Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Δανείστε αλλήλους για να υπάρχουν συντάξεις!

Κουτρουμάνης: Επιδεινώνεται η κατάσταση στα Ταμείαhttp://img.protothema.gr/59AE89759DECBCD4D15C187BCF2663E6.jpg
Η ταμειακή ανεπάρκεια ορισμένων ασφαλιστικών ταμείων τα αναγκάζει σε αλληλοδανεισμό προκειμένου να μπορέσουν να καταβάλουν τις συντάξεις και τα δώρα για τον τρέχοντα μήνα.

Σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη : «… Σε ότι αφορά τις ταμειακές ανάγκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ενόψει καταβολής συντάξεων και δώρων Δεκεμβρίου 2011, σας ενημερώνουμε ότι οι φορείς οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δανεισμό με σκοπό την ταμειακή διευκόλυνσή τους για αυτές τις καταβολής, είναι οι εξής:

1. ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
Το ίδρυμα θα προχωρήσει σε έντοκο δανεισμό από α) το ΕΤΕΑΜ ύψους 130.000.000 ευρώ και β) τον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) του Φορέα ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ, ύψους 75.000.000 ευρώ.

2. ΟΑΕΕ
Ο οργανισμός θα προχωρήσει σε έντοκο δανεισμό από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Φορέα ΟΑΕΕ ύψους 150.000.000 ευρώ.»

Σύμφωνα με τον υπουργό το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια αυτά, αντιστοιχεί με το ποσό «απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Οργανισμών» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος ης τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου».

Επιπροσθέτως, ο κ. Κουτρουμάνης στην απάντησή του τόνισε ότι πέραν της οικονομικής κρίσης και «η δημογραφική κρίση» οδήγησε σε «κρίση το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας» εξηγώντας ότι «η σημερινή αναλογία μεταξύ συνταξιούχων και εργαζομένων είναι 1 προς 1,7 (σχέση η οποία βαίνει επιδεινούμενη) ενώ το 1950 αναλογούσαν 4 εργαζόμενοι σε κάθε ένα συνταξιούχο».

Τέλος ο υπουργός επαναλαμβάνει ότι «με τις υπάρχουσες συνθήκες… η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων και συρρίκνωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων εντός του 2012».

Δεν υπάρχουν σχόλια: