Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Από την Τετάρτη οι αιτήσεις των αναπληρωτών...


Από την Τετάρτη οι αιτήσεις των αναπληρωτών - Αναλυτικά η απόφαση

Αρχίζουν την Τετάρτη οι αιτήσεις για απασχόληση αναπληρωτών καθηγητών στην ενισχυτική διδασκαλία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με...
την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) της επιλογής τους. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι, τυχόν, υποβάλουν αιτήσεις σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. θα τεθούν εκτός προγράμματος. 

Οι αιτήσεις αφορούν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (Φυσικοί) και ΠΕ04.02 (Χημικοί). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016. 

Αναλύτικά η υπουργική απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: