Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

«Εθνικό» σωσίβιο για 300.000 δάνεια


Ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκατοντάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, το εισόδημα των οποίων συρρικνώθηκε δραστικά λόγω της οικονομικής κρίσης, καθιερώνει η Εθνική Τράπεζα. Από τη Δευτέρα θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα διευκολύνσεων για πελάτες της δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους που εξυπηρετούν...περίπου 50.000 στεγαστικά δάνεια και επιπλέον 250.000 καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Η Εθνική Τράπεζα θα παρέχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου των δανείων, δραστική συρρίκνωση των δόσεων και συγκέντρωση οφειλών σε ένα δάνειο με χαμηλά επιτόκια. Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της τράπεζας να αντισταθμίσει κατά το δυνατόν τις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών της εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των μηνιαίων δόσεων έως και κατά 70%. Τα επιτόκια από την άλλη πλευρά, από 16% για τις πιστωτικές κάρτες και 13% για τα καταναλωτικά δάνεια, μπορούν να πέσουν ακόμα και χαμηλότερα από το 5% στην περίπτωση που οι οφειλές συγκεντρωθούν σε ένα νέο δάνειο με προσημείωση ακινήτου. Ακόμα κι αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να μπει στη διαδικασία της προσημείωσης και πάλι το όφελος επιτοκίου είναι σημαντικό. Η συγκέντρωση οφειλών πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση με επιτόκιο euribor (0,69% χθες) και περιθώριο 9 μονάδων, οδηγώντας το επιτόκιο του νέου δανείου κοντά στο 10%, σαφώς μικρότερο από το 13% και το 16%.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διευκολύνσεων της Εθνικής καλύπτει δύο κατηγορίες πελατών και συγκεκριμένα δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια στην Εθνική και δανειολήπτες της τράπεζας που έχουν μόνο καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες.

Για τα στεγαστικά
Ετσι, όσοι έχουν στεγαστικά δάνεια έχουν τη δυνατότητα:

1. Επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων έως και 12 έτη επιπλέον της εναπομένουσας κανονικής διάρκειάς τους, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή των εγγυητών του δανείου. Με αυτό το μέτρο μειώνεται η μηνιαία δόση αποπληρωμής του δανείου έως και 20%, ανάλογα με τη νέα διάρκεια αποπληρωμής για κάθε πελάτη.

2. Συγκέντρωσης των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες της Εθνικής σε ένα νέο δάνειο, με νέα προσημείωση στο ακίνητο για το οποίο έχει δοθεί το στεγαστικό δάνειο. Το επιτόκιο του νέου δανείου θα είναι ίσο με το euribor προσαυξημένο με το περιθώριο επισκευαστικού δανείου (σήμερα 4%). Ετσι, το νέο επιτόκιο θα είναι σημαντικά μικρότερο από το επιτόκιο πιστωτικών καρτών που κυμαίνεται στην περιοχή του 16% και από το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων που κυμαίνεται στην περιοχή του 13%.

Μέχρι 25 χρόνια
Ο χρόνος αποπληρωμής του νέου δανείου θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια, συνολικά έως 25 έτη. Με αυτό το μέτρο, λόγω του μειωμένου επιτοκίου και του αυξημένου χρόνου αποπληρωμής, ο δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος πελάτης της Εθνικής μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητο που του έχει ήδη χρηματοδοτήσει η τράπεζα, ώστε να επιτύχει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών που έχει λάβει από την Εθνική.

Ολες οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αρχίζουν από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου, και θα ισχύσουν μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση στα υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

tanea

Δεν υπάρχουν σχόλια: