Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Κινητοποιήσεις στα ΜΜΜ Στάση εργασίας τελικά αύριο στο Τραμ-Χειρόφρενο όλη την ημέρα σε Μετρό και Ηλεκτρικό


Στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 14:00, και όχι 24ωρη απεργία, όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τετάρτη 6 Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στο τραμ.
metro
Υπενθυμίζεται, ότι αύριο, όλη την ημέρα, θα είναι ακινητοποιημένα τρένα, προαστιακός σιδηρόδρομος, μετρό και ηλεκτρικός σιδηρόδρομος.
Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της εταιρείας συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής ΕΕΣΣΤΥ, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 8:00, έξω από το ΤΑΙΠΕΔ.
http://www.matrix24.gr/

Read more...

Κατατέθηκε στη Βουλή ο εκλογικός νόμος...


Δείτε τι περιλαμβάνει...

Στη Βουλή κατατέθηκε ο εκλογικός νόμος έπειτα από τέσσερις ημέρες όπου βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση. Στο νομοσχέδιο, δεν...
περιλαμβάνεται διάταξη για την κατάτμηση των περιφερειών, ενώ περιλαμβάνονται διατάξεις για την ψήφο στα 17 και την εισαγωγή της απλής αναλογικής. Ταυτόχρονα παραμένει το πλαφόν εισόδου 3% στη Βουλή.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια επιτροπή ξεκινάει άμεσα και συγκεκριμένα από την προσεχή Πέμπτη. Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια περί τα μέσα του μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να ισχύσει το εκλογικός νόμος από τις επόμενες εκλογές πρέπει να αποσπάσει 200 ψήφους στη Βουλή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ισχύσει στη μεθεπόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. 
Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο:

Άρθρο 01 – Ηλικία κτήσης δικαιώματος εκλέγειν

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α’ 57) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους.»

Άρθρο 02 – Καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 (A’ 11) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 99 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 (A’ 57), αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300. Το γινόμενο τους διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμός στην Επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης.

Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού 300, τότε παραχωρείται, κατά σειρά, ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς, των οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3636/2008 (A’ 11)και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 99 παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του π.δ. 26/2012 (A’ 57), καταργούνται.

3. α) Ο τίτλος του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3636/2008 (A’ 11),αντικαθίσταται ως εξής :

«Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες»

β) Αντιστοίχως, ο τίτλος του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57)αντικαθίσταται ως εξής :

«Κατανομή εδρών επικρατείας – Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες»

4. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παρ. 7 του π.δ. 26/2012 (Α’57), αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Τυχόν αδιάθετες έδρες διεδρικών και τριεδρικών εκλογικών περιφερειών διατίθενται, κατά σειρά και ανά μία, στον εκλογικό σχηματισμό που εμφανίζει σε καθεμία από αυτές τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.

Εάν σε κάποιο εκλογικό σχηματισμό διατεθούν συνολικά περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, οι πλεονάζουσες αφαιρούνται, ανά μια, από τις τριεδρικές περιφέρειες και αν υπάρξει ανάγκη από τις διεδρικές, στις οποίες ο συνδυασμός αυτός κατέλαβε έδρα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εμφανίζοντας τα μικρότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων.»

β) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 (Α’ 45), όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 100 παρ. 8 του π.δ. 26/2012 (Α’57), αντικαθίστανται ως εξής :

«5. Οι εκλογικές περιφέρειες που εξακολουθούν να έχουν αδιάθετες έδρες διατάσσονται κατά φθίνoυσα σειρά, με βάση τα μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εναπομείναντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων του εκλογικού σχηματισμού με το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια που δικαιούται έδρα σύμφωνα με το άρθρο 5. Στον εκλογικό αυτό σχηματισμό παραχωρείται ανά μία έδρα από καθεμία από αυτές τις εκλογικές περιφέρειες και ως τη συμπλήρωση του αριθμού των εδρών που αυτός δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 6.»

Άρθρο 03 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3636/2008 (Α’ 11), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου με τίτλο «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», «με δεδομένη την κρίση την οποία αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία,..., με το παρόν σχέδιο νόμου πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση ανάσχεσης της κρίσης αυτής και αποκατάστασης της σχέσης των Ελλήνων πολιτών με την πολιτική και τους δημοκρατικούς θεσμούς».

«Με τις ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου, επιλέγεται να δοθεί ουσιαστικότερος ρόλος και λόγος στους νεότερους πολίτες, καθώς αποτελούν τη γενιά εκείνη που κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες της κρίσης, αλλά την ίδια στιγμή είναι και το πιο ζωντανό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, στο οποίο στηρίζονται οι ελπίδες για μια βιώσιμη και δίκαιη υπέρβαση της παρούσας δύσκολης συγκυρίας», σημειώνεται η αιτιολογική έκθεση.

Επίσης, τονίζεται, «επιλέγεται η καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος, με ταυτόχρονη κατάργηση του μπόνους του πρώτου κόμματος, ώστε η Βουλή να αποτελεί πραγματικά αντιπροσωπευτικό της ελληνικής κοινωνίας θεσμό και να εκφράζονται εντός της με δημοκρατικά δίκαιο τρόπο όλες οι απόψεις και οι πολιτικές αποχρώσεις, ενώ ταυτόχρονα διορθώνονται ασάφειες του ισχύοντος εκλογικού νόμου, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και μάλιστα σε έναν τόσο σημαντικό τομέα».

Άρθρο 04 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά η ισχύς των άρθρων 2 και 3 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των ανωτέρω άρθρων εφαρμοζομένων από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών...

Read more...

Διαδηλώνοντας για το ΟΧΙ...


Δείτε φωτογραφίες από τις σημερινές συγκεντρώσεις...

Ολοκληρώθηκε η πορεία προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποίησαν η ΑΔΕΔΥ και κόμματα της αριστεράς με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το δημοψήφισμα. 

Προηγήθηκε...
συλλαλητήριο στο Σύνταγμα της ΑΔΕΔΥ, η οποία με ανακοίνωσή της τονίζει ότι «συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, μια κορυφαία στιγμή των αγώνων ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σφραγίστηκε με τη σαρωτική νίκη του 61,3% υπέρ του 'όχι' ενάντια στη συμφωνία με την τρόικα. Στην επέτειο του δημοψηφίσματος θα είμαστε ξανά στο Σύνταγμα για να δείξουμε ότι η δύναμη των εργαζομένων δεν ανακόπηκε" τονίζει η ΑΔΕΔΥ, η οποία καταγγέλλει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι "μετέτρεψε το λαϊκό 'όχι' σε ένα ταπεινωτικό 'ναι' σε όλα"».
«Κόντρα στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας υπέγραψε και ψήφισε μαζί με όλο το μνημονιακό μπλοκ το τρίτο μνημόνιο και στη συνέχεια, ψήφισε τη διάλυση του ασφαλιστικού, την ένταση της φορολεηλασίας, το υπερ-ταμείο ιδιωτικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό περικοπής κοινωνικών δαπανών, μισθών και συντάξεων» σημειώνει η ΑΔΕΔΥ και προσθέτει:

Μπροστά στη 'δεύτερη αξιολόγηση' ακολουθεί ένα αντεργατικό πακέτο μέτρων για τα εργασιακά ανάλογων και χειρότερων ρυθμίσεων με το νόμο που έχει οδηγήσει στους δρόμους τους εργαζόμενους στη Γαλλία.

Στο δικό της κάλεσμα στη συγκέντρωση του Συντάγματος, η Λαϊκή Ενότητα τονίζει ότι το «όχι» είναι όσο ποτέ επίκαιρο και «μας ενώνει αγωνιστικά για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και προοδευτική, χωρίς λιτότητα και μνημόνια»...

Read more...

5 Ιουλίου 2015 - 5 Ιουλίου 2016 Ένας χρόνος από το δημοψήφισμα Τσίπρα


Ένας χρόνος από το δημοψήφισμα Τσίπρα
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )
Αθήνα
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε την Τρίτη, 5 Ιουλίου, από την ημέρα του πρώτου δημοψηφίσματος μετά το 1974, δηλαδή την ημέρα που οι πολίτες κλήθηκαν στις κάλπες για να αποφασίσουν υπέρ ή κατά της πρότασης των θεσμών για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Το αποτέλεσμα, δηλαδή το συντριπτικό «Όχι» που είπε το 61,3%, αιφνιδίασε, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, οδήγησε σε παραίτηση τον Αντώνη Σαμαρά από την προεδρία της ΝΔ αλλά, τελικά, δεν εμπόδισε την υπογραφή του τέταρτου μνημονίου, με τη διαπραγμάτευση-θρίλερ της 12ης-13ης Ιουλίου 2015.
31 φωτογραφίες

Τι προηγήθηκε της 5ης Ιουλίου; 

Έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-θεσμών, στις 26 Ιουνίουτο τότε Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Αλέξη Τσίπρα, αποφασίζει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το εάν «πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015».

Ακολουθεί, τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου η δήλωση του πρωθυπουργού, με την οποία δεσμεύεται πως θα σεβαστεί το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Είναι προφανές όμως ότι ο Αλ.Τσίπρας τάσσεται υπέρ του «Όχι», καθώς, χαρακτηρίζει την πρόταση των δανειστών ως «αποδοχή μιας αυστηρής λιτότητας δίχως τέλος». Υπέρ του «Όχι» τάσσονται επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και η ΧΑ, ενώ υπέρ του «Ναι» η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι.

Το ΚΚΕ απορρίπτει το δημοψήφισμα, ενώ σε δημόσιες δηλώσεις υπέρ του «Ναι» προχωρούν πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Κώστας Σημίτης και Γιώργος Παπανδρέου.
Η ανακοίνωση της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος παγώνει τους Έλληνες, αλλά και τους ευρωπαίους αξιωματούχους που δείχνουν αμέσως ότι η συνέχεια κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι για το ελληνικό ζήτημα.
«Αποφασίζετε για την παραμονή σας στην Ευρώπη» ήταν τα πρώτα μηνύματα-προειδοποιήσεις από το εξωτερικό. Ηγέτες και κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι το δημοψήφισμα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και απορρίπτουν τις αιτιάσεις περί τελεσιγράφου εκ μέρους των θεσμών.

Αντιθέτως, ο Φιντέλ Κάστρο απευθύνει επιστολή στήριξης στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ θετικές αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Υπέρ του δημοψηφίσματος και του «Όχι» τάσσονται, επίσης, αρκετοί οικονομολόγοι όπως οι Πολ Κρούγκμαν και Τζόζεφ Στίγκλιτς.

Οι αντιδράσεις και ο φόβος κορυφώνονται όταν το Eurogroup αποφασίζει να μην παρατείνει το πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας και η ΕΚΤ να μην αυξήσει το ποσό της ρευστότητας που χορηγούσε στις ελληνικές τράπεζες μέσω του ELA.

Το βράδυ της 28ης Ιουνίου, αποφασίζεται το κλείσιμο των τραπεζών για μία εβδομάδα (29 Ιουνίου-6 Ιουλίου) και η επιβολή των capital controls, με ημερήσιο όριο αναλήψεων από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών 60 ευρώ. Οι ουρές ταλαιπωρημένων συνταξιούχων στα ATM, κάνουν το γύρο του κόσμου…

Η ημέρα του δημοψηφίσματος
Μέσα σε αυτό το κλίμα οδηγήθηκε η χώρα στην ημέρα του δημοψηφίσματος. Στις 7 το πρωί της 5ης Ιουλίου οι κάλπες ανοίγουν, με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων να φτάνει στο 62,15%. Αίσθηση προκαλεί η μορφή του ψηφοδελτίου, αφού πρώτη επιλογή εμφανίζεται το «Δεν εγκρίνεται».
Το βράδυ, η ανακοίνωση του αποτελέσματος δείχνει ότι οι δημοσκοπήσεις έπεσαν -και πάλι- έξω, αφού η επικράτηση του «Όχι» είναι συντριπτική (61,31% έναντι και 38,69% που ψήφισαν «Ναι»). Χιλιάδες κόσμου ξεχύνονται στους δρόμους, πανηγυρίζοντας για το αποτέλεσμα...
Το αποτέλεσμα φέρνει σειρά εξελίξεων. Ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίζεται στις τηλεοπτικές κάμερες με ένα γκρι t-shirt και δηλώνει ότι με το περήφανο «όχι» του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση θα τείνει χείρα συνεργασίας με τους εταίρους της. Την επομένη, ωστόσο, υποβάλει την παραίτησή του, αφήνοντας αιχμές προς το Μαξίμου. Αρκετό καιρό μετά, αποκαλύπτει ότι το κλίμα στο πρωθυπουργικό επιτελείο κάθε άλλο παρά ευχάριστο ήταν στο άκουσμα του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.
Η παραίτηση Βαρουφάκη δεν ήταν η μόνη. Το ίδιο το βράδυ του δημοψηφίσματος, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την ηγεσία της ΝΔ, ορίζει μεταβατικό πρόεδρο τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και η διαδικασία εκλογής του διαδόχου του, τελικά αρκετούς μήνες μετά, μπαίνει σε τροχιά.

Ο Αλ.Τσίπρας, από την πλευρά του, μιλά για «γενναία επιλογή», επαναλαμβάνει πως η εντολή του λαού δεν είναι εντολή ρήξης, αλλά διαπραγμάτευσης και συγκαλεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Άμεση είναι και η αντίδραση των Ευρωπαίων που χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα απογοητευτικό και ξεκινούν σειρά διαβουλεύσεων, ενώ Φρανσουά Ολάντ και Ματέο Ρέντσι αναλαμβάνουν διαμεσολαβητές ώστε η Αθήνα να επιστρέψει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς.

Η προσπάθειά τους πέτυχε. Η κυβέρνηση επέστρεψε στη διαπραγμάτευση και έπειτα από μία μαραθώνια συνεδρίαση, στις 13 Ιουνίου, η συμφωνία είναι γεγονός. Η φωτογραφία του Αλ.Τσίπρα αγκαλιά με τον Φρ.Ολάντ μετά το τέλος της συνεδρίασης χαρακτηρίζεται ιστορική, ενώ το «Όχι» του δημοψηφίσματος, αν και είχαν περάσει μόλις οκτώ ημέρες, φαντάζει μακρινό παρελθόν...
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

«Ρετρό εθνικιστές» Καυστικός και πάλι ο Γιούνκερ: Εγκαταλείπουν το πλοίο οι ηγέτες του Brexit


Καυστικός και πάλι ο Γιούνκερ: Εγκαταλείπουν το πλοίο οι ηγέτες του Brexit

Στρασβούργο
Μια ακόμα ευκαιρία να καυτηριάσει τους επικεφαλής της εκστρατείας του Brexit είχε ο πρόεδρος της Κομισιόν. «Εγκαταλείπουν το πλοίο», είπε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο Ευρωκοινοβούλιο, για να συμπληρώσει: «Οι ήρωες του χθες, έγιναν οι θλιβεροί ήρωες του Brexit σήμερα».

O λουξεμβούργιος πολιτικός χαρακτήρισε «εθνικιστές ρετρό» τους επικεφαλής της εκστρατείας για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

«Αντί να αναπτύξουν ένα σχέδιο, τώρα φεύγουν» κατέληξε.

Κατά των μεθόδων της «διακυβερνητικής Ευρώπης» έστρεψαν τα πυρά τους ορισμένοι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια, παρουσία του προέδρου του Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Η συζήτηση αφορούσε τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28-29 Ιουνίου, μετά την απόφαση για Brexit.

Παίρνοντας τον λόγο, ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Τζάνι Πιτέλα στράφηκε κατά των δύο ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι δήλωσαν ότι «καμία διαπραγμάτευση δεν πρόκειται να γίνει» πριν από το επίσημο αίτημα εξόδου των Βρετανών και ότι η μελλοντική πορεία της Ευρώπης των 27 θα συζητηθεί επί σλοβακικής προεδρίας το φθινόπωρο στην Μπρατισλάβα.

«Ενώπιον της κρίσης, η ενότητα των 27, που είναι καλοδεχούμενη, θα έπρεπε να είχε φέρει πολύ πιο συγκεκριμένους καρπούς άμεσα, με έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό και έναν σχεδιασμό» είπε ο Πιτέλα.

«Αντίθετα βλέπουμε ότι αναβλήθηκαν όλα για τον Σεπτέμβριο, για τη Μπρατισλάβα. Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Αυτή η καθυστέρηση είναι η πολλαπλή απόδειξη της αδυναμίας μας. Όχι όμως της αδυναμίας της ΕΕ, αλλά της διακυβερνητικής Ευρώπης [σ.σ.: όταν τα κράτη αποφασίζουν μεταξύ τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την Κομισιόν]».

»Πού ήταν ο κ. Σόιμπλε στην ελληνική και στη μεταναστευτική κρίση; Η όλη διακυβερνητική στάση είναι τελείως απαράδεκτη, διότι δίνει τελείως λανθασμένα αποτελέσματα και είναι και δηλητηριώδης. Καλώ το Συμβούλιο να αλλάξει ύφος, στη δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέω πως δεν πρέπει να φοβάται» υπογράμμισε.

«Ζαν-Κλοντ είσαι άνθρωπος τολμηρός, μην αφήνεις τους άλλους να διαιρούν. Να προχωρήσουμε», είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο Γιούνκερ και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε ώστε τα λάθη που οδήγησαν στην καταστροφή, να μας οδηγήσουν και σε περαιτέρω καταστροφές και απώλειες. Να βλέπουμε τους αυτουργούς της ζοφερής αυτής κατάστασης [Φάρατζ και Τζόνσον] να επιστρέφουν και να εκφράζονται».

Ο κ. Πιτέλα υπογράμμισε επίσης ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να γίνει μια Ένωση από την οποία διαλέγει κάποιος τα σημεία που τον συμφέρουν.

«Εάν κάποιος θέλει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει να ξέρει ότι οι τέσσερις ελευθερίες [αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και ατόμων] πάνε μαζί και θα πρέπει να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών» κατέληξε ο κ. Πιτέλα.

Κατά της «διακυβερνητικής μεθόδου» εκφράσθηκε και ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων Γκι Φερχόφστατ: «Αυτή τη στιγμή καιγόμαστε και η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι δεν θα ξεφύγουμε έτσι από αυτή την κρίση. Πρέπει να δούμε ότι οι πολίτες θέλουν μια άλλη Ευρώπη και, εφ' όσον δεν το αναγνωρίζετε, υπνοβατείτε προς μια καταστροφή» τόνισε απευθυνόμενος στον κ. Τουσκ.

«Μην είμαστε αφελείς, ο Πιτέλα έχει δίκιο όταν μιλάει για τον Σόιμπλε. Το πραγματικό πρόβλημα σήμερα είναι η διακυβερνητική μέθοδος. Έχουμε απατηλή αντίληψη των εθνικών κρατών για το πώς μπορούν να συνεργασθούν ενωμένοι. Αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε κ. Τουσκ» πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας το κατηγορητήριό του για τις επιλογές του Συμβουλίου μετά το Brexit, ο κ. Φερχόφστατ πρόσθεσε:

«Η αντίδραση που άκουσα από το Συμβούλιο, είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Ότι όλα θα εξαρτηθούν από την υλοποίηση των υπαρχουσών ευρωπαϊκών πολιτικών. Όχι απλώς δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται, αλλά το βρίσκω πραγματικά απίστευτο και ανεύθυνο. Εδώ μιλάμε για ένα δημοψήφισμα για Brexit, πριν από αυτό υπήρξε αρνητικό δημοψήφισμα στη Δανία, αρνητικό στην Ολλανδία για την Ουκρανία. Τώρα τι περιμένετε; να γίνει δημοψήφισμα στη Γαλλία, ή μήπως στην Ιταλία; Πότε επιτέλους το Συμβούλιο θα συνειδητοποιήσει ότι αυτού του είδους η ΕΕ που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορείτε να την προασπισθείτε πλέον. Η Ευρώπη χρειάζεται μεταρρύθμιση» τόνισε.

Ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων εξήγησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει τη δουλειά του και ότι θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο, με ένα συνολικό πρόγραμμα με τρεις βασικές ενδείξεις για τις κατευθύνσεις της ΕΕ στο μέλλον.

«Φθάνει πια με τις κενές λέξεις, ομοσπονδιοποίηση, εμβάθυνση, υλοποίηση, εφαρμογή, που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεών μας. Πρέπει να πάμε στις αξίες των ιδρυτών μας, των εμπνευστών της ΕΕ, αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τώρα ή ποτέ.

Είτε θα αλλάξει η Ένωση, είτε θα πεθάνει, αυτό παίζεται τώρα» κατέληξε ο κ. Φερχόφστατ.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Ποιες λύσεις εξετάζονται Επί τάπητος αντισταθμιστικά μέτρα για την απώλεια του ΕΚΑΣ


Αντισταθμιστικά μέτρα για τη στήριξη των συνταξιούχων που χάνουν το ΕΚΑΣ, εξετάζουν το υπουργείο Εργασίας και το οικονομικό επιτελείο, όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, σε  συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε από κοινού με τη διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη, με θέμα την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ. Όπως είπε, εξετάζονται ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ και εκπτώσεις στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Συγκεκριμένα, ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι, με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, η κατάργηση του ΕΚΑΣ αποφασίστηκε, τον Ιούλιο του 2015, με το νόμο 4336/2015. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ήταν να βρει ισοδύναμα και αποτελεσματικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας των ηλικιωμένων.
«Και αυτό το μέτρο ήταν, προφανώς, η εθνική σύνταξη» σημείωσε ο υπουργός, ο οποίος παραδέχθηκε ότι, μέχρι το 2018, που θα γίνει ο επανυπολογισμός, οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι, πράγματι, εκτεθειμένοι. Όπως αποκάλυψε, τις επόμενες ημέρες, θα έχει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μελετώνται αντισταθμιστικά μέτρα, που θα απαλύνουν σε έναν βαθμό την πίεση που υφίστανται στο εισόδημά τους αυτοί οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
«Πέραν από τα μέτρα που ήδη έχουμε λάβει, όπως η διατήρηση της χαμηλής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και γι' αυτούς που παύουν να είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ», τόνισε, «μελετάμε κάποια πράγματα στα οποία δεν έχουμε καταλήξει, όπως ελάφρυνση στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ ή στον ΕΝΦΙΑ. Αυτά είναι μέτρα που θα προσδιοριστούν, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών».
Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, παρουσιάστηκε το νέο µοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΑΕΔ, που θα έχει ολοκληρωθεί, µέχρι το τέλος του 2016. Ο υπουργός Εργασίας υπογράµµισε ότι «άµεση προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η ρύθµιση της εργασιακής ζούγκλας και η αναστροφή της απορρύθµισης των τελευταίων ετών. Η ενίσχυση του ΟΑΕ∆ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών, παράλληλα µε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, στο πλαίσιο της επικείµενης διαπραγµάτευσης για τα εργασιακά. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα, πρέπει να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο».
Η διοικήτρια του Οργανισµού τόνισε ότι «το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ΟΑΕ∆ είναι έργο πολυεπίπεδο, που στηρίζεται σε ριζικές αλλαγές στο οργανωτικό και διοικητικό του µοντέλο, καθώς και στις ασκούµενες πολιτικές. Αποσκοπεί στη βελτίωση της σχέσης του Οργανισµού µε τους ανέργους και τις επιχειρήσεις, στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών και στην αναβάθµιση του θεσµικού του ρόλου στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σήµερα, παρουσιάζουµε τις κοµβικές αλλαγές που έχουµε ήδη υλοποιήσει, για την άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη: Τηλεφωνικό κέντρο, διαδικτυακή πύλη και υπηρεσία υποδοχής στα ΚΠΑ. Και οι τρεις αλλαγές έχουν ήδη βρει θετική ανταπόκριση από τους πολίτες».
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αναδιοργάνωσης, τίθεται σε πλήρη λειτουργία το καινοτόµο, σχεδιασµένο για συσκευές τύπου tablet και smart phone, portal του ΟΑΕ∆, που εξασφαλίζει καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. ∆ιαθέτει αλληλένδετες µηχανές απλής ή σύνθετης αναζήτησης κενών θέσεων (για τους αναζητούντες εργασία) και βιογραφικών (για τους εργοδότες) για την αποτελεσµατικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Όπως αναφέρθηκε, καινοτοµία του αποτελεί η παροχή πρόσβασης σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών, στις οποίες έχει δυνητικά πρόσβαση ο χρήστης, ανάλογα µε την κατηγορία συναλλασσόµενου στην οποία ανήκει. Ήδη, κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του νέου portal, από τον Απρίλιο, έγιναν 3.200.000 προβολές σελίδας από 350.000 χρήστες σε µηναία βάση. Στο προσεχές διάστηµα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισµού θα αναβαθµιστούν, ώστε να γίνουν περισσότερο εξατοµικευµένες.
Η διοικήτρια του ΟΑΕ∆ παρουσίασε, επίσης, τη νέα υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης - Call Center του Οργανισµού - που λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου, εξασφαλίζοντας προσβασιµότητα και άµεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε όλους τους πολίτες που συναλλάσσονται µε τον ΟΑΕ∆, στον πενταψήφιο αριθµό 11320. Η νέα υπηρεσία στελεχώνεται από έµπειρο προσωπικό, που δίνει στο κοινό πληροφορίες και οδηγίες ή παραπέµπει για εξειδικευµένη πληροφόρηση στους αρµόδιους εκπροσώπους. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΕ∆ εξυπηρετεί κατά µέσο όρο 900 κλήσεις καθηµερινά. Ο µέσος όρος αναµονής σε κάθε κλήση διαµορφώνεται στα 30’’ και ο µέσος χρόνος εξυπηρέτησης στα 2’ 30’’ λεπτά. Η κ. Καραµεσίνη αναφέρθηκε στην Υπηρεσία Υποδοχής που λειτουργεί σε 31 ΚΠΑ σε όλη τη χώρα, όπου ο πολίτης µπορεί να ενηµερωθεί άµεσα και γρήγορα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η «ουρά» στα γκισέ των ΚΠΑ κατά 60%.
http://www.matrix24.gr/

Read more...