Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ...






fimotro

Read more...

Από 400.000 ευρώ η έκτακτη εισφορά για τα ακίνητα


Από 400.000 ευρώ η έκτακτη εισφορά για τα ακίνητα

Νέα αιφνιδιαστική ανατροπή στα όσα έχει πρόσφατα εξαγγείλει ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αυτήν την φορά σε σχέση με την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα.

Με βάση τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την έκτακτη εισφορά που κατατέθηκε στη Βουλή, διευρύνεται ο κατάλογος των ιδιοκτητών που θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Ειδικότερα, στη νέα κλίμακα, η έκτακτη εισφορά για τα ακίνητα επιβάλλεται από αξία ακίνητης περιουσίας 400.000 ευρώ και πάνω και όχι από 600.000 ευρώ, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Τα κλιμάκια από 4 που ήταν αρχικά (μέχρι 600.000 καμία αλλαγή, από 600.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ συντελεστής 0,2%, από 1 έως 4 εκατ. ευρώ 0,4% και από 4 εκατ. ευρώ και πάνω 0,6%), γίνονται εννιά και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Για φορολογητέα αξία από 400.000 έως 600.000 ευρώ συντελεστής 0,1%

2. Από 600.000 έως 800.000 ευρώ συντελεστής 0,2%

3. Από 800.001 έως 1 εκατ. ευρώ συντελεστής 0,3%

4. για φορολογητέα αξία από 1 εκατ. ευρώ έως 1,3 εκατ. ευρώ συντελεστής 0,4%

5. από 1.300.001 έως 1.600.000 ευρώ συντελεστής 0,5%

6. από 1.600.001 έως 2.000.000 ευρώ συντελεστής 0,6%

7. από 2.000.001 μέχρι 2.500.000 ευρώ συντελεστής 0,7%

8. από 2.500.001 έως 3.000.000 ευρώ συντελεστής 0,8%

9. και τέλος για φορολογητέα αξία από τρία εκατομμύρια και πάνω, συντελεστής 0,9%.


Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται και καταβάλλεται μαζί με το ενιαίο τέλος ακινήτων φυσικών προσώπων του έτους 2009.

Παράλληλα με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι:

· Αναστέλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2010 η εφαρμογή της διάταξης νόμου που προέβλεπε φορολόγηση των κερδών από λαχεία και τυχερά παιχνίδια με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ. Φόρος που τυχόν καταργήθηκε δεν επιστρέφεται.

· Εξαιρούνται από την έκτακτη εισφορά τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής έως τις 30 Απρίλιου 2010.

· Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2010, η ισχύς της περαίωσης.

· Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων, στις εφορίες και τα τελωνεία, χρεών προς το δημόσιο και τρίτους που παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010.

· Συνιστώνται 1.000 θέσεις ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ για την άμεση στελέχωση των νοσοκομείων, προκειμένου να ενισχυθούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας της νέας γρίπης.

Οι επιχειρήσεις

Στην κλίμακα υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς για τις επιχειρήσεις δεν υπάρχουν αλλαγές. Προβλέπεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή στα καθαρά κέρδη, πάνω από 5 εκατ. ευρώ που υπολογίζεται ως εξής:

1. Για συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη από 5 έως 10 εκατ. ευρώ συντελεστής 5%

2. από 10 έως 25 εκατ. ευρώ συντελστής 7%

3. από 25 εκατ. ευρώ και πάνω συντελεστής 10%.

Για τις επιχειρήσεις που δημοσίευσηαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδημα και υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στη νέα επιχείρηση που προήλθε από τη μετατροπή ή συγχώνευση. Αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά καθαρού εισοδήματος, ή καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά ούτε επιστρέφεται εισφορά που τυχόν καταβλήθηκε.

Η έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται καταβάλλεται σε 12 μηνιαίες ίσες δόσεις κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είν αι χαμηλότερη των 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης χορηγείται έκπτωση 3%.

Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται δεν αφαιρείται για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος αλλά επιστρέφεται κατά το μέρος που αποδεδειγμένα το εισόδημα ή τα κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε , αποτέλεσε και εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
protothema.gr

Read more...

Παραδόθηκε το πόρισμα για την Παιδεία

Τα πορίσματα του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, παρέδωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητής Πανεπιστημίου Γιώργος Μπαμπινιώτης, σε ειδική τελετή στην υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.

Σύμφωνα με το 25σέλιδο πόρισμα προτείνονται: διετές υποχρεωτικό νηπιαγωγείο, αλλαγές των σχολικών βιβλίων με χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, λιγότερα μαθήματα, αλλαγή του τρόπου εξέτασης, ολοήμερο σχολείο μέχρι και το λύκειο, πιστοποίηση των ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια: θεσπίζεται ειδικός κρατικός φορέας εξετάσεων στον οποίο θα προσφεύγει ο τελειόφοιτος λυκείου περισσότερο από μία φορές και θα εισάγεται στις σχολές με βάση την επίδοσή του στις εξετάσεις αυτές και το βαθμό του εθνικού απολυτηρίου.

Για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου θα συνυπολογίζεται η προφορική και γραπτή εξέταση των μαθητών στις τρεις τελευταίες τάξεις του λυκείου.

Επίσης, προτείνονται ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ανάπτυξη βιβλιοθηκών.

Η υπουργός Παιδείας δήλωσε αμέσως μετά την παραλαβή του πορίσματος ότι οι προτάσεις είναι ένα σημαντικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το υπουργείο, τόνισε ιδιαίτερα ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο και όσον αφορά το πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων δεν έδωσε μεν χρονοδιάγραμμα, τόνισε όμως ότι δεν θα αιφνιδιαστούν οι μαθητές.

Ανακοίνωσε ακόμη, ότι θα συγκροτηθεί το νέο συμβούλιο με νέα δομή και πρόσωπα τα οποία θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής διαβούλευσης.

Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, τόνισε ιδιαίτερα ότι μπορεί να ξεκινήσει από τώρα η μελέτη αρκετών ζητημάτων όπως για παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει η σύνταξη των νέων αναλυτικών προγραμμάτων.

Το κυριότερο μήνυμα από τις δεκαέξι πολύωρες συνεδριάσεις του Συμβουλίου τόνισε ο κ. Μπαμπινιώτης, είναι να ανεβάσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης και αυτό επιτυγχάνεται με την πλήρη ανασύνθεση των αναλυτικών προγραμμάτων, αναδιάρθρωση της ύλης κλπ.

Ο τελικός στόχος είναι να αγαπήσει ο μαθητής το σχολείο. Το δε λύκειο να επανακτήσει το χαρακτήρα του αποδεσμευμένο από τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Από την υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, ζητήθηκε να διευκρινίσει το επίπεδο συνεργασίας που έχει με τον υφυπουργό Γιάννη Πανάρετο, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου.

Η υπουργός απάντησε ότι είναι εξαιρετική η συνεργασία τους, υπάρχει ενιαία γραμμή και σε κάθε υπουργείο τη γραμμή αυτή τη δίδει ο υπουργός σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό.
nooz.gr

Read more...

"Συμμετοχή για να βγει η χώρα από την εντατική"

Χρονιά για την εμπέδωση ριζικών αλλαγών χαρακτήρισε το 2010, ο πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα καλέσει σε εθνικό διάλογο τους κοινωνικούς εταίρους για τις τομές που πρέπει να γίνουν σε φορολογικό, ασφαλιστικό και πολιτικό σύστημα, λειτουργία του κράτους, υγεία και παιδεία.

Επεσήμανε, ότι μετά την εκλογή της ηγεσίας στη ΝΔ, θα ζητήσει συνάντηση όλων των πολιτικών αρχηγών, υπό την προεδρία του Κ. Παπούλια, για τη διαφθορά και την ανομία.

"Αναλάβαμε την ευθύνη και δεν ψάχνουμε άλλοθι στις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης", είπε χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός, επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός του 2010 είναι μόνο ένα πρώτο βήμα για το νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών. Σημείωσε ότι η διεθνής κρίση απλά επιδείνωσε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικά

"Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων για να βγει το συντομότερο η χώρα από την εντατική", σημείωσε ο πρωθυπουργός σε δήλωση του μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Ο Γ. Παπανδρέου είπε ότι η κυβέρνηση βάζει στο επίκεντρο της πολιτικής της τον άνθρωπο, ενώ υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται βρίσκονται σε συνάφεια με τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι με τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της, "στηρίζει τους ασθενέστερους με την ανάπτυξη, με την επένδυση σε νέους τομείς" και γίνεται το "πρώτο βήμα για να κλείσει ο κύκλος της ανασφάλειας".

"Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα", τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι "κάνουμε τις ρήξεις με τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν".

"Ο σημερινός προϋπολογισμός είναι ένα πρώτο βήμα", υπογράμμισε ο Γ. Παπανδρέου, συμπληρώνοντας ότι "ξεκινάμε το νοικοκύρεμα για τα δημόσια οικονομικά: Να ξέρει ο πολίτης ότι φορολογείται δίκαια, που πάνε τα λεφτά του, ότι κανένας δεν θα μείνει στο περιθώριο και όλοι θα έχουν πρόσβαση σε καλύτερη υγεία, παιδεία, πρόνοια και περιβάλλον".

"Δεν μας φταίει καμία διεθνής κρίση", υποστήριξε ο κ. Παπανδρέου. "Όσο δεν κάνουμε τις ρήξεις με τα μεγάλα προβλήματα, τόσο θα μας οδηγούν σε νέες κρίσεις. Όσο δεν έχουμε το θάρρος να αλλάξουμε, τόσο δεν θα παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικές, τόσο η οικονομία θα παραμένει στάσιμη", τόνισε και πρόσθεσε: "Όσο δεν χτυπάμε τα προβλήματα στη ρίζα τους, τόσο θα καλείται η οικογένεια να πληρώνει τα σπασμένα άλλων".

Εθνικός διάλογος και συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αρχίζει άμεσα ο "εθνικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για να αποφασίσουμε μαζί τις μεγάλες τομές", ενώ γνωστοποίησε ότι αμέσως μετά την εκλογή αρχηγού στη ΝΔ, θα ζητήσει συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας,για να αντιμετωπιστεί από κοινού το πρόβλημα της διαφθοράς.

"Το σχέδιό μας είναι συνολικό και είμαστε στα πρώτα βήματα. Θα δώσουμε λύσεις που ανοίγουν νέες δυνατότητες στη χώρα μας και στους πολίτες", τόνισε, σημειώνοντας ότι "θα προχωρήσουμε σε ανατροπές, ακόμα κι αν θίγουν μικροσυμφέροντα και βολεμένες καταστάσεις, γιατί έχουμε εντολή".

Ο πρωθυπουργός κατέληξε στην ομιλία του με τη φράση: "Μπορούμε και θα πετύχουμε".
nooz.gr

Read more...

Τη Δευτέρα ο διάλογος για το ασφαλιστικό

"Τη Δευτέρα αρχίζει ο διάλογος (σσ. για το ασφαλιστικό) και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα προχωρήσει, θα είναι γόνιμος και θα καταλήξουμε" δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, εξερχόμενος από τον χώρο που πραγματοποιείται το 29ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ο.Τ.Ο.Ε.
.nooz.gr

Read more...

Διευκρινίσεις υπ. Περιβάλλοντος για τα Δάση

"Δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν, ούτε αμνηστεύεται καμία παρανομία" αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος σε διευκρινιστική ανακοίνωσή του για το νομοσχέδιο για τα καμμένα στην Αττική. Σε ό,τι αφορά στο μέλλον, προσθέτει, αποτρέπονται δραστικά οι παρανομίες σε δάση και δασικές εκτάσεις της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με τον Νόμο 3208/2003, δεν σταμάτησε η έκδοση πρωτοκόλλων και η εκδίκαση μέχρι τελεσιδικίας τους, αλλά δεν καταβάλλονταν τα αναλογούντα πρόστιμα. "Τα πρωτόκολλα, από την εφαρμογή του Ν.3208/2003 μέχρι σήμερα, είναι καταγεγραμμένα στις δασικές υπηρεσίες, δεν αμνηστεύεται η παρανομία και η είσπραξη των προστίμων θα γίνει αμέσως «μετά την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών".

Από την θέση σε ισχύ ως νόμου, του Σχεδίου Νόμου « Για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής και λοιπές διατάξεις», με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του Ν. 3208/2003, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρωτόκολλα βεβαιώνονται και αποστέλλονται προς είσπραξη άμεσα. Η διάταξη αφορά το σύνολο της χώρας και όχι μόνο τις καμένες εκτάσεις του Νομού Αττικής για αυτό και συμπεριλαμβάνει το Κεφάλαιο Β «Λοιπές Διατάξεις» δηλαδή τις διατάξεις που αφορούν σε ολόκληρη τη χώρα.
nooz.gr


Read more...

Κόντρα στη Βουλή για τη μοριοδότηση στα stage

«Η κατά 50% προσαύξηση της μοριοδότησης των εργαζομένων στα προγράμματα stage ήταν αντισυνταγματική και το Συμβούλιο της Επικρατείας θα έβγαζε σχετική απόφαση σε περίπτωση προσφυγής. Ήταν δυνατόν να περιμένουμε να βγει μια βεβαία απόφαση για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα;», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος πρόχώρησε σε αυτή τη δήλωση προκειμένου να αποκρούσει τις επιθέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης - σφοδρές, όχι τόσο ως προς το πρόσωπό του, όσο ως προς την κυβέρνηση συνολικότερα - για την απόφαση στέρησης των απασχολούμενων στα stage, του δικαιώματος μοριοδότησης της εργασιακής τους εμπειρίας, για την πρόσληψή τους στο Δημόσιο.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Γ. Γιακουμάτος, Αθ. Γιαννόπουλος, Θ. Καράογλου, Αρ. Ντινόπουλος, Ελ. Αυγενάκης, Αθ. Μπούρας και Ελ. Βόζεμπεργκ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Π. Παναγιωτόπουλο, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «κοινωνική αναλγησία», «κομματικό ρεβανσισμό» και «αθέτηση των προεκλογικών της υποσχέσεων για προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας», υπογραμμίζοντας πως «η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε το δικαίωμα σε εργαζόμενους στα stage να εργαστούν στο Δημόσιο με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ήταν η κυβέρνηση Σημίτη, με σύμφωνη υπογραφή του Γ. Παπανδρέου».

«Εσείς το κάνατε δύο φορές. Από πλευράς μας, υπήρξε όντως ένα μπαράζ διορισμών προεκλογικά. Όποιος έφταιξε να πάει στον εισαγγελέα. Όχι, ωστόσο, να διασύρονται οι εργαζόμενοι και μια ολόκληρη παράταξη. Είπατε να ελεγχθούμε. Ναι, τολμήστε το. Όμως, ολόκληρος ο πολιτικός ρεβανσισμός στις πλάτες αυτών των ανθρώπων;», σχολίασε ο Γ. Γιακουμάτος.

«Συμφωνούμε με την κατάργηση των προγραμμάτων στο Δημόσιο, από δω και πέρα. Δεν μπορείτε όμως να καταργήσετε την μοριοδότηση. Δεν μπορείτε να μην μετατρέψετε σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, τις συμβάσεις πολλών απ’ αυτά τα παιδιά που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες», ανέφερε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε: «Η μοριοδότηση δεν είναι κομματική ενίσχυση, αλλά δικαία διαδικασία αναγνώρισης της κτηθείσας εργασιακής εμπειρίας».

«Μην συνδέσετε την προσωπική σας διαδρομή μ’ αυτή την αθλιότητα», συνέχισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. «Η σκληρή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Θ. Πάγκαλο σας παρέσυρε. Η κυβέρνηση κάνει τυφλή επίδειξη δύναμης στις αδύναμες πλάτες δεκάδων χιλιάδων παιδιών σε ολόκληρη τη χώρα, όταν επί δεκαετίες, το ΠΑΣΟΚ είχε μετατρέψει τον δημόσιο τομέα σε μια τεράστια χοάνη ικανοποίησης αιτημάτων των κάθε λογής πρασίνων κλαδικών».

Για λογαριασμό του ΛΑΟΣ, ο Αστ. Ροντούλης ζήτησε εξάμηνη παράταση των συμβάσεων για την οικονομική εξομάλυνση των απασχολουμένων, όπως επίσης και εισαγγελική δίωξη για όσους «έβαλαν τις παράνομες υπογραφές». Ο Θ. Παφίλης (ΚΚΕ) δεν διέκρινε κομματικό ρεβανσισμό εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά εφαρμογή των επιταγών της ΕΕ για γενίκευση της μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (εφόσον τα stage θα συνεχιστούν εκεί), καθώς και εκμετάλλευση της αγωνίας των ενδιαφερόμενων εκ μέρους της ΝΔ. Αντίστοιχα, ο Μ. Κριτσωτάκης (ΣΥΡΙΖΑ), χαρακτήρισε τη ρύθμιση του ΠΑΣΟΚ, «δώρο στην εργοδοσία - σκληρό νεοφιλελευθερισμό με θύματα της δυνάμεις της εργασίας».

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Ανδρέας Λοβέρδος, παρατήρησε πως η προτεινόμενη, εκ μέρους της Αριστεράς, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, αποτελεί «ενδιαφέρουσα άποψη, που δεν οδηγεί, ωστόσο, πουθενά».

«Δεν οδηγεί πουθενά να απαγορεύσεις σε ένα κέντρο διασκέδασης να δουλεύει μεσημέρι το Παρασκευοσαββατοκύριακο και να προσλάβει εργαζόμενους για τις ημέρες αυτές. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει στην πράξη καταστρατήγηση της νομοθεσίας, που διέπει τις μορφές ελαστικής απασχόλησης. Και όντως υπάρχει πρόβλημα εδώ. Γι’ αυτό μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, θα έχουμε έτοιμο ένα σύστημα νέων εγγυήσεων για όλες τις μορφές ελαστικής απασχόλησης κι από το νέο έτος θα ετοιμάσουμε τις ρυθμίσεις για την επανασύσταση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Η κατάργηση των μορφών ελαστικής απασχόλησης, όμως, είναι αδύνατη και δεν μας εκφράζει, γιατί υπάρχουν ανάγκες».

Όσον αφορά τους πρώην εργαζομένους στα stage, αυτοί έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μια θέση στις νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που θα συνάψει το Δημόσιο, ακριβώς για να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, που κάλυπταν εν μέρει, οι ίδιοι στο παρελθόν.

«Η νομοθετική πρωτοβουλία Ραγκούση, που σχετίζεται με το θέμα μας, κάνει αναφορά σ’ αυτούς που έχουν μια εμπειρία, είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Για έναν stagiaire, που είναι μέσα στη διάρκεια της μαθητείας του, δεν χάνεται το πλεονέκτημά του, έναντι αυτού που είναι άνεργος», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.
nooz.gr

Read more...

Πεταλωτής: Δεν υπήρχε αναδίπλωση για τους μισθούς

"Δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει κάποια αναδίπλωση. Δεν μιλήσαμε για "πάγωμα" μισθών. Εμείς, με το σχέδιο του προϋπολογισμού, ορίζουμε τα όρια άσκησης της εισοδηματικής πολιτικής και μετά και από διευκρινιστική δήλωση του υπουργείου Οικονομικών ορίστηκε ότι εισοδηματική πολιτική του Δημοσίου για το 2010 είναι αύξηση 1,5% για υπαλλήλους με βασικό μισθό 2.000 ευρώ".

Αυτό τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής, ερωτηθείς εάν υπήρξε “αναδίπλωση” της κυβέρνησης σχετικά με το “πάγωμα” των μισθών. Ο Γ. Πεταλωτής επισήμανε ότι στο υπουργικό συμβούλιο συζητήθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού, “υπήρχε ανάγκη διευκρίνισης,η οποία έγινε”.

Συμπλήρωσε δε ότι δεν υπάρχει θέμα “ανεπάρκειας ενημέρωσης”, ότι η κυβέρνηση συζητάει και όπου υπάρχει ανάγκη διευκρίνισης και υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σύγχυση, γίνεται και η ανάλογη διευκρίνιση. “Η διευκρίνιση έγινε γιατί διαπιστώθηκε η ανάγκη να μην υπάρξει σύγχυση και να διευκρινιστεί το θέμα της εισοδηματικής πολιτικής”, τόνισε.

Επιπλέον,ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι η λέξη “πάγωμα” δεν εκφράζει την αντίληψη της κυβέρνησης. “Υπάρχει εισοδηματική πολιτική, υπάρχουν όρια που μπαίνουν σε αυτή, το να απομονώνεται μια λέξη, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν κυρίως αναπτυξιακό χαρακτήρα, και να παίρνει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα,αδικεί την πολιτική της κυβέρνησης”, δήλωσε.

Ερωτηθείς γιατί η διευκρίνιση έγινε μετά την τοποθέτηση του Γραμματέα της ΚΟ και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Χρ. Παπουτσή,στη Βουλή,ο κ. Πεταλωτής είπε ότι “ο κ. Παπουτσής επισήμανε την ανάγκη της διευκρίνισης με την ομιλία του στη Βουλή και η διευκρίνιση αυτή έγινε”. “Κανένα θέμα δεν υπάρχει με τον κ. Παπουτσή”, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς εάν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έπραξε καλώς ανεβάζοντας τους τόνους.

Απαντώντας στο εάν η κυβέρνηση έλαβε κάποια “μηνύματα” από την κοινοβουλευτική ομάδα για “αντιδράσεις” μεταξύ των βουλευτών, ο κ. Πεταλωτής ανέφερε ότι “η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποτελείται από βουλευτές που παρακολουθούν τις διαδικασίες, συμμετέχουν στην διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής και δεν έχει καμία σχέση με τη διευκρίνιση που έγινε”. “Δεν υπάρχει καμία διάσταση ανάμεσα σε βουλευτές και κυβέρνηση”, πρόσθεσε ο κ. Πεταλωτής.

Επιπλέον,κληθείς να σχολιάσει την “κριτική” που δέχτηκε η υπουργός Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη για το νομοσχέδιό της,στο σχετικό ΚΤΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε, μεταξύ άλλων, ότι “οι Κοινοβουλευτικοί Τομείς Εργασίας εργάζονται,συμμετέχουν στη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα όταν εκφράζονται απόψεις μέσα σε ένα ΚΤΕ”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ακόμα ότι και για τους μισθούς πάνω από 2.000 ευρώ υπάρχει η διαδικασία της “ωρίμανσης”, της αύξησής τους κατά περίπου 2% και πρόσθεσε ότι αριθμός των υπαλλήλων που υπολογίζεται ότι δεν θα πάρουν αύξηση ανέρχεται περίπου στους 40.000.

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση επιδιώκει μια ανάλογη πολιτική και στον ιδιωτικό τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση μεριμνά και για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και πως η μεθοδολογία θα εξειδικευτεί στο μέλλον.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η κυβέρνηση θα πάρει κάποια διαρθρωτικά μέτρα, όπως ζητούν οι Βρυξέλλες, για τον περιορισμό των ελλειμμάτων, ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι και μέσα από τον προϋπολογισμό υπάρχουν μέτρα που στοχεύουν στην περικοπή της “τεράστιας” σπατάλης του ελληνικού δημοσίου, στην είσπραξη φόρων που δεν έχουν εισπραχθεί εδώ και πολλά χρόνια και προβλέπεται και σειρά μέτρων,“ώστε να προλάβουμε αυτόν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, ώστε να περισώσουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη στιγμή”.

“Για αυτό ακριβώς υπάρχει και η μείωση του ελλείμματος μέσα από τον προϋπολογισμό κατά 3,6 μονάδες, που σημαίνει ότι γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά προκειμένου να περισώσουμε και την αξιοπιστία μας στην ΕΕ. Και τον έλληνα πολίτη,καθώς επίσης και τα οικονομικά μας”.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη της τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για διαρθρωτικές αλλαγές, με αφορμή και την έναρξη του διαλόγου για το ασφαλιστικό που ξεκινά τη Δευτέρα,ο Γ. Πεταλωτής χαρακτήρισε το ασφαλιστικό ως “πολύ μεγάλο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης που δεν έχει κλείσει και γίνεται οξύτερο”. "Θα ληφθούν όλες οι γνώμες μέσα από δημόσια διαβούλευση ώστε να υπάρξει ένα βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα”, πρόσθεσε.

“Ξεκινώντας ο διάλογος θα τεθούν και οι όροι του”, είπε ο κ. Πεταλωτής, ερωτηθείς εάν υπάρχει ατζέντα για τον διάλογο.Πρόσθεσε ακόμα ότι η κυβέρνηση, πέρα από το διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι ανοικτή και μέσα από τη δημόσια διαβούλευση.
nooz.gr


Read more...

Δέσμευση Ραγκούση για εργαζόμενους της Ολυμπιακής

Στην αξιοποίηση των περίπου τριών χιλιάδων εργαζόμενων της Ολυμπιακής, που δε συνέχισαν στη νέα εταιρεία και το κράτος έχει αναλάβει τη δέσμευση να τους τοποθετήσει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα προχωρήσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση.

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, είναι παράλογο ένα τόσο παραγωγικό δυναμικό να μην αξιοποιείται, ενώ θέλει να εργαστεί και την ίδια ώρα να γίνονται προσλήψεις συμβασιούχων ή και με συμβάσεις έργου από δήμους, ΔΕΚΟ και δημόσιο.

Οι εργαζόμενοι αυτοί όπως είπε πληρώνονται από το δημόσιο είτε για να κάθονται, είτε για να βγουν πρόωρα στη σύνταξη. Πρόσθεσε δε ότι θα δώσει και άλλο χρονικό περιθώριο στους δήμους για να καλύψουν κενές θέσεις τους από αυτούς τους εργαζόμενους, πολλοί από τους οποίους έχουν και την εξειδίκευση, αλλά και την ηλικία για να προσφέρουν.

Μάλιστα είπε ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και δεκαπέντε δικηγόροι οι οποίοι θα αξιοποιηθούν το πιθανότερο στο ΑΣΕΠ.

Επίσης, ο κ. Ραγκούσης για το πάγωμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο για το 2010, διευκρίνισε ότι αυτό θα ισχύσει και στις ΔΕΚΟ και στους ΟΤΑ, ενώ επανέλαβε ότι στη συνέχει για πέντε δημοσίους υπαλλήλους που θα φεύγουν θα προσλαμβάνεται ένας και πως ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι ο εξορθολογισμός του προσωπικού και ο περιορισμός της σπατάλης.

Ο κ. Ραγκούσης ανέφερε επίσης, ότι είναι λάθος να συγχέεται η ψήφος των αποδήμων με το δικαίωμα της ψήφου των μεταναστών. Τόνισε δε ότι για τους απόδημους απαιτείται η έγκριση των 2/3 της Βουλής και επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν θα εμπαίξει τους απόδημους όπως η προηγούμενη, φέρνοντας ένα νομοσχέδιο και γνωρίζοντας ότι αυτό θα καταψηφιστεί από όλη την αντιπολίτευση.

Όπως εξήγησε η κυβέρνηση πρώτα θα κοιτάξει να συμφωνήσει με όλα τα κόμματα και μετά θα φέρει ένα νομοσχέδιο που θα τακτοποιεί το θέμα της ψήφου των αποδήμων.

Όσον αφορά το θέμα του δικαιώματος της ψήφου των μεταναστών είπε ότι αυτό θα προχωρήσει κανονικά από τις νομαρχιακές εκλογές του 2010, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά η κυβέρνηση καθώς δεν υπάρχει κανένα κώλυμα.
nooz.gr/

Read more...

Ο Γ. Παπανδρέου θα προεδρεύσει του Συμβουλίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς

Ο πρωθυπουργός, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργος Α. Παπανδρέου, θα προεδρεύσει στο Συμβούλιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 22 έως 24 Νοεμβρίου, στο Σάντο Ντομίνγκο (Δομινικανή Δημοκρατία).

Το θέμα του Συμβουλίου είναι: «Σε κρίσιμη καμπή για ένα βιώσιμο μέλλον: Οι προτάσεις των Σοσιαλδημοκρατών ».
nooz.gr


Read more...

ΛΙΑΠΗΣ : Η ΝΤΟΡΑ ΕΒΛΑΨΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ...


H συνέντευξη βόμβα στον Κόσμο του Επενδυτή για την οποία σας είχαμε προϊδεάσει. Ο Μιχάλης Λιάπης τα ρίχνει πολύ άσχημα στη Ντόρα Μπακογιάννη. Την κατηγορεί ότι έβλαψε την παράταξη. Για τον Σαμαρά δεν λέει το παραμικρό. Προς... όφελος του Μεσσήνιου πολιτικού αυτό. Όποιον πιάσει στο στόμα του ο Λιάπης την έχει βαμμένη.

fimotro

Read more...

ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΙ 4,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ


Πρόσθετα έσοδα ύψους 4,5 δισ. ευρώ που θα προέλθουν από την αύξηση της φορολογίας κατά 3,7 δισ. ευρώ και το «κυνήγι» κατά της φοροδιαφυγής προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2010 που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Στο τελικό σχέδιο, το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν των αυστηρών συστάσεων των Βρυξελλών, προβλέπονται πρόσθετες... περικοπές δαπανών για μισθούς, κατανάλωση και επιχορηγήσεις του Δημοσίου της τάξεως των 600-700 εκατ. ευρώ. Από τον ανωτέρω κανόνα εξαιρούνται οι δαπάνες για Παιδεία και Υγεία, όπου έχει γίνει εξορθολογισμός τους, και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2010), οι οποίες αυξάνονται κατά 800 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2009, δηλαδή περίπου κατά 8,4%.
Το 2009 οι δαπάνες του ΠΔΕ προβλέπεται να«κλείσουν» στα 9.500 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ για το 2010 το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αναφέρει ότι θα φθάσουν στις 10.300 εκατ. ευρώ. Με το ΠΔΕ για το 2010 θα δοθεί έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προβλεπόμενες για το 2010 δαπάνες (10.300 εκατ. ευρώ) πιθανόν να αυξηθούν κατά τη διάρκεια του επομένου έτους, όπως έγινε δύο φορές και για το ΠΔΕ του 2009. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Οκτώβριος 2009), οι πληρωμές του ΠΔΕ τρέχοντος έτους έφθασαν τα 8.739 εκατ. ευρώ (87,2%) και ενώ θα απαιτηθούν κατά πάσα πιθανότητα πρόσθετοι πόροι, αφού πρέπει να «κλείσει» το Γ΄ ΚΠΣ. Από τα 8.739 εκατ. ευρώ των πληρωμών ως το τέλος του Οκτωβρίου, τα 6.170 εκατ. ευρώ αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα 2.118 εκατ. ευρώ το εθνικό σκέλος. «Μυστική αλληλογραφία» φαίνεται ότι υπήρχε μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Εurostat). Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία που αναφέρονταν στη «μυστική αλληλογραφία» ήταν σε αντίφαση με τα στοιχεία που διαβιβάζονταν στη Εurostat μέσω της επίσημης αλληλογραφίας.
Ούτως ή άλλως, το εξαμελές κλιμάκιο της Εurostat που βρισκόταν στην Αθήνα για ελέγχους σχετικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα στο υπουργείο Οικονομικών και φυσικά στη διοίκηση της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι πριν από το τέλος του 2009 ένα νέο κλιμάκιο της Εurostat θα έρθει και πάλι στην Αθήνα, προκειμένου να ελέγξει τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην ευρωπαϊκή υπηρεσία για τους δήμους.
fimotro


Read more...

ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ!...


Ρεπορτάζ : Έλενα Λάσκαρη
(από ΤΑ ΝΕΑ)

Φορο-έγκλημα στο... Κολωνάκι ανακάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, με γιατρούς που διατηρούν τα ιατρεία τους σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της χώρας να δηλώνουν στην Εφορία εισοδήματα φτώχειας. Από τους 151 γιατρούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κολωνακίου, ένας στους πέντε δήλωσε στην Εφορία καθαρά ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των...
10.000 ευρώ, άλλοι τόσοι δεν ξεπέρασαν τα 20.000 ευρώ και μόλις 11 γιατροί δήλωσαν καθαρό εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Τρεις γιατροί μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, δήλωσαν στην Εφορία καθαρό ετήσιο εισόδημα από 300 έως 1.002 ευρώ!
«Αν πιστέψει κανείς τα στοιχεία με τα μηνιαία καθαρά εισοδήματα της μεγάλης πλειονότητας των γιατρών στο Κολωνάκι, είναι κοντά στον κατώτερο μισθό. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και σε αυτό που θα περίμενε κάποιος», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών δίνοντας το σήμα για το πρώτο κύμα ελέγχων.
Από κόσκινο 1 εκατ. επαγγελματίες
Οι γιατροί αποτελούν την πρώτη επαγγελματική ομάδα που θα βρεθεί στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών καθώς, όπως κατέστησε σαφές ο Γ. Παπακωνσταντίνου, θα ακολουθήσουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες. «Η συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα αποτελεί το πρώτο βήμα, θα ακολουθήσουν κι άλλα, για αντίστοιχες επαγγελματικές ομάδες, για τις οποίες υπάρχει κοινό αίσθημα στους πολίτες ότι υπάρχει φοροδιαφυγή», είπε ο υπουργός δίνοντας εντολές σαρωτικών ελέγχων. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται σε πρώτη φάση να «ξεσκονίσουν» εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, πόθεν έσχες, βιβλία και στοιχεία των συγκεκριμένων γιατρών του Κολωνακίου, εφαρμόζοντας κάθε δυνατότητα διασταυρώσεων και ελέγχου που παρέχεται από τον νόμο. Θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογοι έλεγχοι σε μεγαλοδικηγόρους, μηχανικούς και εργολάβους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με συντήρηση κατοικιών (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), οι οποίοι επίσης δηλώνουν εισοδήματα που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε σχέση με την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.
Το μεγάλο στοίχημα της φοροδιαφυγής
Η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς από αυτήν την πηγή μπορούν να αντληθούν έσοδα δισεκατομμυρίων, ίσως στην πιο κρίσιμη, μέχρι σήμερα, συγκυρία για την ελληνική οικονομία, στη σύγχρονη δημοσιονομική της ιστορία. Η δεξαμενή των εν δυνάμει εσόδων από φοροδιαφυγή, εκτιμήθηκε πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος στα 35 δισ. ευρώ, την ώρα που τα στατιστικά δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων δείχνουν, κατά το οικονομικό επιτελείο, ότι: Εννιά στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες και εμποροβιοτέχνες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 30.000 ευρώ, την ώρα που μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς την παραμικρή δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων δηλώνουν στην Εφορία το 68% των συνολικών εισοδημάτων και καταβάλλουν το 50,1% των συνολικών φόρων εισοδήματος. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2007 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2006) που είναι και τα τελευταία διαθέσιμα, σε σύνολο 383.818 ελευθέρων επαγγελματιών οι 356.130 φορολογούμενοι (ή 93% του συνόλου) δηλώνουν εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για 632.673 εμποροβιοτέχνες που αποτελούν το 92% σε σύνολο 666.838 εμποροβιοτεχνών. Στους κόλπους αυτών των κατηγοριών αναζητά το οικονομικό επιτελείο του στόχους των επόμενων κυμάτων ελέγχου με τον υπουργό Οικονομικών να σημειώνει με νόημα: «Υπάρχει στη χώρα προκλητικός πλούτος, που φοροδιαφεύγει, και υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες δεν σηκώνουν το φορολογικό βάρος που τους αναλογεί. Αυτή η κυβέρνηση αυτό δεν θα το επιτρέψει».

fimotro

Read more...