Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Από αύριο Τρίτη, 4 Ιανουαρίου, ενεργοποιείται η δικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών, με την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού των δύο πλευρών χωρίς αποτέλεσμα. Η...
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ) εξέδωσε σήμερα σχετική ενημερωτική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία:
-Η ρύθμιση αφορά ένα τμήμα του χρέους, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, διαρκεί τέσσερα χρόνια και εφόσον οι οφειλέτες ανταποκριθούν σε αυτή, απαλλάσσονται από το υπόλοιπο των χρεών τους. Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται.

-Οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών μπορούν να κατατίθενται από αύριο στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος πολίτης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή στο δικαστήριο είναι να έχει πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές και να έχει αυτή αποτύχει. Η διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010.

- Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει:

α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του οφειλέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές,

β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του,

γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και

δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και σε συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Με την αίτηση ή το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή της, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση για την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που αποδεικνύουν τις οφειλές του.
Read more...

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕ ΓΑΛΑΖΟ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΟΧΗ...


Την ώρα που ξέσπασε το σκάνδαλο για τις προκλητικές προσλήψεις στο Invest in Greece (πρώην ΕΛ.Κ.Ε.) από τον ξάδερφο της συζύγου του πρώην Πρωθυπουργού με εμπλεκόμενους τον Αλογοσκούφη, τον Μπέζα και τον Μπούρα, σε καιρούς χαλεπούς για...
δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, λουκέτων, ανεργίας κλπ. δίχτυ προστασίας απλώθηκε από το ΠΑΣΟΚ στην λίστα της ντροπής και διώχνουν άρον άρον από εκεί την κόρη του βουλευτή της Ν.Δ. Μπούρα και την αποσπούν (που αλλού;) στο γραφείο του μπαμπάκα της με τη σημείωση να παίρνει τις άδειές της!!! Έλεοςhttp://fimotro.blogspot.com/2011/01/blog-post_9950.html
Read more...

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ


Στο 8% έχει οριστεί ο συντελεστής φόρου μεταβίβασης για αξία μέχρι 20.000 ευρώ. Για το επιπλέον ποσό, η φορολόγηση γίνεται με 10%. Ο βασικός συντελεστής μειώνεται στο μισό ή στο ένα τέταρτο σε ορισμένες εταιρικές μεταβιβάσεις. Οι συντελεστές φόρου...
μεταβίβασης είναι οι εξής:
- 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της φορολογητέας αξίας και
- 10% για το άνω του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή. Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων 3%.
Παραδείγματα:
1. Φορολογούμενος αγοράζει οικόπεδο αξίας 8.800 ευρώ Ο φόρος μεταβίβασης θα υπολογισθεί με συντελεστή 8%.
2. Φορολογούμενος αγοράζει οικόπεδο αξίας 22.000 ευρώ. Ο αναλογούν φόρος θα υπολογιστεί για το μέχρι των 20.000 ευρώ τμήμα της αγοραίας αξίας με συντελεστή 8%, για το άνω δε των 2.000 ευρώ τμήμα με συντελεστή 10%.
· Ο φόρος μεταβίβασης που προκύπτει μειώνεται στο μισό ή στο ένα τέταρτο ανάλογα με τη νομική μορφή της πραγματοποιούμενης μεταβίβασης ή την ιδιότητα των συμβαλλόμενων προσώπων. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:
α) Φ.Μ.Α. μειωμένος στο τέταρτο. Οι περιπτώσεις που ο Φ.Μ.Α. μειώνεται στο τέταρτο είναι η αυτούσια διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων, η διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και η μεταβίβαση των ακινήτων της εταιρείας στους εταίρους της κατά τον λόγο της εταιρικής τους μερίδας καθώς και η απόληψη ακινήτων της εταιρείας από εταίρους που αποχωρούν από αυτή.
β) Φ.Μ.Α. μειωμένος στο μισό. Οι περιπτώσεις που ο Φ.Μ.Α. μειώνεται στο μισό είναι η ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας, η υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπέδων, συγχώνευση Α.Ε και Συνεταιρισμών, η αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια καθώς και η συνένωση οικοπέδων.
· Καταργήθηκε η απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Ελληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά τον χρόνο της αγοράς.
· Καταργήθηκαν οι γεωργικές απαλλαγές κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και ο φόρος υπολογίζεται πλέον με βάση τα αφορολόγητα ποσά και τους φορολογικούς συντελεστές.
Read more...

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ...


Για πρώτη φορά φέτος θα ισχύσει η νέα φορολογική κλίμακα με συντελεστές 18 - 45%, με βάση την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010 συμπεριλαμβανομένων πλέον και αυτών που φορολογούνταν αυτοτελώς. Το...
αφορολόγητο 10.500 ευρώ των ελευθέρων επαγγελματιών καταργήθηκε και καθιερώθηκε ενιαίο αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Για την ισχύ του όμως ο φορολογούμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο ύψος αποδείξεων ανάλογα με το εισόδημα που δηλώνει. Για εισοδήματα έως 6.000 ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις, από 6-12.000 ευρώ πρέπει να προσκομισθούν αποδείξεις ίσες με το 10% του εισοδήματος και για το τμήμα από 12.000 ευρώ και πάνω οι αποδείξεις πρέπει να αποτελούν το 30%.

Για φορολογούμενους με ένα παιδί το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.500 ευρώ, 3.000 ευρώ για 2 παιδιά και 11.500 ευρώ για 3 παιδιά.

Καθιερώθηκε επίσης ένα νέο σύστημα τεκμηρίων που προβλέπει τον καθορισμό ελάχιστων ορίων φορολογητέου εισοδήματος με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά ποσά χρήσης και συντήρησης σπιτιών, Ι.Χ και σκαφών αναψυχής.

Έγγαμος φορολογούμενος με κύρια κατοικία 120 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 20τ.μ σε περιοχή με τιμή ζώνης τα 2.500€, 2 αυτοκίνητα 2ετίας 2.000 και 1.400 κυβικών, ο οποίος στέλνει και τα δύο παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο θα πρέπει να δηλώσει εισόδημα τουλάχιστον 35.000€ για να μη φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια.

Από την 1/1/2011 και για δύο χρόνια, μέχρι και τις 31/12/2012, αναστέλλεται η εφαρμογή του πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας αξίας έως 200.000 ευρώ.

Όλοι πλέον οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων. Ιδιοκτήτες ταξί, φορτηγών δημόσιας χρήσης , ενοικιαζόμενων δωματίων, πρακτορείων ΠΡΟ-ΠΟ, βενζινάδικων, περιπτέρων, κάμπινγκ, μηχανικοί , αρχιτέκτονες και λιανοπωλητές είναι μερικές από τις κατηγορίες που άλλαξαν καθεστώς φορολόγησης.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεώνονται από 1ης Ιανουαρίου να εκδίδουν αποδείξεις μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών, ακόμη και εάν δεν έχουν πληρωθεί. Η εξόφληση υποχρεώσεων προς ελεύθερους επαγγελματίες άνω των 1500€ θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζών με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ή επιταγές. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν επαγγελματικούς λογαριασμούς μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση ποσών άνω των 3.000€.
Read more...

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΝΑΜΑΣ ΣΕ 7 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


Το ΕΑΠ παραμονή πρωτοχρονιάς, μοίρασε σαν δώρο την απόλυση τους σε επτά (7) διοικητικούς υπαλλήλους με σύμβαση ανάθεσης έργου, που επί σειρά ετών καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ιδρύματος. Συγκεκριμένα το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με...
το συνημμένο έγγραφο με ημερομηνία έκδοσης 14-12-2010 το οποίο όμως στάλθηκε σκοπίμως στις 31-12-2010 με COURIER, στις διευθύνσεις των κατοικιών των συμβασιούχων, δύο ώρες πριν τη παύση εργασίας, γνωστοποιούσε στους οικείους τους, με ωμό και απαράδεκτο για πανεπιστημιακό ίδρυμα τρόπο, την απόλυση τους ενώ οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι είχαν άγνοια του γεγονότος και βρίσκονταν ακόμη στην εργασία τους μέσα στο ίδρυμα.
Όπως είναι φανερό ο χρόνος και ο τρόπος της επίδοσης ήταν έτσι μεθοδευμένος ώστε να μη υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης από τους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι επακολουθούσε το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς.
Βέβαια, υπάρχουν οι αποδείξεις ότι το σχέδιο είχε αρχίσει να δρομολογείται αφανώς πριν από μερικούς μήνες από συγκεκριμένα πρόσωπα της διοίκησης του ΕΑΠ, με απώτερο σκοπό όχι τη μείωση προσωπικού λόγω κρίσης αλλά για την αντικατάσταση τους με (γνωστούς) ...ημετέρους και με διαδικασίες χειρότερες και από αυτές που χρησιμοποιούσε η ΧΟΥΝΤΑ..
Το συνημμένο έγγραφο τα λέει όλα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι πέραν του προϊστάμενου διοικητικών υπηρεσιών κ. Χ. Ροδόπουλου ο οποίος και εισηγήθηκε την απόλυση των επτά ανεπιθύμητων υπαλλήλων, η Διοικούσα Επιτροπή του ιδρύματος με πρόεδρο τον καθηγητή κ. Χ. Κοκκώση δεν δέχτηκε σε ακρόαση τους υπό απόλυση εργαζόμενους, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες τους για μια προσωπική συνάντηση, παραμένοντας εξαφανισμένη για ευνόητους λόγους και προκλητικά αδιάφορη.
Το ιδιόμορφο αυτό παρακράτος συνεχίζει να δρα ανενόχλητο, εφευρίσκοντας νέους νομιμοφανείς τρόπους και ελιγμούς για εξυπηρέτηση των σχεδίων του, παρά τα φιλόδοξα σχέδια του κ। Πανάρετου για πάταξη της ευνοιοκρατίας.http://fimotro.blogspot.com/2011/01/7.html
Read more...

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ...


Αυξάνονται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως το 2015 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους ελεύθερους επαγγελµατίες ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ δεν θεµελίωσαν µε το τέλος του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωµα και δεν αναγνώρισαν...
πλασµατικό χρόνο ασφάλισης. Πρόκειται για τους ασφαλισµένους στα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ (εµπόρων) και ΤΣΑ (αυτοκινητιστών), οι οποίοι περιλαµβάνονται στον νέο ασφαλιστικό νόµο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», οι σχετικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και τη διοίκηση του ΟΑΕΕ προβλέπουν τα εξής:

1. Συνταξιοδότηση ασφαλισµένων µετά την 1/1/1993

Ανδρες - Γυναίκες Ασφαλισμένοι µετά την1/1/1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης. Εποµένως, οι νέοι ασφαλισµένοι του Οργανισµού θα θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα γήρατος µε τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης. Για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε οµοειδή φορέα, δηλαδή σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ?ηµόσιο. Στον απαιτούµενο για συνταξιοδότηση χρόνο συνυπολογίζεται και κάθε άλλος χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται µε την κείµενη νοµοθεσία ως χρόνος ασφάλισης.

2. Μητέρες ή χήροι πατέρες ανήλικων τεκνών

Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση γήρατος µητέρων µε ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 55ο, ανακαθορίζεται από 1/1/2013 στο 65ο.

Εποµένως καταργούνται από 1/1/2013 οι ευµενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των µητέρων µε ανήλικα τέκνα και ταυτίζονται πλέον µε τα ισχύοντα για τους λοιπούς νέους ασφαλισµένους, δηλαδή συµπληρωµένο το 65ο έτος και 15 έτη ασφάλισης.
Επίσης, το όριο ηλικίας για µειωµένη σύνταξη γήρατος µητέρων µε ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 50ό, ανακαθορίζεται από 1/1/2013 στο 60ό. Εποµένως καταργούνται από 1/1/2013 οι ευµενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για τις µητέρες µε ανήλικα τέκνα και για µειωµένη σύνταξη και ταυτίζονται πλέον µε τα ισχύοντα για τους λοιπούς νέους ασφαλισµένους, δηλαδή συµπληρωµένο το 60ό έτος και 15 έτη ασφάλισης µε ποσό σύνταξης µειωµένο κατά 1/200 για κάθε µήνα ηλικίας που υπολείπεται από την έναρξη της συνταξιοδότησης µέχρι τη συµπλήρωση του65ου έτους της ηλικίας.


Οι προϋποθέσεις για ασφαλισµένους πριν από το 1993

Για τη συνταξιοδότηση των παλαιών ασφαλισµένων (πριν από την 1/1/1993), σύµφωνα µε την εγκύκλιο του υπουργείου, ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά µε τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από 1/1/2011:

-Τροποποιείται η διάταξη που προβλέπει συνταξιοδότηση µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας και 35 έτη ασφάλισης – και για το έτος 2011 ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επόµενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ώς τη συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. ?ς όριο ηλικίας για την εφαρµογή των παραπάνω παραµένει το 60ό.

-Κατά τη µεταβατική περίοδο από 2011 έως 2015, οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος µε τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Εποµένως ο ασφαλισµένος συνταξιοδοτείται µε τόσα έτη ασφάλισης όσα απαιτούνται κατά το έτος που συµπληρώνει την 35ετία. Ο ανακαθορισµός του χρόνου ασφάλισης από 1/1/2011 αφορά όλους τους ασφαλισµένους του Οργανισµού, είτε επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν µε τις διατάξεις ΟΑΕΕ είτε µε τις καταστατικές διατάξεις των καταργούµενων Ταµείων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ.

–Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή µικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1/1/2011 µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Στον ΟΑΕΕ, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρµογή µόνο στις γυναίκες ασφαλισµένες του ΟΑΕΕ - πρώην ΤΣΑ οι οποίες µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταµείου σε ηλικία 60 ετών µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης.
Read more...

Στο Φανάρι ο Τούρκος αντιπρόεδρος

Την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Μπουλέντ Αρίντς. Η συμβολική αυτή κίνηση επισφραγίζει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Τουρκική Δημοκρατία.

Από το περιβάλλον του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης, έγινε γνωστό ότι ο Αρίντς επρόκειτο, εκ μέρους της κυβέρνησης της Άγκυρας, να ευχηθεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το νέο έτος αλλά και να συζητήσει μαζί του εκκρεμή θέματα, όπως η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, αλλά και θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Πατριαρχείου.

Στο Φανάρι ο Τούρκος αντιπρόεδρος

Επίσης, εκκρεμή παραμένουν ζητήματα σχετικά με την περιουσία του Πατριαρχείου και των ιδρυμάτων της ελληνορθόδοξης μειονότητας, που απαιτούν τη συνεργασία της τουρκικής κυβέρνησης για την αντιμετώπισή τους.

Ανάλογη επίσκεψη στο Φανάρι έγινε μόνο μία φορά στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, το 1952, με την επίσκεψη του τότε πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές.

Στο Φανάρι ο Τούρκος αντιπρόεδρος

Read more...

Καταπέλτης το πόρισμα Ρακιντζή για τις προεκλογικές προσλήψεις στην ΑΜΕΛ

'Ελλειμμα πάνω από 22 εκατ. ευρώ

Στην ΑΜΕΛ δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις που συνήφθησαν προεκλογικά
Στην ΑΜΕΛ δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις που συνήφθησαν προεκλογικά (Φωτογραφία: Eurokinissi )
Αθήνα
Οι αθρόες προσλήψεις υπεράριθμου προσωπικού κυρίως την προεκλογική περίοδο (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2009), που επιβάρυναν σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες της ΑΜΕΛ (Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας), είχαν ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά η εταιρία να εμφανίσει το 2009 έλλειμμα πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ, αφού η αναλογία του κόστους μισθοδοσίας προς τα συνολικά έσοδα αυξήθηκε από 48% το 2007 σε 74% το 2009.

Αυτό προκύπτει από το Πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, ο οποίος διενήργησε έλεγχο στην εταιρεία.

Στο πόρισμα, που βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, επισημαίνεται ότι από την ΑΜΕΛ δεν απολύθηκε κανείς, αλλά δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις που υπογράφτηκαν προεκλογικά, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2009.

Στη διάρκεια του ελέγχου, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διαπίστωσε ότι οι προσληφθέντες εμφανίζουν όμοια χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα τόπος καταγωγής, κυρίως νομοί Λαρίσης και Ροδόπης, εργασιακή εμπειρία στο Δημόσιο ως συμβασιούχοι, ή εργαζόμενοι σε γραφεία βουλευτών και γενικών γραμματέων, βιογραφικά σταλμένα από fax του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ, πολλές φορές η συνέντευξη γινόταν μετά την πρόσληψη, ενώ για 17 από αυτούς έγινε πρόσληψη παρά την αρνητική αξιολόγηση από στελέχη της ΑΜΕΛ.

Σύμφωνα με το πόρισμα, «ένας από τους βασικούς λόγους για τα άσχημα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας είναι το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας, το οποίο το 2009, με έτος βάσης το 2001, αυξήθηκε κατά 700% περίπου», αφού από 1.139 άτομα που απασχολούνταν την 31/3/2004, έφθασαν τα 1.688 άτομα στις 21/10/2009, αύξηση δηλαδή κατά 50%. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι το 50% των προσλήψεων έγιναν το 2009 και συγκεκριμένα σε διάστημα μόλις 23 ημερών, από 12/08/2009 έως 04/09/2009 προσελήφθησαν συνολικά 210 άτομα.

Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα του κ. Ρακιντζή, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό την περίοδο 2005-2009 προβλεπόταν η πρόσληψη 75, κατά μέγιστο αριθμό, πωλητών εισιτηρίων και τελικά προσελήφθησαν 130 άτομα, ενώ για τα έτη 2009-2010 απαιτείτο η πρόσληψη 32 πωλητών και προσελήφθησαν 97 πωλητές εισιτηρίων. Επίσης, στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων αυξήθηκαν οι υπάλληλοι κατά 100%, από 10 σε 20 και στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης από 9 σε 16 άτομα, αύξηση 90%.

Το πόρισμα του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης επισημαίνει ότι πρέπει «να καταγγελθούν οι συμβάσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εργατικού Δικαίου, δεδομένου ότι εμφανίζουν συγκεκριμένες παρατυπίες, καταρτίσθηκαν κατά παράβαση των κανόνων που διέπουν τη συνετή άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας σε μία ανώνυμη εταιρεία, τη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και δεν συνδέονται με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της εταιρείας απειλώντας ευθέως τη βιωσιμότητά της, η οποία θα απαιτήσει στο άμεσο μέλλον μεγάλα κεφάλαια για την κάλυψη των ελλειμμάτων της».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

Oι αλλαγές στα ακίνητα το 2011

Κερδισμένοι θα είναι οι φορολογούμενοι που θα προχωρήσουν μέχρι το καλοκαίρι του 2011 στην αγορά πρώτης κατοικίας ή στη μεταβίβαση ακινήτων με γονική παροχή ή δωρεά. Στο δεύτερο εξάμηνο του νέου έτους έρχονται οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες, οι οποίες αναμένεται να εκτινάξουν στα ύψη τους φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα.

Μάλιστα, όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν πρώτη κατοικία επιφάνειας μέχρι 120 τ.μ. και αξίας έως 200.000 ευρώ έχουν ένα ακόμη κίνητρο. Απαλλάσσονται πλήρως από τον έλεγχο του «πόθεν έσχες», δεν θα χρειαστεί δηλαδή να δικαιολογήσουν στην Εφορία την προέλευση των χρημάτων που διέθεσαν για την απόκτηση της κατοικίας. Το μέτρο αυτό ισχύει για αγορά πρώτης κατοικίας, η οποία όμως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.


Oι αλλαγές στα ακίνητα το 2011

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η αναστολή εφαρμογής του «πόθεν έσχες» μπορεί να μην αλλάξει δραματικά το σημερινό τοπίο, ωστόσο και σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών στα ακίνητα και τη μετάθεση για το δεύτερο εξάμηνο του 2011 της αύξησης των αντικειμενικών, μπορεί να τονώσει κάπως τη ζήτηση.

Η αναστολή του «πόθεν έσχες» σημαίνει μια επιβάρυνση λιγότερη σε μια χρονιά που αναμένεται να είναι η χειρότερη μέχρι σήμερα στην κτηματαγορά, με το απόθεμα αδιάθετων κατοικιών να παραμένει μεταξύ 120.000 έως 150.000.

Με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου συνδέεται η απαλλαγή
Το αφορολόγητο όριο για πρώτη κατοικία και αγορά οικοπέδου

Οσοι σχεδιάζουν να αποκτήσουν ακίνητα και θέλουν να προλάβουν την αύξηση των αντικειμενικών αξίων η οποία θα έρθει το καλοκαίρι του 2011 θα πρέπει να γνωρίζουν τους «κανόνες» της Εφορίας:

- Η απαλλαγή πρώτης κατοικίας συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου ακινήτου. Για αγορά κατοικίας το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε:

- 200.000 ευρώ για τον άγαμο. Για τον άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία το αφορολόγητο διαμορφώνεται σε 250.000 ευρώ.

- 250.000 ευρώ για τον έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Για έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, μέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Για αγορά οικοπέδου το αφορολόγητο ποσό ανέρχεται σε:

 • 50.000 ευρώ για τον άγαμο.
 • 100.000 ευρώ για τον έγγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται φόρος μεταβίβασης με συντελεστή 10%.

Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

Μαρία Βουργάνα

.ethnos.gr
Read more...

ΑΔΕΔΥ Kατά Πάγκαλου, με αφορμή την συνέντευξη του τελευταίου στο «Βήμα της Κυριακής»

(Φωτό αρχείου) Ο Σπύρος Παπασπύρος, Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ απευθύνεται στο τελευταίο συνέδριό της
(Φωτό αρχείου) Ο Σπύρος Παπασπύρος, Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ απευθύνεται στο τελευταίο συνέδριό της

Για «συστηματική υβριστική επίθεση κατά των δημοσίων υπαλλήλων», κατηγορεί την κυβέρνηση η ΑΔΕΔΥ αναφερόμενη στη συνέντευξη στο «Βήμα» του αντιπροέδρου κ. Θ. Πάγκαλου, σημειώνοντας ότι η επίθεση αυτή «εκφράστηκε με αντικοινωνικό τρόπο ακόμα και κατά την Πρωτοχρονιά».

Πρόκειται για «τη νέα μορφή της συνεχιζόμενης βίας, απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο σε μια κοινωνική ομάδα, με στόχο τη διαίρεση και την αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής που οδηγεί στοχευμένα στην πλήρη υποταγή της», συνεχίζει η συνδικαλιστική οργάνωση. Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ σημειώνει επιπλέον τα εξής:

«Είναι σαφές ότι προετοιμάζεται νέα μείωση μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών παροχών, μέτρων σε βάρος των δημοσίων κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, του συνόλου της κοινωνίας. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που το 96% δεν ξεπερνά τις 27 χιλιάδες ετήσιο εισόδημα, φαίνεται ότι ούτε οι έως τώρα περικοπές, ούτε οι νέες αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας, του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, του ρεύματος, των εισιτηρίων κ.α. δεν είναι αρκετά να ικανοποιήσουν την πολιτική της Κυβέρνησης και της Τρόικα, γι’ αυτό και στήνεται σκηνικό με νέα μέτρα.

Η αρχή του κύκλου, όπως και το 2010, εγκαινιάζεται με την έντεχνη και νέα απαξίωση, ισοπέδωση και ενοχοποίηση για την κρίση των μισθών και των συντάξεων, των κοινωνικών πολιτικών, δαπανών και παροχών, για να συσκοτιστούν οι αιτίες και να μείνουν στο απυρόβλητο οι πραγματικοί υπεύθυνοι, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες, να καλλιεργηθούν φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτά κρύβονται πίσω από τους απαράδεκτους και άθλιους χαρακτηρισμούς – που διατυπώνονται «περιπτωσιολογικά» για να γενικεύσουν εντυπώσεις - στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που προφανώς εκφράζει και ανέλαβε να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση».
.tovima.gr
Read more...

Δήμος Αθηναίων Κλοπή με ερωτηματικά στη Διεύθυνση Προμηθειών

Μια περίεργη υπόθεση κλοπής από τη διεύθυνση προμηθειών του Δήμου Αθηναίων απασχολεί τις Αρχές.

Αξιοποιώντας το «κενό» ασφαλείας (βράδυ Παραμονής Πρωτοχρονιάς σε συνδυασμό με την ασθένεια του φύλακα), αγνωστοι αφαίρεσαν επτά ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οπως αναφέρεται στην εφημερίδα τα Νέα, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ενώ στη συγκεκριμένη υπηρεσία υπήρχαν υπολογιστές νεότερης γενιάς (και μεγαλύτερης αξίας), οι δράστες «προτίμησαν» τους συγκεκριμένους υπολογιστές, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για απλή διάρρηξη.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ο νέος δήμαρχος κ. Γιώργος Καμίνης, αλλά και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες και παραλείψεις.

Συνεργάτες του κ. Καμίνη πιθανολογούν ότι στόχος ήταν η ηλεκτρονική αλληλογραφία που σχετίζεται με συμβάσεις προμηθειών, οι οποίες έχουν συναφθεί την προηγούμενη περίοδο.

Η αρμόδια υπηρεσία, πάντως, διαβεβαιώνει ότι όσα αρχεία και αν έχουν χαθεί ή σβηστεί, θα αντικατασταθούν εντός μηνός, καθώς υπάρχουν αρχειοθετημένα αντίγραφα..tovima.gr
Read more...

Δραματική η κατάσταση στο εμπόριο το 2010


Τα πολυκαταστήματα έχασαν το 9,8% του τζίρου τους μέσα σε ένα μόλις χρόνο
Μείωση 7, 5 δισ. ευρώ κατέγραψε ο τζίρος των εμπορικών επιχειρήσεων στη διετία 2009 -2010.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου η κατάσταση στην αγορά το 2010 ήταν προβληματική και η πτωτική τάση του τζίρου αποτέλεσε συνέχεια του 2009.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών το 2009 σε σύγκριση με το 2008 -χωρίς καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων- είχε ετήσια μείωση 7,1%. Αντίστοιχα το 2010 σε σχέση με το 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,8%.

Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου εκτός των καυσίμων το 2010, έφτασε περίπου τα 51 δις ευρώ, ενώ το 2008 έφτανε τα 57 δις ευρώ.

Ο συνολικός τζίρος συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων από 65,9 δις, υπολογίζεται ότι το 2010 θα κυμανθεί στα 58,5 δις, δηλαδή έχει υποστεί μία μείωση περίπου 7, 5 δις.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες καταστημάτων, οι οποίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών το 2010, ήταν οι ακόλουθες:

 • «πολυκαταστήματα», -9,8%,
 • «έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, οικιακός εξοπλισμός», -8,7%,
 • «ένδυση - υπόδηση», -8,4% και,
 • «πωλήσεις εκτός καταστημάτων», -6,8%.
Μεγαλύτερη είναι ακόμα η μείωση της ποσότητας της κατανάλωσης, όπου καταγράφονται τα εξής ποσοστά:
 • τρόφιμα -11%,
 • ποτά, καπνός -14%,
 • έπιπλα, ηλεκτρικά είδη -15%,
 • φαρμακευτικά, καλλυντικά -27%
 • καύσιμα -28% και τέλος
 • ένδυση, υπόδηση -52%।

Read more...

Παπανδρέου: Βρισκόμαστε μπροστά σε αποφάσεις ιστορικού χαρακτήρα «Πρέπει να αλλάξει η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης»


Την ανάγκη θέσπισης του ευρωομολόγου επισήμανε ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής για το Ευρωομόλογο.

Εμείς τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε, αλλά «υπάρχει το πρόβλημα της Ευρωζώνης και οι εγγενείς αδυναμίες της», τόνισε ο κ. Παπανδρέου, προσθέτοντας ότι «αν η Ευρώπη μείνει στη σημερινή ερμαφρόδιτη κατάσταση, οι πιέσεις των αγορών θα συνεχιστούν και η Ευρώπη θα ταλανίζεται από αλληλοκατηγορίες και εθνικισμούς».

Αυτά τα προβλήματα, όπως τόνισε, «έχουν βάλει την Ευρώπη μπροστά σε ιστορικού χαρακτήρα αποφάσεις».

Αυτό που συζητείται, πρόσθεσε ο πρόεδρος της κυβέρνησης, είναι, ουσιαστικά, η μετεξέλιξη της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης και αυτά όλα «πρέπει να τα δούμε και από την πλευρά του συμφέροντος της χώρας, αλλά και του ευρωπαϊκού συμφέροντος».

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι υπάρχουν περιθώρια ευρύτερων συναινέσεων στην Ευρώπη. Σημείωσε επίσης ότι ο ρόλος της Ελλάδας μπορεί να είναι σημαντικός και ήδη η χώρα συμβάλλει σε όλες τις θετικές αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφερόμενος σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να βάλει τάξη «στα του οίκου μας» και να κάνει τις μεγάλες αλλαγές προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του πολίτη. Παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «θα λύσουμε τα δικά μας προβλήματα» και «θα υπερβούμε τις αδυναμίες μας».

Ο κ. Παπανδρέου έκανε ειδική αναφορά στην αναπτυξιακή διάσταση του θέματος, καθώς, όπως επισήμανε, αυτή «συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή, με τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη των Περιφερειών».

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο σύμβουλος του πρωθυπουργός και πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουκάς Παπαδήμος.

Β. Παπανδρέου: «Όχι αποφάσεις εκ των υστέρων»

«Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη» δήλωσε μετά τη σύσκεψη η επικεφαλής της επιτροπής για τη συγκέντρωση των υπογραφών υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου, Βάσω Παπανδρέου.

Η κ. Παπανδρέου επισήμανε ότι το θέμα του ευρωομολόγου και η οικονομική διακυβέρνηση αφορά το μέλλον της Ευρωζώνης και σημείωσε ότι οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να παίρνονται «υπό πίεση και εκ των υστέρων».

Επιπλέον, η επικεφαλής της επιτροπής ανέφερε ότι «θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε πολύ περισσότερους».

Στη διευρυμένη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον κ. Παπαδήμο και την κ. Παπανδρέου, μεταξύ άλλων, και οι Θ. Πάγκαλος, Γ.Παπακωνσταντίνου, Δ.Δρούτσας, Μ.Ξενογιαννακοπούλου, Ρ.Βάρτζελη, Ν.Αθανασάκης, Π.Ευθυμίου, Β.Έξαρχος, Μ.Καρχιμάκης, Ντ.Βρεττός, Άννυ Ποδηματά, Π.Οικονόμου, Ηλ.Μόσιαλος και Στ.Λαμπρινίδης.


Συλλογή υπογραφών για το ευρωομόλογο

Εν τω μεταξύ, να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές με αίτημα να κατατεθεί νομοθετική πρόταση για την έκδοση ευρωομολόγου φιλοδοξεί η κυβέρνηση. Ήδη από το πρωί ο Πρωθυπουργός έχει συνεχείς συσκέψεις για το θέμα.

Στην πρώτη σύσκεψη, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, εξετάστηκε η ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγων όσο και για την επιβολή φόρου 0,5% επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Εμείς, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα της Ευρωζώνης και οι εγγενείς αδυναμίες της.

Υπενθυμίζεται ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι εάν ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ θέσουν ένα ζήτημα, η Κομισιόν οφείλει να υποβάλει νομοθετική πρόταση επ' αυτού.

Εφόσον η πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για το ευρωομόλογο ευοδωθεί, αφενός η Κομισιόν θα υποχρεωθεί να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την έκδοσή του θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σημειώνεται ότι στην Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, η έκδοση ευρωομολόγου συνάντησε σθεναρή αντίσταση από την πλευρά της Γερμανίας και της Γαλλίας।

tanea.gr

Read more...