Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Δικαστές θα ελέγχουν τους δημοσίους υπαλλήλους

Στη Βουλή το νέο πειθαρχικό δίκαιοhttp://img.protothema.gr/B19880D58B448BB16F861CE5971B8600.jpg
Στη Βουλή κατέθεσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρης Ρέππας κ. Δημήτρης Ρέππας το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο διαχωρίζονται τα πρωτοβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια από τα πειθαρχικά συμβούλια. Σύμφωνα με το υπουργείο, θα συμμετέχουν «στο μεν πρωτοβάθμιο δύο δικαστικοί λειτουργοί ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες με το βαθμό του διευθυντή με τη θέσπιση «ασυμβιβάστων».

Δεν συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως γινόταν και μέχρι τώρα, και συμμετέχουν τέσσερα μέλη του ΝΣΚ και δύο υπηρεσιακοί παράγοντες με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή».

Επίσης στο νομοσχέδιο προβλέπεται

  • μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής αναλόγως των πειθαρχικών παραπτωμάτων αντιστοίχως από δύο σε πέντε χρόνια, από πέντε σε επτά χρόνια και σε δέκα χρόνια για ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν σοβαρότατα παραπτώματα, όπως πράξεις μη αναγνώρισης του Συντάγματος, αδικαιολόγητη αποχή από την άσκηση των καθηκόντων, παράνομο οικονομικό όφελος κ.ά.
  • δυνατότητα για την επιβολή ταυτοχρόνως και πειθαρχικής τιμωρίας και οικονομικής κύρωσης. Μάλιστα, οικονομική κύρωση μπορεί να επιβάλλεται και μετά τη συνταξιοδότηση του δημοσίου υπαλλήλου.
  • για παραπτώματα με οικονομικό αντικείμενο ο χρόνος παραγραφής να αρχίζει από την ημερομηνία που η υπηρεσία έλαβε γνώση του παραπτώματος.
  • ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε ένα μήνα και της ΕΔΕ σε δύο μήνες.
  • στις περιπτώσεις τέλεσης ποινικού αδικήματος με έντονη κοινωνική απαξία να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή . Τέτοια αδικήματα ή παραπτώματα είναι η δωροδοκία, υπεξαίρεση, ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου, ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας, παραπτώματα σχετικά με την παιδική πορνογραφία και το εμπόριο ναρκωτικών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: