Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Στο 24% η ανεργία το γ΄ τρίμηνο...


Στο 24% υποχώρησε η ανεργία το τρίτο τρίμηνο του 2015 έναντι 24,6% του δευτέρου τριμήνου και 25,5% της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του 2014. Ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε σε...
1,160 εκατ. άτομα, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων σε 3,671 εκατ. άτομα, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,3%.
Παρά τη βελτίωση, τα σημαντικά δομικά προβλήματα παραμένουν, καθώς οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 73,7% του συνόλου των ανέργων και υπερβαίνουν τα 855.000 άτομα. Παράλληλα, περίπου 232.000 άτομα εργάζονται με συμβάσεις  μερικής απασχόλησης.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,1% το γ΄ τρίμηνο 2015 από 29,2% το γ΄ τρίμηνο 2014) είναι σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (20,7% από 22,6%). Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στα άτομα 15- 24 ετών (48,8% το γ΄ τρίμηνο 2015 από 49,5% το γ΄ τρίμηνο 2014) και 25- 29 ετών (34,3% από 39,7%). Ακολουθούν οι ηλικίες 30- 44 ετών (23,4% από 24,7%), 45- 64 ετών (18,4% από 18,5%) και 65 ετών και άνω (10,8% από 9,3%).

Αρνητική πρωτιά η Δυτική Μακεδονία

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις - με αύξηση της ανεργίας - βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (31,5% το γ΄ τρίμηνο 2015 από 26,7% το γ΄ τρίμηνο 2014), η Δυτική Ελλάδα (28,1% από 27,5%) και η Θεσσαλία (26,5% από 25,4%). Ακολουθούν, η Κεντρική Μακεδονία (25,5% από 27,8%), η Στερεά Ελλάδα (25,5% από 26%), η Αττική (24,8% από 27,1%), η Ήπειρος (24,4% από 25,9%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (22,6% από 23%), η Πελοπόννησος (22,4% από 23%), η Κρήτη (20,7% από 20,9%), το Βόρειο Αιγαίο (15,8% από 21,6%), οι Ιόνιοι Νήσοι (12,2% από 16,1%) και το Νότιο Αιγαίο (10,4% από 15,2%).

Λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (46,9%). Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (13,2%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (20%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 12% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 82,4% αναζητεί πλήρη αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Τέλος, το 5,6% είτε αναζητεί µερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται εάν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση.

Στο 73,7% οι μακροχρόνια άνεργοι

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 23,6% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), αποτελούν το 73,7%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (28,6% έναντι 23,7%). Επίσης, το 72,4% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,2%.

Το γ΄ τρίμηνο εφέτος ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3,671 εκατ. άτοµα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 2,3% σε σχέση µε το γ΄ τρίµηνο του 2014.

Ειδικότερα, το γ΄ τρίµηνο εφέτος βρήκαν απασχόληση 157.407 άτοµα, τα οποία δήλωσαν ότι ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, 47.819 άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις απασχόλησης.

Αντίθετα, 128.159 άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούµενα, σήµερα είναι άνεργα και άλλα 52.677 άτοµα που ήταν απασχολούµενα είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Επιπλέον, 115.384 άτοµα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Στο 9,1% η μερική απασχόληση

Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,1% του συνόλου των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων, το 69,4% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 7% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 5,1% διότι εκπαιδεύεται, το 2,5% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες και το 15,9% για διάφορους άλλους λόγους.

Το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 65,6%, εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 83,5% του συνόλου των απασχολουµένων.


Read more...

Νέα υπουργική απόφαση Νόμος Κατσέλη: Πώς θα υπολογίζεται η νέα μηνιαία δόση


Νόμος Κατσέλη: Πώς θα υπολογίζεται η νέα μηνιαία δόση
  (Φωτογραφία:  Associated Press )
Αθήνα
Στη δημοσιότητα δόθηκε το ΦΕΚ που εξειδικεύει τις αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη, οι οποίες θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 για όσους υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο προστατευτικό καθεστώς της κύριας κατοικίας.

Με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία υπολογισμού του ποσού που θα πρέπει να καταβάλλει ο δανειολήπτης για να αποφύγει τον πλειστηριασμό, αλλά και οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επιδότησης μέρους της δόσης από το δημόσιο.

Για να έχει δικαίωμα ρύθμισης της οφειλής του ο δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλει και το τελευταίο στοιχείο της οικονομικής του κατάστασης, ώστε να υπολογιστεί το ποσό που θα καταβάλλεται στην τράπεζα, συνυπολογιζόμενων και των ευλόγων δαπανών διαβίωσης.

Επιπλέον, ορίζεται η διαδικασία για τον υπολογισμό του ποσού που θα ελάμβαναν οι τράπεζες, αν έβγαζαν στο σφυρί το περιουσιακό στοιχείο του δανειολήπτη, καθώς ο νόμος ορίζει ότι το πιστωτικό ίδρυμα δε θα πρέπει να χάνει από τη ρύθμιση που συμφωνείται.

Οι δαπάνες διαβίωσης

Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την απόφαση της ΤτΕ, θα υπολογίζονται με την ακόλουθη διαδικασία:

  • Βάση υπολογισμού είναι το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα και οι δαπάνες διαβίωσης του δανειολήπτη καθώς και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Για να πιστοποιηθούν, υποβάλλονται αναλυτικοί πίνακες.
  • Βάση του υπολογισμού της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη υποκείμενο σε καταρχήν σταδιακή προσαύξηση ποσοστού 5% ανά πενταετία.
Αυτό το ποσοστό (5%) μπορεί να αλλάζει:

(α) στην περίπτωση που βασίζεται σε προσδοκία μελλοντικής αύξησης ή σε εκτίμηση μελλοντικής μείωσης του εισοδήματος του οφειλέτη από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον αυτή τεκμηριώνεται επαρκώς και

(β) στην περίπτωση που βασίζεται σε οικειοθελή δέσμευση του οφειλέτη να μειώσει τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι προφανείς λόγοι που καθιστούν μη ρεαλιστική την προοπτική μείωσης των δαπανών διαβίωσης.

* Το σύνολο του ποσού των δόσεων που προκύπτει από την εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη ανάγεται σε «παρούσα αξία» (χρησιμοποιείται ως προεξοφλητικό επιτόκιο το μέσο επιτόκιο υφιστάμενων στεγαστικών δανείων σε ευρώ με διάρκεια άνω των πέντε ετών).

Η περίπτωση πλειστηριασμού

Όπως ορίζεται στην απόφαση, ο πιστωτής με τη μεγαλύτερη απαίτηση έναντι του δανειολήπτη (στις περιπτώσεις που πιστωτές είναι πέραν του ενός) καταθέτει εκτίμηση για το ποσό που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από τυχόν πλειστηριασμό υπολογίζοντας και τα τυχόν έξοδα.

Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον δανειολήπτη να καταθέσει και αυτός φάκελο με τη δική του εκτίμηση για το θέμα. Αυτές οι εκτιμήσεις αξιολογούνται από το δικαστήριο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει σε πιστοποιημένο εκτιμητή να κάνει τη δική του εισήγηση.

Η επιδότηση δόσης

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος συμμετοχής του Δημοσίου στην αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενο στεγαστικό δάνειο που ανήκουν στις "ευπαθείς" ομάδες.

Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς, η οποία κυμαίνεται από 5-10% τους διαθέσιμου εισοδήματός του.

Δικαιούχος της συμμετοχής του Δημοσίου είναι ο οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, η οποία καθορίζει σχέδιο διευθέτησης οφειλών και η οποία κρίνει οριστικά ότι στο πρόσωπο του οφειλέτη πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,

β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των εύλογων δαπανών διαβίωσης

γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα,

δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και

ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών.

Ελάχιστη συνεισφορά

Με βάση την απόφαση, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς, η οποία καθορίζεται ως εξής:

α) αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ, η ετήσια ελάχιστη συνεισφορά υπολογίζεται σε 5% επί του διαθέσιμου εισοδήματος,

β) αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι άνω των 8.000 ευρώ επί του υπερβάλλοντος ποσού υπολογίζεται επιπλέον συνεισφορά 10%.

2. Η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη επανεξετάζεται στο τέλος κάθε έτους, για τυχόν μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματός του.

3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά με το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η ελάχιστη συνεισφορά του για το επόμενο οικονομικό έτος, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων.

Σμμετοχή Δημοσίου

1. Η συμμετοχή του Δημοσίου περιορίζεται στις οφειλές που προκύπτουν από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας.

Συνίσταται δε στην καταβολή του ποσού που προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση του ποσού το οποίο κατέβαλε ο οφειλέτης από το ποσό της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής της οφειλής από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, όπως προσδιορίζεται στη δικαστική απόφαση.

2. Η καταβολή της συμμετοχής εκτελείται μετά την καταβολή εκ μέρους του οφειλέτη, ορίζεται μηνιαία και πραγματοποιείται απευθείας προς τους πιστωτές, με πίστωση του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού/κωδικού δανείου.

3. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά το ισόποσο της συμμετοχής του Δημοσίου έναντι του πιστωτή.

4. Η διάρκεια της συμμετοχής του Δημοσίου ορίζεται σε τρία έτη.

Διακοπή της συμμετοχής του Δημοσίου

1. Η συμμετοχή του Δημοσίου διακόπτεται σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη της ελάχιστης συνεισφοράς.

2. Για τη διακοπή της συμμετοχής απαιτείται το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων ελάχιστων συνεισφορών.

3. Η διακοπή γνωστοποιείται στον οφειλέτη μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση.

4. Σε περίπτωση διακοπής, ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης, κατ' αναλογική εφαρμογή.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο αιτών πρέπει να έχει υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) καθώς και Ε2 εφόσον είχε υποχρέωση.

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώνονται από τον δικαιούχο:

α. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος ή αντικλήτου προσώπου που δέχεται να λαμβάνει ενημέρωση και σημαντικά έγγραφα για λογαριασμό του αιτούντος.

β. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία που αφορούν στη δικαστική απόφαση, η οποία ορίζει το σχέδιο διευθέτησης οφειλών (αριθμός και έτος απόφασης, δικαστήριο έκδοσης απόφασης, οριζόμενο ποσό μηνιαίας δόσης).

γ. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση, αυτή μπορεί να μεταβληθεί με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου.

δ. Δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

ε. Τα στοιχεία της δανειακής σύμβασης.

στ. Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζει πως η δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ότι η δήλωση ελλιπών ή ψευδών στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από τις παροχές της παρούσας απόφασης.

Υποχρεωτικά κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης στην οποία αναφέρεται το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

ζ. Η αρμόδια Διεύθυνση μπορεί να ζητήσει απευθείας από τον αιτούντα, εντός 10 ημερών, τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία.

4. Ο αιτών θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του. Ο αιτών ενημερώνεται, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης, για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του, με γνωστοποίηση της αιτίας απόρριψης, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική του αίτηση και θα αποστέλλονται συγχρόνως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει.

Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ενημερώνεται αυτόματα για το ποσό της ελάχιστης συνεισφοράς του και για το ποσό το οποίο θα καταβάλλεται μηνιαίως από το Δημόσιο σε κάθε πιστωτή. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.

5. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης.
Διαδικασία Επανεξέτασης

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Επιτροπή Ελέγχου Αιτημάτων Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων. Αρμοδιότητα της Επιτροπής αποτελεί ο έλεγχος των αιτημάτων επανεξέτασης.

2. Κατά της πράξης απόρριψης της αίτησης του οφειλέτη επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης ενώπιον ειδικής Επιτροπής που δημιουργείται. Το αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί μόνο επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης, ο οποίος αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δικαιούχου.

3. Το αίτημα επανεξέτασης δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση περί της απορριπτικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, η Επιτροπή της εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης, η οποία θεωρείται ότι έχει δοθεί την ημερομηνία που είχε εκδοθεί η αρχική απόρριψη.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

«Συνεχίζεται η συζήτηση το 2016» Μαξίμου: Ποτέ δεν αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα


Μαξίμου: Ποτέ δεν αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα
  (Φωτογραφία:  Eurokinissi 
Αθήνα
Το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης «ποτέ δεν αποσύρθηκε», επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού προσθέτοντας πως η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί στην αρχή του 2016.
Η ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο αναφέρει:

«Μετά την χθεσινή ανεύθυνη στάση και την αποχώρηση τριών κομμάτων από τη κοινοβουλευτική διαδικασία, με την ανυπόστατη καταγγελία ότι δήθεν το νομοσχέδιο που κατατίθεται με επείγουσα διαδικασία επιβαρύνει δημοσιονομικά και εκτροχιάζει το προϋπολογισμό, δημιουργήθηκαν εξίσου ανυπόστατες εντυπώσεις με κίνδυνο να προκληθούν εμπόδια στην διαπραγμάτευση, αλλά και στο κυβερνητικό έργο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

» Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος της Βουλής εισηγήθηκε στη Σύνοδο των Προέδρων την συνέχιση της συζήτησης του ν/σ, με την κανονική διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, στην αρχή του χρόνου. Το νομοσχέδιο ποτέ δεν αποσύρθηκε».

Εν τω μεταξύ, κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν σχετικά με το θέμα πως το νομοσχέδιο κατατέθηκε πριν από την αξιολόγηση, «για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στην διαπραγμάτευση», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί να κρύψει τίποτα από κανέναν.

Το νομοσχέδιο προωθήθηκε με την διαδικασία του επείγοντος, επειδή αντιμετωπίζει ανθρωπιστικά θέματα, σημείωναν.

Συμπληρώνουν ακόη πως τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης ισχυρίστηκαν χτες ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Αυτό δεν είναι αλήθεια, αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι και προσθέτουν:

«Τo ΓΛΚ χωρίζει τις διατάξεις σε διατάξεις κοστολογημένες, σε διατάξεις που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και σε διατάξεις που δεν μπορούν να κοστολογηθούν πριν την εφαρμογή τους (π.χ. η διασύνδεση των Ληξιαρχείων της χώρας μεταξύ τους)».

Σχετικά με το κόστος του νομοσχεδίου, επισημαίνουν ότι σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Περίπου 100 εκατ. ευρώ με κονδύλια που έχουν διατεθεί ήδη για τον σκοπό αυτό και μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Τονίζουν επίσης, ότι σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζονται οι προϋπολογισμοί των εμπλεκόμενων υπουργείων, ενώ χαρακτηρίζουν την αντίδραση των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης προσχηματική, προκειμένου να αποφύγουν να ψηφίσουν τις σχετικές διατάξεις.

Οι θεσμοί, αναφέρουν οι κυβερνητικοί κύκλοι, το μόνο που ζήτησαν είναι περισσότερο χρόνο, προκειμένου να ενημερωθούν πάνω στο νομοσχέδιο και προσθέτουν πως το εύλογο ερώτημα είναι αν θα είχε προκύψει αυτό το ζήτημα αν τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είχαν δημιουργήσει όλο αυτό τον θόρυβο γύρω από το θέμα.

Το νομοσχέδιο δεν αποσύρεται υπογραμμίζουν οι κυβερνητικοί κύκλοι, επισημαίνοντας πως αποφασίστηκε απλώς να μην προωθηθεί ως επείγον, αλλά με την κανονική διαδικασία, ώστε να μην υπάρξει έδαφος για αμφισβητήσεις. Έτσι η συζήτησή του θα συνεχιστεί κανονικά στις αρχές του επόμενου έτους.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Λουξεμβούργο: Η Τουρκία δεν τηρεί τη συμφωνία...Η Τουρκία δεν έχει δώσει επαρκείς αποδείξεις ότι έχει καταφέρει να μειώσει τις μετακινήσεις μεταναστών προς τα ελληνικά νησιά, δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή συμφωνίας, με την οποία δεσμεύτηκε για αυτό, αναφέρει έγγραφο της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, το οποίο...
επικαλείται το Reuters.
Το εν λόγω έγγραφο της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, που έχει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρει ότι κατά μέσον όρο 4.000 άτομα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα από την Τουρκία, από τις 29 Νοεμβρίου και μετά.

Πρόκειται για «μικρή μείωση» έναντι των 5.000-6.000 που σημειωνόταν στις αρχές του μήνα, αλλά αυτό δεν οφείλεται υποχρεωτικά στη στάση της Τουρκίας.

«Η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες», σημειώνεται στο έγγραφο, το οποίο έχει αποσταλεί στους ηγέτες της ΕΕ, εν όψει της Συνόδου Κορυφής.

Ο τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου έχει συναντήσεις με την καγκελάριο Μέρκελ και άλλους ηγέτες πριν τη σύνοδο, προκειμένου να συζητήσουν το πιθανό σχήμα μεταφοράς απ' ευθείας από την Τουρκία προσφύγων.

Για τη διάθεση των 3 δισ. ευρώ

Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν τονίσει ότι κάτι τέτοιο θα εξαρτηθεί από τις αποδείξεις που θα προσκομίσει η Τουρκία ότι εμποδίζει τους διακινητές να βάζουν τον κόσμο στη θάλασσα για την Ευρώπη.

Από αυτό θα εξαρτηθεί επίσης η διάθεση των 3 δισ. ευρώ προς την Άγκυρα και η χαλάρωση των όρων για την έκδοση βίζας προς τους Τούρκους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.

thepressproject.gr

Read more...

Τα ΜΑΤ έκλεισαν τον δρόμο στους συνταξιούχους...


Ενταση στην Ηρώδου Αττικού (ΒΙΝΤΕΟ)...
Ενταση επικράτησε πριν από λίγο,  στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλίσσης Σοφίας, όταν τα ΜΑΤ εμπόδισαν τους συνταξιούχους να πλησιάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Μετά από...
σπρωξίματα μπροστά στις κλούβες και αποδοκιμασίες, άφησαν τελικά να περάσουν εννέα άτομα από τον αστυνομικό κλοιό, προκειμένου να συναντήσουν εκπρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου.
Δείτε το Βίντεο:«Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Μπορούμε να τους σταματήσουμε», «Απαιτούμε αποκατάσταση των συντάξεών μας» έγραφαν τα πανό που σήκωσαν νωρίτερα οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Κοτζιά.

Στη διαμαρτυρία που διοργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις συμμετείχαν συνταξιούχοι από την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την Αιτωλοακαρνανία, και την Πελοπόννησο.


Ζητούν επίσης δημόσια δωρεάν υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων και αντιτίθενται στην αύξηση των ορίων ηλικίας.


Read more...

Δεν αλλάζει ο ΕΝΦΙΑ του 2015...


Δεν αλλάζει ο ΕΝΦΙΑ του 2015 - Τι σχεδιάζεται για τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων
Τι σχεδιάζεται για τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων...
Δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγών στον ΕΝΦΙΑ του 2015 διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως...
μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι θα περιμένουν πρώτα να δουν την απόφαση του ΣτΕ και μετά θα ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Το ΣτΕ, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θεωρεί ότι το υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων έως την 21 Μαΐου 2015 προκειμένου να προσαρμοστούν με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά από την τελευταία αναπροσαρμογή τους.

Από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2015 υπολογίστηκε με τις αντικειμενικές τιμές ακινήτων που ίσχυαν την 1.1.2015 οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον συγκεκριμένο φόρο. Αν ωστόσο ληφθεί απόφαση για άμεση συμμόρφωση με το ΣτΕ που προβλέπει την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών από την 1 Μαΐου 2015 το ζήτημα θα αφορά τους φόρους μεταβίβασης, τις κληρονομικές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές που έγιναν από την ημερομηνία αυτή και έχουν φορολογηθεί με τις σημερινές αντικειμενικές τιμές ακινήτων.

Μία λύση είναι αυτή της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων και συμψηφισμού των 
απαιτήσεων μεταξύ φορολογούμενων και δημοσίου.

Σημειώνεται ότι στο υπουργείο Οικονομικών ήδη πριν από την απόφαση του ΣτΕ είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών των ακινήτων με τη σύσταση Επιτροπής η οποία αναμένεται άμεσα να παραδώσει (έως τις 22 Δεκεμβρίου) το πόρισμα της στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Στη συμφωνία με τους δανειστές προβλέπεται άλλωστε η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών έως την 1.1.2017.

Το πιθανότερο είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην αναπροσαρμογή τους εντός του 2016. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές περιοχές εξαιτίας της κρίσης οι εμπορικές τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τις αντικειμενικές τιμές τους με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων και επίσης να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην κτηματαγορά. Για αυτό και στις περιοχές αυτές οι νέες αντικειμενικές τιμές θα είναι χαμηλότερες των σημερινών. Άλλωστε ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η σύγκλιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές των ακινήτων.

Δεν αποκλείεται οι νέες αντικειμενικές τιμές να ισχύσουν ως βάση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2016. Σε κάθε περίπτωση πάντως όπως έχει διευκρινίσει το υπουργείο Οικονομικών δεν θα αλλάξει ο στόχος για το εισπρακτικό αποτέλεσμα του φόρου που θα παραμείνει 2,65 δισ. ευρώ παρά τις όποιες αναπροσαρμογές κάνει το υπουργείο στις αντικειμενικές και στις παραμέτρους του για να γίνει δικαιότερος.

 newmoney.gr 

Read more...

Επαφές στις Βρυξέλλες Τσίπρας: Επανεγκατάσταση προσφύγων στην ΕΕ κατευθείαν από την Τουρκία


Τσίπρας: Επανεγκατάσταση προσφύγων στην ΕΕ κατευθείαν από την Τουρκία
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα, τόσο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου, όσο και στη «μίνι Σύνοδο» των 10+1 χωρών (Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Σουηδία, Φιλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ελλάδα + Τουρκία), σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.
Ως προς το Προσφυγικό, οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι ο πρωθυπουργός τόνισε και στις δύο συναντήσεις, πως οι ροές δεν έχουν μειωθεί πέραν μιας περιορισμένης μείωσης λόγω καιρικών συνθηκών.
Επιπλέον, σημείωσε ότι έχουν αυξηθεί αρκετά οι μετανάστες που προέρχονται από χώρες που οι πολίτες τους δεν θεωρούνται πρόσφυγες και δεν γίνονται δεκτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κ. Τσίπρας καλωσόρισε την προώθηση της συνεργασίας ΕΕ - Τουρκίας στον τομέα αυτό επί τη βάσει συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης. Επεσήμανε δε, ότι πρόβλημα δημιουργεί και το καθεστώτος θεωρήσεων (visa) της Τουρκίας με κάποιες χώρες.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέδειξε ειδικά:
  • Την ανάγκη εφαρμογής της Διμερούς Συμφωνίας Επανεισδοχής για την επιστροφή μη προσφύγων (π.χ. από Πακιστάν, Ιράν, Μαρόκο) στην Τουρκία.

  • Την σημασία καθιέρωσης μόνιμου μηχανισμού επανεγκατάστασης στην ΕΕ κατευθείαν από την Τουρκία για τους πρόσφυγες.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι τα ανωτέρω ζητήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, προσθέτοντας ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα στο πλαίσιο Ομάδας Εργασίας που θα συσταθεί.
Παράλληλα απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας για το προσφυγικό στο πλαίσιο και της σχετικής διυπουργικής ομάδας εργασίας.
Ακόμη, στο πλαίσιο της διμερούς με τον Αχμέτ Νταβούτογλου συζητήθηκε πρόγραμμα διμερών συναντήσεων (που θα πραγματοποιηθούν σε υπουργικό και υπηρεσιακό επίπεδο) κατά επόμενη περίοδο.
Εξάλλου, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση Συνόδου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, εντός του Φεβρουαρίου, καθώς και η ανάπτυξη τριμερούς συνεργασίας με τη Βουλγαρία, στους τομείς της ενέργειας, διαχείριση υδάτων και μεταφορών/συγκοινωνιών (ενδεχόμενη Σύνοδος το Μάρτιο).
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Οι Έλληνες ήταν πάντα από τους πιο πλούσιους πελάτες της UBS...Η UBS διέθετε ειδικό υπεράκτιο τμήμα ειδικά για τους Έλληνες πελάτες. Ήταν, από άποψη πλούτου, ένα από τα μεγαλύτερα των ευρωπαϊκών χωρών. Οι Έλληνες πελάτες, όπως και όλων των εθνικοτήτων, δέχονταν και άλλες «παροχές» από την τράπεζα.

Οι πλούσιες Ελληνίδες σύζυγοι είχαν την ευκαιρία να...
παρίστανται σε πολυτελείς εκδηλώσεις που διοργάνωνε γι' αυτές η UBS. Στόχος της τράπεζας η καλή πελατεία, τα μεγάλα τζάκια, οι πάμπλουτοι επιχειρηματίες και τα golden boys της αγοράς να μεταφέρουν το σύνολο του πλούτου τους στην τράπεζα.

Η whistleblower Stephanie Gibaud, μία εκ των βασικών πληροφοριοδοτών του σκανδάλου της UBS μιλά στο tvxs.gr και αποκαλύπτει…

Η UBS διέθετε ειδικό υπεράκτιο τμήμα ειδικά για τους Έλληνες πελάτες. Γνωρίζετε πόσοι ήταν οι Έλληνες πελάτες και για τι ποσά χρημάτων μιλάμε;

Στα γραφεία της UBS στην Ελβετία όλα τα κράτη εκπροσωπούνταν όπως στον ΟΗΕ. Υπήρχε η αμερικανική σημαία πάνω στα γραφεία της υπεράκτιας ομάδας που εξυπηρετούσε τους Αμερικανούς πελάτες, η γαλλική σημαία στα γραφεία της γαλλικής υπεράκτιας ομάδας κλπ. Η ελληνική UBS εκπροσωπούνταν επίσης στη Ζυρίχη και χειριζόταν τον υπεράκτιο πλούτο των πλούσιων Ελλήνων. Η Γαλλία ανήκε στο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν μέρος της αγοράς της Νότιας Ευρώπης. 

Η στρατηγική που εφαρμοζόταν κατά το 2007 ήταν σαφής: «προσελκύουμε, αναπτύσσουμε, διατηρούμε» (σ.σ. τον πλούτο). Τα έγγραφα για την «πορεία προς τα εμπρός» της τράπεζας και τις συνέργειες μεταξύ των χερσαίων και των υπεράκτιων γραφείων δίνονταν χέρι - χέρι στους συμβούλους των πελατών. Οι τραπεζικοί των χερσαίων και των υπεράκτιων υπηρεσιών είχαν στενή συνεργασία προκειμένου να αναπτύξουν τις εργασίες τους και να αυξήσουν τα μπόνους τους. Υπήρχε ειδικό πρόγραμμα εξέλιξης εργαζομένων που είχε οργανωθεί για την προώθηση της κινητικότητας των συμβούλων των πελατών μεταξύ των χερσαίων και των υπεράκτιων γραφείων. Ένας τραπεζίτης είναι ουσιαστικά ένας πωλητής, πράγμα που σημαίνει ότι όσα περισσότερα λεφτά φέρνει, κι όσους περισσότερους λογαριασμούς ανοίγει, τόσο μεγαλύτερα είναι τα μπόνους του. 

Επιχειρηματίες και μεγαλοστελέχη είναι οι βασικοί στόχοι της τράπεζας που διαχειρίζεται επίσης και τα κεφάλαια των παλιών πλούσιων οικογενειών. Η διαδικασία παραπομπής είναι αυτή που καθορίζει τα ποσοστά που παίρνουν οι σύμβουλοι για να μεταφέρουν έναν πελάτη από το ένα γραφείο στο άλλο ή να παραπέμψουν έναν πελάτη σε άλλο γραφείο. 

Μια άλλη διαδικασία εξηγεί ξεκάθαρα πως πρέπει να συμπεριφέρονται οι σύμβουλοι πελατών των υπεράκτιων γραφείων (δηλαδή της Ελβετίας) κατά τους τελωνειακούς ελέγχους, όταν ταξίδευαν για να συναντήσουν τους πελάτες τους στις χερσαίες τοποθεσίες. Είναι ένα εγχειρίδιο για τον Τζέιμς Μποντ. Αυτό, μέχρι που η τράπεζα αποφάσισε να συγχωνεύσει τις χερσαίες και τις υπεράκτιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη σε μια ενιαία αγορά στις αρχές του 2012. 

Διαβάστε ολόκληρη την συνέντευξη της Stephanie Gibaud, ΕΔΩ...

Read more...

Με... επιφύλαξη εκδίδει συντάξεις το ΙΚΑ...


Με... επιφύλαξη εκδίδει συντάξεις το ΙΚΑ: Πάρτε αυτά και...βλέπουμε

Ακόμα περιμένουν τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ τις διευκρινήσεις του υπουργείου Εργασίας για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για όσους έχουν...
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015.

Την αδυναμία οριστικού υπολογισμού των συντάξεων παραδέχεται το ΙΚΑ ελλείψει... οδηγιών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλες οι άλλες ανατροπές (αύξηση ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, χορήγηση μόνο της ανταποδοτικής σύνταξης έως τη συμπλήρωση της ηλικίας των 67 ετών κ.α.) τίθενται άμεσα σε εφαρμογή με την εγκύκλιο που εξέδωσε.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης θα εκδίδονται για όσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί μέχρι και 18/8/2015 για ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την ημερομηνία αυτή. Ειδικά για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η έναρξη γίνεται από την 1/7/2015 και μετά, θα χορηγείται το οργανικό ποσό (και όχι το κατώτατο όριο, παρ' όλο που μπορεί να υπολείπεται του κατωτάτου ορίου) μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους.
Εάν, ωστόσο, καθορίζεται έναρξη από 1/9/2015 και μετά, η έκδοση απόφασης θα γίνεται με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο

protothema.gr

Read more...

Αποκλεισμός Φοίνικα στο CEV Cup Στους «16» του Challenge Cup ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης


Στους «16» του Challenge Cup ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Αθήνα
Πολύ μεγάλη πρόκριση, ακόμη μία, πανηγύρισε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, που παρά τις απουσίες του κατόρθωσε να προκριθεί στους «16» του Challenge Cup, στο «χρυσό σετ».

Η ομάδα του Σάκη Μουστακίδη έχασε 1-3 (23-25, 19-25, 25-20, 23-25) αλλά «μίλησε» στο έξτρα σετ, το οποίο κατάκτησε με 15-11 για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης.

Εκεί ο σύλλογος της Θράκης θα αντιμετωπίσει την κροατική Σπαρτάκ Λιγκ, σε αγώνες που θα διεξαχθούν στις 20 και 26 Ιανουαρίου 2016, με τον πρώτο στην Κροατία και τον δεύτερο στον Έβρο.

«Μπράβο στους αθλητές μου για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν. Ο Εθνικός κρατάει ψηλά τη σημαία του ελληνικού βόλεϊ σε δύσκολες εποχές, αλλά με τεράστιο κόστος.

Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και το 4ο σετ ώστε να μην παίξουμε χρυσό σετ. Συνεχίζουμε και όπου μας βγάλει το ταξίδι. Προχωράμε μέρα - μέρα για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες» δήλωσε ο τεχνικός του Εθνικού Σάκης Μουστακίδης.

ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ: Ροντρίγκες 18 (10/14 επ, 2 άσσο, 6 μπλοκ), Κάσα 5 (3/3 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σίμκο 6 (6/11 επ), Χούκελ 21 (18/47 επ, 3 άσσοι), Παβέλκα 9 (5/15 επ, 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 69% υπ -31% άριστες), Σζλουμπόφσκι 14 (11/28 επ, 3 άσσοι, 58% υπ -28% άριστες) / Χράνο (λ, 57% υπ -21% άριστες).

ΕΘΝΙΚΟΣ: Δαλακούρας 22 (18/32 επ, 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 61% υπ - 35% άριστες), Τουρανιάνιν 15 (10/12 επ, 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Κασαμπαλής 5 (4/5 επ, 1 άσσος), Κιόσης 6 (4/11 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ίλιτς 16 (13/39 επ, 1 άσσος, 2 μπλοκ), Χαραλαμπίδης 7 (6/17 επ, 1 άσσος, 41% υπ - 6% άριστες) / Δαρίδης (λ, 62% υπ -34% άριστες), Τσέλιος 2 (2/3 επ), Βλαχόπουλος 2 (άσσοι).


Αποκλείστηκε με νίκη ο Φοίνικας Σύρου 

Ο Φοίνικας Σύρου κράτησε «απόρθητη» την έδρα του στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του, νίκησε 3-2 (22-25, 25-22, 23-25, 27-25, 15-12) τη φινλανδική ValePa Σασταμάλα αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του CEV Cup, λόγω της ήττας με 3-0 στον πρώτο αγώνα.

Για την ομάδα των Κυκλάδων όλα τελείωσαν στο τρίτο σετ, που κατάκτησαν οι φιλοξενούμενοι με 25-23 για να προηγηθούν με 2-1 και να πάρουν σε εκείνο την πρόκριση, ασχέτως κατάληξης του ματς, λόγω του σκορ στο πρώτο παιχνίδι.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ: Χαραλαμπίδης, Φέργκουσον 9 (6/8επ., 3 μπλοκ), Πάρις 6 (2/3, 2 μπλοκ, 2 άσσοι) , Κάλντγουελ 13 (11/23, 2 μπλοκ, 54% υπ., 31% αρ.), Ντόκιτς 28 (22/52, 3 μπλοκ, 3 άσσοι), Παπαδόπουλος 11 (11/18, 50%υπ., 34%αρ.) / Ζήσης (λ. - 48% υπ., 35% αρ.), Ηλίας 2 (1/1), Μουρούτης 2 (1/4, 1 μπλοκ), Λάππας 5 (2/9επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος).

ΣΑΣΤΑΜΑΛΑ: Έλβις Κράστινς 5 (5/12, 63%υπ., 45%αρ.), Μίκο Έσκο 1 (1/2), Λεφτσένκο 13 (6/9, 5 μπλοκ, 2 άσσοι), Βένσκι 9 (3/6, 5 μπλοκ, 1 άσσος), Κουνάρι 23 (21/42, 1 μπλοκ, 1 άσσος), Τσούριο 20 (16/36, 2 μπλοκ, 2 άσσοι) / Κορχόνεν (λ. - 42% υπ., 26% αρ.), Άντι Έσκο, Γιοκίνεν 7 (7/12, 42%υπ., 33%αρ.), Οκσάλα 1 (1 μπλοκ), Νεβιαντόμφσκι 2 (1/13, 1 άσσος).
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Στήριξη, όμως, από το Ποτάμι Καταψηφίζουν οι ΑΝΕΛ το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών


Καταψηφίζουν οι ΑΝΕΛ το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών
O υπουργός Δικαιοσύνης Ν.Παρασκευόπουλος   (Φωτογραφία:  Intime )

Αθήνα
Ενώ αρχικά οι ΑΝΕΛ είχαν επιφυλαχθεί ως προς την στάση τους έναντι του συμφώνου συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών, τελικώς επέλεξαν να το καταψηφίσουν «δοκιμάζοντας», για άλλη μια φορά, τις αντοχές του κυβερνητικού σχήματος συνεργασίας.
Κατά τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο βουλευτής του κόμματος Β.Κόκκαλης είχε δηλώσει ότι οι ΑΝΕΛ επιφυλάσσονται, ενώ στην σημερινή συνεδρίαση ο έτερος βουλευτής Κ.Κατσίκης δήλωσε ότι καταψηφίζουν.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση μεταστροφή της στάσης του Ποταμιού το οποίο, ενώ δήλωσε διά του βουλευτή του Ι.Φωτήλα ότι επιφυλάσσεται, μόλις ο εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ έκανε γνωστό ότι το κόμμα του καταψηφίζει, έκανε γνωστό ότι το Ποτάμι ψηφίζει «ναι» επί της αρχής του νομοσχεδίου.
Η ΝΔ επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια ως προς την ψήφο που θα επιλέξει, ενώ Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ καταψήφισαν. Παρά τις ενστάσεις και επιφυλάξεις που διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ ψήφισε θετικά επί της αρχής, ενώ «ναι» ψήφισε και η Ένωση Κεντρώων.
Όσον αφορά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης για άλλες διατάξεις όπως αυτή που αφορά τις εκπαιδευτικές άδειες των κρατουμένων, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ν.Παρασκευόπουλος προχώρησε σε βελτιώσεις σύμφωνα με τις οποίες η εκπαιδευτική άδεια θα χορηγείται μετά από κρίση και του εισαγγελέα και του δικαστή.
Ενώ για το θέμα της τεκνοθεσίας ή υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια ξεκαθάρισε ότι δεν αφορά το παρόν νομοσχέδιο, αλλά ότι εξετάζεται για επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία.
Λάμπρος Σταυρόπουλος
Newsroom ΔΟΛ

Read more...