Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Δεύτερο κύμα αλλαγών...


Νέο κύμα ανατροπών με αιχμή τις εργασιακές σχέσεις, το Ασφαλιστικό και τις ΔΕΚΟ φέρνει το επικαιροποιημένο με την τρόικα Μνημόνιο, μέσω του οποίου η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να πάρει ανά πάσα στιγμή πρόσθετα μέτρα εφόσον απειληθούν οι στόχοι για τους οποίους έχει δεσμευθεί.

Το πρώτο πεδίο δοκιμασίας για την κυβέρνηση και τις αντοχές των εργαζομένων έρχεται τον Σεπτέμβριο με...

...την τρόικα να απαιτεί και την κυβέρνηση να δεσμεύεται για νέες σαρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας που φέρνουν το τέλος των κλαδικών αλλά και της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, αφού εφεξής θα υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις.

Τα πάνω- κάτω φέρνει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο και στις ΔΕΚΟ, με αιχμή τον ΟΣΕ και τις Αστικές Συγκοινωνίες, όπου η κυβέρνηση ανοίγει τα χαρτιά της λίγο πριν από την κατάθεση συγκεκριμένων νομοσχεδίων τον Σεπτέμβριο. Η τρόικα απαίτησε να μπει τέλος στα ετήσια ελλείμματα 1 δισ. ευρώ που παράγει ο ΟΣΕ με δραστικό τρόπο και η απάντηση της κυβέρνησης έρχεται με νομοσχέδιο που θα προβλέπει μείωση προσωπικού 25% στον ΟΣΕ και 50% στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει ακόμη και την ποινική δίωξη των οφειλετών που χρωστούν μεγάλα ποσά στο Δημόσιο. Στις διπλανές στήλες, αναλυτικά οι αλλαγές.

Εργασιακά
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει και θα υλοποιήσει νομοθεσία για την αναμόρφωση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα προβλέπει μείωση των υπερωριακών αποδοχών και ενισχυμένη ευελιξία στη διαχείριση των ωρών εργασίας. Πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων, που με τη σειρά τους υπερισχύουν έναντι των συμβάσεων σε επίπεδο επαγγελματικών ενώσεων. Επίσης, θα αποσύρει τη διάταξη που επιτρέπει στο υπουργείο Εργασίας να επεκτείνει όλες τις κλαδικές συμβάσεις και σε αυτούς που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις. Θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας ώστε να επιμηκυνθεί η δοκιμαστική περίοδος για τους νεοπροσληφθέντες σε ένα χρόνο και να διευκολυνθεί η χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και μερικής απασχόλησης.

Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για τη διαιτησία έτσι ώστε καθένα από τα δύο μέρη να μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία αν διαφωνεί με τις προτάσεις του διαμεσολαβητή, χωρίς εξαιρέσεις στο αντικείμενο ή την κάλυψη.

Ασφαλιστικό
Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιδράσεων της μεταρρύθμισης όσον αφορά τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2010 και όσον αφορά τα μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία συντάξεων μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011.

Αυτές οι αξιολογήσεις θα καθορίσουν κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος για τη συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ μεταξύ 2009-2060. Οποιεσδήποτε περαιτέρω προσαρμογές, αν χρειαστεί, θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουνίου του 2011 σε διαβούλευση με ειδικούς εμπειρογνώμονες, όπως προβλέπεται στον Νόμο 3863.

ΔΕΗ
Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αναλυτικά σχέδιά της για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος προς τρίτους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή μεταβατική περίοδο και με βάση το κόστος, πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τον κυβερνητικό ενεργειακό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20. Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευθέρωσης.

Επίσης θα υιοθετήσει σχέδιο ώστε είτε να απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε ανεξάρτητο φορέα είτε να δώσει τον ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος. Θα υιοθετήσει παράλληλα ένα μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτή τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν, σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές. Η κυβέρνηση θα παρέχει έναν αναθεωρημένο ορισμό των ευάλωτων καταναλωτών και ένα τιμολόγιο γι΄ αυτήν την κατηγορία των καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας, η κυβέρνηση θα προσδιορίσει τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό που σχετίζονται με το σύστημα μεταφοράς ενέργειας και το σύστημα διανομής της ενέργειας.

ΟΤΑ
Ο «Καλλικράτης»- μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μειώσει δραστικά τον αριθμό των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων- των φορέων και των εκλεγμένων και διορισμένων λειτουργών. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει αυστηρά τις προβλέψεις του νόμου, ειδικά όσες αφορούν τις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε στοχευμένο εξορθολογισμό προσωπικού και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα της τάξης των 500 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα τρία έτη κατά την περίοδο 2011-13. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι εξοικονομήσεις θα συμβάλουν στη συνολική δημοσιονομική εξυγίανση της γενικής κυβέρνησης, θα περιορίσει τον δανεισμό, θα μειώσει τις μεταβιβάσεις και θα ελέγχει τη συνέπεια των προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική.

Μισθολόγιο
Αρχίζουν τον Σεπτέμβριο οι διαπραγματεύσεις για το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, όπου είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για περικοπές επιδομάτων. Η τρόικα συνιστά «γενικό κανόνα, να αποφεύγονται αυξήσεις στις αμοιβές των υπαλλήλων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας μετάβασης στο νέο σύστημα».

Παράθυρο και για την περικοπή κοινωνικών προγραμμάτων με «ακύρωση των λιγότερο αποτελεσματικών» ώστε να εξοικονομηθούν δαπάνες.

ΟΣΕ
Στην ελληνική μετάφραση του Μνημονίου τα σχέδια της κυβέρνησης για τον ΟΣΕ περιγράφονται επιγραμματικά. Στο αγγλικό κείμενο αναφέρεται ότι στο νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου θα προβλέπονται, μεταξύ των άλλων, κλείσιμο ζημιογόνων γραμμών, αύξηση εισιτηρίων με στόχο αύξηση εσόδων 55%, πώληση του 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε στρατηγικό επενδυτή, μείωση προσωπικού 35% για εξοικονόμηση δαπανών 50% και μείωση προσωπικού 50% στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ για μείωση δαπανών προσωπικού 58%. Παράλληλα υπάρχουν προβλέψεις για γενική μείωση βασικού μισθού 20%, μείωση υπερωριών και επιδομάτων 10%. Καμία νέα εγγύηση χρέους από το κράτος δεν θα δοθεί στην αναδιαρθρωμένη σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία πρέπει να διακόψει μια μακρά ιστορία μεγάλων ζημιών.

Αστικές Συγκοινωνίες
Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την αποδοτικότητα των μεγάλων ελλειμματικών κρατικών επιχειρήσεων ώστε να μειωθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αύξησης των εισιτηρίων στα δημόσια μέσα μεταφοράς, και την περαιτέρω μείωση των υπέρμετρων επιδομάτων και των υπερωριών.

Κλειστά επαγγέλματα
Η κυβέρνηση, έως τα τέλη του έτους θα προτείνει νομοθεσία σχετικά με την άρση των περιορισμών για τον ανταγωνισμό, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του εμπορίου σε κλειστά επαγγέλματα, στην οποία περιλαμβάνονται:

Το νομικό επάγγελμα. Θα άρει περιττούς περιορισμούς για ελάχιστη αμοιβή, την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το πού μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα.

Το επάγγελμα του φαρμακοποιού- σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους.

Το συμβολαιογραφικό επάγγελμα- σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή, τον αριθμό των συμβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με το πού μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουνκαι την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης. Το επάγγελμα των αρχιτεκτόνων και γενικώς των μηχανικών- σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή.

Οι ορκωτοί λογιστέςσχετικά με την ελάχιστη αμοιβή Νοσοκομεία
Για την παροχή τακτικών υπηρεσιών από τα εξωτερικά ιατρεία στο ΕΣΥ προβλέπεται είσπραξη τριών ευρώ στα επικαιροποιημένα κείμενα του Μνημονίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών.

Πρόκειται για πολιτική που ισχύει, αλλά πολλά νοσοκομεία δεν την εφάρμοζαν. Μάλιστα, όπως έλεγαν στα «ΝΕΑ» παράγοντες του υπουργείου Υγείας, είναι πιθανό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό συμμετοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ίδρυση των Ολοήμερων Νοσοκομείων, που εκτιμάται πως θα φέρει στα ταμεία των νοσοκομείων έσοδα 20 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2010 και 80 εκατ.

ευρώ το 2011. Η ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και φροντίδας στο ΕΣΥ ώστε να ανταποκρίνονται στις τιμές που ισχύουν στην αγορά, είναι ακόμη ένα μέτρο που προβλέπεται πως θα αυξήσει τα έσοδα των νοσοκομείων κατά 30%.

Αυτό που δεν διευκρινίζεται, είναι το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος παροχής των υπηρεσιών από τα Ολοήμερα Νοσοκομεία.

Για την περιστολή των δαπανών ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διαχείριση του φαρμάκου, ευνοώντας τη χρήση γενόσημων σκευασμάτων. Στόχος είναι, όπως αναφέρεται, η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο διείσδυσης γενόσημων φαρμάκων. Επιπλέον, προβλέπονται μεταξύ των άλλων η ηλεκτρονική παρακολούθηση των συνταγών των γιατρών, η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία και όχι την εμπορική επωνυμία αλλά και η επέκταση της λίστας φαρμάκων.

Οι αλλαγές που έρχονται
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ: κυρίαρχες οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: νέα μέτρα έως τον Ιούνιο του 2011 ΔΕΗ: αυξήσεις στα τιμολόγια από 1/1/11 ΟΤΑ: εξοικονόμηση 500 εκατ. ευρώ τον χρόνο ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ: πάγωμα μισθών, περικοπές επιδομάτων ΟΣΕ: μείωση προσωπικού και μισθών, αύξηση τιμής εισιτηρίων ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: αυξήσεις στα εισιτήρια ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: νομοσχέδιο έως τον Δεκέμβριο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

3 ευρώ η επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία
Χαμηλώνει ο πήχυς για το έλλειμμα

Με μηνιαίες δημοπρασίες εντόκων γραμματίων επιστρέφει μερικώς στις αγορές από Σεπτέμβριο το Ελληνικό Δημόσιο, ευελπιστώντας ότι το 2011 η εφαρμογή του Μνημονίου και η δημοσιονομική εξυγίανση που θα έχει συντελεστεί θα επιτρέψει και την έκδοση ομολόγων. Μέχρι σήμερα, το σχέδιο προέβλεπε την ανά τρίμηνο έκδοση έντοκων γραμματίων.

Εν τω μεταξύ, χαμηλότερα τίθεται ο πήχυς μείωσης του ελλείμματος φέτος, στο 7,8% του ΑΕΠ από 8,1% που προέβλεπε αρχικά το Μνημόνιο, χωρίς όμως να αλλάζει ο ποσοτικός στόχος για διαμόρφωση του ελλείμματος στα 18,5 δισ. ευρώ. Η αλλαγή του ποσοστιαίου στόχου οφείλεται στον υψηλότερο πληθωρισμό που εκτιμάται πλέον στο 4,75%, χωρίς να επηρεάζει επί της ουσίας τη δημοσιονομική πολιτική παρά μόνο σε επίπεδο ποσοστιαίας αποτύπωσης του ελλείμματος. Αλλαγές έρχονται- για τον ίδιο λόγο- και στις προβλέψεις εξέλιξης του δημόσιου χρέους. Εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει στο 130,2% του ΑΕΠ, από 133,2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013 (που θα φτάσει το χρέος στο ανώτατο σημείο) θα ανέλθει στο 145,3% του ΑΕΠ, αντί του 149,7%.
ΝΕΑ


Read more...

Σοκ για ΔΕΚΟ και νοσοκομεία...


Νέα θεραπεία - σοκ για την ελληνική οικονομία προβλέπεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο στο οποίο κατέληξαν η ελληνική κυβέρνηση και η τρόικα και δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει επώδυνες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εσόδων των νοσοκομείων, την κάλυψη της «μαύρης τρύπας» των ΔΕΚΟ με έμφαση στην αναδιάρθρωση του ΟΣΕ και τη...

...συγκράτηση της μισθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο.

Ετσι θα αυξηθεί η συμμετοχή των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και τις διαγνωστικές υπερωρίες. Την ίδια ώρα έρχονται απολύσεις σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μείωση αποδοχών κατά 20%. Μοντέλο το οποίο θα υιοθετηθεί σταδιακά και στις υπόλοιπες κρατικές επιχειρήσεις του κλάδου μεταφορών. Για την ώρα θα ψαλιδιστούν επιδόματα και υπερωρίες

Επιπλέον το... νέο μνημόνιο ανάβει το πράσινο φως για παράκαμψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας. Στο μέτωπο του ασφαλιστικού προαναγγέλλονται νέες αλλαγές, με τις επικουρικές συντάξεις και τα βαρέα - ανθυγιεινά να μπαίνουν στο στόχαστρο.

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έρχονται αυξήσεις τιμολογίων από την 1η Ιανουαρίου 2011, σε συνδυασμό με μία «ομαλή» διαδικασία απελευθέρωσης, καθώς επί του παρόντος δεν τίθεται ζήτημα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.

Προσαρμογή
Για τη δημοσιονομική προσαρμογή στο μνημόνιο υπογραμμίζεται πως ο στόχος για μείωση του ελλείμματος στο 8,1% του ΑΕΠ (ή ακόμη και 7,8% λόγω του υψηλότερου ονομαστικού ΑΕΠ) είναι εφικτός, παρά την υστέρηση των εσόδων, καθώς μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να διατηρηθεί ένα «μαξιλάρι» 4 δισ. ευρώ στο σκέλος των δαπανών.

Πάντως, όπως τονίζεται, η κυβέρνηση είναι έτοιμη «ανά πάσα στιγμή να λάβει πρόσθετα μέτρα» για να καλύψει τυχόν αστοχίες.

Πιο αναλυτικά, στην Υγεία και μέσα στο φθινόπωρο θα αυξηθεί η συμμετοχή ασφαλισμένων στα εξωτερικά ιατρεία και τις διαγνωστικές υπηρεσίες κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. Κάτι που δεν προβλέπεται σε σχετικό νομοσχέδιο που έχει περάσει το αρμόδιο υπουργείο.

Οι εντολές του νέου μνημονίου είναι σαφείς:

- «Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την είσπραξη της συμμετοχής των 3 ευρώ για τις τακτικές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία και την επέκταση της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων (απογευματινή βάρδια), προκειμένου να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και να αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της συμμετοχής των ασφαλιζόμενων στα εξωτερικά ιατρεία και στις διαγνωστικές υπηρεσίες».

Στις συγκοινωνίες έρχεται «Αρμαγεδδών» στον ΟΣΕ αλλά και στις υπόλοιπες προβληματικές δημόσιες επιχειρήσεις. Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ υπάρχει πρόβλεψη για μείωση του προσωπικού ακόμη και κατά 35% στη μητρική και 50% στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι αποδοχές του προσωπικού θα περικοπούν κατά 20%.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι λειτουργικές υποχρεώσεις- επιδοτήσεις θα περιοριστούν σε 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και καμία νέα εγγύηση χρέους από το κράτος δεν θα δοθεί στην αναδιαρθρωμένη σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία πρέπει να διακόψει μια μακρά ιστορία μεγάλων ζημιών. Επίσης, η τρόικα ζητεί «το κλείσιμο ζημιογόνων γραμμών, την αύξηση των τιμών και τη μείωση των μισθών και του προσωπικού».

Για τις υπόλοιπες συγκοινωνιακές ΔΕΚΟ, στο μνημόνιο σημειώνεται πως η κυβέρνηση θα ενισχύσει την αποδοτικότητα των μεγάλων ελλειμματικών κρατικών επιχειρήσεων, ώστε να μειωθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό, «συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αύξησης των εισιτηρίων στα δημόσια μέσα μεταφοράς και της περαιτέρω μείωσης των υπέρμετρων επιδομάτων και των υπερωριών».

Εξάλλου στο κείμενο υπάρχει αναφορά στο νέο ενιαίο μισθολόγιο στο οποίο απαγορεύονται οι αυξήσεις.

Θα αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. «Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα με το οποίο η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα. Σαν γενικός κανόνας θα πρέπει να αποφεύγονται αυξήσεις στις αμοιβές των υπαλλήλων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας μετάβασης στο νέο σύστημα», σημειώνεται για το πλαίσιο του νέου μισθολογίου. Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων (δικηγόροι, φαρμακοποιοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και ορκωτοί ελεγκτές).

Εντοκα γραμμάτια
Μηνιαίες τώρα οι δημοπρασίες

Ξεκινούν μηνιαίες δημοπρασίες εντόκων γραμματίων από τον Σεπτέμβριο, αντί των τριμηνιαίων που γίνονται έως τώρα, όπως ρητά αναφέρεται στο νέο μνημόνιο.Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας έως την 1η Οκτωβρίου. Ειδικά για το τραπεζικό σύστημα επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν δύσκολες, αν και η αστάθεια στις αγορές έχει μειωθεί. Εξάλλου, σχεδιάζεται και θα υποβληθεί πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου λεπτομερές σχέδιο αποκρατικοποιήσεων με καταρχήν στόχο την αποκόμιση εσόδων 1 δισ. ευρώ το 2011.
ΕΘΝΟΣ


Read more...

O TYΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ...


Read more...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 50.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ


Aπο ΤΟ ΒΗΜΑ Οnline
Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν πόλη της βορειοανατολικής Κίνας μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε ποταμός που υπερχείλισε, σε περιοχή που γειτνιάζει με τη Βόρεια Κορέα, όπως μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο «Νέα Κίνα», σήμερα Σάββατο...


Κατοικίες και δρόμοι στην πόλη Ντάντονγκ βυθίστηκαν κάτω από τα νερά καθώς ο ποταμός Γιάλου, που ρέει ανάμεσα στην Κίνα και τη Βόρεια Κορέα, υπερχείλισε, ανέφερε το πρακτορείο. Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή από νωρίς χθες το πρωί, αποκόπτοντας μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο προειδοποίησε σήμερα για σφοδρές βροχοπτώσεις στο βορειοανατολικό, στο κεντρικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας τις επόμενες 24 ώρες. Την περασμένη Τρίτη κινεζικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι βροχοπτώσεις στην δυτική Κίνα στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον άλλων 51 ανθρώπων, αυξάνοντας κι άλλο τον απολογισμό των 2.000 και πλέον νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις μέχρι στιγμής εφέτος.

Ο Γιάλου είναι ένας από τους δύο κύριους ποταμούς που χωρίζουν την Κίνα από την διπλωματικά απομονωμένη Βόρεια Κορέα. Η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει ακόμα ανακοινώσει λεπτομέρειες για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες βροχές, αν και ένα τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου «KCNA» ανέφερε ότι σε τμήματα της χώρας σημειώθηκε βροχόπτωση η οποία αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Read more...

ΝΔ : Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ...


Ρεπορτάζ : Άγγελος Αθανασόπουλος
(από ΤΟ ΒΗΜΑ)
Ανοίγει ο δρόμος και για άλλες αποχωρήσεις από τη ΝΔ μετά τη διαγραφή του βουλευτή Χανίων κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν αρχίσει να σκέφτονται την έξοδο καθώς διαφωνούν με κεντρικές επιλογές της ηγεσίας ενώ θεωρούν ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές απόψεις και αισθάνονται ότι ασφυκτιούν. Το μήνυμα της...
Ρηγίλλης είναι ότι οι διαφοροποιήσεις στις επιλογές του κόμματος για τις εκλογές του Νοεμβρίου δεν θα γίνουν ανεκτές, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά και άλλες διαγραφές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Την ίδια στιγμή η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τηρεί σιγήν ιχθύος. «Δεν στήνει αντάρτικα, καθώς πλέον είναι ανεξάρτητη βουλευτής» τονίζουν συνεργάτες της, αλλά δεν αρνούνται ότι παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο στελέχη που έχουν στο παρελθόν εκδηλωθεί υπέρ της κυρίας Μπακογιάννη και τα οποία μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι κοντά στην έξοδο. Ο ένας είναι ο βουλευτής Φθιώτιδος κ. Αθ. Γιαννόπουλος, ο οποίος φέρεται να εξετάζει σοβαρά την προοπτική να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, όπως και το να αποχωρήσει από τη ΝΔ. Ο άλλος είναι ο κ. Γ. Κοντογιάννης . Ο βουλευτής Ηλείας είχε βολιδοσκοπηθεί από τη Ρηγίλλης ως πιθανός υποψήφιος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ωστόσο έπειτα από τις αρχικές συζητήσεις που έγιναν ο κ. Κοντογιάννης έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του διότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ανα κοίνωσή του αν θα είναι ή όχι υποψήφιος. Εμμέσως πλην σαφώς ο κ. Κοντογιάνννης έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του, την ώρα που η Ρηγίλλης μάλλον εξετάζει άλλες λύσεις καθώς το όνομα του βουλευτή Ηλείας «δεν πήγε καλά και σε δημοσκοπήσεις που έγιναν» όπως σημειώνουν κομματικές πηγές. Ενα από τα ονόματα που ακούγονται εσχάτως για τη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι αυτό του κ. Ν. Νικολόπουλου , αλλά αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί. Τ ην ίδια στιγμή τα αντάρτικα στις αυτοδιοικητικές επιλογές της Ρηγίλλης φαίνεται ότι φουντώνουν τόσο σε περιφέρειες όσο και σε δήμους. Ηδη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Μπακογιάννη πρόκειται να προσφέρει τη στήριξή της σε στελέχη της ΝΔ που δεν θα είναι οι επίσημες επιλογές της Ρηγίλλης. Αν προσθέσει κανείς τους δήμους και τις περιφέρειες πρόκειται για περίπου 20 αντάρτικα. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να υποστηρίξει ανεξάρτητους υποψηφίους τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Περιφέρεια Αττικής. Για τη δεύτερη μάλιστα, υποστηρικτές της επισημαίνουν ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν θα έβλεπε με κακό μάτι πιθανή υποψηφιότητα του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Μ. Βορίδη , εφόσον ο κ. Γ. Καρατζαφέρης αποφασίσει σχετικά. Οσο για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο κ. Κ. Γκιουλέκας μάλλον δεν θα έχει την υποστήριξη της κυρίας Μπακογιάννη που στρέφεται προς τον κ. Σ. Τζακόπουλο. Αύριο μάλιστα αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Καρπενησίου ο κ. Κ. Μπακογιάννης, ενώ ανεξάρτητους υποψηφίους θα στηρίξει η κυρία Μπακογιάννη σε πόλεις όπως η Πάτρα, η Καλαμάτα και η Λάρισα. Αντιδράσεις για τη στρατηγική Σαμαρά Αν και ουδείς το παραδέχεται δημοσίως, δεν είναι λίγα τα «γαλάζια» στελέχη που δεν συμφωνούν με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις της ηγεσίας του κόμματος. Αφορμή για τις σκέψεις αυτές δόθηκαν τόσο με τη διαγραφή Μαρκογιαννάκη, η οποία έγινε με διαδικασίεςεξπρές, όσο και, κυρίως, με την επιλογή του κ. Β. Κικίλια για τη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση Σαμαρά για την Περιφέρεια Αττικής ελήφθη χωρίς καν να ενημερωθούν πρωτύτερα άλλα κορυφαία στελέχη όπως ο αντιπρόεδρος κ. Δ. Αβραμόπουλος. Την ίδια στιγμή έχει αρχίσει να εκδηλώνεται προβληματισμός για το αν ο κ. Κικίλιας είναι το κατάλληλο πρόσωπο ώστε να μπορέσει να στηρίξει και τη στρατηγική κατά του μνημονίου στις αυτοδιοικητικές εκλογές- κάτι που ο κ. Σαμαράς έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τουλάχιστον σε εκείνες τις περιφέρειες που έχουν σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι «η ΝΔ είναι ένα μεγάλο κόμμα που πρέπει να λειτουργεί συνθετικά ως προς την πλειονότητα των απόψεων». Και λένε ότι ναι μεν στην περίπτωση Μαρκογιαννάκη τα περιθώρια της Ρηγίλλης δεν ήταν ευρεία, αλλά από τη στάση που θα τηρήσει σε ενδεχόμενες νέες διαφοροποιήσεις ο κ. Σαμαράς θα φανεί αν ανέχεται τις διαφορετικές απόψεις.
Read more...

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΛΑΔΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ...


Διαφάνεια στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης υπόσχεται με δέσμη μέτρων την οποία μελετά το υπουργείο Υποδομών. Τα βασικά σημεία του σχεδίου που μελετά το υπουργείο στοχεύουν στο να τεθεί τέρμα στα «φακελάκια». Οι προτάσεις περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη πανεπιστημιακών, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στο υπουργείο, τα...
βασικά σημεία της οποίας παρουσιάστηκαν χθες. «Κλειδί» στην αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς, ο ετήσιος τζίρος της οποίας υπολογίζεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ, θα αποτελέσει η εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού κωδικού, ο οποίος θα είναι η ταυτότητα του κάθε υποψηφίου καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο η μεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα αλλά και το... «λάδωμα» για την απόκτηση διπλώματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, η... ταρίφα για ένα δίπλωμα είχε φτάσει ήδη τα 300 ευρώ από το 2008. Την ίδια στιγμή, ενώ το ποσοστό επιτυχίας στις ήδη μηχανογραφημένες θεωρητικές εξετάσεις είναι περίπου 50%, στις πρακτικές φτάνει το 75% για την Αθήνα και «σκαρφαλώνει» έως και το 95% σε ορισμένε

Read more...

ΠΑΝΩ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΩ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...


Ρεπορτάζ : Χρήστος Ζιώτης
(από την Ελευθεροτυπία)
Βαρύ φθινόπωρο και ακόμη πιο σκληρός χειμώνας περιμένει μισθωτούς και συνταξιούχους. Το «μικρό καλάθι» των κοινωνικών παροχών της ΔΕΘ, το οποίο υπολογίζεται σε 100 εκατ. ευρώ, δεν επαρκεί για την...
ανακούφιση των κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από την εφαρμογή του Μνημονίου, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέο κύμα ακρίβειας αλλά και νέα επερχόμενη φοροεπιδρομή από τις αρχές του νέου έτους. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις, αν δεν ανακάμψουν τα φορολογικά έσοδα μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα υποχρεωθεί να προχωρήσει στην αύξηση του ΦΠΑ κατά 12 εκατοστιαίες μονάδες σε ευρεία γκάμα προϊόντων. Οι ελπίδες να στηριχθεί το εισόδημα, το οποίο ροκανίζεται και από τον πληθωρισμό που τρέχει με υπερδιπλάσιο ρυθμό (5,2%) από εκείνον που προέβλεπαν οι σοφοί της τρόικας, εξανεμίζονται καθώς το σκηνικό προβλέπεται πολύ πιο γκρίζο για το 2011. Συν τις αστοχίες Η κυβέρνηση ήδη έχει προετοιμάσει ένα βαρύ πακέτο πρόσθετων φόρων ύψους 6,5 δισ. ευρώ ενώ το «ψαλίδι» θα πλησιάσει τα 2,5. Επιπροσθέτως όμως στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει να συντάσσεται, θα πρέπει να ενσωματωθούν και οι αστοχίες με τις οποίες θα κλείσει η φετινή χρονιά. Είναι ενδεικτικό ότι φέτος στο 7μηνο έπειτα από δύο αυξήσεις στους συντελεστές τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν μόλις σε 10,2 δισ. ευρώ, ενώ πέρσι, παρ' όλο που ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη αποδιοργάνωση, είχαν εισπραχθεί 10,16 δισ. ευρώ. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου επιμένει ότι η απόκλιση στα έσοδα είναι περιορισμένη, της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ, και είναι συγκυριακή. Προσδοκά ότι τους επόμενους μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους με τη βοήθεια του ΣΔΟΕ, των σαρωτικών ελέγχων αλλά και της αναδιάρθρωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού οι απώλειες αυτές θα υπερκαλυφθούν. Ωστόσο οι πιο απαισιόδοξοι εκτιμούν ότι η τρύπα των εσόδων αγγίζει τα 2,6 με 3 δισ. ευρώ και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η εξάλειψή της . Ομως η επερχόμενη φορολογική επιδρομή είναι αμφίβολο αν και πόσο θα αποδώσει, με δεδομένο ότι το εισόδημα το 2011 θα είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με φέτος. Στα 27,6 δισ. από 26,9 Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι όχι μόνο δεν μπορούν να προσδοκούν σε συμβολικές έστω αυξήσεις, αλλά μάλλον θα πρέπει να αναμένουν περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήματός τους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιτρέπει για το 2011 το κονδύλι των μισθών και συντάξεων του προϋπολογισμού ν' αυξηθεί μόλις κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος φτάνοντας στα 27,6 δισ. ευρώ από τα 26,9 δισ. ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για ονομαστική αύξηση 2%, η οποία εξανεμίζεται αν συνυπολογιστεί η μισθολογική ωρίμαση. Σε πραγματικούς όρους, μετά δηλαδή την επίπτωση του πληθωρισμού, οι μισθοί θα υποστούν νέα μείωση της τάξης του 3%. Οι σχεδιασμοί των τεχνοκρατών του ΔΝΤ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν πέσει έξω στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος όμως επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Στο Μνημόνιο αλλά και τις προβλέψεις που δημοσιοποίησε τον Ιούλιο το ΔΝΤ προέβλεπαν ότι η οικονομία θα εισέλθει σταδιακά σε φάση αποπληθωρισμού, μείωσης δηλαδή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το 1,9% φέτος στο -0,4% το 2011. Η μέχρι στιγμής πραγματικότητα δείχνει όμως να τους διαψεύδει, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί η οικονομία να εισέρχεται σταδιακά σε έναν ενάρετο κύκλο σύμφωνα με τη ρήση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλου, προσώρας όμως κινείται στη σφαίρα του στασιμοπληθωρισμού. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συρρικνώνεται για ΕΒΔΟΜΟ συνεχόμενο τρίμηνο και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει μειωθεί κατά 3,5% έως 4%. Ταυτοχρόνως ο πληθωρισμός καλπάζει με ρυθμό άνω του 5%, με το οικονομικό επιτελείο να ερίζει για το αν φταίνε γι' αυτό οι έμμεσοι φόροι ή τα ολιγοπώλια στην αγορά. -36% οι δημόσιες επενδύσεις Η κατάσταση παρομοιάζεται από το γερμανικό «Σπίγκελ» με «σπιράλ» θανάτου καθώς η σκληρή και βίαια δημοσιονομική προσαρμογή, που έχει επιβληθεί με το Μνημόνιο, υστερεί σε αναπτυξιακό προσανατολισμό. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει καρπούς στο μέτωπο της ανάπτυξης. Ακόμη και οι επενδύσεις του Δημοσίου, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα έχουν υποστεί καθίζηση καθώς ακόμη και του κουτσουρεμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θυσιάζεται στο βωμό της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Οι δαπάνες του ΠΔΕ στο 7μηνο είναι χαμηλότερες κατά 36% προκειμένου με τον τρόπο αυτό να καλυφθεί η υστέρηση των φορολογικών εσόδων. Ετσι όμως συμπαρασύρονται στα αβαθή και οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες μόνο στο πρώτο
Read more...

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ...


Ρεπορτάζ : Βούλα Κεχαγιά
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Να μηδενίσει το κοντέρ σηματοδοτώντας μία νέα αρχή για το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνησή του θα επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του για την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη, ο εορτασμός της οποίας θα προσλάβει φέτος πανηγυρικό χαρακτήρα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες στις εγκαταστάσεις του Τάε Κβον Ντο. O...
Γιώργος Παπανδρέου θα επιδιώξει να επαναφέρει κλίμα ασφάλειας στην κοινωνία και να πείσει τους πολίτες ότι «τα δύσκολα έχουν περάσει», επαναλαμβάνοντας ότι οι θυσίες τους «έχουν πιάσει τόπο». Επομένως, αναμένεται να τονίσει πως από εδώ και στο εξής θα αρχίσει σταδιακά να φαίνεται κάποιο φως στο τούνελ που θα οδηγήσει τη χώρα σε έξοδο από την κρίση. Ο Πρωθυπουργός ποντάρει πολλά στην εμφάνισή του για την ιστορική επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες θα επιχειρήσει να διορθώσει τη ζημιά που έχει υποστεί το κοινωνικό προφίλ του κόμματος- άλλωστε ο ίδιος έχει πει αρκετές φορές πως τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση «κινούνται οριακά στην ιδεολογία μας». Σοσιαλιστικές. Εκ των πραγμάτων, λένε συνεργάτες του Πρωθυπουργού που συμμετέχουν και στην κατάρτιση του λεγόμενου κοινωνικού πακέτου που θα ανακοινώσει ο κ. Παπανδρέου ενώπιον του διευρυμένου εθνικού συμβουλίου- περίπου 1.000 στελεχών του ΠΑΣΟΚ- θα εξηγήσει στους πολίτες ότι το Κίνημα δεν έχει αποστεί από τις ιδρυτικές του αρχές, αντιθέτως οι κατευθύνσεις του είναι πάντα σοσιαλιστικές και έχουν ως επίκεντρο το κοινωνικό κράτος. Ο Γ. Παπανδρέου γνωρίζει πολύ καλά- αναφέρουν οι συνομιλητές του - ότι δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα για παροχές, επομένως θα περιγράψει τις κοινωνικές στοχεύσεις της κυβέρνησης εξαγγέλλοντας μέτρα κοινωνικής πρόνοιας για την οικογένεια, τους νέους και τους άνεργους τα οποία θα εξευρεθούν από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αλλωστε, όπως εξομολογήθηκε προσφάτως στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, η κυβέρνηση μπορεί να διαθέσει μόνο 100 εκατ. ευρώ που δεν είναι άλλα από τη δεύτερη δόση του επιδόματος αλληλεγγύης. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και εθνική σύνταξη Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διαθεσμική Επιτροπή που επεξεργάζεται το «κοινωνικό πακέτο» και θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας υπόψη της τα στενά δημοσιονομικά δεδομένα έχει συμπεριλάβει σε αυτό μια σειρά μέτρων που θα ανακουφίσουν ασθενέστερους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους και θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό. 1 Πρόγραμμα για τη διατήρηση 300.000 θέσεων εργασίας με την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τουλάχιστον έναν χρόνο. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτείται άδεια από την επιτροπή ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 2 Τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων με έμφαση σε νέους έως 30 ετών (χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ). 3 Διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων με έμφαση στους νέους έως 30 ετών (χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΑΔ) 4 Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών (γυναικών) ηλικίας 22-64 με πηγή χρηματοδότησης το ΕΠΑΝΑΔ. 5 Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας. 6 Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. 7 Ενεργοποίηση του άρθρου 74 του νέου Ασφαλιστικού. Ο νέος θα πληρώνεται το 85% του μισθού του από τον εργοδότη χωρίς όμως μείωση των καθαρών αποδοχών του και το 15% θα δίδεται από τον ΟΑΕΔ. 8 Ρυθμίσεις και κίνητρα για απολυμένους 55-64 ετών για την αυτασφάλισή τους. Ενα τμήμα θα καλύπτεται από τον εργοδότη κι ένα τμήμα από τον ΟΑΕΔ. Θα εντάσσονται σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας σε δημοτικές επιχειρήσεις, όπου και θα συμπληρώνουν τα απαιτούμενα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους. 9 Διπλασιασμός των βρεφονηπιακών σταθμών. 10 Επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου σε όλη τη χώρα. 11 Χρηματοδότηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης με κοινοτικά κονδύλια. Μεγάλο μέρος των χρημάτων θα διανέμεται και στους εκπαιδευόμενους. 12 Ενίσχυση γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές. 13 Ανοιγμα των στρατιωτικών νοσοκομείων σε όλους τους πολίτες. Ηδη γίνονται οι σχετικές συνεννοήσεις με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. 14 Τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζομένους του Νομού Καστοριάς. 15 Σταδιακή διάθεση της «κάρτας πολίτη». Με την κάρτα, η οποία θα εμπεριέχει όλα τα στοιχεία ενός πολίτη, θα μπορεί να γίνεται χρήση υπηρεσιών στους τομείς υγείας και παιδείας. 16 Θεσμοθέτηση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και εθνικής σύνταξης.
Read more...

ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ...


Ρεπορτάζ : Αργύρης Παπαστάθης
(από ΤΟ ΒΗΜΑ)
Δέκα νέοι έμμεσοι και άμεσοι φόροι με στόχο την είσπραξη 5 δισ. ευρώ έρχονται το 2011. Το «μενού» περιλαμβάνει νέα τεκμήρια φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, «χαράτσι» για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, φόρο για τους ημιυπαίθριους, «έκτακτη εισφορά» στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, «πράσινο φόρο», νέο φόρο πολυτελείας και φορολόγηση του leasing των αυτοκινήτων. Αυτό προκύπτει από το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, που υπογράφεται από τον...
υπουργό Οικονομικών κ Γ. Παπακωνσταντίνου και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλο, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Επίσης προβλέπεται εισιτήριο 3 ευρώ για τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και σταδιακή αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση αναζητεί πρόσθετους πόρους από περικοπές δαπανών και φόρους συνολικού ύψους 9,775 δισ. ευρώ για την ερχόμενη διετία (2011-2012) στο πλαίσιο των δεσμεύσεων έναντι της τρόικας. Από το ποσό των 9.775 δισ. ευρώ τα 6,350 δισ. ευρώ πρέπει να αντληθούν το 2011 και τα 3,425 δισ. ευρώ το 2012. Για το φλέγον ζήτημα των εσόδων, στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, οι κκ. Παπακωνσταντίνου και Προβόπουλος αναγνωρίζουν ότι ήταν «δύσκολος ο απόλυτος έλεγχος των δαπανών σε κάποιους φορείς του Δημοσίου» και ότι αναμένοντας αυτές τις δυσκολίες, «η εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης έχει προχωρήσει περισσότερο από τον αρχικό προγραμματισμό, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι στόχοι για τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης θα εκπληρωθούν». Η ανάγκη αυστηρής τήρησης του μνημονίου και της στενής παρακολούθησης (μήνα-μήνα) από την τρόικα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στο επικαιροποιημένο μνημόνιο αναφέρεται ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου θα έχει το δικαίωμα βέτο σε αποφάσεις άλλων υπουργών στα θέματα προϋπολογισμού των υπουργείων τους. Ειδικότερα, ενδυναμώνεται η θέση του υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα υπόλοιπα υπουργεία τόσο κατά τη φάση προετοιμασίας όσο και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δίνοντας στον υπουργό Οικονομικών «δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις για δαπάνες και στην εκτέλεσή τους». Νέα μέτρα «ανά πάσα στιγμή» Στο νέο μνημόνιο αναφέρονται ρητά τα μέτρα, οι ενέργειες και οι δράσεις σχετικά με την εξοικονόμηση πόρων, την είσπραξη περισσότερων φόρων, το συνταξιοδοτικό και τα επικουρικά ταμεία, τις παρεμβάσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα εργασιακά δικαιώματα (υπερωρίες, αμοιβές κ.λπ.), τα κλειστά επαγγέλματα και την απελευθέρωση των υπηρεσιών, τις αποκρατικοποιήσεις, τη δημιουργία κεντρικής αρχής προμηθειών του Δημοσίου, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Υγείας και τις πολιτικές στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι «οι επόμενοι μήνες ως το τέλος του 2010 θα καθορίσουν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων» και απέδιδαν ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2011. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού αυτού θα παρουσιαστεί στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτό είναι το καλό σενάριο, διότι όπως σημειώνεται με έμφαση, «ανά πάσα στιγμή, αν η απόδοση απομακρυνθεί από αυτούς τους στόχους, ή τα έσοδα πέσουν κάτω από το προγραμματισμένο, η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να λάβει διορθωτικά μέτρα». Πιθανόν νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις ως τον Ιούνιο του 2011 Η κυβέρνηση δεσμεύεται με το επικαιροποιημένο μνημόνιο για την προώθηση «τυχόν αναγκαίων προσαρμογών των παραμέτρων στις κύριες συντάξεις» ως το τέλος Ιουνίου 2011 και την πλήρη αξιολόγηση των επικουρικών ταμείων και των ταμείων πρόνοιας ως το τέλος Δεκεμβρίου 2011. Συγκεκριμένα, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης όσον αφορά τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία ως το τέλος του Δεκεμβρίου 2010 και όσον αφορά τα μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία συντάξεων μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011. Αυτές οι αξιολογήσεις θα καθορίσουν κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές των παραμέτρων τού συνταξιοδοτικού συστήματος για τη συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ μεταξύ 2009-2060. Οποιεσδήποτε περαιτέρω προσαρμογές, αν χρειαστεί, θα ολοκληρωθούν ως τα τέλη Ιουνίου του 2011 σε διαβούλευση με ειδικούς εμπειρογνώμονες. Αλλαγές σε Εργασιακό και συλλογικές διαπραγματεύσεις Για το Εργασιακό αναφέρεται ότι θα ληφθούν μέτρα για τη μεταρρύθμιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα σημειώνεται ότι οι νομοθετικές αλλαγές του Ιουλίου οι οποίες αλλάζουν τη νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης και το καθεστώς που διέπει τις απολύσεις, οδηγούν «στην αλλαγή του πλαισίου εφαρμογής των κατώτατων μισθών, στη μείωση της αποζημίωσης των υπερωριών, και επιτρέπουν στις συμφωνίες σε επίπεδο επιχειρήσεων να υπερέχουν των άλλων επιπέδων. Παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις στην απασχόληση στο Δημόσιο που μειώνουν τις στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν την προσαρμογή των ικανοτήτων τών επιχειρήσεων και τελικά την τόνωση της απασχόλησης». Προωθείται η λειτουργία των θεσμών συλλογικών διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να οδηγούν σε μισθούς αντίστοιχους με την παραγωγικότητα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται μέσω του μνημονίου ότι θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη μεταρρύθμιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων «συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της αυτόματης επέκτασης των τομεακών συμφωνιών σε εκείνους που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις». Ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για την εισαγωγή συμμετρίας στο σύστημα διαιτησίας ενισχύοντας την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια ενώ οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης θα υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων που με τη σειρά τους υπερισχύουν έναντι των συμβάσεων σε επίπεδο επαγγελματικών ενώσεων. Παράλληλα θα επεκταθεί η δοκιμαστική περίοδος για τους νεοπροσληφθέντες στο ένα έτος και θα ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της επέκτασης της χρήσης συμβάσεων προσωρινής εργασίας και μερικής απασχόλησης.
Read more...

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ...


Από ΤΟ ΒΗΜΑ
Μέτρα που θα αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, των σιδηροδρόμων και ευρύτερα του δημόσιου τομέα περιλαμβάνονται στο «νέο μνημόνιο». Οι σαρωτικές αλλαγές που έρχονται θα αλλάξουν τις συνθήκες και το αντικείμενο της εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στο...
Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, στα επαγγέλματα που απελευθερώνονται το προσεχές φθινόπωρο. Παράλληλα οι πολίτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών των νοσοκομείων, της ΔΕΗ και του ΟΣΕ καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Αναλυτικά το μενού των αλλαγών περιλαμβάνει: Εισιτήριο 3 ευρώ στα νοσοκομεία Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την είσπραξη της συμμετοχής των 3 ευρώ για τις τακτικές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία και την επέκταση της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων (απογευματινή βάρδια) προκειμένου, όπως σημειώνεται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, «να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και να αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων». Ο στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλιζομένων στα εξωτερικά ιατρεία και στις διαγνωστικές υπηρεσίες. Παράλληλα ζητείται από την κυβέρνηση να μειώσει περαιτέρω το κόστος φαρμάκων, με τη χρήση των γενόσημων φαρμάκων, καθώς και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σημειώνεται επίσης ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει τοποθετήσει ελεγκτικές εταιρείες στα κρατικά νοσοκομεία για να βελτιώσουν την οικονομική τους διαχείριση και για να αποκτήσουν τον έλεγχο των δαπανών και των πληρωτέων λογαριασμών. Για τις υπερβάσεις δαπανών και τη σπατάλη στα νοσοκομεία σημειώνεται ότι «υπήρξε κάποια ανεπιθύμητη συσσώρευση πληρωτέων λογαριασμών/ ληξιπρόθεσμων οφειλών στα νοσοκομεία και στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης», ωστόσο αναγνωρίζεται ότι «υπάρχουν μέτρα σε εξέλιξη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικά των κινδύνων για τους στόχους». Μείωση μισθών και προσωπικού στον ΟΣΕ Το σχέδιο περιλαμβάνει το κλείσιμο ζημιογόνων γραμμών, αύξηση των τιμών και μείωση των μισθών και του προσωπικού. Το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του τομέα των σιδηροδρόμων θα συζητηθεί στη Βουλή ως το τέλος Σεπτεμβρίου και, παράλληλα, η κυβέρνηση θα εγκρίνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Η μείωση του κόστους αποβλέπει στη σημαντική μείωση των δημοσιονομικών πιέσεων από τις επιχειρήσεις κάνοντας τον φορέα εκμετάλλευσης των αμαξοστοιχιών κερδοφόρο για το οικονομικό έτος 2011. Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ θα έχουν τη νόμιμη δικαιοδοσία να διαπραγματεύονται νέες συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας και θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις στελέχωσης που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Αύξηση τιμολογίων της ΔΕΗ σταδιακά ως το 2013 Η κυβέρνηση δεσμεύεται βάσει του τροποποιημένου μνημονίου να υιοθετήσει έναν μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτήν τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τα τιμολόγια της ΔΕΗ, « αντανακλούνσταδιακά και το αργότερο ως τον Ιούνιο του 2013τις τιμές χονδρικής της αγοράς,με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές». Πιο απλά η κυβέρνηση καλείται να δρομολογήσει αυξήσεις τιμολογίων του ρεύματος αλλά και να ορίσει τους «ευάλωτους καταναλωτές» και να θεσπίσει ένα μειωμένο τιμολόγιο γι΄ αυτήν την κατηγορία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αναλυτικά της σχέδια για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος προς τρίτους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Παράλληλα θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή μεταβατική και με βάση το κόστος πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τον κυβερνητικό ενεργειακό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20. Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή ώσπου να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευθέρωσης. Επίσης θα υιοθετηθεί σχέδιο ώστε να περάσει η διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε ανεξάρτητο φορέα. Διαφορετικά ο ρόλος αυτός θα δοθεί στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος. Ενιαίο μισθολόγιο και μετατάξεις στο Δημόσιο Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και του χρονοδιαγράμματος, για τη δημιουργία ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών που θα καλύπτει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα. Θα αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα με το οποίο η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα. Ως γενικός κανόνας αναφέρεται ρητά ότι «θα πρέπει να αποφεύγονται αυξήσεις στις αμοιβές των υπαλλήλων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας μετάβασης στο νέο σύστημα». Το υπουργείο Οικονομικών μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τους μισθούς στον δημόσιο τομέα. Το υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύσει μια αναλυτική έκθεση, με τη συνεργασία της Αρχής Ενιαίων Πληρωμών, για τη δομή και το ύψος των αποζημιώσεων, το μέγεθος και τη δυναμική της απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση. Ανοιγμα κλειστών επαγγελμάτων Το φθινόπωρο η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Σε αυτή θα συμπεριλαμβάνονται: * Δικηγόροι: κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής, ουσιαστική απαγόρευση της διαφήμισης, γεωγραφικοί περιορισμοί σχετικά με το πού μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα. * Φαρμακοποιοί: αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με τον αριθμό των φαρμακείων ανά περιοχή και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους. * Συμβολαιογράφοι: αίρονται οι περιορισμοί για την ελάχιστη αμοιβή, τον αριθμό των συμβολαιογράφων, οι γεωγραφικοί περιορισμοί σχετικά με το πού μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν, και καταργείται η ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης. * Για αρχιτέκτονες, μηχανικούς και ορκωτούς λογιστές αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή. Ολόκληρο το κείμενο του νέου μνημονίου στο site του «Βήματος» http://www.tovima.gr Εμφαση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Με σαφήνεια εκφράζεται η ανησυχία των δανειστών μας για την πορεία των εσόδων που κινούνται κάτω του στόχου. Με δεδομένο ότι η Κομισιόν σημειώνει πως «η ύφεση βαθαίνει» ως αντίδοτο στα μειωμένα έσοδα αναφέρεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης. Σημειώνεται ότι «η κυβέρνηση θα αρχίσει άμεσα τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης με την εφαρμογή των συστάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας». Ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα συσταθούν πέντε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας με τους παρακάτω στόχους: 1. Διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής της νέας φορολογικής νομοθεσίας. 2. Συλλογή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. 3. Αναδιοργάνωση της μονάδας φορολογουμένων με μεγάλα εισοδήματα. 4. Ενίσχυση των ελέγχων φυσικών προσώπων με υψηλή περιουσία και υψηλά εισοδήματα. 5. Ενίσχυση των ελέγχων υποβολής στοιχείων και πληρωμών, καθώς και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση θα κάνει πιο εντατική χρήση των αποδείξεων αγορών προϊόντων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και θα συνεχίσει τις διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τον πλούτο και τις καταναλωτικές συνήθειες με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ιδίως των φορολογουμένων με υψηλά εισοδήματα και περιουσίες, ενώ επανεξετάζει τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική δίωξη των παραβατών για φορολογικούς λόγους.
Read more...