Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΙΩΣΗ 60% ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ - ΑΤ...


...Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΡΟΥΤΣΗ...
Μείωση 60% στις συντάξεις του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας και άλλων Τραπεζών) προτείνει μεταξύ άλλων...
η αναλογιστική μελέτη, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή Π. Μουτσινά.
Η μείωση αφορά και τις μελλοντικές και τις υφιστάμενες συντάξεις.
Η μελέτη προτείνει μείωση συντάξεων κατά 60%, τετραπλασιασμό του ασφαλίστρου ή συνδυασμό των δύο μέτρων, ενώ προτείνει ακόμη τη διερεύνηση ένταξης του ταμείου σε άλλο φορέα, με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους.
Σήμερα το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ διαθέτει κεφάλαια με τρέχουσες αξίες περίπου 220 εκατ.:
-Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (τρέχουσα αξία): 30.804.335 ευρώ.
-Αμοιβαία κεφάλαια (τρέχουσα αξία): 80.763.644,63.
-Μετοχές εσωτερικού (τρέχουσα αξία): 9.948.826,99 ευρώ.
-Καταθέσεις προθεσμίας (ταμειακά διαθέσιμα): 99.800.000 ευρώ.
-Ομόλογα τραπεζών: 175.000 ευρώ.
Η αναλογιστική μελέτη εκτιμά ότι θα υπάρχει στο μέλλον έλλειμμα από 450 εκατ. έως και 1 δις ευρώ, ανάλογα με το σενάριο που επιλέγεται.
Πηγή : naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: