Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Το κείμενο του σχεδίου μνημονίου που αφορά τα εργασιακά

Νέος κατώτατος μισθός, νέα αποζημίωσηΑθήνα
Το κείμενο του σχεδίου μνημονίου που αφορά τις αλλαγές στα εργασιακά, το οποίο απέστειλε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν στην επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, δημοσιεύει Το Βήμα. Σε αυτό περιγράφονται όλα τα αιτήματα που διατυπώνει η τρόικα προς την κυβέρνηση -και μάλιστα με τη μορφή προαπαιτούμενων για την εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ- και αφορούν τον κατώτατο μισθό, τις αποζημιώσεις, το ωράριο (εξαήμερο) και άλλα εργασιακά ζητήματα.

Ειδικότερα, για το θέμα του κατώτατου μισθού, ζητείται η κατάργηση των ωριμάνσεων (τριετίες) και των επιδομάτων.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Ο βασικός κατώτατος μισθός και οι ωριμάνσεις και τα οικογενειακά επιδόματα που καθορίζει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας θα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από ένα μηχανισμό ελάχιστου μισθού νομοθετημένου από την Κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

»Αυτό το σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μέχρι την 1η Απριλίου 2013, θα περιλαμβάνει έναν ενιαίο νόμιμο ελάχιστο μισθό, που θα λειτουργεί ως κατώτατο όριο για τις νέες συμφωνίες και συμβάσεις εργασίας - και οι νομικά δεσμευτικοί συντελεστές ωρίμανσης και τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Με το πρώτο βήμα να τίθεται σε ισχύ στο τέλος Μαρτίου 2013.

»Το τρέχον πάγωμα του βασικού κατώτατου μισθού θα παραμείνει ως έχει κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, και στη συνέχεια, για οποιαδήποτε ρύθμιση θα λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνθήκες, ιδίως το επίπεδο της ανεργίας».

Όσον αφορά στις αποζημιώσεις προβλέπεται μείωση της περιόδου προειδοποίησης στους 3 μήνες και καταβολή 12 μισθών ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας [+ 6 κατώτατους μισθούς για ειδικές περιπτώσεις].

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Μείωση του κόστους απόλυσης. Θα μειώσουμε την περίοδο προειδοποίησης σε [3] μήνες και θα θέσουμε ανώτατο όριο, στην ελάχιστη νόμιμη αποζημίωση στους 12 μήνες, (ενώ θα διατηρήσουμε την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της διάρκειας εργασίας και της ελάχιστης αποζημίωσης για διάρκεια εργασίας κάτω από το ανώτατο όριο).
»Αν αυτό το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί κατά την ημερομηνία της μεταρρύθμισης, το προστιθέμενο ποσό θα εξαιρείται από τον κανονισμό, αλλά το ποσό που θα υπερβαίνει τους 12 μήνες, θα υπόκειται σε ανώτατο όριο που θα ισοδυναμεί με 6 φορές τον εθνικό κατώτατο μηνιαίο μισθό. Επιπλέον, για να εξασφαλίσει την ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους και τα επαγγέλματα, σε εκείνες όπου το κόστος αποχώρησης από το νόμο που είναι πέραν του κανόνα που μόλις περιγράψαμε, η αποζημίωση απόλυσης θα ευθυγραμμίζεται  όπως αναφέρθηκε προηγουμένως».
Οι ανατροπές στα εργασιακά, όπως αναφέρονται στο μνημόνιο
Στο σχετικό κεφάλαιο του μνημονίου οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής αναφέρονται τα εξής:
«Η Κυβέρνηση προτίθεται να αξιοποιήσει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και την ενθάρρυνση  της δημιουργίας  θέσεων εργασίας.
Οι μεταρρυθμίσεις στα  εργασιακά  που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2102 στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν ήδη συμβάλει στη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, αλλά η ανεργία παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα και η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα σημαντικό χάσμα ανταγωνιστικότητας. 
Η κυβέρνηση θα στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις και θα τις  εφαρμόσει ομοιόμορφα σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Ωστόσο, το σύστημα μείωσης μισθών  στην Ελλάδα  παραμένει περίπλοκο , και αποσυνδεδεμένο  από τις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς εργασίας, ενώ το μη μισθολογικό κόστος παραμένει υπερβολικό, συμβάλλοντας στην πίεση για υπερβολική ονομαστική μείωση των μισθών και στην τοποθέτηση εμποδίων μπροστά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Έχουμε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, και τα επόμενα βήματα προς ένα ισχυρότερο πλαίσιο εργασίας για την Ελλάδα.
-Ως προαπαιτούμενη δράση για την αναθεώρηση, η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα χρονοδιάγραμμα για τη μεταρρύθμιση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο βασικός κατώτατος μισθός και οι ωριμάνσεις και τα οικογενειακά επιδόματα που καθορίζει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας θα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από ένα μηχανισμό ελάχιστου μισθού νομοθετημένου από την Κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Αυτό το σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μέχρι την 1η Απριλίου 2013, θα περιλαμβάνει έναν ενιαίο νόμιμο ελάχιστο μισθό, που θα λειτουργεί ως κατώτατο όριο για τις νέες συμφωνίες και συμβάσεις εργασίας - και οι νομικά δεσμευτικοί συντελεστές ωρίμανσης και τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Με το πρώτο βήμα να τίθεται σε ισχύ στο τέλος Μαρτίου 2013. Το τρέχον πάγωμα του βασικού κατώτατου μισθού θα παραμείνει ως έχει κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, και στη συνέχεια, για οποιαδήποτε ρύθμιση θα λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνθήκες, ιδίως το επίπεδο της ανεργίας.
-Για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, θα πάρουμε μια σειρά από δράσεις:

1/. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ως νέο πρόγραμμα διαρθρωτικής αναφοράς, εμείς θα υιοθετήσουμε νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εισφορών των ταμείων: 1. διευρύνοντας τη βάση των εισφορών, 2. απλοποίηση του συστήματος συμβολής εισφορών σε όλα τα ταμεία, 3. Μεταφέροντας την χρηματοδότηση από άχρηστους φόρους, στις εισφορές και 4. μείωση των εισφορών κατά μέσο όρο 4%. Οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά στο 1 Ιανουαρίου 2014 και 1 Ιανουαρίου 2015, θα είναι ουδέτερες σε ότι αφορά στα έσοδα και στη διατήρηση της αναλογιστικής ισορροπίας των διαφόρων ταμείων.. Ως ένα ενδιάμεσο βήμα, στο τέλος Ιουνίου 2013, το σχέδιο της νομοθεσίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
- Άλλα μη μισθολογικά κόστη. Ως προαπαιτούμενη δράση για την αναθεώρηση, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νομοθεσία για την μείωση πλειάδας μη μισθολογικών κοστών εργασίας, που παρεμποδίζουν την αποδοτικότητα. Οι αλλαγές, που ορίζονται στο παράρτημα 2 (είναι στο τέλος του κειμένου), θα φέρουν πιο κοντά την Ελλάδα στους εταίρους της ΕΕ, και περιλαμβάνουν:
- Μεγαλύτερη ευελιξία των ρυθμίσεων εργασίας, στο πλαίσιο των γενικών εβδομαδιαίων ορίων για το χρόνο εργασίας (που καλύπτουν το μέγιστο αριθμό εργάσιμων ημερών, ωρών εργασίας και βαρδιών και περιορισμού των αδειών και στις βαρδιών).
- Μείωση του διοικητικού φόρτου (σε σχέση με εκτεταμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και προεγκρίσεις των εργασιακών ρυθμίσεων)
- Μείωση του κόστους απόλυσης. Θα μειώσουμε την περίοδο προειδοποίησης σε  [3] μήνες και θα θέσουμε ανώτατο όριο, στην ελάχιστη νόμιμη αποζημίωση στους 12 μήνες, (ενώ θα διατηρήσουμε  την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της διάρκειας εργασίας και της ελάχιστης αποζημίωσης για διάρκεια εργασίας κάτω από το ανώτατο όριο).
Αν αυτό το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί κατά την ημερομηνία της μεταρρύθμισης, το προστιθέμενο ποσό θα εξαιρείται από τον κανονισμό, αλλά το ποσό που θα υπερβαίνει τους 12 μήνες, θα υπόκειται σε ανώτατο όριο που θα ισοδυναμεί με 6 φορές τον εθνικό κατώτατο μηνιαίο μισθό. Επιπλέον, για να εξασφαλίσει την ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους και τα επαγγέλματα, σε εκείνες όπου το κόστος αποχώρησης από το νόμο που είναι πέραν του κανόνα που μόλις περιγράψαμε, η αποζημίωση απόλυσης θα ευθυγραμμίζεται  όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.
-Θα εργαστούμε για να ενισχυθεί το δίχτυ ασφαλείας για εκείνους που έμειναν άνεργοι. Όπως αναφέρεται παρακάτω στο τμήμα της δημοσιονομικής πολιτικής, η Κυβέρνηση θα ενισχύσει τα επιδόματα ανεργίας για να βοηθήσει να μετριάσει οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη επίπτωση από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας μπορεί να έχει. Θα εργαστεί επίσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης μας με επίκεντρο τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους (και καλύτερη χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό).

- Επόμενα βήματα. Ως γενική αρχή, έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε  όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας μας, που υπολείπονται των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών. Ως πρώτο βήμα, μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της επιθεώρησης εργασίας θα συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012, με έμφαση στην  αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Σε αυτή τη βάση η κυβέρνηση θα καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή διαδικασιών για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό περιπτώσεων αδήλωτης εργασίας, καθώς και για την εξάλειψη των δραστηριοτήτων που αυξάνουν τις διοικητικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις χωρίς να εξυπηρετούν ένα δικαιολογημένο στόχο της δημόσιας πολιτικής.
2. Υπό το φως των βαθιών προβλημάτων που είχαμε μέχρι σήμερα με την πλήρη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η κυβέρνηση θα ενισχύσει τη διαχείριση και τους μηχανισμούς παρακολούθησης στον τομέα αυτό. Εμείς θα στελεχώσουμε πλήρως την διεύθυνση του σχεδιασμού, της διαχείρισης, και της παρακολούθηση της μεταρρύθμισης στο [Γραφείο του πρωθυπουργού] και θα δημοσιεύουμε σε τριμηνιαία βάση δείκτες παρακολούθησης για κάθε πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση των κυβερνητικών  ιστοσελίδων.

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 -
Κατώτατος μισθός: 
Η κυβέρνηση θα καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για να προσαρμόσει τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Με βάση το νέο πλαίσιο, ο βασικός κατώτατος μισθός, το επίδομα ωρίμανσης και τα οικογενειακά επιδόματα που καθορίζει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση θα αντικατασταθεί από έναν ελάχιστο μισθό που θα  νομοθετηθεί από την κυβέρνηση σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και ανεξάρτητους ειδικούς. Αυτό το σύστημα που θα αρχίσει να ισχύει μέχρι το Μάρτιο του 2013, θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο νόμιμο ελάχιστο μισθό ως νομικά δεσμευτικό κατώτατο μισθολογικό όριο και τους συντελεστές ωρίμανσης και τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό θα καταργηθούν σταδιακά, με το πρώτο βήμα να γίνεται από τα τέλη Μαρτίου 2013.
Μη μισθολογικά κόστη:
-Σχετικά με το κόστος απόλυσης, θα μειωθεί η περίοδος προειδοποίησης σε 3 μήνες και θα τεθεί ανώτατο όριο αποζημίωσης στους 12 μήνες (ενώ θα διατηρήσουμε  την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της διάρκειας εργασίας  και της ελάχιστης αποζημίωσης για διάρκεια εργασίας κάτω από το ανώτατο όριο). Αν αυτό το όριο έχει ήδη ξεπεραστεί κατά την ημερομηνία της μεταρρύθμισης, το προστιθέμενο ποσό θα εξαιρείται από τον κανονισμό, αλλά το ποσό  που θα υπερβαίνει τους 12 μήνες, θα υπόκειται σε ανώτατο όριο που θα ισοδυναμεί με 6 φορές τον εθνικό κατώτατο μηνιαίο μισθό.
Επιπρόσθετα για να διατηρήσουμε ίση μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους και ειδικότητες,  σε εκείνους όπου το κόστος αποχώρησης από το νόμο είναι πέραν του κανόνα που μόλις περιγράψαμε, η αποζημίωση απόλυσης  θα ευθυγραμμιστεί με τη μεταγενέστερη.
- Μείωση του διοικητικού φόρτου καταργώντας την απαίτηση  για την εκ των προτέρων  υποβολή των ωραρίων εργασίας στους επιθεωρητές εργασίας και να καταργηθεί η προέγκριση από τους επιθεωρητές εργασίας για τις υπερωρίες.

- Για να ενισχύσουμε την ελαστικότητα της εργασίας, μέσα στα πλαίσια της εργασίας εβδομαδιαίως, επιτρέποντας μια συμβατική (η αμοιβαία συμφωνημένη) βάση: 1) συμφωνίες σχετικά  με τις ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο έξω από τα αναφερόμενα στις συλλογικές συμβάσεις 2) επιμήκυνση του μέγιστου αριθμού ημερών εργασίας σε 6 μέρες τη βδομάδα σε όλους τους εργασιακούς τομείς 3) θέτοντας πάλι το ελάχιστο όριο ξεκούρασης ημερησίως σε 11 ώρες 4) η συνεχής 15νθημερη άδεια να μπορεί να παρθεί οποιαδήποτε στιγμή όλο το χρόνο σε εποχιακά επαγγέλματα».
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης Spiegel: Διετή επιμήκυνση για την Ελλάδα ζήτησε η Τρόικα

Στην αποκάλυψη πως οι ίδιοι οι Τροϊκανοί έχουν ζητήσει από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τη χορήγηση μιας διετούς «παράτασης», ουσιαστικά μιας επιμήκυνσης στο χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων του ελληνικού προγράμματος προχώρησε το γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Στο δημοσίευμα του περιοδικού τονίζεται πως οι Τροικανοί ουσιαστικά δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή, τονίζει χαρακτηριστικά πως «εντός της τρόικας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ελληνικού χρέους» και ως ένα ενδιάμεσο βήμα καλούν την Ευρωζώνη να δώσει ... παράταση στην Ελλάδα.

Με βάση το «αίτημα» της τρόικας η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που θα δημιουργείτο, το οποίο εκτιμάται στα 30 δισ. ευρώ, θα μπορούσε κατά το περιοδικό να καλυφθεί είτε με κούρεμα του ελληνικού χρέους που διακρατεί ο επίσημος τομέας -κυρίως η ΕΚΤ- είτε με ένα τρίτο δανειακό πακέτο.

Read more...

Πέθανε ο καρδιοχειρουργός Παναγιώτης Σπύρου

Σε ηλικία 76 ετών


Ο Παναγιώτης Σπύρου
Ο Παναγιώτης Σπύρου   (Φωτογραφία:  Ευρωκίνηση )

Θεσσαλονίκη
Ο καρδιοχειρουργός Παναγιώτης Σπύρου πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 76 ετών μετά από πολυετή ασθένεια.

Γεννήθηκε το 1936 στο χωριό Ανταρτικό της Φλώρινας. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στην Αμερική στη χειρουργική θώρακος.

Το 1983 επέστρεψε στην Ελλάδα και ίδρυσε τη θωρακοκαρδιοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, το πρώτο καρδιοχειρουργικό κέντρο της χώρας ανακόπτοντας την μαζική διαρροή ασθενών-καρδιοπαθών σε νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας και της Αμερικής.

Για ένα διάστημα είχε υπάρξει και πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ του Άρη.

Ο Σπύρου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινή γνώμη. Σε ένδειξη συμπαράστασης είχε πραγματοποιηθεί από ασθενείς και συγγενείς του συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους την εποχή που κατηγορήθηκε –και τελικά αθωώθηκε– για χρηματισμό.

Ήταν νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Η υγεία του είχε κλονιστεί από το 2006, μετά το θάνατο της 26χρονης κόρης του, Σοφίας. Τα τελευταία δύο χρόνια νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Γ. Ραγκούσης> Κατάντησαν το ΠΑΣΟΚ, ΚΟΔΗΣΟ!...

kourdistoportocali 
«Θεωρώ ότι έχει επέλθει το τέλος του πολιτικού συστήματος όπως εξελίχθηκε από το 1974 έως σήμερα. Νομοτελειακά θα προκύψει νέος σχηματισμός στο χώρο του Κέντρου και της Κεντροριστεράς. Το ... ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί πια να εκφράζει αυτό το χώρο. Το κατάντησαν ΚΟΔΗΣΟ» δηλώνει στην Καθημερινή ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης.
Ο κ. Ραγκούσης εκτιμά ότι το παραπάνω σχήμα πρέπει να είναι «ένας φορέας νέου τύπου, που προσκομίσει στο δημόσιο βίο νέες ιδέες και αντιλήψεις», δηλώνει ότι «προσωπικά δεν πρόκειται να συμπορευτώ με κανέναν που πρωταγωνίστησε στη σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης» και προσθέτει ότι εκτιμά και συνομιλεί με πρόσωπα όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος, η Αννα Διαμαντοπούλου και ο Ηλίας Μόσιαλος.
«Με όσους αναφέρατε θα δούμε αν συγκλίνουμε. Πάντως προσωπικά δεν έχω συμφωνήσει στη δημιουργία κόμματος» συμπληρώνει.
Ο κ. Ραγκούσης αναφέρεται και στην αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ για τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ, λέγοντας ότι αν και «προφανώς έχουν προηγηθεί πολλά», η λίστα «είναι τόσο σοβαρό ζήτημα που δεν είναι αφορμή, είναι αιτία ρήξης». «Μάλιστα για πρώτη φορά σας λέω ότι η αρμόζουσα λύση, αν η χώρα δεν διερχόταν ιδιαίτερες συνθήκες, θα ήταν να ζητήσω να παραιτηθεί ο κ. Βενιζέλος αναλαμβάνοντας τις τεράστιες ευθύνες του» αναφέρει ο Γ. Ραγκούσης. .


Read more...

Ένταση για την παρουσία της Χρυσής Αυγής στις εκδηλώσεις για τον Ι.Καποδίστρια

Κατάθεση στεφάνων στο Ναύπλιο


  (Φωτογραφία:  Eurokinissi )

Τρίπολη
Ένταση προκλήθηκε κατά την κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, στην ομώνυμη πλατεία του Ναυπλίου, στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης για τα 181 χρόνια από τη δολοφονία του.

Η ένταση προκλήθηκε όταν εκπρόσωπος ομάδας μελών της Χρυσής Αυγής εμποδίσθηκε από τους διοργανωτές να καταθέσει στεφάνι, με αποτέλεσμα να ακουστούν προσβλητικά συνθήματα.

Με τη λήξη της τελετής και κατά την αποχώρηση των επισήμων, μέλος της ομάδας της Χρυσής Αυγής κατέθεσε το στεφάνι.

Το πρωί, παρουσία των πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών αρχών, τελέσθηκε λειτουργία και δοξολογία στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στην είσοδο του οποίου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Στη γειτονική πλατεία, μπροστά από το δημαρχείο Ναυπλίου, άγνωστοι άπλωσαν πανό με το σύνθημα «Όχι στο Δ' Ράιχ».
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

ΣΤΟ 1,40 ΕΥΡΩ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


Την εξομοίωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, του πετρελαίου κίνησης, του φωτιστικού πετρελαίου και του βιοντήζελ στο επίπεδο των 330 ευρώ το χιλιόλιτρο ή των 0,33 ευρώ το...
λίτρο προβλέπει από τις 15 Οκτωβρίου 2012 τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Αυτό σημαίνει ότι από τις 15-10-2012: Η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα μειωθεί περίπου κατά 10 λεπτά το λίτρο, λόγω μείωσης του ΕΦΚ κατά 0,082 ευρώ το λίτρο, από τα 0,412 στα 0,33 ευρώ το λίτρο, και συνυπολογισμού του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί μεταξύ 1,35 και 1,40 ευρώ το λίτρο, λόγω εφαρμογής του συντελεστή ΕΦΚ των 0,33 ευρώ για πρώτη φορά, καθώς την περίοδο από 15-10-2011 έως 30-4-2012 ίσχυε συντελεστής φόρου 0,06 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές του φωτιστικού πετρελαίου θα μειωθούν κατά 0,03 ευρώ το λίτρο για θέρμανση και κατά 0,135 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις. Η τιμή του βιοντήζελ θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο.

Read more...

Αποκλείει το ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας ο Σόιμπλε

«Άσκοπη η σεναριολογία»


H σεναριολογία γύρω από ελληνική έξοδο από το ευρώ είναι άσκοπη, υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
H σεναριολογία γύρω από ελληνική έξοδο από το ευρώ είναι άσκοπη, υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών   (Φωτογραφία:  Reuters )

Σιγκαπούρη
Ελληνική χρεοκοπία «δεν πρόκειται να συμβεί», λέει -ίσως για πρώτη φόρα τόσο κατηγορηματικά- ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Η σεναριολογία γύρω από ελληνική έξοδο από το ευρώ είναι «άσκοπη», τόνισε επίσης ο Γερμανός υπουργός.

«Δεν έχει κανένα νόημα να εικοτολογούμε για έξοδο της Ελλάδας» από το κοινό νόμισμα υπογράμμισε την Κυριακή μιλώντας σε εκπροσώπους εταιρείων Σιγκαπούρης και Γερμανίας στη Σιγκαπούρη, όπως μεταδίδει το Reuters. Tέτοιο ενδεχόμενο θα έβλαπτε τόσο την ίδια τη χώρα όσο και την Ευρωζώνη συνολικά, επανέλαβε.

H Ελλάδα, επισήμανε, πρέπει να κάνει «πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις, πράγμα επώδυνο». «Όλοι εμπιστεύονται πως η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι απαραίτητο» πρόσθεσε ο Σόιμπλε.

Το Βερολίνο, σημείωσε, θα υποστηρίξει την Αθήνα στην πορεία της «να γίνει ανταγωνιστική» και να δημιουργήσει ένα λειτουργικό σύστημα δημόσιας διοίκησης.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Αισιόδοξος ότι «περνάμε τον τελευταίο κάβο» δηλώνει ο Αντώνης Σαμαράς

«Ρεαλιστικό να πάρουμε όλη τη δόση»


«Σήμερα δεν επισημαίνουμε λάθη. Σήμερα διορθώνουμε όλα τα λάθη του παρελθόντος. Και χτίζουμε το αύριο» δηλώνει ο πρωθυπουργός
«Σήμερα δεν επισημαίνουμε λάθη. Σήμερα διορθώνουμε όλα τα λάθη του παρελθόντος. Και χτίζουμε το αύριο» δηλώνει ο πρωθυπουργός   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα «περνάει και τον τελευταίο κάβο» εκφράζει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή της Κυριακής.

Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι είναι ρεαλιστικό να πάρει η χώρα ολόκληρη τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ και εξαιρετικά επικίνδυνο να δοθεί αυτή τμηματικά. Θέλουμε να βγούμε από την κρίση με τις δικές μας δυνάμεις και όχι κάθε τόσο να περιφέρουμε τον δίσκο «δώστε και σώστε», λέει χαρακτηριστικά.

Επίσης αναφέρει ότι μέχρι τις 18 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία για τα δημοσιονομικά και να έχει ξεπεραστεί η διαφορά ΕΕ- ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του χρέους.

«Μετά από αυτό είναι θέμα ημερών για να ψηφισθεί η νέα συμφωνία από τη Βουλή» τονίζει.

Τονίζει την ανάγκη για ρευστότητα λέγοντας πως «Δεν υπάρχει σύγχρονη οικονομία χωρίς ρευστότητα. Και τον τελευταίο χρόνο δεν υπάρχει ρευστότητα, λόγω του πλήγματος που δέχθηκαν οι ελληνικές τράπεζες από το 'κούρεμα' του ελληνικού χρέους. Αυτή η έλλειψη ρευστότητας θα ξεπεραστεί πολύ σύντομα» επισημαίνει.

Σε ό,τι αφορά εκείνους που τον επικρίνουν ότι πλέον εφαρμόζει όσα στο παρελθόν καταδίκαζε, ο Αντώνης Σαμαράς απαντά: «Τώρα ήλθε η ώρα να διορθώσουμε τα όποια λάθη. Και όχι μόνο των τελευταίων ετών, αλλά όλα τα λάθη που έγιναν στην Ελλάδα επί δεκαετίες. Αυτό κάνουμε.»

Ο πρωθυπουργός απαντά στην ερώτηση «ποια συμβουλή θα έδινε στον Αλέξη Τσίπρα» λέγοντας πως θα του έλεγε ότι «κάποτε ο λαϊκισμός απέδιδε. Τώρα διαλύει και τη χώρα και τα κόμματα που τον πυροδοτούν. Και κάτι ακόμα: ο εξτρεμισμός εκτρέφει τον αντίθετο εξτρεμισμό».

Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξη που παραχωρεί o κυβερνητικός εκπρόσωποςΣίμος Κεδίκογλου στην εφημερίδα Real Νews, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, μετά την ψήφιση των μέτρων.

Δηλώνει ότι όλοι οι υπουργοί δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και ταυτόχρονα τον αγώνα για την επίτευξη του κοινού στόχου και προσθέτει πως «δεν υπάρχει μονιμότητα στις υπουργικές θέσεις».

Τονίζει ακόμα πως το «κούρεμα του χρέους» δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα της κυβέρνησης, αλλά λέει «ναι» σε χαμηλότερα επιτόκια και μετακύλιση του χρόνου αποπληρωμής των ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ. 
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Ανοικτό αφήνει το σενάριο ο Γάλλος υπ. Οικονομικών Συνολική λύση-πακέτο για το Νότο «βλέπουν» στην Ευρωζώνη

«Ελπίζω πως  τα προβλήματα της Ελλάδας και  της Ισπανίας θα λυθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών  Πιερ Μοσκοβισί άφησε ανοικτό, για πρώτη φορά δημοσίως, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Ευρωζώνη σε μια συνολική «λύση-πακέτο» για τα προβληματικά κράτη της Ευρωζώνης, ενδεχομένως με την μορφή ενός νέου «αναθεωρημένου πακέτου διάσωσης» για την Ελλάδα, με όρους παραπλήσιους αυτού που εκτιμάται ότι θα ζητήσει, ίσως και μέσα στο Νοέμβριο, η Ισπανία και η Κύπρος!

Μιλώντας στην γενική συνέλευση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ στο Τόκιο, ο κ. Μοσκοβισί, τόνισε πως έχει τεθεί στο τραπέζι το σενάριο ενός «ευρύτερου πακέτου», που θα οριοθετηθεί αμέσως μόλις η Ισπανία ζητήσει βοήθεια από την Ευρωζώνη, ενός πακέτου που θα «έρθει» μαζί με το αναθεωρημένο δανειακό πρόγραμμα για την Ελλάδα και το πακέτο διάσωσης της Κύπρου.

Σε συνέντευξη Τύπου, που  παραχώρησε στο περιθώριο της  γενικής συνέλευσης, ο κ. Μοσκοβισί είπε ακόμη ότι κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 13 Σεπτεμβρίου τόνισε στην ελληνική πολιτική ηγεσία πως ελπίζει η χώρα να παραμείνει στην ευρωζώνη δεδομένων των επιπτώσεων μιας πιθανής εξόδου της από αυτήν.

Με αφορμή την δήλωση αυτή αξιωματούχοι της ευρωζώνης δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι «κλειδί» είναι η στάση της Ισπανίας, ενώ καθίσταται προφανές πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσανατολίζονται πια σε μια «πολιτική λύση» στην κρίση χρέους.

Πάντως ερώτημα  είναι το πώς θα αντιδράσουν σε μια τέτοιαν εξέλιξη οι πολιτικές  δυνάμεις σε μεγάλες οικονομίες της  ΕΕ, με πρώτες τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, όπου οι Ευρωσκεπτικιστές πληθαίνουν και η κοινή γνώμη είναι όλο και περισσότερο αντίθετη στα πακέτα διάσωσης προς τις προβληματικές χώρες της ευρωζώνης.

Ακριβώς αυτή την  αντίδραση φαίνεται πως θέλει  να … προλάβει η Γερμανίδα Καγκελάριος  Άγκελα Μέρκελ, η οποία το Σάββατο  προχώρησε σε αλλεπάλληλες «επιθέσεις φιλίας» προς την Ελλάδα και προσπάθησε να «πείσει» τους Γερμανούς για τις επιλογές της κυβέρνησής της.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Καγκελάριος, μιλώντας το Σάββατο σε συνέδριο ομάδας Χριστιανοδημοκρατών Φοιτητών στο Βερολίνο, συνέστησε σε όλους να είναι «υπομονετικοί με την Ελλάδα αναγνωρίζοντας πως η χώρα μας έχει στερηθεί ήδη πολλά». 

Μάλιστα δεν δίστασε  να δηλώσει πως οι Γερμανοί πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη  προς την Ελλάδα και τους λοιπούς  εταίρους τους, ακριβώς όπως αυτή που  τους έδειξαν οι Ευρωπαίοι μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου!!!

Η καγκελάριος Μέρκελ υπογράμμισε πάντως πως η Αθήνα οφείλει να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις της έναντι των δανειστών της αλλά τόνισε πως πρέπει να βρεθεί ένα σωστό μείγμα πολιτικής ώστε να μην καταστραφεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

«Η Αθήνα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για τη διεθνή βοήθεια, ταυτόχρονα όμως πρέπει να προσέχει κανείς να μην καταστραφεί  όλη η οικονομική ανάπτυξη, κάνοντας ενδεχομένως κάτι, οι συνέπειες του  οποίου δεν θα μπορούν να ελεγχθούν» δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Μέρκελ (δείτε εδώ σχετικά) .

Read more...

ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ


Αναδρομικά καταργούνται από φέτος οι φοροαπαλλαγές, όπως ανακοίνωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, μετά τη συνάντηση του οικονομικού επιτελείου με την τρόικα εχθες το βράδυ, συνάντηση που θα...
συνεχιστεί και σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι. Σύμφωνα με το στέλεχος του υπουργίου, εάν δεν δοθεί η διετής επιμήκυνση, τα μέτρα που θα απαιτηθούν για τη διετία 2013- 2014 θα ανέλθουν σε 18 δισ. ευρώ. «Είναι ένα μεγάλο φασούλι, μη αναμενόμενο, που λέγεται ΕΟΠΥΥ», είπε χαρακτηριστικά ο υψηλόβαθμος παράγοντας, προσθέτοντας ότι για την κάλυψη αυτής της τρύπας περικόπτεται επιπλέον και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα, φαίνεται ότι «κλειδώνουν» για το 2013 πρόσθετα μέτρα 9,2 δισ. ευρώ, ενώ προστέθηκε και το «καυτό» ζήτημα της πλήρους ανατροπής των εργασιακών σχέσεων που ζητεί η τρόικα να ψηφιστεί ως προαπαιτούμενο, προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση των 31,5 δισ. ευρώ. Πριν την εκταμίευση της δόσης, την οποία το υπουργείο Οικονομικών, προσδιορίζει περίπου στις 15 Νοεμβρίου, πρέπει να έχουν ψηφιστεί και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η πλήρης απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Στη μαραθώνια συνάντηση με τους επικεφαλής της τρόικας, «άνοιξε» ουσιαστικά όλο των πακέτων των μέτρων, όπως είναι το δημοσιονομικό (τα μέτρα των 13,9 δισ. ευρώ για τη διετία), οι προαπαιτούμενες δράσεις βάσει του Μνημονίου, καθώς και το μακροοικονομικό σενάριο για το ύψος της ύφεσης στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, η τρόικα φαίνεται τώρα ότι πιστεύει πως η ύφεση για το 2013 θα είναι λίγο κάτω από το 5% της αρχικής της εκτίμησης, ενώ το υπουργείο Οικονομικών εμμένει στην πρόβλεψη του προϋπολογισμού για ύφεση 3,8%. Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι «νέο κούρεμα χρέους σημαίνει έξοδος από το ευρώ», εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μετά την εκταμίευση της δόσης θα αλλάξει το κλίμα στην οικονομία, καθώς «πάρα πολλοί επενδυτές περιμένουν για να έρθουν να επενδύσουν». Σημειώνεται, επίσης, ότι εάν δοθεί η επιμήκυνση, το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι μηδενικό το 2013, ενώ προσδιορίζεται σε 1,5% του ΑΕΠ το 2014, σε 3% του ΑΕΠ το 2015 και σε 4,5% του ΑΕΠ το 2016.

Read more...

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ «ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ


Η Γιάννα Αγγελοπούλου μετέτρεψε τη βίλα της σε... Mall για να γλιτώσει το χαράτσι!


http://newpost.gr/post/160818/i-gianna-aggelopoyloy-metetrepse-ti-vila-tis-se-Mall-gia-na-glitosei-to-xaratsi/ 
Ως... εμπορικό κέντρο έχει δηλώσει στη ΔΕΗ το ακίνητο της η Γιάννα Αγγελοπούλου, προκειμένου να γλιτώσει το τέλος ακινήτου της ΔΕΗ, σύμφωνα με καταγγελίες του προέδρου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γιώργου Φωτόπουλου. 

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα όπου έγιναν και οι καταγγελίες, το ζεύγος Αγγελόπουλου έχει δηλώσει τη βίλα του στο Παλαιό Ψυχικό ως εμπορικό κέντρο γι' αυτό και παίρνει εμπορικό τιμολόγιο ρεύματος Β1 στη μέση τάση. 

Σύμφωνα με τον κ. Φωτόπουλο, το ρεύμα που πληρώνει το ζεύγος χρεώνεται 0,05 έως 0,06 λεπτά.

Οι απώλειες δηλαδή ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό για τη ΔΕΗ. Και αυτό χωρίς τα επιπλέον οφέλη από τις χρεώσεις ισχύος που μπορεί να υπολογιστούν τεχνικά!

Το «παραθυράκι» αυτό σύμφωνα μετον συνδικαλιστή άνοιξε όταν στο νόμο 4047/2012 που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 31 ΦΕΚ συμπληρώθηκε ρύθμιση σύμφωνα με την οποία  «Γι τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των 1000 τ.μ. ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους μειώνεται κατά 30% για το άνω των 1.000 τ.μ. τμήμα και κατά 60% για το άνω των 2.000 τ.μ. του ακινήτου».

Η βίλα της κυρίας Αγγελόπουλου έχει εμβαδόν 4.695 τ.μ. Έχοντας λοιπόν το ζεύγος  εμπορικό και όχι οικιακό ρεύμα με την αλλαγή του νόμου πληρώνει 51.115 ευρώ αντί για 86.388 ευρώ που έπρεπε κανονικά να καταβάλει.

Και επειδή η ρύθμιση ισχύει και για το 2011 και για το 2012 η Γιάννα και ο Θεόδωρος Αγγελόπουλοςγλιτώνουν 32.273 ευρώ τον χρόνο...http://newpost.gr

Read more...

Η «απολογία» του Πολ Τόμσεν...Ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά ότι έχουν γίνει και λάθη δήλωσε σε ξένους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν.

Όπως είπε «ήταν λάθος ο... τρόπος που αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, καλύψαμε το μισό δρόμο κόβοντας τους μισθούς ενώ έπρεπε να γίνουν αλλαγές και στην αγορά εργασίας, να ανοίξουμε τις αγορές και τα κλειστά επαγγέλματα».

Είπε ακόμη ότι ίσως είναι λάθος η ταχύτητα, η πολύ γρήγορη δημοσιονομική προσαρμογή, αφού οδήγησε στη βαθύτερη ύφεση.

Ο κ. Τόμσεν απάντησε σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» και στην κριτική που του γίνεται για την επιμονή του στα σκληρά μέτρα. Η πρώτη κουβέντα που είπε είναι ότι πρέπει να διαλυθεί η εντύπωση ότι πιέζουν για σκληρότερα μέτρα και δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση για την εφαρμογή τους.

«Ο στόχος δεν είναι να πιέσουμε την Ελλάδα να κάνει περισσότερα αλλά να πούμε στους Ευρωπαίους ότι, αν υπάρχει το χάσμα ανάμεσα στην ελληνική δημοσιονομική κατάσταση και τους στόχους που έχουν τεθεί από τους Ευρωπαίους, αυτό κοιτάμε να το καλύψουμε», φέρεται να δήλωσε ο Πολ Τόμσεν.

Ο κ. Τόμσεν αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολλά, αλλά αυτό βασίστηκε πάρα πολύ στην αύξηση των φόρων. Μίλησε επίσης ξεκάθαρα για την επιμήκυνση του προγράμματος για διάστημα δύο ετών και ήταν επιφυλακτικός για τη βιωσιμότητα του χρέους. Θεωρεί ότι περισσότερα χρήματα χρειάζονται όχι μόνο λόγω της επιμήκυνσης αλλά και επειδή οι ιδιωτικοποιήσεις είναι πολύ πίσω και το οικονομικό περιβάλλον γίνεται χειρότερο.

Σε ό,τι αφορά την ταμειακή κατάσταση της χώρας, είπε ότι πάντα υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αλλά γι'αυτό που έδειξε να ανησυχεί είναι η αιμορραγία στην πραγματική οικονομία.


Read more...

Άνεργος έπαιρνε 12 επιδόματα τον μήνα...Ακόμα και υπάλληλοι εμπλέκονταν στο φαγοπότι στον ΟΑΕΔ...
Πλοκάμια στον ΟΑΕΔ έχουν απλώσει οι επιτήδειοι που με πλαστά δικαιολογητικά έπαιρναν παρανόμως επιδόματα ανεργίας και μία σειρά άλλων παροχών. Τον δρόμο της ... δικαιοσύνης έχουν πάρει ήδη 23 υποθέσεις, που έχουν κοστίσει στον ΟΑΕΔ πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ. Αρκεί να αναφερθεί πώς μόνο μία υπόθεση - στην οποία εμπλεκόταν υπάλληλος του οργανισμού - η ζημιά είναι 1,4 εκατομμύρια.

Οι πειθαρχικές υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί στην εισαγγελία, είναι όπως αναφέρει το Έθνος της Κυριακής, 21. Οι 13 αφορούν την Αττική και οι υπόλοιπες εντοπίζονται στη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, την Κω, το Ηράκλειο και τη Ζάκυνθο.

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
- Επίδομα ανεργίας από 12 συνολικά υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έπαιρνε ταυτόχρονα κάτοικος της Αττικής. Το κόστος φτάνει τα 58.277 ευρώ και έχει διαβιβαστεί πράξη βεβαίωσης οφειλής στη Δ.Ο.Υ.

- Υπάλληλος του ΟΑΕΔ καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια. Είχε προχωρήσει σε πλαστογραφία με αποτέλεσμα η ζημιά για το ταμείο να φτάνει σχεδόν το 1,5 εκατ. ευρώ.
- Πρώην αστυνομικός έπαιρνε παροχές ανεργίας και οικογενειακό επίδομα με πλαστά δικαιολογητικά, δηλώνοντας μάλιστα ότι έχει 19 παιδιά.
- Γυναίκα εργαζόταν ως μισθωτή και παράλληλα έπαιρνε την επιδότηση για το πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ποσό 15.000 ευρώ), το οποίο απευθύνεται σε εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ανέργους που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.


Read more...

Κρίσιμες συσκέψεις με την Τρόικα Σήμερα «κλειδώνει» το «μαχαίρι» σε μισθούς, αποζημιώσεις, επιδόματα και συντάξεις

Στη νέα σύσκεψη μεταξύ των επικεφαλής της Τρόικα και του υπουργού εργασίας Γιάννη Βρούτση, κρίνονται τα πάντα για τα εργασιακά.

Οι τελευταίες απαιτήσεις των εκπροσώπων των δανειστών μας, οι οποίες μάλιστα εμφανίζονται ως προαπαιτούμενα για την συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας και ρίχτηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την «απειλή» της έκθεσης της Τρόικας, βάσει της οποίας θεωρητικά θα κριθεί η εκταμίευση της δόσης-μαμούθ των σχεδόν 32 δισ. ευρώ και πιθανόν και η επιμήκυνση του προγράμματος, ουσιαστικά καταλύουν κεκτημένα δεκαετιών.

Συγκεκριμένα η Τρόικα απαιτεί την μείωση στο μισό των αποζημιώσεων, την παράλληλη μείωση του χρονικού ορίου προειδοποίησης απόλυσης στο τρίμηνο, την ουσιαστική κατάργηση των τριετιών, αλλά και έναν νέο μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτερου μισθού, αρχής γενομένης μάλιστα από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Πέραν αυτών θέτει θέμα εξαήμερης απασχόλησης, μιλώντας για «ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στα ωράρια εργασίας και της αύξησης των εργασίμων ημερών».

Απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις τα στελέχη της κυβέρνησης και δη του υπουργείου Εργασίας αντιτείνουν πως δεν είναι δυνατόν να γίνουν τέτοιες δραματικές αλλαγές δεκτές, την ίδια ώρα όμως εκφράζεται μια γενικότερη αισιοδοξία ότι η τελική συμφωνία για τα εργασιακά θα επέλθει σήμερα.

Την θέση του ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης , ο οποίος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, τόνισε ότι σώζονται οριστικά ο 13ος και 14ος μισθός στο ιδιωτικό τομέα ενώ ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει στα 586 ευρώ.

Ο κ. Βρούτσης πάντως παραδέχθηκε πως η Τρόικα έχει όντως ζητήσει την κατάργηση των δώρων στο Δημόσιο αλλά και πως έχουν ήδη «κλειδώσει» κλιμακωτές μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις άνω των 1000 ευρώ.

Καταλήγοντας ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι επί της τελικής συζήτησης με την Τρόικα σήμερα, θα ενημερωθούν και οι 3 πολιτικοί αρχηγοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση και αυτοί θα αποφασίσουν».

Χθες πάντως, στην σύσκεψη της Τρόικας με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, «κλείδωσαν» τα σκληρά μέτρα ύψους 9,2 δισ. ευρώ για το 2013.

Κι αυτό παρά το ότι Τρόικα και κυβέρνηση έχουν σχεδόν προεξοφλήσει την επιμήκυνση και μεταθέτουν για το 2016 αντί το 2014 το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό.

Προς επιβεβαίωση μάλιστα του ρεπορτάζ του ΘΕΜΑτος, κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών που μετέχει στις συζητήσεις με την Τρόικα, αποκάλυψε ότι στην κυβέρνηση σχεδιάζουν να ισχύσει και για τα εισοδήματα του 2012 η κατάργηση των φοροαπαλλαγών για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Στη σημερινή νέα συνάντηση με τον Γιάννη Στουρνάρα θα επιχειρηθεί να «κλείσουν» τα νέα οικονομικά μέτρα του 2013 αλλά και τα μακροοικονομικά σενάρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, από τα οποία θα εξαρτηθεί το πόσο σκληρά θα είναι τα επόμενα μέτρα.

Το νέο βασικό σενάριο στο οποίο φαίνεται να καταλήγουν Τρόικα και κυβέρνηση προβλέπει έλλειμμα 0% για το 2013, για το 2014 πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% (αντί 4,5% που προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού), 3% για το 2015 και 4,5% για το 2016 (προφανώς αν αποφασιστεί η επιμήκυνση).

Μέχρι το Συμβούλιο Κορυφής της ερχόμενης Πέμπτης θα έχουν κλείσει μόνο τα διαρθρωτικά μέτρα. Μετά η Τρόικα θα επιστρέψει για να καθορίσει και τις επιπλέον χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας που θα πρέπει να καλυφθούν αν δοθεί επιμήκυνση. «Χωρίς την επιμήκυνση θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα 18 δισ. ευρώ» έλεγε πηγή του υπουργείου Οικονομικών «ενώ ο ο στόχος για πλεόνασμα 4,5% μετατεθεί από το 2014 στο 2016 επαρκούν τα μέτρα 13,5 δισ. ευρώ».

Οι ίδιες πηγές εκτιμούσαν ότι η δόση θα δοθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου, ενώ πριν την εκταμίευση της δόσης πρέπει να έχουν ψηφιστεί τα φορολογικά μέτρα και όλα τα προαπαιτούμενα.

Read more...

Μετά την τουαλέτα, σειρά έχει το γραφείο του κ. Μυλόπουλου!..

Την ώρα που ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μυλόπουλος, βάζει λουκέτο στο μεγαλύτερο ίδρυμα της χώρας ζητώντας επιπλέον χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να πληρώσει τη ΔΕΗ και το... φυσικό αέριο και τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά από τις κινητοποιήσεις των απλήρωτων εργαζομένων καθαριότητας, έχει εντάξει τον ευπρεπισμό του γραφείου του σε ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται πλουσιοπάροχα με στόχο την προαγωγή των επιστημών!

Ο  καθαρισμός του γραφείου του κ. Μυλόπουλου, θεωρείται από τον ίδιο πεδίο επιστημονικής έρευνας σε μία χρονική στιγμή που οι εισαγγελικές έρευνες για τα πεπραγμένα των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ πέφτουν βροχή. H διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, δείχνει να κινείται σε περίεργη τροχιά καθώς, εκτός των άλλων, θεωρείται και πληρώνεται ως ερευνητικό έργο η συνάντηση του πρύτανη με τον προϊστάμενο υπουργό Παιδείας και η παρατήρηση πουλιών στην πανεπιστημιούπολη από τον αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, κ. Γιάννη Παντή!

Ο τρόπος που ο κ. Μυλόπουλος εγκρίνει και αναθέτει στον εαυτό του ερευνητικά προγράμματα λαμβάνοντας αντίστοιχα επιμίσθια πολλών χιλιάδων ευρώ σε σταθερή βάση και το αντικείμενο των έργων που «τρέχει» ο ίδιος και ο αντιπρύτανης εντείνουν τον προβληματισμό για το τι τελικώς γίνεται στο ΑΠΘ. Πόσο μάλλον όταν φαίνεται ότι στοιχειώδεις συμβατικές υποχρεώσεις των πρυτανικών αρχών έχουν «βαφτιστεί» ως ερευνητικό έργο και χρηματοδοτούνται από τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Νίκος Παντελής, ο οποίος εποπτεύει τους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος, έχει δώσει εντολή για επίσπευση των διαδικασιών των υπό διερεύνηση υποθέσεων στο ΑΠΘ.

Ειδικότερα, ο κ. Μυλόπουλος είναι επιστημονικά υπεύθυνος 4 έργων, συνολικού ύψους 694.656ευρώ από τον ειδικό λογαριασμό έρευνας του πανεπιστημίου. Μεταξύ των έργων αυτών, ο «Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του ΑΠΘ», που στοίχισε 265.017ευρώ. Στις ερευνητικές δράσεις του προγράμματος εντάσσεται η «γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του Πρύτανη, το οποίο λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο(8πμ-9μμ)», αποτελώντας μάλιστα τον ένα από τους 7 πυλώνες του. Σε μία τέτοια οπτική της ερευνητικής διαδικασίας δεν θα μπορούσε να μην πληρώνεται ως επιστημονικό έργο ο «ευπρεπισμός/καθαριότητα των γραφείων της Πρυτανείας κατά τη διάρκεια του διευρυμένου ωραρίου», που αποτελεί έναν αυτοτελή ερευνητικό άξονα!

Εχοντας εξασφαλίσει το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον ο πρύτανης του ΑΠΘ ασχολείται με την «προώθηση των θέσεων του ΑΠΘ και επίλυση λειτουργικών προβλημάτων του πανεπιστημίου» συναντώντας «φορείς του υπουργείου Παιδείας»! Η επίλυση δηλαδή των λειτουργικών προβλημάτων του πανεπιστημίου και οι επαφές με την προϊστάμενη αρχή δεν θεωρούνται υπηρεσιακά καθήκοντα αλλά επιστημονική έρευνα παρά το ότι βάσει νόμου ο πρύτανης «προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του».

Ερευνητικό έργο θεωρείται και η συμβουλευτική συνδρομή για τη βελτίωση του μενού της φοιτητικής λέσχης λες και η βελτίωση των συνθηκών σίτισης και διαμονής των φοιτητών δεν αποτελεί υποχρέωση ενός ακαδημαϊκού δασκάλου με διοικητικές ευθύνες. Οσο για το περιβόητο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο πρύτανης πάντρεψε τη γραμματέα του και βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, πληρώθηκε από το δεύτερο πρόγραμμα, «Διεύρυνση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του ΑΠΘ», ύψους 129,996ευρώ.

Σε ανάλογο πλαίσιο κινούνται και οι ερευνητικές δράσεις του αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού καθώς διοικητικές πράξεις που άπτονται των καθηκόντων του φαίνεται ότι πληρώνονται έξτρα από κονδύλια έρευνας. Ενδεικτικά βασικός στόχος στο έργο, «Σχεδιασμός, οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο ΑΠΘ», ύψους 188.238ευρώ. είναι η προκήρυξη και επαναπροκήρυξη διαγωνισμών με σκοπό την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΑΠΘ. Στις αρμοδιότητες όμως που έχουν ανατεθεί στον κ. Παντή από τον κ. Μυλόπουλο από το Σεπτέμβριο του 2010(ΦΕΚ 1707/Β) είναι και η «υπογραφή των προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»! Εντύπωση δημιουργεί και το γεγονός ότι έργα που έχουν πληρωθεί αδρά από τον προϋπολογισμό της «Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας του ΑΠΘ», τα οικονομικά της οποίας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, χρεώνονται και ως ερευνητικά προγράμματα.

Διατέθηκαν λοιπόν ερευνητικοί πόροι για το σχεδιασμό και τη δημιουργία του καταστήματος αναλώσιμων του ΑΠΘ, «Λογότυπος», τη στιγμή που στον προϋπολογισμό της Εταιρείας Αξιοποίησης υπάρχει δαπάνη ύψους 235.124,92ευρώ για την κατασκευή του καταστήματος, εμβαδού μόλις 180τμ! Επιπλέον, παρά το ότι το έργο, «ΑΠΘ-Σχεδιασμός και Ηλεκτροφωτισμός του ΑΠΘ», στοίχισε στην Εταιρεία Αξιοποίησης 244.738,02ευρώ, ο σχεδιασμός της αναβάθμισης του φωτισμού του πανεπιστημίου περιλαμβάνεται και στο ερευνητικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο ΑΠΘ» του κ. Παντή. Το πλέον περίεργο όμως είναι πως συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα ερευνητικά έργα. Ο κ. Μυλόπουλος έχει εντάξει την «ανάπτυξη του catering της Φοιτητικής Λέσχης» στο ερευνητικό του πρόγραμμα, «Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του ΑΠΘ» όταν ο κ. Παντής εκταμιεύει ερευνητικούς πόρους για την «παροχή υπηρεσιών catering από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη»! Βέβαια, οι οικολογικές ανησυχίες του αντιπρύτανη ικανοποιούνται πλήρως στο καινοτόμο πρόγραμμα του, στο οποίο χρεώθηκε το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη για την κουμπαριά του πρύτανη, από την «παρακολούθηση πουλιών και ειδών χλωρίδας στην πανεπιστημιούπολη και ημερήσιες και νυχτερινές ξεναγήσεις στον βυθό της κατασκήνωσης για παρακολούθηση της ενάλιας πανίδας»!

protothema.gr


Read more...