Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 'HAIRCUT' Ο ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ


Η επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους δεν είναι ούτε χρήσιμη αλλά ούτε και απαραίτητη τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην υποδιοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σύμβουλος του πρωθυπουργού κ. Λουκάς Παπαδήμος, μιλώντας σε σεμινάριο στην Ουάσινγκτον...


Ο κ. Παπαδήμος υποστήριξε ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της στην εφαρμογή του οικονομικού της σχεδιασμού, στην συλλογή των φόρων, στη δημοσιονομική πειθαρχεία στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και στην εφαρμογή ενός φιλόδοξου αλλά εφικτού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Υπάρχει σύγχυση στο δημόσιο διάλογο, επεσήμανε ο κ. Παπαδήμος, τονίζοντας ότι οι διάφορες ερμηνείες της της "επαναδιαπραγμάτευσης" οδηγούν σε διαφορετικές ερμηνείες αλλά και επιπτώσεις. Μια πρώτη ερμηνεία θα μπορούσε να ενέχει τα λεγόμενα "haircuts" ή απώλειες για όσους διακρατούν ομόλογα. Η δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσε να αφορά μια εθελοντική συμφωνία αναδιάρθρωσης με όρους και προϋποθέσεις που δεν θα επέφεραν καμία σημαντική μεταβολή στην παρούσα αξία των τίτλων.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδήμο η επαναδιαπραγμάτευση δεν θα αποτελούσε λύση για κανένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ενώ στάθηκε στη δυνατότητα του EFSF να παρεμβαίνει στη δευτερογενή αγορά κρατικών ομολόγων. Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος αναφέρθηκε και στις ψηλές αποδόσεις του ελληνικού χρέους λέγοντας πως δεν περιορίζουν μόνο τις δυνατότητες της κυβέρνησης, των τραπεζών αλλά και των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. “Δεν λέω πως δεν υπάρχει αιτία πίσω από τις πιέσεις, αλλά αποτελούν λόγο αποσταθεροποίησης,” τόνισε ο κ. Παπαδήμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: