Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Συνταγματική η παρακράτηση στα μπλοκάκια των καθηγητών ΑΕΙ...


Συνταγματική η παρακράτηση στα μπλοκάκια των καθηγητών ΑΕΙΤο ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές 75 καθηγητών...
Δεν αποτελεί φόρο η παρακράτηση στα «μπλοκάκια» των καθηγητών Πανεπιστημίου που γίνεται υπέρ των...
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ολομέλεια του Δικαστηρίου (αποφάσεις 2148-2150/2015 και 2089-2091/2015) έκρινε συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία την επίμαχη παρακράτηση και απέρριψε τις προσφυγές 75 καθηγητών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ με το σκεπτικό ότι οι ισχυρισμοί τους είναι αβάσιμοι. Οι καθηγητές ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις του Ιανουαρίου 2002 και του Φεβρουαρίου 2002 που προβλέπουν ότι επί των ακαθάριστων αμοιβών των μελών (διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση) των ΑΕΙ από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή από ερευνητικά προγράμματα ή ερευνητικά ινστιτούτα θα υπάρχει παρακράτηση από 10% έως 15% υπέρ ειδικού λογαριασμού των ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ειδικός Λογαριασμός για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος).

Το δικαστήριο θεωρεί πως η παρακράτηση δεν έχει φορολογικό χαρακτήρα αφού διοχετεύεται υπέρ των Ιδρυμάτων για την κάλυψη απαραίτητων δαπανών (εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, κ.λπ.) και την παροχή υπηρεσιών (επιστημονικών, κ.λπ.)...
newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: