Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ο Αντώνης Σαμαράς για την συγκυβέρνηση


Read more...

O KONTOΣ ΠΟΥ ΑΠΕΤΥΧΕ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ!!!ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Συνεχίζεται η ανακύκλωση προσώπων, τα οποία μάλιστα απέτυχαν στα κυβερνητικά πόστα που ανέλαβαν και ως... δωράκι πήραν την προαγωγή τους σε άλλες θέσεις! Στο πλαίσιο αυτό μετά την παραίτησή που υπέβαλε σήμερα ο Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος από... 
τη θέση του διοικητή του ΕΟΠΥΥ, την θέση του αναλαμβάνει Δημήτρης Κοντός, μέχρι τώρα διοικητής του ΟΓΑ, που εάν δεν υπήρχε ανασχηματισμός θα του ζητούσαν την παραίτηση! Τρομερά πράγματα...
Σ.Σ. Για την ιστορία, νέος διοικητής του ΟΓΑ αναλαμβάνει ο Ξενοφών Βεργίνης. Αποτυχημένος υποψήφιος βουλευτής και... μόνιμος πολιτευτής εάν δεν κάνουμε λάθος...
http://fimotro.blogspot.gr/2013/06/o-konto.html

Read more...

ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ...


...ΤΟ 20% ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΥΤΕ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ !
Ακούγεται απίστευτο, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό: «Πάνω από το 20% των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών δεν εκπαιδεύεται, ούτε...
εργάζεται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης». Αυτό υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην ετήσια έκθεση Education at a Glance 2013, η οποία καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναλύει τα εκπαιδευτικά συστήματα των 34 κρατών μελών του ΟΟΣΑ, περιλαμβανομένων 21 κρατών μελών της ΕΕ.
Πτωτική τάση στις εκπαιδευτικές δαπάνες
Την ίδια ώρα πτωτική τάση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ παρουσιάζουν και οι εκπαιδευτικές δαπάνες ανά σπουδαστή αν κι εξακολουθούν να είναι ελαφρώς υψηλότερες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Το 2010 οι δαπάνες ανά σπουδαστή σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στα 21 κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ ανήλθαν σε 7.200 ευρώ, έναντι 6.900 ευρώ στον ΟΟΣΑ, συνολικά. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία.
Επιπλέον, από τα αριθμητικά στοιχεία της ίδιας της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, προκύπτει ότι πέντε χώρες της ΕΕ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβακία και Ρουμανία) συνδυάζουν, συγχρόνως, χαμηλό επίπεδο επενδύσεων σε απόλυτες τιμές και πτωτική τάση στις δαπάνες για την παιδεία από το 2008/09.

Εξάλλου, κατά μέσο όρο, το 15% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών ούτε εργάζονταν ούτε παρακολουθούσαν μαθήματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης το 2011, ποσοστό ελαφρώς καλύτερο από τον συνολικό μέσο όρο του ΟΟΣΑ (16%).
Ωστόσο, στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία, πάνω από το 20% των νέων βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση.
Τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2012 για τις τρεις χώρες του ευρωπαϊκού νότου.
Σημαντικό ρόλο για την αποτροπή του κινδύνου να υπάρξει μια «χαμένη γενιά» θα διαδραματίσουν, όπως αναφέρει η Επιτροπή, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και διάφορα υψηλής ποιότητας προγράμματα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Εγγύηση για τους νέους».

Ακόμη, στην έκθεση τονίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν μεγάλο μερίδιο σπουδαστών σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ανώτερου επιπέδου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η εικόνα ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Το 2011 το ποσοστό αυτό υπερέβη το 70% στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία και τη Σλοβακική Δημοκρατία, αλλά στην Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το εν λόγω ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 40%. Το ίδιο συνέβη και στις χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Αυστραλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της μάθησης με βάση την εργασία για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από το σχολείο στην εργασία.
Οι μειώσεις μισθών στην εκπαιδευτική κοινότητα

Στην έκθεση αναφέρεται ότι κατά μέσο όρο, οι εκπαιδευτικοί στις χώρες της ΕΕ κερδίζουν μεταξύ του 77 και του 89% των μισθών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ίδιου μορφωτικού επιπέδου. Οι μισθοί τους μειώθηκαν σε πραγματικούς όρους κατά περίπου 4% μεταξύ 2009 και 2011. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, ενδέχεται να απειληθεί η πρόσληψη μιας νέας γενιάς εκπαιδευτικών με ζήλο, που θα αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς που γερνούν και που θα συνταξιοδοτηθούν στο εγγύς μέλλον, σημειώνεται.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των φύλων στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ βελτιώνεται, αλλά όχι εξίσου σε όλους τους τομείς. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση, στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια οι γυναίκες απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών σπουδών είναι περισσότερες από τους άντρες και το ποσοστό τους αυξάνει (60% του συνόλου των πτυχιούχων στις 21 χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ, έναντι 55% το 2000).

Ωστόσο, στους κρίσιμους τομείς των μαθηματικών, των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, το μερίδιό τους αυξήθηκε ελάχιστα, από 40 σε 42% (εκτός από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία, όπου το ποσοστό αυτό αυξήθηκε περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ στη μηχανική το μερίδιο ανήλθε σε 28% (από 23%). Οι ευκαιρίες απασχόλησης παρέμειναν πολύ καλύτερες για τους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σύγκριση με κάθε άλλο εκπαιδευτικό επίπεδο. Η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-64 ετών ανερχόταν, κατά μέσο όρο, σε 7 ποσοστιαίες μονάδες για τις 21 χώρες της ΕΕ (9 ποσοστιαίες μονάδες για τις χώρες του ΟΟΣΑ, συνολικά).

«Η παρούσα έκθεση αποτελεί σημαντική πηγή γνώσεων και στοιχείων για τους φορείς χάραξης πολιτικής και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η επένδυση στην εκπαίδευση πάντα αποδίδει μακροπρόθεσμα, και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να το ξεχνούν αυτό όταν κατανέμουν τους δημοσιονομικούς πόρους. Όπως επιβεβαιώνει η έκθεση, οι περικοπές στις δαπάνες για την παιδεία γενικά, και στους μισθούς των εκπαιδευτικών ειδικότερα, μπορεί να μας εμποδίσουν να πετύχουμε τον στόχο μας για αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα υψηλής ποιότητας» δήλωσε σήμερα στις Βρυξέλλες η αρμόδια επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η κ. Βασιλείου κατέληξε επισημαίνοντας: «Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να δώσουμε στους νέους κίνητρα και να τους εξοπλίσουμε με δεξιότητες του 21ου αιώνα και με το επιχειρηματικό πνεύμα που χρειάζεται, ώστε η Ευρώπη να επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά μας συστήματα να συγκαταλέγονται στα καλύτερα στον κόσμο, κι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε. Ωστόσο, όπως προκύπτει σαφώς από την παρούσα έκθεση, ορισμένα κράτη μέλη έχουν καλύτερες επιδόσεις από άλλα, όσον αφορά τη διατήρηση του επιπέδου των δαπανών για την παιδεία».
http://fimotro.blogspot.gr/2013/06/blog-post_6195.html

Read more...

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ EUROBANKΠΩΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΕΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Από το : tovima.gr
Οι υπεύθυνοι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότηταςέχουν επιφορτισθεί με το κρίσιμο έργο της ανακεφαλαιοποίησης τωνΤραπεζών, για την οποία το ελληνικό κράτος, οι έλληνες φορολογούμενοι δηλαδή, έχει...
δανεισθεί περίπου 50 δισ. ευρώ!

Προσελήφθησαν υποτίθεται με διαδικασίες αδιάβλητες, απολαμβάνουν υψηλότατες αμοιβές και γενικώς αντιμετωπίζονται σαν «ιερές αγελάδες», σύμφωνα με την έκφραση του συρμού.

Όλοι βεβαίως γνωρίζουν ότι τα κριτήρια επιλογής δεν ήταν αξιοκρατικά και ότι οι περισσότεροι προέκυψαν από τους προθαλάμους ισχυρών πολιτικών γραφείων. Οπως και διάχυτη είναι η εντύπωση ότι μέχρι τώρα η «διαφανέστατη» αυτή ομάδα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να χειραγωγεί τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και να τις κατευθύνει σύμφωνα με τις υποδείξεις πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.

Τελευταίο κραυγαλέο παράδειγμα οι σκανδαλώδεις διαδικασίες επιλογής νέας διοίκησης στην Εurobank.

Για την επιλογή λοιπόν των νέων υπευθύνων της Τράπεζας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προσέλαβε διεθνή εξειδικευμένη εταιρία αξιολόγησης στελεχών, η οποία αφού διενήργησε έρευνα μηνών, έλαβε συνεντεύξεις και αξιολόγησε στελέχη, εντός και εκτός της Τράπεζας, κατέληξε σε μια καθαρή και συγκεκριμένη πρόταση. Αντίστοιχη ήταν και η πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος.

Η ταυτόσημη πρόταση δεν ικανοποίησε τα «ανεξάρτητα» μέλη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ζήτησαν άλλη με επικεφαλής στελέχη εκτός της Τράπεζας. Κατατέθηκε και αυτή,αλλά οι προτεινόμενοι δεν εδέχθησαν. Και τότε κατόπιν υποδείξεων επέλεξαν τους κκ. Δαυίδ και Μεγάλου.

Ο πρώτος απεδείχθη ακατάλληλος γιατί η τελούσα υπό πτώχευση εταιρία του χρωστάει στην Eurobank κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και προφανείς λόγους δεν μπορεί να ηγείται αυτής και ο δεύτερος, εκ Λονδίνου ορμώμενος, επί δύο χρόνια είναι εκτός τραπεζικής αγοράς και δεν έχει ιδέα τι έχει να αντιμετωπίσει.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μεγάλοι πελάτες ήδη αναχωρούν προς άλλες Τράπεζες, στελέχη κατευθύνονται προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεν είναι απίθανο σε λίγο η Τράπεζα να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας.

Με άλλα λόγια βρισκόμαστε μπροστά στην οργανωμένη διάλυση μιας Τράπεζας, που δεν είναι απίθανο - όπως η ΕΡΤ - να γεννήσει από το πουθενά μείζονα τραπεζική κρίση, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Το δυστύχημα είναι ότι «το σκάνδαλο της Εurobank» παράγεται από τους υποτιθέμενους θεματοφύλακες της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.
http://fimotro.blogspot.gr/2013/06/eurobank_7477.html

Read more...

Βγείτε από το κτίριο της ΕΡΤ για να πάρετε τις αποζημιώσεις, λέει ο Στουρνάρας...


 

«Όταν θα μπορούμε να μπούμε στην ΕΡΤ και να πάρουμε τα στοιχεία» θα καταβληθεί η συνολική αποζημίωση στους εργαζόμενους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης,ειπε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας.
  
Ο...Στουρνάρας σημείωσε ότι την περασμένη Παρασκευή καταβλήθηκαν δύο μισθοί στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, ως πρώτη δόση της συνολικής αποζημίωσης. 
 
Για τις τροπολογίες που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, είπε ότι οι δύο κυβερνητικοί εταίροι προσδιόρισαν συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο -τηρώντας και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις- προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μεταβατική λειτουργία της ΕΡΤ, αλλά και για τη δημιουργία του νέου φορέα.
 
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, Παντελής Καψής έχει αναλάβει την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, με τη βοήθεια του υπουργείου Οικονομικών που έχει οριστεί ως νομικός διάδοχος της ΕΡΤ. 
 
  ΑΜΠΕ

Read more...

Kάτσε κάτω και μην φωνάζεις. Δεν σε φοβάμαι (BINTEO)...


Άγρια κόντρα Στουρνάρα με Καμμένο και Καπερνάρο, στη Βουλή ...
Πρωτοφανής διαμάχη μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνου Καμμένου σημειώθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.
Όλα ξεκίνησαν όταν ...
ο Πάνος Καμμένος κατήγγειλε πως ενώ το ελληνικό δημόσιο έχει εδώ και καιρό κουρέψει τις αποταμιεύσεις των μικροομολογιούχων οδηγώντας τους σε τραγικές καταστάσεις, χθες πλήρωσε στο 100% της αξίας του ομόλογο που έληξε και βρισκόταν στα χέρια μεγάλου hedge-fund. «Σας καλώ να απαντήσετε στη Βουλή των Ελλήνων. Το πληρώσατε ναι ή όχι το ομόλογο; Και διαβάζω εδώ ότι φέρνετε την άλλη εβδομάδα τον Σόρος για να σας στηρίξει. Τα ίδια που έκανε ο Παπανδρέου κάνετε;» είπε ο κ. Καμμένος. Προς έκπληξη όλων ωστόσο ο κ. Στουρνάρας αρνήθηκε να του απαντήσει λέγοντας πως θα απαντήσει όταν έρθει η ώρα προκαλώντας έτσι σε πολλούς την εντύπωση ότι το ομόλογο πληρώθηκε κανονικά. «Δεν σας απαντώ. Δεν θα ρίξω εγώ νερό στο μύλο των κερδοσκόπων». Η στάση Στουρνάρα εξόργισε όπως ήταν φυσικό τον Πάνο Καμμένο ο οποίος άρχισε να φωνάζει: «Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών απαντήστε με ένα «ναι» ή με ένα «όχι» . Το πληρώσατε το ομόλογο;». «Καθίστε κάτω και μην φωνάζετε. Δεν σας φοβάμαι. Δεν απαντώ» ήταν η μόνιμη απάντηση του Γ.Στουρνάρα εξοργίζοντας ακόμα περισσότερο την αντιπολίτευση. Στο τέλος πάντως αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως το ομόλογο πληρώθηκε αφού αυτό έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τον νόμο ειδάλλως θα χρεωκοπούσαμε.

Ο κ. Στουρνάρας πάντως απάντησε σε άλλο ερώτημα για το ενδεχόμενο κουρέματος καταθέσεων διαβεβαιώνοντας πως οι εγγυημένες καταθέσεις δεν κουρεύονται. Χαρακτήρισε μάλιστα λαϊκιστικές κορώνες τα ξεσπάσματα των ΑΝ.ΕΛ ενώ απευθυνόμενος στον Β.Καπερνάρο του είπε "Λυπάμαι για το κατάντημά σας. Θέλετε να προκαλέσετε φόβο στους Έλληνες πολίτες. Σας το ξαναλέω. Οι εγγυημένες καταθέσεις δεν πειράζονται .

Η κόντρα μεταξύ ΑΝ.ΕΛ και Στουρνάρα δεν τελείωσε εκεί. Κι αυτό γιατί λίγη ώρα αργότερα ο κ. καπερνάρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον κ. Στουρνάρα για τις off shore εταιρείες. "Μην λέτε και πολλά για τις off shore εσείς. Δεν κοιτάζεστε και λίγο στο εσωτερικό σας για τις off shore. Γιατί ο λαός λέει "λαγός τη φτέρη έσειε κακό του κεφαλιού του" είπε ο κ. Στουρνάρας φωτογραφίζοντας τις καταγγελίες Άδωνη Γεωργιάδη πως το σκάφος του Πάνου Καμμένου ανήκει σε off shore εταιρεία.

Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, Βασίλη Καπερνάρο, ο οποίος είπε στον Στουρναρα ,πως, αισθάνεται «φυσική και αστρική αποστροφή» , με τον υπουργό Οικονομικών να του απαντά ότι «θα χάσω τον ύπνο μου».
Δείτε τα βίντεο:


Οι δηλώσεις Καπερνάρου, ΕΔΩ

Και η απάντηση του Στουρνάρα:

Read more...

Guardian: "Σούπερ γιοτ και ταχύπλοα καταφτάνουν στη Μύκονο. Η Ελλάδα ξαναλειτουργεί"Τι αναφέρει δημοσίευμα της Guardian για την ενισχυμένη τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα. Πόσα εκατομμύρια επισκέπτες αναμένονται στη χώρα μας

Σούπερ γιοτ, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, καταφθάνουν στο γραφικό λιμάνι της Μυκόνου εδώ και πολύ καιρό. Έτσι, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι το παγκοσμίου φήμης νησί του Αιγαίου αναμένεται φέτος να υποδεχθεί 1 εκατομμύριο τουρίστες. Αυτό υποστηρίζει η εφημερίδα Guardian σε σημερινό εκτενές δημοσίευμα - ανταπόκριση από την Αθήνα.
«Δεν ήταν έτσι πέρσι ή πρόπερσι. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών που καταφθάνουν στο λιμάνι και η τουριστική περίοδος μόλις ξεκίνησε» επισημαίνει στην εφημερίδα ο λιμενάρχης Μυκόνου, υποπλοίαρχος Νικόλαος Ζυγούρης.
Σύμφωνα με τη Guardian, μπορεί η οικονομία της χώρας να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και οι πολίτες της να πλήττονται από το βαρύτερο πρόγραμμα λιτότητας που έχει εφαρμοστεί σε περίοδο ειρήνης σε ανεπτυγμένη χώρα της δύσης, «αλλά όλα δείχνουν πως η Ελλάδα ξαναλειτουργεί».
Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα «μετά από τρία χρόνια με επεισόδια, απεργίες, κοινωνική και πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, η χώρα φέτος περιμένει 17 εκατομμύρια τουρίστες. Αριθμός ρεκόρ που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά».
Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο οι ταξιδιώτες με κρουαζιερόπλοια, οι οποίοι μάλιστα έρχονται από τις ΗΠΑ, έχουν αυξηθεί κατά 40%. Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν «προσθέσει» 1 εκατομμύριο επιπλέον θέσεις στις πτήσεις τους για Ελλάδα. Φέτος, μόνο από τη Ρωσία αναμένονται 1,2 εκατομμύρια τουρίστες, ποσοστό αυξημένο κατά 230%. «Αυτό το νούμερο είναι τόσο μεγάλο που ο ΣΕΤΕ απασχολεί 20 άτομα από το προσωπικό του απλά για να βοηθούν στην έκδοση βίζας» τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ανδρέας Ανδρεάδης, στη βρετανική εφημερίδα. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη, η αύξηση στην τουριστική κίνηση οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν αρθεί οι περιορισμοί στην έκδοση βίζας για πολίτες που προέρχονται από τη Ρωσία, την Κίνα και την Τουρκία.
Επίσης αυξημένες είναι και οι κρατήσεις από τη Γερμανία, κατά 15%. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτό οφείλεται και στην παρότρυνση της καγκελαρίου Μέργκελ προς τους συμπατριώτες της να επισκεφθούν την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γερμανική αεροπορική εταιρεία Λουφτχάνσα επέλεξε την Αθήνα για να πραγματοποίησει την πρώτη πτήση του νέου αεροσκάφους της Β747-8, το οποίο είναι το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου.
Η σημασία του τουρισμού
Όπως υποστηρίζει η Guardian οι αφίξεις των τουριστών έχουν πολύ μεγάλη αξία για την Ελλάδα, καθώς ο τουρισμός αποτελεί το 20% του ΑΕΠ της και ενώ η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ύφεσης, με ρεκόρ στην ανεργία που φτάνει το 28%, το υψηλότερο στην Ευρωζώνη.
Οι Έλληνες έμαθαν πολλά από την κρίση
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Έλληνες έχουν μάθει πολλά από την κρίση και προσπαθούν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, προκειμένου να προσελκύσουν πιο εύπορους τουρίστες. «Η κρίση μας έχει μάθει να μην παίζουμε με τους πελάτες μας» επισημαίνει στη Guardian ο γιος του πρώτου ξενοδόχου της Μυκόνου και αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος. «Μας έχει κάνει πιο ενήμερους. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα του τουρισμού στην οικονομία μας» προσθέτει, όμως σημειώνει ότι το μοντέλο «άμμος, ήλιος, θάλασσα» έχει ξεπεραστεί. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού η χώρα θα πρέπει να ξεφύγει από τα στερεότυπα και τις αγκυλώσεις του δυσκίνητου κράτους, σύμφωνα με τον κ. Φερεντίνο. Ο ίδιος παραπέμπει στο παράδειγμα της Δήλου, όπου ο αρχαιολογικός χώρος κλείνει στις 15.00, αλλά και τη Μυκόνου, όπου επί 20 χρόνια καθυστερεί η δημιουργία νέας μαρίνας.
Στροφή προς την ποιότητα
Για τον κ. Ανδρεάδη η ποιότητα είναι το κλειδί, προκειμένου να διατηρηθεί η ενισχυμένη τουριστική κίνηση. Αυτό, σύμφωνα με τη Guardian, παρατηρείται, ήδη, σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η περίφημη παραλία της Μυκόνου Super Paradise, στην οποία «δίνεται πια έμφαση στις βελτιωμένες υπηρεσίες».
Στη συγκεκριμένη παραλία, λειτουργεί ένα μπαρ, προσφέρονται υπηρεσίες μασάζ, καινούργιες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Μάλιστα, για ανθρώπους όπως ο κ. Νίκος Ξυδάκης, ο οποίος διατηρεί μία ταβέρνα στην παραλία εδώ και 40 χρόνια, η νέα εμφάνιση της παραλίας ήταν αναγκαία για την επιβίωσή της. «Φέτος έπρεπε να τα κάνουμε όλα. Ακόμη και να καθαρίσουμε την παραλία, καθώς το κράτος δεν ήταν σε θέση να μας βοηθήσει. Αλλά στη ζωή όλα αλλάζουν. Η κρίση έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Οι τουρίστες μας έχουν αλλάξει και εμείς το ίδιο» επισημαίνει ο κ. Ξυδάκης στη βρετανική εφημερίδα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://news247.gr/

Read more...

20η μέρα δίχως γιατρό η Γαύδος. Και μετά μας λένε για τηλεϊατρική!


gavdosfm.gr
“Εννέα (9) Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του νησιού εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, με ενέργειες της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης”, αναφέρει σχετική ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ

Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής :...


“Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ενώ στην υλοποίηση του Προγράμματος συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας και η εταιρεία Vidavo.

Συγκεκριμένα τα 9 Κέντρα Υγείας που εντάσσονται με εισήγηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης είναι:

1. Κ.Υ. Ανω Βιάννου (Ηρακλείου)
2. ΠΙ Ζαρού του Κ.Υ. Μοιρών (Ηρακλείου)
3. Κ.Υ Αγίας Φωτεινής (Ρεθύμνου)
4. Κ.Υ. Ανωγείων (Ρεθύμνου)
5. Κ.Υ. Καντάνου (Χανίων)
6. Π.Ι. Αγ. Ρουμέλης του Κ.Υ. Βάμου (Χανίων)
7. Π.Ι. Γαύδου του Κ.Υ. Καντάνου (Χανίων)
8. Κ.Υ. Τζερμιάδου (Λασιθίου)
9. Π.Ι. Τουρλωτής του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

To Πρόγραμμα απευθύνεται και καλύπτει κυρίως ασθενείς με χρόνιες παθήσεις (παχύσαρκοι, καπνιστές κ.α.), ασθενείς υψηλού κινδύνου και παιδιά που αθλούνται ή πρόκειται να αθληθούν, αλλά και γενικότερα όσους πολίτες επιθυμούν να ελέγξουν την κατάσταση υγείας τους και οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές που απέχουν τουλάχιστον είκοσι χιλιόμετρα από κρατικά ή κεντρικά νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, αφορά στη διαδικασία λήψης εξετάσεων σε πολίτες μέσω ειδικών ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος παραχωρείται στους αγροτικούς ή γενικούς ιατρούς που ορίζονται.

Στη συνέχεια οι εξετάσεις αυτές μεταφέρονται μέσα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Vodafone στους ειδικευμένους ιατρούς του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι οποίοι αποστέλλουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση με τον ίδιο τρόπο.

Οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται είναι μεταξύ άλλων, καρδιογράφημα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση γλυκόζης, σπιρομέτρηση και κορεσμός οξυγόνου.
Image
Η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης έχει προχωρήσει στον ορισμό, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, ενός ιατρού σε κάθε Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο που έχει ενταχθεί, ο οποίος θα αναλάβει ως υπεύθυνος του προγράμματος και θα εκπαιδευτεί από την εταιρεία Vidano, που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος.

Ο ιατρός αυτός μαζί με τον αναπληρωματικό του κατά την εκπαίδευση του θα παραλάβει ένα βαλιτσάκι που περιέχει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιεί κατά την εξέταση των πολιτών.

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα είναι η δυνατότητα προληπτικής ιατρικής αλλά και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας εφόσον καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί και παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να έλεγχου άμεσα την κατάσταση της υγείας τους στον τόπο διαμονής τους.

Η όλη δαπάνη της εφαρμογής και σταδιακής διεύρυνσης του Προγράμματος βαρύνει την εταιρεία στο πλαίσιο των δράσεων της κοινωνικής ευθύνης της.

Αμέσως μετά την υλοποίηση της εκπαίδευσης των ιατρών και της παραλαβής του απαραίτητου εξοπλισμού, τον Ιούλιο, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των υπευθύνων ιατρών με την Υποδιοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης Δρ. Άννα Τριχοπούλου, η οποία έχει αναλάβει και την ευθύνη παρακολούθησης του Προγράμματος, στα γραφεία της υπηρεσίας, προκειμένου να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες καλύτερης εφαρμογής.”...

Read more...

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το ν/σ για τη λήψη μέτρων κατά της φοροδιαφυγής...


Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία της ΕΕ για τη λήψη μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Με το...
νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στην ελληνική φορολογική διοίκηση, για ανταλλαγή και χρήση πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός εισοδημάτων που φοροδιαφεύγουν και να ενισχυθεί το σύστημα είσπραξης των φόρων με τη συνδρομή άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Επίσης εισάγονται διατάξεις, που αφορούν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με στόχο να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες στην ελληνική οικονομία, που θα εγγυώνται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και διαφάνεια, ενώ πλέον δεν θα επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Αναμορφώνεται επίσης το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) και περιέχονται στο νομοσχέδιο μια σειρά διατάξεις που αφορούν τη θεσμοθέτηση του μητρώου των τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως τόνισε, μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, η διάταξη βάζει τέλος στις καθυστερήσεις και στα εμπόδια στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, επιτρέποντας τη διασύνδεση των φορολογικών υπηρεσιών με τις τράπεζες.

Προβλέπεται άμεση ανταπόκριση των τραπεζών στα αιτήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των δημοσίων αρχών και της αυτοματοποιημένης πρόσβασής τους σε αυτό.

Επίσης, αναθεωρείται το θεσμικό πλαίσιο για τους ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους, βελτιώνονται οι διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και τροποποιείται ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων του Δημοσίου, ώστε να επιβάλει κατασχέσεις χρηματικών καταθέσεων στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ασφαλή διακίνηση των σχετικών δεδομένων.

Ακόμη υπάρχουν ρυθμίσεις με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων.

Εξάλλου, συμπληρώνονται διατάξεις χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας και προσαρμόζονται οι διατάξεις αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης των προβλέψεων για το ενιαίο σύστημα πληρωμών.

Όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις, οι διατάξεις αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας στις περιπτώσεις ανάκλησης για προβληματικές επιχειρήσεις.
Απαντώντας στο θέμα που έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης για το ακαταδίωκτο της γνώμης μελών του ΝΣΚ, ο κ. Στουρνάρας διερωτήθηκε τι ισχυρίζονται όσοι διαφωνούν: «Ότι πρέπει το κάθε μέλος του ΝΣΚ να διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για τη γνώμη του και μόνο; Ότι η επιστημονική άποψη πρέπει να διαμορφώνεται με τη δαμόκλειο σπάθη μίας δίωξης που επικρέμεται;».

Εξάλλου, τη διαφωνία τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης (και η ΔΗΜΑΡ) με τη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το επίδομα τέκνων σε πολύτεκνους και τρίτεκνους θα δίνεται με βάση το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος, ενώ μέχρι τώρα δίνονταν βάσει του οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος.

Για τη συγκεκριμένη διάταξη, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής εγείρει ζήτημα συνταγματικότητας, επικαλούμενη σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους νόμους για τους πολύτεκνους.

Σύμφωνα με το ΣτΕ «δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχόμενης στους πολύτεκνους ειδικής φροντίδας».

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η ΔΗΜΑΡ καταψήφισε άρθρα του νομοσχεδίου...

skai.gr 

Read more...

Στα 80 ευρώ το ανώτατο όριο παρακράτησης για την επιστροφή του ΕΚΑΣ...


Δεν θα υπερβαίνει τα 80 ευρώ ανά μήνα η παρακράτηση για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ των μηνών Ιανουαρίου-Μαΐου 2013, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΙΚΑ.

Η χορήγηση του...
ΕΚΑΣ του έτους 2013 ξεκίνησε στις 30/5/2013, με την απόδοση του συνόλου των αναδρομικών για τους νέους δικαιούχους και την παρακράτηση των διαφορών του ΕΚΑΣ από την 1/1/2013, σε όσους λόγω εισοδηματικών αλλαγών είτε έπαυσαν να είναι δικαιούχοι είτε άλλαξαν κλίμακα.

Η διοίκηση του Ιδρύματος επισημαίνει τέλος ότι στις περιπτώσεις που η διακοπή του επιδόματος οφείλεται σε ελλιπή μηχανογραφικά στοιχεία, θα διενεργηθεί ατομικός έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησής του από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων και, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το ΕΚΑΣ έτους 2013 θα χορηγηθεί κανονικά στους δικαιούχους....

Read more...

Καμπανάκι παραγραφής σήμανε το Εφετείο για τα αδικήματα του Τάσου Μαντέλη...


Καμπανάκι παραγραφής σήμανε στο Εφετείο της Αθήνας, που με βούλευμά του διαχώρισε τη δικογραφία για την υπόθεση των μαύρων ταμείων της Siemens, με κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό Τάσο Μαντέλη.
Τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου έκαναν...
δεκτό το αίτημα των ειδικών ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση (Μαρία Νικολακέα, Ιωάννης Φιοράκης και Νίκος Πιπιλίγκας) καθώς υπάρχει -όπως χαρακτηριστικά εκτιμούν- «άμεσος κίνδυνος παραγραφής ορισμένος αδικημάτων».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συνδρομή στην παραπάνω πράξη κατʼ εξακολούθηση και παθητική δωροδοκία . Για τις πράξεις αυτές έχει ήδη απολογηθεί και είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο πρώην υπουργός έλαβε χρήματα από τη Siemens ως «προεκλογική χορηγία» ύψους 450 χιλιάδων μάρκων.

Το ποσό αυτό εμβάστηκε τμηματικά (200.000 και 250.000 μάρκα το 1998 και το 2000 αντίστοιχα) σε λογαριασμό που άνοιξε ο κουμπάρος και συγκατηγορούμενός του, Γ. Τσουγκράνης με τον κωδικό «Α. Rocos». Το επίμαχο ποσό αυτά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αφορούσε στην έγκριση της επίμαχης σύμβασης 8002 του ΟΤΕ...
NEA

Read more...

Έντονο κινεζικό ενδιαφέρον Τον προβλήτα 3 στο λιμάνι του Πειραιά εγκαινιάζει ο πρόεδρος της Cosco


  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Στα εγκαίνια του προβλήτα 3 του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται αυτήν την ώρα ο πρόεδρος της Cosco Γουέι Τζιαφού. Ο ισχυρός άνδρας της κινεζικής εταιρείας θα έχει επίσης συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Cosco ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το λιμάνι του Πειραιά.

Στις 9 το πρωί της Τετάρτης ο νέος υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με αποκλειστικό θέμα την επίσκεψη στην Αθήνα του προέδρου της Cosco και το ενδιαφέρον του για τον ΟΛΠ. Στη συνέχεια ο κ. Βαρβιτσιώτης είχε σύσκεψη στο γραφείο του στο υπουργείο για το θέμα με τον πρόεδρο του ΟΛΠ Γιώργο Ανωμερίτη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Γιάννη Εμίρη παρουσία εκπροσώπου του Πρωθυπουργού.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν, ιδιαίτερα μετά την αποτυχία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, ότι πρέπει να πωληθεί το 51% των μετοχών του ΟΛΠ προκειμένου να κερδηθεί το χαμένο έδαφος σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου της είσπραξης εντός του 2013 των 2,6 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις.

Την τελική εισήγηση για το μοντέλο ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ θα κάνει στα τέλη Ιουλίου το ΤΑΙΠΕΔ, ο βασικός μέτοχος του ΟΛΠ. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΤΑΙΠΕΔ προκρίνει το μοντέλο της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου.

Ενδεικτική του μοντέλου ιδιωτικοποίησης που φαίνεται να προκρίνει το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και της επίσπευσης του διαγωνισμού είναι η δήλωση του προέδρου του Ταμείου Στέλιου Σταυρίδη στην Wall Street Journal, στην οποία δήλωσε ότι η πώληση του 74% των μετοχών του ΟΛΠ που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο, η οποία είχε σχεδιαστεί να γίνει το 2014, μπορεί να επισπευσθεί και να πραγματοποιηθεί εντός του έτους.

Ο ίδιος πρόσθεσε, δε, ότι μπορεί να περιλαμβάνει την παραχώρηση του μάνατζμεντ για περίοδο 30 ως 40 ετών. Ο κ. Σταυρίδης επισήμανε ότι το λιμάνι είναι μια ώριμη εναλλακτική, οι κινέζοι επενδυτές έχουν ήδη παρουσία εκεί και πρόσφατα ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Κίνα.

Για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες όπου είχε συναντήσεις με παράγοντες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο πρώην πλέον υπουργός Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρούλης.

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση της ο Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας τάσσεται κατά της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών και με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της Coscο θέτουν ορισμένα ερωτήματα ανάμεσα στα οποία είναι εάν είναι γεγονός πως η μητρική εταιρεία ανακοίνωσε το 2012 ζημιές 2 δισ. δολαρίων και για το 2011 ζημιές ύψους 1,7 δισ. δολαρίων.

Επίσης εκφράζουν την απορία γιατί να γίνουν εγκαίνια σε έναν ημιτελή προβλήτα που δεν πρόκειται να λειτουργήσει πριν από το 2015, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει την έγκριση της χρηματοδότησης σε ποσοστό άνω του 90% για την κατασκευή τριών νέων θέσεων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων τελευταίας γενιάς, στο λιμάνι του Πειραιά κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του ΟΛΠ.

Την Τετάρτη η ΟΜΥΛΕ μαζί με την Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ και τον Σύνδεσμο Αρχιεργατών - Εποπτών ΟΛΠ πραγματοποίησαν στάσεις εργασίας από τις 12.00 με αίτημα να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών.

«Οι σημερινές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα λιμάνια για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα τους, στις οποίες παραβρέθηκαν εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ οι βουλευτίνες Β' Αθήνας Νάντια Βαλαβάνη και Β' Πειραιά Τζένη Βαμβακά, δεν αφορούν μόνο τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά το σύνολο της κοινωνίας η οποία μπορεί να διασφαλίσει πραγματικά οφέλη μόνο αν η ανάπτυξη των λιμανιών γίνει υπό δημόσιο έλεγχο» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Προκρίθηκε ο TAP, σύμφωνα με τον αυστριακό ενεργειακό όμιλο OMV

«Απορρίφθηκε ο Nabucco»


  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Το σχέδιο του αγωγού Nabucco απορρίφθηκε από τους παραγωγούς φυσικού αερίου στο κοίτασμα Σαχ Ντενίζ ΙΙ στο Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε σήμερα ο μεγάλος αυστριακός ενεργειακός όμιλος OMV, ένας από τους επενδυτές στο πρόγραμμα του αγωγού που θα επιτρέψει να διαφοροποιηθούν οι πηγές φυσικού αερίου για την Ευρώπη.

«Η κοινοπραξία Σαχ Ντενίζ ΙΙ ενημέρωσε τον OMV [...] για την απόφασή της σχετικά με τον τρόπο που προτιμά για την παράδοση του αερίου στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα Nabucco δεν επελέγη από την κοινοπραξία» αναφέρει ο OMV στην ανακοίνωσή του. Ως λόγο για την επιλογή του TAP η κοινοπραξία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές του αερίου στην Ιταλία και την Ελλάδα.

«Το πρόγραμμα Nabucco τελείωσε για μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του OMV, Γκέρχαρτ Ρόις, σε συνέντευξη Τύπου που οργανώθηκε εκτάκτως.

Ο Ρόις αμφισβήτησε αν υψηλότερες τιμές για το αέριο θα μπορέσουν πράγματι να επιτευχθούν στην Ελλάδα, η οποία πλήττεται από τη λιτότητα, ή στην Ιταλία, η οποία εφοδιάζεται με άφθονο φυσικό αέριο, χώρες οι οποίες αμφότερες βρίσκονται στο δρόμο που θα ακολουθήσει ο TAP.
«Σας αφήνω να απαντήσετε εσείς στο ερώτημα αν πρόκειται για φύλλο συκής σε μια πολιτική απόφαση» πρόσθεσε ο Ρόις.
Η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν η αζερινή Socar, η βρετανική BP, η νορβηγική Statoil και η γαλλική Total, είχε ανακοινώσει πως θέλει να δημοσιοποιήσει στα τέλη Ιουνίου την απόφασή της αναφορικά με τον αγωγό μέσω του οποίου θα μεταφέρεται στην Ευρώπη το αέριο της Κασπίας.

Το ανταγωνιστικό σχέδιο του Nabucco είναι αυτό του TAP (Trans Adriatic Pipeline), βάσει του οποίου ο αγωγός φτάνει ως την Ιταλία μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, περνώντας από την Ελλάδα και την Αλβανία.

Ο Nabucco θα συνέδεε την Τουρκία με την Αυστρία περνώντας από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία.

«Ο OMV αποδέχεται την απόφαση της κοινοπραξίας, αλλά ο OMV πιστεύει πως η προσφορά που έγινε από τη NGPI (την κοινοπραξία του Nabucco) εκπλήρωνε όλα τα κριτήρια επιλογής και ήταν πολύ ανταγωνιστική» αναφέρει ο αυστριακός όμιλος, ο οποίος είχε επενδύσει στο σχέδιο του Nabucco, μαζί με την ουγγαρέζικη MOL, τη ρουμανική Transgaz, τη βουλγαρική Bulgargas, την τουρκική Botas και πιο πρόσφατα τη γαλλική GDF-Suez.

Οι μέτοχοι του TAP είναι η E.ON Ruhrgas, η Statoil της Νορβηγίας και η Axpo της Ελβετίας.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Έρχονται κατασχέσεις-εξπρές

Έρχονται κατασχέσεις-εξπρές
Κατασχέσεις-εξπρές, μείωση των προστίμων για μη υποβολή δηλώσεων αλλά και αμφιλεγόμενες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη σύλληψη της φοροδιαφυγής προβλέπει το προσχέδιο του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στα μέσα Ιουλίου.
Ερωτηματικά προκαλεί η πρόβλεψη του προσχεδίου ότι εάν το ποσό φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης υπολείπεται του φόρου που υπολογίζει η εφορία, ο φορολογούμενος θα καταβάλλει εκτός από τον αναλογούντα φόρο και το 10% της διαφοράς του φόρου, όταν αυτή είναι έως 20%. Θα καταβάλλει το 50% του ποσού φόρου που δεν δηλώθηκε εάν η διαφορά των δύο φόρων είναι έως 50% και το 100% του ποσού φόρου που δεν δηλώθηκε εάν αυτό είναι ίσο ή υψηλότερο του 50% της φορολογικής υποχρέωσης βάσει της φορολογικής δήλωσης. Πρόκειται για διάταξη που ουσιαστικά επιβραβεύει τη φοροδιαφυγή με... μέτρο!
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο θα υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ή δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα, εάν δεν παρακρατήσει φόρο, εάν δεν ανταποκριθεί σε αίτημα πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης, εάν δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, εάν δεν γνωστοποιήσει την ιδιότητά του ή τον διορισμό του ως φορολογικού αντιπροσώπου, εάν δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος ή εάν δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.
Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις αυτές θα καθορίζονται στα 300 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, στα 1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και στα 2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
Εάν το ποσό του φόρου δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα θα επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Το πρόστιμο θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο 1% εφόσον καταβληθεί οποιαδήποτε ημέρα του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο είναι οφειλόμενο. Το συνολικό δε πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής δεν θα μπορεί να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου φόρου.

Πηγή: Τα Νέα
enikos.gr

Read more...

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ VODAFONE - WIND...


...ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ...
Στη σύσταση κοινής εταιρείας για την κοινή χρήση κεραιών και υποδομών δικτύου σχεδιάζουν να προχωρήσουν οι εταιρείες κινητής ...τηλεφωνίας Vodafone και Wind.
Όπως έγινε γνωστό, οι επικεφαλής των δύο εταιρειών αύριο Τετάρτη, νωρίς το μεσημέρι, θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να τον ενημερώσουν για το σχέδιό τους να προχωρήσουν σε αυτή τη συνεργασία.
Με την κίνηση αυτή Vodafone και Wind στοχεύουν να εκμεταλλευτούν κατά το μέγιστο δυνατό τις συνέργιες που προκύπτουν μειώνοντας το κόστος.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Read more...

Για τον ΦΑΠ 2011, 2012, 2013 Οι τιμές οικοπέδων σε 457 περιοχές χωρίς αντικειμενικές - Πιο ακριβή η Δάφνη από την Κηφισιά


  (Φωτογραφία:  Eurokinissi )

Αθήνα
Αντικειμενικές αξίες οικοπέδων σε 457 περιοχές της Ελλάδας καθόρισε με απόφασή του ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης προκειμένου να  υπολογιστεί ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών προσώπων των ετών 2011, 2012, 2013.
Οι αξίες αυτές καθορίζονται για περιοχές, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα και αφορούν την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας. Οι τιμές αυτές, όπως δημοσιεύονται στον σχετικό πίνακα, θα ληφθούν υπόψη από το σύστημα TAXIS  για τον καθορισμό του τελικού ποσού φόρου.
Την ίδια στιγμή, με άλλη απόφαση καθορίζονται Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδων για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013.
Ειδικότερα, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων η τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) για συγκεκριμένες περιοχές και εφόσον απαιτείται βεβαίωση της πολεοδομίας, είναι οι εξής:

Δήμος - Δημοτικό Διαμέρισμα
Σ.Α.Ο.
ΒΥΤΙΝΑΣ - ΚΑΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ
0,6
ΒΥΤΙΝΑΣ - ΚΑΜΕΝΙΤΣΗΣ - ΚΑΡΒΟΥΝΙ
0,6
ΒΥΤΙΝΑΣ - ΛΑΣΤΗΣ - ΑΓΡΙΔΑΚΙ
0,6
ΒΥΤΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ - ΠΑΝ
0,6
ΒΥΤΙΝΑΣ - ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ - ΝΥΜΦΑΣΙΑ
0,6
ΒΥΤΙΝΑΣ - ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ - ΜΕΘΥΔΡΙΟ
0,6
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΚΑΡΚΑΛΟΥ
0,6
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
0,6
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΖΑΤΟΥΝΗΣ - ΜΑΡΚΟΣ
0,6
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ
0,6
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑΣ - ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΑΡΑΧΟΒΗΣ - ΑΡΑΧΟΒΑ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΚΑΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ - ΚΑΚΟΥΡΑΙΙΚΑ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΚΟΚΚΟΡΑ - ΚΟΚΚΟΡΑΣ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΚΟΚΚΟΡΑ - ΜΠΑΡΔΑΚΙ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΝΕΡΙ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΛΙΘΑΡΟΣ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΑ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΛΩΤΗΣ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ - ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΛΥΣΣΑΡΕΑΣ - ΛΥΣΣΑΡΕΑ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ - ΠΑΛΟΥΜΠΑ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ - ΠΑΠΠΑΔΑΣ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ - ΣΑΡΛΑΙΙΚΑ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΡΑΦΤΗ (ΡΑΠΤΗ) - ΑΓΑΛΩ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΡΑΦΤΗ (ΡΑΠΤΗ) - ΡΑΦΤΗΣ (ΡΑΠΤΗΣ)
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΥ ΗΡΑΙΑΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΙ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΣΕΡΒΟΥ - ΑΡΑΠΗΔΕΣ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΣΕΡΒΟΥ - ΣΕΡΒΟΣ
0,6
ΗΡΑΙΑΣ - ΨΑΡΙΟΥ - ΨΑΡΙ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ - ΚΟΥΡΟΥΒΕΛΙ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ - ΟΛΟΜΑΔΕΣ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΚΕΡΠΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΚΑΛΥΒΙΑ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΚΕΡΠΙΝΗΣ - ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΒΙΑ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΚΕΡΠΙΝΗΣ - ΚΕΡΠΙΝΗ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ - ΜΥΓΔΑΛΙΑ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ - ΜΟΥΡΙΑ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ - ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΡΝΕΣΗ
0,6
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟ
0,6
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙ­ΟΣ (ΜΑΛΑΣΩΒΑ)
0,6
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
0,6
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΚΑΛΟΝΕΡΙ
0,6
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ
0,6
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΠΤΕΡΙΑ
0,6
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΗΣ - ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ
0,6
Newsroom ΔΟΛ

Read more...