Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχετικό νομοσχέδιο Ποιοι φορείς του Δημοσίου καταργούνται, ποιοι υπάλληλοι απολύονται...


Ποιοι φορείς του Δημοσίου καταργούνται, ποιοι υπάλληλοι απολύονται...


Τι προβλέπει αναλυτικά το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης - Κινητικότητα, απολύσεις, αναδιοργάνωση των κρατικών δομών και αλλαγές στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση φορέων, το νέο τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και μέτρα κατά της γραφειοκρατίας.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση συνολικά 22 φορέων, οι οποίοι δεν κρίνονται πια απαραίτητοι και ταυτόχρονα ξεκινάει και η απομάκρυνση μέρους του προσωπικού τους.

Οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που καταργούνται οδηγούνται σε υποχρεωτική αποχώρηση, ενώ οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας.

Οι τρεις κυριότεροι φορείς είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.

Η πλήρης λίστα των “μη απαραίτητων” φορέων είναι η εξής:


Ειδικότερα, οι φορείς που καταργούνται-συγχωνεύονται είναι:

1)  Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)

2)  Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

3)  Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. (ΕΑΧΑ)

4)  Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)

5)  Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών του ΕΚΠΑ

6)  Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών του ΕΚΠΑ

7)  Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλίων (ΟΠΕΒ)

8) Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ)

9)  και Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ)

10)              και Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ)

11)              Οργανισμός Κωπαϊδας

12)              Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

13)              Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

14)              Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας

15)              Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας

16)              Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας

Συγχωνευόμενα σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΦΑΕΤ) τα εξής:

17)              Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Στρατού

18)              Γραφείο Ερευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού

19)              Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Αεροπορίας

Συγχωνευόμενα σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής 'Αμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.) τα εξής:

20)              Ταμείο Εθνικής Αμυνας

21)              Ταμείο Αεροπορικής Αμυνας

22)              Ταμείο Εθνικού Στόλου

Παράλληλα, ξεκινάει και η αναδιοργάνωση των κρατικών δομών, συνολικά. Κάτι που συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Στόχος του υπουργείου είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημόσιων οργανισμών και φορέων, με όσο το δυνατόν μικρότερο δημοσιονομικό κόστος. Το κράτος οφείλει πλέον να ιεραρχήσει τις επιχειρησιακές του προτεραιότητες και να συγκεντρώσει και να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Προγραμμένο το 15% των δημοσίων υπαλλήλων

Στο Δημόσιο θα ξεκινήσει, πλέον, η νέου τύπου αξιολόγηση για τους υπαλλήλους και θα γίνεται με το σύστημα των ποσοστώσεων και όχι με το «σύστημα» που ίσχυε μέχρι τώρα και όλοι... έβγαιναν άριστοι. Πλέον, ορίζονται ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων, που είναι δυνατόν να αξιολογούνται στην κλίμακα βαθμών.

Με τους βαθμούς 9 ως 10 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με τους βαθμούς 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα αφορά αποκλειστικά την γενική εργασιακή επίδοσή τους και όχι την εκπαιδευτική βαθμίδα από την οποία έχουν αποφοιτήσει (π.χ υποχρεωτική, δευτεροβάθμια, πανεπιστημιακή εκπαίδευση), τον αριθμό των πτυχίων τους, την οικογενειακή κατάσταση τους κλπ.

Η αξιολόγηση, με βάση το σύστημα των ποσοστώσεων, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, δηλαδή από τις αρχές του προσεχούς Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί εντός του ιδίου μήνα. Ητοι: όταν λήγει η σιωπηρή παράταση που έχει δώσει η τρόικα στο υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για να ενταχθούν επιπλέον 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα «κινητικότητας» .

Ερχονται και διοικητικές απλουστεύσεις
Τέλος, στις βασικές αλλαγές που προωθούνται με το σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διοικητικές απλουστεύσεις. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων στην:

- Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο. Ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο - εγγράφου που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή - αρκεί πλέον για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

- Κατάργηση από 1η Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ.

- Κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: