Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Καταγραφή συνταξιούχων του Δημοσίου με υποχρεωτική παρουσία στις τράπεζες

Από 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου


(Φωτογραφία: ΑΠΕ )


Αθήνα

Στην καταγραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου με υποχρεωτική φυσική παρουσία τους στις τράπεζες, από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους, προχωρεί η Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα Διατραπεζικά Σύστήματα (ΔΙΑΣ) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καταγραφή αφορά σε όλους του συνταξιούχους του Δημοσίου εκτός εκείνων που είναι κάτοικοι εξωτερικού και των παιδιών, κάτω των 12 χρόνων, που λαμβάνουν σύνταξη από μεταβίβαση. Η καταγραφή θα διαρκέσει δύο μήνες, από 15/03/2012 έως 15/05/2012. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης.

Από 15/03/2012 έως 15/05/2012 οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στην τράπεζα, από την οποία τους καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους και έγγραφο που θα τους έχει ήδη αποσταλεί στο άνω δεξιό μέρος του οποίου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός καταγραφής τους.


Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του συνταξιούχου να προσέλθει στην τράπεζα, θα πρέπει εναλλακτικά είτε ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση (τριμήνου), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή ο Διευθυντής του ιδρύματος στο οποίο νοσηλεύεται ή διαμένει ο συνταξιούχος, να προσέλθει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της Νομαρχίας διαμονής του συνταξιούχου, φέροντας την πρόσφατα θεωρημένη εξουσιοδότηση (όχι προγενέστερη του 3μήνου), το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του συνταξιούχου και το έγγραφο το οποίο του έχουμε αποστείλει, προκειμένου να καταγραφεί στην Υπηρεσία αυτή.

Εναλλακτικά ο συνταξιούχος θα μπορεί να καταγραφεί με παρουσία κατ' οίκον της δημοτικής αστυνομίας ή δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος θα οριστεί από τον δήμο ύστερα από σχετικό αίτημα του συνταξιούχου.

Όπως διευκρινίζεται, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν μπορούν να προσέλθουν για καταγραφή στις τράπεζες παρά μόνο στις Νομαρχίες. Εξαιρούνται τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα συνταξιούχων που κατοικούν στο Δήμο Αθηναίων, τα οποία θα προσέλθουν για την καταγραφή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κάνιγγος 29).

Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: