Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Στο τραπέζι ο φόρος ακινήτων και τα αγροτεμάχιαsto-trapezi-o-foros-akiniton-kai-ta-agrotemaxia 
Εκρηκτική αναμένεται να είναι η συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής στο υπουργείο Οικονομικών για τη φορολογία των ακινήτων και τον ενιαίο φόρων επ' αυτών, που θα ισχύσει από το 2014.

ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ έχουν εκφράσει ανοικτά τις ενστάσεις τους στο ζήτημα φορολόγησης των αγροτεμαχίων ειδικά αυτά των επαγγελματιών αγροτών για τα οποία ζητούν να υπάρξει διαχωρισμός. Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως αν τελικά εξαιρεθούν από τον ενιαίο φόρο ακινήτων οι αγροτικές εκτάσεις γης τότε θα δημιουργηθεί «κενό» το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί με υψηλότερη φορολόγηση των αστικών ακινήτων, από τα οποία ήδη αναζητούνται επιπλέον 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για την είσπραξη 3,1 δισ. ευρώ ετησίως από τον ενιαίο φόρο. 

Οι προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών 

Σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο της διακομματικής επιτροπής για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων προβλέπεται η επιβολή φόρου 10-12 ευρώ κατά μέσο όρο ανά στρέμμα. Το ύψος του φόρου θα διαφοροποιείται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εδαφικής έκτασης και συγκεκριμένα εάν η περιοχή είναι καλλιεργήσιμη ή μη καλλιεργήσιμη, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη, παραθαλάσσια ή μη, κοντά σε εθνική ή επαρχιακή οδό, μονοετής ή πολυετής καλλιέργεια και πεδινή, ορεινή ή ημιορεινή ζώνη. Ειδικά για τα αγροτεμάχια των κατ' επάγγελμα αγροτών προτείνεται η εφαρμογή χαμηλότερων συντελεστών με στρεμματικό όριο. 

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ 

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι είναι επιβεβλημένο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που απορρέουν από τον κατακερματισμό της φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας και να προχωρήσουμε σε εξορθολογισμό της φορολογίας ακινήτων. Η φορολόγηση πρέπει να γίνεται με έναν ενιαίο φόρο, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από δικαιότερη κατανομή μεταξύ των υπόχρεων.

Ο νέος φόρος πρέπει να: 
(α) Είναι προοδευτικός σε ό,τι αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των Φυσικών Προσώπων. Προτείνουμε την θέσπιση ενός αφορολόγητου κατ' άτομο και οι φορολογικοί συντελεστές να αυξάνονται όσο αυξάνεται η φορολογητέα ύλη. Έτσι, με το φόρο αυτό να συμμετέχουν στα βάρη περισσότερο οι πιο εύπορες ομάδες του πληθυσμού. 

(β) Διασφαλίζει τον εξορθολογισμό στη φορολόγηση των Νομικών Προσώπων λαμβάνοντας υπόψη το είδος χρήσης κάθε ακινήτου. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζονται όλα τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα.

Ειδικότερα προτείνεται: 
1) Φυσικά Πρόσωπα: Kαθιέρωση αφορολόγητου στις 50 χιλ ευρώ. Θέσπιση προοδευτικής φορολογικής κλίμακας με 8 έως 10 φορολογικούς συντελεστές από 1 τοις χιλίοις μετά τις 50.000 και ανώτερος συντελεστής 2% για αντικειμενικές αξίες από 3 εκ και πάνω. 
2) Νομικά πρόσωπα. 

Θέσπιση 4 συντελεστών: 
Α) Κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα 2 τοις χιλίοις. 
Β) Για ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 1 τοις χιλίοις. 
Γ) Αξία ιδιοχρησιμοποιούμενων οικοπέδων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 6 τοις χιλίοις. 
Δ) Μη κερδοσκοπικού 3 τοις χιλίοις (Λατρευτικοί, πολιτιστικοί χώροι εξαιρούνται). 
Ε) Αξία ακινήτων που εκμισθώνονται: 6 τοις χιλίοις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 3 τοις χιλίοις μη κερδοσκοπικού. 

3) Αγροτεμάχια. Προτείνουμε τη διάκριση στους κατ' επάγγελμα αγρότες (περίπου 250 χιλ) και στους μη (περίπου 500 χιλ). Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η φορολόγηση των αγροτεμαχίων να γίνεται στη βάση ενός συστήματος αντικειμενικών αξιών με πρόβλεψη για αφορολόγητο με βάση έκταση και αξία. 

Για την περίπτωση που οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν έγκαιρα τις αντικειμενικές αξίες των αγροτεμαχίων - παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης γίνονται από την προηγούμενη χρονιά - τότε για την μεταβατική περίοδο του 2014 μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση της φορολόγησης κατά στρέμμα αλλά όχι με ενιαίο ποσό όπως πρότεινε το Υπουργείο Οικονομικών. Προτείνουμε να γίνει διάκριση με βάση κριτήρια για τα αγροτεμάχια όπως για παράδειγμα αν είναι καλλιεργήσιμα (αρδεύσιμα η μη, κοντά σε εθνικές οδούς η όχι, παραθαλάσσια η μη, χρησιμοποιούνται για μονοετή καλλιέργεια η πολυετή, πεδινά, ημιορεινά η ορεινά) η μη καλλιεργήσιμα (βοσκότοποι, δασικά). 

Οι προτάσεις της ΔΗΜΑΡ 

Η Δημοκρατική Αριστερά με επιστολή που έχει αποστείλει από τις 14/02/2013 στον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα και στα μέλη της διακομματικής επιτροπής που επεξεργάζεται το νέο τρόπο φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας είχε επισημάνει: 

Α. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου φόρου 

Σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά και την πρόσφατη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών, συνιστά προτεραιότητα ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και η αντικατάσταση των Έκτατων Τελών και του ΦΑΠ με έναν ενιαίο φόρο, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από δικαιότερη κατανομή ανάμεσα στον πληθυσμό και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Για την ΔΗΜ.ΑΡ. τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του νέου φόρου πρέπει να είναι: (α) Ισχυρή προοδευτικότητα σε ό,τι αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των Φυσικών Προσώπων. Η αναλογική φορολογική επιβάρυνση αυξάνει όσο αυξάνει η περιουσία του φορολογούμενου. (β) Διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Στο νέο φόρο εντάσσεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων, δηλαδή εντάσσονται και τα αγροτεμάχια και μεγάλες εκτάσεις οι οποίες φοροαπαλλάσονταν. (γ) Εξορθολογισμός του συστήματος σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των Νομικών Προσώπων. Το νέο σύστημα πρέπει να ευνοεί την υγιή επιχειρηματικότητα, να αντιμετωπίζει θετικά τις δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα και να θέτει περιορισμούς στην προσπάθεια φοροαποφυγής. 

Β. Φορολογία ακίνητης περιουσίας εντός σχεδίου 

1. Για την εντός σχεδίου ακίνητη περιουσία πρέπει να τεθεί αφορολόγητο τουλάχιστον 50.000€. 2. Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου (50.000-100.000€) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,15% 3. Ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από 1,5% 4. Τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας πρέπει να εξαιρούνται από την καταβολή του φόρου.

Γ. Φορολογία αγροτεμαχίων 

1. Τα αγροτεμάχια διαχωρίζονται σε (α) μη αγροτικά και (β) αγροτικά 2. Τα μη αγροτικά (κατηγορία α) φορολογούνται ως εξής: Η αντικειμενική αξία απομειώνεται κατά 50% και προστίθεται στην ακίνητη περιουσία εντός σχεδίου. Π.χ.: ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος 100 χιλ. € και ενός αγροτεμαχίου που δεν καλλιεργείται αξίας 100 χιλ. € θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εντός σχεδίου για 150 χιλ. € 3. Τα αγροτικά φορολογούνται σε άλλη κλίμακα με τα εξής χαρακτηριστικά: (α) Αφορολόγητο όριο = 20-30.000€ (β) Μικρότερους φορολογικούς συντελεστές για μεγαλύτερου εύρους κλιμάκια. 4. Κατ’ εξαίρεση και λόγω τεχνικών δυσκολιών που σχετίζονται με την ακριβή αποτύπωση της αξίας των αγροτεμαχίων, η ΔΗΜ.ΑΡ. μπορεί να αποδεχτεί η φορολόγηση των αγροτεμαχίων για το 2014 να γίνει βάσει της στρεμματικής έκτασης υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) θα υπάρξει διαφοροποίηση της επιβάρυνσης βάσει του τύπου της φορολογούμενης έκτασης (αγροτική καλλιέργεια, χέρσο, δασική έκταση κ.ο.κ.) (β) ενδεχόμενη επιβάρυνση σε σχέση με την φορολογική υποχρέωση του 2014 (για την ίδια ακίνητη περιουσία) θα διορθωθεί μέσψ του συμψηφισμού του πλεονάζοντος ποσού με την φορολογική υποχρέωση της χρήσης του 2015. 

Δ. Φορολογία νομικών προσώπων 

1. Η ιδιοχρησιμοποιούμενη ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων (κτίσματα και γήπεδα) φορολογείται με συντελεστή 0,2%. 2. Η λοιπή ακίνητη περιουσία των ΝΠ φορολογείται με συντελεστή 0,6%. 3. Η φορολογική αντιμετώπιση των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα (στο 50% της φορολόγησης των κερδοσκοπικών ΝΠ).
http://newpost.gr

Read more...

Δίωξη κατά του διευθύνοντος συμβούλου της ΜΕΒΓΑΛΠοινική δίωξη κατά του διευθύνοντος συμβούλου της ΜΕΒΓΑΛ για μη καταβολή δεδουλευμένων. Στον "αέρα" 130 εργαζόμενοι του υποκαταστήματος της Αθήνας, που αναστέλλει τη λειτουργία του

Ποινική δίωξη κατά του διευθύνοντος συμβούλου της ΜΕΒΓΑΛ Πέτρου Παπαδάκη ασκήθηκε την Τετάρτη (29/05) από τον εισαγγελέα, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει η Επιθεώρηση Εργασίας για μη καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.
Η γαλακτοβιομηχανία, που αντιμετωπίζει εδώ και αρκετό καρό πρόβλημα ρευστότητας, οφείλει μισθούς 2,5 μηνών, με το ποσό να αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. O Π. Παπαδάκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Εν τω μεταξύ, την ώρα που ενδοεργατικές αντιπαραθέσεις κρατάνε κλειστές τις πύλες του εργοστασίου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, το υποκατάστημα της εταιρίας στην Αθήνα αναστέλλει επ' αόριστον τη λειτουργία του, με τις ζημιές που έχει παρουσιάσει την τελευταία τριετία φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι 130 εργαζόμενοι σ' αυτό, γίνεται προσπάθεια να απασχοληθούν στα κέντρα διανομής ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

Read more...

THN EΔΡΑ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΖΗΤΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΤΩΝΑ ΑΡΣΕΝΗ...Να παραιτηθεί και από τη θέση του ευρωβουλευτή και να μη μείνει μόνο στην αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, καλεί η Ιπποκράτους τον Κρίτωνα Αρσένη, μέσω ανεπίσημου σχολίου της...
«Εφόσον ο κ. Αρσένης νοιώθει ότι ανήκει στην κοινωνία των πολιτών η ολοκληρωμένη και έντιμη κίνηση θα ήταν η παραίτηση από το αξίωμα του Ευρωβουλευτή και όλα όσα αυτό συνεπάγεται» σημειώνεται χαρακτηριστικά, ενώ με πολύ δεικτικό τρόπο επισημαίνεται ότι οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με κομμαιτκές λίστες.

«Για τους μη γνωρίζοντες, ο κ. Κρίτων Αρσένης ανεδείχθη ως Ευρωβουλευτής το 2009 επειδή είχε ενταχθεί στη λίστα του ΠΑΣΟΚ και έκτοτε εκπροσωπεί τον εαυτό του στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρωτοβουλίες για τις οποίες ενημερώνει το ΠΑΣΟΚ μέσω δελτίων τύπου» είναι η χαρακτηριστική αποστροφή του σχολίου της Ιπποκράτους.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Αρσένης, ο οποίος εδώ και καιρό ήταν σε απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, επικαλείται στην επιστολή παραίτησής του την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και την πλήρη πολιτική απόκλιση από το Κϊνημα.

Read more...

Σάλος από το βίντεο με τον Παναγιώταρο της Χ.Α. να προπηλακίζει φορτηγατζή (video) ...


Τί λέει ο βουλευτής για το απίστευτο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο...
Μια νέα πρόκληση από Χρυσαυγίτη βουλευτή εμφανίστηκε χθες στο διαδίκτυο με την ανάρτηση ενός βίντεο. Στο βίντεο πρωταγωνιστής είναι ο βουλευτής της Χ.Α. Ηλίας Παναγιώταρος, ο οποίος βρίσκεται στην...
Εθνικό Οδό, στο οδόστρωμα και προπηλακίζει έναν φορτηγατζή.

Ελέγχει... τον οδηγό της νταλίκας, και τον εξυβρίζει επειδή φέρει στο φορτηγό του το σήμα ΜΚ. Ξεκολλάει το αυτοκόλλητο και το κολλάει στο μέτωπο του φορτηγατζή.

Στη συνέχεια τον προειδοποιεί να μην «ξαναπατήσει στην Ελλάδα».

Ο Ηλίας Παναγιώταρος μιλώντας για το βίντεο αυτό, ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό έγινε πριν από αρκετά χρόνια, και αφορούσε στην προσπάθεια της ΧΑ να μην κυκλοφορούν φορτηγά των Σκοπίων με το σήμα που παραπέμπει στη Μακεδονία (ΜΚ)...
Klik VIDEO 

parapolitika.gr

Read more...

ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ... ΤΕΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ


Γράφει ο Αρκάς
"Σάρωσε" πάλι στις δημοσκοπήσεις ο Αρκάς Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και βγήκε πάλι πρώτος, αλλά από το τέλος. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση στην εκπομπή "Ανατροπή" ο γαλάζιος υπουργός... 
βρέθηκε στην τελευταία θέση, όπου το ποσοστό αρνητικής γνώμης ήταν 67,7% πολύ κάτω από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη. Το γεγονός αυτό  "πόνεσε" ιδιαίτερα τον υπουργό Υγείας, ο οποίος αναζητά με πιο τρόπο θα το θεραπεύσει και εδώ και δύο ημέρες στέλνει δελτία τύπου με τις δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο. Ο πανικός του αυξάνεται πυρετωδώς υπό το κλίμα του αναμενόμενου ανασχηματισμού.
http://fimotro.blogspot.gr/2013/05/blog-post_1937.html

Read more...

ΟΟΣΑ: Ζητά από την ΕΚΤ να «τυπώσει» χρήμα...
Στο καναβάτσο η παγκόσμια οικονομία, σε τρύπα η Ελλάδα...
Μετά το ΔΝΤ ήρθε η σειρά του ΟΟΣΑ να χτυπήσει “καμπάνες” κινδύνου υποχώρησης στην παγκόσμια οικονομία που δεν καταφέρνει να...
διατηρήσει αναπτυξιακή δυναμική, χαμηλώνοντας τις εκτιμήσεις του. Απογοητεύουν οι προβλέψεις για ευρωζώνη και Ελλάδα, που συγκρούονται με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, ενώ επηρεάζουν ΗΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία. Ζητά από την ΕΚΤ να «τυπώσει» χρήμα και να προσφέρει αρνητικά επιτόκια
  Περίπου 6 χρόνια από το τέλος της φούσκας (ακινήτων και πιστώσεων) που έστειλε τον πλανήτη στη Μεγάλη Ύφεση, οι οικονομίες τρεκλίζουν ξανά παρά τον πακτωλό χρήματος που πρόσφεραν τα κράτη για να διασώσουν το τραπεζικό σύστημα από την κατάρρευση.
Στην εξαμηνιαία του έκθεση, ο ΟΟΣΑ ρίχνει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας φέτος στο 3,1% από 3,4% προηγουμένως και σε 4% για το 2014 από 4,2%.
Στις ΗΠΑ χαμηλώνει τον πήχυ για φέτος στο 1,9% από 2% και προβλέπει 2,8% τον επόμενο χρόνο και θεωρεί πως θα είναι η κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας.
“Τυπώστε" χρήμα
Για την ευρωζώνη ο ΟΟΣΑ προβλέπει πως θα παραμείνει σε ύφεση για δεύτερο χρόνο. Η μείωση του ΑΕΠ θα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη πρόβλεψη. Εκτιμά πως το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,6% το 2013, έναντι μείωση 0,1% που έλεγε πριν 6μηνες ο ΟΟΣΑ . Επιστροφή σε ανάπτυξη 1,1% προβλέπεται τον επόμενο χρόνο.
Ο ΟΟΣΑ αξιώνει μεγαλύτερη δράση από την κεντρική τράπεζα πέρα από τη μείωση των επιτοκίων.
Η ευρωζώνη στη λακκούβα της ύφεσης Η ευρωζώνη στη λακκούβα της ύφεσης Στη σχετική έκθεσή του ο οργανισμός σημειώνει ότι η Ευρωζώνη μαστίζεται από την πλέον μακροχρόνια οικονομική κρίση από την ίδρυσή της το 1999, αναμένοντας την ανάκαμψη σχεδόν ένα χρόνο μετά τις «παρεμβάσεις» της ΕΚΤ για τη διάσωσή της. 
Μάλιστα, στις προτάσεις του ο ΟΟΣΑ περιλαμβάνουν ακόμα και το πρόγραμμα "ποσοτικής χαλάρωσης" (QE-"εκτύπωση" χρήματος) που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ. 
Ειδικότερα, ο επικεφαλής οικονομολόγος του οργανισμού Carlo Padoan μίλησε στο Reuters για επιθετικές λύσεις και για ένα QE προσαρμοσμένο στα δεδομένα της Ευρωζώνης.
Ο ΟΟΣΑ καλεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίξει ξανά την ευρωζώνη με “τολμηρά βήματα” πέρα από τη μείωση επιτοκίων. «Η Ευρώπη βρίσκεται σε φρικτή θέση. Νομίζουμε ότι η ευρωζώνη θα μπορούσε να συζητήσει πιο επιθετικές επιλογές. Θα το αποκαλούσαμε ποσοτική χαλάρωση ευρωζώνης»
Για τη Γερμανία μειώνει την πρόβλεψη ανάπτυξης σε 0,4%, από 0,6% πριν 6 μήνες, ενώ για τη Γαλλία εκτιμά πτώση του ΑΕΠ κατά 0.3%, έναντι ανόδου 0,3% που περίμενε το Νοέμβριο.
Ταυτόχρονα, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει το αναπτυξιακό χάσμα εντός της ευρωζώνης: «Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη ανησυχούμε ότι ίσως υπάρξει εφησυχασμός. Αυτός είναι ένας νέος κίνδυνος που εμφανίζεται στην Ευρώπη».
Ο ΟΟΣΑ ρίχνει επίσης τις προβλέψεις ανάπτυξης της Κίνας στο 7,8% από 8,5% κοντά στις εκτιμήσεις του ΔΝΤ.
Ελλάδα
Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα κάνουν λόγο για 7ο διαδοχικό χρόνο ύφεσης. Εκτιμά πτώση του ΑΕΠ 4,8% το 2013 και περαιτέρω μείωση (με μικρότερο ρυθμό) κατά 1,2% το 2014. 
Σημειώνεται πως η Κομισιόν (και ΤτΕ) προβλέπει επιστροφή στην ανάπτυξη το 2014 κατά 0,6% . Για το έλλειμμα προβλέπει να φτάσει το 4,1% το 2013 και 3,5% το 2014.
 Η επιστροφή στις αγορές πάει στις ελληνικές καλένδες για τον ΟΟΣΑ, ενώ η βαθιά ύφεση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κουρέματα χρέους ή έκτακτο δανεισμό.

enet.gr 

Read more...

«Μαϊμού» απορρυπαντικά σε Σούπερ Μάρκετ...Προβλήματα με το νόμο έχει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Βέροιας, Γιώργος Αρβανιτίδης. Ο αδερφός του και ιδιοκτήτης αλυσίδας σούπερ μάρκετ συνελήφθη ως άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση «μαϊμού» απορρυπαντικών προϊόντων τα οποία παρασκευάζονταν στο...
Λάκκωμα Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από έφοδο της Αστυνομίας σε δύο αποθήκες, κατασχέθηκαν  χιλιάδες συσκευασίες απομιμήσεων απορρυπαντικών ρούχων, αλλά και καλλυντικών. Οι αρχές εκτιμούν πως από το παρασκευαστήριο αυτό τα προϊόντα διοχετεύονταν στο λιανικό εμπόριο μέσω αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Βόρειας Ελλάδας. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 52χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας, που φέρεται και ως ιδιοκτήτης των αποθηκών, αλλά και ο 45χρονος που ήταν ο διαχειριστής τους.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν συγκεκριμένα 4.460 φιάλες απορρυπαντικών ρούχων και 22.000 φιαλίδια καλλυντικών, ενώ στις αποθήκες βρέθηκαν ακόμη τρεις μονάδες παραγωγής και εμφιάλωσης υγρών, 19 δεξαμενές (χωρητικότητας ενός τόνου η καθεμία) που περιείχαν πρώτες ύλες, κενές φιάλες και δελτία αποστολής της αλυσίδας για ποσότητα 5.000 φιαλών απορρυπαντικών.

Τα απορρυπαντικά ήταν συγκεκριμένης μάρκας και σύμφωνα με εκτιμήσεις τα διαφυγόντα κέρδη για τη συγκεκριμένη εταιρία φτάνουν τα 62.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθούν, ενώ δείγματα από τα προϊόντα θα σταλούν για χημική εξέταση ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός επικινδυνότητάς τους για τη δημόσια υγεία. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και για πλαστογραφία...
 http://thessalianews.gr/

Read more...

Ένας στους πέντε θέλει να μεταναστεύσει, αλλά δεν έχει λεφτά...


magnesianews.gr
Ένας στους πέντε πολίτες θέλει να μεταναστεύσει, αλλά αναφέρει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα (τα ποσοστά είναι πάνω από τον μέσο όρο και αφορούν νέους και έχοντες αυξημένα προσόντα).
«Ζούμε αντεστραμμένη την εικόνα της δεκαετίας του '60, όπου οι Έλληνες μετανάστευαν σε ...
μεγάλα ποσοστά» είπε ο κ. Ζαχαρίας Σούτης εκ μέρους της εταιρείας δημοσκοπήσεων OpinionPoll κατά την παρουσίαση την Τετάρτη πανελλαδικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο δράσεων που ξεκινά για την υποστήριξη των φοιτητών του, αλλά και πολιτών, την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Παίρνοντας τον λόγο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόσης Πελεγρίνης μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του για τη δημιουργία Δικτύου Πανεπιστημίων των χωρών του Νότου με στόχο την υποστήριξη «των προβλημάτων επιβίωσης και διαβίωσης των νέων μας». Όπως ανέφερε, πολλοί νέοι απελπισμένοι καταφεύγουν στο Ίδρυμα και ζητούν βοήθεια για να βρουν δουλειά.

«Ενώ η εικόνα της κοινωνίας μας για επίπεδο πανεπιστημίου είναι σε μεγάλο ποσοστό αρνητική, ταυτόχρονα οι πολίτες σέβονται τον θεσμό του πανεπιστημίου και ζητούν τη βοήθειά του, οπότε σε αυτό θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε» είπε ο κ. Πελεγρίνης.

Υπάρχει ένας «τρόμος στην ελληνική κοινωνία και δύο στους τρεις πολίτες φοβούνται ότι είναι πιθανόν αύριο να χάσουν τη δουλειά τους...» σημείωσε παράλληλα ο κ. Σούτης.

Η ΕΕ δεν εμπνέει…

Η έρευνα έγινε σε δείγμα 1.011 ατόμων όλων την ηλικιών από 22 ως 24 Μαΐου, ενώ μεγάλο ποσοστό (70,76%) απάντησε «όχι» στο ερώτημα αν θεωρεί ότι θα ξεπεράσει η ΕΕ τα προβλήματά της.

Απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι Έλληνες σε σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ερώτηση «πώς κρίνετε αυτή τη περίοδο τη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το 66,45% των ερωτηθέντων απαντάει αρνητικά. Συνολικά ένα ποσοστό 85,39% κρίνει αρνητικά τις πολιτικές στις χώρες της ΕΕ, με τους νέους πιο επιεικείς και τις γυναίκες του δείγματος πιο σκεπτικίστριες.

Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα ένα ή δυο χρόνια θα ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα;» ένα ποσοστό 70,76% των ερωτηθέντων απαντούν «όχι», ενώ ένα ποσοστό 19,93% απαντούν «ναι».

Ελπίδα το πανεπιστήμιο

Μέσα σε όλα αυτά, το πανεπιστήμιο εμφανίζεται ως ελπίδα για τους πολίτες, καθώς ένα ποσοστό 83,99% των πολιτών θεωρεί ότι πρέπει να παρέμβουν οι άνθρωποι του πνεύματος στη διαχείριση της κρίσης.

Αναφερόμενος στα θέματα στήριξης του πανεπιστημίου από την Πολιτεία, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν οξύς και είπε ότι «το κράτος αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο σαν σκουπιδοτενεκέ και ό,τι δεν θέλει το ρίχνει εδώ».

Ανέφερε δε τα θέματα μεταναστών. Όπως είπε, όταν έφυγαν μετανάστες από χώρο των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήρθαν οι έμποροι ναρκωτικών. Ωστόσο, πρόσθεσε, «η κατάσταση έχει βελτιωθεί έπειτα από πρόσφατη επίσκεψη στο Ίδρυμα του υπουργού Δημοσίας Τάξης που έδειξε ενδιαφέρον για το πρόβλημα».

Σε ερώτηση σχετικά με τους άστεγους στο κέντρο της Αθήνας, είπε ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτίρια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η έρευνα διενεργήθηκε για το Πανεπιστήμιο Αθηνών από την εταιρεία OpinionPoll το χρονικό διάστημα από 22 έως 24 Μαΐου σε ένα πανελλαδικό δείγμα 1.011 ατόμων.

- Στο ερώτημα πώς κρίνετε αυτή τη περίοδο τη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 66,45% των ερωτηθέντων (το 77,27% είναι γυναίκες και το 60,34% άνδρες) απαντάει «αρνητικά» και μόνο το 5,65% απαντάει «θετικά» (το 9,48% από αυτούς είναι άνδρες και το 3,24% γυναίκες). Από αυτούς που κρίνουν αρνητικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντριπτική πλειοψηφία είναι μεταξύ 35 και 54 ετών, ενώ από εκείνους που την κρίνουν θετικά, η πλειονότητα είναι 65 ετών και μεγαλύτεροι, αλλά και ένα ποσοστό 5,44% είναι από 18 έως 24 ετών. Το 18,94% του δείγματος απαντάει «μάλλον αρνητικά» και το 8,97% «μάλλον θετικά».

- Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα ένα ή δυο χρόνια θα ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα;» ένα ποσοστό 70,76% των ερωτηθέντων απαντούν «όχι», ενώ ένα ποσοστό 19,93% απαντούν «ναι». Σε εκείνους που απαντούν «όχι», το 74,05% είναι γυναίκες και το 65,02% είναι άνδρες. Σε εκείνους που απαντούν «ναι» το 26,72% είναι άνδρες και το 15,68% γυναίκες.

- Στην ερώτηση «ποια είναι σήμερα η επαγγελματική σας κατάσταση», το 36,54% δεν απαντάει. Το 29,90% απαντάει ότι εργάζεται σε «μόνιμη απασχόληση», το 18,94% απαντάει «αναζητώ εργασία», το 6,98% απαντάει «εργάζομαι ευκαιριακά όποτε τύχει», το 4,32% «είμαι ακόμη φοιτητής-σπουδαστής» και το 3,32% «εργάζομαι κάπου προσωρινά με σύμβαση και ωράριο».

- Στο ερώτημα «φοβάστε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να μην έχετε δουλειά;» το 60,33% απαντάει «ναι», το 33,06% απαντάει «όχι» και το 6,61% «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Οι θετικές απαντήσεις αφορούν σχεδόν όλες τις ηλικίες ερωτηθέντων, ανδρών και γυναικών. Κυρίως ανησυχούν σε ποσοστό 75,51% εκείνοι που έχουν «μέση εκπαίδευση», σε ποσοστό 50% εκείνοι που έχουν «ανώτερη εκπαίδευση» και σε ποσοστό 42,86% όσοι έχουν την «στοιχειώδη εκπαίδευση».

- Στο ερώτημα «σκέφτεστε να αναζητήσετε εργασία σε κάποια «άλλη χώρα;» το 72,09% απαντάει «όχι», το 21,93% απαντάει «ναι θα το ήθελα αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα» και το 5,98% «μάλλον όχι». Ανάμεσα σε εκείνους που απαντούν ότι θα ήθελαν να φύγουν από τη χώρα μας αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα το 52,63% είναι νέοι από 18 έως 24 ετών.

Μετανάστες

- Στο ερώτημα «θεωρείτε ότι η παρουσία των μεταναστών δημιουργεί προβλήματα για την εργασία των νέων;» το 49,83% του δείγματος απαντάει «ναι» (το 54,31% από αυτούς είναι άνδρες και το 47,03% γυναίκες) , το 41,22% «όχι» (το 41,38% είναι άνδρες και το 41,08% γυναίκες) και το 8,97% «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Από εκείνους που απαντούν «ναι» η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνω των 50 ετών, αλλά «ναι» απαντάει και ένα 21,05% των νέων 18 με 20 ετών. Από εκείνους που απαντούν «όχι» το μεγαλύτερο ποσοστό είναι νέοι έως 35 ετών.

Πανεπιστήμια

- Στο ερώτημα «πώς αξιολογείτε την κατάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης σήμερα στη χώρα μας;» ένα ποσοστό 41,53% απαντάει «μέτρια», ένα ποσοστό 26,58% απαντάει «κακή», ένα ποσοστό 14,95% «καλή», ένα 10,96% κατατάσσεται στο «δεν ξέρω, δεν απαντώ» και ένα 5,98% απαντάει «πολύ καλή».

- Στην ερώτηση «πιστεύετε ότι το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να παρεμβαίνει πιο ενεργά για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης;» ένα ποσοστό 58,14% των ερωτηθέντων απαντάει ναι», ένα ποσοστό 25,25% «μάλλον ναι», ένα ποσοστό 10,96% «μάλλον όχι» και ένα ποσοστό 5,65% «σίγουρα όχι».

Read more...

Τραπεζικά δάνεια για την αποπληρωμή οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία ζητά το ΙΚΑ...


Συνάντηση με τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είχε η ηγεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία ζητήθηκε η δημιουργία νέων ειδικών τραπεζικών προϊόντων και....
δανείων για την αποπληρωμή οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία.

Η... διοίκηση του ΙΚΑ ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και τη Eurobank, να φτιαχτούν ειδικά τραπεζικά προϊόντα, μέσω των οποίων η εξόφληση των οφειλών θα μπορούσε να γίνει ακόμη και σε 72 δόσεις και με επιτόκιο χαμηλότερο του 8,5% που ισχύει για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κάτι τέτοιο, θα διευκόλυνε αρκετά τα ασφαλιστικά ταμεία, που διεκδικούν την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ...
iefimerida.gr

Read more...

Σε πύρινο κλοιό η Κυπαρισσία - Έκλεισε η Εθνική Οδός Κυπαρισσία-Φιλιατρά!Πελοπόννησος (29/05/2013 00:32 )

 
Nεότερη ενημέρωση 01:00 Πριν από λίγο έκλεισε η Εθνική Οδός Κυπαρισσία-Φιλιατρά εξαιτίας της πυρκαγιάς.
Δύσκολες ώρες περνά απόψε η περιοχή της Τριφυλίας, αφού από το απόγευμα υπάρχουν φωτιές, αρχικά στα Φιλιατρά και αργότερα στην Κυπαρίσσια.
Πιο συγκεκριμένα μεγάλη φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 μ.μ. στον Αγιο Διονύσιο Κυπαρισσίας, κοντά στην Εθνική Οδό Κυπαρισσίας και Φιλιατρών.
Οι καιρικές συνθήκες και οι ισχυρότατοι άνεμοι που επικρατούν δυσχεραίνουν το έργο πυρόσβεσης.
Λίγο μετά τις 11 ξέσπασε και νέα πυρκαγιά στην περιοχή Κάμπος Κυπαρισσίας, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ξενοδοχείο το οποίο κινδυνεύει.
Λίγα λεπτά πριν από τις 12 ξέσπασε και τρίτη φωτιά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κυπαρισσίας σε ελαιόδεντρα, ενώ κοντά βρίσκονται και σπίτια τα οποίο και κινδυνεύουν.
Στην περιοχή έχουν σπεύσει Πυροσβεστικές δυνάμεις από όλο το νομό, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν όπως σε όλη τη Μεσσηνία και στη συγκεκριμένη περιοχή, απόψε το βράδυ, είναι αντίξοες με ισχυρούς ανέμους που διευκολύνουν το έργο της φωτιάς.
Πηγή: Tharrosnews.gr
*φωτό από eleftheriaonline.gr
patrisnews.com

Read more...

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 33 ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ Κατηγορούμενος και για το κακούργημα της απιστίας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνουkatigoroumenos-kai-gia-to-kakourgima-tis-apistias-o-giorgos-papakonstantinoy 
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, να διευρυνθεί το κατηγορητήριο κατά του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Την ίδια ώρα στην Επιτροπή έφτασε η πρώτη λίστα με τα ονόματα που έκαναν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για επαναπατρισμό κεφαλαίων το 2010.
Ο πρόεδρος της Προανακριτικής Χρήστος Μαρκογιαννάκης, έχει συντάξει έγγραφο με νομικούς ισχυρισμούς ότι προέκυψαν ενδείξεις κατά του κ. Παπακωνσταντίνου και για το αδίκημα της απιστίας και ζητεί την έγκριση της Ολομέλειας της Βουλής ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να διευρύνει το κατηγορητήριο της.

Όπως δήλωσε ο κ. Μαρκογιαννάκης, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής τουλάχιστον 30 υπογραφών από βουλευτές, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, προκειμένου η πρόταση να συζητηθεί και να εγκριθεί από την Ολομέλεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον συνολικό έλεγχο του ΣΔΟΕ στη λίστα «Λαγκάρντ» φαίνεται να προκύπτει ότι η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 150.000 ευρώ, όπως απαιτεί ο νόμος για να παραπεμφθεί για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Οι νέες εξελίξεις φαίνεται να δρομολογούνται μετά τα έγγραφα του γαλλικού υπουργείουΟικονομικών που έφθασαν στην Προανακριτική Επιτροπή και από τα οποία προκύπτει ότι η Γαλλία επίσημα διαβίβασε στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών την λίστα «Λαγκάρντ» για να αξιοποιηθεί μόνο φορολογικά.

Επίσης, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες ο έλεγχος του ΣΔΟΕ για τους συγγενείς του Γιώργου Παπακωνσταντίνου καταλήγει σε βάρος τους καθώς δεν μπορούν να δικαιολογήσουν όλα τα ποσά που βρέθηκαν στο όνομα τους.

Σημειώνεται ότι το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ αναμένεται να σταλεί στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση, μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Στο μεταξύ, στην Προανακριτική Επιτροπή καταθέτει απόψε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚΓιάννης Ραγκούσης καθώς σε δηλώσεις του είχε κάνει λόγο για περίεργες συμπεριφορές μελών του υπουργικού συμβουλίου γύρω από την υπόθεση της λίστας «Λαγκάρντ».

Τουλάχιστον 33 ονόματα της λίστας έκαναν χρήση της ρύθμισης Παπακωνσταντίνου

Την ίδια ώρα, στην Επιτροπή εστάλη η πρώτη λίστα με τα στοιχεία όσων εκμεταλλεύθηκαν την ευνοϊκή ρύθμιση Παπακωνσταντίνου και επαναπάτρισαν χρήματα το 2010.

Η λίστα εστάλη από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς στην Προκαταρκτική Επιτροπή και περιλαμβάνει 33 ονόματα. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν πρόκειται για ολοκληρωμένο κατάλογο, καθώς στο ΣΔΟΕ έχουν στείλει στοιχεία 29 τράπεζες ενώ τα ονόματα προέρχονται μόνο από τρεις τράπεζες. 

Τα ποσά, τα οποία επαναπατρίσθηκαν από τράπεζες του εξωτερικού, ποικίλουν και φθάνουν μέχρι το ύψος των 6,2 εκατ. ευρώ.
http://newpost.gr

Read more...

ΕΚΤΑΚΤΟ... ΩΡΑ 12 ΚΑΙ 30...! ΚΑΙΓΕΤΑΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ... ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ...!!

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΔΟΡΟΦΡΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΡΑ!

kyparissia-news.blogspot.gr_ Μεγαλη πυρκαγια βρισκεται σε εξελιξη αυτη τη στιγμη στην εξοδο της Κυπαρισσιας προς Φιλιατρα.
Οι ισχυροι ανεμοι εχουν δωσει ενταση στο φαινομενο και η κατασταση δειχνει προς το παρον ανεξελεγκτη καθως οι φλογες καινε γεωργικες εκτασεις και θερμοκηπια οσο και οποια πυκνη βλαστηση υπαρχει στη περιοχη.Στο σημειο εχουν φθασει πυροσβεστικες οχηματα και κατοικοι οι οποιοι προσπαθουν με οποιο τροπο να κατασβεσουν τη φωτια.

Πυρκαγια και στο Μεμι

Αλλη μια μεγαλη πυρκαγια βρισκεται σε εξελιξη στη περιοχη Μυρε'ι'κα-Μεμι κατω απο το Κοιμητηριο του Αγ.Γεωργιου.

Η φωτια καιει ελαιοδενδρα,θαμνους,γεωργικες εκτασεις.

Πυρκαγια πισω απο το γηπεδο - Φοβος για συνενωση των πυρκαγιων!


3ο μετωπο της φωτιας ανοιξε πριν ωρα στη περιοχη που βρισκεται πισω απο το γηπεδο,στα νοτιοδυτικα ορια της πολης οπου βρισκονται θαμνοι και ελαιοδεντρα ενω ηδη η πυρκαγια ανεξελεγκτη ειναι μεσα στη πολη και καιει σπιτια!

Φοβοι οτι τα μετωπα στη περιοχη της Γιαννιτσαινας οπου χτυπηθηκαν οι πρωτες κατοικιες και πισω απο το γηπεδο θα συνενωθουν.

Πλεον η κατασταση με τους ισχυρους ανεμους να διασπειρουν φλογες και θρυαλλιδες παντου δειχνει απελπιστικη και η Κυπαρισσια μας βρισκεται σε κατασταση εκτακτου αναγκης!

Οποιος μπορει με γεωργικα μηχανηματα,υδροφορες κλπ ας συνδραμει το υπερανθρωπο εργο της Πυροσβεστικης!

kyparissia-news.blogspot.gr
.stoxos.gr

Read more...

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2012 ΔΕ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ...


Οδηγίες προς φορολογουμένους, χωρίς πολλές επίμαχες λεπτομέρειες που χρειάζονται να γνωρίζουν πριν καταθέσουν τις δηλώσεις τους οι πολίτες, περιλαμβάνει το «βιβλιαράκι» που ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών. Στις 72 σελίδες του ...
δεν γίνεται λόγος για το ύψος των τόκων πέραν του οποίου πρέπει να δηλώνονται στο Ε1.
Για πρώτη φορά όμως, το φυλλάδιο δεν εκτυπώθηκε αλλά αναρτήθηκε στο ίντερνετ. Δεν προλογίζεται πλέον από τον υπουργό Οικονομικών αλλά από τον επικεφαλής του φοροελεγκτικού μηχανισμού, γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ.Χ.Θεοχάρη που ζητά από τους πολίτες να συνεργαστούν με τους εφοριακούς υπαλλήλους.

Στο σημείωμά του ο κ.Θεοχάρης τονίζει τις αλλαγές που παρουσιάζει το νέο σύστημα υποβολής των δηλώσεων. Όπως αναφέρει:


  • Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτής της δήλωσης (έντυπο Ε1) να διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο με εκείνο του προηγούμενου έτους.
  • Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος.
  • Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο.
  • Αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών είτε είναι ιδιοκατοικούμενες είτε είναι μισθωμένες είτε δωρεάν παραχωρούμενες.
  • Από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου που ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
Επισημαίνεται ότι ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε ξεχωριστή σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από τους φορολογουμένους, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Τέλος, για θέματα που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες οι οποίες δίνονται μέσω αυτού του φυλλαδίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Πηγή : protothema.gr

Read more...

"Κλείδωσε" το νέο ραντεβού...
Μετά το αδιέξοδο για το αντιρατσιστικό, στη χθεσινή συνάντηση των πολιτικών αρχηγών (Σαμαρά - Κουβέλη - Βενιζέλο), ορίστηκε νέο ραντεβού στο Μαξίμου για την Πέμπτη, στις...
6 το απόγευμα...

Read more...