Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Μείωση ως 70% στις δόσεις των δανείων


Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ευνοϊκά μέτρα για τους πελάτες της, ενώ θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ

«Κάλεσμα» στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δόσεών τους για ρύθμιση των οφειλών τους απευθύνουν οι τράπεζες, με στόχο να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της ύφεσης και των μέτρων της κυβέρνησης για μείωση των ελλειμμάτων. Πρόκειται για μια συντονισμένη κίνηση του τραπεζικού συστήματος για τον επανακαθορισμό των όρων εξόφλησης των δανείων, στεγαστικών και καταναλωτικών, που έλαβαν στο παρελθόν δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέστησαν περικοπές ως και 25% στα ετήσια εισοδήματά τους.

Χθες η Εθνική Τράπεζα άνοιξε τον «χορό» των σχετικών ανακοινώσεων, προχωρώντας στη λήψη ευνοϊκών μέτρων, για τη διευκόλυνση των πελατών της που ανήκουν στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα. Πρόκειται για μια πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και αρκετό καιρό για το σύνολο των δανειοληπτών, είτε προέρχονται από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Η διαφορά σήμερα είναι ότι τυποποιούνται οι σχετικές διαδικασίες. Βασικές επιδιώξεις των τραπεζών αποτελούν αφενός η ανακούφιση ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αφετέρου η συγκράτηση των καθυστερήσεων, οι οποίες συνεχίζουν και τους πρώτους μήνες της εφετινής χρονιάς την ανοδική πορεία τους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην καταναλωτική πίστη, όπου τα «κόκκινα» δάνεια εκτιμώνται στο 14% επί του συνολικού τους χαρτοφυλακίου, ενώ ανάλογες τάσεις καταγράφονται και στις υπόλοιπες κατηγορίες χορηγήσεων. Μέσα από τη ρύθμιση μπορεί να επιτευχθεί μείωση της μηνιαίας δόσης, η οποία στα στεγαστικά μπορεί να φθάσει ως και το 40% και στα καταναλωτικά και στις κάρτες ακόμη και το 70%.

O πως τονίζουν τραπεζικοί, με τις επισφάλειες να αυξάνονται επικίνδυνα και τις προβλέψεις για ύφεση τουλάχιστον ως και το 2011, η αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής των χρηματοδοτήσεων του παρελθόντος αποτελεί μονόδρομο για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκράτηση των προβλέψεων που θα εγγράψουν οι ελληνικές τράπεζες στα εφετινά τους αποτελέσματα. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται στην τράπεζα που είχε χορηγήσει αρχικώς το δάνειο.

Η λύση που θα προκρίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι η επιμήκυνση της διάρκειάς του, ώστε να μειωθεί η μηνιαία δόση και να μπορέσει το νοικοκυριό να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Θετικό είναι το γεγονός ότι λόγω της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων δεν υφίσταται ο κίνδυνος απώλειας της εργασίας τους, εξασφαλίζοντας τον όσο το δυνατόν πιο σωστό προγραμματισμό των εξόδων τους σε βάθος χρόνου.

Από την άλλη όμως, περιοριστικά στην αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στη στεγαστική όσο και στην καταναλωτική πίστη, λειτουργεί η ηλικία του δανειολήπτη, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά στη λήξη του δανείου τα 70 έτη.

Στα στεγαστικά δάνεια μια λύση είναι η αύξηση της διάρκειας εξόφλησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει τη μηνιαία δόση σε χαμηλότερα επίπεδα ως και κατά 40%. Εναλλακτικά, μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος για ένα μέρος ή για το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, με τη μεταφορά της αποπληρωμής του στο μέλλον. Για παράδειγμα, μπορεί η δόση που θα συμφωνηθεί να περιλαμβάνει μόνο τους τόκους για ένα διάστημα, π.χ., δύο ετών, και ύστερα από αυτή την περίοδο να συνεχίζεται η κανονική εξόφληση του δανείου.

Από την άλλη, με τα προγράμματα ανακύκλωσης οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες επιτυγχάνεται μείωση των δόσεων που καταβάλλονται στις τράπεζες κάθε μήνα σε ποσοστό ως και 70%.

Το πρόγραμμα διευκολύνσεων της Εθνικής Τράπεζας που αφορά μόνο τα δάνεια τα οποία έχει χορηγήσει η ίδια θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 31 Μαΐου ως και τις 29 Οκτωβρίου 2010.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα της Εθνικής
Στεγαστικά δάνεια
1 Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ως και 12 έτη, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή των εγγυητών του δανείου. Με αυτό το μέτρο μειώνεται η μηνιαία δόση αποπληρωμής του δανείου ως και 20%.

2 Δυνατότητα συνολικής συγκέντρωσης των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας σε ένα νέο δάνειο, με νέα προσημείωση στο ακίνητο για το οποίο έχει δοθεί το στεγαστικό δάνειο. Το επιτόκιο του νέου δανείου θα είναι ίσο με το Εuribor προσαυξημένο με το περιθώριο επισκευαστικού δανείου (σήμερα 4%) έναντι 16% στις πιστωτικές και 13% στα καταναλωτικά δάνεια. Ο χρόνος αποπληρωμής του νέου δανείου θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια, συνολικά ως 25 έτη.

* Με αυτό το μέτρο, λόγω του μειωμένου επιτοκίου και του αυξημένου χρόνου αποπληρωμής, ο δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος πελάτης της Εθνικής μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητο που του έχει ήδη χρηματοδοτήσει η τράπεζα, ώστε να επιτύχει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών που έχει λάβει.

Καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες
1 Δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής κατά 50% για καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης από την Εθνική Τράπεζα, με συνολική διάρκεια ως 36 μήνες. Με το μέτρο αυτό μειώνεται η μηνιαία δόση ως και 40%, ανάλογα με την αρχική διάρκεια την οποία είχε το δάνειο.

2 Δίδεται η δυνατότητα μείωσης της μηνιαίας επιβάρυνσης μέσω της συγκέντρωσης όλων των τρεχουσών οφειλών τους από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες σε ένα δάνειο. Χωρίς προσημείωση η διάρκεια του δανείου φθάνει ως τους 120 μήνες ανάλογα με το ύψος του και το επιτόκιο είναι ίσο με το Εuribor προσαυξημένο κατά 9 μονάδες. Με το νέο δάνειο, οι μηνιαίες δόσεις του πελάτη από τα καταναλωτικά δάνεια μειώνονται ως 30%, ενώ οι μηνιαίες δόσεις από τις κάρτες ως 50%.

* Με προσημείωση δίδεται η ευχέρεια συγκέντρωσης των οφειλών σε ένα νέο δάνειο με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 180 μήνες και επιτόκιο ίσο με το Εuribor, προσαυξημένο με περιθώριο 4% σήμερα. Με το νέο δάνειο, οι μηνιαίες δόσεις του πελάτη από τα καταναλωτικά δάνεια μειώνονται ως 60% και οι μηνιαίες δόσεις από τις κάρτες ως 70%.
tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: