Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Στην Cosco το 67% του ΟΛΠ...


Και τυπικά στην Cosco το 67% του ΟΛΠ

Στην Cosco περνά το 67% του ΟΛΠ, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ, αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα προσκόμισε όπως...
προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, την ανακήρυξε ομόφωνα Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποσοστού των μετοχών του Οργανισμού.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Εν τω μεταξύ, πράσινο φως για την αποκρατικοποίηση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης άναψε χθες το Συμβούλιο Επικρατείας που απέρριψε τις ενστάσεις τοπικών φορέων που ζητούσαν να ακυρωθούν οι αποφάσεις του ΤΑΙΠΕΔ για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επενδυτών για την απόκτηση των μετοχών των εταιρειών ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: