Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΔΕΗ- Διάψευση δημοσιευμάτων για αύξηση τιμολογίων.Με αφορμή δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας (1.3.10) σχετικά με αναπροσαρμογές των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΗ δεν έχει θέσει θέμα οιασδήποτε αύξησης των τιμολογίων της, στο πλαίσιο και της κυβερνητικής απόφασης για πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ κατά το 2010.

- Η ΔΕΗ, στη βάση της Υπουργικής Απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860 της 30.11.2007 υπέβαλε στη ΡΑΕ στις 3.11.2009, πρόταση "Τιμολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου" (ΤΡΕ) και σχέδιο σταδιακής εφαρμογής αυτών σε τριετή περίοδο.

- Τα Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση, αντανακλούν το κόστος κάθε κατηγορίας καταναλωτών και δεν προβλέπουν καμία αύξηση του συνολικού εσόδου της Επιχείρησης

- Ειδικότερα, στην περίπτωση των τιμολογίων ορισμένων ευαίσθητων κατηγοριών (π.χ. οικιακά, αγροτικά κλπ), η πρόταση της ΔΕΗ μεριμνά ώστε να μην αυξηθούν τα τιμολόγια αυτών των κατηγοριών. Αυτό θα γίνει με τη θεσμοθέτηση μηχανισμού, βάσει του οποίου, όλοι οι προμηθευτές θα συμβάλλουν, ανάλογα με το πελατολόγιό τους, στη στήριξη των ευπαθών ομάδων, κάτι που μέχρι σήμερα, κάνει μόνον η ΔΕΗ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: