θέµα αυτό εργοδοτικές οργανώσεις και ΓΣΕΕ απέστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου ζητώντας την παρέµβασή του.


Θα «πέφτουν» στο βασικό µισθό. Το όλο θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Κι αυτό γιατί µέχρι σήµερα µε απόφασή του ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούσε να επεκτείνει και να κηρύξει γενικά υποχρεωτική για όλους τους εργαζόµενους του κλάδου ή ενός επαγγέλµατος µια συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία έχει υπογραφεί και δεσµεύει το51% των εργαζοµένων του κλάδου ή του επαγγέλµατος. Αν η τρόικα δεν αλλάξει τη θέση της, όποιος εργοδότης δεν είναι µέλος οργάνωσης ή αποφασίζει να αποχωρήσει από την εργοδοτική οργάνωση στην οποία ανήκει, δεν θα υποχρεούται να εφαρµόσει τους όρους µιας κλαδικής ή οµοιοεπαγγελµατικής σύµβασης.


Για παράδειγµα, δεν θα καταβάλειστους εργαζοµένους (ακόµη κι αν οι τελευταίοι είναι µέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων) την αύξηση µισθών ή επιδοµάτων που έχουν συµφωνηθεί σε κλαδικό ή οµοιοεπαγγελµατικό επίπεδο και θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων που θα καλούνται να καταβάλουν υψηλότερους µισθούς, επιδόµατα κ.ά.


Και οι εργοδότες µπορούν να προσφεύγουν στη διαιτησία


Μαζί µε το σχέδιο νόµου για τις κλαδικές συµβάσεις θα υπάρξουν και οι διατάξεις για την αλλαγή στη διαιτησία (ΟΜΕ∆). Ετσι µε τις προωθούµενες διατάξεις:


ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ συγκεκριµένες προθεσµίες για τη γρήγορη δικαστική επίλυση διαφορών που θα ανακύπτουν σε σχέση µε το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων: «Η δικάσιµος ορίζεται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45) εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα από πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιµος. Η έφεση ασκείται εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την επίδοση της απόφασης και η δικάσιµος της έφεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της, η επίδοση της οποίας γίνεται δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη συζήτηση». ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η εργοδοτική πλευρά αφού της δίδεται το ίδιο δικαίωµα που είχε και η εργατική πλευρά για να προσφεύγει στη διαιτησία: «Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των µερών. Είναι, ωστόσο, δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία και µονοµερώς α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση ή β) από οποιοδήποτε µέρος µετά τηνυποβολή της πρότασης µεσολάβησης,εφόσον και τα δύο µέρη προσήλθαν και συµµετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης».


ΑΦΗΝΕΙ «εκτός διαιτησίας» τιςδιαφορές για τους όρους εργασίας και επιδόµατα που προκύπτουν σε επίπεδο ενός επαγγέλµατος ή µιας επιχείρησης (σε περίπτωσηπροσφυγής για οµοιοεπαγγελµατικές και επιχειρησιακές συµβάσεις ο ΟΜΕ∆ θα µπορεί να παρεµβαίνει µόνο στις διαφορές που αφορούν τους µισθούς).
Read more...

ΤΡΑΙΝΟΣΕ : ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 100%


Αυξήσεις έως και 100% στις τιμές των εισιτηρίων του ΟΣΕ από την πρώτη Ιανουαρίου προβλέπει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ενδεικτικά το εισιτήριο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, που κοστίζει τώρα 20,10 ευρώ με τρένα μέσης ταχύτητας, δηλαδή όχι Intercity, θα εξισωθεί με την τιμή των εισιτηρίων του ΚΤΕΛ, που κοστίζουν 39 ευρώ.
Κατά 50% θα αυξηθούν και τα εισιτήρια του προαστιακού της Αθήνας, που κατέγραψε ζημιές ύψους 45 εκ. ευρώ το 2009 ενώ φέτος οι ζημιές θα ανέλθουν σε περίπου 35 εκ. ευρώ.
Από το νέο έτος τα εισιτήρια για τα δρομολόγια Πειραιάς - Κιάτο και Αθήνα - Χαλκίδα, που τώρα κοστίζουν 10 ευρώ θα αυξηθούν στα 15 ευρώ.

Read more...

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ...


Το Λιμενικό Σώμα θα είναι ο αρμόδιος φορέας της ελληνικής διοίκησης για την εφαρμογή του νόμου στο θαλάσσιο χώρο, στα πλοία, τα λιμάνια, στους χερσαίους χώρους και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τη...
«Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» που παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αποτελεί ένοπλο σώμα ασφάλειας, στρατιωτικά οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και αποστολή του είναι η δίωξη του εγκλήματος και η προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών. Επίσης στο πλαίσιο της αποστολής του περιλαμβάνεται ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων της χώρας, η διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα και η εξασφάλιση της ομαλούς λειτουργίας των εμπορικών πλοίων.
Προβλέπεται ακόμη η σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία και εξασφαλίζεται η αυτόνομη επιχειρησιακή δράση του. Θεσπίζεται επίσης, Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, στο πλαίσιο ενός καλύτερου συντονισμού των υπηρεσιών και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης ζητημάτων κρίσεων.
Read more...

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ


Εισοδηματικό πλαφόν για τα επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, αποφάσισε να θεσπίσει η κυβέρνηση στερώντας από χιλιάδες νοικοκυριά την οικονομική αυτή ενίσχυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο οικονομικών θα θεσπίσει ως πλαφόν το ποσόν των 40.000 ευρώ, καθώς...
όσες οικογένειες έχουν ετήσιο εισόδημα άνω του ποσού αυτού δεν θα εισπράττουν πλέον το επίδομα. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν την ερχόμενη Παρασκευή στις 9.00 το πρωί, εκπρόσωποι των Συλλόγων Τριτέκνων, καταθέτοντας μια σειρά από αιτήματα όπως την μη κατάργηση υφιστάμενων παροχών σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που θίγει τα δικαιώματα των γονέων και προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα στην χώρα.

Read more...

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΜΑ...


Κάμερες καταγραφής ήχου και εικόνας θα τοποθετούνται σε όλους τους δημόσιους χώρους, από τις δημόσιες αρχές και όπου κατά περίπτωση θα κρίνεται από την κυβέρνηση ότι συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο νόμου που...
εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο. Όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες, τονίζεται πως τα δεδομένα θα κρατούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους για ένα χρόνο.

Σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης, τα οποία θα μπορούν να καταγράφουν ήχο και εικόνα σε δημόσιους χώρους, αναγνωρίζεται ότι συμβάλλει στον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων, εντούτοις κρίνεται αναγκαία σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτές είναι: η διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, της κρατικής ασφάλειας, η αποτροπή και καταστολή σοβαρών αξιόποινων πράξεων και η διαχείριση της κυκλοφορίας. Η χρήση τους ανατίθεται αποκλειστικά σε δημόσιες αρχές.

Σχετικά με τα δεδομένα τηλεπικοινωνιών, τα οποία τονίζεται πως δεν αφορούν στο περιεχόμενο της επικοινωνίας, θα διατηρούνται υποχρεωτικά από τις εταιρείες για διάστημα ενός έτους. Δεν αναφέρεται ποια θα είναι τα δεδομένα αυτά ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές "για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόσβασης που ορίζονται στο Σύνταγμα (άρθρο 19 παρ. 1)".

Προβλέπεται ακόμα η περαιτέρω στελέχωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έτσι ώστε να ερευνά θέματα που έχουν να κάνουν με την τηλεφωνική παρενόχληση για εμπορικούς σκοπούς.

Επίσης, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης για την Εθνική Σχολή Δικαστών. Σε αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο της σχολής και συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.
Read more...