Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Το 5% του ΟΤΕ μεταβιβάζει το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ ...


Το 5% του ΟΤΕ μεταβιβάζει το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση...
Στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) μεταβιβάζεται το 5% του ΟΤΕ σύμφωνα με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην απόφαση αναφέρεται πως...
«μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος και περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα από το ελληνικό δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε.", κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας».

Η Βουλή είχε εγκρίνει πριν μερικές εβδομάδες τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom. Το Δημόσιο διατηρεί το 5% του OTE, ενώ οι Γερμανοί έχουν το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την αγορά του 5% που θα πωλήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Η μεταβίβαση του 5% στο ΤΑΙΠΕΔ θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: