Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Αλλαγή ως προς το χρόνο λήξης Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ ΟΠΑΠ και Intralot


Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ ΟΠΑΠ και Intralot
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού με την Intralot ως προς το χρόνο λήξης του ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ σχετικά με τη σύμβαση για τον Τεχνολογικό Πάροχο.
«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε συνέχεια της από 5.7.2013 ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης για τον Τεχνολογικό Πάροχο γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.7.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε τροποποίηση του από 30.7.2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ως προς το χρόνο λήξης του.
»Η ανωτέρω τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού κρίθηκε αναγκαία για τη μετάβαση των υφιστάμενων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Νέο Πληροφορικό Σύστημα, για το χρονικό διάστημα από 31.7.2013 έως 14.4.2014, ενώ προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης και αζήμιας καταγγελίας του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών» αναφέρει η ανακοίνωση.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Καταστροφή για τους Μεσσήνιους εξαγωγείς ελαιολάδου στο Βιετνάμ ...


newsmessinia.blogspot.com

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!
Ακόμη κοιμούνται οι Ελληνικές Υπηρεσίες των Yπ. Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με την εμπλοκή των μεσσηνιακων-ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου και ελιών στο Βιετνάμ.
Η πρεσβεία μας στο Βιετνάμ έστειλε...

έγγραφο στα Υπουργεία, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει πως τα Μεσσηνιακά προϊόντα "περιμένουν" στο Ανόϊ εντός του τελωνείου, το ποτε θα ξυπνήσουν οι ελληνικές υπηρεσίες.

Η κατάσταση αυτή, πλήττει τους έλληνες εξαγωγείς, ενω υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μια νεα αγορά, που με τόσο κόπο άνοιξε η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στο μεταξύ, το έγγραφο της πρεσβείας "αποκρύπτει" πως απο τον Μάρτη έχουν ενημερωθεί για την Βιετναμέζικη απόφαση, η οποία απαιτεί ενημέρωση για την ελληνική νομοθεσία περι φυτοφαρμάκων.
Απο τον Μάρτη, λοιπόν ενημερώθηκαν πως απο τον Ιούλιο πρέπει να έχουν αυτα τα συνοδευτικά έγγραφα οι ελληνικές εξαγωγές στο Βιετνάμ.

Ολες οι άλλες χώρες ανταποκρίθηκαν εκτός της...Ελλαδος!
Zorroastris
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ 
- ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
(Κλικ) για μεγέθυνση

Read more...

Η μειοψηφούσα πρόταση του σημερινού προέδρου του ΣτΕ για το Μνημόνιο...

Γιατί έκρινε τότε αντισυνταγματική την κύρωση της σύμβασης με την τρόικα... Όσοι τον γνωρίζουν από παλιά προσπαθούν να συνθέσουν το πολιτικό παζλ των πολιτικώς επικείμενων. Ο νέος πρόεδρος του ΣτΕ Σωτήρης Ρίζος , ο αρχαιότερος των συμβούλων στην επετηρίδα του ... ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, διατηρεί προσωπική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, χρονολογούμενη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Πέραν αυτών όμως είναι και ο σύμβουλος που σύμβουλος που μειοψήφισε στην Ολομέλεια του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα του Μνημονίου αναφέροντας ότι παραβιάζεται το αρ 28 παρ 2 του Συντάγματος βάσει του οποίου μια τέτοια διεθνής σύμβαση έπρεπε να κυρωθεί από τα 3/5 της Βουλής. Κοντολογίς , επικεφαλής του ΣτΕ είναι ο σύμβουλος που διαφώνησε με το Μνημόνιο με ότι αυτό συνεπάγεται για το άμεσο μέλλον. Το parapolitika.gr βρήκε την επίμαχη μειοψηφική πρόταση του, στην ιστορική συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2010 της Ολομέλειας του ΣτΕ (αρ. απόφασης 668/2012) , και την παρουσιάζει : « Επειδή, ως προς το ζήτημα αν συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση παραβάσεως του άρθρου 28 παρ. 2 του Συντάγματος διετυπώθησαν οι εξής μειοψηφούσες γνώμες : Α) Κατά την γνώμη του Αντιπροέδρου Σ. Ρίζου, υπέρ της απόψεως ότι το «Μνημόνιο» είναι κείμενο με νομικές δεσμεύσεις και συνιστά διεθνή σύμβαση συνηγορούν όσα προηγήθηκαν αυτού, όσα περιέχονται στο κείμενό του και όσα ακολούθησαν είτε το τροποποίησαν είτε θεσμοθετήθηκαν προς υλοποίησή του. Σημαντικά από την άποψη αυτή και ληπτέα υπ’ όψιν είναι και όσα επισήμως εξέφρασαν οι συμβληθέντες τρίτοι – «δανειστές», δηλαδή τα κράτη της Ευρωζώνης και, μεταξύ αυτών, το ασκούν, εν τοις πράγμασι, ηγετικό ρόλο, δηλαδή η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ειδικότερα, κατά τα παγίως γινόμενα δεκτά, η φύση μιας συμφωνίας ως διεθνούς συμβάσεως δεν εξαρτάται ούτε από τους χρησιμοποιούμενους όρους ούτε από το αν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες της διεθνούς συμβάσεως της Βιέννης, η οποία δεν έχει υπερέχουσα τυπική ισχύ έναντι των συναπτομένων στο μέλλον διεθνών συμβάσεων. Εξαρτάται απλώς και μόνον από το αν συνήφθη από υποκείμενα του διεθνούς δικαίου (βασικώς Κράτη) και από το αν υπήρξε σύμπτωση δηλώσεων βουλήσεως των υποκειμένων αυτών με πρόθεση παραγωγής δεσμευτικών ρυθμίσεων. Επομένως, εν προκειμένω, η χρήση του όρου «Μνημόνιο» (Memorandum) δεν αποτελεί ούτε καν ένδειξη ότι δεν ηθελήθη η παραγωγή δεσμεύσεων για τα μέρη. Καθ’ όσον αφορά το προστάδιο συνάψεως της επίμαχης συμφωνίας επισημαίνονται τα εξής : Με τη Δήλωση των Κρατών της Ευρωζώνης της 11ης Απριλίου 2010 πιστοποιήθηκε η ετοιμότητα των κρατών αυτών να χρηματοδοτήσουν πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων εκπονούμενο από κοινού με την Ελλάδα, το οποίο θα περιλαμβάνει ποσά και όρους. Μέρος της χρηματοδοτήσεως θα αναλάβει το ΔΝΤ. Η χρηματοδοτική στήριξη θα αποφασισθεί με βάση τη συμφωνία για το κοινό πρόγραμμα. Με την από 23.4.2010 επιστολή του έλληνος Υπουργού Οικονομικών εζητήθη μεν η ενεργοποίηση του «μηχανισμού στήριξης», σύμφωνα με τις δηλώσεις των Αρχηγών Κρατών της Ευρωζώνης και των αντιστοίχων Υπουργών τους των Οικονομικών (από 25.3 και 11.4.2010 αντιστοίχως, βλ. σκ. 11 της παρούσης αποφάσεως), το γεγονός όμως αυτό δεν ήρκεσε για την ενεργοποίηση της στηρίξεως του ελληνικού Κράτους αλλ’ εθεωρήθη αναγκαίο να υπογραφεί ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών την 3.5.2010. Η συμφωνία αυτή κατηρτίσθη μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωζώνης αφ’ ενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφ’ ετέρου, υπεγράφη δε εκ μέρους μεν της ομάδος των κρατών (δανειστών) από το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Olli Rehn, εκ μέρους δε της Ελληνικής Δημοκρατίας από τον (τότε) Υπουργό των Οικονομικών και τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Την ίδια ημέρα με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Eurogroup, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο έλληνας Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος διεβεβαίωναν τους αποδέκτες ότι «… η Ελλάδα θα εφαρμόσει πλήρως τις πολιτικές που καθορίσθηκαν με την απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 … καθώς και το συνημμένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα οποία περιγράφουν λεπτομερώς τις οικονομικές πολιτικές που θα ακολουθήσει η Ελλάδα την περίοδο 2010-2013 …». Η ως άνω σύμβαση είναι σύμβαση διακρατική, τον χαρακτήρα της αυτόν δε δεν δύναται να αλλοιώσει η χρησιμοποίηση της Επιτροπής ως τεχνικού, απλώς, οργάνου, η οποία γίνεται εκτός των θεσμικών προβλέψεων της Ε.Ε., δεδομένου ότι η περιεχόμενη στο άρθρο 125 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΣΛΕΕ) απαγόρευση αναλήψεως ευθύνης από την Ε.Ε. για τις υποχρεώσεις κρατών – μελών (no bail – out clause) απέκλειε εν προκειμένω την χρηματοδότηση της Ελλάδος [βλ. άρθρο 2.1 της από 8.5.2010 Συμφωνίας των Πιστωτών, με το οποίο ανατίθεται στην Επιτροπή η διαπραγμάτευση του Μνημονίου και της Δανειακής Συμβάσεως και τη σχετική από 3.5.2010 γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανικής Δημοκρατίας (Wissenschaftlichle Dienste-Deutscher Bundestag) με τον τίτλο «διμερής οικονομική βοήθεια για την Ελλάδα», (Bilaterale Finanzhilfen für Griechenland)]. Η σύμβαση φέρει την ονομασία «Μνημόνιο Συνεννόησης», περιέχει συγκεκριμένους όρους, από την πλήρωση των οποίων εξαρτά την καταβολή των δόσεων της χρηματοδοτήσεως του ελληνικού κράτους (βλ. αμέσως ανωτέρω και κυρίως βλ. την αιτιολογική έκθεση του γερμανικού νόμου για την εγγύηση χρηματοδοτήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας της 8.5.2010 καθώς και την κυβερνητική δήλωση της καγκελαρίου Angela Merkel στην Ομοσπονδιακή Βουλή την 5.5.2010, συνεδρίαση 39η, Πρακτικά σελ. 3721 επ.). Οι όροι αυτοί αναλύονται σε υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους για ρυθμίσεις που αναφέρονται όχι μόνον στο ευρύτατο πεδίο της δημόσιας και της ιδιωτικής οικονομίας αλλά και στη δομή της δημοσίας διοικήσεως (κρατικής και τοπικής αυτοδιοικήσεως), στην πολιτική των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία καθορίζει εν πολλοίς την ποιότητα της Διοικήσεως, στην πολιτική παροχών δημοσίας εκπαιδεύσεως, στην πολιτική που καθορίζει το εύρος δημοσίου και ιδιωτικού τομέως και, ειδικότερα, την έκταση και την ποιότητα του Κοινωνικού Κράτους, τέλος δε και στην πολιτική που αφορά την εξουσία του ελληνικού Κράτους επί των περιουσιακών του στοιχείων. Επί όλων αυτών των τομέων επιβάλλει δράσεις, κατ’ εξοχήν στη νομοθετική λειτουργία, οι οποίες πρέπει να λάβουν χώραν σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένη κατανομή στα έτη 2010-2014 και των οποίων η συνεπής εκπλήρωση θα πιστοποιείται από ειδικώς συντεθειμένο όργανο των «δανειστών» – κρατών («τρόϊκα»). Τυχόν μη ικανοποιητική εκπλήρωση των υποχρεώσεων – «μεταρρυθμίσεων» θα έχει ως συνέπεια την αναστολή χρηματοδοτήσεως (μη πληρωμή των «δόσεων») του ελληνικού κράτους. Το ως άνω «πρόγραμμα», κατοχυρωθέν με την συναφθείσα σύμβαση προσαρτήθηκε, κατά το βασικό του μέρος (το περιέχον τους όρους και τις υποχρεώσεις του ελληνικού Κράτους), στον επίμαχο ν. 3845/2010 και ουσιαστικώς κυρώθηκε με αυτόν. Με την εξασφάλιση που παρείχε πλέον στα συμβληθέντα κράτη αυτό το συμβατικό πλαίσιο, υπεγράφη την 8.5.2010 η επόμενη σύμβαση, του δανείου μεταξύ αυτών και της Ελλάδος («Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης», ΣΔΔ), η οποία αναφέρει ότι «… συναρτάται με τη συμμόρφωση της Ελλάδος σε μέτρα … τα οποία προβλέπονται … στο Μνημόνιο Συνεννόησης της 3 Μαΐου 2010 …» (βλ. και την από 3.6.2010 αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για την κύρωση της ΣΔΔ, υπογραφόμενη από τον – τότε – Υπουργό των Οικονομικών : «… η Ελλάδα αναλαμβάνει τη δέσμευση να εφαρμόσει τα μέτρα για την επιτήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής … τα οποία προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης …». Κατά τον ίδιο τρόπο αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις από το Μνημόνιο και η ίδια η πολιτική εξουσία κατά τις φάσεις υλοποιήσεώς του με την ψήφιση των σχετικών νομοθετημάτων. Μνημονεύονται ενταύθα : α) η εισηγητική έκθεση του Ν. 3899/2010 «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.2010) : «Με το σχέδιο νόμου … θεσμοθετούνται τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, όπως το Πρόγραμμα αναθεωρήθηκε την 22.11.2010 και προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης». β) οι συζητήσεις στη Βουλή για τον ίδιο νόμο. Κατά την (τότε) Υπουργό Εργασίας, σε σχέση με τις εργασιακές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου : «… η διαδικασία του κατεπείγοντος επελέγη γιατί υπάρχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση δράσεων, που αποτελούν διαρθρωτικό ορόσημο στο μνημόνιο και συνδέονται με την καταβολή της τέταρτης δόσης». Περαιτέρω: «… έχουμε χρέος … να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, που απορρέουν από το Μνημόνιο, ώστε να μπορέσει η χώρα μας να ανακτήσει την ικανότητά της να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές» (βλ. Πρακτικά Βουλής, Ολομέλεια, Συν. ΜΑ΄ 14.12.2010 σελ. 2516 και 2517 αντιστοίχως). γ) η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού έτους 2011 (κυρωθέντος με τον Ν. 3906/2010, ΦΕΚ Α΄ 220/23.12.2010), βλ. σελ. 25 : «Το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, που εφαρμόζεται από το Μάϊο του 2010 αποτυπώθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και σελ. 149 (:σύνδεση των ιδιωτικοποιήσεων της περιουσίας του Δημοσίου με τις πηγάζουσες από το Μνημόνιο υποχρεώσεις του Κράτους). Κυρίως, όμως, η αντίληψη της πολιτικής εξουσίας για τον δεσμευτικό χαρακτήρα του Μνημονίου ως διεθνούς συμβατικού κειμένου προκύπτει από τις λεγόμενες «επικαιροποιήσεις» του Μνημονίου και τις σχετικές «επιστολές προθέσεων» από 6.8.2010 και από 22.11.2010 του Υπουργού των Οικονομικών και του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος απευθυνόμενες προς τον Πρόεδρο του Eurogroup J-C. Juncker, τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Olli Rehn και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης J-C Trichet. Στα κείμενα αυτά αφ’ ενός μεν γίνεται λεπτομερής απολογισμός ως προς τα ληφθέντα μέτρα, ψήφιση νόμων και διοικητικές δράσεις προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μνημονίου, αφ’ ετέρου δε απαριθμούνται και τα μέλλοντα να ληφθούν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο». Δ. ΓΙΑΝΝ. parapolitika.gr Αναρτήθηκε από nonews-NEWS

Read more...

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΙΝΗ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣυνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση με πεύκα και κοντά στην κατοικημένη περιοχή Αύρα του Μαραθώνα που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι στις φλόγες παραδόθηκαν...
τουλάχιστον 15 σπίτια ενώ κινδύνευσε και όχημα της πυροσβεστικής.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 4 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 30 οχήματα και 60 πυροσβέστες πεζοπόρο τμήμα.
Νωρίτερα εκκενώθηκαν προληπτικά σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7 Μποφόρ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενεργούν 60 πυροσβέστες με 30 οχήματα, τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τέσσερα ελικόπτερα. Στην περιοχή έχει σπεύσει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων προκειμένου να διεξάγει έρευνες καθώς υπάρχουν υποψίες ότι η πυρκαγιά ενδεχομένως να οφείλεται σε εμπρησμό.

Πυρκαγιά στη Φωκίδα
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σερνικάκι Φωκίδας.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 24 πυροσβέστες με 13 υδροφόρα οχήματα, έξι άτομα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροπλάνα και δύο πετζετέλ.

Read more...

Βιβλική καταστροφή στον ελαιώνα της Αμφισσας που παραδόθηκε στις φλόγες...


Εκτός από τη Φωτιά στο Σούλι Μαραθώνα δύο ακόμη μέτωπα απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας. Ενα στην Αμφισσα και ένα δεύτερο που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην...
περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι δυνάμεις κατάφεραν να τη σβήσουν.
Σε. εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στον ελαιώνα στην Αμφισσα, κοντά στο χωριό Σερνικάκι. Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και σύμφωνα με το LamiaStar, επεκτάθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων.

Αυτή την ώρα, επιχειρούν στο σημείο 19 οχήματα με 50 πυροσβέστες, 20 άτομα πεζοπόρο, 5 αεροσκάφη, 2 Πετζετέλ, 11 υδροφόρες και 3 σκαπτικά μηχανήματα.

Παράλληλα η αστυνομία, λόγω της φωτιάς, διέκοψε την κυκλοφορία στον δρόμο Άμφισσας - Ιτέας κοντά στη διασταύρωση για το Σερνικάκι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος για τα χωριά καθώς σε ορισμένα από αυτά έχει σχηματιστεί αντιπυρική ζώνη και η φωτιά δεν πλησιάζει σε σπίτια.

Η φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είχε ξεκινήσει σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε μάντρα αυτοκινήτων, τυλίγοντας στις φλόγες εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα....

Read more...

ΚΚΕ για 902: Πουλήσαμε τον σταθμό για να πληρωθούν μισθοί και ασφαλιστικά ταμεία...

Επίσημη ανακοίνωση του ΚΚΕ για την πώληση του 902... Τους λόγους για τους οποίους πουλήθηκε ο σταθμός του κόμματος 902, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Γραφείο Τύπου του κόμματος. Οι λόγοι που επικαλείται το κόμμα είναι οικονομικοί και δεν υπήρξε άλλη... λύση πέρα από την πώλησή του προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τους φίλους του σταθμού ράδιο – τηλεόραση 902 αριστερά στα FM σχετικά με το σταθμό. Όπως γνωρίζετε, για δυο και πλέον δεκαετίες με το σταθμό 902 δώσαμε ένα σοβαρό και πολύμορφο αγώνα για ουσιαστική ενημέρωση του λαού, ώστε να ξέρει την αλήθεια, να διαμορφώνει άποψη μέσα στον κυκεώνα της στρέβλωσης των γεγονότων και της παραπληροφόρησης. Ο σταθμός στήριξε τους αγώνες του λαού και της νεολαίας και συνέβαλε στην ψυχαγωγία και στον πολιτισμό. Στήριξε την πολιτική του ΚΚΕ για να απαλλαγεί ο λαός από την εκμετάλλευση, την καταπίεση, τη φτώχεια, το καπιταλιστικό σύστημα που τη γεννά. Ο 902 ραδιόφωνο – τηλεόραση χτίστηκε και αναπτύχθηκε με την ολόπλευρη βοήθεια του ΚΚΕ και τη στήριξη φίλων του κόμματος και του σταθμού, με τη δουλειά και το μεράκι των εργαζομένων σ’ αυτόν, δημοσιογράφων, τεχνικών, καλλιτεχνών. Ο σταθμός στηρίχτηκε ως εκφραστής του δίκιου του λαού και από ευρύτερο λαϊκό κόσμο. Στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων της οικονομικής κρίσης η εταιρία Ραδιοτηλεοπτική, καθώς και οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους στο σταθμό, κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να αντέξει ο σταθμός στις οικονομικές δυσκολίες. Παρ’ όλες τις προσπάθειες και την στήριξη του ΚΚΕ, δεν έγινε δυνατό να αποφευχθεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του σταθμού. Για τα προβλήματα αυτά και τις δυσκολίες είχαμε ενημερώσει επίσημα και δημόσια, πριν ένα χρόνο, μαζί με το γεγονός ότι η συνέχιση της λειτουργίας, ιδιαίτερα της τηλεόρασης, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ήταν αδύνατη. Αυτό που κυριαρχούσε στην προσπάθειά μας ήταν και είναι να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις του σταθμού στους εργαζόμενους, καθώς και στα ασφαλιστικά Ταμεία. Στις προσπάθειες που κάναμε ώστε να αντιμετωπιστούν τα χρέη και οι δυσκολίες πληρωμής στους εργαζόμενους, εξετάσαμε και την περίπτωση να πωληθεί η εταιρία Ραδιοτηλεοπτική. Η σημερινή οικονομική κατάσταση της Ραδιοτηλεοπτικής δεν μπορεί να εξασφαλίσει πλέον τη λειτουργία του σταθμού και την αντιμετώπιση συσσωρευμένων οικονομικών προβλημάτων. Δεν είναι σε θέση και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά Ταμεία. Υπήρξε τελικά δυνατότητα πώλησης και καταλήξαμε να δοθεί αυτή η λύση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις του σταθμού. Η πώληση αφορά υποδομές, μηχανήματα και αυτοκίνητα της εταιρίας. Ο διακριτικός τίτλος και τα σήματα λεκτικά και ηχητικά παραμένουν στο Κόμμα. Έγινε αυτή η επιλογή σε σχέση με το κλείσιμο, γιατί δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις του σταθμού προς τους εργαζόμενους και τα ασφαλιστικά Ταμεία. Γνωρίζετε ότι ο σταθμός στηριζόταν πάντα οικονομικά από το ΚΚΕ. Στις σημερινές συνθήκες δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ενίσχυση για τη λειτουργία του σταθμού. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει έλλειμμα στην ενημέρωση του λαού, αλλά δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση. Γνωρίζουμε ότι η επιλογή αυτή θα αποτελέσει μια ακόμη αφορμή για κακόβουλες επιθέσεις στον 902 και το ΚΚΕ. Είμαστε όμως σίγουροι ότι οι φίλοι του Κόμματος και του σταθμού θα υπερασπιστούν το Κόμμα και την πολιτική του και θα βρουν τον τρόπο να αναπληρωθεί το κενό στην ενημέρωση που αφήνει η έλλειψη του 902. Αυτή η έλλειψη της άλλης φωνής μπορεί να καλυφθεί με συζητήσεις μέσα στο λαό που οργανώνει το ΚΚΕ, από τον Ριζοσπάστη, το portal 902.gr στο διαδίκτυο. Παρά τις δυσκολίες που δημιουργούνται είμαστε σίγουροι ότι το δίκιο δεν πνίγεται και ο λαός θα βάλει τέλος στο άδικο σύστημα που ζούμε.... Αναρτήθηκε από nonews-NEWS

Read more...

Πετά για... Ομπάμα ο Σαμαράς ...


Αναχωρεί αργά το βράδυ της Δευτέρας για ΗΠΑ .
Επί αμερικανικού εδάφους, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει, επίσης, επαφές με τα δημοσιογραφικά επιτελεία των εφημερίδων Washington Post και New York Times.

Την ...
Τετάρτη, ο Σαμαράς θα μεταβεί αυθημερόν στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να έχει επαφές με επικεφαλής μεγάλων ελληνομερικανικών επενδυτικών ομίλων.

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, στις 22.00 ώρα Ελλάδος, η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο και αμέσως μετά ο κ. Σαμαράς θα μεταβεί εκ νέου στη Νέα Υόρκη.

Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ, τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν, με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας καθώς και με τον επικεφαλής του αμερικανοεβραϊκού συμβουλίου Ντέιντ Χάρις.

Επίσης θα επισκεφτεί το Ground Zero, το σημείο όπου κατέπεσαν ο δίδυμοι πύργοι και θα δει τις εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.

ΑΠΕ

Read more...

Βαριές ποινές, αλλά και απαλλαγές Ισόβια στον Τούρκο πρώην επιτελάρχη για την υπόθεση Εργκένεκον


Ισόβια στον Τούρκο πρώην επιτελάρχη για την υπόθεση Εργκένεκον
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο κτίριο του δικαστηρίου στο Σιλιβρί   (Φωτογραφία:  Associated Press )

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Τουρκικό δικαστήριο στο Σιλιβρί, δυτικά της Κωνσταντινούπολης, επέβαλε τη Δευτέρα βαριές ποινές φυλάκισης σε ορισμένους από τους 275 κατηγορούμενους για την υπόθεση Εργκένεκον, ενώ απάλλαξε από τις κατηγορίες 21 άτομα.

Κάποιοι από τους κατηγορούμενους –μεταξύ των οποίων ένας ιστορικός, απόστρατοι αξιωματούχοι του στρατού, δημοσιογράφοι και συγγραφείς– καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης και κάθειρξης από έξι έως ισόβια.

Ο απόστρατος αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, Ιλκέρ Μπασμπούγκ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Συνολικά, το Δικαστήριο επέβαλε 16 ποινές ισόβιας κάθειρξης και πολλές ποινές φυλάκισης.

Ο απόστρατος συνταγματάρχης Αρίφ Ντογάν καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 47 ετών, ο πρώην διοικητής του στόλου της Βόρειας Θάλασσας Μεχμέτ Οτουζμπίρογλου καταδικάστηκε σε 20ετή ποινή κάθειρξης και ο δημοσιογράφος Ερόλ Μανίσαλι σε κάθειρξη εννέα ετών.

Παράλληλα, τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 12 έως 35 έτη.

Επίσης, αποφάσισε την αποφυλάκιση 17 καταδικασμένων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Μεχμέτ Χαμπέραλ, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αλλά δεν μπόρεσε να ορκιστεί ως βουλευτής, επειδή δικαζόταν όντας προφυλακισμένος.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει μεταξύ άλλων και το γεγονός της επιλεκτικής αποφυλάκισης που αποφάσισε το Δικαστήριο, το οποίο στήριξε την απόφασή του αυτή σε τρία δεδομένα. Στο γεγονός ότι οι κατάδικοι βρίσκονταν ήδη στη φυλακή και έχουν εκτίσει μέρος της ποινής τους και στο ότι κατοικούν σε συγκεκριμένη διεύθυνση και δεν ύποπτοι φυγής.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε τις αποφάσεις του ξεχωριστά για τον καθέναν από τους κατηγορούμενους.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ένα δίκτυο αποτελούμενο από εθνικιστές με την κωδική ονομασία Εργκένεκον, επεδίωξε ανεπιτυχώς να ανατρέψει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οργανώνοντας βίαιες αποσταθεροποιητικές ενέργειες ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για επέμβαση του στρατού.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνταν τις κατηγορίες.
Μετά τη σημερινή ανακοίνωση του Δικαστηρίου, αναμένεται η έκδοση της αναλυτικής απόφασης.

Θα ακολουθήσει η φάση της έγκρισης ή απόρριψης της απόφασης, εκ μέρους του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Σε περίπτωση που υπάρξει ακύρωση, η δίκη θα ξαναγίνει.
Οι επικριτές, στους οποίους περιλαμβάνεται το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζουν πως οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες και πως έχουν στόχο να φιμώσουν την αντιπολίτευση και να δαμάσουν το κοσμικό κατεστημένο που κυριαρχεί στην Τουρκία. Λένε πως οι δικαστές δέχθηκαν πολιτικές παρεμβάσεις κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
«Αυτή είναι δίκη του Ερντογάν, το δικό του θέατρο» λέει ο Ουμούτ Οράν, ένας βουλευτής του αντιπολιτευόμενου CHP.
«Στον 21ο αιώνα, σε μια χώρα που θέλει να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ, αυτή η προφανώς πολιτική δίκη δεν έχει νομική βάση» είπε από την αίθουσα του δικαστηρίου.
Ο Ερντογάν έχει αρνηθεί πως παρενέβη στη νομική διαδικασία και υπογραμμίζει πως η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
Όμως έχει επικρίνει το χειρισμό της υπόθεσης από τους εισαγγελείς και έχει εκφράσει ανησυχία για το μακρύ χρόνο προφυλάκισης των κατηγορουμένων.
Ο Μπασμπούγκ επέκρινε το δικαστήριο την Κυριακή στο λογαριασμό του στο Twitter, λέγοντας πως η κοινή γνώμη δεν θα δεχθεί την τιμωρία αθώων ανθρώπων.
Η πρώτη δικάσιμος της υπόθεσης είχε γίνει στις 10 Οκτωβρίου 2008. Έκτοτε ενοποιήθηκαν διάφορες υποθέσεις και κατηγορητήρια και εντάχθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Εργκενεκόν. Μία από αυτές ήταν και η προετοιμασία απόπειρας δολοφονίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Αυτό που ήταν η αφορμή να έλθει στο προσκήνιο η υπόθεση ήταν οι 27 χειροβομβίδες που είχαν βρεθεί στις 12 Ιουνίου 2007 σε γιάφκα στη συνοικία Ουμράνιγε της ανατολικής Κωνσταντινούπολης.
Δακρυγόνα κατά διαδηλωτών
Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν σε χωράφια, κοντά στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Όπως έγραψε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Hurriyet, πλήθος συγκεντρώθηκε κοντά στο δικαστήριο του Σιλιβρί παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας όλοι οι αυτοκινητόδρομοι που οδηγούν στο δικαστήριο έκλεισαν προκειμένου να μην μπορούν να το προσεγγίσουν οι διαδηλωτές, ενώ ένα στρατιωτικό ελικόπτερο περιπολούσε στην περιοχή.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters/Γαλλικό

Read more...

Για ελέγχους σε καταστήματα «Απόβαση» της αστυνομίας στη νυχτερινή Χαλκιδική«Καταλύτης» η ιστορία με το μαγαζί που τραγουδούσε ο Κιάμος – Στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. η Κασσανδρεία – Δεκάδες οι παραβάσεις, οχτώ οι συλλήψεις

«Απόβαση» της Αστυνομίας στη Χαλκιδική μετά την «ιστορία» με το νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε ο Πάνος Κιάμος και το οποίο λειτούργησε κανονικά παρά το λουκέτο που επέβαλε το ΣΔΟΕ. Μάλιστα στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής, υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, ενώ συνέδραμε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Από τους ελέγχους που κράτησαν όλη τη νύχτα βεβαιώθηκαν εξήντα τρεις παραβάσεις και συνελήφθησαν οκτώ άτομα. Επισήμως η Αστυνομία υποστηρίζει ότι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ωστόσο είναι βέβαιο πως καταλύτης υπήρξε η ιστορία με το κέντρο στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Παράλληλα συνεχίζονται οι συστηματικοί έλεγχοι σε διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας, με σκοπό την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας σε επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας και των διατάξεων που αφορούν γενικότερα στα θέματα του τουρισμού.Το σχέδιο

Εκτεταμένοι αστυνομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, από μικτά κλιμάκια αστυνομικών, σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Κασσανδρείας Χαλκιδικής. Ελέγχθηκαν καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και βεβαιώθηκαν εξήντα τρεις συνολικά παραβάσεις, ως ακολούθως:

είκοσι έξι παραβάσεις για στέρηση αστυνομικής άδειας εργασίας,
δεκαοκτώ παραβάσεις για στέρηση πιστοποιητικού υγείας,
τέσσερις διοικητικές φορολογικές παραβάσεις,
τέσσερις παραβάσεις για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους,
τέσσερις παραβάσεις για στέρηση αδείας λειτουργίας
τρεις παραβάσεις για ανασφάλιστο προσωπικό
μία παράβαση για κατάσταση εργασίας προσωπικού και
μία παράβαση για διατάραξη κοινής ησυχίας
μία παράβαση για τροποποίηση υγειονομικών όρων λειτουργίας
μία παράβαση για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ (8) άτομα, ως ακολούθως:

τέσσερα άτομα για στέρηση αδείας λειτουργίας
ένα άτομο για διατάραξη κοινής ησυχίας κατόπιν ηχομέτρησης στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας
ένα άτομο για τροποποίηση υγειονομικών όρων λειτουργίας σε κατάστημα στην περιοχή των Νέων Μουδανιών
ένα άτομο για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας στην περιοχή Κασσανδρείας
ένα (άτομο για καταδικαστικές αποφάσεις .Ειδικότερα, όσον αφορά τους εξειδικευμένους ελέγχους της Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το κλιμάκιο της Υπηρεσίας αυτής βεβαίωσε, σε δυο από τα μεγαλύτερα κέντρα διασκέδασης σε περιοχή της Καλλιθέας Χαλκιδικής, χωρητικότητας άνω των 3.000 ατόμων, έκαστο, τέσσερις διοικητικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, τρεις μη καταχωρήσεις εργαζομένων στο βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού, ενώ για ένα από τα καταστήματα διενεργείται περαιτέρω φορολογικός έλεγχος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης ελέγχθηκαν 246 άτομα, καθώς και 108 οχήματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κ. Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών, ενώ για όλες τις περιπτώσεις θα ενημερωθούν και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων. 
protothema.gr

Read more...

Τι αλλάζει στα νοσοκομεία. Ποια τμήματα συγχωνεύονται ή μεταφέρονται

Αλλάζει ο χάρτης στην Υγεία, καθώς προχωρά η διαθεσιμότητα. Δέσμευση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Όσα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες για τα νοσοκομεία (Vid)
Δηλώσεις Γεωργιάδη από allthewebnews "Κλειδώνει" η κινητικότητα στην Υγεία. Για μία ακόμη φορά ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία απόλυση στους εργαζομένους του ΕΣΥ, με εξαίρεση όσους έχουν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά ή εκκρεμούν σε βάρος του πειθαρχικά παραπτώματα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι 1618 εργαζόμενοι θα μπουν σε καθεστώς κινητικότητας, με εξαίρεση τους μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη θα υπάρξει κινητικότητα και στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου. Ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύτηκε προσωπικά ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στον χώρο της Υγείας, τονίζοντας ότι «σε αντίθεση με τα όσα λέγονται, δεν θα γίνει καμία απόλυση, εκτός από τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με πλαστά πιστοποιητικά ή εκκρεμούν εις βάρος πειθαρχικές υποθέσεις». Προχώρησε μάλιστα περισσότερο, όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του προέδρου της ΟΕΝΓΕ, Δ. Βαρνάβα, περί απολύσεων στην Υγεία. "Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά δεν ξέρω τι θα πράξει, αν δεν γίνουν απολύσεις θα παραιτηθεί;" σχολίασε ο υπουργός. Τα εννέα νοσοκομεία τα οποία ενοποιούνται ή αλλάζουν μορφή είναι τα εξής: Στην Αττική, η Πολυκλινική, το νοσοκομείο «Πατησίων», το Αμ. Φλέμινγκ, το Σπηλιοπούλειο και το Αγ. Βαρβάρα και στη Θεσσαλονίκη το Λοιμωδών, των Ειδικών Παθήσεων, το Νοσημάτων Θώρακος και η Παναγία στη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά μάλιστα το τελευταίο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το ΔΣ του ιδρύματος έχει αποφασίσει να μη δώσει ενοίκιο περισσότερα από 150.000 ευρώ στη Euromedica απ΄ όπου ενοικιάζει το κτίριο, παρότι η εταιρεία ζητά 360.000 ευρώ, απόφαση την οποία θα στηρίξει, ακόμα κι αν -όπως είπε- χρειαστεί να φέρει το θέμα στη Βουλή. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Υγείας, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, για την αλλαγή χρήσης των νοσοκομείων, το προσωπικό του ΓΝ Πατησίων προτείνεται να ενισχύσει κυρίως τις δομές του νοσοκομείου «Αγ. Ανάργυροι» και του «Παμμακάριστος». Το ΓΝ Πατησίων στεγάζεται σε δύο κτίρια, ένα ιδιόκτητο και ένα μισθωμένο. Το ιδιόκτητο μπορεί να δοθεί για χρήση στον ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει ανάγκες του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό κτιριακό πρόβλημα, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα ενσωματώθηκαν πολυάριθμες ιατρικές και διοικητικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Καυτατζόλγου (πρώην 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ). Ειδικότερα, προτείνεται η λειτουργία των εξής υπηρεσιών: α) Των εξωτερικών ιατρείων του Παραρτήματος Καυτατζόγλου και πιο συγκεκριμένα τη λειτουργία Παθολογικού, Καρδιολογικού, Διαιτολογικού, και Χειρουργικού εξωτερικού Ιατρείου. β) Της Μονάδας Λιθοτριψίας. γ) Των υπηρεσιών ιματισμού και καθαριότητας, καθώς και του αρχείου των νοσοκομείων αυτών. δ) Της λειτουργίας νέων εξωτερικών ιατρείων του Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειου. Το συγκρότημα της Πολυκλινικής προτείνεται να μετατραπεί σε Αστικού Τύπου Κέντρο Υγείας και Χρόνιων Νοσημάτων στο κέντρο της Αθήνας και στο πλαίσιο αυτό να στεγάσει επιπλέον μία Καρδιολογική Μονάδα (ήδη διαθέτει μονάδα εμφραγμάτων) και μία Παθολογική Μονάδα Αποθεραπείας. Επιπλέον, η Πολυκλινική θα λειτουργεί ως σημείο εξυπηρέτησης πολιτών για έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικής φύσεως. Θα υποστηρίζεται, δε, με προσωπικό (ιατρικό και λοιπό) από τον «Ευαγγελισμό». Επιπλέον, ήδη, έχει μεταφερθεί και συγχωνευθεί στο Θριάσειο η Ουρολογική Κλινική της Πολυκλινικής. Ακόμη, προτείνεται η μεταφορά των κάτωθι τμημάτων και μονάδων: 1. Παθολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό. Λειτουργία Τμήματος Παθολογικού/ Αποθεραπείας, υποστηρικτική στον Ευαγγελισμό. 2. Ενδοκρινολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Λαϊκό. 3. Γαστρεντερολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Θριάσειο. 4. Νευρολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Τζάννειο. 5. Καρδιολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό. Λειτουργία Καρδιολογικής Μονάδας, υποστηρικτική στον Ευαγγελισμό. 6. Γενικό Χειρουργικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό. 7. Οφθαλμολογικό: μεταφορά στο Λαϊκό. 8. ΩΡΛ: μεταφορά στον Ευαγγελισμό. 9. Διαβητολογικό Κέντρο: μεταφορά στον Ευαγγελισμό 10. Αναισθησιολογικό: μεταφορά στον Ευαγγελισμό. 11. Μικροβιολογικό - Βιοχημικό - Αιματολογικό εργαστήριο: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού. 12. Ακτινολογικό Τμήμα: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού. 13. Φαρμακείο: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού και συν-λειτουργία με τον ΕΟΠΥΥ. 14. Αιμοδοσία: έχει ήδη ενοποιηθεί με την αντίστοιχη του Ευαγγελισμού. 15. Γυναικολογικό: μεταφορά στον Ευαγγελισμό. Για το ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» προτείνεται: 1. Η δημιουργία Παθολογικού Ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας (Palliative Care - Hospice), καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στα Δημόσια Νοσοκομεία. 2. Η δημιουργία Κέντρου Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στα Δημόσια Νοσοκομεία. 3. Η λειτουργία εξωτερικών Ιατρείων μιας στάσης (One stop) για έκδοση πιστοποιητικών. Για το ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ προτείνεται να ενισχυθεί ο βόρειος άξονας της Αττικής με τη δημιουργία μιας ομάδας νοσοκομείων (hospital trust) με τη διασύνδεση των νοσοκομείων Σισμανόγλειο - Φλέμιγκ - Παίδων Πεντέλης, με την ταυτόχρονη αλλαγή χαρακτήρα του νοσοκομείου Φλέμιγκ από Γενικό Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο Αποκατάστασης. Το ΓΝΑ Αμαλία Φλέμιγκ αποτελεί νοσοκομείο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ παρέχει και εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας. Προτείνεται το νοσοκομείο να λειτουργήσει σε καθεστώς μερικής εφημερίας. Η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής: 1. Λειτουργία Τμημάτων στα πλαίσια υποστήριξης του Σισμανογλείου. 2. Δημιουργία Κλινικής Ημερήσιας Νοσηλείας (one day clinic). 3. Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. 4. Λειτουργία Μονάδα Αποκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρονται: - Παθολογικό Τμήμα: Συγχώνευση των Α' και Β' Παθολογικών Τμημάτων σε ένα Τμήμα. - Καρδιολογικό Τμήμα: Συγχώνευση των Α' και Β' Καρδιολογικών Τμημάτων σε ένα Τμήμα. - Καρδιολογική Μονάδα: διατήρηση υφιστάμενης. - Ορθοπεδικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ). - Οφθαλμολογικό Τμήμα: μεταφορά στο ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι». - Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας: διατήρηση υφιστάμενης στο Α. Φλέμινγκ. - Κέντρο Νεφρικής Υποστήριξης: διατήρηση στο Α. Φλέμινγκ - Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης. - Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. - Ενδοκρινολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο. - Πνευμονολογικό Τμήμα: μεταφορά στο ΓΟΝΚ. - Εργαστηριακός Τομέας: συγχώνευση και συν-λειτουργία με τον αντίστοιχο του Σισμανογλείου. - Ακτινολογικό Τμήμα- Μονάδα Αξονικής Τομογραφίας: διατήρηση στο Α. Φλέμινγκ. - Μονάδα Ενδοσκοπήσεων: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ). - Ουρολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ). Μεταφορά- συγχώνευση με Σισμανόγλειο: - ΩΡΛ Τμήμα. - Αιμοδοσία: συγχώνευση με αιμοδοσία Σισμανογλείου. - Νεφρολογικό Τμήμα. - Μονάδα Ενδοσοκομειακών Λοιμώξεων: συγχώνευση με αντίστοιχη του Σισμανογλείου. - Διοικητικές- Οικονομικές- Τεχνικές Υπηρεσίες: συγχώνευση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Σισμανογλείου. Για το ΓΝ Δυτικής Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», προτείνεται: Η πλήρης ανάπτυξη τακτικών εξωτερικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων. Η λειτουργία τους θα γίνεται σε δύο βάρδιες. - Η Α΄ και Β΄ Παθολογική, η Καρδιολογική, η Μονάδα Εντατικής και η Νεφρολογική ενοποιούνται σε μια Παθολογική κλινική με καρδιολογική μονάδα. - Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού παραμένει και ενισχύεται για να μπορεί να καλύψει 6 επιπλέον ασθενείς την ημέρα. - Η Αιματολογική κλινική παραμένει στην Αγία Βαρβάρα. - Η Αιμοδοσία παραμένει στην Αγία Βαρβάρα. - Η Α΄ και Β΄ Χειρουργικές, η Ουρολογική, η Οφθαλμολογική και η ΩΡΛ κλινική μεταφέρονται στο ΓΝ Νίκαιας. - Το Μικροβιολογικό τμήμα παραμένει στην Αγία Βαρβάρα. - Το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα παραμένει στην Αγία Βαρβάρα. - Η Αναισθησιολογική κλινική μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας. - Η Κλινική Επ. Λοιμώξεων μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας. - Η Παιδοψυχιατρική κλινική μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας. - Το Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας. - Το τμήμα φυσιοθεραπείας παραμένει στην Αγία Βαρβάρα. - Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας παραμένει και εντάσσεται στην Μονάδα Ανακουφιστικής Θεραπείας. - Οι ψυχολόγοι παραμένουν και εντάσσονται στην Μονάδα Ανακουφιστικής Θεραπείας. Θα δημιουργηθεί Μονάδα Ανακουφιστικής θεραπείας η οποία θα περιλαμβάνει: - Μονάδα Κατ οίκον Νοσηλείας. - Ημερήσια Νοσηλεία. - Ιατρείο Πόνου. - Η δημιουργία Μονάδας χρόνιων παθήσεων η οποία θα είναι ενταγμένη και θα λειτουργεί με το προσωπικό της κλινικής του Παθολογικού τομέα. - Το Ηπατολογικό Κέντρο (θα αναβαθμιστεί με ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή της Αττικής). - Η δημιουργία Οδοντιατρικής μονάδας και ολοκληρωμένου οδοντοτεχνικού τμήματος τα οποία θα στελεχωθούν σε δεύτερο χρόνο από προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας. Αξιοποίηση μέρους του ακινήτου για την μεταστέγαση της 2ης ΥΠΕ με στόχο την ετήσια εξοικονόμηση 110.000 ευρώ/ έτος Αξιοποίηση μέρους του ακινήτου μέσω της παραχώρησης του στον ΕΟΠΥΥ για τη δημιουργία πολυϊατρείου με όλες τις ειδικότητες. Τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη Όσον αφορά τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης, προτείνεται από τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας η ενίσχυση νοσοκομείων της περιοχής της Θεσσαλονίκης με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους και καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της. Προτείνεται: - Η μεταφορά 91 ατόμων από το Νοσοκομείο Ειδικών παθήσεων Θεσσαλονίκης στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και στο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». - Η μεταφορά 37 ατόμων από το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο». - Η μεταφορά 107 ατόμων από το ΓΝΘ «Άγιος Παύλος»- παράρτημα «Παναγία» 87 ατόμων στο Πανεπιστημιακό ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και 20 ατόμων στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο». Πέραν της μεταφοράς του προσωπικού θα υπάρξει και αντίστοιχη μεταφορά των κλινικών, όχι όμως με τη μορφή της κινητικότητας, καθώς το ιατρικό προσωπικό δεν εμπίπτει στην κινητικότητα (ιατροί του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι). Ο στόχος της 4ης ΥΠΕ, στον άξονα των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα είναι η βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και η αύξηση παροχής υπηρεσιών στα μεγάλα νοσοκομειακά συγκροτήματα. (Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ)http://news247.gr/

Read more...

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Σαμαρά στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ...

Εντολή για επιτάχυνση διαδικασιών ώστε μέχρι το τέλος του έτους να έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ στους παρόχους Υγείας, έδωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη ... διάρκεια ευρείας διυπουργικής σύσκεψης τη Δευτέρα στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ. Ο κ. Σαμαράς πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της σύσκεψης. Στη σύσκεψη, την οποία είχε συγκαλέσει ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, συμμετείχαν ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Υγείας, Αντώνης Μπέζας, και οι διοικητές των εμπλεκόμενων ταμείων από κοινού με τους διευθυντές των υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για τα ληξιπρόθεσμα. Παρών στη σύσκεψη ήταν και ο δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης. «Η Ελλάδα είναι σαν την έρημο που περιμένει μια στάλα βροχής. Και τα ληξιπρόθεσμα είναι αυτή η στάλα. Μην τα καθυστερείτε» ήταν το καθαρό μήνυμα που έστειλε ο κ. Σαμαράς στους διοικητές των Ταμείων, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του από τις καθυστερήσεις στην καταβολή των ληξιπροθέσμων, απόρροια της γραφειοκρατικής λειτουργίας. «Ζούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην έκτακτη ανάγκη, μη μου λέτε ότι στείλατε επιστολή...» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Από τα 1,9 δισ. ευρώ, που είναι το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, έχουν καταβληθεί μόλις τα 500 εκατ. με τα υπολειπόμενα 1,4 δισ. να παραμένουν αδιάθετα, παρά το γεγονός ότι έχει εγκριθεί η εκταμίευσή τους. Στην κατεύθυνση της επίσπευσης των διαδικασιών, ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και να καταβληθούν οι οφειλές, αποφασίστηκε ότι: - Τίθενται στο σύνολό τους οι αρμόδιες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού στη διάθεση των εμπλεκόμενων με τα ληξιπρόθεσμα Ταμείων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η άμεση καταβολή των οφειλών. - Με απόφαση, ως αύριο, του υπουργού Υγείας προωθείται η άμεση απόσπαση προς τα Ταμεία, όλου του απαιτούμενου προσωπικού για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης. - Επικουρικά, θα ζητηθεί η συνδρομή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, προκειμένου να γίνει εκκαθάριση σε όποιο Ταμείο δηλώσει αδυναμία. - Ως το τέλος Αυγούστου θα έχει προωθηθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών εκκαθάρισης. Οπως επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, το τέλος Αυγούστου σηματοδοτεί επί της ουσίας και το πρώτο σημείο καμπής, ώστε να διαπιστωθεί στην πράξη αν οι Διοικήσεις των Ταμείων προχωρούν ως οφείλουν τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους να έχει καταβληθεί στους παρόχους υγείας το σύνολο του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε έδωσε εντολή η σημερινή σύσκεψη να επαναληφθεί με την ίδια σύνθεση στο τέλος Αυγούστου ούτως ώστε να αποτυπωθεί η πορεία υλοποίησης των συμφωνηθέντων, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους: «Η παρουσία ή μη Διοικητού στη θέση του, θα κριθεί από την πορεία των ληξιπρόθεσμων». Αναρτήθηκε από nonews-NEWS

Read more...

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ Ο ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΖΑ ΤΗΣ SIEMENSΤο εδώλιο του κατηγορουμένου δείχνει για τον πρώην υπουργό Αναστάσιο Μαντέλη η πρόταση του εισαγγελέα Γαληνού Μπρη προς το Δικαστικό Συμβούλιο, σχετικά με τα 450.000 γερμανικά μάρκα (230.000 ευρώ) που...
κατηγορείται ότι πήρε ως μίζα από τα «μαύρα» ταμεία της Siemens, προκειμένου να υπογράψει, το 1997, ως αρμόδιος υπουργός -τότε- Μεταφορών και Επικοινωνιών, τη σύμβαση 8002 για τα ψηφιακά του ΟΤΕ.
Αν την πρόταση του εισαγγελέα υιοθετήσει και το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο Αν. Μαντέλης θα είναι ο δεύτερος πρώην υπουργός μετά τον Ακη Τσοχατζόπουλο που θα δικαστεί όχι από ειδικό δικαστήριο αλλά από την τακτική Δικαιοσύνη, με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Μαζί του, κατά τον εισαγγελέα, θα πρέπει να δικαστούν ο κουμπάρος του Γιώργος Τσουγγράνης, ο πρώην συνεργάτης του Αριστείδης Μαντάς, ο Ηλίας Γεωργίου -εκ των βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των «μαύρων» ταμείων της Siemens- και η Αντωνία Μάρκου, ως παρένθετο πρόσωπο του Γεωργίου.
http://fimotro.blogspot.gr/2013/08/siemens.html

Read more...

ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ 15.000 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Σε διαβούλευση βγαίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης προς τους κοινωνικούς φορείς, τις επόμενες ημέρες, σχέδιο που περιλαμβάνει μείωση των κοινωνικών κραδασμών που θα προκύψουν από την άρση απαγόρευσης των... πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας από 1-1-2014 με περίοδο χάριτος σε όσους χρωστούν δάνεια τα τρία τελευταία χρόνια, αλλά και σκληρά μέτρα για όσους σε μια λογική στάσης πληρωμών από το 2008-2009 δεν πληρώνουν τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων, παρά το ότι δηλώνουν εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», το υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει τους άξονες, αλλά και θα καταδείξει και τις κοινωνικές ομάδες που θα επηρεαστούν άμεσα από το ξεκίνημα των πλειστηριασμών στα σπίτια και οι οποίες προσδιορίζονται σε 10.000 έως 15.000 περίπου δανειολήπτες ακινήτων. Κεντρικός άξονας αυτού του σχεδίου είναι να δοθεί χάρη σε όσους οφείλουν δόσεις δανείων για τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή από το 2011 και μετά, οπότε και η κρίση κορυφώθηκε. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο πατά στη λογική πως «η τριετία είναι ένα λογικό διάστημα να οφείλει κάποιος χρήματα για το ακίνητό του, καθώς μεγαλύτερο διάστημα σημαίνει συστηματική αποχή από τις υποχρεώσεις ενός δανειολήπτη». Βέβαια, κάτι τέτοιο δε σημαίνει πως τα χρήματα αυτά χαρίζονται ή παραγράφονται, απλώς οι εν λόγω δανειολήπτες θα σώσουν για ένα διάστημα τα σπίτια τους και θα πάρουν μια παράταση για να τα αποπληρώσουν λίγο αργότερα. Επίσης, ο σχεδιασμός του υπουργείου αναφέρεται σε διαχωρισμό όσων δανειοληπτών προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να πληρώσουν έστω και μικρότερο μέρος των δόσεων ή τουλάχιστον «δεν εξαφανίστηκαν πλήρως από τα γκισέ των τραπεζών» όπως δήλωσε στην εφημερίδα στέλεχος της ομάδας που επεξεργάζεται το πλάνο. «Η λογική μας είναι ξεκάθαρη. Δε μπορεί κάποιος να δηλώνει εισοδήματα άνω των 50.000, 60.000 ή ακόμη και 100.000 ευρώ, να διατηρεί για παράδειγμα ακίνητο επιφάνειας 100, 150 ή ακόμα και 200 τ.μ. και να μην επικοινωνεί καν με την τράπεζα για να διευθετήσει μέρος έστω των υποχρεώσεών του από το 2008, οπότε και ξεκίνησε το μέτρο της προστασίας της α΄ κατοικίας. Το μέτρο προστασίας της κατοικίας δυστυχώς έχει χρησιμοποιηθεί και από κοινωνικές ομάδες που απλώς βολεύτηκαν και δεν πληρώνουν αν και έχουν δυνατότητες ακόμη» τόνισε η ίδια πηγή. Βουτιά έως 20% στις τιμές των ακινήτων μετά την άρση απαγόρευσης των πλειστηριασμών Η μείωση της αξίας των οικιστικών ακινήτων, λόγω της αναμενόμενης άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασμών από τις αρχές του 2014, θα αγγίξει περίπου το 20%, εκτιμούν οι ειδικοί, σε μια περίοδο που η αγορά ακινήτων έχει «βουλιάξει» από την έλλειψη ζήτησης και την υπερφορολόγηση. Η επικείμενη άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών, η μεταβατική ισχύς της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, η πιθανή καθυστέρηση της επιβολής του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από 1/1/2014 και η διατήρηση του ΕΕΤΗΔΕ μέσω της ΔΕΗ και για το 2014, δεν μπορούν να δημιουργήσουν βιώσιμες συνθήκες ουσιαστικής αντιστροφής του αρνητικού κλίματος στην αγορά ακινήτων. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, πιστοποιημένων εκτιμητών και συμβούλων ακινήτων GLP Values ΑΕ,σύμφωνα με το Βήμα online, οι μειώσεις στις τιμές από την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ αναμένεται να κυμανθούν κοντά στο 5% και δεν μπορούν να επηρεάσουν τις μισθωτικές αξίες, πόσω μάλλον τις αγοραίες αξίες των εμπορικών ακινήτων που στεγάζουν επιχειρήσεις εστίασης. Η GLP Values ως εκ τούτου εκτιμά ότι οι όποιες μεταβολές θα είναι οριακές, ιδιαίτερα για τα προβεβλημένα εμπορικά ακίνητα. Σχετικά με τη σχεδιαζόμενη άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία, δεν αναμένεται να επιφέρει τις επιπτώσεις που πιθανόν να αναμένει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς λόγω της υπερπροσφοράς κατοικιών προς εκπλειστηρίαση. Και αυτό διότι έχει αλλάξει η εικόνα του τραπεζικού συστήματος αφού πριν από δυο-τρία χρόνια, όταν υπήρχαν πάνω από δώδεκα τράπεζες, δεν μπορούσε να υπάρχει κοινή πολιτική εφαρμογής των πλειστηριασμών. Σήμερα, όμως, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα υπάρξει πιο ενιαία και ισορροπημένη εφαρμογή του μέτρου αφού οι τράπεζες μέσω των οικονομοτεχνικών μελετών μπορούν να μετρήσουν ακριβέστερα τον αντίκτυπο από την έναρξη εφαρμογής των πλειστηριασμών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες του τμήματος ανάλυσης της GLP Values και έχοντας αναλύσει δειγματοληπτικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που συνδέονται με δάνεια πρώτης κατοικίας, καθώς και τις τρέχουσες αξίες του 2013 σε σχέση με το 2008, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η πρόσθετη μείωση της αξίας των οικιστικών ακινήτων λόγω εφαρμογής των πλειστηριασμών θα κυμανθεί από 12% ως 21%. Επιπλέον, εφόσον η τρόικα δεν πεισθεί για τη βιωσιμότητα της επιβολής και απόδοσης του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ), υπάρχει πιθανότητα παράτασης του ΕΕΤΗΔΕ («χαράτσι») και για το 2014.http://fimotro.blogspot.gr/2013/08/15000.html

Read more...

H EΛΕΤΑΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ...


...ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΣΚΑΡΦΙΣΤΟΥΝ...
Την επιβολή τέλους ύψους 4 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καλυφθεί το χρέος του λογαριασμού ενίσχυσης...
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προτείνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
Σημειώνεται ότι το συσσωρευμένο χρέος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και μετά την πρόσφατη αύξηση του τέλους ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ), που ήδη πληρώνουν οι καταναλωτές ρεύματος μέσω των λογαριασμών, αναμένεται να διαμορφωθεί στα τέλη του 2014 στα 665 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται επίσης ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που αποφάσισε την τελευταία αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 60% - μέσος όρος - ή 118% για την οικιακή χρήση, σημείωνε στην απόφασή της ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν μπορεί να συνεχιστεί και καλούσε όλους τους εμπλεκόμενους να βρουν εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να ανακοπεί η επιβάρυνση των καταναλωτών.
Η εναλλακτική πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για την απόσβεση του χρέους, η οποία υποβλήθηκε με υπόμνημα προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι να προστεθεί στο δημόσιο χρέος της χώρας, δηλαδή να ανακεφαλαιοποιηθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τιτλοποίηση του χρέους και κάλυψη των τίτλων που θα εκδοθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει ότι με τα σημερινά δεδομένα ο λογαριασμός παρουσιάζει λειτουργικό πλεόνασμα με επιβολή μιας μέσης εισφοράς της τάξης του 10% μόνο στα φωτοβολταϊκά (εδάφους και στέγης). Αναφέρει επίσης ότι η αιολική ενέργεια δεν επιβαρύνει το έλλειμμα του λογαριασμού αλλά αντίθετα το επιδοτεί. «Επομένως, κάθε ιδέα ή σκέψη για διατήρηση ή επέκταση, με οποιοδήποτε τρόπο, της εισφοράς που βαρύνει τα αιολικά πάρκα, στερείται λογικής και πραγματικής οικονομικής βάσης», καταλήγει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Read more...

Η... νύχτα της μεγάλης φοροδιαφυγής...Σε πρωταγωνιστές της φοροδιαφυγής, στην πιο προκλητική μορφή της, αναδεικνύονται τα κυκλώματα της νύχτας. Στη Χαλκιδική ο ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης, όπου παρουσίαζε το ...
πρόγραμμά του ο Π. Κιάμος, άνοιξε το μαγαζί παραβιάζοντας το λουκέτο που είχε βάλει το ΣΔΟΕ επειδή εισέπραττε τους λογαριασμούς των θαμώνων χωρίς να κόβει αποδείξεις.
«Κάντε ό,τι θέλετε, εγώ θα το ανοίξω και πάλι», είπε προκλητικά ένας από τους υπεύθυνους του νυχτερινού κέντρου FIX Summer Live στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ, που του ανακοίνωναν τα ξημερώματα του Σαββάτου το σφράγισμα του καταστήματος για 48 ώρες, λόγω εκτεταμένης φοροδιαφυγής.
Και το έκανε πράξη ανενόχλητος, λίγες ώρες αργότερα, αποσφραγίζοντας το κατάστημα και γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του τον νόμο και τις διωκτικές αρχές.
Η αστυνομία πήγε δύο φορές και έκανε ισάριθμες συλλήψεις, αλλά δεν διέκοψε τη λειτουργία του καταστήματος. Ο Πάνος Κιάμος τα «έσπασε» για δεύτερη βραδιά στην πίστα παρουσία 500 θαμώνων και τα ταμεία του ιδιοκτήτη γέμισαν πάλι με ζεστό χρήμα.
• Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του «Εθνους»

Read more...

Τελευταία ευκαιρία για τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους -Τι προβλέπει η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας...


Μετά από την απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, δίνεται η δυνατότητα να διακανονιστούν τα χρέη του 2013 σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και να ενταχθούν στην...

ευνοϊκή ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές έως και τον Δεκέμβριο του 2012 επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.

Η απόφαση αυτή αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, τους οποίους το υπουργείο Εργασίας καλεί να ενταχθούν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή», που επιτρέπει τη σταδιακή αποπληρωμή χρεών έως και τον Ιούνιο του 2017.

Μέχρι πρότινος, όρος για την υπαγωγή στην ρύθμιση, ήταν να πληρώνει ανελλιπώς το νομικό πρόσωπο ή ο επιτηδευματίας τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2013 και έως την υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση. Ο όρος αυτός άφηνε «εκτός» πλήθος ασφαλισμένων που είχαν δημιουργήσει οφειλές από τον Ιανουάριο του 2013 και έως τις 30 Ιουνίου -οπότε και τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση- και αδυνατούσαν να καταβάλλουν εφάπαξ τα χρωστούμενα...

Read more...

ΣΕΙΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΝΟΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΕΣ...

Στη διάθεση του επιβατικού κοινού θα είναι εν όψει των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου μία σειρά από υπηρεσίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την καλύτερη ... και πιο άνετη μετακίνησή τους, αλλά και τον προγραμματισμό της έγκαιρης έκδοσης των εισιτηρίων τους. Μεταξύ άλλων θα μπορούν μέσω του φορητού τους υπολογιστή με χρήση usb stick ή του κινητού τους τηλεφώνου να έχουν πρόσβαση στο ιντερνετ χάρη στην υπηρεσία βελτιωμένης ψηφιακής επικοινωνίας που παρέχεται σε βαγόνια με την αντίστοιχη ένδειξη. Επίσης, στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας η υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Free Wi-Fi Hot Spot παρέχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο ίντερνετ για 30 λεπτά. Ακόμη όσοι έχουν προορισμό τη Θεσσαλονίκη θα μπορούν να συνδυάσουν τη μεταφορά τους στις συνοικίες της πόλης με την υπηρεσία ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ επωφελούμενοι από τη σημαντική έκπτωση στο κόμιστρο. Οι ταξιδιώτες με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά έχουν πρόσβαση στις προβλήτες στο ύψος της Πύλης Ε5, για να συνεχίσουν το ταξίδι τους με πλοίο. Πρόσφατα έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους η λεωφορειακή γραμμή Θεσσαλονίκη – Φιλιππούπολη και η μεταφορά με λεωφορείο των παραθεριστών από το σταθμό Ν. Πόροι στις παραλίες της Πιερίας και αντίστροφα. Στη διάθεση των ταξιδιωτών βρίσκεται και τηλεφωνική γραμμή 14511 όπου μπορούν πλέον όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να κλείνουν τηλεφωνικά τα εισιτήριά τους Ειδικότερα: • ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ-ΠΛΟΙΩΝ Οι επιβάτες και κυρίως εκείνοι που αναχωρούν από Βόρεια Ελλάδα με προορισμό την Αθήνα έχουν τη δυνατότητα μέσω του σταθμού του Πειραιά, ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση στο λιμάνι, να συνδυάσουν δρομολόγια τρένου και πλοίων που αναχωρούν με προορισμό Κρήτη, Χίο, Μυτιλήνη και Αργοσαρωνικό. Ο σταθμός βρίσκεται απέναντι από τη πύλη Ε5 όπου βρίσκεται και η αφετηρία λεωφορείων του ΟΛΠ. • ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Οι επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν πλέον στη διάθεση τους την τηλεφωνική γραμμή 14511, μέσω της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα τηλεφωνικής προκράτησης θέσεων για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στους επιβάτες (οι οποίοι δηλώνουν τηλεφωνικά το όνομά τους και τον αριθμό της ταυτότητάς τους) δίνεται από το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών ειδικός κωδικός αριθμός προκράτησης. Με τον ειδικό αυτό κωδικό αριθμό και την ταυτότητά του, ο επιβάτης μπορεί να αγοράσει το εισιτήριό του, 72 ώρες πριν από την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από το σταθμό αφετηρίας του ταξιδίου του, αλλιώς η κράτηση θα ακυρώνεται. Η αγορά από τα σημεία πώλησης εισιτηρίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα οποία διαθέτουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων της εταιρίας. Ο ανώτατος αριθμός θέσεων, για τις οποίες είναι δυνατό να γίνει προκράτηση με έναν αριθμό ταυτότητας και ένα όνομα είναι 6 άτομα για το σύνολο της διαδρομής, για την οποία γίνεται προκράτηση (ακόμη και αν στη διάρκεια της διαδρομής αυτής απαιτείται αλλαγή αμαξοστοιχίας και αναμεταβίβαση του επιβάτη). Τα εισιτήρια προσφοράς, τα οποία ανακοινώνονται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δεν χορηγούνται με τη διαδικασία της τηλεφωνικής προκράτησης, αλλά από την ηλεκτρονική σελίδα της εταιρίας. Οι επιβάτες δικαιούχοι οποιασδήποτε έκπτωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν για την έκδοση εισιτηρίου τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητα πολυτέκνου κλπ.). Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει επίσης να επιδεικνύονται και κατά το έλεγχο στις αμαξοστοιχίες. • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ H νέα υπηρεσία πληροφόρησης επιβατικού κοινού - Passenger Information Services - δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες, μέσα από τις οθόνες που έχουν εγκατασταθεί στις εισόδους, τους χώρους αναμονής και τις αποβάθρες των Σ. Σταθμών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Λάρισας, να πληροφορηθούν για τις ώρες άφιξης, αναχώρησης και διέλευσης των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο. Μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τις νέες υπηρεσίες και προσφορές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς επίσης και για ποικιλία θεμάτων όπως καιρός, και έκτακτες αλλαγές δρομολογίων. Επιπλέον, ειδικά για το Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας, οι επιβάτες και επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα για δωρεάν ασύρματη περιήγηση στο internet μέσω της υπηρεσίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Free WiFi hotspot. Η υπηρεσία παρέχει 30 λεπτά δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο internet, και καλύπτει τους εσωτερικούς χώρους του σταθμού, καθώς επίσης και τις αποβάθρες. • Βελτίωση σήματος κινητής τηλεφωνίας στις αμαξοστοιχίες Βελτιωμένη επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet με smartphones ή usb sticks προσφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο επιβατικό κοινό που ταξιδεύει στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Αυτό είναι εφικτό μέσα από ειδικά συστήματα βελτίωσης σήματος κινητής τηλεφωνίας μέσω τεχνολογίας ψηφιακής αναμετάδοσης που εγκαθίστανται σταδιακά σε βαγόνια Α΄ και Β' θέσης και Εστιατορίου των αμαξοστοιχιών που πραγματοποιούν το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σχετικές ενδείξεις ενημερώνουν τους επιβάτες στα βαγόνια όπου έχει υλοποιηθεί ήδη η παροχή της υπηρεσίας. • Ηλεκτρονική κράτηση Οι επιβάτες που θα μετακινηθούν μπορούν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους με μεμονωμένες ή συνδυασμένες προσφορές για μειωμένες τιμές εισιτηρίων. Με έγκαιρη και ηλεκτρονική κράτηση, αλλά και κράτηση μετ' επιστροφής οι μειώσεις των τιμών των εισιτηρίων είναι ως εξής: α) ο επιβάτης που αγοράζει εισιτήριο σε χρόνο μεγαλύτερο των 2 ημερών από την ημέρα αναχώρησης της αμαξοστοιχίας με βάση το παραπάνω τιμολόγιο έχει μείωση κατά 15% επί της τιμής του εισιτηρίου, β) ο επιβάτης που αγοράζει εισιτήριο μέσω του διαδικτύου επιπλέον έχει μείωση κατά 10% επί της τιμής του εισιτηρίου, γ) επιπλέον μείωση 20% έχει ο επιβάτης που αγοράζει εισιτήριο μετ’ επιστροφής. Οι παραπάνω προσφορές μπορούν να εφαρμοσθούν και συνδυαστικά. Σε κάθε περίπτωση η συνολική μείωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 40% της τιμής του εισιτηρίου. • Οικονομικό εισιτήριο αποκλειστικά μέσω internet Οι ταξιδιώτες που επιλέγουν αποκλειστικά το διαδίκτυο για την κράτηση των εισιτηρίων τους μπορούν να επωφεληθούν με ειδικές τιμολογιακές προσφορές, για εισιτήρια απλής διαδρομής με αμαξοστοιχίες Intercity. Συγκεκριμένα, διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων Β’ θέσης: στην τιμή των 9 €, στην τιμή των 19 €, στην τιμή των 29 € και εφόσον πρόκειται για εισιτήριο Α’ θέσης στην τιμή των 39 €. Στις παραπάνω προσφορές δεν εφαρμόζονται επιπλέον μειώσεις. Μέσα από το webticketing οι ταξιδιώτες επιλέγουν το δρομολόγιο που τους εξυπηρετεί, βλέποντας τις διαθέσιμες θέσεις και κάνοντας άμεσα κράτηση. Ο τρόπος διάθεσης των προσφορών δεν γίνεται στην αρχή του μήνα, αλλά «ανοίγονται» σταδιακά κατά τη διάρκεια κάθε μηνά από μέρα σε μέρα ώστε να αποφθεχθούν περιστατικά μαζικής αγοράς από ανεξάρτητους φορείς των φθηνών εισιτηρίων. • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΕΝΑ Οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια διαδρομή με το τρένο, η οποία μπορεί να είναι ένα αξέχαστο ταξίδι, μια εκδρομή σε σημεία που άλλο δίκτυο δεν έχει πρόσβαση και με τρένα σημαντικής τουριστικής και πολιτισμικής αξίας. Το ιστορικό τρενάκι του Πηλίου, η σπάνια γραμμή του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα και το δρομολόγιο Κατάκολο – Ολυμπία κερδίζουν κάθε χρόνο το θαυμασμό από διεθνείς επισκέπτες που επιλέγουν το τρένο για την περιήγησή τους στις ομορφιές της Ελλάδας. Πρόκειται για δρομολόγια ιδιαίτερης αξίας και ομορφιάς, που λειτουργούν την τουριστική περίοδο, ενώ διατίθενται προς ενοικίαση για ομαδικές εκδρομές. • INTERAIL – EURAIL Οι κάτοχοι εισιτηρίων EURAIL συμμετέχουν στις ακτοπλοϊκές προσφορές των ναυτιλιακών εταιριών, προσφέροντας τη δυνατότητα στον κάθε επιβάτη να ταξιδέψει με τραίνο σε όλη την Ευρώπη. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων Eurail & InterRail passes, ταξιδεύουν από /προς: Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα με τα πλοία δωρεάν, πληρώνοντας μόνο λιμενικά τέλη € 7, ανά άτομο / διαδρομή. Επιπλέον υπάρχει χρέωση €10 ανά άτομο / διαδρομή, για τους μήνες Ιούνιο & Σεπτέμβριο και αντίστοιχα €20 για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο, ανά άτομο. Οι κάτοχοι εισιτηρίων InterRail είναι μια προσφορά που δίνει στον επιβάτη το δικαίωμα να ταξιδέψει απεριόριστα στις διαδρομές της συμμετέχουσας στην προσφορά μεταφορικής εταιρείας της χώρας που επιλέγει ο επιβάτης, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Απευθύνεται σε ενήλικες (άνω των 26 ετών) για την 1η και 2η θέση, σε νέους (κάτω των 26 ετών) για την 2η θέση και σε παιδιά (μέχρι 12 ετών). Η προσφορά αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: InterRail One Country Pass που είναι μη συνεχούς διάρκειας (flexi) και παρέχει στον κάτοχο 3, 4, 6 ή 8 ημέρες ταξιδιού τις οποίες επιλέγει ο ίδιος σε συνολική χρονική περίοδο 1 μήνα, στις χώρες επιλέγει να ταξιδέψει. InterRail Global Pass ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη της προσφοράς και διατίθεται στις εξής κατηγορίες υποκατηγορίες: InterRail Global Pass 15 ημερών (συνεχούς διάρκειας) InterRail Global Pass 22 ημερών (συνεχούς διάρκειας) InterRail Global Pass 1 μήνα (συνεχούς διάρκειας) InterRail Global Pass 5 ημερών σε συνολική διάρκεια ισχύος 10 ημερών (flexi) InterRail Global Pass 10 ημέρες σε συνολική διάρκεια ισχύος 22 ημερών (flexi) Οι κάρτες «μη συνεχούς διάρκειας «flexi», παρέχουν στον κάτοχο ένα ορισμένο αριθμό ημερών ταξιδιού, τις οποίες επιλέγει ο ίδιος, μέσα σε ορισμένη συνολικά χρονική περίοδο. Οι κάρτες συνεχούς διάρκειας παρέχουν το δικαίωμα για καθημερινά ταξίδια μέσα στη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Οι κάτοχοι της προσφοράς InterRail καταβάλλουν τα αντίστοιχα συμπληρώματα όπου απαιτούνται (συμπληρώματα κλίνης, αμαξοστοιχιών υψηλών ποιότητας, λιμενικά τέλη, κλπ) Συμμετέχουν όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα και κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες που συνεργάζονται με τους σιδηροδρόμους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο γραφείο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Σίνα 6, Αθήνα. Τηλ. επικοινωνίας: 210 3624406, 210 3621039 (ώρες λειτουργίας 8:00-15:30 Δευτέρα έως Παρασκευή). • ΤΡΑΙΝΟ-ΤΑΞΙ στη Θεσσαλονίκη Οι επιβάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με προορισμό τη Θεσσαλονίκη θα μπορούν μέσω των εκδοτηρίων εισιτηρίων να εξασφαλίζουν προνομιακό κουπόνι συνδυασμένης μετακίνησης τραίνο - ταξί, με σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν το 15%, για μεταφορά από το σταθμό της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της επιλογής τους, εντός της πόλης. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία προσφέρεται με βάση τα παρακάτω σημεία: 1) Η δυνατότητα κράτησης παρέχεται στους επιβάτες από τους σταθμούς που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων καθώς επίσης από τα γραφεία ταξιδίων της Αθήνας, Λάρισας, Βόλου και Θεσσαλονίκης. 2) Η νέα υπηρεσία εξυπηρετεί τους επιβάτες που έχουν τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Τελευταίοι σταθμοί από τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η υπηρεσία «ΤΡΑΙΝΟ-ΤΑΞΙ» για την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι οι ΣΣ ΠΛΑΤΕΩΣ και ΣΣ ΚΙΛΚΙΣ. 3) Ο επιβάτης, ο οποίος επιθυμεί να μεταφερθεί με ταξί στον προορισμό του στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή της, δηλώνει την πρόθεσή του στο σημείο πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το οποίο διαθέτει το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων. Όταν ο επιβάτης δηλώσει την επιθυμητή διεύθυνση τελικού προορισμού του, το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολογεί την υπηρεσία σύμφωνα με την αντίστοιχη ζώνη. 4) Ο τίτλος μεταφοράς για την υπηρεσία ταξί (κουπόνι) είναι ονομαστικός, φέρει τον αριθμό επιβατών ανά όχημα ταξί, αναγράφει τον συγκεκριμένο τελικό προορισμό του επιβάτη/επιβατών (ομαδικό) και εκδίδεται σε δύο αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων ο επιβάτης παραδίδει στον οδηγό του ταξί που τον μεταφέρει. 5) Μετά την άφιξη των αμαξοστοιχιών στο Σταθμό Θεσσαλονίκης, τα προμισθωμένα οχήματα ταξί θα αναμένουν τους πελάτες που κάνουν χρήση της υπηρεσίας ΤΡΑΙΝΟΤΑΞΙ το πολύ έως και δεκαπέντε (15’) λεπτά στον ειδικό χώρο στάθμευσης. Σε αντίθετη περίπτωση τα ταξί δεν θα έχουν υποχρέωση εκτέλεσης της διαδρομής. Το αντίτιμο δεν περιέχει σε καμία περίπτωση χρόνο αναμονής ή στάσης κατά την εκτέλεση διαδρομής προς τον προορισμό του πελάτη. (Η υπηρεσία ταξί θα παρέχεται στον δικαιούχο σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των αμαξοστοιχιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης). 6) Τα συνεργαζόμενα με την υπηρεσία ταξί βρίσκονται σε αναμονή σε ειδικό προκαθορισμένο χώρο στον Σταθμό Θεσσαλονίκης προς τον οποίο υπάρχει σχετική ειδική σήμανση. 7) Σε περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κατευθυνθεί σε άλλον προορισμό από αυτόν που έχει αναφέρει στον οδηγό και το αντίτιμο είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει κλείσει τότε γίνεται νέα έναρξη «σημαίας» με έκδοση αντίστοιχης απόδειξης προς τον πελάτη. 8) Οι προνομιακές τιμές μεταφοράς για τη χρήση της υπηρεσίας Τραίνο – Ταξί είναι διαβαθμισμένες ανά ζώνες στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, και ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα πληροφόρησης των διαβαθμισμένων ανά ζώνη τιμών τόσο από τα εκδοτήρια που υποστηρίζουν την υπηρεσία όσο και από τους σχετικούς χάρτες απεικόνισης και αντιστοίχισης (ζώνη / τιμή) που έχουν αναρτηθεί στους σταθμούς που παρέχουν τη σχετική δυνατότητα. • Λεωφορειακή γραμμή από τους Νέους Πόρους Η νέα Λεωφορειακή γραμμή σιδηροδρομικός σταθμός Νέοι Πόροι - Πλαταμώνας, δίνει τη δυνατότητα στους παραθεριστές να μεταβούν από το σταθμό των Ν. Πόρων στις παραλίες της Πιερίας με μόνο ένα (1) ευρώ και αντίστροφα . Η νέα γραμμή λειτουργεί κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Το λεωφορείο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναχωρεί από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ν. Πόρων με τις εξής ενδιάμεσες στάσεις: • Hotel OLYMPIC BEACH • ΚΑΑΥ Πλαταμώνα/ Venus Beach Bar • Παραλία Σαλούφες • Καλαμάκι Camping • Πλαταμώνας (Hotel ΔΙΑΣ) • ΣΣ. Ν. Πόρων • Διεθνείς Λεωφορειακές Γραμμές Οι ταξιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν στη Βουλγαρία από τη Θεσσαλονίκη μπορούν να επιλέξουν τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της λεωφορειακής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας με τακτικά δρομολόγια πολυτελών λεωφορείων, σε συνεργασία με την Βουλγαρική Εταιρεία KARAT – S. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση από τις πόλεις της Θεσσαλονίκης (Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός) και Σερρών (Σιδηροδρομικός Σταθμός Σερρών) με τελικό προορισμό τη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Οι ενδιάμεσες στάσεις που πραγματοποιούνται είναι στις πόλεις Blagoevgrad και Sofia. Δρομολόγια (σημείο αναχώρησης και ώρα αναχώρησης): Από Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 π.μ. ΣΕΡΡΕΣ 09:15 π.μ. BLAGOEVGRAD 12.30 μ.μ. SOFIA 14:30 μ.μ. PLOVDIV Ώρα άφιξης 16:30 Από Plovdiv PLOVDIV 08:00 π.μ. SOFIA 10:30 π.μ. BLAGOEVGRAD 12:15 μ.μ. ΣΕΡΡΕΣ 15:30 μ.μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ώρα άφιξης 16:30 μ.μ. Τηλεφωνικές κρατήσεις και εισιτήρια για τους παραπάνω προορισμούς εκδίδονται από τα κατά τόπους εκδοτήρια που βρίσκονται: ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Εκδοτήριο Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 - 599100 ΣΕΡΡΕΣ : Σιδηροδρομικός Σταθμός Σερρών Τηλ. Επικοινωνίας: 23210 - 59112 KARAT-S BUSSTATION – OFFICES . SOFIA : +359 2 8321032 +359 2 9819848 PLOVDIV : +359 32 269652 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο www.trainose.gr Πηγή : naftemporiki.grhttp://fimotro.blogspot.gr/2013/08/blog-post_6925.html

Read more...

Η μεγάλη απάτη με τα ακίνητα...

Πρόσφατα πουλήθηκε κατάστημα σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά . Αν και η αντικειμενική του αξία ήταν 150.000 ευρώ, πουλήθηκε 100.000 και μάλιστα σε δόσεις. Ο αγοραστής, ωστόσο, κατέβαλε φόρο μεταβίβασης με βάση την αντικειμενική τιμή του ακινήτου και όχι την... πραγματική αξία, η οποία ανεγράφη και στο συμβόλαιο. Κατέβαλε περίπου 15.000 ευρώ, ενώ ο φόρος που αντιστοιχεί στην πραγματική αξία είναι 10.000 ευρώ. Η διαφορά των 5.000 ευρώ είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο της κλοπής των φορολογουμένων από το υπουργείο Οικονομικών. Το παραπάνω πραγματικό περιστατικό δεν είναι η εξαίρεση. Είναι ο κανόνας όσων συμβαίνουν στην αγορά ακινήτων, λόγω της πρωτοφανούς εισπρακτικής και φορομπηχτικής πολιτικής που όχι μόνο εφάρμοσε έως τώρα η κυβέρνηση, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει και, μάλιστα, με μεγαλύτερη ένταση και τα επόμενα χρόνια. Η άγρια φορολόγηση των ακινήτων έχει αναδειχθεί από τον υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα, και το επιτελείο του ως ηθεραπεία διά πάσαν –δημοσιονομική– νόσον. Αντί να γίνουν οι ευρείες παρεμβάσεις στο κράτος, στο μέγεθος και στη λειτουργία του, προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι δημόσιες δαπάνες και να δημιουργηθεί μια βάσιμη προοπτική εξόδου από την κρίση, η κυβέρνηση καταφεύγει συνεχώς στην εύκολη λύση της υπερφορολόγησης της οικονομίας και ειδικά των ακινήτων. Φορολογούν πλέον, όμως, ένα... πουκάμισο αδειανό. Η ύφεση και η υπερφορολόγηση έχουν οδηγήσει τις εμπορικές τιμές των ακινήτων σε εξευτελιστικά χαμηλά επίπεδα, απαξιώνοντας έτσι και τις περιουσίες και τις αποταμιεύσεις των πολιτών με τις οποίες αποκτήθηκαν τα ακίνητα. Δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που ουσιαστικά δεν υπάρχει εμπορική τιμή, καθώς πλέον οι αγοραστές είναι είδος που βρίσκεται πολύ κοντά στην εξαφάνιση. Και όχι άδικα; Ποιος λογικός άνθρωπος θα επενδύσει σε ελληνικό ακίνητο γνωρίζοντας το «τσουνάμι» των φόρων με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπος. Και, μάλιστα, χωρίς προοπτική ελάφρυνσης, καθώς η άγρια φορολόγηση πρόκειται, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο φορολογικό τρικ της κυβέρνηση που αγγίζει τα όρια της φορολογικής... απάτης είναι η διατήρηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στα σημερινά εξωπραγματικά επίπεδα. Από το κείμενο του αναθεωρημένου Μνημονίου που δόθηκε μέσα στην εβδομάδα στη δημοσιότητα προκύπτει ότι οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων πρόκειται να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 και ότι η επικαιροποίηση των τιμών (ουσιαστικά η αποκλιμάκωσή τους) θα ξεκινήσει το 2015 και θα ολοκληρωθεί το 2016. Με άλλα λόγια παραπέμπεται για το μέλλον. Αυτό πολύ πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στα ακίνητα, παλιοί και πολλοί περισσότεροι νέοι, θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με τις σημερινές υψηλές και εξωπραγματικές τιμές. Έτσι θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με βάση τις υπερβολικά πλέον υψηλές αντικειμενικές τιμές: – Το «χαράτσι» στα ακίνητα και, εφόσον τελικά οριστικοποιηθεί, ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων που θα αντικαταστήσει το «χαράτσι» και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. – Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων. – Οι φόροι δωρεάς και γονικής παροχής. – Ο φόρος υπεραξίας. – Όλα τα έξοδα που βαρύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων (π.χ., συμβολαιογραφικά κ.ά.). Οι παραπάνω φόροι επιβάλλονται πλέον σε τιμές που απέχουν ακόμα και 80% από τις πραγματικές τιμές. Για παράδειγμα, στις λεγόμενες ακριβές περιοχές της Αττικής οι αντικειμενικές τιμές είναι τουλάχιστον διπλάσιες από τις εμπορικές, ενώ στις μέσες περιοχές (π.χ., Χολαργός, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή) οι αντικειμενικές τιμές είναι κατά τουλάχιστον 30% υψηλότερες από τις εμπορικές (ειδικά στα ακίνητα κάποιας ηλικίας). www.capital.gr Αναρτήθηκε από nonews-NEWS

Read more...

Εως και τρία χρόνια στην αναμονή για σύνταξη !...


Σε άτυπη... στάση πληρωμών έχουν προχωρήσει τα ασφαλιστικά Ταμεία, με μεγάλους χαμένους τους υποψήφιους συνταξιούχους.
Όπως γράφει το ...
'Έθνος", η κατάσταση βαίνει εκτός ελέγχου καθώς στοιβάζονται περίπου 360.000 αιτήσεις για συντάξεις και εφάπαξ. Έτσι ο χρόνος αναμονής για την έκδοση της... πολυπόθητης απόφασης μπορεί να φθάσει μέχρι τρία χρόνια θέτοντας σε δοκιμασία, όπως είναι φυσικό, την υπομονή των ασφαλισμένων.

Ενδεικτικό του αδιεξόδου είναι πως μόνο στο ΙΚΑ εκκρεμούν τουλάχιστον 155.000 αιτήματα για κύρια και επικουρική σύνταξη. Στα υπόλοιπα Ταμεία είναι σε εκκρεμότητα περίπου 150.000 αιτήσεις για κύριες και επικουρικές ενώ πάνω από 50.000 άτομα περιμένουν το εφάπαξ. Είναι χαρακτηριστικό πως σε αρκετά υποκαταστήματα του ΙΚΑ αντιστοιχούν πάνω από 2.000 αιτήσεις για σύνταξη σε κάθε υπάλληλο !

Κάπως έτσι οι καθυστερήσεις στις συντάξεις και το εφάπαξ έχουν ως εξής:

Ως εκ τούτου η χορήγηση προσωρινής σύνταξης από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία δίνει οικονομική "ανάσα" στους ασφαλισμένους.

Στους ασφαλιστικούς φορείς το μέτρο εφαρμόζεται εδώ και μία τριετία, ενώ πλέον έκανε "πρεμιέρα" και στο Δημόσιο.

Στα Ταμεία η προσωρινή σύνταξη απονέμεται από τον πρώτο έως τον τρίτο μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και αποτελεί ονομαστικά το 80% περίπου τηυς παροχής από τον κύριο φορέα.


Εφάπαξ

Την ίδια ώρα ξεπερνούν τις 50.000 οι ασφαλισμένοι που περιμένουν την καταβολή του εφάπαξ. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο Δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό πως 550 ασφαλισμένοι έχουνη πειθάνει χωρίς να προλάβει να πάρουν το βοήθημα.

- Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων: Εκκρεμούν περίπου 35.000 αιτήσεις, που αναμένεται να φθάσουν τις 42.000 ως το τέλος του έτους, ενώ η έξτρα οικονομική ενίσχυση που δόθηκε πέρυσι θα έχει εξαντληθεί ως το Δεκέμβριο.

- ΔΕΗ: Σχεδόν δύο χρόνια πρέπει να περιμένουν οι ασφαλισμένοι για να λάβουν το εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας ΔΕΗ. Στην αναμονή είναι περίπου 2.000 άτομα.

- ΟΣΕ: Τον ένα χρόνο αγγίζει η αναμονή και αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 450 αιτήσεις

- ΟΤΕ: Το εφάπαξ καταβάλλεται εντός τριμήνου απ' τη στιγμή που θα βγει η απόφαση της κύριας σύνταξης.

-ΤΑΠΙΤ: Μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή του εφάπαξ για τους σφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα. Είναι χαρκατησιτικό πως στο πρωην ΤΑΞΥ η καθυστέρηση πια αγγίζει τον ένα χρόνο, καθώς είναι στην αναμονή 5.000 άτομα. Η αναμονή στο ΤΕΑΥΕΚ (εμποροϋπάλληλοι) έχει φθάσει τα τρία χρόνια καθώς η έκδοση του εφάπαξ είναι συνδεδεμένη με την έκδοση της επικουρικής σύνταξη, για την οποία είναι στην αναμονή 35.000 άτομα. Πάνω από 14 μήνες οι καθυστερήσεις για τους φαρμακοϋπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι στο μέταλλο περιμένουν 15 μήνες για το εφάπαξ. Στην αναμονή βρίσκονται 2.800 άτομα.

- ΤΕΑΠΑΣΑ: Στους έξι μήνες φθάνει η αναμονή και στους δύο κλάδους Πρόνοιας. περίπου 400 άτομα στην αναμονή από τον τομέα της Αστυνομίας Πόλεων και άλλα 120 απ' αυτόν της Χωροφυλακής.

Read more...