Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Πόσοι διοικητικοί υπάλληλοι από κάθε ΑΕΙ τίθενται σε διαθεσιμότητα

Πόσοι διοικητικοί υπάλληλοι από κάθε ΑΕΙ τίθενται σε διαθεσιμότητα
"Τα 36 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στελεχώνονται από 7.670 Διοικητικούς Υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων", αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσθέτει:
"Μετά την αξιολόγηση που υπέβαλαν τα Ιδρύματα στο ΥΠΑΙΘ, κρίθηκε ότι μόνο 8 από αυτά παρουσιάζουν πλεονάσματα ανθρώπινου δυναμικού ώστε να συμβάλλουν στην κινητικότητα. Αντίθετα οι «ανάγκες» ανέρχονται σε 646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) οι οποίες θα «καλυφθούν»  από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας»
Το σύνολο των 1.349 Διοικητικών Υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εξαιρούμενων από το νόμο όπως ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι κ.λπ.)  των 8 Πανεπιστημίων από τα 36 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τα οποία αξιολογήθηκαν, που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα κατανέμεται σύμφωνα στον παρακάτω Πίνακα: 

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα προέρχονται μόνον από τους κλάδους και τις ειδικότητες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΦΥΛΑΚΩΝ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ/ΘΥΡΩΡΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ, ΚΛΗΤΗΡΩΝ.
Σημειώνεται ότι μετά την υπογραφή της ΚΥΑ, από τους συναρμόδιους Υπουργούς, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού κάθε Ιδρύματος από τα 8 που συμμετέχουν στην διαθεσιμότητα, και μόνον αυτών, υποχρεούνται να υποβάλουν  εντός προθεσμίας 15 ημερών, στην ψηφιακή φόρμα του ΑΣΕΠ τα προσόντα όλων των υπαλλήλων των κλάδων και ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ. Μετά την υποβολή των στοιχείων το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί και συντάσσει Πίνακες Κατάταξης και τους αποστέλλει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα".

Διαβάστε επίσης:

enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: