Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Φοροµπλόκο σε καταθέσεις


Παγώνουν οι λογαριασµοί φοροφυγάδων που χρωστούν στην Εφορία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

.tanea.gr
Στο «πάγωµα» τραπεζικών λογαριασµών και στηδέσµευση περιουσιακών στοιχείων εκατοντάδωνπολιτών που βαρύνονται µεαδικήµατα φοροδιαφυγής προχωρεί, η ΑρχήΚαταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες (Ξέπλυµα Χρήµατος) σε στενή συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών. Ηδη κατά το πρώτο πεντάµηνο του 2011 έχουν εκδοθεί από την Αρχή περίπου 30 διαταγές δέσµευσης εγκληµατικού προϊόντος, το συνολικόποσό του οποίου ξεπερνά τα 20 εκατ.ευρώ.

Το υπουργείο Οικονοµικών αξιοποιώντας τις πρόσφατεςνοµοθετικές αλλαγέςµε τις οποίες η φοροδιαφυγή χαρακτηρίστηκε ως βασικό έγκληµα(Ν.3842/2010),έχει παραπέµψει στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες δεκάδες περιπτώσεις φορολογουµένων πουδεν αποδίδουν - υπεξαιρούν φόρους, προκειµένου,µε τη σειρά της, να προχωρήσει στον εντοπισµό και στη δέσµευση του εγκληµατικού προϊόντος της φοροδιαφυγής. «Τους λέµε ξεκάθαρα, ή πληρώνετε τους φόρους που οφείλετε ή σας δηµεύουµε την περιουσία», δηλώνει στα «ΝΕΑ» στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών, τονίζοντας πως «δεν θα υπάρξει καµία ανοχή στη φοροδιαφυγή και απέναντι σε όσους υπεξαιρούν δηµόσιο χρήµα».

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών έχουνλάβει εντολέςαπό την πολιτική ηγεσία ώστε να αποστέλλουν µε ταχύτατες διαδικασίες στην Αρχή για το Ξέπλυµα Χρήµατος και στους αρµόδιους εισαγγελείς υποθέσεις µεγάλης φοροδιαφυγής αλλά και κάθε υπόθεση που χρήζει διερεύνησης. Ηδη έχουν διαβιβαστεί δεκάδες υποθέσεις που συνοδεύονται µε αίτηµα «παγώµατος» τραπεζικών λογαριασµών ή δήµευσηςπεριουσίαςίσης αξίας µε τους οφειλόµενους φόρους. Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές – όχι σε όλες – διατάσσεται από την Αρχή η απαγόρευση της κίνησης λογαριασµών, τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ή το άνοιγµα θυρίδων ή ακόµη η απαγόρευση µεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη - φοροφυγά. Με την παρέµβαση αυτή το ∆ηµόσιο αφενός εξασφαλίζει άµεσα τα συµφέροντάτου, αφετέρου απεµπλέκεται από πολύχρονες δικαστικές διενέξεις.

Αυτό συµβαίνει διότι οι φοροφυγάδες που προσωρινά χάνουν την πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία, απευθύνονται οι ίδιοι στις φορολογικές Αρχές προς ρύθµιση των χρεών – διαφορών και δεν καταφεύγουν σε δικαστικές διαµάχες, καθώς «καίγονται» να ανακτήσουν την περιουσία τους, αλλά και να αρθεί το αξιόποινο για το βασικό έγκληµα της φοροδιαφυγής που τους θέτει στο στόχαστρο των Αρχών. Ο δε πειθαναγκασµός των φοροφυγάδων σεέγκαιρη καταβολή των χρεών τουςαπαλλάσσει και τα δικαστήρια από τον υπερβολικό φόρτο εκδίκασης µεγάλου αριθµού υποθέσεωνγια ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.

«Τους λέµε ξεκάθαρα, ή πληρώνετε τους φόρους που οφείλετε ή σας δηµεύουµε την περιουσία»

Ελεγχοι και για ξέπλυµα χρήµατος

Το υπουργείο Οικονοµικών δεν αξιοποιεί την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες µόνον για τον πειθαναγκασµό των φοροοφειλετών, αλλάκαι για τον προληπτικό έλεγχο υποθέσεων – φορολογικώνκαι µη – που υποκρύπτουν νοµιµοποίηση προϊόντος εγκλήµατος. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονοµικών έχει ζητήσει από τράπεζες, µεσίτες, λογιστές, δικηγόρους κ.ά.

να καταγγέλλουν τους πελάτες στην Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώνουν ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: