Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Αυστηρότερα τα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ

Αυστηρότερα τα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ
Εγκύκλιο με την οποία επαναπροσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3996/2011 «Για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας».

Με την αναπροσαρμογή των εισοδημάτων, τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος γίνονται αυστηρότερα, ενώ για πρώτη φορά στις εισοδηματικές προϋποθέσεις των δικαιούχων τίθεται πέραν του πραγματικού και «το τεκμαρτό εισόδημα», όπως καθώς και «το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας με τις παλαιότερες ρυθμίσεις έπαιρναν ΕΚΑΣ, συνταξιούχοι με εισόδημα από 50.000, έως και 400.000 ευρώ τον χρόνο.

Με τη νέα κλίμακα το ποσό του ΕΚΑΣ κυμαίνεται από 30 έως 230 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, πρέπει να είναι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Ακόμη, το συνολικό καθαρό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα θα πρέπει να μην υπερβαίνει, τα 8.472,09 ευρώ

Από το εισόδημα αυτό, αφαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν, στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, θα πρέπει να μην ξεπερνά τα 9.884,11 ευρώ και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα τα 15.380,90 ευρώ.

Τέλος το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο κατά τον μήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόμου ή - προκειμένου για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι τις 31/12/2011 - το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων (κύριων και επικουρικών) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα εκτός από τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας και παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας. Για τους δικαιούχους που συμπληρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος την 1.1.2011, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου συμπλήρωσαν το 60ο έτος.

Αναλυτικά, τα ποσά τα οποία θα καταβάλλονται με τη νέα κλίμακα είναι τα εξής:

α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ύψους 230,00 ευρώ κατά μήνα.

β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται ως εξής:

Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ επίδομα ύψους, 172,50 ευρώ κατά μήνα. Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ επίδομα 115,00 ευρώ. Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ, επίδομα 57,50 ευρώ

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη δικαιούνται ΕΚΑΣ ίσο με τα 2/3 του πλήρους ποσού.

Χορηγείται επίσης, για πρώτη φορά, ΕΚΑΣ ύψους 30 ευρώ κατά μήνα με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια στους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου των φορέων κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ που διαμένουν μόνιμα στη χώρα και πληρούν το ηλικιακό όριο των 60 ετών και

- Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να κυμαίνεται από 8.472 έως 9.200 ευρώ.

- Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 13.500 ευρώ.

Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών.

Στην περίπτωση συνδικαιούχων σύνταξης θανάτου - δικαιούχων του ΕΚΑΣ, το ποσό του επιδόματος επιμερίζεται στους συνδικαιούχους κατά τα ίδια ποσοστά επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα.

Προβλέπεται επίσης, ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2012 τα ποσά του ΕΚΑΣ μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.
Read more...

Στην «πρέσα» οι τράπεζες

Αποσύρει έξι δισ. ευρώ από τις τράπεζες το Δημόσιο


http://img.protothema.gr/CDA16C4C37EBBC560C42F02D72DBA7F6.jpg
Οι συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, στη συνάντηση που είχαν την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο.

Η κατάσταση της ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς το Δημόσιο αρχίζει να δεσμεύει καταθέσεις του σε διάφορες τράπεζες συνολικού ύψους περίπου έξι δισ. ευρώ.

Το Δημόσιο την Παρασκευή θα πρέπει να έχει διαθέσιμο το ποσό, καθώς είναι προγραμματισμένη η αποπληρωμή ενός ομολόγου που λήγει. Συνολικά, το Δημόσιο έχει κατατεθειμένα στις ελληνικές τράπεζες περίπου 9 δισ. ευρώ. Είναι προφανές ότι η απόσυρση έξι δισ. ευρώ από το σύστημα ασκεί πίεση στις τράπεζες.

Ταυτόχρονα, την Πέμπτη, οι επικεφαλής των επτά μεγαλύτερων τραπεζών (Εθνική, ΑLPHA, Eurobank, Πειραιώς, Εμπορική, Αγροτική και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) θα έχουν τηλεδιάσκεψη με τους υπεύθυνους της Blackrock Solutions, οι οποίοι θα τους ενημερώσουν για τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων που ξεκινούν για την ποιότητα των δανείων που έχουν χορηγήσει και την επάρκεια των προβλέψεων που έχουν λάβει.

Read more...

Εργόσημο και κάρτα εργασίας ενεργοποιεί η κυβέρνηση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

Και επανεξέταση συντάξεων αναπηρίας

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης (Φωτογραφία: ΑΠE )
Αθήνα
Τρία μέτρα - εργαλεία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής και τον περιορισμό των δαπανών των Ταμείων ενεργοποιεί σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόκειται για την εφαρμογή του εργόσημου, που αφορά την περιστασιακή εργασία και αφορά περίπου 250.000 ανθρώπους και την κάρτα εργασίας, που ως στόχο έχει τον έλεγχο του ωραρίου και κάθε εργασιακής μεταβολής.

Το τρίτο μέτρο αφορά το νέο σύστημα εξέτασης των συντάξεων αναπηρίας με τη συγκρότηση νέων επιτροπών στις οποίες θα μετέχουν 1.000 γιατροί όλων των ειδικοτήτων που θα επιλέγονται με κλήρωση και θα είναι αμειβόμενοι.

Τα έσοδα των Ταμείων από την εφαρμογή του εργόσημου υπολογίζονται στα 300 εκατ. ευρώ το χρόνο, ενώ από το «ξεκαθάρισμα» των αναπηρικών το υπουργείο εκτιμά ότι θα εξοικονομηθούν 600 εκατ. ευρώ έως το 2015.

Από 22/8 εφαρμόζεται το εργόσημο

Ειδικότερα, την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά, σύμφωνα με τα όσα έχει ήδη εξαγγείλει ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, η εφαρμογή του «εργόσημου».

Το «εργόσημο», θα αποτελεί στο εξής το μόνο τρόπο καταβολής των αμοιβών για περιστασιακή εργασία και στοχεύει στην ένταξη σε καθεστώς ασφάλισης των οικόσιτων εργαζομένων (καθαρίστριες, κηπουροί) ή εργατών γης, οι οποίοι εργάζονται μέχρι σήμερα ανασφάλιστοι και ο αριθμός τους υπερβαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις 250.000.

Πρόκειται για «κουπόνι», το οποίο ο εργοδότης θα μπορεί να προμηθεύεται από 600 σημεία σε όλη τη χώρα, τράπεζες και ΕΛΤΑ, με το οποίο θα καταβάλει το τίμημα της αμοιβής που έχει συμφωνήσει με τον εργαζόμενο και στη συνέχεια ο εργαζόμενος θα μπορεί να το εξαργυρώνει.

Σε δεύτερο χρόνο, η διανομή του «εργόσημου» θα μπορεί να γίνεται και από τα σούπερ μάρκετ.

Κατά την εξαργύρωση του «εργόσημου», θα παρακρατούνται οι εισφορές για το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ. Το μόνο που απαιτείται είναι ο ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του εργοδότη και του εργαζόμενου.

Από την εφαρμογή του μέτρου το υπουργείο Εργασίας προσδοκά επιπλέον έσοδα για τα Ταμεία, ύψους 300 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Από 1/9 ενεργοποιείται η κάρτα εργασίας

Από 1ης Σεπτεμβρίου εξάλλου, μπαίνει σε εφαρμογή η «κάρτα εργασίας», όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ΣΕΠΕ το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα.

Με την «κάρτα εργασίας», η οποία αντικαθιστά την κάρτα που υποχρεούνται να "χτυπούν" οι εργαζόμενοι κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους, απεικονίζεται ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζομένου.

Η «κάρτα εργασίας» βασίζεται στον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των εργαζομένων, (ΑΜΚΑ), ενώ το «σύστημα», θα είναι διασυνδεμένο με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ και το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι ο ηλεκτρονικός έλεγχος του ωραρίου και κάθε εργασιακής μεταβολής.

Επανεξέταση αναπηρικών συντάξεων από 1/9

Από την 1η Σεπτεμβρίου επίσης, ξεκινά η εφαρμογή του νέου συστήματος εξέτασης των συντάξεων αναπηρίας, με τη συγκρότηση νέων επιτροπών στις οποίες θα μετέχουν 1.000 γιατροί όλων των ειδικοτήτων που θα επιλέγονται με κλήρωση και θα είναι αμειβόμενοι.

Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζει το υπουργείο, θα αποκλειστεί κάθε δυνατότητα συναλλαγής καθώς το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι περισσότερες από 60.000 χορηγούνται σε υγιείς ασφαλισμένους ή σε ασφαλισμένους των οποίων οι παθήσεις δεν δικαιολογούν σύνταξη αναπηρίας.

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας στην Ελλάδα ανέρχονται σε 400.000 και αντιπροσωπεύουν το 14,5%, των συνταξιούχων συνολικά, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κυμαίνεται στο 7%-8%.

Η μέση ηλικία των συνταξιούχων αναπηρίας είναι δέκα χρόνια κάτω από τη μέση ηλικία συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και μπορεί να "κερδηθεί" με πολύ λίγα ένσημα. Το 30% των συντάξεων έχουν δοθεί με λιγότερα από 3.000 ένσημα. Το μέσο καταβαλλόμενο ποσό αναπηρικής σύνταξης είναι 517 ευρώ.

Το νέο καθεστώς θα είναι ενιαίο για όλα τα Ταμεία, ενώ συγκροτείται και Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, το οποίο θα αναλάβει την επανεξέταση των συντάξεων αναπηρίας που δεν είναι οριστικές. Εν συνεχεία και σταδιακά, θα επανεξετασθούν όλες οι συντάξεις.

Το υπουργείο Εργασίας προσδοκά ότι από το «ξεκαθάρισμα» των αναπηρικών θα εξοικονομηθούν 600 εκατ. ευρώ έως το 2015.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ


Read more...

Συμφώνησαν Φινλανδία και Ελλάδα για τις εγγυήσεις του β' πακέτου στήριξης

Χρηματικό ποσό η εγγύηση


Η υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας με τον πρωθυπουργό της χώρας Γιούρκι Κάταϊνεν
Η υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας με τον πρωθυπουργό της χώρας Γιούρκι Κάταϊνεν (Φωτογραφία: Associated Press )
Ελσίνκι, Φινλανδία
Η Φινλανδή υπουργός Οικονομικών Γιούτα Ούρπιλαϊνεν δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα της κατέληξε σε συμφωνία με την Ελλάδα στο ζήτημα των εγγυήσεων που ζητούσε από την Αθήνα προκειμένου να λάβει μέρος στο δεύτερο πακέτο διάσωσης από την ευρωζώνη, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Φινλανδία είχε ξεκαθαρίσει και στη Σύνοδο Κορυφής ότι δεν θα συμμετείχε στο δεύτερο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας χωρίς την εξασφάλιση εγγυήσεων.

Η εγγύηση αφορά τελικά -και παρά τα όσα (ενίοτε μάλιστα ακραία) έχουν ακουστεί- την κατάθεση χρηματικού ποσού από την πλευρά της Ελλάδας.

«Περιττεύει να σημειωθεί ότι το χρηματοδοτικό αυτό σχήμα δεν έχει κανέναν εμπράγματο χαρακτήρα» τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος που επιβεβαιώνει την είδηση και παρέχει διευκρινίσεις για τη συμφωνία.

Το ύψος του ποσού που θα καταθέσει η Ελλάδα ως εγγύηση στην Φινλανδία, βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Ωστόσο, όπως είπε η Φινλανδή υπουργός, το ποσό που θα κατατεθεί θα είναι -μαζί με τους τόκους του- ανάλογο του ποσού της συνεισφοράς της Φινλανδίας στα κεφάλαια που θα λάβει η Ελλάδα από τον EFSF.

Ειδικότερα, η Φινλανδή υπουργός είπε ότι «συμφωνήσαμε με την Ελλάδα για τις εγγυήσεις που ζητούσαμε για τη συμμετοχή μας στο νέο πακέτο βοήθειας».

Η συμφωνία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί και από τις υπόλοιπες χώρες-μέλη του ευρώ, αφορά τραπεζική κατάθεση από πλευράς της Ελλάδας σε λογαριασμό της Φινλανδίας, σύμφωνα με την υπουργό.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα θα καταθέσει εγγύηση σε μορφή μετρητών σε κρατικό λογαριασμό και η Φινλανδία θα επενδύσει τα κεφάλαια σε ομόλογα με αξιολόγηση ΑΑΑ.

Η Φινλανδία θα επιστρέψει στην Ελλάδα την εγγύηση, μαζί με το κέρδος από τις επενδύσεις στις οποίες αξιοποιήθηκαν, από τη στιγμή που θα ξεπληρωθεί το δάνειο στο πλαίσιο του πακέτου βοήθειας.

«Χωρίς τις πρόσθετες εγγυήσεις, η Φινλανδία δεν θα συμμετείχε στο νέο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα», επανέλαβε η κυρία Ούρπιλαϊνεν.

Υπενθυμίζεται, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, ότι η Φινλανδία είχε θέσει το ζήτημα αυτό τόσο στο Eurogroup όσο και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, επικαλούμενη σοβαρούς εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και μια διμερής συμφωνία Ελλάδας-Φινλανδίας γύρω από ένα κατάλληλο χρηματοδοτικό σχήμα συμπεριελήφθη στα συμφραζόμενα της απόφασης της 21ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με φινλανδικές πηγές, η εν λόγω συμφωνία με την Ελλάδα είναι μακροχρόνια αν και δεν αποκαλύφθηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Δεδομένου δε ότι η Φινλανδή υπουργός μιλώντας για τη συμφωνία έκανε σύγκριση με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο β’ πακέτο διάσωσης, εύλογα μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι αφορά περίοδο 15-30 ετών.

Σε ό,τι αφορά δε το πού θα βρει τα χρήματα για αυτή την εγγύηση η Ελλάδα, η κυρία Ούρπιλαϊνεν τόνισε ότι αυτό είναι θέμα της Ελλάδας και έγκειται σε δική της απόφαση αν θα βρει χρήματα αυτά από έσοδα αποκρατικοποιήσεων, είτε από άλλη πηγή.

Η φινλανδική Βουλή θα συζητήσει και θα κληθεί να εγκρίνει τη συμφωνία σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, μετά τις 6 Σεπτεμβρίου, όταν επανέλθει από τη θερινή διακοπή.

Διευκρινίσεις για τη συμφωνία από τον Ευ.Βενιζέλο

Σε διευκρινίσεις για τη συμφωνία με τη Φινλανδία και τη συμμετοχή της στο δεύτερο «πακέτο» ενίσχυσης της Ελλάδας προέβη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα και η Φινλανδία συμφώνησαν, στο πλαίσιο της απόφασης της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 21 Ιουλίου, σε ένα χρηματοδοτικό σχήμα που επιτρέπει στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας να αποφασίσουν τη συμμετοχή της χώρας τους στη νέα δέσμη βοήθειας προς την Ελλάδα, μέσω του EFSF».

»Το χρηματοδοτικό σχήμα που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες θα υποβληθεί προς έγκριση στο Euro Working Group (Eurogroup σε επίπεδο των εκπροσώπων των Υπουργών). Περιττεύει να σημειωθεί ότι το χρηματοδοτικό αυτό σχήμα δεν έχει κανέναν εμπράγματο χαρακτήρα».

Υπενθυμίζεται ότι η Φινλανδία είχε θέσει το ζήτημα αυτό τόσο στο Eurogroup όσο και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, επικαλούμενη σοβαρούς εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και μια διμερής συμφωνία Ελλάδας-Φινλανδίας γύρω από ένα κατάλληλο χρηματοδοτικό σχήμα συμπεριελήφθη στα συμφραζόμενα της απόφασης της 21ης Ιουλίου.

Το χρηματοδοτικό σχήμα διαμορφώθηκε τελικά σε τηλεδιάσκεψη που είχε ο κ. Βενιζέλος με τη Φινλανδή ομόλογό του κ. Jutta Urpilainen τις προηγούμενες μέρες, ενώ συνεχίζεται η νομική και τεχνική επεξεργασία.

Κατά των ευρωομολόγων η Φινλανδία

Επίσης, η Φινλανδή υπουργός φρόντισε να υπενθυμίσει την θέση της χώρας της κατά της έκδοσης ευρωομολόγων και της αύξησης των κεφαλαίων του ευρωμηχανισμού στήριξης EFSF, καθώς και κατά της αύξησης της συνυπευθυνότητας στους κόλπους της ΕΕ.

«Κάθε χώρα είναι και θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για το δικό της χρέος, τόσο σήμερα όσο και αύριο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε παράλληλα πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές αποφάσεις από τη συνάντηση Μέρκελ και Σαρκοζί στο Παρίσι το απόγευμα της Τρίτης.


Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Πυρετώδεις προετοιμασίες εν όψει της άφιξης της τρόικας στην Αθήνα

Τηλεφωνική επικοινωνία Παπανδρέου - Βενιζέλου

Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος
Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Aθήνα
Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης εν όψει της επίσκεψης του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα στις 22 Αυγούστου, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο να ενημερώνεται για το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, του Μνημονίου, του Μεσοπρόθεσμού και την εξέλιξη του προγράμματος συμμετοχής των ιδιωτών στον νέο μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας.

Από νωρίς το πρωί ο κ. Βενιζέλος έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου, αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών, τις δανειακές ανάγκες και τη αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου. Ο υπουργός ενημερώνεται παραλλήλως από υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου αναφορικά με ζητήματα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των ΔΕΚΟ, κ.ά.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε συνεργασία και με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπουλο, με τον οποίον εξέτασαν θέματα σχετικά με το πιστωτικό σύστημα, την εξέλιξη των καταθέσεων, αλλά και την εξέλιξη του προγράμματος συμμετοχής των ιδιωτών στον νέο μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας.

Ο κ. Βενιζέλος είχε λίγο μετά το μεσημέρι 10λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, στον οποίο παρείχε ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση.

Οι συνεργασίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με υπηρεσιακά στελέχη και τους κ.κ. Σαχινίδη και Οικονόμου θα συνεχισθούν και το απόγευμα.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Γαλλογερμανικό διευθυντήριο για το ευρώ, δεν αποκλείουν ευρωομόλογο στο μέλλον

«Ζώνη» μέσα στην Ευρωζώνη


Παρίσι, Γαλλία
Σε δέσμη προτάσεων για την δημοσιονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης συμφώνησαν η Γαλλία και η Γερμανία επισήμανε ο Νικολά Σαρκοζί με τη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Τις προτάσεις τους θα τις παρουσιάσουν την Τετάρτη στον πρόεδρο της ΕΕ, Χέρμαν βαν Ρομπάι.

Οι δύο ηγέτες κατέστησαν ακόμα σαφές ότι προσεγγίζουν το θέμα του ευρωομολόγου όχι απορριπτικά αλλά με μία βήμα προς βήμα διαδικασία.

Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το ευρωομόλογο θα είναι το τέλος και όχι η αρχή μίας διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ηγετών βρέθηκε η ενδυνάμωση της γαλλογερμανικής συνεργασίας.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο Νικολά Σαρκοζί, οι δύο χώρες συμφωνούν με την πρόταση για την θέσπιση ενός οικονομικού συμβουλίου για την Ευρωζώνη με θητεία 2,5 ετών. Πρότειναν για την προεδρία του συμβουλίου τον Χέρμαν βαν Ρομπάι.

Επιπλέον συμφώνησαν στην θέσπιση του χρυσού κανόνα για το χρέος και τα ελλείμματα.

Τέλος, οι δύο χώρες συμφώνησαν στην φορολόγηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Ακόμη, με αφορμή την 50η επέτειο υπογραφής της Συνθήκης των Ηλυσίων, Γαλλία και Γερμανία συμφώνησαν σε σειρά μέτρων για την κοινή


Newsroom ΔΟΛ


Read more...

«Πράσινο φως» για αναδρομικά βουλευτών άναψε το Ελεγκτικό Συνέδριο...Απόφαση, με την οποία δικαιώνονται οι συνταξιούχοι βουλευτές που διεκδικούσαν αναδρομικά τις αυξήσεις στις συντάξεις τους. έλαβε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εφόσον η αποζημίωση των βουλευτών είναι συνδεδεμένη με τις... αποδοχές του Αρείου Πάγου. κατ’ επέκτασιν το ίδιο ισχύει και για τους πρώην βουλευτές. Αυτό σημαίνει πως οι αποδοχές τους προσαρμόζονται.

Μάλιστα, έχουν εκδοθεί ήδη περισσότερες από 30 αποφάσεις και αναμένεται το τελικό "ναι" από το Γενικό Λογιστήριο και τον υπουργό για την εκταμίευση των χρημάτων.

Επί της ουσίας, το θέμα εκεί έχει κολλήσει καθώς ο αρμόδιος υπουργός, εν μέσω αυτής της οικονομικής συγκυρίας, αρνείται να υπογράψει.

Τα αναδρομικά που πήραν πρώην βουλευτές, οι οποίοι είχαν καταθέσει προσφυγή για την πενταετία 2003-2008 ανέρχονται από 130.000 έως 150.000, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν αγγίζουν το ποσό των 170.000 ευρώ. Στο ίδιο καθεστώς ανήκει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος δικαιούται 500.000 ευρώ, όμως μετά από συμβιβασμό που έγινε, μειώθηκαν στις 250.000 ευρώ και κατ’ αναλογίαν όλοι οι δικαστές πήραν αντίστοιχα πόσά σε ομόλογα.

Σύμφωνα με «Παρόν της Κυριακής», ύστερα από προσπάθειες βουλευτών εκδόθηκε απόφαση, βάσει της οποίας προσαρμόζεται η αύξηση της σύνταξης τους με αυτή του προέδρου του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, ούτε αυτή η απόφαση έχει υλοποιηθεί.

Την ίδια ώρα, αρκετοί από τους πρώην βουλευτές έχουν προτείνει να χαριστούν τα αναδρομικά στο κράτος, ωστόσο, η πρόταση τους δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος.
real.grRead more...

Εκπτώσεις για τους προνοητικούς και αυξήσεις για τους «αφηρημένους» στα νέα εισιτήρια του ΟΣΕ

Και διάθεση μέσω διαδικτύου

Από 1η Σεπτεμβρίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα παρέχει μέσα στα τρένα τη δυνατότητα χρήσης ίντερνετ και συνεχές σήμα στα κινητά τηλέφωνα
Από 1η Σεπτεμβρίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα παρέχει μέσα στα τρένα τη δυνατότητα χρήσης ίντερνετ και συνεχές σήμα στα κινητά τηλέφωνα (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η εφαρμογή των νέων εκπτωτικών, τιμολογίων στις γραμμές Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, Λάρισα-Βόλος και Παλαιοφάρσαλα-Καλαμπάκα, ειδικά μέσω του Διαδικτύου.

Επίσης, στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κάθε μήνα, 10.000 θέσεις θα είναι διαθέσιμες έναντι αντίτιμου 9 ευρώ, 15.000 θέσεις έναντι 19 ευρώ και άλλες 15.000 θέσεις έναντι 29 ευρώ.

Δηλαδή, σε σύνολο 210.000 θέσεων σε μηνιαία βάση, οι 45.000 θέσεις θα βγαίνουν σε προσφορά.

Οι τιμές μέσω του Διαδικτύου θα έχουν έκπτωση 10%, ενώ άλλο ένα 20% θα κερδίζει όποιος αγοράζει το εισιτήριο με επιστροφή.

Οι εκπτώσεις αφορούν ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού, όπως άτομα άνω των 65 ετών και νέους έως 26 ετών.

Αντίθετα, όπως αναφέρεται στην Ελευθεροτυπία, ο επιβάτης της τελευταίας στιγμής θα επιβαρυνθεί κατά 25%.

Με τα νέα τιμολόγια, η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με intercity που τώρα στοιχίζει 36,30 ευρώ (β' θέση), θα μειωθεί στα 34,70 ευρώ.

Όμως ο επιβάτης της τελευταίας στιγμής θα πληρώνει 45,40 ευρώ και με την επιστροφή 72,60 ευρώ.

Στο μεταξύ, άμεσα πρόκειται να εφαρμοστεί, για πρώτη φορά στα σιδηροδρομικά χρονικά στη χώρας, πολιτική αποζημίωσης επιβατών, λόγω καθυστερήσεων που ενδεχομένως να υπάρξουν στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής υποδομής, ανάλογη αυτής που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχεται έκπτωση στο επόμενο εισιτήριο για κάθε επιβάτη κατά 25% για μισή ώρα καθυστέρηση, 50% για πάνω από 60 λεπτά, 75% πάνω από 90 λεπτά, ενώ για καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών, θα δίνεται ένα δωρεάν εισιτήριο.

Μάλιστα, από 1η Σεπτεμβρίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα παρέχει μέσα στα τρένα τη δυνατότητα χρήσης ίντερνετ και συνεχές σήμα στα κινητά τηλέφωνα όλων των εταιρειών, ενώ για τους επιβάτες που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών πόρτα-πόρτα, με την επωνυμία «τραίνο-ταξί».

Όπως εξήγησε ο κ. Ζηλιασκόπουλος, ένας επιβάτης ξεκινώντας το ταξίδι του από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη ή Βόλο, θα έχει τη δυνατότητα με ένα ενιαίο μειωμένο εισιτήριο να ζητήσει να τον περιμένει ταξί και να τον μεταφέρει στον τελικό του προορισμό.

Το συνολικό κόστος τρένου και ταξί θα ξεκινά από 69 ευρώ μετ' επιστροφής για όσους διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ


Read more...

Στόχος «αγανακτισμένων» έγιναν το Δεκαπενταύγουστο υπουργός και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Αποδοκιμασίες και προπηλακισμοί

Ο Ανδρέας Λοβέρδος βρέθηκε στην Κυλλήνη
Ο Ανδρέας Λοβέρδος βρέθηκε στην Κυλλήνη (Φωτογραφία: Eurokinissi )
Αθήνα
Φραστική επίθεση δέχθηκαν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Μ.Καρχιμάκης και ο βουλευτής Χρ.Μαγκούφης.

Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, η οποία επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Καρχιμάκης έγινε στόχος αγρότη στο χωριό Μαρωνιά της Σητείας, τόπο καταγωγής του.

Το επεισόδιο έγινε στη διάρκεια του τοπικού πανηγυριού, στο οποίο συμμετείχε και ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Πλακιωτάκης.

O ίδιος ο κ. Καρχιμάκης, μιλώντας στο cretalive επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε διαπληκτισμός, όχι όμως και χειροδικία.

Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε το Σάββατο στην Κυλλήνη, όπου βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Αποδοκιμασίες και για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Μαγκούφη στην Καλαμάτα, στο ετήσιο πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε στο χώρο δημοτικού σχολείου της Αγναντιάς.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Κόβει τις «αχρείαστες» αεροδιακομιδές το ΕΚΑΒ

«Μαχαίρι» παντού...


http://img.protothema.gr/4D1ECF56CFB9B0F51BDEB9ED2BA53755.jpg
«Νυστέρι» στις «αχρείαστες» αεροδιακομιδές επιχειρεί να βάλει το ΕΚΑΒ. Με γνώμονα τις «εκπτώσεις» στο κόστος και όχι στις παρεχόμενες υπηρεσίες οι αρμόδιοι αποδύονται σε μια σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού των κριτηρίων για τις διακομιδές ασθενών. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανή: οι αεροδιακομιδές που έγιναν το 2010 έχουν μειωθεί κατά 12% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια μείωσης.

Το 2010 το ΕΚΑΒ δέχθηκε 2.621 κλήσεις για διακομιδές από τη νησιωτική χώρα, εκ των οποίων έγιναν οι 2.215. Από αυτές, οι 1.473 έγιναν με εναέρια μέσα και οι 742 με πλωτά. Οι άλλες 406 καταγράφονται ως «άκυρες» καθώς οι ασθενείς διακομίστηκαν με άλλο τρόπο, ως επί το πλείστον με τακτικά δρομολόγια προς την Αττική.

Το 2009 είχαν γίνει 2.916 κλήσεις. Οι λεγόμενες «άκυρες» ήταν 403. Οι 2.513 έγιναν με πλωτά μέσα (821) και με αεροσκάφος (1.692).

Εφέτος, μέχρι και τα μέσα Ιουλίου το ΕΚΑΒ έχει δεχθεί 1.507 κλήσεις. Οι 237 ακυρώθηκαν καθώς οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με δική τους ευθύνη, και από τις άλλες οι 783 εξελίχθηκαν σε αεροδιακομιδές και οι 487 σε διακομιδές με πλωτά μέσα.

«Υπάρχει μείωση στις διακομιδές της τάξεως του 12%. Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 2 εκατ. ευρώ» λέει ο κ. Γιάννης Ροτζιώκος, πρόεδρος του ΕΚΑΒ, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν έχει μειωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών μας, έχει μειωθεί η σπατάλη δυνάμεων και χρημάτων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από δύο χρόνια έως και το 30% του συνόλου των αεροδιακομιδών ήταν περιστατικά, που, όταν έφταναν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αττικής ή μεγάλων νησιών, διαπιστωνόταν ότι δεν ήταν αναγκαία η εισαγωγή.

«Πρωτιά» για τις Κυκλάδες

Οι διακομιδές γίνονται είτε από τη βάση της Ελευσίνας είτε της Ρόδου –σε αυτές εφημερεύουν 24 ώρες το 24ωρο περίπου 40 γιατροί του ΕΚΑΒ- με ένα αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα. Ο φορέας που εξασφαλίζει τη μεταφορά των ασθενών είναι η Πολεμική Αεροπορία.

Τα πρωτεία, και με διαφορά, στις διακομιδές (τόσο στις κλήσεις όσο και στις διακομιδές που ολοκληρώνονται) έχουν οι Κυκλάδες. Οι ασθενείς μεταφέρονται είτε στα νοσοκομεία Σύρου και Νάξου είτε στην Αττική. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Επτάνησα.

«Ο αριθμός των κλήσεων και των διακομιδών που γίνονται μαρτυρά και το επίπεδο της υγειονομικής κάλυψης της χώρας. Όπου ο υγειονομικός χάρτης είναι επαρκής, οι διακομιδές μειώνονται. Ο καλύτερος δείκτης ότι υπάρχει επαρκής υγειονομική περίθαλψη στα νησιά είναι οι μηδενικές αεροδιακομιδές» λέει ο κ. Ροτζιώκος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ, το peak των διακομιδών καταγράφεται τους θερινούς μήνες. Γεγονός αναμενόμενο δεδομένου ότι το καλοκαίρι ο πληθυσμός της νησιωτικής χώρας δεκαπλασιάζεται λόγω του τουρισμού. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο του 2010 έγιναν 200 κλήσεις ενώ τον Αύγουστο του ίδιου έτους ο αριθμός των κλήσεων σχεδόν διπλασιάστηκε αγγίζοντας τις 370. Εφέτος, τον Ιούλιο γίνονταν κατά μέσο όρο πέντε διακομιδές ημερησίως.

Καλύτερη διαχείριση περιστατικών


Η πιο σημαντική εξοικονόμηση στις διακομιδές ασθενών δεν αφορά το χρήμα αλλά τον χρόνο. Αυτό τονίζει η υπεύθυνη του Τμήματος Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ, αναισθησιολόγος, κυρία Άννα Μαριόλα. «Αυτό που μετρά στο επείγον περιστατικό της διακομιδής είναι ο χρόνος. Ο σύντομος χρόνος πρόσβασης σε οργανωμένη υγειονομική μονάδα είναι και το βασικό κριτήριο που ορίζουν τα διεθνή πρωτόκολλα.

Η βάση μας είναι η Ελευσίνα. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής, ακόμη κι αν απογειωθεί αμέσως το αεροσκάφος και οι συνθήκες είναι ιδανικές για να παραλάβει και να επιστρέψει, δεν θα βρίσκεται στο μεγαλύτερο νοσοκομείο νωρίτερα από 4 ώρες» εξηγεί η κυρία Μαριόλα. Για παράδειγμα, προσθέτει, το Αγαθονήσι είναι πολύ κοντά στη Σάμο και πολύ μακριά από την Αθήνα. Άρα, όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστεί ο ασθενής, εν προκειμένω στη Σάμο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για την καλύτερη αντιμετώπισή του, ενώ μειώνεται και ο κίνδυνος επιπλοκών. Επίσης, κλήσεις από Αμοργό ή Φολέγανδρο μπαίνουν σε προτεραιότητα διότι τα νησιά αυτά έχουν μόνον αγροτικό γιατρό και συνεπώς μπορούν να προσφέρουν στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς.

«Πλέον συνεργαζόμαστε πιο στενά με τους γιατρούς της περιοχής που ζητούν τη διακομιδή. Τους ζητούμε να εξαντλούν όλες τις δυνατότητες πριν μας καλέσουν, να εξαντλούν όλες τις δυνατότητες του τοπικού υγειονομικού φορέα, αλλά και των πλησιέστερων της περιοχής. Αυτό που τους τονίζουμε, αλλά και στους συγγενείς που πιέζουν τους συναδέλφους, είναι ότι εμείς χειρουργεία στον αέρα δεν κάνουμε!» λέει η υπεύθυνη του Τμήματος Διακομιδών του ΕΚΑΒ.
Read more...

Ο γιατρός, ο κομμωτής, ο αστρολόγος και ο... χορός των εκατομμυρίων

newpost.gr
Ο γιατρός, ο κομμωτής, ο αστρολόγος και ο... χορός των εκατομμυρίων
Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ παρέμεναν αδήλωτα στην Εφορία, μέχρι τα «λαγωνικά» του ΣΔΟΕ να τα εντοπίσουν. Πρόκειται για ένα αθροιστικό πόσο που έκρυβαν διάφοροι επαγγελματίες, από γιατρούς μέχρι αστρολόγους και κομμωτές!


Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», στις δαγκάνες του ΣΔΟΕ έπεσαν έξι μεγαλογιατροί οι οποίοι δήλωσαν σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια, τη στιγμή που είχαν ως κρυφό κομπόδεμα άλλα 11 εκατομμύρια ευρώ…

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σαφώς και περιλαμβάνουν ελέγχους σε επαγγελματικούς κλάδους που έχουν μια προϊστορία στη φοροδιαφυγή ωστόσο σχεδόν κανείς δεν περίμενε πως ένας κομμωτής θα απέκρυπτε εισόδημα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ένας αστρολόγος δε διάβασε καλά το τι μέλλει γενέσθαι στα άστρα, γι’ αυτό και δεν κατάφερε να ξεφύγει όταν οι ελεγκτές τον βρήκαν να έχει εισόδημα 4 εκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο δεν είχε δηλώσει ούτε μισό ευρώ.

Τη λίστα των φοροφυγάδων συμπληρώνει ένα σούπερ μάρκετ το οποίο είχε καταθέσεις 35 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τεχνική εταιρεία δεν κατάφερε να εξηγήσει από προκύπτουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ που εντοπίστηκαν στο λογαριασμό της.

Τέλος, τουριστικό γραφείο εντοπίστηκε να νοικιάζει βίλες σε νησί του Ιονίου μέχρι και 30.000 ευρώ την εβδομάδα, μίσθωμα το οποίο δεν ανέφερε πουθενά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΣΔΟΕ έχει εντοπίσει περίπου 2.000 μεγαλους φοροφυγάδες, οι οποίοι και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη αφού σύμφωνα με τον νέο νόμο από 1η Αυγούστου ισχύει το Αυτόφωρο για χρέη άνω των 5.000 ευρώ.
Read more...

Οι αποφάσεις για την Ελλάδα θα τηρηθούν στο ακέραιο, λένε Γερμανία και ΕΕ

Εφεδρικό σχέδιο για την έκτη δόση

Ο πρωθυπουργός με τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο
Ο πρωθυπουργός με τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο (Φωτογραφία: Eurokinissi )
Aθήνα
Ανησυχία προκαλεί στην κυβέρνηση το ενδεχόμενο αναθεώρησης της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής επί το αυστηρότερο και η σκλήρυνση των όρων στήριξης των υπερχρεωμένων κρατών.

Στελέχη της κυβέρνησης δεν αποκλείουν η διάχυση της κρίσης να οδηγήσει σε σκλήρυνση της στάσης των Ευρωπαίων απέναντι στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό ανησυχούν για τις καθυστερήσεις στην επικύρωση από τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια των αποφάσεων για την ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού αντιμετωπίσεως της κρίσης χρέους και για το σχέδιο για την ανταλλαγή ομολόγων, το οποίο εκτός των περίπλοκων τεχνικών και λογιστικών διαδικασιών είναι εκτεθειμένο σε πολλαπλούς κινδύνους που σχετίζονται με τις ευμετάβλητες συνθήκες στις αγορές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη καθιστούν αδύνατο να απαντηθεί τουλάχιστον την παρούσα στιγμή το ερώτημα εάν η επόμενη δόση θα είναι η πρώτη του νέου δανείου που θα χορηγηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή η έκτη δόση ύψους 5,8 δισ. ευρώ του υφιστάμενου μηχανισμού στηρίξεως.

Πάντως, σύμφωνα με τα «ΝΕΑ» τόσο το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζονται καθησυχαστικοί και δηλώνουν πως οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής θα ισχύσουν στο ακέραιο.

Η ίδια εφημερίδα ζλητησε την άποψη του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε κατά πόσον οι τρέχουσες πολιτικές αντιπαραθέσεις στη χώρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπαναχώρηση από τις αρχικές δεσμεύσεις έναντι της Ευρωζώνης.

Ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε ακόμη αν οι προαναφερόμενες πολιτικές αντιδράσεις αποτελούν διασταλτικά απειλή για τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και αν μπορεί ο ίδιος να δηλώσει με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα έχει εγκαίρως πρόσβαση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Συνεργάτες του κ. Σόιμπλε απάντησαν στην εφημερίδα πως το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι όποιες συζητήσεις διεξάγονται επί του παρόντος στη Γερμανία δεν θα μπορούσαν σε οποιαδήποτε περίπτωση να θέσουν σε κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα και την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του περασμένου μήνα.

Σημειώνεται πως οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής απαιτούν την επικύρωση των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία δεν αναμένεται να είναι σε θέση να νομοθετήσουν πριν από τον Σεπτέμβριο, αφού δηλαδή επιστρέψουν οι βουλευτές από τις θερινές διακοπές.

Ωστόσο, παρά τα όσα έχουν διαδραματιστεί στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, το υπουργείο Οικονομικών της χώρας δεν θεωρεί πως ειδικά στην περίπτωση της Γερμανίας θα ανακύψει κάποιο πρόβλημα από αυτή τη διαδικασία.

«ΤΑ ΝΕΑ» ζήτησαν από την Επιτροπή να σχολιάσει το ζήτημα και η εκπρόσωπος του αρμόδιου επιτρόπου Όλι Ρεν διαβεβαίωσε επίσης πως οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης θα εφαρμοστούν όπως αρχικώς συμφωνήθηκαν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, δεν υπάρχει κίνδυνος να μείνει εκτεθειμένη η Ελλάδα, ακόμη και στην περίπτωση μη έγκαιρης ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στα «ΝΕΑ» η εκπρόσωπος του κ. Ρεν, σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή έχει καταρτίσει εφεδρικό σχέδιο, που προβλέπει τη χρηματοδότηση της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο μέσω του αρχικού μηχανισμού στήριξης των 110 δισ. ευρώ.

«Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπάρξει κενό χρηματοδότησης. Η Ελλάδα θα στηριχτεί από τον υφιστάμενο μηχανισμό», τόνισε.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Τις κοινωνικές συγκρούσεις φοβάται η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Συγκρατημένες οι ελπίδες για το ευρωομόλογο


http://img.protothema.gr/60A4DA96EBB3E98B5B816911AF00FCB9.jpg

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση εισέρχεται η κυβερνητική πορεία από την τρέχουσα εβδομάδα, καθώς αρχίζουν οι προετοιμασίες για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παράλληλα όμως με τη διαχείριση κρίσιμων κοινωνικών μετώπων, όπου η πολιτική της κυβέρνησης αντιμετωπίζει ισχυρές αντιδράσεις. Ο φόβος κυβερνητικών στελεχών έχει να κάνει με τον κίνδυνο να προκύψει ένα σκηνικό χάους στα εγκαίνια της ΔΕΘ, εάν στο μεταξύ δεν επιτευχθεί μία αποτελεσματική λύση σε σειρά προβλημάτων. Στην ατζέντα βρίσκονται θέματα όπως η απελευθέρωση στην αγορά ταξί, που έχει παραπεμφθεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου, η σύγκρουση με την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και η ανοιχτή διαμάχη με την ΑΔΕΔΥ, με αιτία την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και το ενδεχόμενο να επιφέρει αυτό και νέες οριζόντιες μειώσεις στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων.

Η κυβέρνηση ανησυχεί έντονα, καθώς ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου και η παρουσία υπουργών και βουλευτών στην επαρχία, επανέφεραν στο προσκήνιο τα φαινόμενα με τις δημόσιες αποδοκιμασίες από «αγανακτισμένους», ή δήθεν «αγανακτισμένους», πολίτες. Τα διάφορα επεισόδια, που σημειώθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις αναβιώνουν τους φόβους ότι το ερχόμενο φθινόπωρο, αρχής γενομένης από τη ΔΕΘ μπορεί να είναι χειρότερο από την προηγούμενη σεζόν.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσμονή μεν, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις γύρω από το οικονομικό πρόβλημα. Η συνάντηση Μέρκελ – Σαρκοζί δείχνει μεν τη διάθεση να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα η Ευρώπη, ωστόσο η απροθυμία της Γερμανίας για την έκδοση ευρωομολόγου περιορίζει τις προσδοκίες. Ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες τις επαφές του με ευρωπαίους ηγέτες, ελπίζοντας ότι οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν.

Read more...

Νέοι έλεγχοι από την Τρόικα - Επι τάπητος οι αποκρατικοποιήσεις


newpost.gr
Νέοι έλεγχοι από την Τρόικα - Επι τάπητος οι αποκρατικοποιήσεις
Στο μικροσκόπιο του κλιμακίου της Τρόικα που καταφθάνει στην Αθήνα στις 22 Αυγούστου τίθενται οι αποκλίσεις σε έσοδα και δαπάνες, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Κυβερνητικός πυρετός με τα στελέχη των υπουργείων να προγραμματίζουν συναντήσεις εντός των επόμενων ημερών ώστε να συντονιζουν το έργο τους και να συγκεντρώσουν τα απολογιστικά στοιχεία που θα παρουσιάσουν στους εκπροσώπους του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Κομισιόν.


Προετοιμασία θα υπάρξει και για την υποδοχή των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παράσχουν τεχνική βοήθεια στην Κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της τρόικα στην Αθήνα αναμένεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις για τις αποκρατικοποιήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί από ιδιωτικοποιήσεις συνολικά 1,7 δισ. ευρώ, στόχος που αν και ιδιαίτερα φιλόδοξος θα πρέπει να επιτευχθεί, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση, αλλά και καθυστέρηση στην υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου θα δυσχεράνει το κλίμα για την Ελλάδα σε μια περίοδο που αρχίζει στα κοινοβούλια των κρατών - μελών της Ευρωζώνης η συζήτηση για τον δεύτερο μηχανισμό στηρίξεως της χώρα μας.

Τέλος, οι επικεφαλής των κλιμακίων του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και της Κομισιόν θα εξετάσουν την πρόοδο μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και αφορούν στην αγορά εργασίας, στις ΔΕΚΟ, στο ασφαλιστικό, στην αγορά ενέργειας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο φορολογικό μηχανισμό.


Πηγή: Ιn.gr

Read more...

Απότομη προσγείωση για τη γερμανική οικονομία στο β' τρίμηνο του 2011

Σύννεφα πάνω από το Βερολίνο

Προβληματισμένη μοιάζει η καγκελάριος Μέρκελ
Προβληματισμένη μοιάζει η καγκελάριος Μέρκελ (Φωτογραφία: Reuters )
Βερολίνο, Γερμανία
Mε μια δυσάρεστη είδηση στις αποσκευές της φτάνει στο Παρίσι για τη συνάντηση με τον Νικολά Σαρκοζί η Ανγκελα Μέρκελ.

Το ΑΕΠ της Γερμανίας δεν αυξήθηκε παρά μόνο κατά 0,1% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ανακοίνωσε η υπηρεσία στατιστικής Destatis.

Οι οικονομολόγοι του Dow Jones Newswires ανέμεναν ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Εξάλλου η υπηρεσία στατιστικής της Γερμανίας αναθεώρησε προς τα κάτω το νούμερο της ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο, από 1,5% σε 1,3% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis, στη χώρα αυτή, πρωταθλητή των εξαγωγών, το εξωτερικό εμπόριο είχε αρνητική συμβολή στο γερμανικό ΑΕΠ την άνοιξη, δηλαδή οι εισαγωγές υπερέβησαν τις εξαγωγές.

«Η ιδιωτική κατανάλωση , καθώς και οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα προκάλεσαν επίσης ανάσχεση της γερμανικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Destatis.

Παρά την απότομη αυτή οικονομική ανάσχεση, η κατάσταση της πρώτης οικονομίας της Ευρώπης είναι βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010, το γερμανικό ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011 καταγράφει αύξηση κατά 2,8%.

Η καγκελάριος Μέρκελ ελπίζει για το σύνολο του 2011 ανάπτυξη «συγκρίσιμη» με του 2010, που έφθασε το 3,6%.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...