Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Όλες οι αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών για τα «κόκκινα δάνεια»...


Όλες οι αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών για τα «κόκκινα δάνεια»Μία σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο νέος Κώδικας, αφορά το διάστημα της καθυστέρησης, το οποίο αυξάνεται στους δύο μήνες, από έναν που...
προβλεπόταν στο προηγούμενο καθεστώς
Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2376/2.8.2016) δημοσιεύτηκε η απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, ο οποίος αναφέρεται στα «κόκκινα δάνεια» και αφορά ικανό ποσοστό των Ελλήνων πολιτών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών ρυθμίζει τις διαδικασίες διαλόγου και εμπλοκής μεταξύ του δανειολήπτη και της Τράπεζας, όταν παραβιαστούν οι όροι της μεταξύ τους συμφωνίας. Βάσει του Κώδικα, η Τράπεζα εντάσσει τον οφειλέτη σε μία συγκεκριμένη και υποχρεωτική διαδικασία, με καθορισμένες χρονικές προθεσμίες. Σκοπός είναι να βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση, ώστε ο δανειολήπτης να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Μία σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο νέος Κώδικας, αφορά το διάστημα της καθυστέρησης, το οποίο αυξάνεται στους δύο μήνες, από έναν που προβλεπόταν στο προηγούμενο καθεστώς. Για την αναθεώρηση του ΚΔΤ η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάστηκε με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού...


Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο από protothema.gr πατήστε ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: