Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Μετά από αξιολόγηση Παύση καθηκόντων για την πλειοψηφία των διοικητών των νοσοκομείων


Παύση καθηκόντων για την πλειοψηφία των διοικητών των νοσοκομείων

Αθήνα
Παύση καθηκόντων για την πλειοψηφία των διοικητών των δημοσίων νοσοκομείων καθώς και των αναπληρωτών τους, αποφάσισε η πενταμελή επιτροπή του υπουργείου Υγείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής τους, με τη διαδικασία προφορικής συνέντευξης.

Πιο συγκεκριμένα, από τους 71 διοικητές που αξιολογήθηκαν, οι 59 (44 διοικητές και 15 αναπληρωτές διοικητές) παύονται από τα καθήκοντά τους και οι 12 (8 διοικητές και 4 αναπληρωτές διοικητές) παραμένουν στις θέσεις τους. Σημειώνεται ότι 9 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους.

Για την πλειονότητα των περιπτώσεων για τους οποίους η επιτροπή εισηγήθηκε θετικά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε την παραμονή τους. Υπήρξαν, ωστόσο, και κάποιες περιπτώσεις διοικητών για τους οποίους -παρά τη θετική εισήγηση της επιτροπής- το υπουργείο συνεκτιμώντας το συνολικό τους έργο και τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, καθώς και διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης στα νοσοκομεία που διοικούν, έκρινε ότι η παραμονή τους στις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης δεν θα βοηθούσε στην προσπάθεια που καταβάλλει το υπουργείο Υγείας  για σταθεροποίηση του συστήματος και  αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου «η επιτροπή αξιολόγησης στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων τόσο των διοικητών όσο και των αναπληρωτών διοικητών εισηγήθηκε- κατά πλειοψηφία- αρνητικά. Για τους συγκεκριμένους, η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε παύση των καθηκόντων τους».

Η διαδικασία αξιολόγησης διήρκεσε δέκα μήνες με ευθύνη των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ). Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας «η εν λόγω διαδικασία ήταν ανοιχτή, διαφανής και για πρώτη φορά η επιτροπή δεν ήταν κυβερνητικά ελεγχόμενη».

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι από τους αποχωρίσαντες διοικητές και αναπληρωτές που αμφισβητούν την διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, καθώς όπως υποστηρίζουν οι αποφάσεις για τις αποπομπές τους ήταν προειλημμένες. 

Νέα προκήρυξη για την κάλυψη των κενών θέσεων


Για την κάλυψη των κενών θέσεων το υπουργείο έχει ήδη δημοσιεύσει τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Πέραν των όσων ίσχυαν και σε ανάλογες προηγούμενες προκηρύξεις, αυτή τη φορά θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική της υγείας ή άλλος συναφής τίτλος στη διοίκηση και στα οικονομικά.
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
- Η επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από τις θέσεις που υπηρέτησαν καθώς και τη γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.
- Η γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσης γλώσσας της ΕΕ που προκύπτει από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, η σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει επάρκεια.
- Οι σπουδές στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες του εξωτερικού.
- Το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
- Η προσωπικότητα και την εκτίμηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και θα προκύψει από την προφορική τους συνέντευξη.
- Η δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
- Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενούς τους εργοδότες.
- Το κοινωνικό έργο (συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις).
Μαίρη Μπιμπή
health.in.gr

Read more...

Μειώσεις 5% -20% για τους καταναλωτές της ΔΕΗ...


Μειώσεις από 5% έως 20% για τους καταναλωτές της ΔΕΗ

Σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για το 2016, με περιορισμό των λεγόμενων μονοπωλιακών χρεώσεων, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Πρόκειται για τις χρεώσεις που αφορούν στη χρήση των Δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιδοτεί, μεταξύ άλλων, την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, για τους οικιακούς καταναλωτές οι νέες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, που θα ισχύσουν από την Πρωτοχρονιά του 2016, είναι μειωμένες κατά 5,4% σε σχέση με τις ισχύουσες, ενώ για τα δίκτυα μεταφοράς η μείωση θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίοου του 2016 και είναι 12,5% στο σκέλος ισχύος και 3,91% στο σκέλος ενέργειας. 

Τα τέλη διανομής για τους οικιακούς πελάτες παραμένουν «παγωμένα» στα επίπεδα του 2015.

Συνολικά, τα νέα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για την πλειονότητα των καταναλωτών θα είναι μειωμένα την επόμενη χρονιά, με εξαίρεση τις χρεώσεις για ορισμένες κατηγορίες μεγάλων καταναλωτών, όπου ισχύει «πάγωμα» των χρεώσεων ή αυξήσεις.

«Οι αποφάσεις επιφέρουν συνολικά σημαντική μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες καταναλωτών ή κατ' ελάχιστον, μια σχετική σταθεροποίηση (αποτροπή ή συγκράτηση έντονων μεταβολών) για την περίπτωση των πελατών ΥΤ και ΜΤ με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 13 GWh, σηματοδοτώντας έτσι την ομαλή προσαρμογή των εν λόγω χρεώσεων στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου» αναφέρει σχετικά η ΡΑΕ.

protothema.gr

Read more...

Άνοιξε ο δρόμος για το νέο ΕΣΠΑ...


Νέα Προγραμματική Περίοδος, νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Τη δυνατότητα να υποβάλει αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ εντός του 2015, και κατά συνέπεια να...
εισρεύσουν πρόσθετοι ευρωπαϊκοί πόροι, άνοιξε η ολοκλήρωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη, η οποία έχει ολοκληρώσει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παράλληλα, τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί, από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) διαχείρισης των τεσσάρων προσκλήσεων που έχουν ήδη προδημοσιευτεί, αλλά και για όλες τις δράσεις επιχειρηματικότητας του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προκήρυξη αυτών των τεσσάρων δράσεων επιχειρηματικότητας δεν εξαρτάται από την προηγούμενη επιλογή του ΕΦ, αφού η προκήρυξη των προσκλήσεων μπορεί να γίνει παράλληλα με τη διαδικασία επιλογής του ΕΦ.

«Υπό αυτό το πρίσμα ολοκληρώνεται η ουσιαστική ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, που θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της απασχόλησης με σκοπό την τόνωση συνολικά των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Read more...

Τα γυρνάει τώρα η γερμανική πρεσβεία για "Die Welt"...


Κάνει λόγο για "υποθετική εσωτερική αλληλογραφία"...
Για «υποθετική εσωτερική αλληλογραφία» κάνει λόγο τωρα η γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, σχολιάζοντας το δημοσίευμα της εφημερίδας "Die Welt" περί «ακυβέρνητου καραβιού» για...
την πορεία της αξιολόγησης, που επικαλείται έκθεση της πρεσβείας. Το δημοσίευμα πυροδότησε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης την Κυριακή, ωστόσο τη Δευτέρα το Μαξίμου υποδέχθηκε με ανακούφιση την ανακοίνωση, καθώς ουσιαστικά διαψεύδει το επίμαχο δημοσίευμα.  

«Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός κ. Στάινμαϊερ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα επαίνεσε όλους τους συνομιλητές του και ειδικότερα τον Πρωθυπουργό, για τις επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των δύσκολων προκλήσεων, ενώπιον των οποίων βρίσκεται η Ελλάδα. Αντιμετώπιση στην οποία συνδράμει σε μεγάλο βαθμό και η Γερμανία» τονίζεται στο δελτίο Τύπου, ενώ η γερμανική πρεσβεία προσθέτει ότι «σε αυτό το πνεύμα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η Πρεσβεία συνεργάζονται στενά και εμπιστευτικά με όλες τις ελληνικές αρχές.»

«Ήταν μια βεβιασμένη κίνηση, και δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται από πίσω» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας για την επίμαχη έκθεση.

«Το καράβι μπάζει από παντού νερά και το ενδεχόμενο πολιτικού πνιγμού έχει σοβαρές πιθανότητες» παρατήρησε από την πλευρά του στον σταθμό μας ο Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας εμμέσως το δημοσίευμα της Die Welt. 

H ανακοίνωση:


«Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα παγίως δεν σχολιάζουν δημοσιεύματα του τύπου, τα οποία αφορούν υποθετική εσωτερική αλληλογραφία.

»Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός κ. Στάινμαϊερ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα επαίνεσε όλους τους συνομιλητές του και ειδικότερα τον Πρωθυπουργό, για τις επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των δύσκολων προκλήσεων, ενώπιον των οποίων βρίσκεται η Ελλάδα. Αντιμετώπιση στην οποία συνδράμει σε μεγάλο βαθμό και η Γερμανία.

»Σε αυτό το πνεύμα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και η Πρεσβεία συνεργάζονται στενά και εμπιστευτικά με όλες τις ελληνικές αρχές.»

  


Read more...

Ο Τσίπρας απαντά απο την ΕΡΤ στην "Die Welt" ...


Ο Τσίπρας απαντά απο την ΕΡΤ στην Die Welt για την «ακυβέρνητη χώρα»
...για την «ακυβέρνητη χώρα». 
 -Τα μηνύματα που θα στείλει απόψε ο πρωθυπουργός.
-Το παρασκήνιο της οργισμένης απάντησης του Μαξίμου στην εφημερίδα...
 Όλοι αναμένουν πλέον την αποψινή συνέντευξη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ (στις 21.45), ο οποίος αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης, αλλά και να στείλει μηνύματα προς...
διάφορες κατευθύνσεις. Κυρίως δε, να αποσαφηνίσει τι ακριβώς εννοούσε με την προειδοποίηση που διατύπωσε το βράδυ του Σαββάτου, κλείνοντας τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ότι «αν χρειαστεί θα ξανασυγκρουστούμε».

Η αποστροφή αυτή ερμηνεύτηκε ως μήνυμα στους δανειστές, με τους οποίους η κυβέρνηση είναι έντονα δυσαρεστημένη, καθώς θεωρούν ότι επιμένουν σε ακραίες απαιτήσεις, ειδικά για τις μειώσεις των συντάξεων. Οι σχέσεις των δύο πλευρών έτσι κι αλλιώς φαίνεται να έχουν διαταραχθεί εσχάτως παρά την πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος και την ανοχή που επιδεικνύει η τρόικα στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού.

Η κυβέρνηση αρχίζει να φοβάται ότι η τρόικα θα επιμένει διαρκώς στην πιο ακραία εκδοχή για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων το καλοκαίρι και αυτό δεν αφορά μόνο στο ασφαλιστικό, αλλά και σε άλλα θέματα, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, το αγροτικό, τα φορολογικά.

Μάλιστα μετά το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, η οποία έγραψε, επικαλούμενη πηγές από την ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα, ότι η πρώτη
 αξιολόγηση δεν αποκλείεται να παραταθεί μέχρι και τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού, άρα κα καθυστερήσει κι άλλο η συζήτηση για το χρέος, και ότι η Ελλάδα είναι «πρακτικά ακυβέρνητη», ο εκνευρισμός για τη στάση των δανειστών, αλλά και ο προβληματισμός για τις πραγματικές επιδιώξεις ακραίων Γερμανικών κύκλων, φούντωσαν. 

Η οργίλη ανακοίνωση με την οποία απάντησε στο δημοσίευμα το Μέγαρο Μαξίμου είναι ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην κυβέρνηση, η ηγεσία της οποίας θεωρεί ότι σκόπιμα καλλιεργείται η αίσθηση της αποτυχίας του προγράμματος και μία εικόνα πολιτικής αστάθειας με διπλό στόχο: αφενός να επιβληθούν, μέσα σε ένα κλίμα γενικής αμφισβήτησης της ελληνικής προσπάθειας, τα πιο ακραία μέτρα και αφετέρου να επανακάμψουν τα περίφημα σενάρια περί «αριστερής παρένθεσης», ήτοι να προκύψει από το παράθυρο το σενάριο της οικουμενικής κυβέρνησης.

Οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, αφού πρώτα έκαναν την απαραίτητη έρευνα ως προς τις «πηγές» της εφημερίδας Die Welt, προχώρησαν σε μία σκληρή ανακοίνωση κάνοντας λόγο για αμετανόητους και εμμονικούς εχθρούς που παραπληροφορούν και σπεκουλάρουν. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της κυβέρνησης

«Για μια ακόμη φορά, οι αμετανόητοι και εμμονικοί εχθροί της Ελλάδας παραπληροφορούν και σπεκουλάρουν. Η Ελλάδα, ωστόσο, παρά τις επιθυμίες τους, που τις ονομάζουν προβλέψεις, υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Η ανακεφαλαιοποίηση έκλεισε με μεγάλη επιτυχία και κανείς δεν μπορεί πια να εκβιάζει, ούτε με κούρεμα καταθέσεων, ούτε με Grexit.

Εκτιμούσαν ότι θα ξαναφέρουν από το παράθυρο ό,τι δεν κατάφεραν τον περασμένο Ιούλιο. Απέτυχαν, και θα συνεχίσουν να αποτυγχάνουν. Είτε τους αρέσει, είτε όχι, θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι ο ελληνικός λαός επέλεξε κυβέρνηση που δεν είναι της αρεσκείας τους. Και το χειρότερο: Η Ελλάδα δεν είναι πια μόνη της στην Ευρώπη.

Περαστικά… ».


Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η σύγχυση που προκαλεί η συζήτηση για το μέλλον και την παρουσία στο ελληνικό πρόγραμμα του ΔΝΤ. Η Αθήνα θα ήθελε να επιτευχθεί μια λύση εξόδου του Ταμείου, το οποίο είναι συχνά εκείνος ο παράγοντας που ζητά τα πιο επαχθή μέτρα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει ότι είναι και αυτό που ταυτίζεται περισσότερο από κάθε άλλο δανειστή, με το ελληνικό αίτημα για ελάφρυνση του χρέους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα συζητά και πιέζει τους ευρωπαίους για μία καθαρή ευρωπαϊκή λύση στο ελληνικό πρόγραμμα.

πηγη protothema.gr

Read more...

Η απαξίωση και η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση Τράπεζες: Πως έγιναν «καπνός» 32 δισ. ευρώ


Η απαξίωση των τραπεζών και η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.
trapezew
Ούτε ένα ούτε δυο αλλά 32 δισ. ευρώ έγιναν «καπνός» τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στις τράπεζες εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας και της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης που έφερε τη χώρα ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ.
Στην πραγματικότητα, επισημαίνουν στελέχη τραπεζών, η ζημία για το τραπεζικό σύστημα ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ, καθώς πέραν του εκμηδενισμού της χρηματιστηριακής αξίας των τραπεζών, σημειώθηκε μεγάλη μείωση καταθέσεων (άνω των 45 δισ. ευρώ), αύξηση της εξάρτησης από τον ELA, επιδείνωση των «κόκκινων» δανείων κ.ά. Το καλοκαίρι του 2014 η χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είχε ανέλθει στα 33,4 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου οι τιμές με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αυξήσεις κεφαλαίου αντιστοιχούν σε αξία 747 εκατ. ευρώ για τους παλαιούς μετόχους των τραπεζών. Πρακτικά όλοι οι παλαιοί μέτοχοι έχασαν τα κεφάλαιά τους, με μεγάλες απώλειες για το ελληνικό Δημόσιο που ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος των τραπεζών ελέγχοντας το 67% της Τράπεζας Πειραιώς, το 66% της Alpha Bank, το 57,2% της Εθνικής Τράπεζας και το 35% της Eurobank. Η αξία των συμμετοχών του Δημοσίου, μέσω του ΤΧΣ, στις τράπεζες τον Ιούνιο του 2014 είχε διαμορφωθεί στα 19,6 δισ. ευρώ. Τότε μόλις είχαν ολοκληρωθεί οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, συνολικού ύψους 8,3 δισ. ευρώ, τις οποίες είχαν καλύψει κυρίως ξένοι επενδυτές.
Η δειλή ανάκαμψη της οικονομίας το 2014 και η προοπτική δυναμικού ριμπάουντ το 2015 είχε πυροδοτήσει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και το ΤΧΣ εξέτασε από τις αρχές του 2014 τις δυνατότητες να πωλήσει το σύνολο των μετοχών του σε ξένους επενδυτές. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκε η δυνατότητα υποβολής δημόσιων προσφορών προς τους κατόχους των warrants, ώστε το ΤΧΣ να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει στην πώληση των μετοχών. Στόχος ήταν να διατεθούν σε ξένους αρχικά το 1/3 των συμμετοχών του ΤΧΣ, ενώ είχε υπολογιστεί ότι από την πώληση των μετοχών, το ΤΧΣ θα μπορούσε να ανακτήσει περίπου 20 δισ. ευρώ δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος όσων είχε τοποθετήσει στο πλαίσιο της 1ης ανακεφαλαιοποίησης (25 δισ. ευρώ).
Ωστόσο, αυτό δεν έγινε. Η τότε πολιτική ηγεσία απέφυγε να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο με την αξιωματική αντιπολίτευση η οποία αντιδρούσε με πολύ έντονο τρόπο ακόμα και στην τότε ανακεφαλαιοποίηση που αποφασίστηκε από την ΕΚΤ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 24 Φεβρουαρίου σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την προωθούμενη (2η) ανακεφαλαιοποίηση τονιζόταν: «Στόχος της κυβέρνησης είναι να προλάβουν να παραχωρήσουν τις τράπεζες στο ιδιωτικό κεφάλαιο, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση και μπλοκάρει το “χάρισμα” των μετοχών, που κατέχει το ΤΧΣ! Δηλαδή, πρόκειται για ένα ακόμα δώρο στα διαπλεκόμενα συμφέροντα, που θα αποκτήσουν τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και μέσω αυτού ολόκληρης της οικονομίας σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών». Παράλληλα, προειδοποιούσε ότι «το σύνολο των ενεργειών και αποφάσεων θα ερευνηθούν διεξοδικά προκειμένου να αποδοθούν οι ενδεχόμενες σοβαρότατες ευθύνες, που αναλογούν σε όσους κριθούν ότι εμπλέκονται στις σκανδαλώδεις αυτές ενέργειες απαξίωσης και ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας στο ιδιωτικό κεφάλαιο, και ότι θα ζητηθεί η άμεση αποκατάσταση της ζημίας του Δημοσίου».
Η πρόωρη επιστροφή των τραπεζών στον ιδιωτικό τομεά εν πολλοίς πάγωσε και εν συνεχεία η χώρα παρασύρθηκε στη δίνη της πολιτικής αβεβαιότητας. Μετά τις πρόωρες εκλογές ακολούθησε μια παρατεταμένη πολύμηνη διαπραγμάτευση που προκάλεσε μεγάλη αβεβαιότητα στην οικονομία και αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Η απαξίωση κορυφώθηκε με την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών.
Έτσι η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση ολοκληρώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τιμών.
http://www.matrix24.gr/

Read more...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου...


Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου.
Συγκεκριμένα...
οι συντάξεις του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου αντί στις 4 Ιανουαρίου 2016

Όσον αφορά τις συντάξεις όλων των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, Δημόσιο κ.λ.π.), αυτές θα καταβληθούν στις 23 Δεκεμβρίου αντί στις 30 Δεκεμβρίου 2015.

Read more...

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα...


Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα

Νέο ανακάτεμα της τράπουλας στη φορολόγηση της αυτοκίνησης ετοιμάζει για το 2016 το υπουργείο Οικονομικών. Μετά τις αυξομειώσεις στα...
τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με το έτος ταξινόμησης και το ύψος του κυβισμού που έγιναν φέτος, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει σενάρια για νέες αλλαγές που θα επηρεάσουν αυτή τη φορά και τις λιανικές τιμές των καυσίμων. Στόχος των αλλαγών, όπως υποστηρίζουν στο οικονομικό επιτελείο, είναι να γίνει πιο δίκαιο το σύστημα φορολόγησης της αυτοκίνησης και να γίνει πράξη η επιδίωξη για μείωση των φόρων στην κατοχή των αυτοκινήτων με αύξησή τους ανάλογα με τη χρήση.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται:
- η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης (βενζίνη, ντίζελ) κατά 5 έως 10 λεπτά του ευρώ. Η αύξηση αυτή θα μεταφραστεί σε ενίσχυση των κρατικών εσόδων κατά περίπου 400 έως 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αν συνυπολογιστεί και η αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ που επιβάλλεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
- η σημαντική μείωση των τελών κυκλοφορίας κυρίως για τα οχήματα μεγάλης ηλικίας και πολύ υψηλού κυβισμού. Πρόκειται για οχήματα που επιβαρύνονται με πολύ υψηλά τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή άνω των 1.000 ευρώ και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους έχουν αναγκαστεί να καταθέσουν πινακίδες κυκλοφορίας
Η λογική είναι οι όποιες απώλειες εσόδων υπάρξουν από τη μείωση των τελών κυκλοφορίας να αντισταθμιστούν με αντίστοιχη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Οι σχεδιασμοί αυτοί διευκολύνονται και από το γεγονός ότι οι λιανικές τιμές των καυσίμων βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον των τελευταίων πέντε ετών λόγω της μεγάλης υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
Και μείωση τεκμηρίων
Στο πλαίσιο των αλλαγών αναμένεται να εξεταστεί και ο εξορθολογισμός των τεκμηρίων διαβίωσης για τα οχήματα μεγάλου κυβισμού. Αυτό συνεπάγεται σημαντική μείωση του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος για οχήματα άνω των 2.000 κυβικών.

capital.gr

Read more...

Ιστορική αλλαγή στη Βενεζουέλα...


telos-epoxis-gia-ton-tsabismo-sti-benezouela

Την αρχή του τέλους του Νικολά Μαδούρο και του τσαβισμού σηματοδοτεί η ευρεία νίκη της αντιπολίτευσης στις εκλογές στην Βενεζουέλα, για πρώτη φορά μετά από...
16 χρόνια στο κοινοβούλιο. Η αντιπολίτευση κέρδισε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο στο τέλος μιας ψηφοφορίας που σημαδεύτηκε από τη λαϊκή αγανάκτηση για την οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης.

Το Τραπέζι της Δημοκρατικής Ενότητας (MUD), ένας μεγάλος συνασπισμός της αντιπολίτευσης, απέσπασε 99 έδρες στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, δηλαδή μια πλειοψηφία των τριών πέμπτων, έναντι 46 εδρών για το Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας (PSUV) του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε η πρόεδρος του εθνικού εκλογικού συμβουλίου Τιμπισάι Λουσένα, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για ορισμένες έδρες μέχρι να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων. 

Η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, με ώρες καθυστέρηση, έγινε δεκτή σε ορισμένες γειτονιές του Καράκας με ζητωκραυγές και πυροτεχνήματα.

Αμέσως μετά, ο 53χρονος Νικολάς Μαδούρο απευθύνθηκε στον λαό σε τηλεοπτική του ομιλία. "Ηρθαμε με την ηθική μας, με την δεοντολογία μας, για να αναγνωρίσουμε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα, για να το αποδεχθούμε και να πούμε στη Βενεζουέλα μας ότι το Σύνταγμα και η δημοκρατία θριάμβευσαν", τόνισε ο πολιτικός διάδοχος του Ούγκο Τσάβες, ο οποίος ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας μετά τον θάνατό του τελευταίου το 2013.

Η αντιπολίτευση εδώ και μήνες θεωρείτο σε μεγάλο βαθμό το φαβορί των εκλογών, καθώς επωφελείτο από τη λαϊκή δυσαρέσκεια μεσούσης της οικονομικής κρίσης η οποία προκλήθηκε από την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, στη χώρα αυτή με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η νίκη της σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή μετά την άνοδο στην εξουσία του τσαβισμού το 1999, αν και αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι ο Νικολάς Μαδούρο ενδεχομένως να προσπαθήσει να περιορίσει τις εξουσίες του κοινοβουλίου για να αντισταθμίσει τη νίκη αυτή, με κίνδυνο να προκαλέσει διαμαρτυρίες.

Read more...

Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης Προς άρση των capital controls στο Χρηματιστήριο


Προς άρση των capital controls στο Χρηματιστήριο
  (Φωτογραφία:  Intime )

Αθήνα
Την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, μέσω υπουργικής απόφασης, προανήγγειλε στη διάρκεια συνάντησής του με εκπροσώπους του Τύπου, ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης.
Όπως επισήμανε, η σχετική υπουργική απόφαση έχει υπογραφεί, είναι πιθανόν ακόμα και εντός της ημέρας να πάρει ΦΕΚ, οπότε και να τεθεί σε ισχύ.
Ειδικότερα, στην άρση των περιορισμών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές που είχαν επιβληθεί τον περασμένο Ιούλιο προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του νέου προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χ. Γκότση.
Μετά την άρση των περιορισμών και οι έλληνες επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε αγορές μετοχών, χρησιμοποιώντας και το λεγόμενο «παλαιό χρήμα», ενώ κατά τους τελευταίους έξι μήνες μπορούσαν να αγοράσουν μετοχές μόνο με «νέο χρήμα».
Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2016 θα υπάρξει πλήρης άρση των κεφαλαιακών ελέγχων για την ελληνική οικονομία.
Ο κ. Γκότσης επισήμανε ότι σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών θα δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών στη χρηματιστηριακή αγορά στηρίζοντας την πραγματική οικονομία, ενώ τόνισε ότι στα σχέδια της νέας διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η δημιουργία αγοράς εταιρικών ομολόγων.
Τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι θα δοθεί παράταση της απαγόρευσης short selling στις τραπεζικές μετοχές τουλάχιστον έως τις 20 Δεκεμβρίου.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Τέλος για τις χάρτινες αποδείξεις...


Τέλος για τις χάρτινες αποδείξεις - Αφορολόγητο μόνο για χρήση πλαστικού χρήματος
Αφορολόγητο μόνο για χρήση πλαστικού χρήματος...

Τέλος στις χάρτινες αποδείξεις βάζει διάταξη νόμου που βρίσκεται στον δρόμο προς τη Βουλή. 
Πιο αναλυτικά, η 31η Δεκεμβρίου 2015 θα είναι η...
τελευταία ημέρα κατά την οποία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μαζεύουν χάρτινες αποδείξεις για να κλειδώσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, το υπουργείο Οικονομικών δεν θα αναγνωρίζει καμία έκπτωση δαπάνης η οποία δεν έχει γίνει με πλαστικό χρήμα ή μέσω τραπεζικής συναλλαγής, ώστε να χορηγήσει έκπτωση φόρου.

Παράλληλα, προωθείται και η σταδιακή σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών, έχει προβλεφθεί νομοθετικά από το 2011, αλλά δεν προχώρησε ποτέ. 

Αυλαία για τις χάρτινες αποδείξεις

Μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να κατατεθεί η διάταξη νόμου, σύμφωνα με την οποία από την 1η Ιανουαρίου 2016, προκειμένου να χτιστεί το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ (για όσους κερδίζουν το μέγιστο όφελος μείωσης φόρου 2.100 ευρώ) θα απαιτούνται αποδείξεις ίσες με το 10% του συνολικού εισοδήματος, με μέγιστο όριο 10.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι προσμετρώνται πάσης φύσεως αποδείξεις, αρκεί οι δαπάνες να έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα ή μέσω τράπεζας. Το ίδιο θα ισχύσει και για την έκπτωση των ιατρικών δαπανών. Από το μέτρο θα εξαιρεθούν ηλικιωμένοι (άνω των 75 ή 80 ετών) και κάτοικοι δυσπρόσιτων περιοχών.

Σύνδεση ταμειακών μηχανών με τη ΓΓΔΕ

Άλλη διάταξη θα ορίζει τη σταδιακή διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τη ΓΓΔΕ, μέτρο το οποίο έχει ψηφιστεί από το 2011 αλλά ουδέποτε έχει εφαρμοστεί.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση από τις αρχές του 2016, προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να έχει εικόνα σε κάθε απόδειξη η οποία εκδίδεται.

newpost.gr

Read more...