Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Από τη σύνταξη του Μαΐου οι μειώσεις στις επικουρικές

Σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις


Οι επικουρικές συντάξεις έως 250 ευρώ μειώνονται κατά 10% στο συνολικό ποσό
Οι επικουρικές συντάξεις έως 250 ευρώ μειώνονται κατά 10% στο συνολικό ποσό (Φωτογραφία: ΑΠΕ )


Αθήνα
Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012 μειώνονται οι επικουρικές συντάξεις, σύμφωνα με επείγον έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας.

Με το έγγραφο, παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» που ισχύει από τις 29 Φεβρουαρίου.

Η παρακράτηση θα ξεκινήσει με την καταβολή της σύνταξης του Μαΐου και θα ολοκληρωθεί τμηματικά, σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται ποσοστιαία μείωση, από 1-1-2012, στα ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από:

α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

β) τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),

γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,

δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ),

ε) τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και

στ) τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι συντάξεις που καταβάλλονται από τους παραπάνω φορείς επικουρικής ασφάλισης μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:

- Οι συντάξεις έως 250 ευρώ κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό.

- Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.

- Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό.

Εξαιρέσεις

Από τις νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, εξαιρούνται:

- Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992.

- Τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.

- Οι αιμορροφιλικοί, οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν. 612/1977, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες.

- Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους.

Σε περίπτωση καταβολής ασφάλισης στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μίας συντάξεων, οι μειώσεις υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά. Στις περιπτώσεις συντάξεων λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που υπόκειται σε μείωση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

Τέλος, και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από 1.1.2012 στο 50% του συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, επέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ανωτέρω ποσού (50% της συνολικής σύνταξης) που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

Σκανδαλίδης: Απέσυρε νομοσχέδιο για να μην καταψηφιστεί


Σε άρον – άρον απόσυρση του νομοσχεδίου για την λειτουργία «του Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ» το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει συγχωνεύσεις αγροτικών φορέων προχώρησε ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης μετά απόφαση των βουλευτών της ΝΔ να το καταψηφίσουν.

Αναλυτικά, ο κ. Σκανδαλίδης μιλώντας στην Ολομέλεια χαρακτήρισε «ανεύθυνη» την στάση της ΝΔ εξηγώντας ότι «αν και το νομοσχέδιο κατατέθηκε πριν την συγκυβέρνηση, η ΝΔ ουδέποτε προέβαλε ενστάσεις» και τόνισε ότι «Για λόγους αρχής και δεοντολογίας η κυβέρνηση αποσύρει το νομοσχέδιο».

Πρέπει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο υπουργός με μια σειρά αλλαγές, προσθήκες και τροποποιήσεις στις οποίες προχώρησε επιχείρησε να κάμψει τις ισχυρές ενστάσεις όμως και πάλι η ΝΔ δια του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου Κώστα Μουσουρούλη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσει.

Την ώρα που η ΝΔ ξεκαθάριζε τις προθέσεις της δεν είχε ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία και άρα η διαδικασία θα έληγε με δηλωμένες μεν τις αντιρρήσεις δίχως όμως αυτές να δημιουργούσαν μείζον πολιτικό ζήτημα.

Όμως, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία με αποτέλεσμα να ανατρέψει το σκηνικό.

Πάντως, για την απόφαση της απόσυρσης του νομοσχεδίου ο κ. Μάριος Σαλμάς (ΝΔ) δήλωσε ότι «Η ΝΔ στήριξε πενήντα νομοσχέδια εως σήμερα. Οτι ήταν χρήσιμο για την χώρα το στήριξε. Είχαμε συμφωνήσει με την δημιουργία της συγκυβέρνησης να στηρίξουμε ότι είχε σχέση με τους όρους που τότε είχαν τεθεί. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν ήταν στις υποχρεώσεις της κυβέρνησης Παπαδήμου».

Από την άλλη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης σημείωσε ότι «η κυβέρνηση το έβαλε στα πόδια»।
protothema.gr

Read more...

Πολιτική διαμάχη πυροδοτεί, εκ νέου, η απελευθέρωση των ταξί

Κόντρα για το νομοσχέδιο Βορίδη


Από τις κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί, το περασμένο καλοκαίρι
Από τις κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί, το περασμένο καλοκαίρι (Φωτογραφία: Reuters )


Αθήνα
Λίγες ημέρες μετά την ανοιχτή διαφωνία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Ραγκούση στο Υπουργικό Συμβούλιο επί του νομοσχεδίου Βορίδη για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των ταξί, το ΠΑΣΟΚ πήρε κεντρική θέση ότι οι ρυθμίσεις «δεν εκφράζουν καθ’ ολοκληρίαν» το Κίνημα.

Η Ιπποκράτους ζητά αλλαγές, ώστε να δοθούν νέες άδειες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και άνοιγμα της αγοράς για τα προμισθωμένα εννεαθέσια οχήματα -όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι η τρόικα θα εγκρίνει τις σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών.

Από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει την πρόταση του υπουργού Μεταφορών Μάκη Βορίδη, ενώ η δική της πρόταση είναι να τεθούν και κοινωνικά κριτήρια στην έκδοση νέων αδειών.

«Οι νέες άδειες να είναι αμεταβίβαστες για πέντε χρόνια. Να τεθεί περιορισμός στη μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε εννεαθέσια βαν. Να ληφθούν υπ' όψιν και κοινωνικά κριτήρια για την έκδοση νέων αδειών» δήλωσε ο εισηγητής της ΝΔ Μιχάλης Παπαδόπουλος στην αρμόδια Επιτροπή που συζητά το θέμα.

Από τον πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Τσιρώνης έθεσε στην Επιτροπή το πλαίσιο της πρότασης του κόμματός του, λέγοντας: «Επί της αρχής συμφωνούμε, ζητάμε όμως αύξηση συντελεστή για να βγουν νέες άδειες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τουριστικές περιοχές. Γενικά για την περιφέρεια πρέπει να το δούμε ανά περιοχή».

Αλλά και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ Απόστολος Νάνος και του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης
Παπαδημούλης, έκαναν λόγο για «φωτογραφικές διατάξεις», ενώ αναφερόμενοι στη διαδικασία του επείγοντος με την οποία συζητείται το νομοσχέδιο, με την οποία διαφωνεί και το ΠΑΣΟΚ, μίλησαν για διαδικασίες που υποβαθμίζουν το ρόλο του Κοινοβουλίου.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή σε δεύτερη ανάγνωση και το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.

Πάντως, ο κ. Βορίδης εμφανίστηκε ανοιχτός σε βελτιωτικές αλλαγές «μέσα από το διάλογο, τον οποίο θα συνεχίσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή».

«Υπάρχουν επιμέρους ζητήματα για να ρυθμιστούν. Αυτό είναι το νόημα του διαλόγου και το έκανε το υπουργείο στον διάλογο του με τους εταίρους προσπαθώντας να βρει τη χρυσή τομή» δήλωσε ο υπουργός.

«Σύρραξη» Ροντούλη-Βορίδη

Στο μεταξύ, επίθεση, με υπαινιγμούς για τη μετακίνησή του στη ΝΔ, εξαπέλυσε εναντίον του υπουργού Υποδομών Μάκη Βορίδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

«Υπάρχουν υπουργοί που πρέπει να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, αλλά η Βουλή πρέπει να κάνει τη καθαρή δουλειά», ανέφερε ο κ. Ροντούλης, ο οποίος δεν κατονόμασε πρόσωπα, ενώ πρότεινε να αποσυρθούν όλοι οι βουλευτές για να μην ψηφιστούν, όπως είπε, «τα νομοσχέδια με φωτογραφικές διατάξεις».

Έντονη ήταν η αντίδραση τόσο της προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Βάσως Παπανδρέου, που χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα υπονοούμενα του κ. Ροντούλη και του ζήτησε να ανακαλέσει.

«Είναι απαράδεκτο αυτό που είπατε. Πρέπει να ανακαλέσετε. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση και να μιλάτε για υπουργούς που κάνουν βρώμικη δουλειά και εμείς κάνουμε τη καθαρή δουλειά. Να μην βρίζετε. Δημοκρατικό είναι να μιλάτε με επιχειρήματα και να μην βρίζετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο ο κ. Ροντούλης όταν κλήθηκε από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ να κατονομάσει ποιους εννοεί, απάντησε δηκτικά, «φωτογραφίζοντας» τον κ. Βορίδη: «Είναι αυτοί που όταν ήταν σε άλλο κομματικό σχηματισμό, καυτηρίαζαν αυτές τις τακτικές και τώρα, υπό το πρόσχημα νεοφιλελεύθερων προταγμάτων, αποδέχονται τέτοιου είδους πρακτικές».

Εξίσου δηκτική ήταν και η αντίδραση του υπουργού Μεταφορών, ο οποίος, αφού υπεραμύνθηκε της διαδικασίας, τονίζοντας ότι το 90% του νομοσχεδίου αφορά μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας και πρέπει να ψηφιστούν μέχρι τέλη Μαρτίου, κατέληξε λέγοντας: «Τα άλλα, με τις βρώμικες δουλειές, τα αντιπαρέρχομαι μάλλον ως ασήμαντα».

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Οπλοστάσιο βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή της Βάρκιζας

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.


(Φωτογραφία: Eurokinissi )


Αθήνα
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ από οπλοστάσιο που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Βάρκιζας πριν από λίγες ημέρες.

Τα όπλα που βρέθηκαν, όπως αναφέρει «Το Βήμα» φέρεται να έχουν ομοιότητες με αυτά που χρησιμοποιούσε η οργάνωση «Σέχτα Επαναστατών», αλλά και άλλες οργανώσεις, ενώ εξετάζεται η περίπτωση να έχουν χρησιμοποιηθεί σε δολοφονικές ενέργειες που δεν έχουν ακόμη εξιχνιασθεί. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ίσως πίσω από τα ευρήματα της Βάρκιζας κρύβεται κάτι «ιδιαίτερα σημαντικό».

Πιο συγκεκριμένα, σε απόσταση λίγων μέτρων από απόμερη παραλία της Βάρκιζας βρέθηκαν μέσα στην θάλασσα τρία καλάσνικοφ με δώδεκα γεμιστήρες, ένα πιστόλι Μακάροφ των εννέα χιλιοστών, δύο πιστόλια μπερέτα 7,65 χιλιοστών και τρία πιστόλια browning, τρεις ξιφολόγχες και περίπου 300 σφαίρες, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίσθηκε και μια ηλεκτρονική πλακέτα.

Το οπλοστάσιο εντοπίστηκε από ερασιτέχνη δύτη που ενημέρωσε στη συνέχεια τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αττικής. Η υπόθεση ανατέθηκε σε πρώτη φάση στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβε την ανέλκυση των όπλων, την εξερεύνηση του βυθού αλλά και τη συγκέντρωση μαρτυριών σχετικά με τον εντοπισμό του οπλοστασίου.

Τα όπλα έχουν αποσταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ για βαλλιστικούς ελέγχους και για άλλα τυχόν ευρήματα. Για τον εντοπισμό των όπλων ενημερώθηκε αμέσως και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Οδηγίες προς τους...Υπουργούς

"Στις 6 Μαίου έχουμε εκλογές" φέρεται να είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος που εξήγησε στους "πράσινους" υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης Παπαδήμου ότι η Βουλή θα διαλυθεί την Μεγάλη Τετάρτη.

Ο κ.Βενιζέλος, απευθυνόμενος στον Σωκράτη Ξυνίδη που πρόσφατα ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει υποψήφιος στις εκλογές "γιατί δεν έχει τι να πει στους ψηφοφόρους του" είπε : "Δεν μπορώ να μαθαίνω από την τηλεόραση ότι δεν θα κατέβεις στις εκλογές. Τι σημαίνει δεν έχει τίποτα να πεις στους ψηφοφόρους σου; Το ΠΑΣΟΚ έχει να πει πολλά στους Έλληνες και εσύ θα είσαι στη μάχη μαζί μας".

Για τα ταξί: Θα ζητήσουν από τον υπουργό μεταφορών Μ.Βορίδη να δώσει άδειες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με πληθυσμιακά κριτήρια ,αποδεχόμενοι την "γραμμή Ρέππα". Την ώρα που μιλούσε για το συγκεκριμένο θέμα απευθύνθηκε στον Γιάννη Ραγκούση λέγοντας : "Εσύ Γιάννη που μιλάς με την τρόικα"! Και δεν ήταν λίγοι οι Υπουργοί που συμπέραναν ότι του έστειλε μήνυμα πως γνωρίζει ότι έχει "ανοιχτή γραμμή με τα στελέχη της τριμερούς".

- Στην τροπολογία για τους ημιυπαίθριους χώρους αποκάλυψε ότι ναι μεν θα αποσυρθεί αλλά το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει από τη Νέα Δημοκρατία να δεσμευθεί ότι η τροπολογία θα επανέλθει μετά τις εκλογές.

- Αποκάλυψε ότι θα έρθουν στη Βουλή οι τροπολογίες για την SIEMENS και μια πιο "ελαφριά εκδοχή για τα οικονομικά των κομμάτων".

-Ζήτησε να μπει τέλος στη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες।

enikos.gr


Read more...

Ο Βενιζέλος, με δεξί χέρι τον Τσουκάτο, επανιδρύει το ΠΑΣΟΚ...
Από νωρίς το πρωί της Κυριακής που βρισκόταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την ανάδειξη αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ, ο περίφημος στρατηγός (των θαλαμηγών) Θόδωρος Τσουκάτος, αυτός ο Ματαφιάς του κομματικού μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ.

Τα γραφεία του στη Πανεπιστημίου είχαν πάρει φωτιά.

Δεν κάνουμε πλάκα ο απίστευτος Τσουκάτος επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο και μάλιστα στο πλευρό του Βενιζέλου.

Το πρώτο επίτευγμα του Θόδωρου ήταν να εμφανίσει τους 98.000 που ψήφισαν τελικά τον Βενιζέλο, ως 200.000.

Όταν μάλιστα του είπαν τι πας να κάνεις, θα αντιδράσει ο Καρχιμάκης εκείνος απάντησε:

-Πείτε χαιρετίσματα στον Καρχιμάκη. Να μας πει ο Μιχαλάκης πόσους ψήφους πήρε ο Γιώργος το 2007 και μετά να έχει άποψη.

Τόσος τσαμπουκάς ο Τσουκάτος.

Με τον Θόδωρα λοιπόν ο πολύς Βενιζέλος- ο οποίος αμφισβητεί προκλητικά τον Παπαδήμο-θα επανιδρύσει το ΠΑΣΟΚ αφού πρώτα χτυπήσει τις εντός του κινήματος εστίες της διαφθοράς.

Φοβερή χώρα είμαστε। Ενα διαρκές πλυντήριο....
http://www.kourdistoportocali.com/articles/10467.htm

Read more...

Νέες διευκρινίσεις της ΔΕΗ για τις παράνομες “Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας”!...Σε σημερινή της ανακοίνωση, η ΔΕΗ παρέχει νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που χρεώνονται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού.

Όπως επισημαίνει, οι ΥΚΩ επιβάλλονται από την Πολιτεία στο πλαίσιο της μακροχρόνιας περιφερειακής και κοινωνικής πολιτικής που ασκεί για...
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού και είναι υποχρεωτικές για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τη ΔΕΗ.

«Οι χρεώσεις αυτές, προσθέτει, δεν αποφασίζονται κατά αυθαίρετο και μονομερή τρόπο από τη ΔΕΗ, αλλά καθορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας βάσει του πραγματικού κόστους παροχής των υπηρεσιών αυτών. Σε ότι αφορά τις χρεώσεις για την κάλυψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ για το 2012 αυτές καθορίσθηκαν με βάση την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 1527/2011, σε εφαρμογή των άρθρων 55 και 56 του πρόσφατου Νόμου 4001/2011, τα οποία ρυθμίζουν θέματα ΥΚΩ».

Η ΔΕΗ τονίζει τέλος ότι δεν καθορίζει μόνη της και δεν επιβάλλει ούτε ΥΚΩ, ούτε ρυθμιζόμενα τιμολόγια ρεύματος, ούτε το Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ), ούτε Τέλη ΑΠΕ, ούτε τα Δικαιώματα για τους τελωνειακούς (ΔΕΤΕ) κλπ...
http://news.princeoliver.comRead more...

Στο εδώλιο 4 πρώην διοικητές του Νοσοκομείου Τρικάλων...Ελισάβετ Παπανικολάου
Με την κατηγορία της «παράβαση καθήκοντος από κοινού και κατά μόνας κατ΄ εξακολούθηση», κατηγορούνται 14 άτομα του νοσοκομείου Τρικάλων, εκ των οποίων και 4 πρώην διοικητές του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με ...
πληροφορίες του trikalanews.gr την μήνυση, την κατέθεσε διοικητικός υπάλληλος του Νοσοκομείου και θα εκδικαστεί στις 11 Ιουνίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Τρικάλων.

Οι 4 πρώην διοικητές του Νοσοκομείου Τρικάλων που κατηγορούνται είναι οι Βασίλης Γκορίτσας, Γρηγόρης Βλαχάκης, Γεώργιος Βελαέτης και Αθηνά Πέτσα και τα υπόλοιπα άτομα είναι συνδικαλιστές και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου...Read more...

Η Άννα έκοψε τη χρηματοδότηση στο ίδρυμα Γ. Παπανδρέου

Η Άννα έκοψε τη χρηματοδότηση στο ίδρυμα Γ. Παπανδρέου
Απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης του Πνευματικού Ιδρύματος Γεώργιος Παπανδρέου από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η αίτηση αφορούσε την πράξη "Πνευματικό Ίδρυμα Γεώργιος Παπανδρέου: «Ψηφιακές υπηρεσίες παιδείας - πολιτισμού» Ελληνικής Ιστορίας" δημόσιας δαπάνης 1.648.497.9 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 154.940/ΨΣ5206-Α2 / 18-10-2011 Πρόσκλησης "Πρόσκληση Πολιτισμού".

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης διότι, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, δεν προσκομίζεται υπογεγραμμένο Πλαίσιο Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στην πρόσκληση, για την απόθεση του ψηφιοποιημένου υλικού της προτεινόμενης πράξης. Η προσκομισθείσα Προγραμματική Συμφωνία με την ΚτΠ Α.Ε. είναι υπογεγραμμένη από τον Ιούνιο του 2009, το δε αντικείμενό της αφορά σε άλλη πρόταση του δικαιούχου που είχε υποβληθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης 04_2.1 για λογαριασμό του φορέα Πρότασης.

Επίσης αναφέρεται ότι δεν προσκομίζεται απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Ιδρύματος για την υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του.

ΠΗΓΗ: www।euro2day.gr
http://newpost.gr

Read more...

Επίθεση της ΝΔ για τις προεκλογικές προσλήψεις

Μύρισε για τα καλά εκλογέςΕπίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με πρόσθετα στοιχεία, βάσει του πρωινού ρεπορτάζ του protothema.gr για προσλήψεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, κατέθεσε σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Γιάννης Μιχελάκης.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μιχελάκης αναφέρεται σε νέες ρουσφετολογικές προσλήψεις λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου καθώς με κοινή υπουργική απόφαση, την οποία συνυπογράφει ο κ. Βενιζέλος, υπουργοί του ΠΑΣΟΚ ενέκριναν την πρόσληψη από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 2.340 ατόμων με 8μηνες συμβάσεις ενώ βασιζόμενος στα στοιχεία του σημερινού μας αποκαλυπτικού ρεπορτάζ αναφέρθηκε και σε ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ στις 23 Μαρτίου 2012, για την πρόσληψη 1000 συνεργατών, καθορίζοντας μάλιστα τη λήξη υποβολής αιτήσεων μόλις στις 28 Απριλίου.
Διαβάστε εδώ http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=185761 το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του protothema.gr

Ο κ. Μιχελάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να πάρουν πίσω τις ρουσφετολογικές αυτές αποφάσεις και προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίσει ως κυβέρνηση τα αποτελέσματά τους.

Την ίδια ώρα, σε νέα μας αποκάλυψη, πληροφορούμαστε πως και η ΔΕΗ τη στιγμή που αυξάνει κατά 30% τα τιμολόγια των ήδη ταλαιπωρημένων καταναλωτών της, αποφάσισε την πρόσληψη 119 εργαζόμενων σε περιοχές όπως η Ρόδος, η Αττική (περιοχή που ενδιαφέρει εκλογικά τον ΥΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου), το Ηράκλειο της Κρήτης κ.ά.
Πρόκειται για ευθεία πρόκληση της διοίκησης της ΔΕΗ σε μια περίοδο που το ρεύμα κοστίζει χρυσάφι και οι Έλληνες δοκιμάζονται।
.protothema.gr

Read more...

Οκτώ νομοσχέδια πρέπει να περάσουν από τη Βουλή ως την Μ. Τρίτη...Εντονες επιφυλάξεις για το σχέδιο νόμου των ταξί που προτείνει ο Μ. Βορίδης...
Τον βέλτιστο δυνατό συντονισμό όλων των υπουργών, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς κανένα πρόβλημα το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ζήτησε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κ. Ευ. Βενιζέλος από τα στελέχη του κόμματος που...
μετέχουν στην κυβέρνηση υπό τον κ. Παπαδήμο σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος το απόγευμα της Δευτέρας.

Με βάση τη συζήτηση που έγινε, η εντύπωση που κυριαρχεί στο ΠαΣοΚ είναι πως πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών είναι η 6η Μαίου και βάσει αυτού η Βουλή πιθανότατα θα είναι ανοικτή έως την Μ. Τρίτη.

Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ψηφισθεί έξι έως οκτώ μείζονος σημασίας νομοσχέδια τα οποία εντάσσονται στο έργο που πρέπει να φέρει σε πέρας η κυβέρνηση. Σε αυτά συμπεριλαβάνονται το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης , ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας καθώς και το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που περιλαμβάνει την απελευθέρωση της αγοράς των ταξί, που παρουσίασε ο υπουργός Μεταφορών κ. Μάκης Βορίδης.

Για το νομοσχέδιο αυτό εξέφρασαν τις έντονες επιφυλάξεις τους πολλοί υπουργοί του ΠαΣοΚ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εισήγηση για το θέμα έκανε ο υφυπουργός Μεταφορών κ. Γ. Μαγκριώτης ο οποίος χαρακτηριστικά τόνισε ότι το νομοσχέδιο Βορίδη είναι... «νομοσχέδιο Λυμπερόπουλου».

Σχετική αναφορά έκανε και ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος ο οποίος επισήμανε πως ήταν εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη οι παρατηρήσεις της τρόικας για το νέο νομοσχέδιο για τα ταξί καθώς με τον τρόπο αυτόν εμφανίστηκε η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να είναι εντελώς ανακόλουθοι.

Υπενθυμίζεται ότι τις έντονες αντιδράσεις και επιφυλάξεις του είχε εκφράσει από την περασμένη Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην υπουργός Μεταφορών κ. Γιάννης Ραγκούσης ο οποίος δημοσιοποίησε και την αλληλογραφία με την τρόικα στην οποία φαινόταν η έγκριση που είχαν δώσει οι δανειστές για τη δική του εκδοχή της απελευθέρωσης της αγοράς των ταξί .

Κατόπιν αυτών και με συμφωνία των παριστάμενων στην κομματική σύσκεψη αποφασίστηκε ότι η τελική στάση του ΠαΣοΚ για το νομοσχέδιο θα καθορισθεί από τις αλλαγές που αναμένεται ούτως ή άλλως να παρουσιάσει ο κ. Βορίδης.

Σημειώθηκε δε ότι το ΠαΣοΚ δεν πρόκειται να αντιταχθεί στη μεταρρύθμιση και την απελευθέρωση της αγοράς καθςώβς το θέμα αποτελεί κατά τον πρωθυπουργό κ. Παπαδήμο μια από τις κρίσιμες προτεραιότητες προς επίλυση τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Τα κύρια θέματα στα οποία αναμένονται τροποποιήσεις είναι ο αριθμός των νέων αδειών που θα δοθούν και οι ρυθμίσεις για τα τουριστικά ταξί. Στην ίδια σύσκεψη ο κ. Βενιζέλος ζήτησε να σταματήσει κάθε δημόσια συζήτηση για το θέμα επιστροφής διαγραφέντων βουλευτών στο κόμμα το οποίο θα χειριστεί προσωπικά ο ίδιος στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Επιπλέον ο κ. Βενιζέλος ενημέρωσε ότι εν όψει αξιοποίησής τους σε κομματικές θέσεις δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές οι κ.κ. Ευ. Αργύρης , Νίκος Σαλαγιάννης και Βασίλης Γερανίδης...
BHMARead more...

«Αδυνατώ να είμαι συμμέτοχος σε μια καταστροφική πολιτική…»

Συνέντευξη Γ. Κασσάρα στη "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ" της ΡΟΔΟΥ, και στη δημοσιογράφο Μαρία Χονδρογιάννη 25.3.2012

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποστασιοποιείσαι από το κόμμα στο οποίο για 30 και πλέον χρόνια κατέθεσες ανιδιοτελώς την ψυχή σου. Όμως υπερισχύει η ευθύνη που έχεις απέναντι στη χώρα και στους συμπατριώτες που σε τίμησαν με την ψήφο τους και σε έστειλαν στη Βουλή. Γιατί, ναι μεν εκλέγεσαι με το πρόγραμμα ενός κόμματος, όμως οι πολίτες που σε ψηφίζουν σε στέλνουν στη Βουλή για να υπερασπιστείς το δημόσιο συμφέρον.

Αυτό δηλώνει σε συνέντευξη στη «δ» ο βουλευτής κ. Γιώργος Κασσάρας που ανήκει πλέον στο κόμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» που ίδρυσε μαζί με τους πρώην υπουργούς κ. Χάρη Καστανίδη και κ. Λούκα Κατσέλη εξηγώντας τους λόγους που τον ώθησαν να μην ψηφίσει το νέο μνημόνιο.

«Οργίζομαι για πολλές από τις αποφάσεις και από αυτά που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στα νησιά μας. Γιατί όχι μόνον δεν κάνουν αυτό που υποσχεθήκαμε για την υγεία, τις συγκοινωνίες, τη στελέχωση των υπηρεσιών, αλλά καταργούν και απαξιώνουν και τις υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες. Αυτή η πολιτική θα είναι καταστροφική για τα νησιά. Αδυνατώ να είμαι συμμέτοχος σε αυτήν την καταστροφική πολιτική», δηλώνει ο κ. Κασσάρας, προσθέτοντας πως η ασκούμενη πολιτική από τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν βυθίζει τη χώρα στη φτώχεια.

«Στο χέρι και στην ψήφο μας είναι να αλλάξουμε τους συσχετισμούς και την πολιτική αυτή. Καλώ τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από την ηττοπάθεια και τη μιζέρια και να συζητήσουν μαζί μας», επισημαίνει ο κ. Κασσάρας.

Η συνέντευξη του βουλευτή κ. Γιώργου Κασσάρα αναλυτικά:

Οι εξελίξεις με την ψήφιση του νέου μνημονίου σας οδήγησαν να μην το ψηφίσετε και τελικά να διαγραφείτε . Θεωρείτε πως πράξατε το καλύτερο δυνατό και για τη χώρα και για τους πολίτες που δεν αντέχουν πια άλλα βάρη;

Γιώργος Κασσάρας: Πράγματι ψηφίζοντας κατά συνείδηση, καταψήφισα το δεύτερο μνημόνιο, γιατί δυστυχώς συνεχίζει να επιβάλλει τα ίδια αδιέξοδα μέτρα σε βάρος του λαού, υποθηκεύει την εθνική περιουσία και περιορίζει την εθνική κυριαρχία της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι έπραξα σωστά, γιατί πιστεύω ότι αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Γιατί, ενώ οδηγεί στην εξαθλίωση του λαού, δεν βγάζει την χώρα από την κρίση. Και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να το καταλάβει, αφού όλοι είδαμε τα αποτελέσματα της αποτυχίας του πρώτου μνημονίου. Πρέπει να μπει ένα φρένο.

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να ενταχθείτε στο κόμμα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Χ. Καστανίδη και της κ Λούκας Κατσέλη;

Γ.Κ.: Για την ακρίβεια δεν εντάχθηκα, είμαι συνιδρυτής της Κοινωνικής Συμφωνίας. Συζητώντας με τους διαγραφέντες συναδέλφους βουλευτές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι απουσιάζει από το πολιτικό μας σκηνικό ένα κόμμα που θα καταρτίσει ένα Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ένα κόμμα που θα διαπραγματευθεί σθεναρά με τους δανειστές και με ελληνικούς όρους. Τα υπάρχοντα κόμματα είτε λένε ναι υποτακτικά είτε ένα στείρο όχι . Έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το νέο κόμμα στο οποίο παίζουν πρωτεύοντα ρόλο η Λούκα Κατσέλη και ο Χάρης Καστανίδης.

Θεωρείτε πως θα πρέπει το παράδειγμα σας να ακολουθήσουν ίσως και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν συμφωνούσαν με το περιεχόμενο του νέου μνημονίου;

Γ.Κ.: Οι επιλογές αυτές είναι πολύ σοβαρές προσωπικές αποφάσεις, που παίρνει ο κάθε πολιτικός συζητώντας πρωτίστως με τη συνείδησή του. Επομένως δεν μπορώ εγώ να πω τι πρέπει να κάνουν άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εκτός αυτού δεν φιλοδοξώ να γίνω παράδειγμα για κανένα. Απλά θέλω να νοιώθω καλά με τη συνείδησή μου και με τις αρχές μου. Πάντως γνωρίζω πως είναι αρκετοί οι βουλευτές αλλά και τα άλλα στελέχη που προβληματίζονται έντονα και θα ήταν καλό, κατά την άποψή μου, να επισπεύσουν την αλλαγή της στάσης τους, απέναντι σε αυτή την υφεσιακή και αδιέξοδη πολιτική.

Υπάρχουν προοπτικές ώστε το νέο κόμμα να μπει στη Βουλή; Γιατί θα πρέπει να το προτιμήσουν οι Δωδεκανήσιοι με την ψήφο τους στις εκλογές;

Γ.Κ.: Πιστεύω ότι η Κοινωνική Συμφωνία θα μπει σίγουρα στη Βουλή, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τις ίδιες απόψεις με μας. Συγκεκριμένα η βασική μας θέση θεωρώ πως αγκαλιάζει την πλειοψηφία του λαού: Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη, έχουμε ανάγκη στήριξης από τους εταίρους μας, αλλά από την κρίση δεν θα βγούμε εξαθλιώνοντας το λαό και υποθηκεύοντας τη χώρα. Αντιθέτως, θα ανακάμψουμε, στηρίζοντας τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας, που αποτελούν την πλειοψηφία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας μέσα από την ανάπτυξη και στηρίζοντας το κοινωνικό κράτος. Για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι πρέπει και οι Δωδεκανήσιοι να μας ψηφίσουν.

Πόσο δύσκολο είναι για ένα βουλευτή και ένα στέλεχος ΠΑΣΟΚ να αποστασιοποιείται από αυτό και να παρακολουθεί από την αντίπερα όχθη την πορεία του;

Γ.Κ.: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποστασιοποιείσαι από το κόμμα, στο οποίο για 30 και πλέον χρόνια κατέθεσες ανιδιοτελώς την ψυχή σου, όπως εγώ. Όμως υπερισχύει η ευθύνη που έχω απέναντι στη χώρα και στους συμπατριώτες, που με τίμησαν με την ψήφο τους και με έστειλαν στη Βουλή. Είναι τεράστια η ευθύνη αυτής της Βουλής απέναντι στη χώρα. Γιατί ναι μεν εκλέγεσαι με το πρόγραμμα ενός κόμματος, όμως αυτοί που σε ψηφίζουν δεν σε στέλνουν στη Βουλή για να υπερασπιστείς το κόμμα, αλλά το δημόσιο συμφέρον. Πολύ περισσότερο όταν το κόμμα κάνει τα αντίθετα από το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγη. Οργίζομαι για πολλές από τις αποφάσεις και από αυτά που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά στα νησιά μας. Γιατί όχι μόνον δεν κάνουν αυτά που υποσχεθήκαμε για την υγεία, τις συγκοινωνίες, τη στελέχωση των υπηρεσιών, αλλά καταργούν και απαξιώνουν και τις υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες. Αυτή η πολιτική θα είναι καταστροφική για τα νησιά και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη και την ερημοποίηση τους. Αδυνατώ να είμαι συμμέτοχος σε αυτήν την καταστροφική πολιτική.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα Δωδεκάνησα;

Γ.Κ.: Εγώ επιμένω σε τρεις βασικούς στόχους για τα Δωδεκάνησα, τους οποίους είχα αναδείξει στο προεκλογικό μου έντυπο γιατί θεωρώ ότι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των νησιών. Επιγραμματικά: Υγειονομική θωράκιση των νησιών. Αν δεν περιφρουρηθεί και διασφαλισθεί η ζωή των νησιωτών, όλα τα άλλα περιττεύουν.

Επαρκής συγκοινωνιακή σύνδεση των νησιών με τον Πειραιά και μεταξύ τους, με εφαρμογή επιτέλους και του μεταφορικού ισοδύναμου.

Ανάπτυξη και στελέχωση, όχι κατάργηση, των υπηρεσιών του κράτους στα νησιά, ώστε να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης.

Κοιτώντας τους πολίτες της Ρόδου και των υπολοίπων νησιών στα μάτια ποιο θα είναι το μήνυμα που θα θέλατε να τους στείλετε;

Γ.Κ.: Τους καλώ να απεγκλωβιστούν από την ηττοπάθεια και τη μιζέρια και να συζητήσουν μαζί μας. Να συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε μαζί, στους δρόμους της ελπίδας και της διεκδίκησης καλύτερης ζωής, που αξίζει σε εμάς και στα νησιά μας. Δυστυχώς, η ασκούμενη πολιτική από τα δυο κόμματα που συγκυβερνούν, βυθίζει τη χώρα στη φτώχια. Στο χέρι και στη ψήφο μας είναι να αλλάξουμε τους συσχετισμούς και την πολιτική αυτή.

Πόσο όμως δύσκολο είναι για τους πολιτικούς και τους βουλευτές να προσεγγίσουν τους πολίτες και να τους μεταφέρουν τις θέσεις τους όταν έχουν δεχθεί τόση πίεση από τα μέτρα που αποφασίστηκαν ; Με αυτό το δεδομένο πόσο δύσκολη θα είναι η προεκλογική περίοδος;

Γ.Κ.: Θεωρώ ότι οι πολίτες είναι δικαίως οργισμένοι με τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα . Η γενίκευση όμως είναι φασιστική πρακτική. Οι πολιτικοί δεν είναι όλοι ίδιοι, όπως και οι πολίτες. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι συμπατριώτες περιμένουν από εμάς τους πολιτικούς μιαν αχτίδα ελπίδας. Πολύ πιο έντονα αναζητούν την ελπίδα, αυτοί που καλόπιστα φωνάζουν. Αν τους πλησιάσεις με ειλικρίνεια και ευθύτητα, οι άνθρωποι αυτοί κατανοούν ότι αγωνίζεσαι για αυτούς, σε δέχονται και συμπορεύονται μαζί σου. Σε κάθε περίπτωση όμως καταδικάζω την βία με όλες της τις μορφές. Εικόνες σαν αυτές της επετείου της Ενσωμάτωσης, είναι απαράδεκτες και μόνον κακό προκαλούν στα νησιά. Η γνώμη μου είναι ότι τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει οι πολίτες να ακούσουν τα προγράμματα των κομμάτων και να επιλέξουν αυτά που ξέρουν και μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Πρέπει να επιλέξουν αυτούς που υπερασπίζονται τη συνέπεια λόγων και έργων.

Έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα μπορεί το κόμμα που θα έρθει πρώτο στις προσεχείς εκλογές να εξασφαλίσει και αυτοδυναμία;

Γ.Κ.: Πιστεύω ότι σήμερα είναι αδύνατον να επιτευχθεί αυτοδυναμία. Παρόλο που το ισχύον εκλογικό σύστημα, εντελώς αντιδημοκρατικά, χαρίζει 50 έδρες ως μπόνους στο πρώτο κόμμα, εν τούτοις ούτε έτσι θα κατακτηθεί η αυτοδυναμία. Οπότε μάλλον αναπόφευκτα, θα οδηγηθούμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας.

Το δεύτερο μνημόνιο έχει ψηφιστεί. Τι χρειάζεται όμως για να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και να δημιουργηθεί ανάπτυξη; Υπάρχουν ελπίδες για ανάκαμψη;

Γ.Κ.: Θα σας αναπτύξω τις θέσεις του κόμματος μου , της Κοινωνικής Συμφωνίας, για το πώς βλέπουμε εμείς την έξοδο της χώρας από την κρίση. Εμείς λοιπόν προτείνουμε την επείγουσα εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης, που υιοθετεί την διεθνώς αποδεκτή αρχή που λέει ότι πρώτιστο καθήκον είναι η ευημερία του λαού και όχι των δανειστών. Με βάση αυτήν την αρχή διαμορφώνουμε μια πολιτική εθνικών ισοδυνάμων που θα αντισταθμίσουν την ανορθολογική και υφεσιακή πολιτική του μνημονίου, προς μια κατεύθυνση αναπτυξιακή και κοινωνικά δίκαιη. Η πολιτική αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνει την κατάργηση των φοροαπαλλαγών των τραπεζών, την περιστολή της πραγματικής σπατάλης, τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, την ανασυγκρότηση του κράτους, την διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την παροχή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Με την επιτάχυνση της ροής κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις και την επανεκκίνηση των δημοσίων έργων, πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη. Είμαστε μικρή χώρα και δεν χρειαζόμαστε τεράστια κεφάλαια. Δυο τρεις μεγάλες επενδύσεις αν γίνουν, μπορεί να κινηθεί η αγορά.

Αποφασίστηκε προσφάτως να μην στηθεί εξέδρα για τους επισήμους στη Ρόδο και στην Σύρο που είναι η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτό είναι το βέλτιστο για να αποφευχθούν τα επεισόδια γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει για τα καλά ;

Γ.Κ.: Τι να σας πω; Είναι τραγικό. Ενώ η χώρα βουλιάζει, αναδεικνύεται σε κυρίαρχο ζήτημα η εξέδρα των επισήμων. Με συγχωρείτε αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία της απάντησης σε αυτήν την ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι σκοπίμως κάποιοι αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από τα πραγματικά του προβλήματα. Δεν θέλω να είμαι ένας από αυτούς. Εγώ την 25η Μαρτίου θα πάω στην Κάρπαθο, όπως προγραμματίσθηκε ένα μήνα πριν ( στην εκδήλωση των Απανταχού Καρπαθίων στην Αθήνα, προς τιμήν του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καρπάθου- Κάσου κ.κ. Αμβρόσιου) και θα παρακολουθήσω την παρέλαση από όπου μου πουν οι Καρπάθιοι. Αν θα είμαι μαζί με τον κόσμο ακόμη καλύτερα. Δεν έχω κανένα κόλλημα με τις εξέδρες. Με τις εκδηλώσεις αποδίδουμε όλοι τιμή στους ήρωες και δεν τιμώμεθα εμείς.

Ανοικτό παραμένει το θέμα των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ . Τι θα πρέπει να γίνει για να δοθεί μια σαφής απάντηση από τους έχοντες την ευθύνη;

Γ.Κ.: Γνωστή η θέση μου, πολλάκις διατυπωμένη. Αν ποτέ έλθει προς ψήφιση στη Βουλή η κατάργηση να παραιτηθούν άμεσα όλοι οι βουλευτές και οι επιλαχόντες.. Και να μην υπάρξουν υποψηφιότητες στις εκλογές, που υποχρεωτικά θα προκηρυχθούν, για την κάλυψη των θέσεων των παραιτηθέντων βουλευτών του Αιγαίου.

Όσο για τη θέση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ , είναι διατυπωμένη στην Ιδρυτική της Διακήρυξη και είναι η διατήρηση όλων των φορολογικών κινήτρων στην νησιωτική Ελλάδα.


Read more...

Στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο το θέμα του τόκου υπερημερίας Δημοσίου - ιδιωτών

Για οριστική κρίση


(Φωτογραφία: Associated Press )


Αθήνα
Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο θα αποφασίσει εάν είναι συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι το Δημόσιο για τις οφειλές του πρέπει να καταβάλει τόκο υπερημερίας 6%, ενώ οι ιδιώτες που οφείλουν στο Δημόσιο πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερο επιτόκιο (από 8,75% έως 12,25%).

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ η επίμαχη διάταξη που προβλέπει τη διάκριση μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών ως προς το ύψος του τόκου και παρέπεμψε το όλο θέμα προς οριστική κρίση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο λόγω της διχογνωμίας (αντίθετων αποφάσεων) μεταξύ των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

Πιθανότερες ημερομηνίες εκλογών η 29η Απριλίου και η 6η Μαΐου, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Εγκαταλείπεται η 13η Μαΐου

O πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος έχει επαφές με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για το θέμα της ημερομηνίας και άλλα ζητήματα σχετικά με τις εκλογές
O πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος έχει επαφές με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για το θέμα της ημερομηνίας και άλλα ζητήματα σχετικά με τις εκλογές (Φωτογραφία: Reuters )


Αθήνα
Ως πιθανότερες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των εκλογών παρουσίασε την 29η Απριλίου και την 6η Μαΐου ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής. Δεν απέκλεισε την 13η Μαΐου, ωστόσο όπως διεφάνη η συγκεκριμένη ημερομηνία φαίνεται να εγκαταλείπεται.

Αλλωστε, ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς επιθυμεί οι κάλπες να στηθούν το συντομότερο δυνατόν. Το ζήτημα της ημερομηνίας, καθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με τις εκλογές συζητά τις τελευταίες ημέρες με τους πολιτικούς αρχηγούς ο Λ.Παπαδήμος.

Αυτήν την ώρα, ο πρωθυπουργός συναντάται με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γ.Καρατζαφέρη.

Έχουν προηγηθεί οι συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευ.Βενιζέλο, τον πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, την γγ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα και τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ANT1, το πρωί της Δευτέρας, ο Παντελής Καψής ρωτήθηκε για τους σχεδιασμούς του Λουκά Παπαδήμου την επομένη των εκλογών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός θα λάβει τις αποφάσεις του μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.

«Ασφαλώς, δεν μπορώ εγώ να απαντήσω για λογαριασμό του. Είναι δικά του, προσωπικά ζητήματα. Το τι θα γίνει την επομένη των εκλογών, είναι προφανές ότι θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα» σημείωσε ο κ. Καψής για το ρόλο του Λουκά Παπαδήμου μετά τις εκλογές.

Ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε για το αποτέλεσμα των εκλογών ότι «αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ πιο ουσιαστική πολιτική συμφωνία ανάμεσα στα κόμματα που θα σχηματίσουν κυβέρνηση».

Τόνισε, δε: «Μείζον για εμάς, για την κυβέρνηση, είναι να εκφραστεί η φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία που υπάρχει στον ελληνικό λαό, να εκφραστεί και στη Βουλή».

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Στην Ελβετία στρέφονται οι έρευνες για τις αρχαιότητες που εκλάπησαν από την Ολυμπία...Στο εξωτερικό επικεντρώνονται οι έρευνες της Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας για τον εντοπισμό των αρχαιοτήτων που εκλάπησαν από το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας στις 17 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με... Τα Νέα, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση δέχτηκαν τις τελευταίες ημέρες μια πληροφορία πως πολλά από τα αντικείμενα αυτά βρίσκονται στην Ελβετία.

Ένα μήνα μετά τη ληστεία, η εκτίμηση των αστυνομικών που ασχολούνται με την υπόθεση είναι πως το χτύπημα που έμοιαζε με ερασιτεχνικό τελικά μόνο τέτοιο δεν ήταν. Τα εκθέματα που συνδέονται με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων μπορούν να έχουν πολλούς πιθανούς αγοραστές στον χώρο των σημαντικών συλλεκτών αρχαιοτήτων.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που προϊόντα αρχαιοκαπηλίας ταξιδεύουν στην Ελβετία ή που Έλληνες αρχαιοκάπηλοι επιλέγουν τη συγκεκριμένη χώρα ως ενδιάμεσο σταθμό, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας με τις 44 συλλήψεις. Είναι σίγουρα μια πληροφορία που εξετάζουμε πολύ σοβαρά και έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή των ομολόγων διωκτικών Αρχών» δηλώνει στα Νέα ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πολλές περιπτώσεις αρχαιοκαπηλίας, η Ελβετία έχει αποδειχθεί ένας σημαντικός σταθμός προτού τα κλεμμένα αντικείμενα μεταφερθούν είτε σε ιδιωτικές συλλογές είτε στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία ή την Ολλανδία όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτηση αρχαιοτήτων όπως αυτές που εκλάπησαν από το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία.
in.grRead more...

Προσχώρηση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντινίδη στο ΛΑΟΣΠροσχώρηση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντινίδη στο ΛΑΟΣ
Την προσχώρηση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρη Κωνσταντινίδη, στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γ. Καρατζαφέρης.

«Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης έχει καταγραφεί στη συνείδηση όλων των πολιτικών της μεταπολιτευτικής περιόδου ως ο πλέον ανιδιοτελής μαχητής της ζωής, εντός και εκτός του Κοινοβουλίου», δήλωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, καλωσορίζοντας τον κ. Κωνσταντινίδη στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Πρόσθεσε ότι γνωρίζει άριστα την οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς και ότι έχει ζήσει πολύ στο εξωτερικό και είναι αχθοφόρος μεγάλων εμπειριών।

http://newpost.gr/


Read more...

Η Αθηνά Δρέττα χρωστάει 8.437 ευρώ σε τιμολόγια βενζίνης ...
Εξώδικο, δέχτηκε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθηνά Δρέττα, επειδή το υπηρεσιακό της αυτοκίνητο βρίσκεται σε συνεχή κίνηση με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση βενζίνης.

Φυσικά το ...

έγγραφο διαμαρτυρίας, δεν στάλθηκε στην στο γραφείο του νομικού συμβούλου της κα Δρέττα επειδή έκανε πολλές βόλτες, αλλά επειδή το Υπουργείο χρωστάει στην εταιρία «Ελληνικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Ε.Π.Ε» το ποσό των 8.436,63 ευρώ λόγω κακοδιαχείρισης.
Για την ιστορία, να σας αναφέρουμε ότι σε κάθε δημόσιο όχημα υπηρεσιακών παραγόντων υπάρχει ένα μηνιαίο πλαφόν που μπορεί να καταναλωθεί. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση το αυτοκίνητο συγκεκριμένου τύπου, μπορεί να καταναλώνει κάθε μήνα, μόνο 125 λίτρα βενζίνης, αξίας 213 ευρώ περίπου( το ποσό κυμαίνεται ανάλογα με τα ανεβοκαταβάσματα της τιμής βενζίνης).

Φυσικά στην περίπτωση της Γ.Γ του Υπουργείου Εργασίας κάτι τέτοιο δεν ισχύει αφού υπάρχουν ανεξόφλητα ποσά για το υπηρεσιακό της αυτοκίνητο, εδώ και τρία χρόνια.

Το ευαγγελίζεσθε στην περιστολή των δαπανών και στην αναδιάρθωση του κράτους για μία νέα Ελλάδα, αφήνει στην προκειμένη, ακάλυπτο το Υπουργείο Εργασίας.

Το Έτος 2010, το πόσο του χρέους ανερχόταν στα 4.558,33 ευρώ. Για το 2011 στα 2.213,65 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Γ.Γ.Κ.Α και από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας του Σ.Ε.Π.Ε του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2011, το ποσό των 1.324,47.

Από τα παραπάνω ποσά, η Εταιρία προμήθειας βενζίνης έχει προβεί στην είσπραξή τιμολογίων αξίας 712,31 ευρώ και αυτό πάλι μέσω εξωδίκου με ημερομηνία 19-9-2011.

Ωστόσο η εταιρεία παραμένει ακάλυπτη στο υπόλοιπο ποσό, από την υποψήφια της Β΄ Αθηνών και Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας..Αθηνά Δρέττα.
metrogreece.grRead more...

Νέος πόλεμος για τις «γκρίζες ζώνες» στα ταξί...ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κώστας Ντελέζος
Mε πληθυσμικά και περιβαλλοντικά - κυκλοφοριακά κριτήρια θα χορηγούνται οι νέες άδειες ταξί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο Βορίδη. Αυτή η ρύθμιση πυροδοτεί νέο πόλεμο ανάμεσα στους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες ταξί. Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται κι...
άλλα άρθρα, τα οποία ικανοποιούν κλαδικά αιτήματα των αυτοκινητιστών ΚΤΕΛ και των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον κλάδο των ταξί, το σχέδιο νόμου υιοθετεί σημαντικό μέρος του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Δ. Ρέππα και τον μαθηματικό τύπο που αυτό προέβλεπε για την έκδοση νέων αδειών ταξί. Ο συγκεκριμένος τύπος εμπλουτίζεται με συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία θα επιτρέπουν στους περιφερειάρχες ανά δύο χρόνια να καθορίζουν τον αριθμό των νέων αδειών ταξί.
Ωστόσο, οι συντελεστές αυτοί αναμένεται να κάνουν απαγορευτική την έκδοση αδειών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου παρατηρείται κορεσμός και να επιτρέπουν τη χορήγηση καινούργιων αδειών μόνο στην περιφέρεια. Πάντως, οι νέες άδειες θα προκύπτουν έπειτα από μελέτες που θα εκπονεί συμβούλιο επιστημόνων με τη συμμετοχή οργάνων της διοίκησης. Στις προθέσεις του υπουργείου Μεταφορών είναι να αυξηθούν άμεσα οι άδειες ταξί στις περιφέρειες (πλην Αττικής - Θεσσαλονίκης) και να καταργηθεί το μεταβατικό διάστημα των 4 μηνών που προβλέπει το νομοσχέδιο για την έκδοση νέων αδειών.
Στην Αττική προβλέπεται να λειτουργούν 2,5 ταξί ανά 1.000 κατοίκους, χωρίς ωστόσο να καταργηθούν οι υφιστάμενες άδειες. Πάντως, με απόφαση του περιφερειάρχη ο αριθμός αυτός θα μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί κατά 1 ταξί, φτάνοντας δηλαδή στα 1,5 έως 3,5 ταξί ανά 1.000 κατοίκους. Σήμερα, σύμφωνα με μελέτη του Πολυτεχνείου, η αναλογία αυτή είναι 4,25 ταξί ανά 1.000 κατοίκους. Στη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της περιφέρειας τίθεται ως όριο το 1,5 ταξί ανά 1.000 κατοίκους. Ωστόσο, το «+1, -1» θα ισχύσει και για την περιφέρεια.
Στις γκρίζες ζώνες του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και τα ειδικά μισθωμένα οχήματα. Βάσει του νέου σχεδίου, το οποίο ανατρέπει πλήρως το περιεχόμενο του νομοσχεδίου Ραγκούση, στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν τα συμβατικά ταξί, στα οποία όμως θα προστεθούν και τα οχήματα 5-9 θέσεων που θα εκτελούν μεταφορές (κυρίως σε τουριστικές περιοχές) χωρίς ταξίμετρο (θα απαγορεύεται να παραλαμβάνουν πελάτες από τον δρόμο) και με προσυμφωνημένο μίσθωμα, όπως ήδη γίνεται στη Γαλλία και τη Βρετανία. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα λειτουργούν με άδειες σημερινών ταξί που θα αποσυρθούν από την αγορά.
Πρόκειται για ρύθμιση σε πλήρη αντίθεση με τις επιδιώξεις των ξενοδόχων της χώρας, οι οποίοι είχαν ζητήσει από τον κ. Ραγκούση να δοθούν νέες άδειες για οχήματα 7-9 θέσεων, που θα εξυπηρετούσαν κυρίως τις τουριστικές μετακινήσεις. Ωστόσο, κατά της συγκεκριμένης επιδίωξης τάχθηκαν οι εκπρόσωποι του κλάδου των ταξί, οι οποίοι καταλογίζουν στο ΣΕΤΕ και στον κ. Ραγκούση «παρασκηνιακές κινήσεις προς την πλευρά της τρόικας, με σκοπό να διαλύσουν τον κλάδο προς όφελός τους».
Πάντως, όπως αντιτείνουν οι ξενοδόχοι, η πρόβλεψη του νομοσχεδίου που ορίζει ότι τα ειδικής μίσθωσης οχήματα αντί επτά και εννέα θέσεων (όπως οριζόταν αρχικά) θα μπορούν να είναι και πενταθέσια, δηλαδή, να προέρχονται από τον υφιστάμενο στόλο ταξί, περιορίζει την πιθανότητα κυκλοφορίας μίνι βαν και μικρών λεωφορείων, τα οποία χρειάζεται η τουριστική αγορά. Ωστόσο, και σε αυτά διατηρούνται οι υφισταμένες έδρες των αυτοκινητιστών, όμως θα επιτρέπεται η μεταστάθμευση των ταξί με κοινή απόφαση των οικείων περιφερειαρχών.
Ηδη, για την τύχη των οχημάτων ειδικής μίσθωσης, με εντολή του Πρωθυπουργού Λ. Παπαδήμου, θα αποφανθεί ειδική επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλο, στην οποία θα συμμετέχουν ο υπουργός Μεταφορών Μ. Βορίδης και ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Π. Γερουλάνος...
ΝΕΑ.Read more...

Νομοσχέδιο... πολυ-Πλυντήριο και για τη SIEMENS

Νομοσχέδιο... πολυ-Πλυντήριο και για τη SIEMENS
«Καθάρισε» η Siemens με το πολυνομοσχέδιο-σκούπα έναντι ψιχίων και αμφίβολων παροχών προς την ελληνική πλευρά, και εάν στο απώτερο μέλλον κριθεί κάτι τέτοιο αναγκαίο.
«Πλυντήριο» για τον γερμανικό κολοσσό, που «έδεσε» χειροπόδαρα μεγάλο μέρος του πολιτικού και όχι μόνο κόσμου της χώρας που φέρει τις υπογραφές σχεδόν όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Λέμε σχεδόν όλων, γιατί ο ευφυής Ευάγγελος Βενιζέλος πρόκαμε και αποχώρησε με ελαφρά βηματάκια στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ μένοντας εκτός βεληνεκούς.Στα κείμενα των 434 σελίδων, που περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την επιχειρηματικότητα, την αναθεώρηση του πτωχευτικού κώδικα (άρθρο 99), την δημοσίευση των ισολογισμών και πληθώρα άλλων ρυθμίσεων εμπεριέχεται και το περίφημο συγχωροχάρτι προς τον γερμανικό κολοσσό.


Με συνοπτικές νομοθετικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίας κλείνει ο φάκελος του μεγαλύτερου ίσως μεταπολιτευτικού σκανδάλου παρέχοντας μάλιστα το δικαίωμα στην Siemens να μείνει εντός παιδιάς (στην ελληνική αγορά), να διασφαλίσει διαχρονικό απαλλακτήριο ακόμη και για μελλοντικές ενδεχόμενες εμπλοκές.


Στο ν/σ αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα πως η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε εμπλοκή και ότι ο όρος αυτός περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις μέχρι σήμερα υποθέσεις, εξώδικα και ισχυρισμούς γνωστές ή μη γνωστές που σχετίζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με δραστηριότητα διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών ή άλλες δραστηριότητες από την πλευρά της Siemens.


Πρακτικά ακόμη και στην περίπτωση που στο μέλλον βγει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, λ.χ. από την περιβόητη λίστα Χριστοφοράκου, η συμφωνία προβλέπει την εκ των προτέρων αμνήστευση- απαλλαγή της εταιρείας και των εμπλεκόμενων.


Ταυτόχρονα ξεπλένονται μια και καλή όλοι όσοι είχαν βρεθεί να εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις περιβόητες λίστες Χριστοφοράκου. Πολιτικοί, επιχειρηματίες αλλά και μεσάζοντες, άνθρωποι των ΜΜΕ, δημοσιογράφοι και διαφημιστές όσοι εν πάσει περιπτώσει είχαν αναφερθεί στα αρχεία του, όσοι είχαν βρεθεί κατηγορούμενοι «καθαρίζουν» μία και έξω.


Το «σκάνδαλο» όμως είναι, πως η ελληνική πλευρά όχι μόνο συμμορφώθηκε απόλυτα με τις υποδείξεις της αντίδικης πλευράς και τις προσταγές των Γερμανών αλλά ελάχιστα ανταλλάγματα διασφάλισε. Ο γερμανικός όμιλος υποχρεώθηκε να ζητήσει ένα συγγνώμη (sic) από την Αθήνα, να υποσχεθεί (όχι δεσμευθεί ) γενικά και αόριστα πως θα παράσχει κάποια χρηματικά ανταλλάγματα (εάν και εφ΄ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο ) και να χρηματοδοτήσει μερικά προγράμματα για την διαφάνεια.


Προγράμματα, που βέβαια θα περιλαμβάνουν από σεμινάρια γνωστών κέντρων, δημοσιογράφων μέχρι την προσπάθεια άμβλυνσης της εικόνας της επιχείρησης στην ελληνική αγορά. Εάν σε αυτές τις παροχές συνυπολογισθούν και παχυλά διαφημιστικά προγράμματα το «πλυντήριο» έρχεται και δένει απόλυτα.


Joffrey Postman
http://moneypost.gr

Read more...

Κόβουν για τρίτη φορά τις συντάξεις πριν τις εκλογές!

Κόβουν για τρίτη φορά τις συντάξεις πριν τις εκλογές!
Με μυαλά στα… κάγκελα θα πάνε οι συνταξιούχοι στην κάλπη καθώς λίγες ημέρες πριν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα τους έχει έρθει το… μαντάτο του νέου κουρέματος των συντάξεων. Αργά την Παρασκευή, δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που ορίζει ότι η περικοπή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων, θα φανεί για πρώτη φορά στις συντάξεις μηνός Μαΐου. Και πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Μαΐου; Στο τέλος Απριλίου.

Κανένας δεν μένει εκτός περικοπών πλην ορισμένων ευπαθών ομάδων όπως είναι οι συνταξιούχοι που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας
. Η λίστα των ταμείων χορήγησης επικουρικών συντάξεων που ήδη υπολογίζουν το «ψαλίδισμα» που πρέπει να κάνουν στους συνταξιούχους ακριβώς σε έναν μήνα από σήμερα περιλαμβάνει όλα τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η αρχή θα γίνει με τα ακόλουθα ταμεία:

α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (
ΕΤΕΑΜ),
β) τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),
γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού«ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,
δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ),
ε) τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και
στ) τoν Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Για τους ασφαλισμένους όλων αυτών των ταμείων, οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων θα είναι αναδρομικές από την 1.1.2012, ως εξής:
  • Οι συντάξεις έως 250 ευρώ θα μειωθούν κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν θα μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.
  • Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.
  • Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255 ευρώ.

Αυτή θα είναι η τρίτη μείωση που επέρχεται στις επικουρικές συντάξεις. Γι’ αυτό θα ληφθεί υπόψη το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που έχει απομείνει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης αλλά και τη μείωση που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο.

Στην εγκύκλιο Κουτρουμάνη, αναφέρεται ότι από τις περικοπές δεν πρόκειται να γλιτώσουν ούτε οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ και του ΕΤΑΤ που έχουν μπει σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.
Το κούρεμα θα γίνει με συντελεστή 12% για το τμήμα της σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι εισπράττουν τη μισή σύνταξη.Aρίστος Οικονομίδης
http://moneypost.gr

Read more...

Ο τόπος χρειάζεται μια «κυβερνώσα Αριστερά» είπε ο Φ.Κουβέλης στην παρουσίαση της ΚΟ

Υπεραμύνθηκε των συνεργασιών

Ο Φώτης Κουβέλης κατά την παρουσίαση της ΚΟ της ΔΗΜΑΡ
Ο Φώτης Κουβέλης κατά την παρουσίαση της ΚΟ της ΔΗΜΑΡ (Φωτογραφία: ΑΠΕ )


Αθήνα
Η ανάγκη να μετακινηθεί η πολιτική προς προοδευτική κατεύθυνση και η αναγκαιότητα μιας κυβερνώσας αριστεράς που βασίζεται σε κοινό πολιτικό τόπο, οδήγησαν στη συνεργασία της Δημοκρατικής Αριστεράς με τους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ο Φώτης Κουβέλης, παρουσιάζοντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΑΡ.

Τα μέλη της ΚΟ είναι: Φώτης Κουβέλης (Β' Αθηνών), Γιάννης Αμοιρίδης (Πιερίας), Οδυσσέας Βουδούρης (Μεσσηνίας), Ηλίας Θεοδωρίδης (Πέλλας), Θανάσης Λεβέντης (Αττικής), Γιάννης Μιχελογιαννάκης (Ηρακλείου), Βασίλης Οικονόμου (Αττικής), Γιώργος Παπαμανώλης (Κυκλάδων), Νίκος Τσούκαλης (Αχαΐας) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β' Αθηνών).

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Κουβέλης υπερασπίστηκε την πολιτική συμμαχιών του κόμματος, τόσο απέναντι σε εσωκομματικές αμφισβητήσεις, όσο και έναντι της κριτικής που υφίσταται για τη συνεργασία με δυνάμεις που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.

Υπενθύμισε ότι οι πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «είχαν μια παρουσία ευθύνης, με αντιρρήσεις, με αμφισβήτηση στην ασκούμενη πολιτική».

Παρέπεμψε δε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία «ανοιχτά και με δημοκρατικές διαδικασίες αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία τη συνεργασία με τους ανεξάρτητους βουλευτές».

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συγκεκριμένη συνεργασία θα πάει πιο μακριά από τις εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι η συγκρότηση της ΚΟ αναφέρεται στον κοινό πολιτικό τόπο, στην κοινή πολιτική δράση, στην αναγκαιότητα του δημοκρατικού σοσιαλισμού προς όφελος της κοινωνίας και ανακοίνωσε ότι εντός των ημερών θα δοθεί στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του κόμματος.

Παράλληλα, διαβιβάστηκε στον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο η επιστολή με την οποία ανακοινώνεται η συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Τα οφέλη

Ο προεκλογικός τηλεοπτικός χρόνος και το debate των πολιτικών αρχηγών είναι προεχόντως το μεγάλο διακύβευμα της ανακοίνωσης της νεοϊδρυόμενης Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς. Το διάστημα που απομένει μέχρι τη διάλυση της Βουλής είναι άλλωστε, όπως όλα συνηγορούν, εξαιρετικά μικρό για τα όποια οφέλη προσδοκούν να αποκομίσουν τα κόμματα μέσα από την κοινοβουλευτική τους παρουσία στις ολιγάριθμες συνεδριάσεις που θα ακολουθήσουν.

Έτσι και αλλιώς όμως ο Κανονισμός της Βουλής δίνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς τα «προνόμια» που της επιτρέπουν να έχει συγκροτημένη παρουσία και χρόνο παρεμβάσεων κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων που θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί μέχρι το κλείσιμο της Βουλής.

Ο Κανονισμός της Βουλής (άρθρο 15) ορίζει ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός για τη συγκρότηση μιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο μαγικός αριθμός των δέκα βουλευτών. Σύμφωνα με το άρθρο 16 «ο αρχηγός του Κόμματος θεωρείται και Πρόεδρος της Κ.Ο. του Κόμματος του, αν είναι βουλευτής». Προβλέπεται επίσης ότι οι βουλευτές που επιθυμούν να ιδρύσουν Κοινοβουλευτική Ομάδα, πρέπει να υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Βουλής σχετική δήλωση, η οποία θα περιέχει τον τίτλο του κόμματος, τα ονόματα των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι πρόεδροι των ΚΟ μπορούν να ορίσουν, με ενυπόγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής, έως δύο αναπληρωτές - εκπροσώπους της ΚΟ, οι οποίοι τους αναπληρώνουν σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας (άρθρο 17).

Το σημαντικότερο όφελος που συνεπάγεται η ίδρυση μιας νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ως προς τον καταμερισμό του χρόνου τόσο στο νομοθετικό έργο όσο και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να ανακατανείμει το χρόνο των ομιλητών με τρόπο ώστε να καλύπτει και τη συμμετοχή των νέων Κοινοβουλευτικών Ομάδων και βεβαίως και των Προέδρων τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, στις ΚΟ παραχωρείται ιδιαίτερη αίθουσα στο βουλευτήριο, με χωρητικότητα ανάλογη με τον αριθμό των μελών της. Στους προέδρους των ΚΟ, παραχωρείται ιδιαίτερο γραφείο. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες, η παραχώρηση ιδιαίτερου γραφείου στους προέδρους των Κ.Ο. γίνεται σύμφωνα με τη σειρά της δύναμης τους. Οι διοικητικές γραμματείες των ΚΟ στελεχώνονται με μετακλητούς υπαλλήλους που διορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, μετά από πρόταση του Προέδρου κάθε Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά η ΚΟ της Δημοκρατικής Αριστεράς δεν θα κάνει χρήση της δυνατότητας για μετακλητούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 19, η νεοϊδρυόμενη Κοινοβουλευτική Ομάδα έπεται, σε σειρά, της ισοδύναμης παλαιότερης, στην περίπτωση ισοδυναμίας Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Στην περίπτωση της Δημοκρατικής Αριστεράς ο αριθμός των βουλευτών της είναι μεγαλύτερος από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν 9 βουλευτές και άρα θα προηγείται στη σειρά των ομιλητών, εκτός και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώσει ότι εντάσσει στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα και έναν ακόμη βουλευτή που πιθανολογείται ότι θα είναι η βουλευτής Σοφία Σακοράφα. Προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση συγκρότησης νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Πρόεδρος της Βουλής καλεί τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων για να προσδιοριστούν οι θέσεις των μελών τους στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

ΣΟΚ: Κλιμακωτές αυξήσεις έως και 30% στο ρεύμα...Πρώτα μίλησαν για αυξήσεις κάτω από 10%, μετά μάθαμε τη... μεσοσταθμική αύξηση και αυτή πήγε στο 12,2%, τελικά κανείς δεν εξήγησε πως οι αυξήσεις μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερες καθώς η χρέωση είναι κλιμακωτή.
Ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα μέσο νοικοκυριό με...
μια κατανάλωση 1.600 κιλοβατώρες, πέρυσι. Εφέτος αν η ίδια οικογένεια για να κάνει οικονομία στο πετρέλαιο που αυξήθηκε τουλάχιστον 40 λεπτά το λίτρο αποφάσισε να ανάψει το air condition και "έκαψε" 401 κιλοβατώρες παραπάνω, δηλαδή ξεπέρασε έστω και κατά μία κιλοβατώρα την κλίμακα, "έκαψε και την τσέπη της.

Γιατί αυτό;

Μπορεί η επιβάρυνση για την οικιακή κατανάλωση για τις 1.601 ως τις 2.000 κιλοβατώρες να αυξήθηκε 10,8, αύξηση που μεταφράζεται σε 14,5 ευρώ παραπάνω στον λογαριασμό, όμως για την κατανάλωση από 2.001 κιλοβατώρες η αύξηση είναι στα 186 ευρώ, δηλαδή σε σχέση με πέρυσι ως και 50 ευρώ πάνω για μια οικογένεια που κατανάλωνε ρεύμα ως 1.600 κιλοβατώρες και πλήρωνε το πολύ 114 ευρώ για το ρεύμα.

Παράλληλα όμως πήραν φωτιά και οι λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Έτσι για μια οικογένεια που "κράτησε" τις κιλοβατώρες ως τις 2.000 η αύξηση είναι στο 15,7, όμως αν ξεπέρασε το όριο των 2.000 κιλαβατωρών μπήκε στην κλίμακα από 2001 ως 3000 κιλοβατώρες και έτσι η αύξηση φτάνει το 39,87%!

Με λίγα λόγια, έστω ότι ένα νοικοκυριό πλήρωνε πέρυσι 127 ευρώ το τετράμηνο για ρεύμα, εφέτος ξεκινάει από ένα ποσό κατά 12 ευρώ μεγαλύτερο για την ίδια κατανάλωση, ενώ πάει στα επιπλέον 21 ευρώ αν αλλάξει κλίμακα και ταυτόχρονα πρέπει να υπολογίσει μια αύξηση 11 ευρώ από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας αν μείνει στην ίδια κατανάλωση ή επιπλέον 23 ευρώ το τετράμηνο αν αλλάξει κλίμακα!..

dete.grRead more...

Xρήστος Παπουτσής: Έγιναν λαθεμένες επιλογές προσώπων σε κρίσιμες θέσεις

Xρήστος Παπουτσής: Έγιναν λαθεμένες επιλογές προσώπων σε κρίσιμες θέσεις
Συνέντευξη στην Γωγώ Κυριαζή
Ο Χρήστος Παπουτσής, σε συνέντευξή του στο newpost.gr, αναγνωρίζει λάθη και παραλείψεις από το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας. Προσθέτει ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ «τόλμησε και μάτωσε». Σε ότι αφορά στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας, δεν εμφανίζεται αντίθετος και εκφράζοντας σαφή προτίμηση προς τα κόμματα του κεντρώου και αριστερού χώρου, σημειώνει ότι «η συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε σταθερές συμφωνίες προγραμματικού χαρακτήρα». Για τους διαγραμμένους, τάσσεται υπέρ της επανόδου τους στα ψηφοδέλτια. Και σε ότι αφορά την Ελληνική Αστυνομία, δηλώνει ότι «χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία, κοινωνικός διάλογος, συνεννόηση, συναίνεση. Η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές, η κοινωνική ειρήνη και ενότητα του λαού κρέμεται από μία κλωστή».


Ποια λάθη και παραλείψεις αναγνωρίζετε στο ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε δύο χρόνια τη χώρα;

Ότι ανεχθήκαμε κάποιους να κάνουν την κρίση ευκαιρία για την επέλαση νεοφιλελευθέρων επιλογών στην οικονομία και στην κοινωνία. Και όταν αντιδρούσα, κάποιοι ζητούσαν τη διαγραφή μου και έστηναν συστηματικά επιθέσεις με χτυπήματα κάτω από τη μέση.

Υπήρξαν λαθεμένες επιλογές προσώπων σε κρίσιμες θέσεις, λαθεμένες προτεραιότητες στην υλοποίηση της πολιτικής, μεγάλες καθυστερήσεις σε κρίσιμους τομείς. Και αυτά έπληξαν την αξιοπιστία της χώρας και της Κυβέρνησης στην πιο κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων. Για παράδειγμα, η προκλητική αδιαφορία και η ακινησία της κρατικής μηχανής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και των υψηλών δαπανών του δημόσιου τομέα είχαν οδυνηρό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Καθώς, δεν υπήρχε πρόοδος σε αυτούς τους τομείς, η Κυβέρνηση αναγκαστικά επέλεγε την μείωση των μισθών, με περικοπές οριζόντιου χαρακτήρα, μέτρο κοινωνικά άδικο όπως τονίζαμε επίμονα ορισμένοι.

Τα σοβαρά προβλήματα του τραπεζικού τομέα οδήγησαν τη κυβέρνηση σε μια διαρκή προσπάθεια διάσωσης των τραπεζών με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αλλά η χώρα θα παραμένει εγκλωβισμένη στην ύφεση χωρίς ανάπτυξη, χωρίς ρευστότητα στην αγορά, χωρίς ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων.

Ωστόσο, η επισήμανση αυτών των αδυναμιών θα ήταν άδικο να οδηγήσει στην ισοπέδωση μιας υπεράνθρωπης προσπάθειας της Κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ, που κράτησε την Ελλάδα όρθια. Και τώρα επιτρέπει ξανά στον Ελληνικό λαό την ελπίδα μετά τη μεγαλύτερη ρύθμιση χρέους που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ας μην ξεχνάμε ούτε για μια στιγμή, ότι το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε την οικονομία από τη Νέα Δημοκρατία σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, εντελώς εκτεθειμένοι και ευάλωτοι στις διεθνείς αγορές και στις επιδιώξεις των κερδοσκόπων. Και επιπλέον η ίδια η Ευρώπη βρέθηκε χωρίς θεσμούς, χωρίς προετοιμασία, και χωρίς ισχυρή πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει μια μεγάλη κερδοσκοπική επίθεση εις βάρος του Ευρώ…

Με ποια επιχειρήματα θα καλέσετε τους πολίτες να ψηφίσουν και πάλι ΠΑΣΟΚ;


Το ΠΑΣΟΚ τόλμησε και μάτωσε. Βάλαμε το εθνικό συλλογικό συμφέρον πάνω από το κομματικό και προσωπικό. Συγκρουστήκαμε με όλες τις στρεβλώσεις και τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Και τώρα μπαίνουμε σε νέα εποχή. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή και αξιόπιστη κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί ότι οι θυσίες δεν θα πάνε χαμένες, με επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες της χώρας διαμορφώνοντας νέες συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ότι υπάρχει ελπίδα για τους νέους ανθρώπους.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, με ουσιαστικά αποτελέσματα στις αναγκαίες αλλαγές δημοσιονομικής εξυγίανσης και συνεχή διαπραγμάτευση που φέρνουν την Ελλάδα σε καλύτερη θέση.

Ποια απάντηση θα δίνατε στις επικρίσεις των πολιτών και του διαδόχου σας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που σας κατηγορούν για λανθασμένους χειρισμούς κατά την παραμονή σας στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη;


Σε αυτούς τους 17 μήνες δημιουργήσαμε κυριολεκτικά ένα νέο υπουργείο με νέες δομές και υπηρεσίες. Κάναμε όσα δεν έγιναν για δεκαετίες στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και την αποκατάστασης του κύρους και των σχέσεων της Ελλάδας με τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα όμως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχέσεις οι οποίες ήταν σε προβληματική κατάσταση.

Ξεκαθάρισα από τη πρώτη στιγμή ότι θα εγγυηθώ τον εκδημοκρατισμό των σωμάτων ασφαλείας, την σύγχρονη οργάνωση και εκπαίδευση, τον σεβασμό στο Σύνταγμα και στο κράτους δικαίου. Και αυτό έπραξα, στην πιο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, σε μια ταραγμένη εποχή, με έκδηλη την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών για την επιχειρούμενη βίαιη προσαρμογή της οικονομίας στα νέα δεδομένα. Επέμενα στην αναγνώριση της ανθρώπινης ζωής ως υπέρτατο έννομο αγαθό.

Προφανώς ορισμένοι έχουν άλλη αντίληψη και ήθελαν άλλα πράγματα, ήθελαν την σκληρή αντιμετώπιση ακόμη και την απαγόρευση των 1.300 διαδηλώσεων που έγιναν αυτούς τους μήνες, την ισοπέδωση της αντίδρασης των κατοίκων στην Κερατέα, την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων στα Πανεπιστήμια με την πρώτη ευκαιρία, την εύκολη εκδήλωση της κρατικής βίας.

Αρνούμαι την λογική του αστυνομικού κράτους. Οι επιπτώσεις του στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία θα ήταν σοβαρότατες.

Σήμερα θα μιλούσαμε για μια άλλη Ελλάδα. Πιστεύω αντίθετα ότι χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία, κοινωνικός διάλογος, συνεννόηση, συναίνεση. Η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές, η κοινωνική ειρήνη και ενότητα του λαού κρέμεται από μία κλωστή. Οι πολίτες απαιτούν ισονομία και δικαιοσύνη και σε αυτό επέμενα με αποφασιστικό τρόπο ιδιαίτερα στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, της φοροδιαφυγής, και του οικονομικού εγκλήματος. Και είχαμε μεγάλες επιτυχίες, αποτελέσματα, και αναγνώριση. Γιατί δεν χαριστήκαμε σε κανένα…

Υπάρχει όμως έντονη κριτική για την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας…


Ας σταματήσει επιτέλους η υποκρισία. Ας δούμε κατάματα την αλήθεια, μια κατάσταση που διαμορφώνεται σταθερά εδώ και χρόνια και θα επιδεινώνεται όσο φεύγουν οι δημόσιες υπηρεσίες από το κέντρο, όσο δημιουργούνται υπεραγορές στα προάστια της πρωτεύουσας, όσο είναι ανύπαρκτη η τουριστική πολιτική για την Αθήνα ως προορισμό, όσο η αυτοδιοίκηση είναι αδύναμη να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες της, όσο τα νοσοκομεία είναι απρόθυμα να δεχθούν τους αρρώστους- χρήστες ναρκωτικών, όσο οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Δήμου αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το παραεμπόριο στους δρόμους.

Ας μην κρυβόμαστε, είναι πολλοί εκείνοι που προσποιούνται και κρύβονται πίσω από τον ρόλο της Αστυνομίας, η οποία έχει τις δικές της αδυναμίες, έχει έλλειψη σε προσωπικό αλλά είναι παρούσα και ανταποκρίνεται στο ρόλο της με επιτυχία και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Μάλιστα από το Νοέμβριο προστέθηκαν 2.000 αστυνομικοί στην δύναμη της Αθήνας ενώ έχει προγραμματιστεί η προσθήκη άλλων χιλίων περίπου ειδικών φρουρών. Αλλά και πάλι αυτό δεν αρκεί, γιατί το θέμα δεν είναι αστυνομικό. Είναι θέμα ενός συνολικού σχεδιασμού, συνεργασίας πολλών φορέων και απαιτεί την πολιτική υποστήριξη από όλες τις πλευρές. Φυσικά η κατάσταση επιβαρύνεται και δυσκολεύει πολύ από την παρουσία χιλιάδων μεταναστών και τις καθημερινές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας…

Η παρουσία των μεταναστών προκαλεί έντονες αντιδράσεις…


Τις περισσότερες φορές δικαιολογημένα καθώς φέρνουν ανησυχία και ανασφάλεια στους πολίτες. Μάλιστα, οι παράνομοι μετανάστες φέρνουν σε δυσχερή θέση και τους νόμιμους μετανάστες που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική κοινωνία.

Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα ασχοληθήκαμε για πρώτη φορά σοβαρά με την παράνομη μετανάστευση τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα ό,τι έγινε ήταν με τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, δημοκρατικό και εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Μέχρι τότε κανείς δεν ήθελε να αγγίξει αυτό το θέμα. Γι αυτό γιγαντώθηκε και πνίγει τις πόλεις μας σήμερα. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρήσαμε στον ριζικό εκσυγχρονισμό του νομικού μας συστήματος χορήγησης πολιτικού ασύλου. Δώσαμε το βάρος στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών ασύλου που σε κάθε χώρα αποτελούν την προϋπόθεση για μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική.

Μια πολιτική που διαχωρίζει τους νόμιμους από τους παράνομους μετανάστες. Εκείνους που έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας και εκείνους που υποχρεούνται να φύγουν από τη χώρα είτε με απέλαση είτε με το πρόγραμμα εθελοντικού επαναπατρισμού. Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 25.000 παράνομοι μετανάστες απελάθηκαν από την Ελλάδα και σας θυμίζω ότι όταν πήγα στο Υπουργείο παρέλαβα 47.000 μετανάστες σε αναμονή για να εξεταστεί η αίτηση ασύλου από την αστυνομία. Καθώς υπηρεσία ασύλου στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Τώρα όμως, δημιουργήθηκε και οι αιτήσεις προς εξέταση έχουν μειωθεί κάτω από 30.000 με τη λειτουργία πολιτικών επιτροπών ασύλου με ταχύτατους ρυθμούς.

Επίσης, άρχισε η κατασκευή του φράχτη στον Εβρο, ενώ τον τελευταίο 1,5 χρόνο διεξάγονται κοινές Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με τις δυνάμεις του Frontex στα χερσαία σύνορα στον Έβρο και στα θαλάσσια σύνορα στις περιοχές Σάμου, Λέσβου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κρήτης.

Στην ουσία αναδείξαμε το ελληνικό πρόβλημα ως ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη και την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών συνόρων στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Εσείς γιατί δεν αξιοποιήσατε στρατόπεδα του στρατού για την συγκέντρωση παράνομων μεταναστών όπως αυτό της Κοζάνης;


Επί 17 μήνες στου Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζητούσα από την Αυτοδιοίκηση και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μας υποδείξουν δημόσιους χώρους για την δημιουργία κέντρων πρώτης υποδοχής και κράτησης μεταναστών. Μόνο μια προσφορά στρατοπέδου υπήρξε από το Αρχηγείο του Στρατού και τελικά αποδείχθηκε ότι ανήκε στην τοπική αυτοδιοίκηση η οποία ήταν αρνητική. Όμως, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι άλλο είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών και άλλο το κέντρο πρώτης υποδοχής και κράτησης.

Στις νέες υπηρεσίες που δημιουργήσαμε εντάχθηκαν 14 κέντρα πρώτης υποδοχής και κράτησης μεταναστών για την λειτουργία των οποίων εξασφάλισα τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σύγχρονές προδιαγραφές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Στο πρόγραμμα που συμφωνήσαμε με την Επίτροπο κ. Malmstrom δεν προέβλεπε στρατόπεδα της αστυνομίας για τη συγκέντρωση των μεταναστών. Δεσμεύτηκα να σεβαστεί η Ελλάδα όλες τις διεθνείς συμφωνίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής εγκαινιάζεται ένα νέο σύστημα έγκυρης πιστοποίησης της ταυτότητας και της προέλευσης των μεταναστών, μέσω ειδικής τεχνογνωσίας- που δεν είχαμε ποτέ στο ελληνικό κράτος- αλλά και παράλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Διασφαλίζεται έτσι, ο διαχωρισμός και η καταγραφή των μεταναστών, ο ιατρικός τους έλεγχος, η υποστήριξη των ευπαθών ομάδων η ενημέρωση για τα δικαιώματα όσων πράγματι δικαιούνται διεθνή προστασία. Έχουν ήδη προχωρήσει πολύ οι διαδικασίες για την επέκταση του κέντρου στο φυλάκιο της Ορεστιάδας, με σύγχρονα σχέδια και μελέτες. Αναρωτιέμαι μάλιστα γιατί έχουν παγώσει οι διαδικασίες ένα μήνα τώρα που παραιτήθηκα από το Υπουργείο.

Μόνο αν λειτουργήσουν αυτά τα Κέντρα θα ομαλοποιηθεί η ζωή των κατοίκων των μεγαλουπόλεων και δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση των μεταναστών. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να την αντιληφθούν όλοι.

Σε περίπτωση που η μετεκλογική συνεργασία είναι αναγκαία, προτιμάτε να γίνει με τη ΝΔ ή με κάποιο κόμμα της Αριστεράς και με ποιο;


Σε αυτή τη περίπτωση πρώτα από όλα θα πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Θα είναι έγκλημα εις βάρος του λαού αν μείνει ακυβέρνητη.

Έχοντας την Ευρωπαϊκή εμπειρία 16 χρόνων συμμετοχής στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να σας πω ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, για να είναι στέρεες, προϋποθέτουν προγραμματικές συγκλίσεις. Η όποια συνεργασία στη διακυβέρνηση θα πρέπει να βασίζεται σε σταθερές συμφωνίες προγραμματικού χαρακτήρα.

Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας καθαρός προοδευτικός προσανατολισμός στην διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας. Με αταλάντευτη την Ευρωπαϊκή μας πορεία. Με ένα πολιτικό πρόγραμμα που υλοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Και όσο έχουμε αποτελέσματα, τόσο θα ενισχύεται η διαπραγματευτική μας δύναμη και τόσο θα διευρύνονται τα περιθώρια για την άσκηση συμπληρωματικών κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν ορισμένα τμήματα της κοινωνίας μας για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη κρίση.

Πιστεύω ότι στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα κόμματα του κεντρώου χώρου και της αριστεράς υπάρχουν πολλοί σοβαροί και άξιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Με ουσιαστικά αποτελέσματα, προοδευτικό στίγμα και κοινωνική αποδοχή. Και ελπίζω να βρεθούμε όλοι μαζί. Έτσι και αλλιώς στη νέα εποχή, τίποτα δε θα θυμίζει το παρελθόν ούτε στη Κοινοβουλευτική λειτουργία ούτε στα κόμματα.

Εσείς τι λέτε να επανέλθουν οι βουλευτές που διαγράφηκαν;


Κανείς δεν διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν αποφάσισε κάτι τέτοιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου ως Πρόεδρος αποφάσισε να τεθούν εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας οι βουλευτές που δεν ψήφισαν το δεύτερο μνημόνιο. Κάποιοι από αυτούς έκαναν τις επιλογές τους και πήραν άλλους δρόμους. Όσοι όμως θέλουν να μείνουν στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να έχουν την θέση τους στα ψηφοδέλτια. Σε τελευταία ανάλυση, ο λαός μας κρίνει όλους… Σε κάθε περίπτωση εκείνο που μας δέσμευσε όλους είναι το πολιτικό πρόγραμμα με βάσει το οποίο μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Το μνημόνιο είναι δέσμευση και υποχρέωση της χώρας.

Δεν είναι ούτε το ιδεολογικό μανιφέστο ούτε το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Κανείς δεν περισσεύει αυτή την κρίσιμη ώρα. Και σε αντίθεση με ορισμένους που με πάθος υποστηρίζουν τους αποκλεισμούς των συναδέλφων, εμένα με προβληματίζει ότι για χρόνια σύντροφοί μας βουλευτές, στρέφονται σε καινούριους πολιτικούς χώρους και άλλοι επιλέγουν να μην είναι υποψήφιοι…

Τι ρόλο θα επιδιώξετε να έχετε στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο; Έχετε συζητήσει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ποια θα είναι η δική σας επόμενη ημέρα στο κίνημα;


Η νέα εποχή φέρνει την ανάγκη για μια νέα ενότητα των κοινωνικών δυνάμεων που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ και μια νέα συλλογικότητα στη λειτουργία του. Σε αυτό το πλαίσιο η δικιά μου συμβολή θα είναι πάντα από την πρώτη γραμμή με τις θέσεις, τις ιδέες και τις προτάσεις μου. Εξάλλου η δύναμη του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στον ανοιχτό δημοκρατικό και πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του έτσι ώστε να παραμένει ο βασικός πυλώνας του κεντρώου χώρου και της αριστεράς στην Ελλάδα।
http://newpost.gr/

Read more...

Ξέρει και ο Παναγιωτακόπουλος να κάνει κωλοτούμπες: Επιστρέφει στο Πολιτικό Συμβούλιο…

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος ζήτησε από τον Γιώργο Παναγιωτακόπουλο να ανακαλέσει την παραίτηση που είχε υποβάλει προ μηνός από μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
Ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος δέχθηκε και προφανώς στρατεύεται πλήρως στον προεκλογικό αγώνα της παράταξης, ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
Στο μεταξύ, αύριο στις 9.30 π.μ θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, υπό την προεδρία του Ευάγγελου Βενιζέλου, για να λάβει τις καταστατικά προβλεπόμενες αποφάσεις για την κίνηση των προεκλογικών διαδικασιών, την προετοιμασία των ψηφοδελτίων, κ.ο.κ.

real.gr


Read more...

Η αντιμνημονιακή Mιλένα οδηγεί σε τροχιά ρήξης Βενιζέλο- ΛοβέρδοΗ αντιμνημονιακή Mιλένα οδηγεί σε τροχιά ρήξης Βενιζέλο- Λοβέρδο
Έμαθε η Μιλένα Αποστολάκη ότι από χθες ακούγεται στην Ιπποκράτους ότι βρίσκεται μεταξύ όσων βουλευτών δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και πέρασε στην αντεπίθεση.

Έκανε λοιπόν τη διαρροή ότι ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, λίγες μέρες πριν εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, της υποσχέθηκε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια. Για να γίνει ωστόσο αυτό, η κυρία Αποστολάκη νομίζουμε ότι οφείλει να εξηγήσει τι άλλαξε στο ΠΑΣΟΚ από τον Φεβρουάριο, οπότε επιχειρηματολογούσε την ορθότητα της απόφασής της να μην ψηφίσει τη νέα δανειακή σύμβαση.

Να καταψηφίσει δηλαδή, μια κεντρική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η οποία μάλιστα αποτελούσε και βασική πολιτική του Ευ. Βενιζέλου, ο οποίος και είχε καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο. Το λέμε αυτό, γιατί σε περίπτωση κατά την οποία επιστρέψει χωρίς εξηγήσεις, θα δικαιωθούν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η διαφωνία της απλώς εντασσόταν σε σχέδιο «λιμαρίσματος» του Γ. Παπανδρέου.

Ταυτοχρόνως, ουδείς πλέον θα μπορεί να αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια. Θυμίζουμε- επιπροσθέτως- ότι κατά της επιστροφής όσων δεν ψήφισαν κεντρικές πολιτικές επιλογές και διαγράφησαν, έχει ταχθεί (μεταξύ άλλων) ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκλογή Βενιζέλου.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφασίσει την επιστροφή της… αντιμνημονιακής Μιλένας στο… Μνημονιακό ΠΑΣΟΚ, όλα δείχνουν ότι θα βρεθούμε μπροστά στην πρώτη κρίση στο ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Βενιζέλου.


ΑρΠΑ
http://newpost.gr

Read more...

Κόβονται φοροαπαλλαγές και αφορολόγητο

Έρχονται κλιμάκια της Τρόικας και ετοιμάζουν τα μέτρα μετά τις εκλογές


Δεν χάνουν χρόνο, ούτε αφήνουν στην τύχη τους για μετά τις εκλογές τα νέα μέτρα οι ελεγκτές της Τρόικας.
Σήμερα καταφτάνουν στην Αθήνα τα κλιμάκια των ειδικών απεσταλμένων που θα υποδείξουν από πού θα περικοπούν δαπάνες και ποιες αποκρατικοποιήσεις θα «τρέξουν» πρώτες. Έως το τέλος της εβδομάδας ο Λουκάς Παπαδήμος πρέπει να έχει έτοιμο το προσχέδιο περικοπών στο Δημόσιο και στα επιδόματα, ύψους τουλάχιστον 11,5 δισ ευρώ, ώστε αμέσως μετά τις εκλογές η επόμενη κυβέρνηση να καταλήξει στο νέο "πακέτο" μέτρων για την διετία 2013-2014, όπως ακριβώς προβλέπει το μνημόνιο.

Στον τομέα των εσόδων πάλι, σήμερα ξεκινά ο διάλογος για το φορολογικό και η κυβέρνηση θα ανοίξει τα χαρτιά της για τα μέτρα που θα περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφισθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. "Βάση" για τις αλλαγές αυτές όμως θα αποτελέσουν οι προτάσεις του ΔΝΤ και της Κομισιόν.

Το νέο φορολογικό «πακέτο» που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να προσθέσει νέα βάρη στα νοικοκυριά, καθώς θα περιλαμβάνει:
1 . Κατάργηση των φοροαπαλλαγών και των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης. Προβλέπεται κατάργηση των εκπτώσεων φόρου όπως για τόκους στεγαστικών δανείων α΄κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, νοσήλια ή και ασφαλιστικές εισφορές.
2. Μείωση του αριθμού των φορολογικών κλιμακίων από οκτώ σε τρία ή τέσσερα, που ενδεχομένως θα συνοδευτεί με μείωση του βασικού αφορολόγητου των 5.000 ευρώ σε 3.000 ευρω ή και κατάργησή του.
3. Υιοθέτηση ενιαίας αυτοτελούς φορολογίας με συντελεστή 20% σε κέρδη από κεφάλαιο όπως εισοδήματα από ενοίκια.
4. Απλοποίηση και ενοποίηση συντελεστών ΦΠΑ, με το ΔΝΤ να προτείνει την επιβολή ενιαίου συντελεστή 19%, 20% ή 21% σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες, πλην ξενοδοχείων και τουριστικών πακέτων που μπορούν να υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 9% ή 11%.
Διαβάστε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε την Κυριακή το Πρώτο Θέμα.
5. Ενοποίηση όλων των φόρων επί της ακίνητης περιουσίας, σε μόλις δύο: σε ένα φόρο θα ενωθούν οι 33 φόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλον έναν όλο οι φόροι του κράτους.
6. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των αντικειμενικών αξιων των ακινήτων που θα οφηγήσει και σε αναπροσαρμογή τους.
Η Τρόικα δεν έχει αντίρρηση για μειώσεις φόρων, αλλά μόνο για εκείνων που... δεν εισπράττονται. Θέλει δηλαδή, για κάθε ευρώ που «θα χάνει στα χαρτιά» το κράτος από τις νέες φοροαπαλλαγές, να εισπράττει τουλάχιστον ένα ευρώ –στην πραγματικότητα- από άλλο μέτρο που θα το αναπληρώνει.
Πληροφορίες πάντως λένε ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως δεν μετάσχει στο φορολογικό διάλογο, προφανώς για να επικαλεστεί –προεκλογικά ή μετεκλογικά- πως δεν δεσμεύεται από τα αποτελέσματά του।
protothema.gr
Read more...