Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Βενιζέλος: Καλώ τον πρόεδρο της Βουλή να απορρίψει την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ ως απαράδεκτηΌπως τόνισε η πρόταση δυσπιστίας δεν έχει ουσία αλλά επιχειρείται απλά να μπλοκαριστεί το νομοθετικά΄το έργο της κυβέρνησης
Μες σκληρή γλώσσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής  Ευάγγελο Μεϊμαράκη να μην αποδεχθεί την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ. 
Όπως δήλωσε σύμφωνα με το άρθρο του Συντάγματος δεν μπορεί να υποβληθεί δεύτερη πρόταση δυσπιστίας αν δεν παρέλθει εξάμηνο.
Μάλιστα  δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται καθώς όπως είπε η σημερινή ψηφοφορία για τα πολυνομοσχέδιο που προέβλεψε ότι θα διεξαχθεί έχει όλα τα χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης . Όπως τόνισε η πρόταση δυσπιστίας δεν έχει ουσία αλλά επιχειρείται απλά να μπλοκαριστεί το νομοθετικά΄το έργο της κυβέρνησης. 
http://news247.gr/

Read more...

Μπλόκο στο πολυνομοσχέδιο με πρόταση δυσπιστίας κατά του Στουρνάρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την Τρίτη η ψηφοφορία. Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία με 151 βουλευτέςΠρόταση μομφής από τον ΣΥΡΙΖΑ που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή (Vid)
Πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί μπλοκάρεται η ψηφοφορία για το πολυνομοσχέδιο. Αναλυτικά τι προβλέπει ο κανονισμός
Συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας είπε στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πολυνομοσχέδιο:
"Ως κυβέρνηση της εθνικής σωτηρίας, δεσμευόμαστε, οι υπεύθυνοι θα δώσουν λόγο για τις υπογραφές τους.
Ο κ. Στουρνάρας δεν αυτουργός μόνο του εγκλήματος, είναι και ένας από τους κύριους υπεύθυνους της ανθρώπινης καταστροφής που έχει υποστεί η κοινωνία μας.
Σας ζητάμε να διακόψετε τη διαδικασία για να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας κατά του Γιάννη Στουρνάρα".
"Ο Γ. Στουρνάρας δεν είναι αυτουργός μόνο του εγκλήματος, είναι από τους κύριους υπεύθυνους για την ανθρωπιστική καταστροφή και την κατάρρευση της οικονομίας", τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας και επεσήμανε ότι "αυτό που κάνετε με τις τράπεζες δεν έχει γίνει πουθενά".
Απαντώντας στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης τον κατηγόρησε για λαϊκισμό και αντέτεινε ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει την διαδικασία συζήτησης της άμεσα γιατί η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο.
Η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει σήμερα το απόγευμα και η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης θα γίνει την Τρίτη το βράδυ στις 12.
Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Νοεμβρίου έγινε η τελευταία πρόταση δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να έχουν περάσει έξι μήνες από την τελευταία πρόταση για να κατατεθεί νέα στη Βουλή, όταν αφορά όμως το ίδιο πρόσωπο. Η προηγούμενη πρόταση μομφής ήταν κατά της κυβέρνησης ενώ η σημερινή, είναι συγκεκριμένα κατά του Γ. Στουρνάρα. 
Άρθρο 142
Τι προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής για την πρόταση μομφής
Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να έχει τις υπογραφές τουλάχιστον 50 βουλευτών (δηλαδή το ένα έκτο του συνόλου των βουλευτών) για να κατατεθεί στον Πρόεδρο του σώματος. Για να γίνει δεκτή, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλέον την εμπιστοσύνη της Βουλής, πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 151 βουλευτές.
H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας.
H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.
Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
Αναλυτικά η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργού Οικονομικών:
"Προς τον αξιότιμο Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη
Αθήνα 30-3-2014
Το τραπεζικό σύστημα, μέρος του τριγώνου της διαπλοκής μαζί με τα ΜΜΕ και την επιχειρηματική ελίτ, υπήρξε η ραχοκοκαλιά ενός ψευδεπίγραφου μοντέλου ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό το μοντέλο οδήγησε τη χώρα στην μεγαλύτερη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και την χρεοκοπία.
Από το 2010 και μετά το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες φορολογούμενοι, στήριξαν το τραπεζικό σύστημα με 200 δις ευρώ σε ρευστό και εγγυήσεις. Παρά τον πακτωλό των χρημάτων προς τις τράπεζες, αυτές όχι μόνο δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν, αλλά σε συνδυασμό με τις μνημονιακές πολιτικές της ύφεσης και της λιτότητας, πολλαπλασίασαν την κρίση, οδηγώντας σε ασφυξία την πραγματική οικονομία και τις παραγωγικές τάξεις.
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, ο υπουργός Οικονομικών μεθοδεύει το χάρισμα των τραπεζών στους εγχώριους χρεοκοπημένους τραπεζίτες και τα ξένα κερδοσκοπικά funds. Με το παρόν νομοσχέδιο εκχωρείται ο έλεγχος των τραπεζών, δηλαδή ο έλεγχος της οικονομίας, σε αυτούς που δημιούργησαν την κρίση. Με αυτή την ενέργεια εκχωρείται το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας στις τράπεζες. Με το παρόν νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στο ΤΧΣ να εγκρίνει την πώληση μετοχών σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή κτίσης τους. Έτσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για νέες απώλειες δημοσίου χρήματος, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και η επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για την νομιμότητα τέτοιων πράξεων.
Ταυτόχρονα, επιβαρύνεται, με τις ενέργειες του υπουργού Οικονομικών, το δημόσιο χρέος της χώρας, ενώ προκλητικά επιχειρείται η προκαταβολική αμνήστευση σε όσους συνυπογράψουν αυτό το έγκλημα εις βάρος της χώρας και της οικονομίας.
Για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 142 του ΚτΒ, η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών".
http://news247.gr/

Read more...

Πρόταση δυσπιστίας,από τον ΣΥΡΙΖΑ...

Βουλή: Πρόταση δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά Στουρνάρα (ζωντανή μετάδοση)Διεκόπη η συνεδρίαση της Βουλής...

Πρόταση δυσπιστίας κατά του Στουρναρα κατέθεσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλεξης Τσιπρας κατηγορώντας τον για...

συμβόλαιο θανάτου κατά του ελληνικού λαού.
Η συνεδρίαση διεκόπη και θα επαναληφθεί περίπου μετά από μισή ώρα...

Read more...

Πως διασώζεται η πρώτη κατοικία ...

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία οριστικοποίησης και επικύρωσης του νέου πλαισίου ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων, που θα τεθεί σε ισχύ από το 2015, θέτοντας ...
σταθερούς και προκαθορισμένους κανόνες τακτοποίησης των χορηγήσεων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε καθυστέρηση.
Όπως έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση, μετά τη μεταβατική εφετινή χρονιά, θα εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο, που θα προσομοιάζει με το ιρλανδικό: Οι δανειολήπτες που είναι συνεργάσιμοι θα μπορούν να ρυθμίζουν το δάνειό τους με τέτοιον τρόπο που να διασφαλίζεται η κύρια κατοικία τους και το εισόδημά τους να επαρκεί για τις βασικές δαπάνες διαβίωσης της οικογένειάς τους.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», τη διαμόρφωση των εργαλείων αναχρηματοδότησης έχει αναλάβει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Μέχρι σήμερα, έχει καταλήξει στον ορισμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη, ενώ μέσα στον επόμενη μήνα αναμένεται να καθοριστούν και τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης, που αποτελούν και την κρισιμότερη παράμετρο του εγχειρήματος.
Ειδικότερα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, θα καθορίζεται το ύψος του εισοδήματος που είναι απαραίτητο για τις κύριες ανάγκες του. Το υπερβάλλον ποσό θα κρατείται από την τράπεζα για την εξυπηρέτηση του χρέους. Με τον τρόπο αυτόν, θα διασώζεται η πρώτη κατοικία του οφειλέτη.
Κάντε κλικ για μεγέθυνση:
"Το Βήμα της Κυριακής"

Read more...

Όπλα και αλεξίσφαιρα έκρυβε σπίτι του ο Λαγός...Τι αναφέρει στην καταθεσή της, η εν διαστάσει σύζυγος του χρυσαυγίτη...
Ένας διάλογος ανάμεσα στο βουλευτή Λαγό και την εν διαστάσει σύζυγό του, καθώς και μία αποστροφή του ιδίου, ίσως να κρύβει πολλά. Στην κατάθεσή που έδωσε η Ξ. Κ. αποκαλύπτει ότι...
ο Λαγός έκρυβε στο σπίτι τους όπλα και αλεξίσφαιρα γιλέκα, τα οποία μετά - την κρίσιμη στιγμή δηλαδή - εξαφανίστηκαν.

Ο Γιάννης Λαγός χώρισε με τη σύζυγό του το Σεπτέμβριο του 2011, όμως στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε γραπτό της μήνυμα από τις 4/7/2013.

"Μέχρι τώρα δεχόμουν όλη την ξεφτίλα σου γιατί είμαι ακόμα γυναίκα σου. Δε σε ένοιαξε ότι μένω χωρίς φως… εκβιαστή ανθρώπων, τζογαδόρε. Λυπάμαι, έπρεπε σαν γυναίκα σου να με προστατέψεις και να με σεβαστείς".

Η εν διαστάσει σύζυγός του προφυλακισμένου βουλευτή κατέθεσε στις ανακρίτριες πριν τρεις εβδομάδες και όταν ρωτήθηκε τι εννοούσε με αυτό της το μήνυμα, εκείνη τους απάντησε:

"Όσο ζούσαμε μαζί στο σπίτι της μητέρας του, είχα δει ότι ο Ιωάννης Λαγός φύλαγε σε ένα συρτάρι δύο μαύρα πυροβόλα όπλα. Δεν μπορώ να ξέρω τι μάρκα ήταν. Επίσης είχα δει και μια καραμπίνα, που όπως μου έλεγε ήταν του παππού του, του Βασίλη, πατέρα της μητέρας του. Είχα επίσης δει ακουμπισμένο πάνω σε μια καρέκλα ένα μπουφάν, όπως μου είχε φανεί τότε, χρώματος ή μαύρου ή μπλε σκούρου. Κάποια στιγμή, εντελώς τυχαία είδα ότι στο μπουφάν αυτό υπήρχε καρτελάκι που έγραφε την τιμή του, δηλαδή 600 ευρώ. Απόρησα με την τιμή αυτή.

Στις 26/7/2011, αργά την νύχτα, τον συνέλαβαν στον Πειραιά να έχει μαζί του όπλο χωρίς άδεια. Όπως έμαθα εκ των υστέρων, ήταν το ένα από τα δύο όπλα που είχα δει στο συρτάρι. Για τη σύλληψή του έμαθα την επόμενη το πρωί, αν θυμάμαι καλά, και συγκεκριμένα μου τηλεφώνησε η μητέρα του, ενώ εγώ πήγαινα στη δουλειά μου. Μόλις μου τηλεφώνησε, πήγα σπίτι. Φτάνοντας, είδα δύο άτομα να φεύγουν. Περίπου κατά τις 11:00 η ώρα αν θυμάμαι καλά, μετά από δύο και πλέον χρόνια, τηλεφώνησε η Αστυνομία στη μητέρα του, ότι προτίθεται να προβούν σε κατ’ οίκον έρευνα σε μια ώρα. Η ίδια η μητέρα του μου είπε μετά το τηλεφώνημα ότι σε μια ώρα θα έρθουν αστυνομικοί στο σπίτι μαζί με τον Γιάννη. Πράγματι, ήρθαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι ερεύνησαν το σπίτι και βρήκαν μόνο φυσίγγια κι ένα κλομπ.

Από ότι μου είπε η μητέρα του, γιατί εγώ απόρησα πώς δεν βρήκαν τα άλλα δύο όπλα, δηλαδή το ένα όπλο και την καραμπίνα, μου είπε ότι προσπάθησε η ίδια να τα κρύψει κι επειδή δεν μπόρεσε ήρθαν κάποιοι Χρυσαυγίτες και τα πήραν. Τότε έμαθα ότι τελικά το μπουφάν που προαναφέρω ήταν αλεξίσφαιρο. Και όλα είχαν εξαφανιστεί από το σπίτι. Εκ των υστέρων ρώτησα τον σύζυγό μου πού πήγαν τα όπλα κι εκείνος μου είπε “καλύτερα να μην ξέρεις”".

news247.gr

left.gr

Read more...

Ορόσημο η ψηφοφορία για το πολυνομοσχέδιο «Έκλεισα τον κύκλο μου στο ΥΠΟΙΚ» φέρεται να λέει ο Γ.Στουρνάρας


«Έκλεισα τον κύκλο μου στο ΥΠΟΙΚ» φέρεται να λέει ο Γ.Στουρνάρας
Ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Ορόσημο για τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα φαίνεται πως αποτελεί η αποψινή ψηφοφορία στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο. «Θεωρώ ότι έχω κλείσει τον κύκλο μου στο υπουργείο Οικονομικών» φέρεται να δηλώνει ο κ. Στουρνάρας σε συνομιλητές του μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συμφωνίας με την τρόικα, την οποία θεωρεί καθοριστική για τις μελλοντικές εξελίξεις στη χώρα.

«Ως χώρα βγήκαμε από τον τάφο. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Το διάστημα αυτό κινηθήκαμε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, αλλά τα καταφέραμε» εκμυστηρεύεται σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Στουρνάρας αναμένεται να μείνει στη θέση του το επόμενο δίμηνο, αφού «μέχρι τις ευρωεκλογές, ανασχηματισμός της κυβέρνησης δεν θα γίνει». Εξάλλου, όπως φέρεται να λέει, δεν έχει συζητήσει ακόμη με τον πρωθυπουργό, κάτι που πιθανολογεί ότι θα γίνει περί το Πάσχα, όταν θα έχουν υπάρξουν οι ανακοινώσεις της Eurostat για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μετά τη διαφαινόμενη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, αναμένεται να ανοίξουν οι συζητήσεις για το ελληνικό χρέος και να ακολουθήσει ανασχηματισμός. Οι πληροφορίες αυτές θέλουν τον κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών, με αναπληρωτή υπουργό τον στενό του συνεργάτη Σταύρο Παπασταύρου.

Ο κ. Στουρνάρας, στο δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, φέρεται να εκφράζεται θετικά για τον κ. Παπασταύρου. «Είναι καλός ο Σταύρος και συνεργαστήκαμε στενά στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με την τρόικα» είναι το σχόλιο που κάνει.  
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Παρουσιάστηκαν την Κυριακή Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της «Ελιάς»


Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της «Ελιάς»
Το λογότυπο και το σήμα της «Ελιάς»   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της «Ελιάς» παρουσιάστηκαν την Κυριακή σε ειδική εκδήλωση στο Cine Κεραμεικός.

Η ψήφος στην «Ελιά», στις ευρωεκλογές, είναι ψήφος για τη χώρα, την ανάκαμψη, την οικονομία, τις προοδευτικές αντιλήψεις και υπέρ της ενότητας της δημοκρατικής παράταξης στην Ελλάδα, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου.

Όπως τόνισε ο κ. Βενιζέλος στο ψηφοδέλτιο της «Ελιάς», μετέχουν πολλές γυναίκες -αν και λιγότερες απ' ό,τι θα ήθελε- πρόσωπα από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το ψηφοδέλτιο, πρόσθεσε, συμβολίζει την ενότητα, την ανανέωση, το ήθος, την ποιότητα και τη μαχητικότητα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επίσης ότι η «Ελιά» είναι η δημοκρατική παράταξη, ιστορικά στην Ελλάδα και τώρα κάνει ένα σημαντικό, αλλά όχι το τελικό βήμα, καθώς, μετά τις ευρωεκλογές, θα συνεχίσει την παρουσία και την δράση της.
Ο κ. Βενιζέλος αναφερόμενος στα άλλα κόμματα, τόνισε ότι με τη ΝΔ συνεργαζόμαστε σε μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, άφησε αιχμές για τη ΔΗΜΑΡ αναφέροντας ότι πολλοί λένε ότι κινούνται στο χώρο μεταξύ ΝΔ και κομμουνιστικής αριστεράς, αλλά «δεν είμαστε όλοι ίδιοι».
Παράλληλα, επιτέθηκε και πάλι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας ότι «η στρατηγική της εφόδου απέτυχε από τα αποδυτήρια». Γι' αυτό, πρόσθεσε, παρατηρείται στην αξιωματική αντιπολίτευση μια νευρικότητα και θλίψη, αλλά και ένας λόγος αντιπαραγωγικός, τον οποίο δεν θέλησε, όπως είπε, να τον χαρακτηρίσει αντεθνικό.
Στην ίδια εκδήλωση ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε ότι η έγκαιρη παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου είναι ένα πρώτο δείγμα αξιοπιστίας της «Ελιάς», στο οποίο αποτυπώνεται το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για ανανέωση, η οποία επιτυγχάνεται σε ποσοστό πάνω από 80%.

Ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε και σε θέματα σχετικά με το συζητούμενο πολυνομοσχέδιο, εξαπολύοντας έμμεση, αλλά σαφέστατη, επίθεση κατά του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά, ότι κάποιοι που την περίοδο 2007-09 ως υπουργοί Ανάπτυξης αποθέωσαν τις φαρμακευτικές δαπάνες και εκτίναξαν το κόστος, σήμερα το παίζουν μεταρρυθμιστές.
Μίλησε επίσης για λαίλαπα νεοφιλελεύθερων εμμονών και διασυνδέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα, οι οποίες προσέκρουσαν στη στάση της δημοκρατικής παράταξης, όπως εκφράζεται από την «Ελιά». Και αυτό, πρόσθεσε, ήταν ένα καλό δείγμα για εμάς.
Χαιρετίζοντας, εκ μέρους των κινήσεων της Δυναμικής Ελλάδας, της Μεταρρυθμιστικής Αριστεράς, των Νέων Μεταρρυθμιστών, της Πολιτείας 2012 και της Πρωτοβουλίας Β, ο Μάνος Γλαμπεδάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «οι πολίτες της κεντροαριστεράς του αύριο θα ανταποκριθούν και θα στηρίξουν την πρότασή μας».
Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές
Τους 41 υποψήφιους (από τους 42 συνολικά) που προέρχονται από τα κόμματα, τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που συγκροτούν την «Ελιά», παρουσίασε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αννυ Ποδηματά.

Το όνομα του 42ου υποψήφιου, «του μουσουλμάνου συμπολίτη μας από τη Θράκη που θέλουμε να εκφράζει γνήσια το χώρο του», όπως είπε ο κ. Βενιζέλος, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Τα 41 ονόματα του ευρωψηφοδελτίου είναι τα εξής:
1.Πασχάλης Αγανίδης
2. Αφροδίτη Αλ Σάλεχ
3. Γιώργος Αμαραντίδης
4. Τάκης Αναστόπουλος
5. Νίκος Ανδρουλάκης
6. Μαργαρίτα Αργυράκου (Miernik Malgorzata)
7. Γιώργος Βερνίκος
8. Σπύρος Ντ. Βρεττός
9. Κατερίνα Γαργάλα
10. Ιωάννης Γιάλλουρος
11. Αλεξάνδρα Δαλιάνη
12. Μάνος Επιτροπάκης
13. Ρεγγίνα Θεάκου
14. Κώστας Θεοδωρόπουλος
15. Παναγιώτης Ιωακειμίδης
16. Εύα Καΐλή
17. Ευθύμης Καρδαράς
18. Δημήτρης Καρέλας
19. Σωτήρης Κατσέλος
20. Παντελής Καψής
21. Ευαγγελία Κουρουπάκη
22. Παναγιώτης Κωστούλας
23. Βίκη Μάτσικα
24. Κατερίνα Μπατζελή
25. Νίκος Μπίστης
26. Δημήτρης Μπρίμης
27. Σπύρος Νικόπουλος
28. Μαρία Παπαϊωάννου-Σφαέλου
29. Γιώργος Παπακωνσταντής
30. Παναγιώτης Πάτρας
31. Κυριάκος Πιερρακάκης
32. Συλβάνα Ράπτη
33. Αποστόλης Ραυτόπουλος
34. Βάσω Στάμου
35. Βασιλική Σουλαδάκη
36. Κατερίνα Τζωρτζοπούλου
37. Νίκος Τσολακίδης
38. Έφη Χαλάτση
39. Θανάσης Χειμωνάς
40. Παύλος Χρηστίδης
41. Απόστολος Ψωμάς

Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Δεν θίγονται οι τριετίες, υπόσχεται ο Βρούτσης...


 


Ο θεσμός των τριετιών δεν θίγεται από το πολυνομοσχέδιο, αντίθετα διατηρούνηται, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, απαντώντας σε παρατήρηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Μητρόπουλου. 
"Αύριο θα...
αναλύσω, είπε το πώς η μισθοδοσία του Απριλίου, όλων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνον δεν θα μειωθεί, αλλά αντίθετα θα αυξηθεί". 
Στην ομιλία του, με αφορμή τη διατύπωση διάταξης που αφορά τη διευκόλυνση επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τον υπουργό Εργασίας να διευκρινίσει τις προβλέψεις για την μισθολογική αντιμετώπιση των τριετιών.
«Οι τριετίες δεν θίγονται, ούτε πρόκειται να υπάρξει μείωση στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα» δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια γενναία παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης, όπου συνολικά μειώνουμε κατά 5 μονάδες το μισθολογικό κόστος στις επιχειρήσεις, 4 μονάδες από το εργοδοτικό κόστος και μία μονάδα απ' τις ασφαλιστικές εισφορές.
Επιτέλους ευθυγραμμιζόμαστε με το κόστος εργασίας των χωρών της Ε.Ε., είπε και πρόσθεσε ότι η αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων δεν θα είναι μεγάλη, αλλά θα έχει συμβολικό χαρακτήρα, 10-20 ευρώ το μήνα.
«Αυτό σηματοδοτεί συμμόρφωση των εργοδοτών στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και 30.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, γιατί κάνουμε πιο φθηνό το κόστος της εργασίας» είπε.
  ΑΜΠΕ


Read more...

Νέα φόρμουλα για το γάλα Σε ανοικτή γραμμή Χατζηδάκης-Τσαυτάρης για να μην χυθεί η καρδάρα


Σε ανοικτή γραμμή Χατζηδάκης-Τσαυτάρης για να μην χυθεί η καρδάρα
Oι Κωστής Χατζηδάκης και Ευ.Τσαυτάρης   (Φωτογραφία:  Icon Photopress )

Αθήνα
Στη σκια της παραίτησης του Μάξιμου Χαρακόπουλου, αλλά και της ξεκάθαρης θέσης βουλευτών ότι δεν ψηφίζουν το συγκεκριμένο άρθρο, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ.Τσαυτάρης φαίνεται ότι κατέληξαν σε νέα συνταγή για το γάλα, ώστε να καμφθούν οι αντιδράσεις.

Όπως μετέδωσε το Mega, το βράδυ του Σαββάτου, συνεχείς ήταν οι συσκέψεις των δύο υπουργών, ώστε να υπάρξει συμβιβαστική πρόταση.

Αυτή θα κατατεθεί στην Ολομέλεια την Κυριακή με τη μορφή νέας διατύπωσης στο νομοσχέδιο που να ικανοποιεί και τους διαφωνούντες βουλευτές.

Νωρίτερα, μιλώντας στην Επιτροπή, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης είχε πει: «Είμαστε εδώ για το γάλα και τα υπόλοιπα θέματα. Για να ακούσουμε απόψεις και να βρούμε λύσεις στη βάση της κοινής λογικής. 

» Να σημειώσω ότι κάθε άλλο σκοπό έχουμε από το να βλάψουμε. Το ελληνικό σήμα και το γάλα ημέρας είναι αποδεικτικό των προθέσεων, αλλά δεν μπορούμε να αδιαφορούμε ότι έχουμε ακριβότερο γάλα 34% από τον μέσο κοινοτικό όρο και φαντάζομαι ότι όλοι θα δείτε το υπουργείο έχει δίκιο.»

Στην ομιλία του, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε το 82% από τις 329 προτάσεις του ΟΟΣΑ, ενώ ένα ακόμα 8% υιοθετήθηκε μετά από διαπραγμάτευση με την τρόικα και τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Μέσα σε αυτό το ποσοστό ειναι και οι προτάσεις για τα φάρμακα και το γάλα.

Είπε ότι η μελέτη ανατέθηκε στον ΟΟΣΑ, λόγω του ότι είναι ένας αξιόπιστος διεθνής Οργανισμός και κόστισε 936.000 ευρώ. «Είναι το 1/2 από το ημερήσιο έλλειμμα του ΟΣΕ, για το οποίο ορισμένοι δεν έχουν καμία αντίρρηση να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος» είπε χαρακτηριστικά.

«Με την απελευθέρωση ενισχύεται η δημιουργικότητα του Έλληνα και θα έχουμε πτώση των τιμών έτσι ώστε να υπάρξει ορατό όφελος στον καταναλωτή σε περίοδο κρίσης» τόνισε στην ομιλία του ο υπουργός.

Συμπλήρωσε ότι οι αντιδράσεις δεν αποτελούν έκπληξη, καθώς θίγονται μικρότερα ή μεγαλύτερα προνόμια.

Κατηγόρησε μάλιστα την Αντιπολίτευση ότι «θέλει να συνεχίσει τα λάθη που μας οδήγησαν μέχρι εδώ και τα οποία τα κόμματα που σε μεγάλο βαθμό προκάλεσαν τις δεκαετίες του 1990, του 1980 και του 1970 θέλουν να διορθώσουν.»

Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι πολλές από τις προτάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ αποτελούν μέτρα κοινωνικής πολιτικής, αφού ο καταναλωτής θα δει μειώσεις τιμών σε φάρμακα, βιβλία, γάλα.

«Γιατί είναι κακό να καταργούνται μια σειρά από περιττές διοικητικές διαδικασίες στα απορρυπαντικά, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό, εις βάρος του καταναλωτή; Γιατί είναι κακό να αγοράζουμε το ψωμί με το ζύγι και όχι με το μάτι;

» Γιατί είναι αρνητικό να καταργούμε μια σειρά υποχρεώσεις στην αγορά τσιμέντου και να έχουμε το προνόμιο της ακρίβειας; Γιατί να μην καταργούμε περιττούς περιορισμούς στην ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων, (αποστάσεις από αεροδρόμια και χιονοδρομικά κέντρα κλπ.) όταν θέλουμε να επενδύσουμε στον τουρισμό; Είναι καταστροφικό να επιχειρούμε να μην έχουμε το τρίτο ακριβότερο γάλα στην Ευρώπη, μετά την Κύπρο και την Ιταλία, όταν έχουμε αυτή την καταστροφική κρίση;» αναρωτήθηκε.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε, τέλος, στις επιθέσεις που δέχεται η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. «Εδώ δεν μιλάμε για πολιτική κριτική. Υπάρχουν προσωπικοί χαρακτηρισμοί και βαριές προσωπικές επιθέσεις από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Στην Ελλάδα είμαστε λίγοι, και γνωριζόμαστε. Και ξέρουμε ποιοι είμαστε οι καθαροί και ποιοι όχι. Ξέρουμε ότι τέτοιες προσωπικές επιθέσεις δεν μας αγγίζουν.

» Τις επιθέσεις σε λίγες μέρες κανείς δεν θα τις θυμάται. Ούτε καν αυτοί που τις έκαναν. Ο καταναλωτής θα θυμάται την θετική επίδραση στην καθημερινότητά του.»

Εγκρίθηκε το πολυνομοσχέδιο στις Επιτροπές
Με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε το βράδυ του Σαββάτου το νομοσχέδιο στις Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής-Εμπορίου της Βουλής.
Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, ΔΗΜΑΡ και ΚΚΕ (που έχει αποχωρήσει από την συνεδρίαση).

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ξεκινά στις 11 το πρωί και θα διαρκέσει περίπου μέχρι τις 23:00, οπότε θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...