Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Νόμιμο έκρινε το ΣτΕ το ΠΔ για τη σύσταση των υπουργείωνΝόμιμο έκρινε το ΣτΕ το ΠΔ για τη σύσταση των υπουργείων
Νόμιμο έκρινε το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Προεδρικό Διάταγμα, για τη σύσταση, μετονομασία υπουργείων και μεταφορά υπηρεσιών.


Στη σχετική γνωμοδότηση του ΣτΕ γίνεται πλήρης περιγραφή, που έχει ως εξής.

- Ιδρύεται υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο συγκροτείται:

α) από τις υπηρεσίες του πρώην υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του ανωτέρω υπουργείου,

β) από τις υπηρεσίες του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τις αρμοδιότητες, όργανα θέσεις και προσωπικό,

γ) από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία μεταφέρεται από το πρώην υπουργείο Παιδείας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργάνων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού.

- Το υπουργείο υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης μετονομάζεται σε υπουργείο Υγείας, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετονομάζεται σε υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

- Ιδρύεται υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο συγκροτείται από:

α) το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην υπουργείο Παιδείας και με τους φορείς που αυτό επόπτευε, πλην της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας των φορέων που εποπτεύονται από τις Γενικές Γραμματείες,

β) από το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν στο πρώην υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και των φορέων που επόπτευε πλην των υπηρεσιών του τομέα Τουρισμού και των φορέων που αυτές επόπτευαν καθώς και των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού που μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού το 2009 και το 2010,

γ) από τις διευθύνσεις ανάπτυξης, Αθλητισμού και «Άθλησης για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίες είχαν μεταφερθεί στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επαναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

- Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και μεταφέρεται σε αυτό το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του πρώην υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους φορείς που εποπτεύονται από τις μεταφερόμενες υπηρεσίες.

- Μεταφέρονται στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από το πρώην υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργάνων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σε αυτήν.

- Ιδρύεται υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο συγκροτείται από

α) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν στο πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

β) από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

- Ιδρύεται υπουργείο Τουρισμού, το οποίο συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη συγχώνευσή του με το υπουργείο Πολιτισμού, με το σύνολο αρμοδιοτήτων, οργάνων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σε αυτό κατά τη συγχώνευσή του.

- Επανιδρύεται το υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, με το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που έχει η υφισταμένη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης, η οποία καταργείται.

- Καταργείται η Ειδική υπηρεσία με τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το δε τμήμα Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης της πρώην Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης το οποίο είχε ενσωματωθεί στην καταργούμενη Ειδική Υπηρεσία, επαναφέρεται στην ανωτέρω διεύθυνση μαζί με το προσωπικό που είχε μεταφερθεί με το τμήμα αυτό.http://newpost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: