Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ WALL STREET O OTE...


Την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για αποχώρηση από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) γνωστοποίησε εγγράφως η δοιήκηση του ΟΤΕ. Ο OTE σκοπεύει να υποβάλει τη Φόρμα 25 στην Αμερικάνικη Επιτροπή ΚεφαλαιαγοράςSEC») κατά τις 9 Σεπτεμβρίου και αναμένει η αποχώρηση από το NYSE να...
αρχίσει να ισχύει κατά τις 20 Σεπτεμβρίου. Σε συνέχεια της αποχώρησης από το NYSE και έχοντας καλύψει τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό των υποχρεώσεων αναφοράς στο πλαίσιο της ισχύουσας Αμερικάνικης Νομοθεσίας, ο ΟΤΕ σκοπεύει να υποβάλει μία πιστοποίηση Φόρμας 15F στην Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («SEC») τερματίζοντας με αυτό το τρόπο την εγγραφή των μετοχών του. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να διατηρήσει πρόγραμμα «Level I ADSs» το οποίο θα επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν πράξεις με τα ADSs του ΟΤΕ στην αγορά OTC (Over the counter). Ένα ADS αναλογεί σε 0,5 μετοχές ΟΤΕ. Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Μαΐου 2010, ο ΟΤΕ είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του για έξοδο από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και για τερματισμό των υποχρεώσεων του αναφοράς στο πλαίσιο της σχετικής Αμερικανικής Νομοθεσίας (US Securities Exchange Act of 1934). Ο ΟΤΕ θα ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με εξελίξεις που αφορούν στη διαδικασία αποχώρησης από το NYSE αλλά και στον τερματισμό των υποχρεώσεων του αναφοράς στο πλαίσιο της σχετικής Αμερικανικής Nομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: