Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ...


Ρεπορτάζ : Κώστας Τσαχάκης
(από το Έθνος)

Με «ραβασάκια» Βρυξελλών θα γίνει η προσαρμογή για την αποκλιμάκωση του ελλείμματος μέσα στην επόμενη τετραετία, καθώς το δημοσιονομικό χάος που επέφερε η προηγούμενη κυβέρνηση οδηγεί σε ένα καθεστώς... ασφυκτικής επιτήρησης. Στις αρχές του 2010, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας (Ecofin) της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναμένεται να ικανοποιήσει το ελληνικό αίτημα για παράταση του χρονικού ορίζοντα διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος από το... 12,5% του ΑΕΠ κάτω από το 3%, θέτοντας παράλληλα την Ελλάδα στην παράγραφο 9 του άρθρου 104 της Συνθήκης. Αυτό σημαίνει πως η Κομισιόν αποκτά ούτε λίγο ούτε πολύ... υπερεξουσίες, καθώς σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παράγραφο θα έχει τη δυνατότητα:
Να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής,
Να οριοθετεί τον χρόνο που τα μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν,
Να προσδιορίζει το μέγεθος της προσαρμογής που πρέπει να επέλθει με τα συγκεκριμένα μέτρα.
Παράλληλα, η Κομισιόν θα πρέπει να ενημερώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.
Αυστηρή στάσηΤο υπουργείο Οικονομικών θα υποβάλλει σχετικές εκθέσεις... προόδου κάθε τρεις ή έξι μήνες, ανάλογα με την απόφαση που θα λάβει το Συμβούλιο του Ecofin. Στις Βρυξέλλες είναι διάχυτη η εντύπωση πως θα τηρηθεί αυστηρή στάση απέναντι στην Ελλάδα, καθώς από την «απογραφή» του 2004 μέχρι σήμερα καταγράφηκαν αναρίθμητες αναθεωρήσεις στο ύψος των ελλειμμάτων -πάντα επί τα χείρω-, ενώ δεν έλειψαν και σοβαρές περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής, όπως τεχνητή διόγκωση της «άσπρης τρύπας» και απόκρυψη χρεών του Δημοσίου.
Κοινοτικοί αξιωματούχοι μιλούν για «μηδενική ανοχή» και υπενθυμίζουν πως με εξαίρεση το 2006 η Ελλάδα από το 2004 έως και το 2013, δηλαδή για 10 συναπτά έτη εμφανίζει έλλειμμα πάνω από το 3%.
Πάντως, όπως λέει υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, «το πιο ανησυχητικό με την παράγραφο 9 είναι ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την παράγραφο 11».
Ποινές Και πράγματι στην παράγραφο 11 (η 10 που παρεμβάλλεται δεν έχει ουσιαστική σημασία, μιας και αναφέρει απλά ότι το κράτος μέλος δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της κοινοτικής απόφασης) προβλέπονται «εξοντωτικές» ποινές για τα κράτη που δεν συμμορφώνονται, όπως πρόστιμα, ψαλίδισμα του δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ακόμη και παρέμβαση του Συμβουλίου σε θέματα έκδοσης ομολόγων.
Βέβαια το ίδιο στέλεχος σημειώνει ότι μέχρι τώρα καμία χώρα δεν έχει υπαχθεί στην παράγραφο 11.
Πιο αναλυτικά, στη Συνθήκη και στο άρθρο 104 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες «επίμαχες» παράγραφοι:
Παράγραφος 7 (στην οποία υπάγεται σήμερα η Ελλάδα): Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα, απευθύνει συστάσεις στο εν λόγω κράτος μέλος, προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση αυτή εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι συστάσεις αυτές δεν ανακοινώνονται δημόσια.
Παράγραφος 8 (θα υπαχθεί η Ελλάδα στις αρχές του επόμενου μήνα, επειδή στο πρώτο εξάμηνο της επιτήρησης όχι μόνο δεν μείωσε, αλλά αντίθετα διόγκωσε το έλλειμμα): Εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι δεν ανελήφθη αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή των συστάσεών του εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τότε μπορεί να τις ανακοινώσει δημόσια.
Παράγραφος 9 (θα υπαχθεί η χώρα μας όταν πάρει παράταση):
Εάν ένα κράτος μέλος επιμένει να μην εφαρμόζει τις συστάσεις του Συμβουλίου, τότε το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ειδοποιήσει το κράτος μέλος να λάβει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος, την οποία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
ΧρονοδιάγραμμαΣε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να υποβάλει εκθέσεις σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για να εξετάσει τις προσπάθειες προσαρμογής που καταβάλλονται.
Παράγραφος 11: Το Συμβούλιο, εφόσον ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με απόφαση που έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 9, μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει ή να εντείνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
Να απαιτήσει να δημοσιεύει το εν λόγω κράτος μέλος πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ορίζει το Συμβούλιο προτού εκδώσει ομολογίες και χρεόγραφα.
Να καλέσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναθεωρήσει την πολιτική δανεισμού που ασκεί έναντι του κράτους μέλους.
Να απαιτήσει από το κράτος μέλος να καταθέσει ατόκως στην Κοινότητα ποσό κατάλληλου ύψους έως ότου κατά τη γνώμη του Συμβουλίου διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα.
Να επιβάλει πρόστιμα ευλόγου ύψους.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει.
fimotro

Δεν υπάρχουν σχόλια: