Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

«Όχι» από ΤτΕ σε νέα αύξηση του φορολογικού βάρους...Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, υποστηρίζει στην ενδιάμεση έκθεσή της για την ... νομισματική πολιτική, η Τράπεζα της Ελλάδας, τονίζοντας ότι αιχμή της πολιτικής για την αύξηση των κρατικών εσόδων πρέπει να είναι η σύλληψη της φοροδιαφυγής.
Όπως υπογραμμίζει στην έκθεσή της η ΤτΕ, μια περαιτέρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογούμενων θα κατέληγε όχι μόνο να επιτείνει την ύφεση αλλά και να οδηγήσει στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή μείωση αντί αύξησης των εσόδων.

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση του νέου φορολογικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να αποφύγει την επιβολή νέων επιβαρύνσεων ιδιαίτερα στους κατά τεκμήριο ειλικρινείς φορολογουμένους.

Το 2011 το ΑΕΠ θα υποχωρήσει κατά 5,5% περίπου ή λίγο περισσότερο. Το 2012 η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 2,8% και η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετατίθεται για το 2013. Η ανεργία που φέτος θα πλησιάσει σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΤτΕ το 17%, αναμένεται να αγγίζει επίπεδο – ρεκόρ το 2012 με ενδεχόμενο να υπερβεί ακόμη και το 18%. Όπως τονίζει η ΤτΕ, οι εξελίξεις αυτές έχουν επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή, ενώ συνεπάγονται απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του αποθέματος τεχνογνωσίας. Σε συνδυασμό με την απαξίωση ή την αχρήστευση μέρους του πάγιου κεφαλαίου λόγω της κρίσης, καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την προώθηση πολιτικών για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, δύο είναι οι εθνικοί στόχοι που πρέπει να επιδιωχθούν πάση θυσία. Πρώτον, δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων στη δημοσιονομική διαχείριση, με ρυθμούς υψηλότερους απ’ ότι προβλέπεται. Δεύτερον, συντομότερη ανάκαμψη και ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Όπως τονίζει η έκθεση, χρειάζεται μια πολιτική που θα ικανοποιήσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Να στοχεύει στην αλλαγή των δομών που δημιουργούν τα προβλήματα. Γι’ αυτό παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα ο εκσυγχρονισμός του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

Να παραμένει σταθερά προσηλωμένη στους στόχους που έχουν τεθεί, να τους επιβεβαιώνει συνεχώς και να τονίζει την πρωταρχική δέσμευση της Ελλάδος να αντιμετωπίσει την παρούσα κρίση εντός της ζώνης του ευρώ.

►Να τηρεί απαρέγκλιτα τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει.

►Να υπερκαλύπτει όπου είναι δυνατόν τους αρχικούς στόχους.

►Να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση.

►Να δώσει πολύ σύντομα απτές αποδείξεις της βούλησης να προχωρήσει γρήγορα η εφαρμογή της πολιτικής αυτής, όπως είναι η δημιουργία στο εγγύς μέλλον πρωτογενών και αυξανόμενων πλεονασμάτων, η άμεση προώθηση των μεγάλων αποκρατικοποιήσεων, η προσέλκυση επενδυτών για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (που μπορεί να αποφέρει εισόδημα και αύξηση της απασχόλησης) και η κατάργηση χωρίς χρονοτριβή όλων εκείνων των φορέων του δημόσιου τομέα που κρίνεται ότι δεν προσφέρουν χρήσιμο έργο.

►Να επανενεργοποιήσει, αξιοποιώντας τους διαρθρωτικούς πόρους της ΕΕ, μεγάλες δημόσιες επενδύσεις.

►Να πείσει τους επενδυτές ότι η οικονομία στο μέλλον θα λειτουργήσει σε νέα πλαίσια που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την ομαλή λειτουργία των αγορών και θα βελτιώνουν την παραγωγικότητα.
enet.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: