Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Στα 1347 ευρώ, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Πώς θα γίνεται η Ρύθμιση δανείων


Στο ποσό των 1.347 ευρώ καθαρά, δηλαδή χωρίς δαπάνες για φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια ή δόσεις δανείου, όρισε το Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους «τις εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης» για μία τετραμελή οικογένεια. Το επίπεδο αυτό θα ισχύσει από το 2015 και σκοπός είναι θα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών σχετικά με τη ρύθμιση των πάσης φύσεως δανείων.
Αντίστοιχα για έναν ενήλικα οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης καθορίζονται στα 537 ευρώ το μήνα, για δύο ενήλικες με ένα παιδί στα 1.126 ευρώ, για δύο ενήλικες με τρία παιδιά στα 1.568 ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία για ένα άτομο οι εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με την ομάδα που ανήκει είναι από 537 ευρώ έως 682 ευρώ, για ένα ζευγάρι από 906 ευρώ έως 1.160 ευρώ, για έναν ενήλικα με ένα παιδί από 758 ευρώ έως 962 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί από 1.126 ευρώ έως 1.440 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά 1.347 ευρώ έως 1.720 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά και επιπλέον εξαρτώμενο μέλος από 1.555 ευρώ έως 2.016 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από 1.568 ευρώ έως 2000 ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά και ένα εξαρτώμενο μέλος από 1.776 ευρώ έως 2.296 ευρώ και τέλος για ζευγάρι με 4 παιδιά 1788 ευρώ έως 2.280 ευρώ.
Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έγινε από εμπειρογνώμονες των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών και στηρίχθηκε στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η έρευνα αυτή συγκεντρώνει αναλυτικές πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών της χώρας ανεξάρτητα από το αν έχουν δάνειο ή όχι, σχετικά με τις δαπάνες διαβίωσής τους. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με το ποσό απαραίτητα είναι για τη διαβίωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ειδική διεθνής κλίμακα ταξινόμησης (COICOP).
Το μηνιαίο σύνολο των δαπανών αυτών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάση το εισόδημα του και αφού καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής του. Μέσω αυτού του πλαισίου επιδιώκεται η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών, και παρέχεται ένας μπούσουλας ώστε να οι δύο πλευρές να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων.
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης αναφέρονται στα έξοδα που κάνει ένα νοικοκυριό πέραν αυτών που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατοικίας. Συνεπώς το ποσό του ενοικίου για την εξασφάλιση πρώτης κατοικίας, προστίθεται ξεχωριστά στα οικονομικά στοιχεία που δηλώνει ο δανειολήπτης. Κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες.
Οι ειδικοί συντελεστές στάθμισης
Γι' αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών, θα γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, με χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
1η ομάδα: αφορά τις πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού, οι οποίες περιλαμβάνεται η διατροφή, η ένδυση και υπόδηση, τα λειτουργικά έξοδα κατοικίας, η μετακίνηση, η επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, τα είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, η ενημέρωση και μόρφωση, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, τα είδη και οι υπηρεσίες υγείας, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οι οικονομικές υπηρεσίες.
2η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες εστίασης.
3η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον διαρκή αγαθά και συσκευές
4η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.
Ο κώδικας δεοντολογίας
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών που βρίσκεται υπό διαβούλευση, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής. Συγκεκριμένα η τράπεζα θα πρέπει να παρέχει Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης, στην οποία ο οφειλέτης θα δηλώνει στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού, τα οποία θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί: η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του δανειολήπτη, η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη και η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.
Μετά από αυτή την αξιολόγηση, η τράπεζα θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε ρύθμιση θα είναι προσαρμοσμένη στο προφίλ του οφειλέτη, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί το δάνειό του.
Σε κάθε περίπτωση εφόσον ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την παρεχόμενη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής του στο ω. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4161/2013 όπου δικαστικά θα προσδιοριστεί η διευθέτηση της οφειλής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://news247.gr/

Read more...

Αυτοί ειναι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Αυτοί ειναι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ
Στη δημοσιότητα έδωσε το ΚΚΕ τα ονόματα των υποψηφίων ευρωβουλευτών που στηρίζει, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» στην οποία μίλησε ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές που στηρίζει το ΚΚΕ είναι οι:
Αγγέλου Νίκος, ετών 54, κτηνοτρόφος, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας, συνεργαζόμενος
Αγγουράκης Χαράλαμπος, ετών 63, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
Αμπατιέλος Νίκος, ετών 28, μέλος του γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ
Αράπη Βασιλική (Βίκυ), ετών 67, φιλόλογος, πρώην βουλευτής του ΔΗ.Κ.ΚΙ, συνεργαζόμενη
Αρβανιτίδης Αλέκος, ετών 54, γυμναστής, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΑΔΕΔΥ
Βιτάλης Δημήτριος, ετών 26, χημικός - μηχανικός, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ
Γαβαλά Μαρία, ετών 37, δικηγόρος, μέλος του Γραφείου Περιοχής Θεσσαλίας
Δριμάλα Θεοδώρα, ετών 52, δασκάλα, μέλος του ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ)
Ελευθεριάδου Ειρήνη (Ρούλα), ετών 63, οδοντίατρος, πρόεδρος του Ποντιακού Σωματείου ΚΟΠΑ (Καλλιτεχνικό Σωματείο Ποντίων Αττικής)
Έξαρχος Νίκος, 51 ετών, πρόεδρος του συνδικάτου Οικοδόμων Ιωαννίνων
Ζαριανόπουλος Σωτήρης, ετών 53, τραπεζοϋπάλληλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ και της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ
Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, ετών 45, επαγγελματοβιοτέχνης, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της Πανελλαδικής Αντιμονοπωλιακής Συσπείρωσης ΕΒΕ (ΠΑΣΕΒΕ)
Καπέτη Θεανώ, ετών 40, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
Καραντούσας Μανώλης, ετών 46, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών
Κατσάς Αντώνης, ετών 58, δικηγόρος στην Καλαμάτα, συνεργαζόμενος
Κοράκης Μανώλης, ετών 49, μετανάστης, πρόεδρος του Σωματείου Τύπου και Χάρτου Φρανκφούρτης
Λουγγής Τηλέμαχος, ετών 69, ομότιμος διευθυντής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Μαργαρίτης Γιώργος, ετών 60, ιστορικός, καθηγητής στο τμήμα
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργαζόμενος
Μαρούδας Ρίζος, ετών 45, αγρότης, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
Μιχαήλ Μιχάλης, ετών 54, απόστρατος ανθυποπυραγός, συνεργαζόμενος
Νικάκης Βασίλειος, ετών 61, πρώην διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου, καθηγητής διαιτησίας ΟΥΕΦΑ
Νικολάου - Αλαβάνος Λευτέρης, ετών 29, υπεύθυνος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΚΣ της ΚΝΕ, εκπρόσωπος της ΚΝΕ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών
Νταγκουνάκης Γιώργος, ετών 58, περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΚΚΕ
Ντουνιαδάκης Γιάννης, ετών 60, απόστρατος υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, συνεργαζόμενος
Ορκόπουλος Παύλος, ετών 61, ηθοποιός, συνεργαζόμενος
Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα, ετών 40, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Γραφείου Τύπου της ΚΕ
Παναγιωτάρα Νατάσσα, ετών 46, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, συνεργαζόμενη
Παπαδάκης Κώστας, 39 ετών, κοινωνικός λειτουργός, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ
Παπαδόπουλος Μάκης, ετών 49, μηχανολόγος μηχανικός, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Ιδεολογίας και Οικονομίας της ΚΕ
Πολίτης Παναγιώτης, ετών 31, μέλος του ΔΣ της ΛΑΡΚΟ, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας
Ράζου Λουίζα, ετών 47, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Ρέτζιου Αφροδίτη, ετών 41, επιμελήτρια ψυχιατρικής, Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΣΕ) και του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ
Ρίτσου Ελευθερία (Έρη), ετών 59, συγγραφέας, συνεργαζόμενη
Σιέττος Κώστας, ετών 43, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ
Στεφανίδη Μαρία - Ειρήνη (Μαιρήνη), ετών 66, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος (ΟΓΕ)
Ταβουλάρη Γιώτα, ετών 40, πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου
Τασιούλας Γιάννης, ετών 42, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
Τούσσας Γιώργος, ετών 60, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ
Χαλιού Έφη, ετών 38, πρόεδρος του Σωματείου Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής
Χατζηδημητρίου Αγγελική, ετών 36, βρεφονηπιοκόμος, πρόεδρος του Συνδικάτου Εμποροϋπαλλήλων Εορδαίας και του ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Πτολεμαΐδας
Χατζόγλου Μουράτ, ετών 26, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Ξάνθης
Χιώνης Θεόδωρος, ετών 34, Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ

Read more...

Παραλύει το κέντρο της Αθήνας μέτρα ασφαλείας και πορείες

Παραλύει το κέντρο της Αθήνας μέτρα ασφαλείας και πορείες
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ για την άφιξη της Γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελας Μέρκελ την Παρασκευή και ενώ ακόμα δεν έχουν διαλυθεί οι καπνοί από τη βόμβα, που εξερράγη στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα. Ο σχεδιασμός της Αστυνομίας περιλαμβάνει για ακόμα μία φορά πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στα οποία θα συμμετέχουν 6.000 αστυνομικοί. Από τη στιγμή που το αεροπλάνο της κ.Μέρκελ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η πόλη θα μετατραπεί σε φρούριο.
Από τους δρόμους που θα περάσει η αυτοκινητοπομπή της Ανγκελας Μέρκελ, όχι απλώς δεν θα κινούνται άλλα οχήματα, αλλά θα έχει απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση. Κατά μήκος των δρόμων θα υπάρχουν αστυνομικοί σε καίρια σημεία, ελικόπτερα θα σαρώνουν την πομπή από αέρος και ελεύθεροι σκοπευτές θα έχουν ακροβολιστεί σε ταράτσες κτιρίων.
Στην Αθήνα οι αστυνομικοί αναμένεται να είναι πιο πολλοί και από τους πολίτες αφού δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ θα αναπτυχθούν σε κάθε γωνιά του κέντρου της πρωτεύουσας. Κλούβες της αστυνομίες θα αποκλείσουν όλες τις πιθανές προσβάσεις προς το Μέγαρο Μαξίμου. Δεκάδες διμοιρίες των ΜΑΤ θα βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους και σε όλα τα «επικίνδυνα» για να σημειωθούν επεισόδια σημεία, ενώ σε επιφυλακή και έτοιμοι να επέμβουν σε ελάχιστο χρόνο θα είναι και οι άνδρες των ΕΚΑΜ.
Μάλιστα, η Αστυνομία έδωσε εντολή να απαγορευθούν οι πορείες και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Συγκεκριμένα Ανακοινώνεται ότι με Απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, δεν επιτρέπονται, λόγω της επίσημης επίσκεψης στη Χώρα μας της Καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και για λόγους δημόσιας ασφάλειας και μη διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής, κατά το χρονικό διάστημα από 11:30' ώρα της Παρασκευής 11 Απριλίου 2014 μέχρι και την 21:30' ώρα της ιδίας, οι υπαίθριες συγκεντρώσεις ή πορείες στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς – λεωφόρους:
Αμερικής (από τη συμβολή της με την οδό Σταδίου) – συνέχεια Λυκαβηττού – δεξιά Αναγνωστοπούλου – αριστερά Πατριάρχου Ιωακείμ – αριστερά Μαρασλή – δεξιά Δεινοκράτους – αριστερά Αριστοδήμου – δεξιά Αθηναίων Εφήβων – αριστερά Κόνιαρη – δεξιά Τσόχα – αριστερά Δ. Σούτσου – συνέχεια Πανόρμου – αριστερά Κηφισίας – δεξιά Κατεχάκη – αριστερά Καπετάν Χρονά – δεξιά Βλαχάκη – δεξιά Μεσογείων – αριστερά Μιχαλακοπούλου – αριστερά Διονυσίου Αιγηνίτου – αριστερά Κρατερού – δεξιά Αλκαίου – δεξιά Ούλωφ Πάλμε – δεξιά Ευφρονίου – αριστερά Σπ. Μερκούρη – δεξιά Ευτυχίδου – Πλατεία Πλαστήρα – Αρχιμήδους – δεξιά Μάρκου Μουσούρου – αριστερά Αρδηττού – συνέχεια Καλλιρρόης – δεξιά Δράκου – αριστερά Μουσών – συνέχεια Παναιτωλίου – Αρακύνθου – Στησικλέους – δεξιά Ακάμαντος – αριστερά Αποστόλου Παύλου – δεξιά Ερμού – αριστερά Αθηνάς – δεξιά Βορρέου – αριστερά Αιόλου – δεξιά Κολοκοτρώνη – Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων των ανωτέρω οδών που αποτελούν τα όρια της εν λόγω περιοχής, στο τμήμα της Αττικής Οδού από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» έως τον κόμβο της Περιφερειακής Υμηττού με τη Λ. Κατεχάκη, στο τμήμα της Λ. Κατεχάκη από την έξοδο της Περιφερειακής Υμηττού έως τη συμβολή της με τη Λ. Μεσογείων και σε βάθος ακτίνας εκατό -100- μέτρων, ένθεν και ένθεν προαναφερόμενων τμημάτων οδών (Αττική Οδός – Λ. Κατεχάκη), ως και επί των γεφυρών, ανισόπεδων κόμβων, διαβάσεων που υφίστανται κατά μήκος αυτών, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή τοπικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Το πρόγραμμα της καγκελαρίου στην Αθήνα
Το πρόγραμμα της καγκελαρίου αρχίζει στις 15:15, με την παρουσία της μαζί με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε φόρουμ με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς, ακολούθως, δε στις 16:20, θα συναντηθούν με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στις 17:30 η κ. Μέρκελ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την επίσημη συνάντηση με τον Αντ. Σαμαρά και στη συνέχεια θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ελληνικών και ξένων ΜΜΕ
Πηγή : iefimerida.gr
http://egiakoumis.com/

Read more...

Μεγάλες καταστροφές στο θέατρο "Αλίκη" ......από την εκρηξη...
Μεγάλες υλικές ζημιές έχουν προκληθεί στο Θέατρο Αλίκη, επί της οδού Αμερικής, μετά την ισχυρή έκρηξη που έγινε σήμερα τα ξημερώματα.
Στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται πως η  καταστροφή του θεάτρου είναι τόσο μεγάλη, που ...
υπέστη ζημιές μέχρι και η βιτρίνα με τα προσωπικά αντικείμενα και τα κοστούμια της Αλίκης Βουγιουκλάκη, που βρίσκεται στο εσωτερικό του θέατρου.
 Όπως είναι φυσικό, η παράσταση  «Ψύλλοι στα αφτιά» που φιλοξενείται στο θέατρο Αλίκη «ρίχνει αυλαία», από σήμερα μέχρι νεοτέρας...

 

Read more...

Αυξάνονται οι άνεργοι...
Την ώρα που ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης «πανηγυρίζουν» για την επιστροφή της χώρας στις αγορές και την…
ανάπτυξη που πλησιάζει, τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την ανεργία παρουσιάζουν το αληθινό πρόσωπο της κοινωνίας.
Όπως φαίνεται στα ...
στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων παρουσίασε αύξηση κατά 2.789 άτομα ή ποσοστό 0,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 857.448 άτομα, έναντι 854.659 τον Ιανουάριο.
Σε ότι αφορά στους μακροχρόνια ανέργους, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, τον Φεβρουάριο του 2014, οι 431.523 (ποσοστό 50,33%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 425.925 (ποσοστό 49,67%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Μείωση κατά 1,24% εμφανίζει ο αριθμός των ανέργων που σταμάτησαν να αναζητούν εργασία, και κατά 9,33% των επιδοτουμένων ανέργων.
Περισσότερες οι γυναίκες
Από την άλλη πλευρά, το προφίλ της ανεργίας παραμένει σταθερό. Προηγούνται οι γυναίκες ενώ η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 356.855 είναι άνδρες (ποσοστό 41,62%) και οι 500.593 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,38%).
Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 216.990 άτομα (ποσοστό 25,31%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 538.564 άτομα (ποσοστό 62,81%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 101.894 άτομα (ποσοστό 11,88%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.979 άτομα (ποσοστό 1,40%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 293.439 άτομα (ποσοστό 34,22%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 418.557 άτομα (ποσοστό 48,81%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 133.473 άτομα (ποσοστό 15,57%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε σε 205.269 άτομα έναντι 207.850 (ποσοστό 1,24%). Από αυτά, 62.858 (ποσοστό 30,62%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 142.411 (ποσοστό 69,38%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 83.181 είναι «άνδρες» (ποσοστό 40,52%) και οι 122.088 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 59,48%).
Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 44.764 άτομα (ποσοστό 21,81%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 129.197 άτομα (ποσοστό 62,94%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 31.308 άτομα (ποσοστό 15,25%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.915 άτομα (ποσοστό 2,39%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 90.651 άτομα (ποσοστό 44,16%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 86.365 άτομα (ποσοστό 42,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 23.338 άτομα (ποσοστό 11,37%).
Τον ίδιο μήνα πέρυσι, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που δήλωναν ότι δεν αναζητούν εργασία ήταν 199.369 άτομα, από τα οποία 45.812 ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 153.557 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 157.921 άτομα, έναντι 174.178 τον προηγούμενο μήνα, (μείωση κατά 9,33%). Από αυτούς, οι 110.982 (ποσοστό 70,28%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 46.939 (ποσοστό 29,72%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 76.064 είναι «άνδρες» (ποσοστό 48,17%) και οι 81.857 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 51,83%).
Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 29.844 άτομα (ποσοστό 18,90%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 115.397 άτομα (ποσοστό 73,07%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 12.680 άτομα (ποσοστό 8,03%).
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 979 άτομα (ποσοστό 0,62%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 60.032 άτομα (ποσοστό 38,01%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 75.346 άτομα (ποσοστό 47,71%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 21.564 άτομα (ποσοστό 13,65%).
efsyn.gr

Read more...

Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα Σγουρού...
Την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Αττικής, με τον συνδυασμό «Αττική – Γιάννης Σγουρός – Μόνο με έργο» ανακοίνωσε ο νυν περιφερειάρχης, Γιάννης Σγουρός, δίνοντας στη δημοσιότητα και τους...
πρώτους 130 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους στους οκτώ τομείς.
«Σήμερα, όσο ποτέ, απαιτούνται συμπεριφορές και στάσεις ευθύνης. Όχι λόγια, όχι διακηρύξεις, όχι υποσχέσεις. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, βρίσκεται σε εποχή δοκιμασίας. Έχουμε όλοι μας υποχρέωση, από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε και όποια ιδιότητα έχουμε, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Για μένα, η αυστηρή προσήλωση στον ρόλο του περιφερειάρχη ήταν και είναι κανόνας που όρισε και ορίζει τη στάση μου. Την αντιμετώπιση των προβλημάτων με αποκλειστικά αυτοδιοικητικά κριτήρια» δήλωσε ο κ. Σγουρός.
Μεταξύ των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, το 40,5% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 32,1% είναι δημόσιοι υπάλληλοι και το 19,8% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το 40% είναι κάτω των 45 ετών και το 30% είναι γυναίκες.

Read more...

Κρατάει τη διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ...


Μπροστά κατά 1,5% σε δημοσκόπηση της Pulse...

Εξακολουθεί να προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία Pulse για λογαριασμό του...
τηλεοπτικού σταθμού Action24 φέρνει το κόμμα της Αριστεράς μπροστά από την ΝΔ κατά 1,5%.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου ευρωεκλογών με αναγωγή ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την πρώτη θέση με ποσοστό 20,5% έναντι 19% που κατέχει η Νέα Δημοκρατία. Στη τρίτη θέση βρίσκονται “Το Ποτάμι” και η Χρυσή Αυγή με ποσοστό 10,5% και τέταρτο κόμμα η “Ελιά” με 7,5%. Ακολουθούν ΚΚΕ 6,5% Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,5%, ΔΗΜΑΡ 2%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,5%, Οικολόγοι Πράσινοι 1%, ΛΑΟΣ 1%, Άλλο Κόμμα 3%, 12,5% Αναποφάσιστοι.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου στις εθνικές εκλογές πάλι με αναγωγή, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη πρώτη θέση με 22,5% ακολουθεί η ΝΔ με 21,5%. Τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή με 11% ακολουθεί στην τέταρτη θέση “Το Ποτάμι” με 8,5%. Στην πέμπτη θέση βρίσκονται μαζί το ΠΑΣΟΚ με το ΚΚΕ με ποσοστό 6,5%. Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,5%, ΔΗΜΑΡ 2%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2%, Οικολόγοι Πράσινοι 1%, ΛΑΟΣ 1%, Άλλο Κόμμα επιλέγει το 2% ενώ οι Αναποφάσιστοι αγγίζουν το 11%.

Δείτε την δημοσκόπηση:
Dimoskopisi-Pulse-570
Dimoskopisi-Pulse1-570
koolnews.gr

Read more...

Στην εισαγγελέα 3 υπάλληλοι της Βουλής...


 Στην εισαγγελέα 3 υπάλληλοι της Βουλής για τη συνάντηση Μπαλτάκου-Κασιδιάρη...για τη συνάντηση Μπαλτάκου-Κασιδιάρη...


Nα καταθέσουν στην εισαγγελέα Καλλιόπη Νταγιάντα καλούνται αύριο τρεις υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι σύμφωνα με τον πρώην ΓΓ της κυβέρνησης, Τάκη Μπαλτάκο, μπήκαν στο...
γραφείο του την ώρα της επίμαχης συνομιλίας του με τον Ηλία Κασιδιάρη. Π κ. Μπαλτάκος ζήτησε να καταθέσουν οι τρεις αυτοί μάρτυρες προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του ότι η συνάντησή τους δεν ήταν μυστική.

Μετά την εξέταση των εν λόγω προσώπων η εισαγγελική λειτουργός θα αποφασίσει αν θα καλέσει και τον βουλευτή της ΧΑ, Ηλία Κασιδιάρη...
thestival.gr

Read more...

Αποκαλύψεις από τον "Κύκλο της Χρυσής Αυγής"...ΦΩΤΟ...

Τα χειρόγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι του Χρήστου Παππά αποδεικνύουν ότι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής αντιλαμβανόταν την οργάνωση ως ένα...
είδος τεκτονικής στοάς – Η εσωτερική πυραμίδα διαχωρίζει την οργάνωση σε «Χρυσή Στοά», «Χρυσή Αυγή» και «Λαϊκό Σύνδεσμο».KYKLOS-XA

Νέα σημαντικά στοιχεία για τη δράση και τη λειτουργία της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής έρχονται στη δημοσιότητα, προερχόμενα από τα χειρόγραφα του «Νο2» της ΧΑ, Χρήστου Παππά, τα οποία βρέθηκαν σε έρευνα στο σπίτι του στα Γιάννενα.

Από το σύνολο του κειμένου προκύπτει ότι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής αντιλαμβανόταν την οργάνωση ως ένα είδος τεκτονικής στοάς. Αυτό επιβεβαιώνεται κυρίως στη σελίδα που επιγράφεται «Εσωτερική Πυραμίς», επιβεβαιώνοντας έτσι το ότι το όνομα «Χρυσή Αυγή» ο Μιχαλολιάκος το εμπνεύστηκε από το «Ερμητικό Τάγμα (ή Τάξη) της Χρυσής Αυγής» (Hermetic Order of the Golden Dawn).

Στο κεφάλαιο «Χρυσή Στοά» ο υπότιτλος που συνοδεύει αναφέρει: «Μυητική εταιρεία εκπομπός ομάς» της Χρυσής Αυγής. Το κεφάλαιο με τον τίτλο «Χρυσή Αυγή» διασαφηνίζεται ως «κίνηση για τη μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας». Και τέλος, ο «Λαϊκός Σύνδεσμος» αναλύεται ως «πολιτική κίνηση για την έρευνα της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής».

ESOTERIKI-PYRAMIS


Πέρα από την εμμονή στο μυστικισμό που υποδηλώνει αυτή η αναφορά, επιβεβαιώνει επίσης το ότι η πειθαρχία στην οργάνωση είναι τυφλή. Επίσης, σε κάθε σελίδα του «κανονισμού» υπάρχουν τα αρχικά SS. Υπάρχουν επίσης ως διακοσμητικά ή να για να χωρίσουν κεφάλαια.

ORGANOGRAMMA-XA
Εξαιρετικά σημαντική είναι η σελίδα με το οργανόγραμμα της οργάνωσης, διότι ο διαχωρισμός μεταξύ «Χρυσής Αυγής» και «Λαϊκού Συνδέσμου», οι έξι Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτών των Διευθύνσεων είναι απολύτως ταυτόσημα με εκείνα που αναφέρονται στο κρυφό Καταστατικό της Χρυσής Αυγής, το οποίο τα ηγετικά της στελέχη απολογούμενα έχουν απορρίψει ως «ανύπαρκτο» ή «κατασκευασμένο».

Μάλιστα στην απόρριψη αυτού του Καταστατικού έχουν στηρίξει την αρχική τους επίθεση στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου...
efsyn.gr

Read more...

Στο εδώλιο για τοκογλυφία ο πρώην υφυπουργός Γ. Ανθόπουλος...


Κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της τοκογλυφίας από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση καλείται να...
λογοδοτήσει ο πρώην υφυπουργός Παιδείας επί ΠΑΣΟΚ και για χρόνια βουλευτής Σερρών, Ιωάννης Ανθόπουλος με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών.

Μαζί του στο εδώλιο θα καθίσουν ακόμα τρία άτομα ενώ μέχρι τότε όπως αποφάσισαν οι Δικαστές θα διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορουμένους.

Ο πρώην πολιτικός κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε τοκογλυφία σε βάρος ιδιοκτήτριας εταιρείας Καπνεμπορίου με έδρα την Καβάλα, η οποία φέρεται να ζήτησε βοήθεια από τον τότε υπουργό προκειμένου να λύσει τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζε.

Κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να υποσχέθηκε βοήθεια και εμφανίζεται να μεσολαβεί σε 7 συμβάσεις πώλησης καπνού, από το 2002 ως το 2005. Έτσι, η εταιρεία εμφανίζεται να πουλάει ακατέργαστο καπνό σε άλλη εταιρεία, ενώ εμφανίζονται πωλήσεις κατεργασμένων καπνών σε μονοπρόσωπη επιχείρηση ΕΠΕ, με ποσοστό 10% πάνω από την τιμή αγοράς.

Βάσει των στοιχείων του ανακριτή διαχειρίστρια της μονοπρόσωπης εμφανίζεται η ανήλικη κόρη της ιδιοκτήτριας της εταιρείας από την Καβάλα. Κατά το κατηγορητήριο το επιπλέον ποσοστό 10% είναι «τοκογλυφικό αντάλλαγμα» για τον κ. Ανθόπουλο και συνολικά προσδιορίζεται σε 1.757.800 ευρώ, ενώ βάσει πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε οι συγκεκριμένες πωλήσεις φέρονται να ήταν εικονικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του κατηγορούμενου και των οικείων του προκύπτουν εμβάσματα τουλάχιστον 700.000 ευρώ σε λογαριασμούς του πρώην πολιτικού και της συζύγου του.

Ο πρώην υφυπουργός αρνείται την κατηγορία και φέρεται να υποστηρίζει ότι τα επίμαχα χρήματα αποτελούσαν δάνειο που του χορήγησε η ιδιοκτήτρια της εταιρείας Καπνών, γιατί ήθελε να φτιάξει σπίτι. Ωστόσο, κατά την δικογραφία, ο κατηγορούμενος από το 2005 ως σήμερα δεν εμφανίζει επιστροφή καμίας δόσης από τα χρήματα και επιπλέον -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- δεν προσκόμισε στη Δικαιοσύνη κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τα περί δανεισμού.

Τον περασμένο Μάρτιο αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 200.000 ευρώ και με τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από την χώρα...
enet.gr

Read more...

Ωχ!...

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σχολιάζοντας την επιστροφή της χώρας στις αγορές, δήλωσε ότι ...
«ξαναγινόμαστε η Ελλάδα που ξέρουμε».

Kalo kouragio.

parapolitiki.com

Read more...

H δήλωση Παπανδρέου, που τα λέει όλα...
«Μπροστά στην αλήθεια και την πραγματικότητα, όλοι ήρθαν στα μέτρα τους»...
Από το γραφείο του Γιώργου Α. Παπανδρέου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια σκληρών προσπαθειών των Ελλήνων, η χώρα έχει πλέον τις προϋποθέσεις να ...
μπει στην τελική ευθεία για την έξοδο της από την κρίση.
Η έξοδος της χώρας στις αγορές, αποτελεί μια σημαντική και καθοριστική εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή.
Το κόστος της προσπάθειας θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερο και η έξοδος στις αγορές θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα, αν υπήρχε από την αρχή εθνική συνεννόηση.
Το διάστημα που μεσολάβησε από την εκδήλωση της κρίσης, η χώρα ταλανίστηκε από ένα ψευτοδίλημμα – υπέρ ή κατά του μνημονίου, ως αυτό να ήταν το πρόβλημα και όχι ό,τι οδήγησε σε αυτό – στο οποίο υπέκυψε το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, πλην του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης του, που ανέλαβαν ευθύνες που δεν τους αναλογούσαν και σήκωσαν μόνοι το βάρος της προσπάθειας για να ανταποκριθούν σε αυτήν την αναγκαστική επιλογή.
Τότε, η ΝΔ, χαρακτήριζε «λάθος» τις επιλογές της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν στο αποτέλεσμα που τώρα όλοι βλέπουμε και πρότεινε Ζάππεια και 18 δις Ευρώ ισοδύναμα μέτρα.
Σήμερα, πανηγυρίζει, αλλά ποτέ δεν έκανε πράξη κάτι από όσα είχε προτείνει.
Τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, μας διαβεβαίωνε ότι, θα έσχιζε το μνημόνιο.
Σήμερα, θέλει να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε με βάση τις προβλέψεις του μνημονίου.
Συμπέρασμα: οι πρωτεργάτες του αντιμνημονιακού αγώνα και του λαϊκισμού, ανέκρουσαν πρύμναν. Μπροστά στην αλήθεια και την πραγματικότητα, όλοι ήρθαν στα μέτρα τους.
Μόνο που η χώρα έχασε δύο πολύτιμα χρόνια.
Αλλά επειδή, αν και έμπρακτα έχουν υποχωρήσει από τις θέσεις τους, εντούτοις δεν φαίνεται να έχουν αποστεί των αντιλήψεων, των νοοτροπιών και των συμπεριφορών από τις οποίες χαρακτηρίζεται η γενικότερη στάση τους, ένα μόνο σχόλιο:
Η σημερινή εξέλιξη, με τη έξοδο της χώρας στις αγορές, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα.
Αυτό το βήμα θα μείνει μετέωρο, αν η χώρα δεν αλλάξει.
Όσες θετικές εξελίξεις και αν υπάρξουν στα δημοσιονομικά δεδομένα της οικονομίας, τίποτα δεν θα οδηγήσει τη χώρα στο μέλλον με ασφάλεια και χωρίς τον κίνδυνο μιας νέας κρίσης, αν δεν συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που ξεκίνησε το 2009. Μεταρρυθμιστική προσπάθεια που διεκόπη πριν από δύο χρόνια, και σε κάποιες περιπτώσεις αποδομήθηκε στη συνέχεια.
Απαιτείται μια νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια παντού. Στη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, το παραγωγικό μοντέλο και βεβαίως, το πολιτικό σύστημα.
Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που να ανατρέπουν τα κακώς κείμενα του πελατειακού κράτους και να βάζουν τέλος στις γκρίζες διαδρομές που το συνδέουν με τα πάσης φύσεως μεγάλα και μικρά συμφέροντα.
Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με δημοκρατικό και προοδευτικό πρόσημο, που να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, και να εμπεδώνουν αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και κράτους δικαίου.
Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που να προάγουν τη διαφάνεια, τη διαύγεια, την ισονομία, την ευνομία, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.
Μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια εντέλει, που να δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να έχει δυνατή φωνή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και στις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν μετά τις ευρωεκλογές για τις αλλαγές που θα προωθηθούν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Απαιτείται εθνική συνεννόηση και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
Θα ήταν κρίμα, σε δύο χρόνια από σήμερα να παρακολουθούμε την επανάληψη των ίδιων ακριβώς συμπεριφορών, αλλά για ένα μεγάλο διακύβευμα, που αφορά το μέλλον των Ελλήνων και την ανάγκη να σταθούν απέναντι σε ένα όλο και πιο σύνθετο κόσμο που αλλάζει ραγδαία, με αξιοπρέπεια.
Ας μην χάσουμε, λοιπόν και άλλα δύο χρόνια.

smartpost.gr 

Read more...

Στο πλευρό του Μώραλη και η Μητρόπολη Πειραιά...


 
kalpes14.gr

Τρία ακόμα πρόσωπα ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους με τον συνδυασμό του Γιάννη Μώραλη στον Δήμο Πειραιά. Πρόκειται για υποψηφίους που έχουν...
άμεση σχέση με την Μητρόπολη Πειραιά που ήταν ο πρώτος φορέας της πόλης που ζήτησε μία ακομμάτιστη νέα υποψηφιότητα για τον δήμο απευθυνόμενη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη.

Διαβάστε την ανακοίνωσή τους:

Με πίστη στον Πειραιά και στα Ελληνορθόδοξα χρώματα, στην παράδοση και στις αρχές του τόπου μας, αποφασίζουμε να συστρατευθούμε με τον Γιάννη Μώραλη στο κάλεσμα για την κοινή προσπάθεια του υποψηφίου Δημάρχου για μια πόλη με γνήσια χαρακτηριστικά. Με την ελπίδα πως όλοι μπορούμε να τολμήσουμε την αλλαγή σε ένα κατεστημένο που αφήνει τον Πειραιά στο περιθώριο, δηλώνουμε παρόντες με τόλμημα το όραμα να γίνει πράξη.Γιάννης Βουγιουκλἀκης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά,

μέλος της Κ.Ε. της ΟΝΝΕΔ


Μάνος Πισσαράκης,

Οικονομολόγος

Εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων στα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά


Παντελής Μπατσούλης

Αστυνομικός

Εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων στα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά

Read more...

Ψηφίστηκε η τροπολογία Απαλλάσσεται από ποινικές ευθύνες το ΔΣ του ΟΑΕΕ, αντιδρά η ΓΣΕΒΕΕ


Απαλλάσσεται από ποινικές ευθύνες το ΔΣ του ΟΑΕΕ, αντιδρά η ΓΣΕΒΕΕ
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η ΓΣΕΒΕΕ την τροπολογία του υπουργού Εργασίας Γ.Βρούτση, με την οποία «παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλήψεις της διοίκησης του ΟΑΕΕ». Η τροπολογία ψηφίστηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ενώ την καταψήφισε σύσσωμη η Αντιπολίτευση.

Η τροπολογία αφορά τη διάθεση εισφορών οι οποίες είχαν εισπραχθεί από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για την ανεργία των ελεύθερων επαγγελματιών.

Όπως καταγγέλλει η ΓΣΕΒΕΕ την ώρα που η Δικαιοσύνη διερευνά τη μηνυτήρια αναφορά της, ο υπουργός προχώρησε στην κατάθεση της σχετικής τροπολογίας που προβλέπει επίσης ότι τα μέχρι τώρα παρακρατηθέντα ποσά που έχουν εισπραχθεί ύψους 126 εκατ. ευρώ περίπου θα αποδοθούν αναδρομικά στο λογαριασμό για την ανεργία στα επόμενα 15 χρόνια τμηματικά και με δόσεις.

Με 140 ναι ψηφίστηκε 

Με 140 ψήφους υπέρ και 99 κατά, ψηφίστηκε η τροπολογία η οποία απαλλάσσει από ποινικές ευθύνες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Την τροπολογία, η οποία είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τις Ευρωεκλογές και για την οποία είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξαν οι βουλευτές από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ την καταψήφισαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με ρυθμίσεις σχετικά με τις Ευρωεκλογές, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο σύνολο και επί των άρθρων και των τροπολογιών του, από την Ολομέλεια της Βουλής.

ΓΣΕΒΕΕ: «Απαράδεκτη» τροπολογία 

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, την τροπολογία του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ι. Βρούτση με την οποία «παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλήψεις της διοίκησης του ΟΑΕΕ».

Η τροπολογία αφορά τη διάθεση εισφορών οι οποίες είχαν εισπραχθεί από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για την ανεργία των ελεύθερων επαγγελματιών και προβλέπει επίσης ότι ο ΟΑΕΕ μπορεί να συνεχίσει να εισπράττει χρήματα για τους ανέργους, αλλά να τα αποδίδουν στον οικείο λογαριασμό μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Την ώρα που η Δικαιοσύνη διερευνά τη μηνυτήρια αναφορά της ΓΣΕΒΕΕ, σημειώνει η Συνομοσπονδία, ο υπουργός προχώρησε στην κατάθεση της σχετικής τροπολογίας η οποία προβλέπει επίσης ότι τα μέχρι τώρα παρακρατηθέντα ποσά που έχουν εισπραχθεί ύψους 126 εκατ. ευρώ περίπου θα αποδοθούν αναδρομικά στο λογαριασμό για την ανεργία στα επόμενα 15 χρόνια τμηματικά και με δόσεις.

Η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει ότι με την τροπολογία:

- Ο κ. Βρούτσης ζητά από τη Βουλή να εκδώσει αθωωτική απόφαση για θέμα που ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

- Διατηρεί την εισφορά αλληλεγγύης (10 ευρώ τον μήνα) προς τους ανέργους χωρίς όμως να πηγαίνει στο συγκεκριμένο λογαριασμό και χωρίς να αποδίδεται στους ανέργους συναδέλφους.

- Μέχρι σήμερα, δεν έχει ανοιχτεί ο ειδικός λογαριασμός για την επαγγελματική εστία που βαρύνει τους ασφαλισμένους με 5 ευρώ μηνιαίως και έχει συγκεντρωθεί το ποσόν των 50 εκατ. περίπου ευρώ.

«Αν θέλει να κάνει κάτι ο κ. Βρούτσης για τη βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ και τη στοιχειώδη ανακούφιση των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων του οργανισμού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε ρυθμίσεις που θα μειώνουν τις αβάσταχτες εισφορές και θα εκλογικεύουν τις εξοντωτικές ρυθμίσεις για τις οφειλές των ΜμΕ» σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

Στο 90% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών Τρία δισ. ευρώ θα αντληθούν από το 5ετές ομόλογο, στο 4,75% το κουπόνι


Τρία δισ. ευρώ θα αντληθούν από το 5ετές ομόλογο, στο 4,75% το κουπόνι
Αθήνα
Η ζήτηση για τα ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή, αναφέρει δικαιωμένο και ανακουφισμένο το οικονομικό επιτελείο, ανακοινώνοντας επισήμως την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης 5ετους ομολόγου, με την οποία η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές ομολόγων μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού.

«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι προέβη στην πώληση 5ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με ετήσιο κουπόνι 4,75%. Η συναλλαγή αναμένεται να διακανονιστεί την επόμενη εβδομάδα. Η ζήτηση για τα ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή.»

» Η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών αναμένεται να πλησιάσει το 90%. Οι επενδυτές αυτοί χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Το επιτόκιο του πενταετούς ομολόγου προσδιορίζεται κοντά στο 4,95%, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ, με 550 εντολές από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης 1,3 δισ. ευρώ από τις αναδόχους τράπεζες.

Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός του ελληνικού Δημοσίου ήταν η άντληση 2,5 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι προσφορές υπερκάλυψαν οκτώ φορές το ζητούμενο ποσό.

Λόγω ακριβώς της μεγάλης ζήτησης που εκδηλώθηκε κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η απόδοση του 5ετούς ομολόγου θα κλείσει τελικά κάτω από το 4,95%. «Θα έλεγα ότι μπορεί να φθάσει στο 4,625%, καθώς θα υπάρχει μεγάλη υπερβάλλουσα ζήτηση» δήλωσε στο Reuters διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο. Τα 5ετή ομόλογα διαπραγματεύονταν στη λεγόμενη σκιώδη αγορά (grey market) με απόδοση 4,8%, σημειώνει το πρακτορείο.

Προσφορά 20 δισ. σε μία ώρα
Ως ιδιαίτερα επιτυχή χαρακτηρίζουν παράγοντες της κυβέρνησης την έκδοση αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή, καθώς το βιβλίο προσφορών (που άνοιξε σήμερα στις 11:00 το πρωί) έκλεισε σε λιγότερο από μια ώρα μετά, και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ανήλθαν σε περίπου 20 δισ. ευρώ.

Κατόπιν αυτού αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν για ποσό 2,5 δισ. ευρώ.

Το ετήσιο κουπόνι των ομολόγων ανήλθε σε 4,75%, ενώ η απόδοση, που θα οριστικοποιηθεί μετά την εκκαθάριση, ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 4,95%, ήτοι χαμηλότερα των αρχικών εκτιμήσεων για απόδοση 5%- 5,23%.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η συναλλαγή αναμένεται να διακανονιστεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών αναμένεται να πλησιάσει το 90%. Οι επενδυτές αυτοί χαρακτηρίζονται από το υπουργείο ως υψηλής ποιότητας και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μακροπρόθεσμα επενδυτικά funds (ξένα συνταξιοδοτικά ταμεία, κλπ).

Παράγοντες της οικονομίας, επισημαίνουν ότι η επιτυχία της συγκεκριμένης έκδοσης «ανοίγει τον δρόμο» και για τις εκδόσεις στις οποίες ετοιμάζονται να προβούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τράπεζες και επιχειρήσεις κρατικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, διευκολύνει τις χρηματοροές προς τη χώρα και όχι μόνον για δανεισμό, αλλά και για επενδύσεις.

Αναφερόμενος στα οφέλη μιας επιτυχούς έκδοσης, υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δήλωσε ότι η επιτυχία της έκδοσης (και ως προς το ποσό και ως προς το επιτόκιο), θα έχει εξαιρετικά εμφανή επίδραση στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων, τα οποία, κατά την έκφρασή του «θα γκρεμιστούν κι άλλο».

Άρα, το Δημόσιο θα μπορεί στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του με πολύ χαμηλότερα επιτόκια (η προχθεσινή έκδοση των 6μηνων εντόκων είχε επιτόκιο 3,01%), ενώ καθίσταται ευκολότερη η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

Reuters:  η Ελλάδα επέστρεψε, πλησιάζει η έξοδος από το μνημόνιο
Η «εκπληκτική επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων» έδωσε ώθηση στα ευρωπαϊκά επενδυτικά μέσα σταθερής απόδοσης, οδηγώντας στην αύξηση των τιμών των ομολόγων της Ευρωζώνης, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Ο αναλυτής της γερμανικής τράπεζας Commerzbank κ. Μίκαελ Λάιστερ δήλωσε ότι η έκδοση δείχνει ότι η Ελλάδα είναι σε τροχιά αντεπίθεσης (για την έξοδο) από την οικονομική ύφεση. «Δεν πρόκειται για μία ιδιαίτερα φθηνή έκδοση, αλλά η Ελλάδα είναι σε σωστό δρόμο και δείχνει ότι η κρίση χρέους έχει υποχωρήσει σημαντικά», τόνισε ο αναλυτής.
Σε άλλο δημοσίευμα το διεθνές πρακτορείο αναφέρει η Ελλάδα επέστρεψε την Πέμπτη στις αγορές χρέους μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού με τους επενδυτές να εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για την έκδοση πενταετούς ομολόγου 3 δισ ευρώ που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για το μνημόνιο.

Το Reuters παραθέτει τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευ.Βενιζέλου, ενώ επικαλείται και αυτές του Κ.Ρέγκλινγκ του ESM για τη βιωσιμότητα του χρέους.

«Η Ελλάδα επανέρχεται στις αγορές, στην ομαλότητα. Βγαίνει από το μνημόνιο και την κρίση» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την συνάντησή του με τον Αντώνη Σαμαρά. «Αυτό είναι η επίσημη πανηγυρική, χειροπιαστή και πρακτική επιβεβαίωση της αλλαγής σελίδας», είπε, προσθέτοντας ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά τουλάχιστον οκτώ φορές.

Δύο χρόνια μετά το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, το ελληνικό χρέος διαμορφώνεται στα 320 δισ. ευρώ περίπου ή 175% το ΑΕΠ. Παρά το μέγεθός του όμως, οι ελληνικοί τίτλοι παραμένουν ελκυστικοί, καθώς η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2012 το κατέστησε βιώσιμο για 10 χρόνια, δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Αν το χρέος δεν ήτανε βιώσιμο, οι αγορές δεν θα αγόραζαν ελληνικά ομόλογα», δήλωσε ο Βενιζέλος.

Στην σκιά της βομβιστικής επίθεσης

Στο δημοσίευμα του Reuters γίνεται αναφορά και στην έκρηξη έξω από την ΤτΕ στο κέντρο της Αθήνας. Όπως αναφέρει, λίγο πριν ολοκληρωθεί η έκδοση του ομολόγου και μία ημέρα πριν την άφιξη της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα, σημειώθηκε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας στην οδό Αμερικής.

«Προφανής στόχος των δραστών είναι να αλλάξουν την ατζέντα. Δε θα επιστρέψουμε στους τρομοκράτες να πετύχουν τον στόχο τους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου.

Με την έξοδο στις αγορές νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, η Αθήνα θέλει να στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι βγαίνει από την κρίση μετά από τέσσερα χρόνια λιτότητας στα πλαίσια του μνημονίου με την ΕΕ και το ΔΝΤ, σημειώνει το πρακτορείο.

Ωστόσο, σπεύδει να προσθέτει ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανεργία, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη πολύ δρόμο για να ανακάμψει ουσιαστικά μετά από έξι χρόνια ύφεσης, που εξανέμισε το 40% των εισοδημάτων και οδήγησε σε λουκέτο 81.000 επιχειρήσεις.

Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Θεαματική επιστροφή Σαμαράς: Οι αγορές έδειξαν εμπιστοσύνη στο μέλλον την Ελλάδας


Ο Αντώνης Σαμαράς   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Η σημερινή επιτυχημένη έξοδος της χώρας στις διεθνείς αγορές σημαίνει συνολική μείωση του κόστους δανεισμού για την χώρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε τηλεοπτικό μήνυμά του, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει αφήνοντας πίσω όσους επιζητούν την κακομοιριά και την μιζέρια.

Η υποδοχή της Ελλάδας στις αγορές ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ανέφερε ο Αντ.Σαμαράς σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ζητούσε 2,5 δισ. ευρώ και προσφέρθηκαν πάνω από 20 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,75%, ενώ όλα τα επιτόκια πέφτουν.

Επισήμανε το ενδιαφέρον εκατοντάδων επενδυτών και συμπλήρωσε: Οι διεθνείς αγορές έδειξαν εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ελλάδας, στην ικανότητα να βγει από την κριση πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.
 
«Η εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας επισφραγίσθηκε από τον πιο αντικειμενικό κριτή, από τις ίδιες τις αγορές» τόνισε και συμπλήρωσε πως «την επόμενη φορά η χώρα θα μπορεί να δανειστεί μεγαλύτερα ποσά με χαμηλότερα επιτόκια».
«Τα καταφέραμε, όπως θα τα καταφέρουμε και στη συνέχεια, αφήνοντας πίσω κάποιους στην κακομοιριά και τη μιζέρια. Με τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές σήμερα ανοίξαμε τον δρόμο και με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης θα μειωθεί το συνολικό κόστος δανεισμού της χώρας».
Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό και τους βουλευτές, που με κόστος στήριξαν τις επιλογές της κυβέρνησης.
Ωστόσο, επανέλαβε τρεις φορές: «Μην κάνετε λάθος», τονίζοντας πως έχουμε δρόμο ακόμη για να βγούμε από την κρίση.
Κλείνοντας το μήνυμά του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν εξαιτίας της πίστης, του σχεδιασμού, της σκληρής προσπάθειας, της σοβαρότητας και των σκληρών διαπραγματεύσεων.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Ολιγόωρη επίσκεψη H Μέρκελ επιστρέφει στην Αθήνα την επαύριο της εξόδου στις αγορές


H Μέρκελ επιστρέφει στην Αθήνα την επαύριο της εξόδου στις αγορές
H Άνγκελα Μέρκελ αναμένεται στην Αθήνα μετά το μεσημέρι της Παρασκευής   (Φωτογραφία:  Associated Press )
Αθήνα
Με φόντο την πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές μετά την υπαγωγή στο Μνημόνιο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας -με απαγόρευση συγκεντρώσεων- επιστρέφει, για δεύτερη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης στην Ευρωζώνη, η Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα.

Στην ολιγόωρη παραμονή της αναμένεται να εξάρει τις προσπάθειες της κυβερνήσεις και τις θυσίες του ελληνικού λαού, επιμένοντας στην ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, αλλά και να ανακοινώσει λεπτομέρειες περί του ελληνογερμανικού επενδυτικού ταμείου.

Τα γερμανικά ΜΜΕ, αξίζει να σημειωθεί, αν και καλύπτουν εκτενώς τα της επιτυχούς έκδοσης ομολόγου την Πέμπτη, την συσχετίζουν λιγότερο με την συγκυρία της επίσκεψης και περισσότερο με την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από την ΤτΕ.

Η κ. Μέρκελ αναμένεται να προβάλει την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας ως απόδειξη της επιτυχίας της γερμανικής εμπνεύσεως πολιτικής δημοσιονομικής σταθερότητας που εφαρμόζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην ΕΕ και κυρίως στον ευρωπαϊκό νότο -με το βλέμμα όχι μόνο στην εικόνα της σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στον περιορισμό της δυναμικής του ευρωσκεπτικιστικού AfD εντός Γερμανίας εν όψει των ευρωεκλογών.

Το επίσημο πρόγραμμά της ξεκινά στις 15:15, με την παρουσία της μαζί με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε φόρουμ για νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς.

Ακολούθως, στις 16:20 η κ. Μέρκελ και ο πρωθυπουργός θα συναντηθούν με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στις 17:30 η κ. Μέρκελ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και στην συνέχεια θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ελληνικών και ξένων ΜΜΕ.

Ένας από τους στόχους της επίσκεψης -γι' αυτό, άλλωστε και οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους θεσμικών φορέων και επιχειρήσεων- είναι να ενημερωθεί για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις συνθήκες κρίσης, όπως και για τα προβλήματα χρηματοδότησης και να προωθήσει κοινές ελληνογερμανικές συμπράξεις.

Αναμένεται, επίσης, μετά τη συνάντηση με τον Αντ. Σαμαρά να αναφερθεί στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και να υπογραμμίσει ότι εφόσον η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί, η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι θα ανταποκριθούν στη δική τους υποχρέωση να συμβάλουν στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...