Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Δώρα, επιδόματα και άδειες και στα μπλοκάκια

Αορίστου χρόνου οι συμβάσεις έπειτα από τρεις μήνες

Ανάσα για τουλάχιστον 150.000 εργαζόμενους δίνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία επιχειρεί να βάλει μία τάξη στο εργασιακό χάος που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα.

Με το σχέδιο νόμου που δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους από τον υπουργό κ. Ανδρέα Λοβέρδο αποκτούν μετά από 3 μήνες συνεχόμενης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη δικαίωμα επιδομάτων (δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας) καθώς και αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, όσοι απασχολούμενοι εργάζονται σήμερα με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, ορισμένου ή αόριστου χρόνου, ιδίως στις περιπτώσεις φασόν, τηλεργασίας ή κατ’ οίκον απασχόλησης.

Επιπλέον προβλέπεται ότι στην περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητάς της η επιχείρηση μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 6 μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Όσον αφορά τη μερική απασχόληση, ορίζει πως οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του πλήρως εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Εφόσον το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των 4 ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων μισθωτών προσαυξάνονται κατά 7,5%.

Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους.

Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του δεν αντίκειται στην καλή πίστη. Σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 10%.

Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν η μερική απασχόληση λαμβάνει χώρα κατά πάγιο τρόπο.

Πάντως το νομοσχέδιο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για μερική απασχόληση και στις ΔΕΚΟ.

Ο πλήρως απασχολούμενος σε επιχειρήσεις πλέον των 20 ατόμων, έχει δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας του από πλήρη σε μερική απασχόληση, με δικαίωμα επανόδου σε πλήρη απασχόληση, εκτός αν η άρνηση του εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Για τις περιπτώσεις «ενοικίασης» εργαζομένων, το προσχέδιο προβλέπει ότι μετά το πέρας 18 μηνών (12 συν ανανεώσεις), η σύμβαση του εργαζόμενου με την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειάς της και της τυχόν ανανέωσής της με σύναψη νέας σύμβασης εργασίας, χωρίς να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 45 ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη. Εξαιρούνται μόνον οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Αναφορικά με τις διαθεσιμότητες, προβλέπεται πως η ανώτατη διάρκεια θα είναι 3 μήνες, εφόσον έχει προηγηθεί διαβούλευση. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση εξάντλησης του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον 3 μηνών.

Ρυθμίζονται επίσης, θέματα αδειών, καθώς επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του έτους σε δυο περιόδους, εξαιτίας ιδιαιτέρως σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δε δύναται να περιλαμβάνει λιγότερες των 6 εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των 5 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των 12 εργασίμων ημερών. Επιτρέπεται επίσης, η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δύο περιόδων, , από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 10 εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων 12 εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον οικείο εργοδότη.

Τέλος, ορίζεται πως το «ελαστικό οκτάωρο» θα εφαρμόζεται μόνο έπειτα από διαπραγμάτευση του εργοδότη με το συνδικάτο.
protothema.gr

Read more...

"Κύριε Πρόεδρε, τιμήσατε το αξίωμα!"

Συνάντηση Παπανδρέου-Παπούλια

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 12:45, ο πρωθυπουργός ενόψει και της έναρξης της διαδικασίας επανεκλογής του κ. Παπούλια στην Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία τοποθετείται χρονικά σε περίπου 10 ημέρες.

«Είναι χαρά και τιμή να έρθουμε σήμερα σε εσάς με μία πρόταση που μας τιμά όλους για την επανεκλογή σας στην Προεδρία της Δημοκρατίας«, ανέφερε ο κ. Παπανδρέου απευθυνόμενος στον κ. Κάρολο Παπούλια.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την «ευρύτατη πεποίθηση του ελληνικού λαού» ότι ο κ. Παπούλιας τίμησε το αξίωμα και ότι «σε στιγμές δύσκολες για τη χώρα, έδωσε στίγμα θεσμικό και πολιτειακό με το οποίο ενίσχυσε το αίσθημα σιγουριάς, ασφάλειας και δημοκρατίας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να επαναφέρουμε στην πολιτική ζωή της χώρας το αυτονόητο, να πράττουν δηλαδή όλοι το καθήκον τους.

Από την πλευρά του, ο Κάρολος Παπούλιας απάντησε ότι η ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών αποτελεί πρώτιστο καθήκον.

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στις αγροτικές κινητοποιήσεις σημειώνοντας: «Η χώρα έχει δυσκολίες, βλέπετε και με το αγροτικό. Τα προβλήματα δεν λύνονται με μπλόκα, αλλά μέσα από το διάλογο και τη διάθεση όλων για μεγάλες ανατροπές». Μίλησε παράλληλα και για τον «μεγάλο και δύσκολο αγώνα διεθνώς» που δίνει η κυβέρνηση «για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας, και σε αυτή την πορεία, κύριε Πρόεδρε, η δική σας βοήθεια θα είναι πολύ χρήσιμη».

protothema.gr


Read more...

Ξενογιαννακοπούλου: Σ/ν για τις προμήθειες στα νοσοκομεία

Σχέδιο νόμου για τις προμήθειες στα νοσοκομεία, αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση κατά το προσεχές δίμηνο, σε μια προσπάθεια εκκαθάρισης του συστήματος προμηθειών και πάταξης των υπερτιμολογήσεων, ανακοίνωσε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η υπουργός Υγείας, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Η υπουργός διευκρίνισε, μεταξύ άλλων,πως θα υπάρξουν ρυθμίσεις που να καθιερώνουν ηλεκτρονική παρακολούθηση των παραγγελιών, καθώς και ειδική νοσοκομειακή συσκευασία για τα φάρμακα.

Το σύστημα προμηθειών είναι, είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου,ο βασικός υπεύθυνος για την εκτίναξη των χρεών των νοσοκομείων,για τα οποία η υπουργός διαπίστωσε να ανέρχονται, την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ(2005-2009) σε 6,2 δισ., εκ των οποίων έχει πληρωθεί 1,2 δισ. ευρώ και για τα υπόλοιπα αναμένεται να υπάρξει ρύθμιση.

«Ειδικά για τα αναλώσιμα, οι τιμές είναι πέντε και έξι φορές μεγαλύτερες σε σχέση με άλλες χώρες», ανέφερε.

Η κ. Ξενογιαννακοπούλου ανέφερε, επίσης, ότι η κυβέρνηση ακύρωσε συμβάσεις της ΝΔ για 12,4 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου για την νέα γρίπη, οι οποίες, στην πορεία, αποδείχθηκαν αχρείαστες,με την χώρα να έχει εξασφαλίσει ένα απόθεμα 3,5 εκατ. εμβολίων.

Δημοσιονομικά, η εξοικονόμηση αυτή ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, «363.000 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, διότι εξακολουθούμε να έχουμε πολλά βαριά περιστατικά και δύο άνθρωποι την ημέρα, εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους», είπε.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη εμφανίστηκε η υπουργός σε σχέση με την υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγγελίας για την λειτουργία των ανενεργών μονάδων εντατικής θεραπείας:

«Από τις 150 κλίνες που παρέμεναν ανενεργές, λειτουργούν 83 σε 27 νοσοκομεία της χώρας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, ώστε μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου να λειτουργούν όλες. Μεγάλη υπήρξε η βοήθεια του ΑΣΕΠ και του προέδρου του κ.Βέη, που βοήθησαν στην πρόσληψη 211 μονίμων νοσηλευτών και στην νέα πρόσληψη (μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου) άλλων 240, από κυλιόμενες κλίμακες. Πρόκειται για μια σοβαρή ένεση στο σύστημα, που δείχνει πως το σύστημα κινείται με γοργούς ρυθμούς»,ανέφερε η κ. Ξενογιαννακοπούλου.
nooz.gr


Read more...

Συναντήσεις Μπατζελή με εκπροσώπους κτηνοτρόφων και αγροτών

Συναντήσεις με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από τη βόρεια Ελλάδα είχαν το μεσημέρι η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή και ο υφυπουργός Μιχάλης Καρχιμάκης.

Παράλληλα, η κ. Μπατζελή μετέβη σε κεντρικό ξενοδοχείο όπου συνεδρίαζαν οι νέοι αγρότες.

Σύμφωνα με δηλώσεις που έγιναν μετά τις πολύωρες συναντήσεις, ο διάλογος δεν απέδωσε.

Εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων δήλωσε ότι υπήρξε συμφωνία στο πρόγραμμα του υπουργείου για τις θεσμικές παρεμβάσεις στην αγορά, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία στην αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών προβλημάτων των κτηνοτρόφων.

Όσον αφορά τους νέους αγρότες, η κ. Μπατζελή ανακοίνωσε ότι οι δύο τελευταίες εντάξεις των νέων αγροτών στο σχετικό πρόγραμμα θα ενοποιηθούν και θα χρηματοδοτηθούν όσοι είναι δικαιούχοι και μέχρι το ύψος των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κ. Μπατζελή και ο κ. Καρχιμάκης κάλεσαν για άλλη μια φορά τους αγρότες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν την κοινωνική τους ευθύνη. Ξεκαθάρισαν δε, ότι άμεσες εθνικές ενισχύσεις όπως γινόταν στο παρελθόν δεν μπορούν να επαναληφθούν.

Οι κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι σε γενικές συνελεύσεις θα πάρουν απόφαση εάν θα κατέβουν με δικά τους μπλόκα στους δρόμους.
.nooz.gr

Read more...

Εγκρίθηκε η Εξεταστική για Siemens

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση Siemens. Η συζήτηση διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, με εκατέρωθεν βολές.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παντελής Οικονόμου, αναφερόμενος στην επιστολή Καραμανλή προς τον Μ. Χριστοφοράκο, τόνισε ότι πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να αποκαλυφθεί η αλήθεια..

Εκ μέρους της ΝΔ, ο Προκόπης Παυλόπουλος διαμήνυσε ότι "τα πλήρη στοιχεία της υπόθεσης δεν θα τα καλύψουν οι κραυγές και ψίθυροι" και διευκρίνισε ότι το κόμμα του δεν θα ανεχθεί επιμερισμό ευθυνών ή επικοινωνιακά παιχνίδια.

"Ετοιμαστείτε για την εξόδιο ακολουθία του κυρίου Καραμανλή", τόνισε απευθυνόμενος στον Προκόπη Παυλόπουλο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρη.

"Είναι σύνηθες φαινόμενο να γίνεται η χρηματοδότηση πάνω ή κάτω από το τραπέζι υπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου", δήλωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

"Αν πραγματικά η κυβερνητική παράταξη έχει την πρόθεση να διερευνήσει την υπόθεση σε βάθος χρόνου", διερωτήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος κατηγόρησε τα δύο μεγάλα κόμματα ότι "αναπαράγουν ίδιες πολιτικές που γεννούν υποθέσεις σαν τη Siemens, το Βατοπέδι, το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου".

Ενόχληση στο περιβάλλον Καραμανλή

"Έχουν όλα εξηγηθεί- συντηρούν ένα θέμα που δεν υπάρχει για δικούς τους λόγους", διαμηνύει το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή.

Η εν λόγω παρέμβαση έρχεται κυρίως ως απάντηση σε εσωκομματικές βολές. Βουλευτές της ΝΔ άφησαν υπονοούμενα κατά του πρώην πρωθυπουργού. "Χρήζει διευκρινίσεων" είπε για την επιστολή Καραμανλή προς Χριστοφοράκο ο Β. Μιχαλολιάκος, "να διερευνηθεί το θέμα" ζήτησε και ο Γ. Γιακουμάτος.
nooz.gr

Read more...

Μήνυμα Παπανδρέου- ανυποχώρητοι οι αγρότες


Νέο μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός: Ο Γ. Παπανδρέου αναγνώρισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, τόνισε ωστόσο ότι δεν λύνονται με μπλόκα, αλλά με διάλογο. Την ίδια ώρα, οι αγρότες καθορίζουν τη στάση τους, μετά τις εξαγγελίες που έκανε την Τρίτη, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων προσπαθούν να δημιουργήσουν ενιαίο μέτωπο με τη συμμετοχή όλων των μπλόκων.

Παρέμβαση Κομισιόν

Βούλγαροι και Ρουμάνοι εμπειρογνώμονες βρίσκονται στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ενημερώσουν τις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες, για τις ζημιές που έχουν υποστεί τα εμπορεύματά τους, εξαιτίας των μπλόκων που έχουν στήσει οι Έλληνες αγρότες στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αυτό δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρήσεων, Τομ Βαν Λίρουπ, διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση που γίνεται είναι σε τεχνικό επίπεδο.

Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος για θέματα ανταγωνισμού, Τζόναθαν Τοντ, ερωτηθείς σχετικά, υπενθύμισε ότι η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι βασική αρχή της ΕΕ. Πρόσθεσε πως, σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό, οι ελληνικές αρχές είχαν την υποχρέωση να ενημερώσουν εκ των προτέρων τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή για ενδεχόμενη παρεμπόδιση της διακίνησης των αγαθών.

Τα μπλόκα

Την πρόθεσή τους να αποκλείσουν επί δύο 24ωρα τη σιδηροδρομική διέλευση στον Προμαχώνα ανακοίνωσαν οι αγρότες των Αδέσμευτων Αγροτικών Συλλόγων του νομού Σερρών, οι οποίοι κρατούν αποκλεισμένη για ένατη μέρα και την οδική αρτηρία που διέρχεται από το μεθοριακό σταθμό. Αποκλεισμένη παραμένει, εξάλλου, και η οδική διέλευση από το μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, ενώ από τις έξι το πρωί οι αγρότες δεν επιτρέπουν ούτε τη διέλευση των ΙΧ επιβατηγών αυτοκινήτων.

Κλειστή παραμένει η Εγνατία οδός Σερρών - Καβάλας, στο κόμβο Κερδυλλίων, για δέκατη τρίτη μέρα.

Σε νέο αποκλεισμό της Μελούνας Τυρνάβου, στο σημείο που είναι τοποθετημένα τα γεωργικά μηχανήματα, προχώρησαν από τις 11 οι αγρότες της Λάρισας.

Τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων προανήγγειλε από το μπλόκο της Νίκαιας, ο συνδικαλιστής Βαγγέλης Μπούτας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το "πακέτο" Μπατζελή, θα δοθεί σταδιακά στους αγρότες δεν είναι τίποτε άλλο παρά λεφτά που ήδη δικαιούνται. Ο ίδιος δεν απέκλεισε τη σύμπλευση των αγροτών της Νίκαιας με άλλα μπλόκα, απέκλεισε, όμως, κατηγορηματικά τη συνεργασία τους με τους παραγωγούς του Πλατυκάμπου και του Τυρνάβου.

Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της Αλαμάνας, του Kάστρου Βοιωτίας και της Ελάτειας απέρριψαν το πακέτο μέτρων της υπουργού.

Στο κλείσιμο του κόμβου της Εγνατίας οδού, στη θέση Μερσίνα, προχωρούν το απόγευμα οι αγρότες του νομού Γρεβενών.

Τα τρακτέρ των αγροτών του νομού Θεσσαλονίκης παρέμειναν το πρωί συγκεντρωμένα στους οδικούς κόμβους περιφερειακά της πόλης- Πράσινα Φανάρια, διόδια Μαλγάρων, κόμβος Χαλκηδόνας-, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Κίνηση καλής θέλησης

Σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Θεόδωρο Πάγκαλο αποφασίστηκε, ως κίνηση καλής θέλησης, η επίσπευση της επιστροφής του ΦΠΑ το Μάρτιο αντί για τον Ιούνιο και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες, συνολικού ποσού 290 εκ ευρώ.
Στη σύσκεψη έγινε, επίσης, αναφορά στο ρόλο της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ, ενώ εξετάστηκε και το ενδεχόμενο μηνύσεων για παρακώλυση συγκοινωνίας.

"Δεν ποντάρουμε στην κόπωση των αγροτών" διεμήνυσε νωρίτερα η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία ανακοίνωσε μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών, συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ, χωρίς -όπως είπε- να κινδυνεύει η χώρα από κυρώσεις από την ΕΕ.

"Ο κόμπος έφτασε στο χτένι- Η ΝΔ στήριξε και στηρίζει τους αγρότες" είπε ο Αντ. Σαμαράς.
nooz.gr

Read more...

Κλείνουν ή συγχωνεύονται έως 250 υπηρεσίες

Στην εξέταση της συγχώνευσης, του κλεισίματος ή της παραχώρησης 200 έως 250 δημοσίων επιχειρήσεων, ΔΕΚΟ και νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, προχώρησε στη συνεδρίαση της, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Θ. Πάγκαλος αναμένεται ανακοίνωση - λίστα για ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές, από το γραφείο του αντιπροέδρου, μέσα στην ημέρα.

Ερωτηθείς με αφορμή το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί με νόμο, ο κ. Πάγκαλος είπε ότι για την παραπέρα πορεία τους, αλλού χρειάζεται έκδοση νέου νόμου, ενώ αλλού, όχι. Ενώ ερωτηθείς για τους υπαλλήλους τους, είπε ότι σε μερικούς από αυτούς τους οργανισμούς δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος.

Επίσης πρόσθεσε ότι σε ορισμένους από τους οργανισμούς αυτούς υπάρχει αξιόλογη περιουσία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι στο αγροτικό θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας, όπως επίσης και να μην υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να ενοχλούν κάποιες ομάδες αγροτών.

Θα βοηθήσουμε να αυξηθεί η ρευστότητά τους, νέο χρήμα δεν υπάρχει, είπε ο κ. Πάγκαλος και πρόσθεσε ότι από τους έντεκα στόχους που εξήγγειλε προεκλογικά ο πρωθυπουργός στις Σέρρες με βάση τους οποίους εξελέγη το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, οι 9,5 -γιατί ο ένας έχει δύο σκέλη- έχουν ικανοποιηθεί, ενώ από τα εφτά αιτήματα όσων είναι στα μπλόκα έχουν ικανοποιηθεί τα πέντε και πρόσθεσε ότι ο καθένας βλέπει πού υπάρχει η αδιαλλαξία.

Τέλος, ερωτηθείς για τις προσπάθειες του αγροτοσυνδικαλιστή Βαγγέλη Μπούτα να ενοποιηθούν τα αιτήματα των μπλόκων, ο κ. Πάγκαλος είπε ότι έχω μια φυσιολογική ταύτιση με όσους είναι στα μπλόκα, γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι είναι στα κιλά μου.
nooz.gr

Read more...

Αισιόδοξος δηλώνει ο Γ. Προβόπουλος

"Μπορώ να πω ότι φεύγω πολύ πιο αισιόδοξος", δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Γ. Προβόπουλος συναντήθηκε στη Βουλή με τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου και συζήτησαν για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθηθεί. "Ο πρωθυπουργός μου μετέφερε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας, για δράση στα πλαίσια του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης", πρόσθεσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Γ. Παπανδρέου -στο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ενώπιον των δημοσιογράφων- σημείωσε ότι "περνάμε δύσκολες στιγμές", υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται να επαναφέρουμε το αυτονόητο στην πολιτική ζωή. "Δίνουμε μεγάλο και δύσκολο αγώνα διεθνώς για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας", πρόσθεσε.

Ρεκόρ στα spread

Σε ιστορικά υψηλά εκτινάχθηκε το spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού Bund, μετά τα δημοσιεύματα των Financial Times και Wall Street Journal ότι επίκειται πώληση ελληνικών ομολόγων στην Κίνα έως του ποσού των 25 δισ. ευρώ. Το spread ανήλθε στις 332 μονάδες βάσης που είναι και το υψηλότερο επίπεδο που έχει αναφερθεί ποτέ.

"Το ότι μπορέσαμε και δανειστήκαμε αυτό το ποσό το οποίο είχαμε βάλει στόχο και μάλιστα με πολλαπλάσια προσφορά, αυτό από μόνο του είναι ένα θετικό βήμα. Το spread είναι πανάκριβο, αυτό, όμως, προέρχεται από την άσχημη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας. Αυτό προσπαθούμε να αναπληρώσουμε", δήλωσε ο Γ. Πεταλωτής, κληθείς να σχολιάσει γιατί η κυβέρνηση δηλώνει “ικανοποιημένη” μετά τον "πανάκριβο" δανεισμό.

Διάψευση


Την κατηγορηματική διάψευση του υπουργείου οικονομικών προκαλεί το δημοσίευμα των Financial Times με τίτλο "Τι συζητούν Αθήνα-Πεκίνο μέσω Goldman".

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι δηλώσεις για διερεύνηση ενδιαφέροντος διάθεσης ελληνικών ομολόγων στην Ασία και τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, να δανειστεί έως και 10 δισ. δολάρια από Κινέζους και άλλους Ασιάτες επενδυτές ελπίζει η ελληνική κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο πρακτορείο Dow Jones.

Δηλώσεις επί δηλώσεων


Η Ισπανία και τα οικονομικά της προβλήματα αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για την ευρωζώνη και μπορούν να οδηγήσουν σε διάσπασή της, από ότι η Ελλάδα σύμφωνα με τον Νουριέλ Ρουμπινί. Σε συνέντευξή του από το Νταβός, όπου έχει μεταβεί για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο γνωστός (και εκ θέσεως απαισιόδοξος) οικονομολόγος υποστήριξε ότι "κάποια στιγμή, όχι σε ένα ή δύο χρόνια, μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με διάσπαση της ευρωζώνης". Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη χρεοκοπήσει...

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον διοικητή της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ, ο οποίος προ ημερών είχε απορρίψει τα σενάρια για αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη κινήθηκε και ο πρόεδρος του Eurogroup.

Ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ χαρακτήρισε "παράλογα" τα σενάρια και εξέφρασε τη στήριξή του στις "σοβαρές προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση".

"Μια Ευρώπη με αρχές δεν θα αφήσει την Ελλάδα να ματώσει", τόνισε ο αμερικανός οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτζ, σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Τhe Guardian.
nooz.gr


Read more...

ΠΛΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΑΓΡΙΑ...


ΑΚΕΦΑΛΗ Η ΕΡΤ ΛΟΓΩ... ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ!

Πλακώνονται άσχημα. Πολύ άσχημα. Ο Πάγκαλος με τον Παμπούκη είναι στα μαχαίρια. Διαφωνούν σε όλα και αυτό φαίνεται ότι έχει αρχίσει να διαρρέει από το Μέγαρο Μαξίμου. Οι διαφωνίες του δεν αφορούν την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν διάφορες θέσεις στην κρατική μηχανή. Εξαιτίας αυτής της διαφωνίας δεν υπάρχει τίποτε νεότερο με την ΕΡΤ. Ο Πάγκαλος επιμένει να υπερασπίζεται την επιλογή του. Ο... Παμπούκης (και ο Γερουλάνος) το ίδιο. Αποτέλεσμα αυτής της διαφωνίας είναι να παραμένει στην θέση του ο Παναγόπουλος της ΕΡΤ. Ενώ έχει ήδη μετακομίσει στον ΣΚΑΪ εξακολουθεί και πληρώνεται από την κρατική τηλεόραση. Πληρώνουμε εμείς δηλαδή τις διαφωνίες του Πάγκαλου και του Παμπούκη. Απίθανα πράγματα...
fimotro.


Read more...

Συνταξιούχοι ετών 30Τριαντάφυλλος Καρατράντος

Επίδομα για να φύγουν από το σπίτι. Αυτή η πρωτοβουλία, που έφερε με νομοσχέδιο η Κυβέρνηση στην Ιταλία την προηγούμενη εβδομάδα, προκάλεσε θυελλώδεις συζητήσεις στη γείτονα χώρα. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την μηνιαία επιδότηση νέων ηλικίας 18-35 ετών με το ποσό των 500 ευρώ για να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους. Η χρηματοδότηση αυτού του μέτρου, σύμφωνα με την Ιταλική Κυβέρνηση θα προέκυπτε μέσα από τον εξορθολογισμό των δαπανών του ασφαλιστικού συστήματος. Το μέτρο κατηγορήθηκε έντονα με βάση δύο άξονες, πρώτον το επιβεβαρυμμένο ασφαλιστικό σύστημα της Ιταλίας, το οποίο μοιάζει αρκετά με το Ελληνικό, αλλά και με τα 500 ευρώ που δεν αποτελούν κάποια επί της ουσίας ενίσχυση. Έχουν δίκιο, το μέτρο είναι προς την σωστή κατεύθυνση, την απαγκίστρωση του παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού από τους γονείς, αλλά τα εργαλεία είναι λανθασμένα. Δεν αρκεί να επιδοτήσεις το ενοίκιο ενός νέου σπιτιού, πρέπει να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί, στην συντριπτική τους πλειονότητα πτυχιούχοι, να σταθούν από μόνοι τους. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα, μόνο που μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναπτυξιακή λογική, όχι με επιδοματικά φιλοδωρήματα. Αρκετά, μάθαμε τους ανθρώπους να ζουν με επιδότηση, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μία ακόμη γενιά συνταξιούχων, και μάλιστα 18-35, βέβαια αυτό μας βολεύει να μην παράγουμε θέσεις εργασίας, ίδωμεν.

ΥΓ1. Έστω και εσφαλμένα στην Ιταλία αυτή η συζήτηση άνοιξε, στην Ελλάδα βολευόμαστε με το να τους αποκαλούμε δυναμικό κοινό…

ΥΓ2. Η εικόνα είναι ο πίνακας «το αγόρι πεταλούδα» του Carlos Castellano
Read more...

Ανυποχώρητοι αγρότες και Κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες που παραμένουν με 1.200 τρακτέρ για δεύτερη εβδομάδα στα μπλόκα, ενώ ήδη είναι εμφανείς οι επιπτώσεις στην αγορά και έκδηλος ο φόβος για κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Θεόδωρο Πάγκαλο αποφασίστηκε, ως κίνηση καλής θέλησης, η επίσπευση της επιστροφής του ΦΠΑ το Μάρτιο αντί για τον Ιούνιο και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες, συνολικού ποσού 290 εκ ευρώ.
Στη σύσκεψη έγινε, επίσης, αναφορά στο ρόλο της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ, ενώ εξετάστηκε και το ενδεχόμενο μηνύσεων για παρακώλυση συγκοινωνίας.

Παρέμβαση από το Στρασβούργο για το ζήτημα έκανε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί με μαγικό τρόπο να λύσει τα προβλήματα και απηύθυνε πρόσκληση να αξιοποιήσουν το δυναμισμό τους για την ανατροπή αυτού του συστήματος και να γίνει η χώρα πιο παραγωγική.

"Δεν ποντάρουμε στην κόπωση των αγροτών" διεμήνυσε νωρίτερα η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία ανακοίνωσε μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών, συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ, χωρίς -όπως είπε- να κινδυνεύει η χώρα από κυρώσεις από την ΕΕ.

"Ο κόμπος έφτασε στο χτένι- Η ΝΔ στήριξε και στηρίζει τους αγρότες" είπε ο Αντ. Σαμαράς, μετά από συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αγροτών από τον Πλατύκαμπο, τη Μελούνα και τις Μικροθήβες αλλά και από μπλόκα της Μακεδονίας. Ο πρόεδρος της ΝΔ επανέλαβε την αντίθεση του στα μπλόκα, ενώ κάλεσε τον πρωθυπουργό να αναλάβει τις ευθύνες του και να καλέσει σε διάλογο τους αγρότες.

Εκπρόσωποι των αγροτών συναντήθηκαν και με τον Γ. Καρατζαφέρη.

"Η εφαρμογή του νέου μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης που επιδιώκει η κυβέρνηση οδηγεί στην οριστική εξόντωση της μικρομεσαίας αγροτιάς. Γι’ αυτό δεν ικανοποιεί τα δίκαια αιτήματά της και συκοφαντεί τον αγώνα της. Μ’ αυτό το μοντέλο συμφωνεί και η ΝΔ. αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Τα μπλόκα

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Λάρισας, που συμμετέχουν στα μπλόκα του Πλατύκαμπου και της Μελούνας Τυρνάβου

Ουρές φορτηγών σχηματίζονται και πάλι στο μεθοριακό σταθμό Προμαχώνα Σερρών

Κλειστή παραμένει η Εγνατία Οδός, στη Χρυσούπολη Καβάλας και στα Κερδύλλια Σερρών, και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας.

Παραμένουν τα τρακτέρ στο Ορμένιο Έβρου και στο τελωνείο Δοϊράνης, ενώ μέσω του τελωνείου Εξοχής Δράμας επιτρέπεται μόνο η διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων

Στη Δυτική Μακεδονία, τα τρακτέρ παραμένουν και διακόπτουν την κυκλοφορία στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού και στην παλιά εθνική οδό Καστοριάς - Κοζάνης (κόμβος Βογατσικού Καστοριάς), ενώ ανοιχτός παραμένει ο οδικός κόμβος Κρυσταλλοπηγής.

Τη λήξη των κινητοποιήσεων αποφάσισαν πάντως οι αγρότες της Ηγουμενίτσας.

Συγκέντρωση διοργανώνει στις 11:30 στην πλατεία Καραϊσκάκη η πανελλήνια ένωση νέων αγροτών, η οποία προγραμματίζει και πορεία προς το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης
nooz.gr

Read more...

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ Ο... ΜΑΡΤΙΟΣ


Ρεπορτάζ : Προκόπης Γιόγιακας
(από τα ΝΕΑ)

«Όσα τετραγωνικά μέτρα έχουν χτιστεί παράνομα θα αποδίδονται στην πόλη ως δημόσιος χώρος». Σε αυτή τη βάση θα στηριχθεί το νεοσύστατο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για να διευθετηθεί το θέμα των ημιυπαίθριων χώρων που έχουν κλειστεί παράνομα. Το πακέτο των ρυθμίσεων για να εφαρμοστούν στην πράξη των νέων...
μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί σε περίπου ενάμιση μήνα.
Όπως ανέφερε χθες η υπουργός κ. Τίνα Μπιρμπίλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Βήμα FΜ και Flash, «αν έχεις 100 τετραγωνικά μέτρα, ενώ θα έπρεπε να χτίσεις τα 80 και τα 20 έχουν κλειστεί παράνομα, τότε εμείς θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα 20 τετραγωνικά να αποδοθούν και πάλι στην πόλη ως δημόσιος χώρος και όχι ως πρόσθετος συντελεστής δόμησης».
Η κ. Μπιρμπίλη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει διευθέτηση του ζητήματος με μεταφορά του συντελεστή δόμησης. «Η μεταφορά σημαίνει ότι χτίζω κάπου αλλού. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτά που χτίστηκαν παράνομα να αντιστοιχούν σε δημόσιο χώρο μέσα στην πόλη», συμπλήρωσε. Ωστόσο απέφυγε να απαντήσει αν οι ιδιοκτήτες που παράνομα έκλεισαν τους ημιυπαίθριους θα λύσουν το θέμα τους με την καταβολή χρηματικού ποσού ούτε πήρε θέση για το ύψος αυτού το ποσού.
Η ουσιαστική διαφοροποίηση από τη ρύθμιση του τέως υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά είναι το πού θα καταλήγουν τα χρήματα. Με τη ρύθμιση Σουφλιά τα χρήματα προορίζονταν να καλύψουν τις μαύρες τρύπες του προϋπολογισμού. «Τακτοποίηση σημαίνει ότι εισπράττω κάποια χρήματα τα οποία μετά μπαίνουν κάπου στο δημοσιονομικό μας πρόβλημα ενώ δεν νομιμοποιώ το αυθαίρετο», ανέφερε η κ. Μπιρμπίλη.
Αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών
Έτσι τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ρυθμίσεις που είναι υπό επεξεργασία είναι ξεκάθαρο ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν για την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον αφού το κλείσιμο των ημιυπαίθριων σημαίνει στην πράξη αύξηση του συντελεστή δόμησης.
Η ιδέα που κερδίζει- μέχρι στιγμής τουλάχιστον - όλο και περισσότερο έδαφος είναι η δημιουργία Πράσινου Ταμείου, τα χρήματα του οποίου θα καταλήγουν αποκλειστικά σε απαλλοτριώσεις χώρων προκειμένου να αυξηθούν το πράσινο και οι ελεύθεροι χώροι στην πόλη. «Αυτό που θα ήθελα να προτάξω για το επόμενο διάστημα είναι μια πρότασή μας για το Πράσινο Ταμείο, που θα δώσει προτεραιότητα σε δύο βασικούς τομείς: τη βιοποικιλότητα και τις αστικές αναπλάσεις, προσπαθώντας να αντλήσουμε και ιδιωτικά κεφάλαια», επισήμανε η υπουργός.
Στη συζήτηση που αφορά την εξεύρεση λύσης για τους ημιυπαίθριους- άρχισε τον περασμένο Οκτώβριο- γίνεται επεξεργασία όλων των προτάσεων, τόσο υπηρεσιακών παράγοντων όσο και εκπροσώπων του τεχνικού κόσμου. Από την πρώτη στιγμή άρχισε να γίνεται διαρροή σεναρίων αφού η κάθε πλευρά θέλει να περάσει τη δική της άποψη. Ένα από αυτά- μέχρι να το ξεκόψει χθες η κ. Μπιρμπίλη- αφορούσε τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή πανεπιστημιακοί και πολεοδόμοι έλεγαν πως για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες ζώνες υποδοχής που απαιτεί η εφαρμογή του μέτρου θα απαιτηθούν από 5 έως 10 χρόνια.
Σήμερα, μόνο οι ιδιοκτήτες διατηρητέων μπορούν να πουλήσουν συντελεστή δόμησης (1.000 ευρώ/τ.μ., οπότε για 10 τ.μ. απαιτείται ποσό 10.000 ευρώ) και μπορούν να τακτοποιηθούν μόνο 40.000 τ.μ. στα 1,5 εκατ. κτίρια που έχουν κλειστούς ημιυπαίθριους.
fimotro


Read more...

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ


Ρεπορτάζ : Ηλίας Π. Γεωργάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)


Δέσμη προτάσεων για την προστασία των εργαζομένων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ρυθμίσεις για τη μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της εισφοροδιαφυγής ανακοίνωσε χθες η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Oι προτάσεις που αφορούν τις ευέλικτες μορφές...
απασχόλησης (μπλοκάκια, μερική απασχόληση κ.ά.) περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που έδωσε χθες για δημόσια διαβούλευση το υπουργείο. Εκτιμάται όμως ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στη σημερινή αγορά εργασίας, δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κρίσης.
Παρουσιάζοντας τις νέες ρυθμίσεις ο υπουργός Εργασίας Α. Λοβέρδος δήλωσε: «Σύνθημά μας είναι “ούτε απορρύθμιση ούτε υπερρύθμιση”. Δηλαδή, όχι στην εργασιακή ζούγκλα αλλά όχι και στις αγκυλώσεις».
Το πακέτο των προτάσεων για τους εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης προβλέπει:
● Μπλοκάκια: Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για τρεις συνεχείς μήνες.
● Εργασία τα Σάββατα: Η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα με παραβίαση του πενθημέρου, εκτός από τις άλλες κυρώσεις, θα αμείβεται με προσαυξημένο κατά 100% ημερομίσθιο (δηλαδή ως παράνομη υπερωρία).
● Μερική απασχόληση: Κάθε συμφωνία για παροχή εργασίας υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης υποβάλλεται εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά θα θεωρείται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης, αν υπάρχει ωράριο μικρότερο από το κανονικό, η εργασία θα παρέχεται συνεχώς και μία φορά την ημέρα. Ο απασχολούμενος κάτω των 4 ωρών θα λαμβάνει αποδοχές προσαυξημένες κατά 7,5% και για παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης προσαύξηση 10%. ● Εκ περιτροπής εργασία: Σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας, ο εργοδότης μπορεί, αντί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, να επιβάλει εκ περιτροπής απασχόληση έως 6 μήνες κατά τη διάρκεια του έτους.
● Ενοικίαση εργαζομένων: Στις συμβάσεις που θα συναφθούν ή θα ανανεωθούν μετά την ψήφιση του νέου νόμου, η ενοικίαση εργαζομένων θα γίνεται με τους ίδιους όρους εργασίας (αμοιβές, ωράρια, ασφάλιση στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κ.ά.) που έχει το προσωπικό του έμμεσου εργοδότη και σε καμία περίπτωση με αμοιβές κατώτερες από εκείνες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια 12 μηνών- μαζί με τις ανανεώσεις- και 18 μηνών σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού, διαφορετικά η σύμβαση θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.
● Διαθεσιμότητα: Δεν θα μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ετησίως και θα αποφασίζεται υποχρεωτικά ύστερα από διαβούλευση και ύστερα από έγκριση του υπουργού Εργασίας, αν πρόκειται για ΔΕΚΟ.
● Τηλεεργασία: Καθιερώνεται περίοδος προσαρμογής τριών μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων εντός 15ημέρων ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς (κανονικής εργασίας). ● Άδεια μισθωτού: Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες από δύο περιόδους ύστερα από αίτημα του μισθωτού.
● Χρόνος εργασίας: Για να εφαρμοστούν ελαστικά ωράρια εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συνδικάτων (τον λόγο θα έχουν τα κλαδικά σωματεία ή οι ομοσπονδίες σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 άτομα).
Για τις συντάξεις
Όσον αφορά τις συντάξεις, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, μεταξύ των άλλων, ανακοίνωσε:
● Ρύθμιση που αφορά τη διαδικασία απονομής των συντάξεων, κυρίως για τη διαδοχική ασφάλιση. Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση (Νόμος 2676/1999) έχει τη μορφή προσυνταξιοδοτικής απόφασης, χορηγείται από κάθε Ταμείο σε κάθε υποψήφιο συνταξιούχο ύστερα από αίτησή του, εφόσον υπολείπονται έως και δύο χρόνια για τη συνταξιοδότηση, και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία με το ασφαλιστικό ιστορικό.
● Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την απονομή των συντάξεων ώστε από το 2011 να καταβάλλονται σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται στα Ταμεία νέα Κέντρα Ανακεφαλαίωσης και ομάδες εργασίας, για να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες τις εκκρεμότητες σε περίπου 150.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

/fimotro.

Read more...

ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ...


Ρεπορτάζ : Χρήστος Μέγας

Μέτρα στήριξης του... 8ωρου, σαρωτικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις που αποφεύγουν το ΙΚΑ αλλά και διατίμηση στις αγγειοπλαστικές και στις επεμβάσεις καταρράκτη επιστρατεύει η κυβέρνηση για τη διευθέτηση της «ζούγκλας στην αγορά εργασίας» και τη βελτίωση των οικονομικών του Ασφαλιστικού. Στον απολογισμό των...
«πρώτων 100 ημερών» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προχώρησε σε έναν «ποταμό» διαπιστώσεων και προγραμματικών εξαγγελιών οι οποίες, ενώ είναι αναγκαίες, σε ορισμένες περιπτώσεις επικαλύπτονται ή επαναλαμβάνονται. Καίριες είναι οι δράσεις για την εργασία και την ευελιξία που τείνει να γίνει καθεστώς. Κατά τ' άλλα ο κ. Λοβέρδος διέψευσε οποιοδήποτε «σχέδιο για δημοσιονομική κατατρομοκράτηση ή αιφνιδιασμό των ασφαλισμένων ή την ύπαρξη κρυφής ατζέντας για "ηρωική έξοδο" από τα δύσκολα».
Μετά 3,5 μήνες στο υπουργείο, ο κ. Λοβέρδος εμφανίστηκε για πρώτη φορά τόσο αποφασισμένος να... μείνει έχοντας ανοίξει μια τεράστια ατζέντα θεμάτων. Με το πλέον καυτό θέμα, αυτό του Ασφαλιστικού, να μένει, προς στιγμή, στην άκρη μέχρι να βρεθούν τα αναγκαία κονδύλια. Ο ίδιος, με τις πρόσθετες φιλοδοξίες που του επιτρέπει η πρώτη θέση στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, τη Β' Αθήνας, υπολογίζει ότι ο καταλογισμός του πολιτικού κόστους θα είναι πρόσκαιρος.
Η συνέντευξη των Α. Λοβέρδου και Γ. Κουτρουμάνη επικεντρώθηκε στις διαπιστώσεις και τις εξαγγελίες, ενώ τα απτά μέτρα για την αντιμετώπιση της εργασίας-λάστιχο μάλλον έμειναν ασχολίαστες. Αναλυτικά:
Περάστε από το ΙΚΑ να... δεσμευτείτε
* Η εισφοροδιαφυγή ανέρχεται σε 8 δισ. τον χρόνο, οι ανείσπρακτες εισφορές στα 7,5 δισ. και η σπατάλη στα φάρμακα και την περίθαλψη στα 3,5 δισ. Μετά από αυτό καλούνται οι 850 επιχειρήσεις που χρωστούν άνω των 500.000 ευρώ η κάθεμια να προσέλθουν στο ΙΚΑ και να δεσμευτούν για την καταβολή του χρέους. Η οφειλή του ΟΤΕ (από την εθελουσία του 2005), άνω των 100 εκατ. ευρώ, θα διευθετηθεί από κοινή υπηρεσιακή επιτροπή, ο ΟΑΕΔ διεκδικεί ποσό άνω των 350 εκατ. από το Δημόσιο για την επιδότηση των απολυμένων της Ολυμπιακής, ενώ ανοίγει νέος κύκλος επαφών για τις κρυφές οφειλές των τραπεζών.
Καταρράκτης 350― -μπαλονάκι 550
* Το ΙΚΑ έβγαλε δύο αποφάσεις με τις οποίες τίθεται ανώτατο όριο στις επεμβάσεις καταρράκτη στα 350 ευρώ και για τις αγγειοπλαστικές ως εξής: ειδικό μπαλονάκι 550 ευρώ, επενδεδυμένα στεντ 850 κ.ά. Το όφελος για το ίδρυμα υπολογίζεται σε 50 εκατ. ετησίως και το ερώτημα είναι γιατί το ΙΚΑ δεν είχε προχωρήσει εδώ και χρόνια σε αντίστοιχη απόφαση που θέτει ορισμένα όρια στο πάρτι των εταιρειών εισαγωγής των αναλώσιμων στα νοσοκομεία κ.ά.
* Μικτά συνεργεία 200 υπαλλήλων των Ταμείων και των Επιθεωρήσεων Εργασίας θα ελέγχουν συγκεκριμένες εταιρείες που εισφοροδιαφεύγουν από 1/2/2010. Θα κληθούν οι 39.000 επιχειρήσεις (18% του συνόλου) που δήλωσαν ότι απασχολούν προσωπικό το 2009 αλλά δεν πλήρωσαν εισφορές να τακτοποιήσουν τις εισφορές, ενώ στο εξής η καταβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) δεν θα απαλλάσσει τους εργοδότες από πρόστιμα και κατασχέσεις. Ξεκινά ο ηλεκτρονικός έλεγχος των συνταγών, έτσι ώστε μέχρι τέλος Μαΐου (από τον Μάρτιο για το ΙΚΑ) να ελέγχονται ηλεκτρονικά περίπου 4.500.000 συνταγές ανά μήνα.
* Καλούνται οι 263 φαρμακευτικές εταιρείες να καταβάλουν στα Ταμεία τα 32 εκατ. ευρώ που οφείλουν για το β' τετράμηνο του 2009 στο πλαίσιο εφαρμογής του Rebate, ενώ αναζητούνται 350 εκατ. συνολικά από το 2005.
* Δημιουργείται ΚΕΠ εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και για την ενημέρωσή τους ενώ τα Ταμεία θα εκδίδουν και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση (προβλέπεται ήδη αλλά έχει ατονίσει) για την έγκαιρη απόδοση της σύνταξης, κυρίως στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
* Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Αθηνά Δρέττα, θα αποκτήσουν «πράσινη» κάρτα 100.000-150.000 μετανάστες, οι οποίοι έχασαν τα χαρτιά νομιμοποίησής τους για τυπικούς λόγους, και θα ενταχθούν έτσι στο σύστημα καταβάλλοντας εισφορές.
* Ο γενικός γραμματέας Ρ. Σπυρόπουλος παρουσίασε ένα πλάνο για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων οργανισμών (Εργατική Εστία, Εργατική Κατοικία, οικόπεδα κ.ά.), ενώ ο ΟΕΚ θα αναλάβει και πάλι (απόφαση προηγούμενης κυβέρνησης) τις υποδομές για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που αναλαμβάνει η χώρα, κατασκευάζοντας αυτή τη φορά τα μεσογειακά χωριά σε Λάρισα και Βόλο.

fimotro.

Read more...

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...


Την επέκταση της μερικής απασχόλησης ακόμη και στις ΔΕΚΟ, δηλαδή στις δημόσιες επιχειρήσεις, στους οργανισμούς και στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και την εφαρμογή λύσεων ανάγκης για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίση προκειμένου να μην απολύονται εργαζόμενοι θεσμοθετεί το υπουργείο Εργασίας με νομοσχέδιο που θα καταθέσει σύντομα... στη Βουλή. Χθες ο υπουργός κ. Α. Λοβέρδος παρουσίασε το προσχέδιο νόμου για τις ευέλικτες μορφές εργασίας, έθεσαν κανόνες, χωρίς όμως να αποφεύγουν τα μέτρα για τα οποία ασκείται σκληρή κριτική από τα συνδικάτα. Μέτρα όπως η εκ περιτροπής απασχόληση (ως έξι μήνες) των εργαζομένων που «περισσεύουν» σε περιόδους μείωσης της παραγωγής, αλλά και η τρίμηνη διαθεσιμότητα με το 50% των αποδοχών, περιλαμβάνονται στις νέες ρυθμίσεις. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου προβάλλει το επιχείρημα ότι θέτει «περιορισμούς» και «κανόνες» στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως είναι η προηγούμενη διαπραγμάτευση με τα σωματεία, αλλά η εφαρμογή τους απομακρύνει από τον στόχο της πλήρους απασχόλησης. Οπωσδήποτε, όμως, φιλεργατικά μέτρα είναι είναι η καταβολή διπλού ημερομισθίου (προσαύξηση) 100% των απασχολουμένων το Σάββατο όπως ακριβώς ισχύει για τις Κυριακές και η υποχρεωτική μετατροπή συμβάσεων έργου που ξεπερνούν το τρίμηνο στον ίδιο εργοδότη σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Παράλληλα η διοίκηση του ΟΑΕΔ ανακοίνωσε μέτρα για την απορρόφηση ανέργων από τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των ανέργων από το Δημόσιο για διάστημα τεσσάρων ετών.
Αναλυτικά οι κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:
* Η παροχή υπηρεσιών ή έργου στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας και κατ΄ οίκον απασχόλησης που αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Προϋπόθεση είναι η εργασία να παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για τρεις συνεχείς μήνες.
* Η διάρκεια της εκ περιτροπής εργασίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 6 μήνες ετησίως.
* Το οκτάωρο μπορεί να επεκταθεί ως και τις 10 ώρες εργασίας την ημέρα. Η διευθέτηση όμως του χρόνου καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις ή με συμφωνίες του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων.
* Σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν της συμφωνημένης ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 10%.
* Επιτρέπεται η κατάτμηση της κανονικής άδειας. Αυτό μπορεί να προτείνεται από τον εργοδότη ή να ζητείται από τον εργαζόμενο μισθωτό. Η μία περίοδος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομαδιαίες εργασίας ή 10 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
* Η διάρκεια προσωρινής απασχόλησης του εργαζομένου δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες. Κατ΄ εξαίρεση φθάνει στους 18 μήνες σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού του οποίου η σύμβαση είναι σε αναστολή. Αν γίνει υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου, τότε η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

fimotro

Read more...

Οι άθλιοι των Αθηνών...


Της Λώρης Κέζα
Από επιτροπές για την Αθήνα, άλλο τίποτε. Χθες οικοδεσπότης ήταν ο υπουργός Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνος. Η μάζωξη για τη σωτηρία της πόλης έγινε υπό την σκέπη της ειδικής επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Τις προάλλες προσκαλούσε σε διάλογο για τη μείωση της εγκληματικότητας ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδης (διευρύνοντας ελαφρώς το γεωγραφικό περίγραμμα: όχι Αθήνα, Αττική). Ταυτόχρονα επιχειρεί να περισώσει την κατάσταση ο πλέον αρμόδιος, ο δήμαρχος κ. Ν. Κακλαμάνης. Από κοντά και η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, που έχει φτιάξει κάτι σαν προσωπικό φαν κλαμπ με 3.000 υποστηρικτές για μια καλύτερη ζωή στον μικρό δακτύλιο.

Τι κάνουν όλοι ετούτοι, μαζί με ακτιβιστές και στελέχη της αυτοδιοίκησης; Κουβεντιάζουν. Καταστρώνουν στρατηγικές. Ανοίγουν τους χάρτες και...

...τοποθετούν βελάκια: εδώ το πάρκο, πιο ΄κεί η δανειστική βιβλιοθήκη, παραπέρα το τμήμα με τους καλούς αστυνόμους. Επί χάρτου όλα τα καλούδια του οργανωμένου κράτους.

Οσο διαρκεί η ωραία και εποικοδομητική συζήτηση πολιτικών και κατοίκων, το χάος επεκτείνεται. Πέρυσι υπήρχε το Εφετείο με τους 600 καταληψίες του ως κεντρική εστία μπόχας. Εντάξει, δεν φταίνε οι άνθρωποι, ήρθαν για μια καλύτερη ζωή (προσθέστε μόνοι σας εδώ τα γνωστά περί του μεταναστευτικού για να μη γράφουμε τα ίδια κάθε μέρα...). Το Εφετείο της οδού Σωκράτους εξελίχθηκε σε Λερναία Υδρα. Στο κέντρο της Αθήνας σήμερα καταγράφονται 463 σημεία που στεγάζουν σε άθλιες συνθήκες μετανάστες και τοξικομανείς. Την καταγραφή ολοκλήρωσαν οι επόπτες υγείας της Νομαρχίας Αθηνών.

Πρόκειται για πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, ακόμη και αυτοκίνητα. Ο νομάρχης Αθηνών κ. Γιάννης Σγουρός (στο σκίτσο) έκανε το αυτονόητο. Εβαλε τους υπαλλήλους του να καταγράψουν επακριβώς το πρόβλημα που εντοπίζεται γύρω από την Ομόνοια. Στα βρωμερά κτίρια για κάθε δυστυχή αντιστοιχούν περί τα δέκα ποντίκια και καμιά εκατοστή κατσαρίδες. Σαν να ζουν σε υπόνομο. Στην ίδια περιοχή πωλούνται καθημερινά 17.000 σύριγγες. Πωλούνται επίσης αγόρια, κορίτσια και όπλα. Τα πράγματα γίνονται κάθε μήνα και πιο περίπλοκα.

Και ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται εκεί έξω, στους κακοφωτισμένους, λερούς δρόμους, οι αρμόδιοι μεμψιμοιρούν, κλεισμένοι σε αίθουσες συσκέψεων. Ανακατεύουν τα ντοσιέ με τις σημειώσεις, δεσμεύονται με βαρύγδουπες υποσχέσεις και στο τέλος βγάζουν την ουρά τους απ΄ έξω. Εχουν όλοι το ίδιο δικαιολογητικό: δεν υπάρχουν κονδύλια για να καθαρίσουν την πόλη. Ακόμη όμως και αν εξευρεθούν οι πόροι, φαίνεται αδιανόητο να υπάρξει συνεννόηση, καθώς οι εμπλεκόμενοι αναφέρονται καθείς σε άλλο κέντρο εξουσίας.

Ετσι τα νέα στοιχεία που κομίζει η Νομαρχία Αθηνών μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν πρώτη ύλη για ομιλίες σε ημερίδες, για άρθρα σε εφημερίδες και βάση για ξημεροβραδιάσματα:

ατελείωτες συζητήσεις τροφοδοτούνται με τέτοια ντοκουμέντα. Το δημόσιο και κρατικό κουβεντολόι προσφέρεται για να αποδείξει κανείς αν είναι συντηρητικός ή προοδευτικός. Οι πολιτικάντηδες επιλέγουν το προφίλ τους: εμφανίζονται ως ψυχοπονιάρηδες ή ορθολογιστές. Οι πονηροί πάνε να εκμεταλλευθούν τη συγκυρία: ο φόβος του γκέτο τούς δίνει πόντους. Ενόσω μακρηγορούν η πόλη μεταλλάσσεται.

Δεν αποκλείεται κάποτε όλοι αυτοί οι «αρμόδιοι» να καταλήξουν σε ένα καταπληκτικό σχέδιο με θεαματικά αποτελέσματα. Οι αλλοδαποί θα απορροφηθούν και θα βρουν δουλειές με καταπληκτικά εισοδήματα. Οι πόρνες θα γραφτούν στα πανεπιστήμια. Τα πρεζάκια θα «καθαρίσουν» και θα φτιάξουν οικογένειες. Η πλατεία Ομονοίας θα μυρίζει Αjax και σε γλάστρες στα πεζοδρόμια θα ανθίζουν πετούνιες. Πρέπει να υπολογίσουμε τους χρόνους. Πόσα χρόνια τώρα τρενάρεται η υποβάθμιση και πόσα ακόμη θα χρειαστούν ώσπου το κέντρο της πόλης να γίνει βιώσιμο; Ο μόνος τρόπος για να τα υπολογίσουμε είναι συγκριτικά με την ηλικία μας. Πρόσεξα τα πρώτα σημάδια υποβάθμισης στα τριάντα μου. Αν δω την επανόρθωση στα πενήντα μου, θα έχω χάσει τα καλύτερά μου χρόνια στην παρακμή. Αυτό δεν ξεπληρώνεται με τίποτα.
BHMA

nonews-news


Read more...

Αλώνια...


Του Δημήτρη Μητρόπουλου
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εκπρόσωπος είναι λίγο σαν το πρώτο κύμα πεζοναυτών σε απόβαση. Οι σφαίρες έρχονται από παντού.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Πεταλωτής δεν αποτελεί εξαίρεση. Πήρε το βάπτισμα του πυρός κάπου ανάμεσα στην κατάργηση των «σταζ» και την άνοδο του «σπρεντ». Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων τριών μηνών δεν είχε μόνο άγνωστες λέξεις. Είχε και τους υπουργικούς καβγάδες- για τον ΟΛΠ, τον «Καλλικράτη» και, κυρίως, την...

...οικονομία- χωρίς τους οποίους καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει.

Ο ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ δεν βρήκε εύκολα τα πατήματά του. Ούτε εμπειρία ΜΜΕ είχε ούτε στέλεχος ΠΑΣΟΚ πρώτης γραμμής ήταν. Ήταν ένας «βαρύς»- με την καλή έννοια- βουλευτής από τον ελληνικό Βορρά που είχε μία επιτυχία και ένα ατού. Η επιτυχία ήταν η συμμετοχή του στην ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην- πρώτη- εξεταστική για το Βατοπέδιο. Το ατού είναι πως αποτελεί νέο πρόσωπο. Κάπως έτσι βρέθηκε στον πρώτο όροφο του Μεγάρου Μαξίμου όπου έχουν γραφεία ο Χάρης Παμπούκης και ο Νίκος Αθανασάκης.

ΟΠΩΣ ΤΑ αποβατικά σώματα έχουν προκάλυψη από τα πυροβόλα των πλοίων και τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, έτσι κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν απροστάτευτος. Είχε την ΕΡΤ και τα κρατικά μέσα, είχε τις γραμματείες επικοινωνίας και τα γραφεία Τύπου του εξωτερικού, είχε την αδειοδότηση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Ωστόσο, ο Πεταλωτής τα στερήθηκε όλα αυτά εξ αρχής, αφού μοιράστηκαν σε Γερουλάνο, Ραγκούση και άλλους, όπως η Αυτοκρατορία των Αψβούργων μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγα πράγματα μπόρεσε σιγά σιγά ο Πεταλωτής να ανακτήσει- μεταξύ αυτών το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

ΠΑΡ΄ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, δεν έχει πάει άσχημα. Γκάφα Πεταλωτή το πρώτο τετράμηνο της διακυβέρνησης Παπανδρέου δεν έχει υπάρξει. Σιγά σιγά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δημιούργησε το στυλ του. Δεν είναι εξυπνάκιας. Δεν πάει για τη μεγάλη ατάκα. Δεν είναι και φοβερά επιθετικός- αν και τά ΄βαλε με τον Σαμαρά για το μεταναστευτικό. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πεταλωτής βρήκε τη φωνή του στο Αγροτικό.

ΓΙΑΤΙ; Διότι είναι βουλευτής περιφέρειας και ξέρει τα αλώνια της υπαίθρου καλύτερα από τα σαλόνια της πρωτεύουσας. Ο Πεταλωτής ανήκει- όπως και ο Σωκράτης Ξυνίδης- στο βουκολικό ΠΑΣΟΚ. Άρα, μπορεί να εκφράσει τη θέση της κυβέρνησης για τους αγρότες με έναν πολιτικό αλλά και ανθρώπινο τόνο. Η συνεισφορά του στην προσπάθεια της κυβέρνησης Παπανδρέου να μην οξύνει την κατάσταση στα μπλόκα είναι σημαντική.
Αγιογραφίες - ΝΕΑRead more...

Mπαράζ πρωτοβουλιών...


Με μπαράζ πρωτοβουλιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό επιχειρεί να θέσει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Σταθερότητας και σε κίνηση την οικονομία ο Γ. Παπανδρέου. Με ορίζοντα την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ισπανικής προεδρίας στα μέσα Φεβρουαρίου για την οικονομική κρίση, ο πρωθυπουργός σχεδιάζει τα εξής:

Πρώτον, την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου και την παρουσίαση της εισοδηματικής πολιτικής. Θέλει, έτσι, να δείξει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει τάξη στην οικονομία, να περικόψει τα έξοδα και να...

...αυξήσει τα έσοδα. Παράλληλα με το Ασφαλιστικό που «τρέχει», η κυβέρνηση θα ανοίξει και το εργασιακό.

Εντός του Φεβρουαρίου το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου, προκειμένου να αξιοποιήσει την αυξημένη προσφορά κεφαλαίων που σημειώθηκε στο τελευταίο κοινοπρακτικό δάνειο.

Ενδεικτικό της κινητικότητας είναι ότι ο πρωθυπουργός κάλεσε στο Μαξίμου σήμερα (στις 2 μ.μ.) τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλο.

Δεύτερον, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή ο Γ. Παπανδρέου θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Νταβός. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με αρκετούς από τους μεγάλους «παίχτες» των χρηματαγορών, ενώ δεν αποκλείονται και υψηλές πολιτικές επαφές.

Ακολούθως ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στο Παρίσι όπου θα συναντηθεί με τον Ν. Σαρκοζί. Αναμένεται, ακόμη, ο ορισμός της ακριβούς ημερομηνίας για την επίσκεψη στο Νέο Δελχί. Στις 11 και 12 Φεβρουαρίου ο Γ. Παπανδρέου θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο της ισπανικής προεδρίας και στις 16 του ίδιου μήνα θα γίνει δεκτός στο Κρεμλίνο.

Τρίτον, το ίδιο διάστημα θα επανεκλεγεί στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Κ. Παπούλιας και θα γίνουν βήματα στα θέματα του «Καλλικράτη» και του εκλογικού νόμου.

Ο πρωθυπουργός τελεί εν αναμονή της συνάντησης με τον Μπ. Ομπάμα και περιμένει τα πρώτα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, έδωσε εντολή στους επιτελείς του να επεξεργαστούν «σχέδιο Β» για το άνοιγμα των αγροτικών μπλόκων, στην περίπτωση που δεν πιάσουν τόπο οι εκκλήσεις και τα μέτρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κορυφαίοι υπουργοί επισημαίνουν την ανάγκη να συνεχιστεί η κυβερνητική προσπάθεια με εντατικούς ρυθμούς. «Το κόστος του δανεισμού είναι ακριβό, αλλά είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έσπασε το σενάριο της πτώχευσης της χώρας», δήλωσε στον «REAL» ο Ευ. Βενιζέλος και επισήμανε πως «αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε πιο αποτελεσματικούς χειρισμούς στις σχέσεις μας με τις διεθνείς αγορές και επίσης μας επιτρέπει να σπάσουμε στο εσωτερικό μέτωπο αυτό το φάσμα της κακής ψυχολογίας».

«Ισχυρή χώρα»
Ο υπουργός Αμυνας έδωσε μία σχετικά αισιόδοξη προοπτική: «Η Ελλάδα είναι μία πολύ ισχυρή χώρα, έχει τεράστια προβλήματα διαρθρωτικά και δημοσιονομικά και ένα ξεπερασμένο σε μεγάλο βαθμό μοντέλο ανάπτυξης, αλλά είναι η 30ή σε όγκο οικονομία στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς και στο κρίσιμο μέγεθος του αθροίσματος εθνικής αποταμίευσης και εθνικών επενδύσεων είναι 15η στον κόσμο».

Αντίθετα, η Α. Διαμαντοπούλου εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική. «Φοβάμαι ότι η χώρα είναι σαν τον Τιτανικό. Δεν υπάρχει πλήρης συναίσθηση της κατάστασης», δήλωσε στο «Κανάλι 1» του Πειραιά και προσέθεσε: «Εχουμε όλοι εξατομικευμένες προσεγγίσεις κατά τάξη και κατηγορία και το παγόβουνο είναι μπροστά. Ο καπετάνιος, το πλήρωμα, οι ναύτες, οι επιβάτες οφείλουν όλοι πλέον, σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή, να πάρουν το μήνυμα».

Ανάπτυξη
Ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Πέραν του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση στοχεύει σε αναζήτηση ιδιωτικών κεφαλαίων που θα επενδυθούν στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της πράσινης ανάπτυξης. «Οσο περισσότερο πλούτο δημιουργήσουμε τόσο λιγότερα θα κόψουμε και τόσο λιγότερα θα πάρουμε από τους φόρους», σημειώνουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Γ. Παπανδρέου από το Στρασβούργο
Δέσμευση πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να μπει τάξη στη χώρα

Κάποιοι χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να πλήξουν την Ευρωζώνη επισήμανε από το βήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο ο Γ. Παπανδρέου, διεθνοποιώντας το ελληνικό πρόβλημα. Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός έβαλε τις δυσκολίες της οικονομίας μας πάνω σε έναν συνολικό καμβά.

«Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε από ορισμένους ως αδύναμος κρίκος, καθώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ευτυχείς από την ύπαρξη της ζώνης του ευρώ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η επιλογή αυτή δεν τον απέτρεψε από το να παραδεχθεί και την εσωτερική διάσταση του θέματος. Αναφέρθηκε στη σπατάλη του κράτους και τη διαφθορά και δεσμεύθηκε πως η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι απαιτείται για να μπει τάξη στα του οίκου της. Ο Γ. Παπανδρέου εστίασε, όμως, στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης: «Η ΕΕ έχει έργο μπροστά της: να εξανθρωπίσει, να εκδημοκρατίσει την παγκοσμιοποίηση που μοιάζει με την Αγρια Δύση»!

«Την εποχή εκείνη υπήρχαν πολλοί πόροι, αλλά δεν υπήρχαν κανόνες και κράτος δικαίου, με αποτέλεσμα οι παράνομοι να γίνονται σερίφηδες», είπε και επισήμανε πως «κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα». «Ετσι υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, προκαλείται μεγάλη ηττοπάθεια και αναδεικνύονται λαϊκιστές ηγέτες, οι οποίοι υπόσχονται μαγικές λύσεις. Ταυτόχρονα παρατηρείται άνοδος του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, που γίνονται εργαλεία εκμετάλλευσης στα χέρια επιτήδειων πολιτικών», κατέληξε στην ομιλία του.
Γιάννης Αντύπας - ΝΕΑ

nonews-news.


Read more...

Αιφνιδιασμός με ανατιμήσεις έως 5%...


Ανατιμήσεις σε δεκάδες προϊόντα σούπερ μάρκετ άρχισαν να εμφανίζονται ξαφνικά από τις αρχές του έτους στα ράφια, παρά τις συγκρατημένες αγορές από τα νοικοκυριά λόγω της οικονομικής κρίσης.

Βιομηχανίες αλλά και εισαγωγικές εταιρείες έχουν ήδη ανοίξει τον πρώτο κύκλο αυξήσεων του 2010. Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 2% έως 5% και αφορούν περίπου 700 προϊόντα, παρά το γεγονός ότι...

...οι τιμές αρκετών πρώτων υλών έχουν μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Την ίδια ώρα, φόβους για νέες αυξήσεις τιμών και κερδοσκοπικά παιχνίδια στην αγορά εκφράζουν οι εκπρόσωποι εμπόρων και βιοτεχνών εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργούνται στην τροφοδοσία της αγοράς από τα μπλόκα των αγροτών. Ήδη με δυσκολία γίνεται ο ανεφοδιασμός των επιχειρήσεων σε πρώτες ύλες, ενώ τα μεταφορικά τους έχουν επιβαρυνθεί κατά 5% σε σχέση με το κόστος πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων, το οποίο το επόμενο διάστημα θα περάσει και στις τιμές των προϊόντων.

Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν ήδη ενημερωθεί από τους προμηθευτές τους για αυξήσεις σε προϊόντα ακόμη και διπλάσιες του πληθωρισμού, ενώ ανησυχία επικρατεί στο υπουργείο Οικονομίας προκειμένου να προλάβουν και νέες, μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Σύμφωνα με τους λιανεμπόρους, αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη παραλάβει τιμοκαταλόγους με αυξήσεις τιμών, τις οποίες ήδη περνούν στα προϊόντα. Συγκεκριμένα αφορούν αυξήσεις σε γαλακτοκομικά (έως 3,2%), σοκολάτες (έως 3,5%), αλάτι (έως 3,5%), αλλαντικά (έως 4%), καφέδες (έως 5%), τσάι (έως 3%), κακάο (έως 4,5%), πατατάκια (έως 3%), σνακ (έως 2,5%), μπισκότα και κρουασάν (έως 5%), μαρμελάδες (έως 3%). Επίσης αυξήσεις αναμένονται και σε άλλες κατηγορίες ειδών όπως είναι τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, τα έτοιμα γεύματα και τα είδη καθαρισμού για το σπίτι.

Οι πρώτες του 2010
Οι ανατιμήσεις αυτές, οι οποίες αναμένεται να περάσουν στα ράφια έως το τέλος του Φεβρουαρίου, είναι οι πρώτες του 2010. Πάντως, ακόμη μία φορά η καθοδική πορεία των τιμών των πρώτων υλών δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων που παραμένουν στα ύψη. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στον Οκτώβριο του 2009, στην Ελλάδα η τιμή του μαλακού σιταριού έχει μειωθεί σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008 κατά 30%, το σκληρό σιτάρι κατά 27%, το καλαμπόκι κατά 13%, το χοιρινό κρέας κατά 14%, το ελαιόλαδο κατά 14,5%, ενώ το μοσχαρίσιο κρέας και το κρέας πουλερικών παρατηρείται αύξηση 1% και 6%, αντιστοίχως. Ωστόσο, δεν μειώθηκαν ανάλογα και οι τιμές στα τρόφιμα που αγοράζουν οι Έλληνες καταναλωτές.

Αναζητούν λύσεις
Το υπουργείο Οικονομίας αναζητά τρόπους παρεμβάσεων ώστε να μπορέσει να ανακόψει το κύμα νέων αυξήσεων, το αποτέλεσμα των οποίων όμως θα κριθεί στην πράξη. Ήδη έθεσε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών της έχουν τεθεί και οι εκπτώσεις που δίνουν οι επιχειρήσεις προς τις αλυσίδες σούπερ μαρκετ, με στόχο αυτές τελικά να περνούν στον καταναλωτή. Επίσης από το τέλος του 2009 με αγορανομική διάταξη οι επιχειρήσεις, βιομηχανίες, λιανεμπορικές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατά την υποβολή των τιμοκαταλόγων τους πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για τον κωδικό κάθε προϊόντος, την παλιά τιμή και την ημερομηνία ισχύος της, τη νέα τιμή, όπως επίσης και την ημερομηνία έναρξής της, την ποσοστιαία μεταβολή της και αναλυτικά το είδος στο οποίο ανήκει το προϊόν.

ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

έχουν ήδη ενημερωθεί από προμηθευτές τους για αυξήσεις τιμών ακόμη και διπλάσιες του πληθωρισμού


Φοβούνται κερδοσκοπικά παιχνίδια λόγω μπλόκων

ΑΝΗΣΥΧΙΑ επικρατεί στην αγορά και για ενδεχόμενα κερδοσκοπικά παιχνίδια που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις έχουν επιβαρυνθεί έως και 5% από το αυξημένο κόστος μεταφοράς πρώτων υλών και άλλων προϊόντων. «Ήδη οι πρώτες επιπτώσεις είναι ορατές, καθώς ο αποκλεισμός των δρόμων έχει προκαλέσει επιβάρυνση στο κόστος των μεταφορικών κατά 5% στις πρώτες ύλες», λέει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Παύλος Ραβάνης. Ανάλογες είναι και οι εκτιμήσεις του προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλη Κορκίδη. «Οι συνθήκες που διαμορφώνονται ευνοούν κερδοσκοπικά παιχνίδια εις βάρος των καταναλωτών. Η αγορά μέχρι τώρα δεν έχει προβλήματα εφοδιασμού, παρά μόνο επιβαρύνσεις λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς. Αν οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν όμως, δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι τους επιτήδειους να αναλαμβάνουν δράση», συμπληρώνει.

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου θα καταθέσουν σήμερα τόσο ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδος όσο και η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας.
Δήμητρα Σκούφου - NEA


nonews-news.

Read more...

Οι εφημερίδες σήμερα...


ΝΕΑ: Κύμα ανατιμήσεων σε 700 προϊόντα% σε βασικές κατηγορίες
Κύμα ανατιμήσεων σε 700 προϊόντα σούπερ μάρκετ άρχισε ξαφνικά από τις αρχές του έτους και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο μήνα. Πρόκειται για αυξήσεις τιμών από 3% έως 5% σε βασικές κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών που φθάνουν να είναι διπλάσιες και του πληθωρισμού

ΕΘΝΟΣ: Ντεμαράζ για να πεισθούν οι Βρυξέλλες
Σε εφαρμογή τίθεται το Πρόγραμμα Σταθερότητας με μπαράζ πρωτοβουλιών, εντός και εκτός συνόρων, από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να κλείσει τέσσερα μέτωπα στην οικονομία

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 10 μπλόκα στο εργασιακό χάος
Μέτρα για την αντιμετώπιση της "εργασιακής ζούγκλας" αλλά και επιδότηση της απασχόλησης 65.000 ανέργων περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Έτσι διορθώνονται οι νόμοι της Ν.Δ. για το ελαστικό 8ωρο και τίθενται όρια στις "εργολαβίες". Χάος επικρατεί στα Ταμεία, όπου ξεκινούν μικτοί έλεγχοι.

ΒΗΜΑ: Ελαστική εργασία ακόμη και στις ΔΕΚΟ
μερική απασχόληση και στο Δημόσιο. Εξάμηνη εργασία σε προβληματικές επιχειρήσεις. Διαθεσιμότητα ως τρεις μήνες με τον μισό μισθό. Προνόμιο του εργοδότη η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Διπλάσιο μεροκάματο και το Σάββατο. Συμβάσεις τα μπλοκάκια. Κανόνες για τηλε-εργασία

nonews-news.

Read more...

Εξεταστικές: Σήμερα "κληρώνει" για Siemens

Ονομαστική ψηφοφορία το απόγευμα

Τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής για την υπόθεση Siemens αναμένεται να αποφασίσει σήμερα Τετάρτη η Ολομέλεια της Βουλής. Η σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει βρει σύμφωνα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στόχος είναι η αναζήτηση των διαδρομών του μαύρου χρήματος, που δόθηκε επί σειρά ετών από την εταιρία σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους.

Η ονομαστική ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 4 το απόγευμα.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης τα ονόματα των βουλευτών των δύο μεγάλων κομμάτων, που θα μετάσχουν στην 19μελή Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του Βατοπαιδίου.

Η πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής θα είναι τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και η προθεσμία για την υποβολή πορίσματος η 15η Μαρτίου 2010.

Από το ΠΑΣΟΚ είναι οι: οι Χρύσα Αράπογλου, Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος, Νικόλαος Ζωΐδης, Αργύρης Λαφαζάνης, Σπύρος Μοσχόπουλος, Εμμανουήλ Μπεντενιώτης, Δημήτρης Παπουτσής, Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη, Αναστάσιος Σιδηρόπουλος και Δημήτρης Τσιρώνης.

Από τη ΝΔ είναι οι: Νικόλαος Δένδιας, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Πλακιωτάκης, Ελευθέριος Αυγενάκης, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ και Σάββας Αναστασιάδης.
protothema.gr

Read more...

Μείωση μισθών 10% ζητά εμμέσως η Κομισιόν

Να μειωθούν κατά 10% οι μισθοί σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία λέει εμμέσως η Κομισιόν με έκθεση της που καταγράφει σοβαρό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στις νότιες χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πραγματική ισοτιμία του ευρώ σ’ αυτές τις χώρες είναι υπερτιμημένη κατά 10%.

Η έρευνα, σύμφωνα με την εφημερίδα Ισοτιμία, εκφράζει ανησυχία για το χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών μελών που μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη.

«Οι μεγάλες και επίμονες διαφορές στην ανταγωνιστικότητα σε όλη την Ευρωζώνη αποτελούν σοβαρό παράγοντα ανησυχίας που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο ευρώ», σημειώνει η έκθεση που διέρρευσε στο πρακτορείο Reuters.

«Συγκεκριμένα, η επιμονή των μεγάλων διασυνοριακών διαφορών θέτουν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη και απειλούν την συνεκτικότητα της», τονίζει.

Οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα φαίνονται για παράδειγμα στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ελλάδα είχε έλλειμμα 8,8%, η Ισπανία 5,4% και η Πορτογαλία 10,2%. Αντίθετα η Κύπρος είχε πλεόνασμα 11,6% και η Γερμανία 4%, το Λουξεμβούργο 9,4%, η Ολλανδία 3,1% και η Φινλανδία 1,1%.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τα κράτη μέλη να χαράξουν και να προωθήσουν μία φιλόδοξη πολιτική, η οποία θα στοχεύει στην επιτάχυνση και βελτίωση των ενδογενών μηχανισμών διόρθωσης. Σημειώνει, ωστόσο, ότι η διαχείριση των διαφορών θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε χώρα, αλλά οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι συντονισμένες σε επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αρχές, κυρίως των χωρών που έχουν πρόβλημα, θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε να ακολουθούν μία δημοσιονομική πολιτική, που δεν θα επιβραδύνει τις απαιτούμενες διορθώσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

nooz.gr

Read more...

Υπερψηφίστηκε το σ/ν για τα "καμμένα" της Αττικής

Ενεκρίθη από τη Βουλή το βράδυ της Τρίτης το σ.ν. για τα δάση της Αττικής, με τις ψήφους των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Κατά ψήφισαν το ΚΚΕ και ο ΛΑΟΣ και "παρόντες" δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Από τους 271 παρόντες βουλευτές, υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 243 και κατά 16, ενώ παρών δήλωσαν 12.

Η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου - το άρθρο 1 και το άρθρο 9 - οδηγώντας τον εισηγητή του ΛΑΟΣ, Μάκη Βορίδη, να εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση πως «εγκαταλείπει τους πολίτες της Αττικής».

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Κιλτίδης που είχε δηλώσει πως θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, υπερψήφισε τελικά, ευθυγραμμιζόμενος με την γραμμή του κόμματός του, ενώ ο τομεάρχης Περιβάλλοντος, Κυριάκος Μητσοτάκης, θεώρησε «σωστή» την διάταξη της αναστολής των οικοδομικών εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, συμπληρώνοντας ωστόσο, πως «η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Γιατί, όταν θέτουμε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, δεν είμαστε πάντα σε θέση να τους τηρήσουμε».

Ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργος Βλάχος, πρότεινε επίσης προσθήκες στο νομοσχέδιο που αφορούν τις περιοχές Άγιος Στέφανος και Μπογιάτι, όπου υπάρχουν προηγούμενες οικοδομήσεις σε αναδασωτέες περιοχές με ευθύνη της διοίκησης.

«Δεν μπορεί να υπάρξει προσθήκη ρύθμισης καθαρώς πολεοδομικών θεμάτων σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο προστασίας των δασών» απάντησε η κ. Μπιρμπίλη. «Πρόκειται όντως για κοινωνικό πρόβλημα, που θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά αντί της νομοθετικής κύρωσης ανίσχυρων διοικητικών πράξεων, θα ήταν προτιμότερη η επανεξέταση του πολεοδομικού καθεστώτος των περιοχών αυτών και η ευθυγράμμιση του με το πλαίσιο του νομοθέτη».

Ο εισηγητής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «αντιδασικό, που ανοίγει το δρόμο σε νέες αυθαιρεσίες, καταπατήσεις, απώλεια δασικού πλούτου, με τις εξαιρέσεις, την παράκαμψη των δασικών υπηρεσιών, την ασάφεια στον ορισμό του δάσους στο άρθρο 9».

Ο κ. Γκιόκας, όπως και οι εισηγητές της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, ζήτησε επίσης, επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, κρίνοντας πως «τα έργα δεν μπορούν να προχωρήσουν με τα σημερινά περιβαλλοντικά δεδομένα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Αστ. Ροντούλης, πρότεινε την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, κρίνοντας πως η κατεδάφισή τους είναι αδύνατη. «Τι θα κάνετε με την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων; Θα ανατινάξετε τα αυθαίρετα; Είστε και ευαίσθητος άνθρωπος - θα γεμίσετε την Αττική με μπάζα. Πιο ριζοσπαστικό θα ήταν να νομιμοποιήσετε τα αυθαίρετα, συμβάλλοντας με τον δικό σας τρόπο στην τακτοποίηση των δημοσιονομικών του κράτους» ανέφερε απευθυνόμενος στην κ. Μπιρμπίλη.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, κατά την συζήτηση επί των άρθρων, θέλησε να δώσει απαντήσεις στις επικρίσεις που δέχθηκε κατά το διάστημα συζήτησής του. Τόνισε πως το νομοσχέδιο είναι πιλοτικό και κατά την διαβούλευση που προηγήθηκε, έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία των κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν. Επανέλαβε δε, πως η κατάργηση του ορισμού του δάσους του «νόμου Δρυ» του 2003, δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα, καθώς οι δασικοί χάρτες καταστρώνονται ήδη με βάση ισχύουσα υπουργική απόφαση.

Οι χαρακτηρισμοί των δασικών εκτάσεων, δεν επαφίενται στον εκάστοτε δασάρχη: «Συζητιέται στις 25 Φεβρουαρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το προδικαστικό ερώτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα κριτήρια ορισμού του δάσους και σε 4-5 μήνες περιμένουμε την απόφασή του. Για να μην έχουμε ωστόσο την αυθαιρεσία του δασάρχη, θα δούμε πώς με επιστημονικό τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα στο μεταβατικό διάστημα, με πολύ σαφείς οδηγίες προς τους δασάρχες. Βούλησή μας σε κάθε περίπτωση, είναι να πάμε σε έναν πιο αυστηρό ορισμό για το δάσος» ανέφερε η κα Μπιρμπίλη.

«Κάποιοι συμπολίτες μας θα μπουν σε περιπέτεια. Σήμερα αφήνετε ένα κενό. Αυτό που εσείς θα δείτε στο μέλλον, οι πολίτες θα το πληρώσουν πανάκριβα» ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος.

«Είναι δυνατόν να ξέρει ο καταπατητής τον ορισμό του δάσους και να μην τον ξέρει το κράτος;» αναρωτήθηκε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. «Γιατί περιμένετε το ευρωπαϊκό δικαστήριο; Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έναν επικαιροποιημένο ορισμό του δάσους; Είναι δυνατόν να ξέρει ο καταπατητής τον ορισμό του δάσους και να μην τον ξέρει το κράτος; Και γιατί αυτή η λατρεία σας για το Κτηματολόγιο που υποκαθιστά τη δασική υπηρεσία στην σύνταξη των δασικών χαρτών;»

«Καταθέτω έγγραφο που δηλώνει την αδυναμία των δασικών υπηρεσιών να προβούν στην κατάρτιση των χαρτών με τις παρούσες συνθήκες στελέχωσης. Υπάρχει πράγματι θέμα στελέχωσής τους» απάντησε η υπουργός. «Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανάθεση. Η διαδικασία θα είναι διαγωνιστική και θα υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο που επελέγησαν οι μελετητές» κατέληξε η κ. Μπιρμπίλη.
nooz.gr

Read more...