Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΙΚΑ: Τι ισχύει για τις συντάξεις χηρείας...


ΙΚΑ: Τι ισχύει για τις συντάξεις χηρείας - MediaΠροσωρινό ποσό αντί σύνταξης ύψους 345,60 ευρώ που θα επιμερίζεται σε χήρες και ορφανά μέχρι να εκδοθούν οι εγκύκλιοι για τις οριστικές συντάξεις χηρείας του...
νέου νόμου, προβλέπει νέο έγγραφο του ΙΚΑ.

Ειδικότερα, στο έγγραφο εξηγείται πως το ποσό που αντιστοιχεί σε Εθνική Σύνταξη 15 ετών ασφάλισης – το οποίο προβλέπεται στην πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας ως προσωρινή παροχή μέχρι την οριστική απονομή των νέων συντάξεων χηρείας – ανέρχεται σε 345,60 ευρώ.

Το ποσό αυτό μοιράζεται ανάλογα με τα ποσοστά επιμερισμού των δικαιοδόχων μελών στη σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου (ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 50% της σύνταξης του θανόντα και κάθε παιδί από 25%) και δεν μπορεί να υπολείπεται των 345,60 ευρώ.
Παραδείγματα:

1. Χήρα χωρίς παιδιά θα λάβει 345,60 ευρώ

2. Χήρα με 1 παιδί. Η χήρα θα λάβει 50/75 των 345,60 ευρώ, δηλ. 230,40 ευρώ και το παιδί 25/75, δηλ. 115,20 ευρώ.

Σημειώνεται πως επιζών σύζυγος με ένα παιδί δικαιούνται συνολικά το 75% της σύνταξης του θανόντα (η χήρα το 50% και το παιδί το 25%).

Υπενθυμίζεται πως οι εν λόγω διατάξεις αφορούν θανάτους που έχουν επέλθει από 13/5 και μετά, καθώς για θανάτους από 12/5 και νωρίτερα εφαρμόζεται το παλιό καθεστώς. Το ποσό των 345,60 ευρώ αποδίδεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης ή προσωρινής. Για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας που καταβάλλονταν στους θανόντες συνταξιούχους μειωμένες, το χορηγούμενο ποσό θα είναι μειωμένο σε αντίστοιχο ποσοστό ενώ στην περίπτωση που καταβαλλόταν πλήρες ποσό, το ποσό που θα χορηγείται στα μέλη οικογένειας θα είναι πλήρες.

Εν τω μεταξύ, το ΙΚΑ με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του κοινοποιεί στις υπηρεσίες του την πρόσφατη γνωμοδότηση του ΝΣΚ την οποία έκανε δεκτή ο υφυπουργός Τ. Πετρόπουλoς και αφορά την ασφαλιστική κάλυψη (για παροχές και σύνταξη) επί 5μηνου και όχι ενός μήνα των εργαζομένων που τελούν σε επίσχεση εργασίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με έγγραφο της διεύθυνσης ασφαλιστικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, υπήρξε γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης σε περιπτώσεις νόμιμης επίσχεσης εργασίας, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με βάση την γνωμοδότηση, το χρονικό διάστημα των πέντε μηνών, στο οποίο θα μπορεί να συνεχιστεί η ασφάλιση στο ΙΚΑ, ακόμα και εάν υπάρχει επίσχεση εργασίας, μπορεί να παραταθεί στην περίπτωση που προσκομισθεί αντίθετη δικαστική απόφαση για μη λύση της εργασιακής σχέσης.

Σε κάθε περίπτωση, τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ έχουν, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, αρμοδιότητα ελέγχου όλων των παραμέτρων υπαγωγής των απασχολούμενων στην ασφάλιση αυτού.

Η αρμόδια διεύθυνση ασφάλισης του ταμείου τονίζει ότι «στις περιπτώσεις νόμιμης επίσχεσης, τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ οφείλουν να βεβαιώνουν τον χρόνο ασφάλισης του μισθωτού για το χρονικό διάστημα των πέντε μηνών και να εκδίδουν τις αντίστοιχες Πράξεις Επιβολής Εισφορών κατά εργοδότη, που αρνείται να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα ασφαλιστικά όργανα του Ιδρύματος δεν δεσμεύονται από απόφαση πολιτικού δικαστηρίου (η απόφαση εκδόθηκε μεταξύ εργοδότη και μισθωτού) ως προς τη χρονική διάρκεια της επίσχεσης και έχουν τη δυνατότητα ή να συμφωνήσουν με τις παραδοχές της δικαστικής απόφασης και να προχωρήσουν σε ασφαλιστική κάλυψη του μισθωτού και μετά το πεντάμηνο ή να κρίνουν αντιθέτως με ειδική αιτιολόγηση της αντίθετης κρίσης τους...

topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: