Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

«Μισές» οι αποζημιώσεις!


Κατεδαφίσεις- σοκ στο εργασιακό καθεστώς του ιδιωτικού τομέα (και μάλιστα με διαδικασίες-εξπρές) φέρνει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος (κατ΄ εντολήν της τρόικας) που στάλθηκε χθες στους κοινωνικούς φορείς και έχει στόχο να γίνονται φθηνότερες και ευκολότερες οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα...Με το σχέδιο- φωτιά μειώνονται μέχρι και 50% οι αποζημιώσεις λόγω απόλυσης υπαλλήλων, αυξάνονται οι ομαδικές απολύσεις, καταργείται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και δημιουργείται η γενιά των 592 ευρώ, αφού θα προσλαμβάνονται νέοι με αμοιβές κάτω από τον βασικό μισθό! Τα νέα μέτρα, τα οποία προκαλούν θύελλα αντιδράσεων- ήδη η ΓΣΕΕ τα χαρακτήρισε αντεργατικά, αντικοινωνικά και αντισυνταγματικά-, είναι τα παρακάτω:

Υψος και τρόπος καταβολής αποζημίωσης: Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διάρκειας πέραν των δύο μηνών δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 μήνες έως 10 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση 1 μηνός πριν από την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 χρόνια συμπληρωμένα έως 15, απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν από την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 15 χρόνια συμπληρωμένα έως 20, απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών πριν από την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 20 χρόνια συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών πριν από τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

Σε διμηνιαίες δόσεις
Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/20 και 3198/55. Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποιήσεως. Οταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές 2 μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές 2 μηνών. Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημίωσης είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. Κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με την παρούσα καταργείται.

Αύξηση ορίου ομαδικών απολύσεων: Οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές και καθορίζονται ως εξής:

α) Μέχρι 6 εργαζομένους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν 20 έως 150 εργαζομένους.

β) Ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζομένους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από 150 εργαζομένους.

tanea

Αναρτήθηκε από troktiko

Δεν υπάρχουν σχόλια: