Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Απεστάλησαν τα στοιχεία Οι 2.613 δημοτικοί αστυνομικοί που είναι υποψήφιοι για μετάταξη στην ΕΛ.ΑΣ.


Οι 2.613 δημοτικοί αστυνομικοί που είναι υποψήφιοι για μετάταξη στην ΕΛ.ΑΣ.
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας απεστάλησαν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αλφαβητικός πίνακας και πίνακες ανά φορέα προέλευσης των δημοτικών αστυνομικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μετάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες θα κληθούν με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ να προσέλθουν, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ αλφαβητικός πίνακας των υπαλλήλων με τη σχετική ένδειξη της καταλληλότητας ή μη αυτών στις ως άνω διαδικασίες, προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων, τους οποίους και θα διαβιβάσει στα οικεία Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: