Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Read more...

Ερώτηση 23 βουλευτών προς τους υπουργούς ΠΕΧΟΔΕ και Εθνικής Άμυνας


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Θέμα: Ανάγκη προστασίας του περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας - Δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαχείριση του Υμηττού

Ο Υμηττός αποτελεί οργανικό τμήμα του περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης. Αποτελεί χώρο με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και σημείο εκτόνωσης του αστικού πληθυσμού καθώς διαθέτει διαδρομές περιπάτου και σημεία στάσης ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Παράλληλα η ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας του Υμηττού τον καθιστούν ένα σημαντικό βιότοπο του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Πέρα όμως από το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, στον Υμηττό υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και μνημεία της Βυζαντινής περιόδου (Μονή Καισαριανής, Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Μονή Αγ. Ιωάννου Κυνηγού κλπ), συνθέτοντας έτσι και ένα σημαντικό πολιτιστικό και πνευματικό πόλο.

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Υμηττός δέχεται πιέσεις περιβαλλοντικού και πολεοδομικού - οικιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα διαδοχικές επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως που έρχονται να νομιμοποιήσουν αυθαίρετες και ανοργάνωτες επεκτάσεις της πόλης, καταστροφικές πυρκαγιές, με πιο χαρακτηριστικές αυτές του 1995, 1998 και την πιο πρόσφατη του 2007 δείχνουν πως συρρικνώνεται αυτός ο φυσικός πόρος. Η πολιτεία προκειμένου να ελέγξει τις πιέσεις αυτές και προκειμένου να διαχειριστεί με ορθολογικό τρόπο το φυσικό περιβάλλον έχει θεσπίσει μια σειρά από ρυθμίσεις που θέτουν τους όρους και τα όρια αξιοποίησης της περιοχής του Υμηττού. Οι ρυθμίσεις αυτές αν και ανεπαρκείς, δεν τηρούνται ούτε από τους ίδιους τους φορείς της Πολιτείας.

Επιπλέον απ' ό,τι φαίνεται από το Άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» ΦΕΚ544/Δ/31-8/20-10-1978 «Η ως άνω ζώνη Β καθορίζεται ως περιοχή εγκαταστάσεων μόνον κοινωφελών λειτουργιών, εντός της οποίας επιτρέπεται η δόμησις μόνον κτιρίων χρήσεως αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, νοσοκομείων, και θεραπευτηρίων εν γένει, Διδακτηρίων, Ορφανοτροφείων, ασύλων, και εν γένει κτιρίων προς εξυπηρέτησιν αναλόγων ευαγών σκοπών, ή δημιουργία αλσών, πάρκων και εν γένει χώρων πρασίνου, ως και η ανόρυξις φρεάτων και αι συναφείς αντλητικαί εγκαταστάσεις και υδαταποθήκαι». Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η χρήση κατοικίες ή ξενώνες δεν είναι συμβατή και επομένως δεν είναι νόμιμη.

Επιπλέον το ΥΠΕΧΩΔΕ, εν όψει της έγκρισης του σχεδίου του Π.Δ. που έθεσε προς διαβούλευση, και κατόπιν αιτήματος της Υπερνομαρχίας Αθηνών-Πειραιώς, προχώρησε -ορθώς- σε αναστολή των οικοδομικών εργασιών και διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι οι προτάσεις του νέου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον Υμηττό ανοίγουν τις ορέξεις για τέτοιου είδους παρεμβάσεις, όπως αυτή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επιπλέον όλο αυτό το διάστημα εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του στρατοπέδου Σακέτα, το ΥΠΕΧΩΔΕ αδράνησε και μόνο υπό την πίεση των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης, αφυπνίσθηκε.

Όμως από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης διάσταση στις πολιτικές και τα προγράμματα των Υπουργείων, τα οποία εμφανίζονται έτσι αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα μεταξύ τους.

Τέλος υπάρχει το θέμα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών με ειδική διαδικασία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όχι από τα κανονικά Πολεοδομικά Γραφεία (κάτι ανάλογο που συμβαίνει με τις άδειες των Ναοδομικών κτηρίων από τις αντίστοιχες Εκκλησιαστικές Αρχές). Τα δύο αυτά ειδικά καθεστώτα είναι φανερό ότι δημιουργούν συχνά προβλήματα καθόσον, μέσω αυτής της ειδικής διαδικασίας, αναπτύσσεται μία σχετική αδιαφάνεια και οι κανονικές πολεοδομικές υπηρεσίες δεν έχουν συνολική εποπτεία της οικοδομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την έλλειψη συντονισμού.

Τέλος, ακόμη και στην περίπτωση της ειδικής διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, το πνεύμα του νόμου καταστρατηγείται, αφού η χρήση κατοικία (ξενώνες) δεν αποτελεί λειτουργία και υποδομή αμυντικού και στρατιωτικού χαρακτήρα και άρα θα μπορούσε να δοθεί άδεια από τις κανονικές υπηρεσίες.

Για τους παραπάνω λόγους ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πότε θα καταργήσουν την ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις για συνήθεις λειτουργίες και χρήσεις όπως π.χ. κατοικίες, που δημιουργεί προβλήματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ πολιτών και κρατικών φορέων, για την ανέγερση της ίδιας εγκατάστασης όπως στην περίπτωση του Υμηττού;

2. Πως δικαιολογείται η συμβατότητα και η νομιμότητα της χρήσης κατοικία (ξενώνας) στη Β' ζώνη, όταν στο Προεδρικό Διάταγμα καθορισμού ζωνών και προστασίας της περιοχής του Υμηττού (άρθρο 3, παρ. 1), δεν αναφέρεται τέτοια χρήση;

3. Πως εξηγείται η διαφορετική αντιμετώπιση του ιδίου χώρου (Β' ζώνη Υμηττού) από τα αρμόδια Υπουργεία, κατά τρόπο διαμετρικά αντίθετο; Σε τι άμεσες ενέργειες θα προβούν οι κ.κ. Υπουργοί για να εκλείψει αυτό το φαινόμενο απόκλισης-διάστασης πολιτικών, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντος;

4. Σκοπεύουν να προωθήσουν το σχέδιο προεδρικού διατάγματος αναθεώρησης του ισχύοντος Π.Δ. του 78, με βάση τις απόψεις των περιβαλλοντικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, στην κατεύθυνση αυστηροποίησης του καθεστώτος που ισχύει στον Υμηττό και απαγόρευσης κάθε ενέργειας που αποσκοπεί στη δόμηση; Και αν ναι, πότε;

5. Σκοπεύουν να κηρύξουν τον Υμηττό Προστατευόμενη Περιοχή και να συστήσουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2742, Φορέα Διαχείρισης ο οποίος θα εποπτεύει και θα συντονίζει την εφαρμογή όλων των περιβαλλοντικών και χωροταξικών ρυθμίσεων του Υμηττού;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές,

ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΡΛΕΠΕ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Read more...

* ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ * ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ * ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ * ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ * MULTIMEDIA * ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνέντευξη Σπύρου Κουβέλη στο

[logo.gif]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΥΒΕΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "DRIVE"

ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

(27 Ιουλίου)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα μέτρα για την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων ως καίρια για την αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σύμφωνα με την παγκόσμια πλέον αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Συμφωνείτε;

ΣΠ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Τα μέτρα, με τον τρόπο που σχεδιάστηκαν και πρόκειται να υλοποιηθούν μπορεί να έχουν σημασία για την τόνωση της αγοράς νέων αυτοκινήτων, δεν έχουν όμως και πολλή σχέση με την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το μέτρο της απόσυρσης, εάν συνοδεύεται από μια σειρά παράλληλων ρυθμίσεων για τη ρύπανση και εντάσσεται σε μια πολιτική αντικατάστασης όλων των οχημάτων που πραγματικά ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα. Όταν όμως τα μέτρα στηρίζουν κυρίως καταναλωτική διάθεση για αγορά νέου αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα δεν κάνουν τίποτε για άλλες κατηγορίες πραγματικά ρυπογόνων οχημάτων, όπως γίνεται σε αυτή την περίπτωση, όταν ως μόνο κριτήριο μπαίνει η ηλικία και όχι η πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου, όταν γενικότερα τα μέτρα χαρακτηρίζονται από προχειρότητα και εύκολες λύσεις απέναντι στην αδυναμία του κράτους να ελέγξει πραγματικά την κατάσταση του στόλου, δεν πρέπει κανείς να αναμένει σοβαρά αποτελέσματα σε σχέση με τη ρύπανση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πως εκτιμάτε ότι θα λειτουργήσει το μέτρο για την εφαρμογή του «πράσινου δακτύλιου» στην Αθήνα από τον Σεπτέμβριο του 2011;

ΣΠ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Αν δει κανείς σήμερα πως εφαρμόζεται το υπάρχον μέτρο του δακτυλίου, θα διαπιστώσει πως ο κρατικός μηχανισμός ήδη δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν πως θα μπορέσει να εφαρμόσει ένα πολύ πιο περίπλοκο σύστημα, με περισσότερες κατηγορίες οχημάτων, και μάλιστα τη στιγμή που το κράτος αδυνατεί να ελέγξει οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από την ηλικία και ίσως τον τύπο του οχήματος. Αναρωτιέμαι τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει ένα τέτοιο σύστημα απέναντι στο πραγματικό ζητούμενο, τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει αν, λόγω κακής συντήρησης λ.χ. ένα σύγχρονο αυτοκίνητο ρυπαίνει περισσότερο από ένα παλιότερης τεχνολογίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στην Ελλάδα υπάρχει ένας από τους πιο γηρασμένους στόλους αυτοκινήτων και φορτηγών ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Τα νέα μέτρα βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση για να ανανεωθεί ο στόλος αυτός με νέας αντιρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα;

ΣΠ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εάν οι ρυθμίσεις στόχευαν στην αντικατάσταση του πραγματικά γερασμένου στόλου, θα ήμουν σύμφωνος, και βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονταν από παράλληλα μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης του ΙΧ στο κέντρο, μαζί με μια σειρά άλλα μέτρα. Η ένσταση μου όμως είναι ακριβώς εδώ: η απόσυρση επιλέγεται ως το μόνο μέτρο γιατί εφαρμόζεται ευκολότερα, βαφτίζεται περιβαλλοντικό ενώ στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα θα είναι πενιχρό, και παραβλέπεται ηθελημένα το γεγονός ότι προστίθεται ένα σημαντικό κόστος στην ήδη δύσκολη κατάσταση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, χωρίς να τους προσφέρεται καμία εναλλακτική. Η κυβέρνηση λέει ότι το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δεν λέει όμως ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν παρά να προέλθουν από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των πολιτών σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια επιπλέον (ή διαφορετικά) μέτρα έχει να προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος, δεδομένου ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την Αθήνα;

ΣΠ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πολύ περισσότερο συνάρτηση του όγκου της κυκλοφορίας παρά της ηλικίας των οχημάτων. Κατά συνέπεια το ΠΑΣΟΚ προτείνει κατ' αρχήν την σημαντική εντατικοποίηση της προσπάθειας για την βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς από μαζικά μέσα, ώστε να είναι γρήγορα και αξιόπιστα, και να μπορεί πραγματικά ο πολίτης να τα εμπιστευτεί αντί για το αυτοκίνητο του. Μην ξεχνάμε ότι το πραγματικό ζητούμενο είναι η μετακίνηση των πολιτών και όχι η διαχείριση της κυκλοφορίας. Παράλληλα πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη για έλεγχο του στόλου όλων των οχημάτων, όχι μόνο των ΙΧ και των επαγγελματικών, αλλά και των ταξί, των λεωφορείων κλπ, που αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης, καθώς και των καυσίμων που συχνά δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές των σύγχρονων κινητήρων. Θεωρούμε σημαντική τη δυνατότητα μετακίνησης με δίκυκλα και άλλα εναλλακτικά μέσα, αλλά και με τα πόδια και με ποδήλατο για μικρότερες διαδρομές. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν διαφορετικές συνθήκες ασφάλειας και οδικής παιδείας αλλά και απλών - και φτηνών - υποδομών, όπως ποδηλατοδρόμοι, και πολύ απλά, πεζοδρόμια... Τέλος θεωρούμε ότι η σημαντικότερη άμυνα της πόλης είναι οι χώροι πρασίνου που βοηθούν στην κατακράτηση μέρους της ρύπανσης, και γι' αυτό μιλάμε για την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων και των περαστικών όγκων των πόλεών μας. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και η απόσυρση μπορεί να παίξει ρόλο. Χωρίς αυτό όμως, είναι αποσπασματική, αναποτελεσματική, και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ τα μέτρα απόσυρσης οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας και επιδότησης αγοράς αυτοκινήτων με προδιαγραφές Euro 4 & 5 θα μειώσουν του ατμοσφαιρικούς ρύπους μέχρι το 2015 κατά 25-35%. Θεωρείτε εφικτή μια τέτοια μείωση;

ΣΠ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Όπως σας εξήγησα, θεωρώ πως μια τέτοια μείωση ρύπων επιτυγχάνεται με ένα πλέγμα μέτρων και όχι με την αποσπασματική εφαρμογή της απόσυρσης. Η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να θέλει να πιστεύει, ή απλώς να προσπαθεί να πείσει τους πολίτες, ότι έχει σχέδιο, και πως όλα γίνονται για το καλό τους. Στην πραγματικότητα όμως οι πολίτες και η εθνική οικονομία θα επιβαρυνθούν με μια ακριβή και αναποτελεσματική διαδικασία, αλλά η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν θα είναι εκεί για να απολογηθεί για την αστοχία των μέτρων αυτών και να εξηγήσει τους πραγματικούς λόγους που την οδηγούν στην επιβολή τους...

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια θα ήταν τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα πρότεινε το ΠΑΣΟΚ ώστε να τονώσουν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας, όπως ο κλάδος του αυτοκινήτου, ο οποίος αποτελεί το 2,6% του ΑΕΠ και απασχολεί περίπου 130.000 εργαζόμενους;

ΣΠ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ο κλάδος του αυτοκινήτου δεν εξαντλείται μόνο στην πώληση και την απόσυρση. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στον κλάδο της ουσιαστικής συντήρησης και του ελέγχου που, αν δούλευε σωστά θα έδινε πολλές θέσεις εργασίας, μικρότερο κόστος ανά πολίτη και πολύ καλύτερο περιβάλλον στις πόλεις. Το αυτοκίνητο όχι μόνο δεν χρειάζεται να έχει εχθρική αντιμετώπιση, αλλά αντίθετα μπορεί να αποτελέσει πραγματικό εργαλείο εφόσον χρησιμοποιείται για τις σωστές χρήσεις και στις σωστές συνθήκες. Και αυτές δεν είναι βέβαια το μποτιλιάρισμα επί ώρες μέσα στις πόλεις. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε χώρο σε μια υγιή αγορά αυτοκινήτου για τις ανάγκες που πράγματι πρέπει να καλύψει, και ταυτόχρονα να δώσουμε στους κατοίκους των πόλεων λύσεις για τη γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση τους με άλλα μέσα, κάνοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής τους καλύτερη. Έτσι, και θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, και θα περιορίσουμε το κόστος από τις χαμένες ώρες και τα προβλήματα υγείας. Ίσως πρέπει τελικά απλώς να δούμε μια σειρά παραδείγματα μεγάλων πόλεων της Ευρώπης, και κυρίως, να είμαστε ειλικρινείς όταν αποφασίζουμε τι θα κάνουμε και γιατί.
Read more...

«Να γράφετε τους ημιυπαίθριους στα συμβόλαια»...
«Οι συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν στα συμβόλαια μεταβίβασης τον χώρο, όπως αυτός περιγράφεται στην οικοδομική άδεια, δηλαδή ως ημιυπαίθριος και επομένως δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόβλημα. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν και το νέο πραγματικό γεγονός της τακτοποίησης του χώρου αυτού σύμφωνα με τον νόμο».

Σε αυτή την δήλωση προέβη το μεσημέρι της Παρασκευής ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σουφλιάς, μετά το ζήτημα που ανέδειξε από την Πέμπτη το protothema gr. (βλ. εδώ http://www.protothema.gr/content.php?id=40806 το σχετικό ρεπορτάζ) και το οποίο προέκυψε από την επιστολή που απέστειλαν προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι συμβολαιογράφοι, ζητώντας γνωμοδότηση για το κατά πόσον οι ημιυπαίθριοι που τακτοποιούνται, μπορούν και να μεταβιβαστούν.

"Οι διατάξεις του ν.3775/2009 για την τακτοποίηση των νομίμως ανεγερθέντων χώρων που άλλαξαν χρήση (ημιυπαίθριοι κ.λπ.), είναι σαφείς και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση", δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν ζητάει από τους συμβολαιογράφους να κάνουν κάτι διαφορετικό από το νόμιμο και το πραγματικό".

Ο κ. Σουφλίας υπογράμμισε παράλληλα ότι "αυτοί που με τις πράξεις και τα λεγόμενά τους για τους δικούς τους λόγους προκαλούν σύγχυση στο θέμα αυτό, δεν θα έχουν μεν κανένα κόστος, έχουν όμως μεγάλη ευθύνη, γιατί το κόστος θα το πληρώσουν οι πολίτες που θα τους ακολουθήσουν".

protothema


Read more...

Indymedia


Μέχρι να επιλυθούν τα τεχνικά προβλήματα, εναλλακτικά ΕΔΩ!

Πρόβλημα στο δίκτυο Indymedia

Από χτες το βράδυ, έχει προκύψει πρόβλημα με τους DNS servers των Indymedia (δηλαδή όλων των site που έχουν διεύθυνση *.indymedia.org) συμπεριλαμβανομένου και του Athens.indymedia.org . Ήδη γίνονται οι κινήσεις που χρειάζονται προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα.

Στο http://carpathia.dereferenced.org/~nenolod/indymedia/ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και κάποιους τρόπους για προσωρινή λύση του προβήματος.

Συλλογικότητα διαχείρισης του Athens.Indymedia.
Read more...

"Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει..."!Άναψε φωτιές η αποκάλυψη του Press-gr. H ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ καταγγέλει τον Τ. Αθανασόπουλο για τα προκλητικά bonus μεσούσης της κρίσης στα golden boys της ΔΕΗ...

.
Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη που έκανε το Press-gr για τους ...επιπλέον μισθούς που έδωσε στους κολλητούς του Διευθυντές της ΔΕΗ ο διοικητής της Τ. Αθανασόπουλος (διαβάστε αναλυτικά εδώ), εκδηλώθηκαν ήδη.
Με μια σκληρή ανακοίνωση η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πριν από λίγο καταγγέλει τη "νέα πρόκληση" με τα bonus του κ. Αθανασόπουλου και των κολλητών του, τονίζει χαρακτηριστικά ότι "Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει...", εξηγεί αναλυτικά την αποτυχία του έργου στη διοίκηση της ΔΕΗ και καλεί τον αρμόδιο υπουργό να πάρει θέση για το αν καλύπτει τις ενέργειές του.

Ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έχει ως εξής:

Νέα πρόκληση από τον κ. Αθανασόπουλο
Και οι επτά ήταν υπέροχοι...
Προκλητικά bonus μεσούσης της κρίσης στα golden boys της Δ
ΕΗ

Όταν ξέσπασε η παγκόσμια κρίση, ο κ. Αθανασόπουλος για να δείξει ότι
...

διδάσκεται - κατανοεί και συμπαρατάσσεται, με ένα νέο πνεύμα το οποίο διατρέχει το σύνολο των επιχειρησεων και της οικονομίας, "μείωσε" για επικοινωνίακους και μόνο λόγους το μισθό του και έκανε περικοπές στα bonus των στελεχών.
Τελικά απ' ότι φαίνεται ο κ. Αθανασόπουλος και τα στελέχη του τίποτα δεν διδάχθηκαν
από την κρίση. Εκμεταλλευόμενοι μια εντελώς πρόσκαιρη και συγκυριακή βελτίωση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ, κυρίως χάρις του ξεζουμίσματος του
Ελληνικού λαού ξεχώρισαν εαυτούς από το σύνολο των στελεχών και του
προσωπικού και επιβράβευσαν με bonus τους εαυτούς τοικ;
./ Λες και αυτοί μείωσαν τις τιμές καυσίμων,
./ Λες και αυτοί γέμισαν με νερά τις λίμνεζ
./ Λες και αυτοί μείωσαν τη ζήτηση
./ Λες και αυτοί τροποποίησαν τον τρόπο υπολογισμού της Ο.Τ.Σ
./ Λες και αυτοί καθόρισαν τις κλιματολογικές συνθήκες και δεν είχαμε ακραία
υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες
./ Λες και αυτοί μόνοι τους χωρίς την συμβολή των εργαζομένων σε όλη την χώρα
έφεραν τα θετικά αποτελέσματα.
Μπράβο κ. Αθανασόποuλε.
Γιάwης κερνάει και Γιάwης πίνει
Αλήθεια κ. Αθανασόπουλε, με ποια λογική επιβραβεύετε τους εαυτούς σας και όχι το
σύνολο του προσωπικού;
Για ποιο λόγο ακριβώς παίρνετε bonus;
~ Μήπως γιατί δεν φτιάχτηκε καμιά μονάδα της ΔΕΗ;
~ Μήπως γιατί χρόνο με το χρόνο αποδυναμώνετε την ισχύ και την εμβέλειά της
Επιχείρησης;
~ Μήπως γιατί με την τακτική σας βάζετε από την πίσω πόρτα τους ιδιώτες;
~ Μήπως γιατί αφήσατε όλες τις διευθύνσεις χωρίς προσωπικό;
~ Μήπως για τα θανατηφόρα ατυχήματα που είχαμε και προκύπτουν από την ένταση
και την πίεση που δημιουργούν οι ανάγκες και η έλλειψη προσωπικού;
~ Μήπως γιατί γεμίσατε τη ΔΕΗ με εργολάβους και αναπτύξατε το φαινόμενο του
δουλεμπορίου;
~ Μήπως γιατί ακριβύνατε το ρεύμα και την πλήρωσαν οι καταναλωτές;
~ Και για πολλά άλλα «μήπως» μικρά και μεγάλα;
κ. Αθανασόπουλε με τη στάση σας, και τις πρακτικές σας:
~ Προκαλείτε την κοινωνία και
~ Διαιρείτε και εξοργίζετε τους εργαζόμενους της ΔΕΗ
Κ. Αθανασόπουλε την ώρα που εξαφανίσατε 500 εκατ € κέρδος και ξεζουμίσατε τον Ελληνικό λαό με δυσβάστακτες αυξήσεις οποιοδήποτε bonus σε οποιονδήποτε είναι πρόκληση .
Εύγε κ. υπουργέ, εάν καλύπτετε τέτοιες προκλητικές ενέργειες.Read more...

Νέο δικαστικό «φρένο» στην έκτακτη εισφορά


Το πρωτοδικείο Πειραιά απέρριψε την προσφυγή του Δημοσίου...
Διπλή φραγή στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς έβαλε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Το δικαστήριο που πρώτο είχε δικαιώσει φορολογούμενο ο οποίος επέλεξε τη δικαστική οδό αντί να πάει στο Ταμείο της Εφορίας, απέρριψε την προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου.
Με αυτήν το Δημόσιο ζητούσε να ανακληθεί η προσωρινή διαταγή που είχε εκδοθεί προ ημερών από το δικαστήριο του Πειραιά υπέρ του δικηγόρου Θεόδωρου Σκουζού, ο οποίος είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη πετυχαίνοντας να μπλοκάρει την...


καταβολή της έκτακτης εισφοράς των 5.000 ευρώ που έπρεπε να πληρώσει.
Το νέο δικαστικό «χαστούκι», παρά το γεγονός ότι - όπως σημειώνουν οι δικηγόροι - σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δεδικασμένο, αποτελεί σημαντική απόφαση που δείχνει την τάση που διαμορφώνεται στους δικαστικούς κύκλους όσον αφορά το μέτρο της έκτακτης εισφοράς.

Οι άλλες αποφάσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Δικαστηρίου Πειραιά για την περίπτωση του κ. Σκουζού δεν είναι η μόνη που έχει εκδοθεί και δικαιώνει φορολογούμενο. Και σε άλλα δικαστήρια της χώρας στα οποία είχαν προσφύγει φορολογούμενοι πολίτες εκδόθηκαν από τους προέδρους υπηρεσίας αντίστοιχες προσωρινές διαταγές, με τις οποίες αμφισβητείται ουσιαστικά η συνταγματικότητα του μέτρου της έκτακτης εισφοράς.

Ωστόσο έχουν εκδοθεί από δικαστικούς λειτουργούς και αντίθετες αποφάσεις, με τις οποίες έχουν απορριφθεί αιτήματα πολιτών για την έκδοση προσωρινής διαταγής επί της αιτήσεως ανακλήσεως για την καταβολή της εισφοράς που τους αναλογεί. Λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος - το μέτρο της έκτακτης εισφοράς αφορά περίπου 120.000 φορολογούμενους πολίτες - αλλά και των αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων, ο γενικός επίτροπος των Διοικητικών Δικαστηρίων προσδιόρισε για τις 29 Σεπτεμβρίου τη συζήτηση της πρώτης αίτησης αναστολής του επίμαχου μέτρου.

Η απόφαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, φορολογούμενους και Ελληνικό Δημόσιο, καθώς θα αποτελέσει πρόκριμα για την «τύχη» του νόμου που προβλέπει την έκτακτη εισφορά. Οι ίδιες ταχύτατες για τα δεδομένα της Ελληνικής Δικαιοσύνης διαδικασίες αναμένεται να ακολουθηθούν και στους επόμενους βαθμούς κρίσης, ώστε το συντομότερο δυνατό να έχει εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΝΕΑ
Read more...

ΔΝΤ : ΚΟΨΤΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΥΞΗΣΤΕ ΦΠΑ!


Ρεπορτάζ : Γιώργος Κανελλόπουλος
(από ΤΑ ΝΕΑ)

Έκθεση-καταπέλτη για την ελληνική οικονομία που συνιστά κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, πάγωμα μισθών, αύξηση φόρων- ιδίως του ΦΠΑ και των φόρων στα ακίνητα- και απελευθέρωση απολύσεων έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). O διεθνής οργανισμός ζητά από την κυβέρνηση, από το... 2010 και μετά μέχρι και το 2013, να λαμβάνει μέτρα ετήσιας απόδοσης που να αντιστοιχούν στο 1,5% του ΑΕΠ, δηλαδή σε 3,7 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειώσει το υψηλό δημόσιο έλλειμμα και να συγκρατήσει το δημόσιο χρέος που έχουν ξεφύγει από τους στόχους. Το ΔΝΤ- όπως πριν από μία εβδομάδα και ο ΟΟΣΑ σε αντίστοιχη έκθεσή του- βγάζει κόκκινη κάρτα στην κυβέρνηση, καθώς διαπιστώνει επιδείνωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει τόσο για το έλλειμμα όσο και για την ανάπτυξη. Το ΔΝΤ προβλέπει βαθιά ύφεση φέτος στην Ελλάδα με συρρίκνωση 1,7% και έκρηξη της ανεργίας στο 9,5% από 7,6% το 2008 και στο 10,5% το 2010. Μάλιστα, στη σκληρή συνταγή του το ΔΝΤ περιλαμβάνει και πρόταση-σοκ για περικοπή της 13ης και της 14ης σύνταξης από τους συνταξιούχους. Δηλαδή, το ΔΝΤ ζητά να καταργηθεί για τους συνταξιούχους το επίδομα διακοπών, το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα! Κόλαφος για την κυβέρνηση Η έκθεση είναι κόλαφος για την κυβέρνηση, όχι μόνο λόγω των δυσμενών προβλέψεών της για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και γιατί την καλεί να προχωρήσει χωρίς καμία αναβολή στη δημοσιονομική προσαρμογή, αφού, όπως αναφέρει, πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και να αποφευχθεί μία νέα αύξηση στα επιτόκια δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η σύσταση αυτή κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση της κυβερνητικής προσπάθειας για έγκριση παράστασης από τις Βρυξέλλες στη μείωση του ελλείμματος, προκειμένου να αποφύγει για προεκλο γικούς λόγους τη λήψη νέων σκληρών μέτρων λιτότητας το φθινόπωρο. Παράλληλα, ο διεθνής οργανισμός δηλώνει την αντίθεσή του σε μια σειρά από μέτρα που έχει λάβει πρόσφατα η κυβέρνηση, όπως την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα υψηλά εισοδήματα, επειδή πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, αλλά και στην απόφαση να επιχορηγήσει με κονδύλια του ΟΑΕΔ την πρόσληψη έως 60.000 ανέργων στον δημόσιο τομέα. Όπως αναφέρει, μπορεί το κόστος για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής να μην είναι μεγάλο, αλλά ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μονιμοποιηθούν βαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον δημόσιο προϋπολογισμό. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο οργανισμός στις ελληνικές εξαγωγές, τις οποίες χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ευάλωτες σε οικονομικές κρίσεις από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που, όπως αναφέρει, έχει μεγάλη έκθεση στην περιοχή αυτή. Τα μέτρα-σοκ που ζητά το ΔΝΤ Όσον αφορά τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, το ΔΝΤ ζητά μεταξύ άλλων περιορισμό εκπτώσεων δαπανών από το εισόδημα και άλλων φοροαπαλλαγών. Επίσης, τη μείωση των αφορολόγητων ορίων στα ακίνητα
fimotro.


Read more...

Η κυρά της Ρω....


Από τον Γεώργιο Κανλή
.
Η κυρά της Ρω. Παράδειγμα προς μίμηση σ΄εσάς κ. Πρωθυπουργέ και κα Υπουργέ των Eξωτερικών ! Φτάνει πια...

Να ΄ναι το χώμα σου αλαφρύ
στη Ρω που σε σκεπάζει,
να ΄ρχονται και οι αετοί,
συντρόφια σου το βράδυ.
Να σε κρατάνε συντροφιά,
να μην είσαι μονάχη,
στα μύρια σου "Μολών λαβέ"
να κάνουν παρακάθι.

Κυρά περήφανη της Ρω
και του νησιού αφέντρα,
σ΄εσένα τα παράσημα
και δεν χωρά κουβέντα.

Στρώμα σου να ΄χεις τα λευκά,
πάπλωμα τα γαλάζια,
αυτά που ύψωνες ψηλά
κι υπέστελλες τα βράδυα.
Σ΄εσένα όλη η τιμή,
σ΄εσένα η ευγνωμοσύνη,
να ΄ναι το χώμα σου αλαφρύ
κι αιώνια η μνήμη.

Κυρά περήφανη της Ρω
και του νησιού αφέντρα,
σ΄εσένα τα παράσημα
και δεν χωρά κουβέντα.
Read more...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Read more...

Βιώσιμο και Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Κράτος

Βιώσιμο και Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Κράτος

Ένα κράτος το οποίο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο συνύπαρξης μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και αντιλήψεων


Read more...

ΜΙΑΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ!!!!!!!!!!!!Παρέλαση κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο…!

317 παραβιάσεις μόνο μέσα στον Ιούλιο


Αμερικανοί, Τούρκοι και η Ντόρα έφαγαν τον Γράψα;Η Άγκυρα αποχαιρέτησε τον Γράψα με... νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο

kostasxan.


Read more...

Ασφαλισμένοι: Έσπασαν συμβόλαια αξίας 329 εκατ. ευρώΟρμή χιονοστιβάδας έχει η διαρροή πελατών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τους καταναλωτές να «σπάνε» τα συμβόλαιά τους, υπό το βάρος και της οικονομικής κρίσης αλλά και της αβεβαιότητας για την ευρωστία της ασφαλιστικής τους εταιρείας.

Την ίδια ώρα, την κατιούσα παίρνουν οι πωλήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που επενδύουν σε μετοχές, αντιθέτως με τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά προγράμματα που προσελκύουν νέους πελάτες, δεδομένης και της αβεβαιότητας για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, αθροίζοντας τα συμβατικά προγράμματα και εκείνα που επενδύουν σε μετοχές - αμοιβαία, μόνο το πρώτο εξάμηνο «έσπασαν» συμβόλαια αξίας 329 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που για το σύνολο του 2008 το αντίστοιχο ποσό ήταν 624 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά δε τις πωλήσεις των παραδοσιακών συμβολαίων ζωής, που είναι κυρίως τα συνταξιοδοτικά, η αύξηση των πωλήσεων είναι της τάξης του 23% (έφθασαν τα 905 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πωλήσεις συνταξιοδοτικών προϊόντων που επενδύουν σε μετοχές και αμοιβαία μειώθηκαν κατά 56% σε σχέση με το ίδιο περυσινό διάστημα, ενώ κατά 55% περιορίστηκαν οι πωλήσεις στα μεμονωμένα συμβόλαια υγείας.Read more...

"Η μεγάλη απάτη με τον ΟΣΕ"


"Aκουγα από όλα τα ΜΜΕ και τον αρμόδιο Υπουργό ότι οι αυξήσεις στα εισιτήρια του ΟΣΕ θα είναι το πολύ 33%. Χθες πήγα να κλείσω εισιτήριο με την φθηνή (δυστυχώς δεν έχω τα βαλάντια για Four Seasson hotel όπως ο κ. Υπουργός) αμαξοστοιχία για Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Για εισιτηριο μετ'επιστροφής πριν...

10 μέρες είχα δώσει 24.10 Ευρώ. Χθες για το ίδιο τρένο με την ίδια εξυπηρέτηση και τις ίδιες ώρες δρομολογίου έδωσα 48.4 Ευρώ! Που είναι το 33%? Είναι ακριβώς 100% και κοροιδεύουν τον κοσμάκη. Αυτοί που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι ΚΤΕΛατζήδες και οι Εργολάβοι των οδών. Οι δεύτεροι είναι και οι υπεύθυνοι της παραπληροφόρησης ή έστω της απόκρυψης της αλήθειας καθώς είναι αυτοί που κατέχουν τα ΜΜΕ. Νομίζω ότι τα παρακάτω στοιχεία αποδεικνύουν ότι μόνο τυχαίες δεν είναι οι αυξήσεις στον ΟΣΕ αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιο για ακριβές μεταφορές καθώς:
α) Πρώτα ξεκίνησε το ξεφύτρωμα δεκάδων σταθμών διοδίων που έχουν αυξήσει (εκτός της ακριβής βενζίνης) το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα κατά 30 τουλάχιστον ευρώ. Συνολικά για το πήγαινε-έλα με ΙΧ χρειάζεσαι ~150 Ευρώ
β) Τα ΚΤΕΛ με πρόσχημα την ακριβή βεζίνη είχαν αυξήσει πρόσφατα τις δικές τους τιμές. Για την ίδια διαδρομή θέλουν 55 Ευρώ. Λογικό
γ) Το τρένο που ο κ. Στυλιανίδης θέλει να φτάσει το 80% της τιμής του ΚΤΕΛ κάνει ήδη το ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ 48 Ευρώ. Δηλαδή το 87% του ΚΤΕΛ! Το Intercity είναι ήδη κατά πολύ πιο ακριβό! Τι σημαίνει αυτό? Ότι σύντομα το ΚΤΕΛ θα αναπροσαρμόσει προς τα πάνω τις τιμές του και αυτό το γαιτανάκι σύντομα θα φτάσει το κόστος μεταφοράς κοντά στα 100 Ευρώ. Δηλαδή το 1/7 του μισθού ενός μέσου συμβασιούχου.
δ) Αν δείτε φθηνό αεροπορικό εισιτήριο από Σεπτέμβρη για πτήσεις εσωτερικού από τον λαγό της κυβέρνησης Βγενόπουλο και τον Βασιλάκη να μου σφυρίξετε. Παρόλο που στα χαρτιά θα έπρεπε να υπάρχει ανταγωνισμός η παραπάνω αυξήσεις θα ωθήσει τεχνητά και τις δικές τους τιμές προς τα πάνω.
Δυστυχώς τα παραπάνω έχουν παύσει να είναι σενάρια. Έχουν πάρει τον δρόμο της υλοποίησης."
ANAΓΝΩΣΤΗΣ

troktiko.


Read more...

ΤΟΥ ΧΡΥΣΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΠΙ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ...


ΜΟΝΟ ΣΤΟ FIMOTRO

Ο Καραμανλής αύριο στις 10.30 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον απερχόμενο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Γράψα. Η συνάντηση οριστικοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα για να εξασφαλιστεί ότι ο Δ. Γράψας δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη συνοχή της κυβέρνησης Καραμανλή. Τις τελευταίες ώρες εντάθηκαν οι φήμες ότι ο απερχόμενος Α/ΓΕΕΘΑ είναι οργισμένος με την αποστράτευσή του. Θέλουν να τον καλμάρουν. Σύμφωνα με πληροφορίες του fimotro, ο... πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα του προτείνει να θέσει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Φθιώτιδας. Η εισήγηση ήταν του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος ασχολείται ακόμα με τα εσωκομματικά. Σε μια πολύ δύσκολη εκλογική περιφέρεια, από την οποία κατάγεται ο Στρατηγός. Ακούγεται μάλιστα ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, ιδιαίτερα στην Υπάτη, στην οποία μεγάλωσε. Κατά συνέπεια, κάτι καλό μπορεί να φέρει στη Ν.Δ. σκέφτονται στο Μαξίμου. Θα δείξει εάν θα φέρει καλό ή πολύ κακό με αυτά που γίνονται στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

fimotro

Read more...

ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ


Ρεπορτάζ : Α. Ραβανός

Προεκλογικές ασκήσεις έχουν ξεκινήσει στο κράτος και στο κόμμα με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου διά παν ενδεχόμενον. Ο κρατικός μηχανισμός και το «γαλάζιο» κομματικό σύστημα έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Τις τελευταίες ημέρες, παρά το γεγονός ότι η θερινή ραστώνη έχει χαλαρώσει τους κυβερνητικούς ρυθμούς, γίνονται μυστικές συνάξεις στο Μέγαρο Σταθάτου (επί της οδού Ηροδότου), όπου στεγάζονται οι επιστημονικοί συνεργάτες του πρωθυπουργού κ. Κ.Καραμανλή. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», τέτοιες συσκέψεις έγιναν... και χθες, υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή της ΝΔ κ. Μεν.Δασκαλάκη και του κ. Αντ. Σγαρδέλη, ειδικού συνεργάτη του Πρωθυπουργού που έχει επωμιστεί την ευθύνη να καταγράφει καθημερινά και ανελλιπώς τους δείκτες αξιολόγησης των υπουργών. Στις συσκέψεις στο Μέγαρο Σταθάτου, με τη συμμετοχή γενικών γραμματέων των υπουργείων και διευθυντών των γραφείων των υπουργών μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» δράσεις και κινήσεις της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα γίνεται αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου σε συγκεκριμένους τομείς. Στόχος αυτών των συζητήσεων είναι η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Οι συμμετέχοντες αποσυνδέουν αυτές τις συσκέψεις από τις πρόωρες εκλογές, αφού επιμένουν πως ο πολιτικός χρόνος της κυβέρνησης είναι ως τον Μάρτιο. Ωστόσο είναι προφανές ότι οι συσκέψεις αυτές έχουν εκλογική στόχευση. Σε μία από τις χθεσινές συσκέψεις εξετάστηκαν όλες οι εκκρεμότητες για έργα υποδομής και για άλλες δράσεις στην Πελοπόννησο. Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Ν.Αγγελόπουλος, δήμαρχοι και νομάρχες, γενικοί γραμματείς υπουργείων, αλλά και εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομίας, όπως ο υφυπουργός κ. Αθ.Μπούρας, ο γ.γ. του υπουργείου κ. Αθ. Σκορδάς και ο γ.γ. Επενδύσεων κ. Σπ. Ευσταθόπουλος . Η εντολή από τον Πρωθυπουργό είναι σαφής: Να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο, ώστε να λυθούν κάποια σοβαρά προβλήματα σε μερικές περιφέρειες. Γι΄ αυτόν τον λόγο οι συνεργάτες του κ. Καραμανλή έχουν θέσει υπό την προσωπική τους επίβλεψη, και με τη ματιά στις εκλογές, τις επιμέρους δραστηριότητες των υπουργών και των κομματικών οργάνων προκειμένου να επιτευχθεί η «μέγιστη δυνατή απόδοση». «Οι πολίτες δεν κρίνουν την κυβέρνηση μόνο από τα μεγάλα θέματα, όπως και τα τελευταία μέτρα οικονομικής φύσεως, αλλά πρωτίστως από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στη ζωή τους» λένε υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη. Σε «εκλογικό συναγερμό» βρίσκεται και η Ρηγίλλης. Ο Γραμματέας της ΝΔ κ. Ελ. Ζαγορίτης με καθημερινές συνεντεύξεις προσπαθεί να διατηρεί το κόμμα- έστω και με αυτόν τον επικοινωνιακό τρόποστην επικαιρότητα. Ο κ. Ζαγορίτης έχει συγκαλέσει σύσκεψη για τις 17 Αυγούστου του Οργανωτικού του κόμματος και των συνδικαλιστών, ώστε να συζητηθεί η προετοιμασία της ΝΔ εν όψει και της ΔΕΘ, αλλά κανείς δεν μπορεί να μη συνδέσει αυτή την κινητικότητα και με τα προεκλογικά σενάρια. Το Μέγαρο Μαξίμου απασχολεί και η αναβάθμιση της κομματικής δραστηριότητας. Την ουσιαστική ευθύνη έχει πάντα ο κ. Ζαγορίτης σε συνεργασία με τον κ. Δασκαλάκη, εν όψει και της αναμενόμενης εσωκομματικής κινητικότητας. Εκ παραλλήλου θα πυκνώσουν μετά τον Δεκαπενταύγουστο οι επισκέψεις στελεχών στην περιφέρεια, προκειμένου να επιλαμβάνονται επί τόπου κρίσιμων θεμάτων. «Κάθε κόμμα από την επομένη των εκλογών προετοιμάζεται για τις επόμενες. Δεν υπάρχει εκλογική ετοιμότητα Αυγουστιάτικα,ο κόσμος λείπει σε διακοπές,άλλοι έχουν πάρει τα βουνά, άλλοι έχουν πάει τις παραλίες» δικαιολογήθηκε ο κ. Ζαγορίτης στον Ρ/Σ της ΝΕΤ και συνέχισε: «Η ΝΔθα κριθεί από το έργο της κυβέρνησης,θα κριθεί από την παραγωγικότητα».

fimotro

Read more...

ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΕΡΝΤΟΓΑΝ


Την αμηχανία και συγκεκαλυμμένη δυσφορία της Αθήνας προκάλεσε η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν χθες στην Αγκυρα, ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Iταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Η συμφωνία αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, που τελικώς θα διέρχεται στη Μαύρη Θάλασσα από τουρκικά χωρικά ύδατα και ως εκ τούτου, δεν επηρεάζει την ελληνορωσική συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.
Ομως, όπως σημείωναν υψηλόβαθμες...
κυβερνητικές πηγές, «το άνοιγμα Πούτιν στην Αγκυρα είναι σημαντικό, και ταυτόχρονα ανησυχητικό». Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν πως πλέον «δημιουργείται νέο ενεργειακό παζλ εντελώς διαφορετικό, που θα είναι αρκετά προβληματικό και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κάλυψη της Ευρώπης».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενόχληση της Αθήνας οφείλεται κατ’ αρχήν σε πολιτικούς λόγους. Την τελευταία πενταετία με τις αλλεπάλληλες συναντήσεις του κ. Πούτιν με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή είχε διαμορφωθεί σχέση προνομιακής συνεργασίας Αθήνας και Μόσχας στα θέματα της ενέργειας, η οποία μάλιστα δεν ήταν άνευ κόστους, καθώς κατά διαστήματα είχε καταγραφεί εμφανής δυσφορία της Ουάσιγκτον. Πλέον, μετά τη χθεσινή εξέλιξη, η Τουρκία εμφανίζεται ως παράλληλος «σημαντικός εταίρος» της Μόσχας στον ενεργειακό τομέα.
Επίσης, κατ’ ορισμένους, υπό μια έννοια, δημιουργούνται συνθήκες ενεργειακής «εξάρτησης» της Ελλάδας από την Αγκυρα, καθώς το ρώσικο φυσικό αέριο θα φθάνει στο ελληνικό έδαφος μέσω τουρκικών χωρικών υδάτων. Τέλος, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών δεν πέρασε απαρατήρητο ότι πλέον η Τουρκία εμφανίζεται να μετέχει σε όλα τα μεγάλα ενεργειακά σχέδια που αφορούν την τροφοδοσία της Ευρώπης, εξ ου και η αναφορά σε «προβληματική ενεργειακή κάλυψη» των ευρωπαϊκών χωρών.
Πάντως, διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως πέραν του ισχυρού συμβολισμού που είχε η χθεσινή επίσκεψη Πούτιν στην Αγκυρα, η επιλογή της Μόσχας ο αγωγός να περάσει από τουρκικά χωρικά ύδατα συνιστούσε εν πολλοίς μονόδρομο λόγω των προβλημάτων στις σχέσεις της με την Ουκρανία. Επίσης, η επίσκεψη Πούτιν ερμηνεύεται ως ρωσική απάντηση στον αναβαθμισμένο ρόλο «περιφερειακής δύναμης», που έχει προσδώσει η κυβέρνηση Ομπάμα στην Τουρκία.

fimotro.

Read more...

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ


Ρεπορτάζ :Δήμος Βερύκιος

«Βιομηχανία» μετατάξεων από τον Στρατό στην Αεροπορία και στο Ναυτικό έχει στήσει η κυβέρνηση. Μόνο τους τελευταίους δώδεκα μήνες και παρά την υπουργική διαβεβαίωση ότι καταργήθηκαν οι μετατάξεις, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του ΓΕΣ μετατάχθηκαν από τον Στρατό στο Ναυτικό 2.557 στρατεύσιμοι και από τον Στρατό στην Αεροπορία άλλοι 2.807 στρατεύσιμοι! Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο του ΓΕΣ που αποκαλύπτει σήμερα... το «Εθνος», από 1η Ιουνίου του 2008 έως 31 Μαϊου του 2009 με απόφαση του Β. Μεϊμαράκη μετατάχθηκαν 5.364 στρατεύσιμοι από τον Στρατό προς τους δύο άλλους «ευγενείς» Κλάδους.
Συγκεκριμένα, από τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΣ προκύπτει ότι το ίδιο χρονικό διάστημα που μετατάχθηκαν από τον Στρατό στο Ναυτικό 2.557 στρατεύσιμοι, αντίστροφα από το Ναυτικό προς τον Στρατό μετατάχθηκαν μόνο τρεις! Επίσης, από τον Στρατό στην Αεροπορία οι μετατάξεις ήταν 2.807, ενώ αντίστροφα από την Αεροπορία στο Ναυτικό ήταν μόλις 6!
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι στις 3 Ιουνίου του 2009, παραμονές των ευρωεκλογών και μόλις πέντε μέρες πριν αρχίσει ο Β. Μεϊμαράκης να προαναγγέλλει τη μείωση της θητείας, η αρμόδια Διεύθυνση Στρατολογίας του ΓΕΣ με την υπογραφή του ταξίαρχου Περικλή Μπούρα κυκλοφόρησε έγγραφο το οποίο αναφερόταν στη «μαύρη τρύπα» των 5.355 στρατευσίμων που έχει προκληθεί στον Στρατό εξαιτίας των μετατάξεων!
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο-«φωτιά» της Στρατολογίας του ΓΕΣ, το Ναυτικό οφείλει στον Στρατό 2.554 οπλίτες και η Αεροπορία 2.801 κληρωτούς!
Το συγκεκριμένο έγγραφο της Στρατολογίας του ΓΕΣ αποκαλύπτει επίσης ότι ουδέποτε σταμάτησαν οι μετατάξεις, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του κ. Μεϊμαράκη. Να σημειωθεί ότι ο ίδιος είχε δηλώσει στις 9 Ιουνίου ότι «ήδη έχουν σταματήσει οι μετατάξεις στα τρία Σώματα».
Το πιο τραγελαφικό είναι ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα που επικαλέστηκε ο υπουργός Αμυνας στις 16 Ιουνίου ανακοινώνοντας την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για μείωση της θητείας στους 9 μήνες στον Στρατό Ξηράς, ήταν η κατάργηση των μετατάξεων και η αύξηση της οροφής που επιτεύχθηκε μέσω του συγκεκριμένου μέτρου! Επίκληση που έρχεται να διαψευστεί περίτρανα μέσω των επίσημων εγγράφων του ΓΕΣ που αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος».
Σύμφωνα με καταγγελίες αρμοδίων παραγόντων της Στρατολογίας προς το «Εθνος», η ομάδα «Κ» που λειτουργεί για λογαριασμό του υπουργού Αμυνας στο Πεντάγωνο συνεχίζει κανονικά τη «βιομηχανία» μετατάξεων με άλλη μέθοδο. Πλέον οι μετατάξεις δεν γίνονται με την προσκόμιση «Πιστοποιητικού τύπου Α» από τον ενδιαφερόμενο προς τον υπουργό Αμυνας, αλλά με πιο άτυπες διαδικασίες:
Τα αιτήματα (κυρίως των βουλευτών που είναι φίλοι του Β. Μεϊμαράκη) συγκεντρώνονται στο γραφείο υπουργού όπου και καταρτίζεται άτυπη λίστα.
Η λίστα προωθείται από την ομάδα «Κ» προς συγκεκριμένο «σύνδεσμο» στρατολόγο του ΓΕΕΘΑ, ο οποίος έχει δυνατότητα παρέμβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα της Στρατολογίας με την κατανομή των στρατευσίμων ανά Κλάδο, όπου και γίνονται οι αναγκαίες αλλαγές...
Ετσι, λοιπόν, μέσω ηλεκτρονικού μαγειρέματος γίνονται πλέον οι μετατάξεις των ημετέρων και όσων διαθέτουν... μπάρμπα όχι από την Κορώνη αλλά «γαλάζιο» βουλευτή που ανήκει στην ομάδα του Β. Μεϊμαράκη...

fimotro

Read more...

"ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ" ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ


Ρεπορτάζ : Μίνα Μουστάκα

Αλαλούμ έχει προκαλέσει ο νόμος για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων. Η ρύθμιση όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά δημιουργεί ένα ακόμα μεγαλύτερο, αφού οι μεταβιβάσεις των τακτοποιημένων ημιυπαίθριων χώρων υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ουσιαστικά είναι στον... αέρα. Oι πολίτες τηρούν στάση αναμονής αποφεύγοντας να υποβάλουν... αιτήσεις τακτοποίησης στις Πολεοδομίες, παρά τις «απειλές» του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά για έναρξη ελέγχων από τον Σεπτέμβριο. Οι συμβολαιογράφοι, που από την αρχή είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην τακτοποίηση των ημιυπαίθριων προειδοποιώντας ότι σε καμία περίπτωση δεν εξισώνεται με τη νομιμοποίησή τους, στην πράξη έχουν βγάλει «κόκκινη κάρτα» σε τέτοιου είδους μεταβιβάσεις. Και αυτό γιατί, όπως εξηγούν, τα συμβόλαια μεταβίβασης τακτοποιημένων ημιυπαίθριων χώρων είναι άκυρα και δεν καλύπτουν τους φορολογούμενους πολίτες ακόμη και αν πριν φτάσουν στο συμβολαιογραφικό γραφείο έχουν περάσει από τις Πολεοδομίες και έχουν πληρώσει την «εισφορά τακτοποίησης». Στην πράξη, όπως λένε και δικηγόροι που ασχολούνται με τέτοιες υποθέσεις, οι υποψήφιοι πωλητές και αγοραστές θα ήταν προτιμότερο να μεταθέσουν τη σύνταξη των συμβολαίων που αφορούν σε μεταβιβάσεις ακινήτων με ημιυπαίθριους χώρους για μετά τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε οι συμβολαιογράφοι... σηκώνουν τα χέρια ψηλά και αναμένουν να έχει εκδοθεί η γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, την οποία έχουν ζητήσει οι ίδιοι λόγω του χάους που έχει προκληθεί μετά τον νόμο για την «τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων». Υπεύθυνες δηλώσεις Σε κάθε περίπτωση για τους πιο βιαστικούς οι ειδικοί συνιστούν να συντάσσουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι στο υπό μεταβίβαση ακίνητο δεν έχουν γίνει αλλαγές χρήσης χώρου, αναλαμβάνοντας οι συμβαλλόμενοι την ευθύνη, γνωρίζοντας μάλιστα εκ των προτέρων πως αν το περιεχόμενο απέχει από την πραγματικότητα θα έχουν κυρώσεις. «Το πρόβλημα της κυβέρνησης», όπως σημειώνουν συμβολαιογράφοι, «είναι ότι θέλει να λύσει το πρόβλημα και να εισπράξει χρήματα, χωρίς όμως να έρθει σε σύγκρουση με το Συμβούλιο της Επικρατείας». Για τον λόγο αυτόν, λένε οι καλά γνωρίζοντες, η ρύθμιση περιορίζεται στην τακτοποίηση και δεν γίνεται κουβέντα για νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων. «Η τακτοποίηση δεν συνιστά νομιμοποίηση. Για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση. Μόνο οι νόμιμοι χώροι μπορούν να μεταβιβάζονται. Για τον λόγο αυτόν θέλουμε συγκεκριμένη διάταξη νόμου που να επιτρέπει τη μεταβίβαση των τακτοποιημένων χώρων», ξεκαθαρίζει με δήλωσή του στα «ΝΕΑ» το μέλος του προεδρείου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κ. Γ. Ρούσκας, δείχνοντας το μέγεθος του προβλήματος που δεν αφορά τον στενό πυρήνα των συναδέλφων του, αλλά του χιλιάδες αντισυμβαλλόμενους που θα θελήσουν να μεταβιβάσουν ημιυπαίθριους χώρους. «Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση κατά την άποψη που εκφράστηκε από επιστημονικούς φορείς, μεταξύ των οποίων και ο συμβολαιογραφικός, δεν “νομιμοποιεί” τις αυθαίρετες αυτές κατασκευές και αλλαγές χρήσεως των κτιρίων και συνεπώς καθιστά αδύνατη και μη νόμιμη την εν γένει μεταβίβασή τους, διότι αυτό ρητώς απαγορεύεται από συγκεκριμένες διατάξεις», τονίζουν οι συμβολαιογράφοι στο έγγραφο ερώτημα που έθεσαν στον φυσικό προϊστάμενό τους, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε ζητώντας τη γνωμοδότησή του για να βγουν από το αδιέξοδο που ο ίδιος ο νόμος τους έχει οδηγήσει. Επισημαίνουν μάλιστα ότι «μετά τη δημοσίευση του νόμου ένα μέρος του νομικού κόσμου έχει την άποψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, βάσει των οποίων επιτρέπεται η διατήρηση της αλλαγής της χρήσης του “τακτοποιημένου κτίσματος “ είναι δυνατή πλέον εμμέσως πλην σαφώς και η “ελεύθερη- νόμιμη” μεταβίβασή του». Η ερμηνεία αυτή όμως, δεν θεωρείται αρκετή εκ μέρους των συμβολαιογράφων ούτε για τη δική τους κάλυψη ούτε για την κάλυψη των συναλλασσομένων και για τον λόγο αυτόν ζητούν και επισήμως να τοποθετηθεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο ερώτημα εάν με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου «επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων που άλλαξαν τη χρήση των χώρων τους και διατηρούν τη νέα χρήση των χώρων αυτών και κατά τη μεταβίβασή τους».

fimotro

Read more...