Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Βαλς: Δεν θα δεχθούμε κανέναν εκβιασμό από την Τουρκία...


Δεν θα δεχθούμε τον παραμικρό εκβιασμό της Αγκύρας για το προσφυγικό διαμηνύει ο Γάλλος πρωθυπουργός

Η Γαλλία θα υπερασπιστεί την Παρασκευή στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας στις Βρυξέλλες μια «αποτελεσματική συνεργασία» με την Άγκυρα σχετικά με το θέμα της υποδοχής και φιλοξενίας των προσφύγων, όμως «δε μπορεί να υπάρξει ο παραμικρός εκβιασμός» εκ μέρους της Τουρκίας,  επισήμανε...
ο πρωθυπουργός της χώρας Μανουέλ Βαλς.

Αυτή η συνεργασία δεν μπορεί εξάλλου να «οδηγήσει σε οποιαδήποτε επιπλέον δέσμευση για τη Γαλλία», υπογράμμισε ο επικεφαλής της σοσιαλιστικής κυβέρνησης ενώπιον των βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης, επισημαίνοντας ότι η Γαλλία θα τηρήσει την «υπόσχεσή» της να υποδεχθεί 30.000 πρόσφυγες, «όχι περισσότερους ούτε λιγότερους», στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την επανεγκατάσταση των προσφύγων.

Read more...

Οι βασικοί άξονες του κυβερνητικού σχεδίου Ανατροπές στο Δημόσιο-Το νέο σύστημα «κινητικότητας» των υπαλλήλων


Ανατροπές στο σύστημα κινητικότητας των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση φέρνει νέο θεσμικό πλαίσιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ Ä.Ó. ÏÓÅ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÔÇËÅÖÙÍÉÊÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ ÃÉÁ ÊÔÑÁÔÇÓÇ ÈÅÓÅÙÍ ÓÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÇÓ NEWSPHONE HELLAS (1110)
Βασική καινοτομία του σχεδίου είναι η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου υπουργείου, δημόσια υπηρεσίας, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δήμου ή περιφέρειας να έχει πρόσβαση στο σύνολο των θέσεων που θα καλύπτονται μέσω του προγράμματος.
Σε πρώτη φάση το νέο σύστημα προτείνεται να αφορά στην κάλυψη θέσεων εργασίας υπαλλήλων, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακά να επεκταθεί και στην κάλυψη θέσεων προϊσταμένων εάν αρθούν οι υφιστάμενες ακαμψίες του συστήματος (µη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία εάν ο προϊστάμενος δεν παραιτηθεί από τη θέση του).
Το προτεινόμενο πλαίσιο κινητικότητας τέθηκε σε προνομοθετική δημόσια διαβούλευση (προδιαβούλευση), προκειμένου πολίτες και οργανισμοί να καταθέσουν σχόλια και προτάσεις, οι οποίες αφού αξιολογηθούν θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο.
Οι κύριοι άξονες του νέου συστήματος είναι οι εξής:
α) Η κινητικότητα μεταξύ φορέων του δημοσίου θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα. Προτείνεται χρονικό διάστημα ενός έτους ως προστάδιο της μετάταξης, στο τέλος του οποίου θα οριστικοποιείται η τοποθέτηση στον νέο φορέα.
β) Η κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα μπορεί να έχει τη μορφή απόσπασης (προσωρινή μετακίνηση) εάν υπάρχουν κενές θέσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψή τους και σε περίπτωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
γ) Θα παρέχονται κίνητρα για κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά όπου παρατηρείται μειωμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τα κίνητρα αυτά θα έχουν σχέση με μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας μετά από τρία χρόνια και μοριοδότηση σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων.
δ) Θα υπάρχει η υποχρέωση παραμονής σε μια θέση μετά από διορισμό ή μετάταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα (προτείνεται η τριετία), ενώ θα προβλεφθεί ενιαίος καθορισμός ειδικών απαγορεύσεων για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού (όπως το νοσηλευτικό) ώστε να μην ανακύπτουν παρερμηνείες στη σχετική νομοθεσία.
Συντονιστικό ρόλο στην αξιολόγηση των αιτημάτων κάλυψης αναγκών σε προσωπικό στη δημόσια διοίκηση θα έχει η Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας που θα συσταθεί στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σε κάθε υπουργείο συστήνεται Υπηρεσία Κινητικότητας, η οποία θα διατηρεί βάση δεδομένων με τους υπηρετούντες υπαλλήλους με τα στοιχεία από το προσωπικό τους μητρώο (τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.), ενώ θα ανακατανέμει εσωτερικά τους υπαλλήλους με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και του εργασιακού προφίλ του καθενός.
Τα αιτήματα για την κάλυψη κενών θέσεων θα υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους στην Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας, η οποία αφού τα αξιολογήσει θα τα εισάγει σε βάση δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλες οι διαθέσιμες θέσεις στο Δημόσιο.
Έτσι οι υπάλληλοι θα γνωρίζουν πού ακριβώς υπάρχουν κενά και όσοι ενδιαφέρονται θα υποβάλλουν αιτήσεις μετακίνησης απευθείας στις υπηρεσίες που ζητούν προσωπικό.
Η εξέταση των αιτήσεων προτείνεται να γίνεται από τις υπηρεσίες υποδοχής βάσει καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι τα τυπικά προσόντα, ο χρόνος προϋπηρεσίας, η εμπειρία και η συνέντευξη.
Η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας δεν είναι τόσο απλή, καθώς απαιτείται γενική διοικητική αναδιάρθρωση, όπως η ηλεκτρονική «χαρτογράφηση» του προσωπικού και των κλάδων ανά φορέα και οργανική μονάδα, και η περιγραφή θέσεων εργασίας, στοιχεία απαραίτητα για τη συμμετοχή του κάθε φορέα στο νέο σύστημα.
http://www.matrix24.gr/

Read more...

Μελέτη για 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών...


Φίλης: Κατάθεση μελέτης για 20.000 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών

...κατέθεσε ο Φίλης...

Στην κατάθεση μελέτης για 20.000 διορισμούς την επόμενη τριετία προχώρησε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.

«Στόχος...
κοινός όλων μας είναι - μετά έξι χρόνια μνημονιακών πολιτικών και αδιοριστίας - να υπάρξουν επιτέλους μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις πανελλαδικές, ο κ. Φίλης ενημέρωσε πως «απομένει η υπουργική απόφαση για το ποσοστό που θα αναλογεί στους υποψήφιους του παλαιού και του νέου συστήματος, το οποίο θα προκύψει μετά τη μελέτη από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου των δηλώσεων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, των οποίων η διορία κατάθεσης έληξε πριν από λίγες ημέρες».

Για τη νέα σχολική χρονιά, ο υπουργός Παιδείας σημείωσε πως «ο προγραμματισμός και οι ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου, οι ενέργειες και οι αποφάσεις των 13 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι ενέργειες, η συνεργασία και οι αποφάσεις των 116 Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ πρέπει να στοιχίζονται σε ένα κοινό στόχο: Να ανοίξουν στις 12 Σεπτέμβρη με πλήρη λειτουργία τα σχολεία, Νηπιαγωγεία/Δημοτικά/Γυμνάσια/Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια».  

«Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών θα ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουνίου, ενώ οι αποσπάσεις όλων των ειδών θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουλίου» συμπλήρωσε. Επίσης, είπε ότι «αύριο, δημοσιεύεται πρόσκληση για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών όλων των σχολείων. Η 1η φάση της αναβάθμισης ξεκινά με τα σχολεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως τις 8 Απριλίου 2016».

Για την παρουσία εξωσχολικών παραγόντων στην τάξη «με το πρόσχημα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενημερώσεων», ο κ Φίλης είπε πως «το υπουργείο θα προχωρήσει στον επανακαθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την έγκριση και ένταξη εξωσχολικών φορέων και προσώπων  σε προγράμματα και δραστηριότητες». Για το προσφυγικό, ενημέρωσε πως συγκροτείται μια κεντρική επιτελική επιτροπή αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες από πανεπιστημιακούς και άλλους επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα στήριξης, εκπαίδευσης και ένταξης προσφύγων, καθώς και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε συναφή ζητήματα.

Ο κ. Φίλης ζήτησε από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις προτάσεις τους (ατομικές ή συλλογικές), «οι οποίες μπορούν να αφορούν πλευρές, επί μέρους ζητήματα ή την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της, στη σχετική ιστοσελίδα για το διάλογο στην παιδεία, αλλά και να οργανώσουν το επόμενο διάστημα συζητήσεις στο πλαίσιο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων των συλλόγων διδασκόντων».

Στην ομιλία του ο κ Φίλης εξέφρασε εξάλλου, την ικανοποίησή του γιατί όπως είπε «δημιουργήθηκε ένα σώμα στελεχών εκπαίδευσης που συνδυάζει δυο στοιχεία που είναι απαραίτητα σε κάθε ζωντανό θεσμό στη δημόσια διοίκηση, την εμπειρία αλλά και την ανανέωση. Ανανέωση που έφτασε σε ποσοστό το 60% αφού 70 από τους 116 Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλεγήκατε για πρώτη φορά».

Στη συζήτηση παρενέβησαν ο Γ.Γ. του υπουργείου, Γιάννης Παντής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Αντώνης Λιάκος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Κώστας Γαβρόγλου, ο πρόεδρος του ΙΕΠ, Γεράσιμος Κουζέλης και διευθυντικά στελέχη του υπουργείου. Στη συνέχεια ο διάλογος διαχωρίστηκε σε δύο συνεδριάσεις, μία με τους Διευθυντές της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και μία τους Διευθυντές της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωσή τους ο υπουργός Παιδείας θα έχει συνεργασία με τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές.

Read more...

Σχεδόν έτοιμα τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο...


Σχεδόν έτοιμα τα hotspots στην Ήπειρο

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται από τον στρατό οι εργασίες στα τρία κέντρα φιλοξενίας προσφύγων που ετοιμάζονται στην Ήπειρο.

Στην...
παλιά μαθητική εστία στα Δολιανά Πωγωνίου οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υποδομών σχεδόν έχουν τελειώσει και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φτάσουν εκεί τουλάχιστον 200 πρόσφυγες και μετανάστες, σύμφωνα με τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων.

Στο στρατόπεδο «Πετροπουλάκη» στην Φιλιππιάδα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και αναμένεται να ξεκινήσει, ίσως και εντός της ημέρας, το στήσιμο των σκηνών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο δήμος της περιοχής, οι υποδομές του παλιού στρατοπέδου, προς το παρόν, μπορούν να υποστηρίξουν τη φιλοξενία 700 προσφύγων για διάστημα οκτώ μηνών.

Στον διάδρομο του παλιού στρατιωτικού αεροδρομίου στην Κατσικά Ιωαννίνων δημιουργείται υποδομή για τη φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων. Ήδη, αντιμετωπίστηκαν ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης στον χώρο, ενώ προχωρούν οι εργασίες διαμόρφωσής του.

Σημειώνεται, ότι την περασμένη εβδομάδα μεταφέρθηκαν προσωρινά στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 162 πρόσφυγες από τη Συρία.

Read more...

Πνεύμα αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση του προσφυγικού...
...ζήτησε ο Πρωθυπουργός...

Σαρκισιάν: Η Ελλάδα θα καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες

Έκκληση στους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν την Ειδομένη και να μεταβούν στα κέντρα υποδοχής απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του ύστερα από τη...
συνάντησή του με τον Αρμένιο πρόεδρο, μετά τη τη χθεσινή προσπάθεια ομάδας προσφύγων να περάσει τα ελληνοσκοπιανά σύνορα από αφύλακτο σημείο μερικά χιλιόμετρα από την ουδέτερη ζώνη.
«Χθες είχαμε ένα απαράδεκτο γεγονός, την ενθάρρυνση των ανθρώπων αυτών από αγνώστους ίσως και από ομάδες που έοχυν τίτλο εθελοντών, τόσο να παραμείνουν στη μεθόριο όσο και να περπατήσουν σε αντίξοες συνθήκες να περάσουν τη μεθόριο» είπε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για εγκληματική συμπεριφορά, απέναντι σε ανθρώπους είναι απροστάτευτοι.
«Απευθύνουμε έκκληση στους πρόσφυρες στην Ειδομένη να εγκαταλείψουν την επίμονη προσπάθεια να παραμένουν στην περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί που έκλεισαν τον δρόμο να τον ξανανοίξουν», είπε.
Ο κ. Τσίπρας ζήτησε να μεταβούν στα κέντρα υποδοχής «και από εκεί και πέρα θα δουλεψουμε όλοι μαζι για την επιτάχυνση της διαδικασίας της νόμιμης μεταβασης τους στην Ευρώπη, μέσα από την επιτάχυνση της διαδικασίας της μετεγκατάστασης».
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στις ΜΚΟ να ελέγξουν αυτήν την παραπληροφόρηση, όπως είπε.
Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η προσφυγική κρίση δεν αφορά συγκεκριμένες χώρες, αλλά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, διαπίστωση στην οποία συμφώνησε και ο πρόεδρος της Αρμενίας Σ. Σαρκισιάν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας.
Όπως είπε ο κ. Τσίπρας μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού απαιτούνται συνεκτικές πολιτικές σε πνεύμα αλληλεγγύης.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε για άλλη μία φορά στην «τεράστια προσπάθεια της Ελλάδας για την υποδοχή χιλιάδων προσφύγων σε καθημερινή βάση, ώστε η υποδοχή να γίνει με τους καλύτερους ανθρωπιστούς όρους» ενώ σημείωσε πως ενημερώθηκε για τις αντίστοιχες προσπάθειες της Αρμενίας, που επίσης έχει υποδεχτεί πρόσφυγες.
Εχουμε δώσει από το υστέρημα των δυνατοτητων μας από την πρώτη στιγμή, είπε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ανέλαβε, βάσει των αποφάσεων της Ε.Ε., να υλοποιήσει υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν τις δυνατότητές της.
Όμως, πρόσθεσε, με απαράδεκτες μονομερείς ενέργειες κάποιων κρατών, ο βαλκανικός δρόμος έκλεισε. 
Το πρόβλημα της συσσώρευσης προσφύγων και μεταναστών στα βόρεια σύνορά μας δημιουργεί συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα διεθνές πρόβλημα σε διασυνοριακό πρόβλημα ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Σκόπια, απευθύναμε ΄εκκληση σε πρ΄σοφυγε ςκει ΜΚΟ ώστε οι πρόσφυγες νε φύγουν από τα πρόχειρα καταλύματα στη μεθόριο και να προσέλθουν στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. 
Ανέφερε ακόμη ότι Ελλάδα και Αρμενία στηρίζουν την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Συρία, τονίζοντας ότι ο τερματισμός του πολέμου στη χώρα αποτελεί βασικό άξονα «για την αντιμετώπιση του φαινομένου των χωρίς προηγούμενο προσφυγικών ροών από Συρία στην Ευρώπη».
«Ανοίξαμε δρόμους για την εμβάθυνση των σχέσεων με την Αρμενία»
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Αρμενία, είπε ότι με τον Αρμένιο πρόεδρος «ανοίξαμε δρόμους για την εμβάθυνσή τους».
Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η επίσκεψη του κ. Σαρκισιάν αντανακλά το υψηλο επίπεδο των σχέσεων των δυο χωρών, που έχουν, όπως είπε, ισχυρούς δεσμούς φιλίας.
Πρόκειται για σχέσεις που σφυρηλατήθηκαν σε δύσκολους καιρούς, που σημαδεύτηκαν από τη γενοκτονία των Αρμενιών και εις βάρος του ποντιακού ελληνισμού, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. 
Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αντηλλάγησσαν απόψεις για τις δυνατότητες περαιτερω ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών, λέγοντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκε ο οικονομικός τομέας, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν δυνατότητες «να προχωρήσουμε με πιο γρήγορα βήματα».

Βέβαιος ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να υπερπηδήσει όλες τις δυσκολίες δήλωσε ο Αρμένιος πρόεδρος Σερζ Σαρκισιάν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα.
Ο κ. Σαρκισιάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε, αλλά και την ικανοποίησή του για τις «εποικοδομητικές» συνομιλίες που είχε με τους κ. Τσίπρα και Παυλόπουλο.
«Οι προσεγγίσεις μας τόσο σε διμερές και διεθνές επίπεδο σε μέγιστο βαθμό συμπίπτουν», τόνισε ο Αρμένιος πρόεδρος, προσθέτοντας πως στη συνάντηση που είχε με τον κ. Τσίπρα συμφωνήθηκε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να αποκτήσει η διμερής συνεργασία νέα δυναμική.

Read more...

ΣΔΟΕ: Στο 43,24% το ποσοστό παραβατικότητας...Στο 43,24% έφτασε το ποσοστό παραβατικότητας σύμφωνα με στοιχεία του ΣΔΟΕ, που παρουσίασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφωνας Αλεξιάδης.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν...
υποθέσεις απάτης ΦΠΑ, από τις οποίες τα διαφυγόντα έσοδα ανήλθαν στα 71,7 εκατ. ευρώ, αλλά και συναλλαγές με πλαστά ή εικονικά στοιχεία. .

Αναλυτικά, σύμφωνα με το έγγραφο του ΣΔΟΕ, το οποίο παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφωνας Αλεξιάδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ., Χρήστου Μπουκώρου
Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) το έτος 2015 διενήργησε 11.359 προληπτικούς ελέγχους. Σε 3.159 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις με διαφορές προς καταλογισμό 5.738.764,06 ευρώ. Επιπλέον, διενεργήθηκαν 149 έρευνες, κυρίως φοροδιαφυγής, με συνολικά διαφυγόντα έσοδα 76.600.689,36 ευρώ. Από το σύνολο των ερευνών, 77 αφορούν σε υποθέσεις απάτης στο ΦΠΑ με συνολικά διαφυγόντα έσοδα 71.714.390,85 ευρώ.
Κατά το έτος 2015 το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενήργησε συνολικά 24.273 ελέγχους. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 10.496 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 421.029 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 43,24%. Στους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του θέρους 2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 27.07.2015 έως 20.09.2015, κατόπιν εντολής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδη.
Το χρηματικό ποσό, στο οποίο ανέρχονται συνολικά οι συναλλαγές που έγιναν με πλαστά και εικονικά στοιχεία για τις οποίες εκδόθηκαν Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015 και αφορούσαν στη χρήση 2015 αλλά και σε παλαιότερες χρήσεις, είναι 1.183.803.578,96 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό αφορά σε άθροισμα αξίας συναλλαγών και ότι για διάπραξη παράβασης από 17.10.2015 (Ν. 4337/2015) δεν καταλογίζονται πρόστιμα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ELENXIS, το πλήθος των καταλογιστικών πράξεων που εκδόθηκαν το 2015 ανήλθαν σε 32.693 με ποσό βεβαίωσης 3.964.676.296,51 ευρώ. Οι αντίστοιχες εισπράξεις για το 2015 ανήλθαν σε 15.727 με ποσό είσπραξης 386.701.407,82 ευρώ.

Read more...

Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση δηλώσεων Κατατέθηκε η τροπολογία, σώζονται από τεκμήρια άνεργοι, φοιτητές


Κατατέθηκε η τροπολογία, σώζονται από τεκμήρια άνεργοι, φοιτητές

Αθήνα
Σώζονται από τη τεκμαρτή φορολόγηση όσοι έχουν μικρά πραγματικά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση (άνεργοι, φοιτητές, νοικοκυρές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κτλ) και εφόσον αυτοί δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, όπως είχε προαναγγείλει.

Με την τροπολογία παρατείνεται ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας που ίσχυε για τους φορολογούμενους αυτούς το 2014 και προβλέπεται ότι εισοδήματα τα οποία αποκτούν περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, θα φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.

Κλείνοντας τα εκκρεμή θέματα, και ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, το υπουργείο κατέθεσε και διάταξη βάσει της οποίας στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προβλέπει τη φορολογική εξίσωσή τους με τα έγγαμα ζευγάρια.

Με άλλη διάταξη παρέχεται σε όσους συμμετέχουν σε επιχειρήσεις η δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν δήλωση οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της τροπολογίας, που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. ν. 4172/2013) ως προς τα εξής:

Τεκμήρια
: Παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2015 (ίσχυε για το 2014) η διάταξη της παρ. 35 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. που προβλέπει ότι, όταν το πραγματικό εισόδημα, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ (και εφόσον οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα), το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων (φορολογικός συντελεστής 22%, αντί 26%, και μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ).

Ο ανωτέρω τρόπος φορολόγησης εφαρμόζεται και εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αλλά το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων με συμμετοχή σε επιχειρήσεις.Προβλέπεται διαφορετική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Συγκεκριμένα, όπως όριζεται, «εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα οποία αποκτούν εισόδημα από τη διανομή κερδών στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.»

Για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβρίωσης. Στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και (στην περίπτωση αυτή) ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης με τους έγγαμους (κοινή κάλυψη τεκμηρίων και μεταφορά φορολογικών εκπτώσεων), εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά στο σύμφωνο συμβίωσης.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται, η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου.

» Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

» Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

» Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος, και για τα εισοδήματα της συζύγου του ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα.

» Ειδικότερα, οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:

α. Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος,

β. Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης που ασκεί τη γονική μέριμνα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 11.»

Α.Τ

Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Περιμένοντας τα πρακτικά αποτελέσματα Γρίφος η απόφαση Πούτιν για σταδιακή απόσυρση από τη Συρία


Γρίφος η απόφαση Πούτιν για σταδιακή απόσυρση από τη Συρία
Το πρώτο ζύγισμα της απόφασης, που στέλνει μήνυμα και στον Άσαντ, θα έρθει στη Γενεύη   (Φωτογραφία:  Associated Press )
Μόσχα
Σε ευθεία αντίθεση με την στρατιωτική εμπλοκή της Μόσχας στη συριακή σύγκρουση, η ανακοίνωση της σταδιακής απόσυρσης έχει αιφνιδιάσει τη διεθνή κοινότητα και τους αναλυτές: Ο διακηρυγμένος στόχος της αποστολής -σε αντίθεση με τα όσα λέει το Κρεμλίνο- κάθε άλλο παρά επιτεύχθηκε, και στην αναζήτηση εξήγησης οι παρατηρητές κοιτούν στη συγκυρία των διαπραγματεύσεων αλλά και στην εσωτερική κατάσταση στη Ρωσία.

Οι τίτλοι στα ξένα ΜΜΕ την επομένη των ανακοινώσεων του Πούτιν είναι ενδεικτικοί: «Μία κίνηση που ποτέ δεν θα προέβλεπαν οι στρατιωτικοί αναλυτές» γράφει ο βρετανικός Guardian, «η απόσυρση του Πούτιν έρχεται σε περίεργη στιγμή» είναι ο τίτλος της γερμανικής Sueddeutsche Zeitung, είδηση που «πυροδοτεί αχαλίνωτες εικασίες για τις προθέσεις της Ρωσίας» την χαρακτηρίζουν οι αμερικανικοί New York Times.

Όταν τον Οκτώβριο η Ρωσία είχε αποφασίσει να εμπλακεί στρατιωτικά στον εμφύλιο μετά από αίτημα (και προς υποστήριξη) του Άσαντ, όλοι το είχαν δει ως φυσικό επόμενο στάδιο στην υποστήριξη του συριακού καθεστώτοςκατά την ακόμη στρατιωτικά αδιέξοδη, για όλες τις πλευρές, σύγκρουση -και αναμενόμενη επιβεβαίωση των σκόρπιων αναφορών για κινήσεις ρωσικών δυνάμεων προς τη Συρία. Η εντελώς αντίθετη δηλαδή εικόνα των όσων ανακοίνωσε ο Βλ.Πούτιν τη Δευτέρα.

Σίγουρο είναι, όπως φρόντισε να σημειώσει η Ρωσία, ότι η ρωσική στρατιωτική παρουσία δεν θα εξαλειφθεί εντελώς -το χρονοδιάγραμμα της απόσυρσης είναι άγνωστο (επισήμως, υπό κατάρτιση), ο ρώσος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Ν.Πάνκοφ διαβεβαίωσε πως τα πλήγματα θα συνεχιστούν και όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται να υπάρξει «πισωγύρισμα» για τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 στη Συρία.

Επιπλέον, καθώς πλέον ήδη υπάρχει εμπειρία, μόνο ευκολότερη θα είναι στο άμεσο μέλλον ρωσική επιστροφή από ό,τι προηγουμένως -κάτι που επισημαίνει, για παράδειγμα, ο Αλεξέι Μαλασένκο του Κέντρου Carnegie της Μόσχας, όπως γράφει η γερμανική FAZ. 

Mία πλευρά της εξήγησης για την σταδιακή απόσυρση είναι αυτό που πάντα λέγεται για εμπλοκές στη δύσκολη Μέση Ανατολή -δηλαδή ο φόβος παγίδευσης σε τέλμα. «Η Ρωσία είχε εξαρχής πει πως δεν προτίθεται να μείνει μόνιμα στη Συρία, γνωρίζοντας τον κίνδυνο αδιεξόδου» λέει ο αναλυτής διεθνών σχέσεων Φιόντορ Λουκιάνοφ, σύμφωνα με τη γαλλική Liberation.

Αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι το πρώτο αποτέλεσμα που έχει η απόσυρση, και αναζητούν και εκεί τμήμα της εξήγησης: Όπως η εμπλοκή ήταν υποστήριξη στον Άσαντ, έτσι η απόσυρση είναι, εκ των πραγμάτων, άσκηση πίεσης στη Δαμασκό να εμπλακεί πιο αποφασισμένα στις διαβουλεύσεις για πολιτική διέξοδο.

H συγκυρία του νέου γύρου διαβουλεύσεων στη Γενεύη (με την επανέναρξη της οποίας συγχρόνισε την ανακοίνωση της απόφασης το Κρεμλίνο) είναι το πιο ξεκάθαρο από αυτήν την προσέγγιση. «Ο Πούτιν είναι πονηρός διαπραγματευτής, στέλνει μήνυμα στον Άσαντ να μην είναι πολύ σίγουρος» λέει στο αμερικανικό Bloomberg ο Τζόσουα Λάντις του Κέντρου Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα.

Στην ίδια λογική κινείται και η εξήγηση πως η Μόσχα θέλει για άλλη μία φορά να δείξει πως είναι «αναντικατάστατος εταίρος» στην επίλυση του Συριακού: Ως σημάδι καλής θέλησης, πιέζει έμμεσα τον Άσαντ καθιστώντας του σαφές πως έχει επιφυλάξεις για τις εξαγγελίες του πως θα ανακτήσει με στρατιωτική ισχύ όλη τη συριακή επικράτεια.

Όπως εξαρχής στην εμπλοκή υπήρχε η διάσταση ενίσχυσης της προβολής στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, η σταδιακή απόσυρση και το επακόλουθο βάρος στον Άσαντ επίσης δείχνει και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Μόσχα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων.

Και μάλιστα, όταν ενίσχυση της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής στη Συρία εκ των πραγμάτων σημαίνει έκθεσή της σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Συνδυαστικά, ο αναλυτής Αλεξάντερ Γκολτς αναφέρει στον Guardian: «Κανείς δεν ήθελε μετά την Ουκρανία να έχει σχέσεις με τη Ρωσία, και ο στόχος της συριακής εκστρατείας ήταν να αναγκαστεί η Δύση να συνομιλήσει ξανά με τη Ρωσία». «Αυτό συνέβη, και τώρα βγαίνουν από τη σύγκρουση με ελάχιστες απώλειες» προσέθεσε.

Ανάλογες είναι και αναφορές που ήθελαν τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία να είναι όλο και πιο ανήσυχη για την παρατεταμένη παραμονή στη Συρία.

Σε αυτό το κομμάτι του εσωτερικού σκηνικού προστίθενται, επίσης σε συνδυασμό με το ρόλο που έχει διεκδικήσει η Μόσχα στο διεθνές σκηνικό γύρω από τη Συρία, και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τη Ρωσία. «Πιθανώς να γίνεται ο υπολογισμός ότι η απόφαση Πούτιν [για απόσυρση] δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για να υπάρξει επιτέλους συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την παραγωγή πετρελαίου, καθώς αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα ήταν τεράστιας σημασίας για τη ρωσική οικονομία» αναφέρει ενδεικτικά η FAZ.

Κλείνοντας τις απόπειρες να δοθεί απάντηση στο γρίφο, η SZ καταλήγει σε μία βεβαιότητα: «Η απόφαση θα μετρηθεί σε δύο πεδία, το πρώτο ένα είναι πόσο θα μειωθεί ο βαθμός ρωσικής στρατιωτικής εμπλοκής και το δεύτερο το τραπέζι της Γενεύης».

Βασίλης Ψυχογιός
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Ένας ύποπτος «εξουδετερώθηκε» Βρυξέλλες: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό υπόπτων για τρομοκρατία


Βρυξέλλες: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό υπόπτων για τρομοκρατία
Εικόνα από παλαιότερη επιχείρηση των βελγικών αρχών   (Φωτογραφία:  Reuters )
Βρυξέλλες
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία του Βελγίου, με τη συνδρομή γάλλων αστυνομικών, σε προάστιο των Βρυξέλλων αναζητώντας έναν ή δύο άνδρες που σχετίζονται με την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση του περασμένου Νοεμβρίου στο Παρίσι.
©2016 Δεδομένα χάρτη Google
Χάρτης
Δορυφόρος
 Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εικόνα σε μεγέθυνση

Τέσσερις αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών σε σπίτι υπόπτου, ενώ όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο βελγικά μέσα ενημέρωσης ένας ύποπτος «εξουδετερώθηκε» στη διάρκεια της εφόδου.

Οι τρεις από τους αστυνομικούς τραυματίστηκαν στη διάρκεια της εφόδου στο διαμέρισμα στην περιοχή Φόρεστ των Βρυξελλών κι ένας τέταρτος στη διάρκεια των επιχειρήσεων που ακολούθησαν στη συνοικία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το νότιο τομέα της πόλης, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Reuters που βρίσκονται στο σημείο.

Η αστυνομία ζήτησε από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ σχολεία και νηπιαγωγεία που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση με την περιοχή που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί έκλεισαν, ανέφεραν περίοικοι.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα του Βελγίου επιβεβαίωσε ότι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 15.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας) στην κοινότητα Φόρεστ κατά τη διάρκεια μιας εφόδου «στο πλαίσιο των ερευνών των επιθέσεων στο Παρίσι» και ότι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά.

«Στο πλαίσιο της εφόδου, ομάδα που αποτελείτο από βέλγους και γάλλους αστυνομικούς επενέβη και δέχθηκε πυροβολισμούς, προφανώς από βαριά όπλα, ωστόσο θα είμαι πολύ προσεκτικός (στο να περιγράψω τις ακριβείς) συνθήκες» εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνέβ από το Αμπιτζάν, που επισκέπτεται.

Θα είμαι «προσεκτικός καθώς μια επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν θα προβώ σε περαιτέρω σχόλια από το να επιβεβαιώσω ότι πράγματι αυτό συνέβη» πρόσθεσε ο ίδιος.

Γύρω στις 16.30 τοπική ώρα κι ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει περιμετρικά τον δρόμο Ντριέ στο Φόρεστ, αντήχησαν εκ νέου πυροβολισμοί στην περιοχή, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο δήμαρχος του διαμερίσματος Φόρεστ των Βρυξελλών, όπου πραγματοποιήθηκε η έφοδος, είπε στην εφημερίδα Le Soir ότι ένας ή περισσότεροι άνθρωποι είχαν ταμπουρωθεί νωρίτερα σε διαμέρισμα και ότι δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι επιπλέον ενδέχεται να διαφεύγουν.

Δημοσιογράφοι του Reuters μετέδωσαν επίσης ότι άκουσαν πυροβολισμούς να πέφτουν, ενώ οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στους δρόμους περιμετρικά της περιοχής που είχε γίνει η έφοδος.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ επισήμανε ότι μονάδες της γαλλικής αστυνομίας συμμετείχαν επίσης στην έφοδο στη βελγική πρωτεύουσα, όπου οι ερευνητές πιστεύουν ότι σχεδιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου από νεαρούς Βέλγους και Γάλλους, ορισμένοι εκ των οποίων πολέμησαν στη Συρία.

«Η επιχείρηση συνδέεται με τις επιθέσεις του Παρισιού» δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ένας εκπρόσωπος τύπου του ομοσπονδιακού εισαγγελέα του Βελγίου.

Στρατιώτες παραμένουν στους δρόμους στις κεντρικές Βρυξέλλες, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters/Γαλλικό

Read more...

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει την απόσυρση της Ρωσίας από τη Συρία...


Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ την εξαγγελία του Κρεμλίνου για σταδιακή απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την πρώτη γραμμή της...
συριακής σύρραξης. 

To πρωί της Τρίτης (ώρα Αθήνας), ο προεδρεύων του Συμβουλίου Ασφαλείας ανέφερε πως και τα 15 μέλη του αποτιμούν «θετική» την ανακοίνωση της ρωσικής πλευράς.

Ο Γκασπάρ Μάρτινς, πρεσβευτής της προδρεύουσας του ΣΑ Ανγκόλα, ανέφερε πως το Συμβούλιο ενημερώθηκε αφ' ένός από τον επιτετραμμένο για τη συριακή κρίση Στέφαν ντε Μιστούρα για τις συνομιλίες στη Γενεύη και αφ' ετέρου από τον ρώσο πρεσβευτή Βιτάλι Τσούρκιν για τις ρωσικές αποφάσεις.

Υποστήριξε πως στο ΣΑ υπάρχει «διάθεση προς πιο θετική έκβαση» στη Συρία: «Όταν βλέπουμε δυνάμεις να αποσύρονται σημαίνει πως ο πόλεμος παίρνει άλλο ρυθμό, οπότε αυτό είναι καλό» ανέφερε.

Όσον αφορά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ο πρεσβευτής της Ανγκόλα ανέφερε πως μέλη του ΣΑ κάλεσαν τον ντε Μιστούρα να συμπεριλάβει «περισσότερες πλευρές» στις συνομιλίες, και συγκεκριμένα κουρδικές ομάδες -ωστόσο, αυτό να γίνει χωρίς να «επηρεαστεί η πρόοδος που βλέπουμε».

Read more...

Ποιος έδωσε το σύνθημα...


Ποιος έδωσε το σύνθημα για την έξοδο από την Ειδομένη;
...για την έξοδο από την Ειδομένη;...

Έναν παλαίμαχο Γερμανό πολιτικό ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ειδομένη συμπαριστάμενος στους πρόσφυγες «βλέπει» η εφημερίδα Bild ως τον...
συντάκτη του φυλλαδίου που πυροδότησε τη χθεσινή έξοδο εκατοντάδων προσφύγων από την Ειδομένη προς τα σκοπιανά σύνορα.

Πρόκειται για τον Νόρμπερτ Μπλουμ, έναν 81χρονο χριστιανοδημοκράτη πρώην υπουργό Εργασίας επί Χέλμουτ Κολ, ο οποίος παρά την ηλικία του το περασμένο Σαββατοκύριακο έστησε αντίσκηνο στην Ειδομένη, δίπλα στις άλλες σκηνές των προσφύγων, για να δείξει με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή του στο προσφυγικό δράμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το φυλλάδιο φέρει την υπογραφή του «Διοικητή Νόρμπερτ Μπλουμ παρότι παραδέχεται πως δεν είναι ιδιαίτερη ορατή.

Η διανομή του συγκεκριμένου φυλλαδίου ανάμεσα στους πρόσφυγες της Ειδομένης φαίνεται πως ώθησε εκατοντάδες από αυτούς να μαζέψουν τα ελάχιστα υπάρχοντά του και να ξεκινήσουν μια πορεία πέντε χιλιομέτρων προς τα Σκόπια διασχίζοντας μάλιστα έναν ιδιαίτερα ορμητικό χείμαρρο με αποτέλεσμα τρεις από αυτούς να βρουν τραγικό θάνατο.

ethnos.gr

Read more...