Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Προγραμματικές Αρχές και Θέσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
Κείμενο για διαβούλευση. Συνοπτική έκδοση. Περιεχόμενα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. 1. Οι Θέσεις μας για την Φορολογική Πολιτική και το Φορολογικό Σύστημα.. 2. Οι Θέσεις μας για την Ρευστότητα στην Αγορά και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα και Αγορές. 3. Οι Θέσεις μας 4. Οι Θέσεις μας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. 5. Οι Θέσεις μας για την Αναμόρφωση του Κράτους και της Μείωσης της Σπατάλης στο Δημόσιο. 6. Οι Θέσεις μας για μια Νέα Πολιτική Λιμένων. 7. Οι Θέσεις μας για μια Εθνική Νησιωτική Πολιτική. 8. Οι Θέσεις μας για το Περιβάλλον. 9. Οι Θέσεις μας για τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 10. Οι Θέσεις μας για το Πολιτικό Σύστημα.. 11. Οι Θέσεις μας για την Προοδευτική Μεταρρύθμιση του Τοπικού Πολιτικού Συστήματος. 12. Οι Θέσεις μας για τους Νέους. 13. Οι Θέσεις μας για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. 14. Οι Θέσεις μας για τη Μετανάστευση. 15. Οι Θέσεις μας για την Παιδεία.. 16. Οι Θέσεις μας για μια Εθνική Στρατηγική σε ένα Μεταβαλλόμενο Διεθνές Περιβάλλον. 17. Οι Θέσεις μας για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Το δίλημμα ευρώ ή δραχμή είναι ψευδεπίγραφο. Η συμμετοχή μας στο ευρώ είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι παραπλανητική και βαθύτατα συντηρητική η άποψη ότι αν διαπραγματευθούμε σκληρά, ότι αν θέτουμε «κόκκινες γραμμές» στους δανειστές μας, τότε θα βγούμε από το ευρώ. Περιθώρια υπάρχουν, αρκεί να διατυπώσουμε και να διαπραγματευθούμε με αξιοπιστία ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με την ανάπτυξη, την αξιοπρέπεια στην εργασία και την κοινωνική συνοχή να αποτελούν «κόκκινες γραμμές». Περιθώρια υπάρχουν, επειδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγεσίες της δεν έχουν συμφέρον να βγει η Ελλάδα εκτός ευρώ. Γνωρίζουν ότι έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ σημαίνει διάλυση της ευρωζώνης. Έχουν κάθε κίνητρο να συζητήσουν και να διαπραγματευθούν μαζί μας. Περιθώρια υπάρχουν, επειδή σήμερα όλη η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι η μονόπλευρη και σκληρή λιτότητα που επιβάλλεται σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι αδιέξοδη. Οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, τόσο στη Γερμανία, όσο και στη Γαλλία υψώνουν τη φωνή τους απέναντι στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που βυθίζει την Ευρώπη στην ύφεση. Ακόμα και το Δ.Ν.Τ. ομολογεί την αποτυχία αυτής της συνταγής. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων και πολικών για τη ρευστότητα στην αγορά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη φορολογία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική προστασία, αλλά και την αναδιοργάνωση του κράτους και τη μείωση της σπατάλης στο δημόσιο και το πολιτικό σύστημα. Το Σχέδιο αυτό υιοθετεί την αρχή – που έχει γίνει δεκτή διεθνώς και ειδικά στην περίπτωση του διακανονισμού του γερμανικού χρέους – ότι πρώτιστο καθήκον είναι η ευημερία του λαού και όχι των δανειστών. Η βιωσιμότητα του χρέους, η έξοδος από την κρίση και την υπερχρέωση, η σωτηρία της πατρίδας θα διασφαλισθεί μόνο μέσα από ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας, που μπορούν να επιτευχθούν εντός της Ευρωζώνης σε καθεστώς νομισματικής σταθερότητας και Εθνικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, διαμορφώνεται συγκεκριμένη πολιτική εθνικών ισοδυνάμων, που θα αντισταθμίσουν την υφεσιακή και ανορθολογική πολιτική του Μνημονίου προς μια κατεύθυνση περισσότερο αναπτυξιακή και κοινωνικά δίκαιη. Κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών που με τον κυρωτικό Νόμο του Μνημονίου δόθηκαν στις τράπεζες, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου, προκειμένου τα έσοδα που θα εξοικονομηθούν να δοθούν για τη στήριξη του εισοδήματος των περισσότερο αδύνατων κοινωνικών ομάδων και τη σταδιακή αποκατάσταση μισθών και συντάξεων. Περιστολή της δημόσιας σπατάλης, ιδιαίτερα μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, των προμηθειών, και των ενοικίων στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, ώστε οι πόροι που θα εξοικονομηθούν να διοχετευθούν σε δημόσιες επενδύσεις και σε στοχευμένα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης. Στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με δράσεις για την καταπολέμηση των καρτέλ και των μεσαζόντων στην παραγωγή, τις μεταφορές και το εμπόριο, παράλληλα με τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών. Διασφάλιση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας στο τραπεζικό σύστημα και την αποτελεσματική συγκρότηση και λειτουργία ενός τραπεζικού πυλώνα δημοσίου συμφέροντος. Ευνοϊκή διευθέτηση των δανείων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Άρση αντικινήτρων και ριζική απλούστευση φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, παράλληλα με την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας και της καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας είναι αναγκαία και πρέπει να κατατείνει στην παραγωγή νέου πλούτου με επενδύσεις και παραγωγικές αναδιαρθρώσεις στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, σε ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Οι τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και της βιώσιμης αξιοποίησης των εγχώριων πηγών της, της ναυτιλίας, του πολιτισμού αλλά και των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης αποτελούν αιχμή του δόρατος στη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας. Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να διαμορφώσουν ένα νέο αξιακό σύστημα. Μόνο έτσι θα μετακινηθούμε από τον «πολιτισμό της κερδοσκοπίας» που επέβαλαν οι αγορές, προς τον «πολιτισμό της αλληλεγγύης». Συγκεκριμένες προτάσεις της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ περιλαμβάνονται στα επόμενα κεφάλαια. 1. Οι Θέσεις μας για την Φορολογική Πολιτική και το Φορολογικό Σύστημα 1. Θεσμοθέτηση σταθερού φορολογικού καθεστώτος για τα επόμενα 10 έτη. 2. Μείωση συντελεστών εμμέσων φόρων κάτω από το 17% σε συνδυασμό με την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 3. Διαφοροποίηση των συντελεστών εμμέσων φόρων βάσει κριτηρίων εισοδηματικών, κοινωνικών και γεωγραφικών και εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής. 4. Διεύρυνση φορολογικής βάσης με εντοπισμό της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω ηλεκτρονικών ελέγχων, διασταυρώσεων στοιχείων και συναλλαγών, και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών (βελτίωση συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων). 5. Ένας προοδευτικός φόρος για τα ακίνητα και άρση των αντικινήτρων για την προσέλκυση αλλοδαπών φυσικών προσώπων στην ελληνική αγορά ακινήτων. 6. Ένταξη αγροτικών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και υποχρέωση αγροτών, οι οποίοι συναλλάσσονται με επιχειρήσεις, να εκδίδουν τιμολόγιο πώλησης προϊόντων. 7. Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής επιταγής, η οποία σταδιακά θα υποκαταστήσει τις παραδοσιακές επιταγές, ώστε να επέλθει αξιοπιστία στα συναλλακτικά ήθη και να περιοριστεί το φαινόμενο των μεταχρονολογημένων επιταγών. 8. Θεσμοθέτηση της ταυτόχρονης με τη συναλλαγή είσπραξης των εμμέσων φόρων όπως ο ΦΠΑ, ο ΕΦΚ, ειδικών φόρων μεταβίβασης κ.ο.κ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την διασύνδεση του ΑΦΜ του νομικού ή φυσικού προσώπου και του τραπεζικού λογαριασμού διενέργειας των συναλλαγών και την δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης, πάγιας εντολής σε κάθε συναλλαγή. 9. Καταπολέμηση λαθρεμπορίου που ξεπερνά το 1,5 δις ευρώ ετησίως, με εφαρμογή συστήματος επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων, πλήρη έλεγχο εισαγωγών - εξαγωγών εμπορεύσιμων αγαθών, παρακολούθηση δεξαμενόπλοιων μεταφοράς υγρών καυσίμων και ολοκληρωμένο σύστημα εισροών-εκροών καυσίμων. 10. Πάταξη φοροδιαφυγής στις μεγάλες επιχειρήσεις με ουσιαστικό έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών. Προτείνουμε: Α. Τη δημιουργία Διεύθυνσης Ελέγχου και Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών στο Υπουργείο Οικονομικών, με τη μόνιμη τεχνική συνδρομή και συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των υπηρεσιών της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Β. Τη συνεργασία των Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων με κλιμάκια της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο τις εμπορικές συναλλαγές χονδρικής μεταξύ παραγωγών, εμπόρων και εταιρειών λιανικής πώλησης προϊόντων, ώστε να ελέγχονται τυχόν παράνομες φορολογικές και αγορανομικές συμπεριφορές. Γ. Την πλήρη ενεργοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και βάσεων δεδομένων, όπως το πληροφοριακό σύστημα «Αmadeus», ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της αξιοπιστίας των στοιχείων που υποβάλλουν οι υπόχρεες εταιρείες για την αιτιολόγηση της διαμόρφωσης των τιμών τους στην αγορά. Δ. Τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας για την Επιτροπή Ανταγωνισμού να λαμβάνει άμεσα κανονιστικά και διαρθρωτικά μέτρα συμμόρφωσης των εταιρειών που προβαίνουν σε ενδοομιλικές συναλλαγές. Ε. Την επέκταση του προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αποκάλυψη πρακτικών ενδοομιλικών συναλλαγών που αποκρύπουν πραγματική φορολογική ύλη. 2. Οι Θέσεις μας για την Ρευστότητα στην Αγορά και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα και Αγορές 1. Δημιουργία τραπεζικού πυλώνα «δημοσίου συμφέροντος», ώστε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να στηρίξει την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη. Για να διασφαλίσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης με καταναλωτές και επενδυτές, προστατεύοντάς τους από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές. 2. «Κούρεμα» δανείων μέχρι 30% για προσωπικές εταιρείες των οποίων το εισόδημα έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% και ρυθμίσεις επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων με πάγωμα καταβολής χρεολυσίων, περίοδο χάριτος για καταβολή τοκοχρεολυσίων και παράταση διάρκειας δανείων. 3. Άμεσος συμψηφισμός οφειλών μεταξύ ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτών. 4. Ενεργοποίηση των Ταμείων Ανακυκλούμενων Κεφαλαίων, όπως το ΕΤΕΑΝ, για ταχύτερη απορρόφηση κοινοτικών πόρων και ενεργοποίηση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας για την παροχή μικροπιστώσεων και εγγυήσεις σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. 5. Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού μηχανισμού παροχής εγγυήσεων απ’ ευθείας προς βιώσιμες επιχειρήσεις. 6. Έκδοση αναπτυξιακού ομολόγου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ειδικά για την Ελλάδα, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και έργων υποδομής. 7. Δημιουργία Τράπεζας Ανάπτυξης, κατά τα πρότυπα της γερμανικής KfW, που να χρηματοδοτεί και να παρέχει εγγυήσεις προς επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις. 8. Δημιουργία Τράπεζας Ειδικού Σκοπού, στο μοντέλο των συνεταιριστικών τραπεζών, για τη χορήγηση μικροπιστώσεων προς άτομα και ομάδες που αποκλείονται από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα (άνεργοι, μετανάστες, ΑΜΕΑ, αποφυλακισθέντες), καθώς και για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων με κριτήρια κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 9. Έκδοση Ευρωομολόγου για την ελάφρυνση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη και τη θωράκιση της Ευρώπης από μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις. 10. Θέσπιση ευρωπαϊκού Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (ΦΧΣ) για τη δίκαιη συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα στο κόστος της κρίσης, για την οποία ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται και τη στιγμή που ο Ευρωπαίος φορολογούμενος έχει ήδη πληρώσει βαρύτατο τίμημα για τη διάσωση των τραπεζών. Με τη θέσπιση του ΦΧΣ επιδιώκεται να περιορισθούν οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, να περιορισθεί η κερδοσκοπία και να ενισχυθούν τα μέτρα αποτροπής μελλοντικών κρίσεων. 11. Αυστηρότερη εποπτεία και έλεγχος των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, που σήμερα είναι ουσιαστικά ρυθμιστές των οικονομικών εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά και αποσταθεροποιούν τις οικονομίες και δημιουργία ευρωπαϊκού οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης. 3. Οι Θέσεις μας την Ελάφρυνση των Νοικοκυριών, την Κοινωνική Προστασία και την Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών 1. «Κούρεμα» δανείων μέχρι 30% για όλα τα νοικοκυριά των οποίων το καθαρό ετήσιο εισόδημα έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20%, με πλαφόν στη δόση δανείου ώστε το ύψος της να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη. 2. Παράταση αναστολής πλειστηριασμών ακινήτων μέχρι 31/12/2015 για απαιτήσεις μέχρι ποσού 300.000 ευρώ. 3. Θέσπιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε πολίτη. 4. Δημιουργία Ενιαίου Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Ένταξης. 5. Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους τους πολίτες, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους, ακόμα κι όταν δεν συμπληρώνουν τα απαραίτητα ένσημα, με χρηματοδότηση από λογαριασμό του ΟΑΕΔ. 6. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παροχής κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως ρεύμα, νερό, δημόσιες συγκοινωνίες και διόδια, με μειωμένο κόστος (Κοινωνικό Τιμολόγιο) για άνεργους και όσους έχουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας. 7. Χορήγηση εκπτωτικής κάρτας στους ανέργους για εξασφάλιση έκπτωσης 40% σε όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης που προμηθεύονται από super market. Τα super market που θα προσφέρουν την έκπτωση θα ωφεληθούν από την αύξηση της πελατείας τους, ενώ όταν η παρεχόμενη έκπτωση υπερβαίνει τα 1000 ευρώ τον μήνα, η παροχή της θα θεωρείται μορφή κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και θα τυγχάνει της αντίστοιχης ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. 8. Πολιτικές για την στήριξη Ατόμων Με Αναπηρία (ΑμεΑ), με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών, στους τομείς της υγείας και περίθαλψης, της κοινωνικής ασφάλισης, της παιδείας και του αθλητισμού, των μεταφορών-συγκοινωνιών, της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας, και συνεργασία για τη δημιουργία Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης. Αναδιάρθρωση και επέκταση, για το σκοπό αυτό, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ. 9. Αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών με προώθηση αποτελεσματικών συνδυασμένων μεταφορών για εξυπηρέτηση κοινού, εξάλειψη κυκλοφοριακού προβλήματος και εξορθολογισμό συγκοινωνιακού έργου. 10. Αναβάθμιση δημόσιας υγείας και πρόνοιας για όλους τους πολίτες με πλήρη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και μηχανοργάνωση, συχνή ανατιμολόγης φαρμάκων, αναλωσίμων και ιατροφαρμακευτικών εξετάσεων, και ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και οι ασφαλισμένοι να μην πληρώνουν ακριβά φάρμακα και υπηρεσίες, και να επιτευχθεί εξορθολογισμός δαπανών. 4. Οι Θέσεις μας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 1. Αιχμή του δόρατος στη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας αποτελούν ο αγροτοδιατροφικός τομέας, οι τομείς του τουρισμού, των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας και της βιώσιμης αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της, της ναυτιλίας, του πολιτισμού αλλά και των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. 2. Παραγωγικές αναδιαρθρώσεις στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και κίνητρα για αναβάθμιση της ποιότητας υποστηρικτικών έργων και των υποδομών στις υπηρεσίες, αλλά και στον κατασκευαστικό κλάδο. 3. Στήριξη της μεταποίησης με την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία ενσωματώνουν καινοτομίες και νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής. Ιδιαίτερη μέριμνα για κλάδους παραδοσιακού και τοπικού ενδιαφέροντος. 4. Ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού κεφαλαίου και του αθλητισμού, όπου η χώρα μας διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, ως βασικές συνιστώσες της περιφερειακής ανάπτυξης. 5. Δημιουργία δικτύου συντονισμού ενεργειών για την προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, με αναμόρφωση του ρόλου και της λειτουργίας του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), αλλά και ενεργοποίηση και συνεργασία με Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια, Διπλωματικές Υπηρεσίες στο εξωτερικό και εξαγωγικούς φορείς. 6. Θέσπιση ισχυρών φορολογικών κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις και θεσμοθέτηση σταθερού και απλού φορολογικού καθεστώτος για 10 έτη. 7. Ριζική απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση επενδύσεων καθώς και την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων με τη λειτουργία υπηρεσίας μίας στάσης. 8. Υιοθέτηση της Οδηγίας της ΕΕ για την δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία, με την οποία διαχωρίζεται ο καλοπροαίρετος επιχειρηματίας από τον κακοπροαίρετο και απαλλάσσεται ο πρώτος από όλα τα βάρη, ιδιωτικά και δημόσια, σε περίπτωση πτωχεύσεως σε ένα χρόνο από την εκκίνηση της διαδικασίας, καθώς και ίδρυση Υπηρεσίας Αναξιόχρεου στα πρότυπα της αντίστοιχης Βρετανικής «Insolvency Service», η οποία θα παρακολουθεί την πορεία των ιδίων κεφαλαίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και θα εκτελεί τις διαδικασίες λύσης των εταιριών που αιτούνται, προστασία από τους δανειστές ή χρεοκοπία. 9. Επέκταση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας και Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) για νέες θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο και τα αστικά κέντρα. 10. Επαγγελματική ειδίκευση και κατάρτιση σε συνδυασμό με επαγγελματική εμπειρία για ένταξη νέων στην αγορά εργασίας και αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού. Ειδικότερα για τον Πρωτογενή Τομέα της οικονομίας η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Ίδρυση «Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Εγγυήσεων» με στόχο τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που συνδέονται με την καλλιέργεια ή/και τη δημιουργία νέων προϊόντων, την επέκταση καλλιεργειών, την εξαγωγική διείσδυση, τη συσκευασία, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων κλπ. 2. Αντιμετώπιση του ελλείμματος των επενδύσεων για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων με τη εφαρμογή ενιαίου μοντέλου διαχείρισης υδάτινων πόρων, και ιδιαίτερη μέριμνα για περιοχές που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ερημοποίησης, υφαλμύρωσης, ποιότητας και επάρκειας νερού. 3. Δημιουργία Εθνικού Αγροτικού Κτηματολογίου με στόχο την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί στους αγρότες και καλλιεργούνται, καθώς και χωροθέτηση και καθιέρωση χρήσεων γεωργικής και κτηνοτροφικής γης. 4. Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη ραγδαία αύξηση του κόστους των εισροών στην κτηνοτροφία (ζωοτροφές), επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στους βοσκότοπους, απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδείας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εξάλειψη “ελληνοποιήσεων” στα εισαγόμενα προϊόντα ζωικής παραγωγής, θεσμοθέτηση νέου πλαισίου για τη γενετική βελτίωση των φυλών των ζώων, και ενίσχυση των κτηνοτρόφων ανά περίπτωση επένδυσης στις μονάδες για τις αγορές ζώων, ζωοτροφών, κάλυψης βασικών αναγκών, εμπορίας κλπ. 5. Ανάπτυξη της δασοπονίας και της καλλιέργειας των δασών για τον καθαρισμό τους με την απομάκρυνση της πλεονάζουσας εύφλεκτης βιομάζας, με στόχο την προστασία και τη φύλαξη των δασικών εκτάσεων της χώρας, αλλά και την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού του πληθυσμού των ορεινών περιοχών της χώρας. Με κατάλληλο σχεδιασμό και εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 6. Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους αγρότες μέσω συλλογικών σχημάτων, όπως οι συνεταιρισμοί, και κίνητρα για την αξιοποίηση γεωργικής βιομάζας από υπολείμματα φυτικής και ζωικής παραγωγής για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, με προτεραιότητα στις περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές. 7. Καθιέρωση σύγχρονου συστήματος ανίχνευσης των αγροτικών διατροφικών προϊόντων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων επιχειρησιακού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων (και ζωοτροφών). 8. Κατάργηση του πιστωτικού τιμολογίου έκπτωσης εκ των υστέρων και καθιέρωση ενός και μοναδικού τιμολογίου από τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, στο οποίο ενσωματώνεται η αρχική τιμή και οι εκπτώσεις. 9. Αξιολόγηση της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των συνεταιρισμών για τη επιχειρησιακή εξυγίανση και ανάπτυξή τους. Με εκχώρηση μη-παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων στους πιστωτές, με προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με επαρκή αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και με την απαιτούμενη θεσμική προσαρμογή με βάση τα προϊόντα ή τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 10. Επαναλειτουργία του ΕΛΟΓΑΚ, ως αυτόνομου οργανισμού, για τον έλεγχο της ποιότητας του κρέατος και του γάλακτος, αλλά κυρίως για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της «ελληνοποίησης» των δύο αυτών βασικών προϊόντων του τομέα της κτηνοτροφίας. 5. Οι Θέσεις μας για την Αναμόρφωση του Κράτους και της Μείωσης της Σπατάλης στο Δημόσιο Βασική πρόκληση είναι να προωθηθούν οι αναγκαίες ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου δημοκρατικού, ανοικτού στην κοινωνία συστήματος πολιτικών και διοικητικών θεσμών ικανών να υπηρετήσουν αποτελεσματικά, τον πολίτη, την κοινωνία, την ανάπτυξη εμπεδώνοντας παντού τις αρχές της προοδευτικής διακυβέρνησης. Το κράτος, που παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο τοπικό (αναπτυξιακοί θεσμοί της αυτοδιοίκησης, «Καποδίστριας», πολυεπίπεδη αυτοδιοίκηση, «Καλλικράτης») αλλά και στο κεντρικό διοικητικό σύστημα (αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, ΑΣΕΠ, Ανεξάρτητες Αρχές) παρέμεινε συγκεντρωτικό και αρτηριοσκληρωτικό, ακυρώνοντας την μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων δεκαετιών. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Ριζική αναδιάρθρωση του κράτους και αυστηρή καταστολή κάθε εστίας διαφθοράς, ώστε η δημόσια διοίκηση να γίνει φιλική προς τον πολίτη. Το κεντρικό κράτος θα μετατραπεί σε επιτελικό νου, που σχεδιάζει και εποπτεύει, ενώ οι εκτελεστικές λειτουργίες του κράτους θα ανασυγκροτηθούν υπαγόμενες στην αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το λειτουργικό κόστος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και ενισχύεται η αποτελεσματικότητά του ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες. 2. Κατάργηση όλων των διορισμένων διοικήσεων στις ΔΕΚΟ, τα νοσοκομεία ή άλλους φορείς του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όλοι οι φορείς και οι οργανισμοί αυτοί θα διοικούνται από ανώτερους υπαλλήλους που θα έχουν οργανική σχέση με αυτούς. Δεν νοείται κάθε κυβερνητική αλλαγή να συνοδεύεται από την αλλαγή χιλιάδων ατόμων στις διοικήσεις κρίσιμων για την οικονομική και κοινωνική ζωή τομέων, επιφέροντας κόστη, προκαλώντας κακοδιοίκηση και τροφοδοτώντας τον κομματισμό στη λειτουργία του δημοσίου. 3. Αποσύνδεση κοινωνικών ομάδων από το κράτος. Στο παρελθόν, η κρατική εξουσία ήταν συχνά το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής ανάμεσα σε μέρη του πολιτικού συστήματος και σε ομάδες πολιτών για την επίτευξη αμοιβαίων στόχων. Απαιτείται ο απογαλακτισμός κοινωνικών και παραγωγικών ομάδων και τάξεων από το κράτος ως μέσου επίτευξης συντεχνιακών στόχων. 4. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, μέσω μηχανοργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών, που μπορεί να αποφέρει σταδιακά 10 δις ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών. 5. Τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ανάδειξη των αξιοτέρων στην ιεραρχία, με βάση το έργο που παράγουν και την αποτελεσματικότητά τους. 6. Διαμόρφωση ενός δίκαιου μισθολογίου στον δημόσιο τομέα, που θα εξαλείψει τις μεγάλες μισθολογικές διαφορές. Μέχρις ότου η Ελλάδα αποκτήσει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς δεν νοείται ο καθαρός μισθός οποιουδήποτε υπαλλήλου ή λειτουργού να υπερβαίνει τις 3000 ευρώ και ο μικρότερος να είναι κατώτερος των 900 ευρώ. 7. Αξιολόγηση όλων των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται με το περιεχόμενο του επιτελούμενου από αυτούς έργου. 8. Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκοπή της από την κεντρική διοίκηση, διασφάλιση αυτοτέλειας των πόρων της και ένταξη όλων των δομών κοινωνικής φροντίδας στον απόλυτο έλεγχό της. Υπαγωγή όλων των συμβάσεων εργασίας ή έργου που συνάπτουν οι ΟΤΑ στα κριτήρια του ΑΣΕΠ. 9. Εισαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών, προμηθειών και έργων σε όλο το δημόσιο. Προτείνουμε την κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει τις υπερτιμολογήσεις και αποτρέπει τον ανταγωνισμό, μέσω της δημιουργίας περιφερειακών πλατφόρμων διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών. 10. Άμεση μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου σε δημόσια κτήρια: Με την άμεση εφαρμογή της πολιτικής αυτής θα επιτευχθούν εξοικονομήσεις άνω των 1,5 δις ευρώ ετησίως. 11. Εξορθολογισμό των ιατροφαρμακευτικών δαπανών για τα ασφαλιστικά ταμεία, Με συνεχή ανατιμολόγηση φαρμάκων και υπηρεσιών, καθολική επέκταση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση παντού. 12. Αναμόρφωση συστήματος παροχής κοινωνικών επιδομάτων, ώστε να αποτρέπονται καταχρήσεις και να ωφελούνται όσοι έχουν ανάγκη. 6. Οι Θέσεις μας για μια Νέα Πολιτική Λιμένων Η Ελλάδα, έχοντας από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές των χωρών της Μεσογείου και της Ευρώπης, σε συνδυασμό με τα νησιωτικά της συμπλέγματα, βρίσκεται σε πλεονεκτική, γεωφυσικά θέση, ως προς τους λιμένες της. Ένα κεφάλαιο που παραμένει εν πολλοίς ανενεργό και όχι πλήρως αξιοποιήσιμο. Είναι όσο ποτέ αναγκαία η άμεση αξιοποίηση των ελληνικών λιμένων, στο πλαίσιο των θαλασσίων δικτύων μεταφορών, που περιλαμβάνουν εκτός από την Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα και την Βαλτική, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξε ως στρατηγικής σημασίας το έργο των «θαλασσίων αρτηριών». Η ανάπτυξη μιας νέας Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής πρέπει να γίνει γρήγορα, αποτελεσματικά και σε συνεργασία με όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της Λιμενικής Βιομηχανίας της χώρας μας. Είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε αντιδιαστολή με την άκαιρη και επικίνδυνη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Οι συμπράξεις αυτές θα αφορούν ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, να προάγεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και να δημιουργείται υγιής ανταγωνισμός. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων (Independent Port Authority), στο πλαίσιο της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής αξιοποίησης των λιμένων της χώρας 2. Πλαίσιο στρατηγικής εξειδίκευσης των 12 οργανισμών λιμένων εθνικής σημασίας ώστε να αποκτήσουν συνέργειες με στόχο οικονομίες κλίμακας στην λειτουργία τους και την κάλυψη αναγκών της αγοράς. 3. Σχέδιο αξιοποίησης των μικρών λιμανιών (λιμάνια ευκαιρίας) μέσω εξειδικευμένης ανάπτυξης υποδομών και ένταξής τους σε ευρύτερους τοπικούς οργανισμούς με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια λειτουργίας και αποτελεσματικότητας. 4. Σχέδιο μερικής Αποκρατικοποίησης Λιμένων με παραχωρήσεις δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών σε ιδιώτες. Σε εξειδικευμένα μικρά λιμάνια π.χ. λιμάνια κρουαζιέρας επιβάλλεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για ανάπτυξη υποδομών και την βιώσιμη λειτουργία τους. 5. Δημιουργία πλαισίου ρυθμιστικών παρεμβάσεων για διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής με στόχο την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων. 6. Ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου δικτύου θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων με παράλληλη δημιουργία υποδομών στα μικρά λιμάνια και δημιουργία αποτελεσματικών φορέων διαχείρισης. 7. Δημιουργία τεσσάρων λιμενικών ενοτήτων, ώστε μέσα από την εξειδίκευση και οικονομίες κλίμακας να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της Ελληνικής λιμενικής δραστηριότητας. 7. Οι Θέσεις μας για μια Εθνική Νησιωτική Πολιτική Τα Ελληνικά νησιά αποτελούν ανεκτίμητο συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Μπορούν, με κατάλληλες πολιτικές, να γίνουν κοιτίδες ανάπτυξης, με αιχμή του δόρατος τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά την αξιοποίηση του ανεκτίμητου πολιτιστικού κεφαλαίου, του φυσικού πλούτου και του ανθρώπινου δυναμικού. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Το Αιγαίο και τα νησιά του να καταστούν προνομιακοί χώροι εργασίας και κατοικίας με υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής. Οι δυνατότητες τηλε-εργασίας, τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-ιατρικής αποτελούν τους αρωγούς σε αυτή την προσπάθεια. 2. Το Αιγαίο, το Ιόνιο και η Κρήτη να αποτελέσουν τους νέους γεωστρατηγικούς οικονομικούς πόλους της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. 3. Την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης στις μεταφορές. Αυτό σημαίνει την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Προτείνουμε δηλαδή την εναρμόνιση των τιμών των εισιτηρίων των θαλάσσιων μεταφορών με αυτές των χερσαίων, στη βάση της χιλιομετρικής απόστασης. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται το δικαίωμα των κατοίκων των νησιών μας να απολαμβάνουν μεταφορικές υπηρεσίες με το ίδιο κόστος που τις απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Έλληνες, με παράλληλη παροχή ανάλογου επιπέδου υπηρεσιών. 4. Οι συνδυασμένες μεταφορές με ιδιαίτερη έμφαση στα υδροπλάνα αλλά και τα ενεργειακά δίκτυα και τα δίκτυα πληροφοριών μπορούν να καταστήσουν την νησιωτική Ελλάδα τον χώρο που θα ανταγωνίζεται δημιουργικά αναπτυξιακό τους διεθνείς τουριστικούς παράδεισους 5. Την διατήρηση των φορολογικών κινήτρων για το ζην και επιχειρείν στα νησιά, όπως οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και οι φοροαπαλλαγές στη φορολογία εισοδήματος για νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους. Οι μειωμένοι συντελεστές αποτελούν σημαντικό αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στο αυξημένο κόστος μεταφοράς των ανθρώπων και των εμπορευμάτων στα νησιά, και επιπλέον καθιστούν ανταγωνιστικότερες τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών στις νησιωτικές αγορές, σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό. 6. Την υγειονομική θωράκιση των νησιών, με ορθολογική κατανομή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, την δραστηριοποίηση και ορθή λειτουργία των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. και ΠΠΙ) των νησιών, την χρήση νέων τεχνολογιών στην τηλεϊατρική, καθώς και την ανάπτυξη κοινού δικτύου στελέχωσης με τις ένοπλες δυνάμεις, σε έναν παραγωγικό συνδυασμό οικονομιών κλίμακας. 7. Την παροχή πρόσθετων κινήτρων διαμονής για τους Έλληνες κατοίκους των πολύ μικρών νησιών, κάτω των 500 κατοίκων, όπως μειωμένα τιμολόγια ΔΕΚΟ. 8. Οι Θέσεις μας για το Περιβάλλον Το περιβάλλον αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία. Η ιδιαίτερη σημασία του περιβάλλοντος και τα μέτρα για τη προστασία του, ως φυσικός πόρος, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας. Βασική επιδίωξη της πολιτικής για το περιβάλλον είναι να δώσει διέξοδο από την κρίση με τη δημιουργία ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης, με κοινωνική αλληλεγγύη και προοπτικές, αλλά και με στόχο μια βιώσιμη περιβαλλοντική οικονομία. Δεν νοείται αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το περιβάλλον και οι πολιτικές που απορρέουν από αυτό, καθώς και οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Τη θέσπιση αυστηρών νόμων και το διαρκή έλεγχο εφαρμογής τους για την προστασία της δημόσιας γης από τους καταπατητές και την αυθαίρετη δόμηση καθώς και την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ρύπανσης και της υποβάθμισης των συλλογικών αγαθών της χώρας. 2. Την άμεση ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου και δασολογίου για αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο. 3. Την αναβάθμιση των φυσικών πόρων και ενσωμάτωση της αρχή της αειφορίας που συμβάλλουν και σε μια βιώσιμη περιβαλλοντική οικονομία. (Ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικών έργων, έργα για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων με νέες τεχνολογίες, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αγροτουρισμού, αξιοποίησης των φυσικών πόρων, ορθολογικής αξιοποίησης του φυσικού ορυκτού πλούτου, βιολογικής και φιλο-περιβαλλοντικής γεωργίας, κοινωνικής οικονομίας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας). 4. Την αναβάθμιση των αγροτικών ορεινών και νησιωτικών περιοχών, και ιδιαίτερα των μειονεκτικών, μέσω περιβαλλοντικών δράσεων, ήπιων μορφών ανάπτυξης και τουριστικής αξιοποίησης. 5. Μια νέα εθνική ενεργειακή πολιτική, που θα προκύψει μέσα από το διάλογο για την καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας. 6. Την παροχή κινήτρων για την επιστροφή στην ύπαιθρο και στήριξη μικρών δραστηριοτήτων μέσω και της κοινωφελούς εργασίας που ήδη έχουμε θεσπίσει. 7. Την ανάδειξη εγκαταλελειμμένων οικισμών στην περιφέρεια μέσω μιας ήπιας τουριστικής αξιοποίησης αλλά ταυτόχρονα και θέσπιση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού του δομημένου περιβάλλοντος για βελτίωση και αξιοποίηση ολόκληρων γειτονιών στις αστικές περιοχές της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ.). 8. Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, κυρίως στους νέους και συνεργασία με διαπιστευμένες ΜΚΟ για υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την αειφορία. 9. Επιδιώκουμε τη συνεργασία με άλλες προοδευτικές δυνάμεις της χώρας για ουσιαστικές παρεμβάσεις εναντίον της κλιματικής αλλαγής, που έχει μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τόσο στη χώρα μας όσο και στον πλανήτη. 9. Οι Θέσεις μας για τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει, κτίζοντας τη κοινωνία των πληροφορημένων πολιτών της, την οικονομία της γνώσης. Η καινοτομία στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελεί το διαβατήριο για την είσοδο σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Απαιτείται πανστρατιά για την αξιοποίηση των ιδεών όλου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, των νέων επιστημόνων. Βασική μας επιδίωξη είναι να προωθήσουμε παντού την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ως εργαλείο για τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα ανάμεσα στις κυβερνητικές υπηρεσίες. Αλλά και για να αναδείξουμε τις αρχές της ισότιμης και αποτελεσματικότερης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης που θα αποτελεί το σημείο συνάντησης ιδεών των Ελλήνων επιστημόνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και ενός ειδικού οργανισμού που θα εξετάζει τη δυνατότητα μετατροπής αυτών των ιδεών σε εμπορεύσιμες υπηρεσίες και προϊόντα. 2. Τη δημιουργία μιας ειδικής Επενδυτικής Τράπεζας στο τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 1. Την ενίσχυση δημοσίων επενδύσεων, εκεί που η ιδιωτική πρωτοβουλία εμφανίζεται απρόθυμη να επενδύσει, με σκοπό τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης και συμμετοχής στη κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου σε όλους. Όλα τα σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, δήμοι, βιβλιοθήκες θα συνδεθούν στα νέα δίκτυα. 2. Τη στήριξη συν-επένδυσης από τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε δίκτυα νέας γενιάς και ενθάρρυνση παραγωγής περιεχομένου από το δημόσιο προς τους πολίτες. 3. Την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων για την ανάπτυξη και την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων έργων πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω του διαδικτύου (internet). Καταπολέμηση της «ηλεκτρονικής πειρατείας» που μαστίζει τη μουσική βιομηχανία αλλά και το χώρο της έβδομης τέχνης. 4. Την ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων για τη κατοχύρωση της ψηφιακής διανομής μέσω των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 5. Την προώθηση νέου νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα έχουν την ίδια νομιμότητα με τα υπόλοιπα έγγραφα και η ηλεκτρονική υπογραφή θα επεκταθεί προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές . 6. Δημιουργία διεθνών κέντρων αποθήκευσης δεδομένων στη χώρα μας. 7. Δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του απορρήτου. 8. Ενθάρρυνση επιχειρήσεων για ευνοϊκή τιμολόγηση των ευρυζωνικών δικτύων προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις στο τομέα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 10. Οι Θέσεις μας για το Πολιτικό Σύστημα Οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα στοχεύουν στην ανασυγκρότηση και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας. Προϋπόθεση είναι η ενδυνάμωση των θεσμών πολιτικής αντιπροσώπευσης και η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών. Η ενδυνάμωση της πολιτικής αντιπροσώπευσης μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ανάκτησης της εμπιστοσύνης και του σεβασμού των πολιτών, με όρους ανεξαρτησίας των αντιπροσώπων-πολιτικών από άλλες εξαρτήσεις πέραν της πολιτικής εντολής, με όρους απόλυτης διαφάνειας και λογοδοσίας. Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος και της εκλογικής νομοθεσίας κατατείνει στη διευκόλυνση της πρόσβασης του εντολέα-πολίτη στον εντολοδόχο πολιτικό και την ενίσχυση του ελέγχου, της αξιολόγησης και της λογοδοσία. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Όρια στις θητείες όλων των πολιτικών. Κανείς δεν μπορεί να είναι βουλευτής συνεχόμενα πάνω από ίσο με δύο συνταγματικές θητείες (δύο τετραετίες, δηλαδή οκτώ χρόνια). Κανείς δεν μπορεί να είναι μέλος της Κυβέρνησης για περισσότερο από οκτώ χρόνια συνολικά είτε είναι βουλευτής είτε όχι. 2. Ριζική αλλαγή του καθεστώτος απόδοσης ποινικών ευθυνών στους Υπουργούς, με την αναθεώρηση του Συντάγματος, και κατάργηση κάθε ειδικής δωσιδικίας για τους υπουργούς. 3. Μικρό Υπουργικό συμβούλιο που δεν θα υπερβαίνει τα 20 μέλη και δραστική μείωση του αριθμού των συνεργατών των Υπουργών, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση μόνιμης και σταθερής διοικητικής ηγεσίας σε κάθε υπουργείο. Ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου δεν αλλάζει με κάθε αλλαγή Κυβέρνησης. Διασφαλίζεται έτσι η διοικητική συνέχεια και θεσμική μνήμη σε κάθε Υπουργείο. 4. Μείωση σε 250 του αριθμού των βουλευτών, σε έναν αριθμό ανάλογο με αυτόν που διαθέτουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχου πληθυσμιακού μεγέθους. 5. Κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, ώστε να μειωθεί το κόστος των εκλογικών δαπανών, άρα και η πιθανή εξάρτηση υποψηφίων από ιδιώτες χρηματοδότες που εκπροσωπούν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. 6. Εφαρμογή αρχών καλής νομοθέτησης και κυρίως ουσιαστική επεξεργασία των σχεδίων νόμων και των προτάσεων νόμων στις Επιτροπές της Βουλής, με δικαίωμα αναπομπής των νομοσχεδίων όταν κρίνονται ανέτοιμα από την Επιτροπή. Ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων κοινωνικών φορέων στη συζήτηση των νομοσχεδίων και στην επεξεργασία τους στην Επιτροπή. 7. Εισαγωγή της νομοθέτησης με «λαϊκή πρωτοβουλία», δηλαδή της κατάθεσης προτάσεων νόμου και από πολίτες με την συγκέντρωση ενός ορισμένου αριθμού υπογραφών επί της πρότασης νόμου. 8. Εισαγωγή του δημοψηφίσματος με « λαϊκή πρωτοβουλία». 9. Πραγματική διαφάνεια στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών αλλά και όλων όσων μετέχουν στην άσκηση της εξουσίας ή σε λειτουργίες που επηρεάζουν την εξουσία, όπως οι δημοσιογράφοι και οι κάτοχοι των μέσων επικοινωνίας, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί. 10. Κατάργηση λειτουργικών διευκολύνσεων που έχουν εξελιχθεί σε προνόμια για τους πολιτικούς αποτελεί βασικό όρο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Συνεπώς διευκολύνεται η άσκηση της αποστολής των βουλευτών αποκλειστικά με εκείνες τις λειτουργικές διευκολύνσεις που προσφέρουν πρόσβαση στην πληροφορία, στην γνώση, στα στοιχεία της διοίκησης. Στελέχωση των Γραφείων των βουλευτών με διαδικασίες διαφάνειας, αξιοκρατίας αλλά και προσωπικής πολιτικής εμπιστοσύνης. 11. Οι Θέσεις μας για την Προοδευτική Μεταρρύθμιση του Τοπικού Πολιτικού Συστήματος Το τοπικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών, χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση με αρχές και διαδικασίες στη βάση μία προοδευτικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 1. Ανοικτή διακυβέρνηση, δηλαδή την πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο των αποφάσεων που λαμβάνουν τα πολιτικά όργανα, ιδίως τα αιρετά όργανα των δήμων και των περιφερειών. 2. Διαβούλευση, θεσμοθετημένη και αντικειμενική διαμεσολάβηση έτσι ώστε ο πολίτης να συμμετέχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων που τον αφορούν και η διοίκηση να επιβάλλει και την εφαρμογή των υποχρεώσεων του πολίτη ως μία διαλεκτική σχέση μεταξύ ελευθερίας και δέσμευσης. 3. Διαφάνεια και λογοδοσία παντού με όριο μόνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πολίτη αλλά χωρίς όρια για την λειτουργία του αιρετού. Διαύγεια παντού και άπλετο φως στην περιουσιακή κατάσταση των αιρετών. Η διαφάνεια πρέπει να συνοδεύεται από την λογοδοσία των αιρετών. Η λογοδοσία συνιστά κορυφαία διαδικασία ουσιαστικής δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων της διακυβέρνησης. Ο έλεγχος της νομιμότητας αποτελεί την εγγύηση για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 4. Κανένας Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης δεν μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμά του για περισσότερες από δύο θητείες. 5. Κανένας δεν μπορεί να παραμείνει στα συλλογικά όργανα του δήμου ή της περιφέρειας που ασκούν διοίκηση περισσότερο από πέντε χρόνια συνολικά, δηλαδή την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής ή τις λοιπές διοικητικές επιτροπές της περιφέρειας. 6. Κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος πάνω από τρεις θητείες. 7. Νέα αναπτυξιακά εργαλεία και θεσμούς στους δήμους και τις περιφέρειες, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης. 8. Ανασύσταση ενός σύγχρονου και λειτουργικού συστήματος δημοκρατικού προγραμματισμού για την αποτελεσματική λειτουργία της πολιτικής αυτοτέλειας των δήμων και περιφερειών. 9. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση παράλληλα με τη μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχική δημοκρατία, η βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική και ο κοινωνικός έλεγχος. 10. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων και των περιφερειών και παραχώρηση της χρήσης της δημόσιας περιουσίας ώστε να πολλαπλασιαστούν οι τους πόρους των δήμων και των περιφερειών. Αξιοποίηση των λεγομένων «σχολαζουσών κληρονομιών», δηλαδή της περιουσίας αποβιώσαντος χωρίς κληρονόμους. 12. Οι Θέσεις μας για τους Νέους Η νέα γενιά σήμερα βιώνει σκληρά την οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Ζει σε ένα περιβάλλον χωρίς οράματα, γεμάτο ανασφάλειες και αβεβαιότητες. Η έξοδος από την κρίση δεν πρέπει να βρει τη νέα γενιά γονατισμένη, αλλά έτοιμη να δημιουργήσει, να οραματισθεί, να πιάσει το μέλλον στα χέρια της. Για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ η νέα γενιά έχει δικαίωμα να διεκδικεί, έχει δικαίωμα να οραματίζεται, έχει δικαίωμα να ανατρέπει. Το μέλλον των νέων δεν μπορεί να αποτελεί μονόδρομο γιατί ακόμα και στον μονόδρομο οι πεζοί περπατάνε αμφίδρομα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Ενίσχυση και επέκταση προγραμμάτων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους μέχρι 30 ετών, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών και αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού. 2. Ενίσχυση και επέκταση προγραμμάτων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας νέων ανέργων ηλικίας 16−24 ετών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας. 3. Ενίσχυση και επέκταση προγραμμάτων στήριξης νέων επιστημόνων ηλικίας μέχρι 34 ετών. 4. Προγράμματα υποστήριξης για την επιστημονική υποστήριξη νέων αγροτών για ανάπτυξη συνεργασιών που εισάγουν νέες ιδέες, μεθόδους και τεχνικές σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής, με κεντρικούς στόχους την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των νέων αγροτών, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας. 5. Υποστήριξη προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» για την παροχή δωρεάν νομική συνδρομή σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες νέων έως 35 ετών, η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. 6. Προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης νέων ανέργων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα αιχμή, στις νέες τεχνολογίες, στην πράσινη ανάπτυξη, τον κατασκευαστικό κλαδο κλπ. 13. Οι Θέσεις μας για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο για τη χώρας μας, καθώς διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, και επομένως συνδέονται άρρηκτα με το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει: 1. Τη δημιουργία Ταμείου Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, για την παροχή μικροδανείων, εγγυήσεων δανείων και επιδοτήσεων επιτοκίου δανείων προς νέους δημιουργούς αλλά και πολιτιστικά ιδρύματα, για στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και της πολιτιστικής διαχείρισης, αλλά δράσεων σε επιμέρους θεματικές ενότητες, όπως η μουσική, ο χορός, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, το θέατρο, το, τα εικαστικά και η πνευματική δημιουργία. 2. Την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομίας και δημιουργίας στα αστικά κέντρα, και ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες περιοχές, ώστε να αναδειχθούν σε ζωντανούς χώρους δημιουργίας και αναψυχής, αρμονικά συνδεδεμένοι με τον χωροταξικό σχεδιασμό. 3. Την αναβάθμιση και ενσωμάτωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μαθημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης, καθώς και των τεχνών. 4. Τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη χώρα, με ψηφιοποίηση και χρήση νέων τεχνολογιών. 5. Την ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση χώρων άθλησης σε κάθε δήμο και κάθε γειτονιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 6. Την εξυγίανση αθλητικών ομοσπονδιών και σωματειακού αθλητισμού, με χρηματοδότηση και στήριξη βάσει έργου και αναγκών. 7. Διασύνδεση αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων με δραστηριότητες άθλησης και με την πολιτική ενίσχυσης του τουρισμού. 14. Οι Θέσεις μας για τη Μετανάστευση Οι μετανάστες στη χώρα μας βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στην επικαιρότητα. Ολες οι συζητήσεις και παρεμβάσεις της Πολιτείας αναδεικνύουν την απουσία μίας εθνικής στρατηγικής και ενός σοβαρού επιχειρησιακού σχεδίου για ένα πρόβλημα με τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Για άλλη μια φορά, μέτρα εκτοξεύονται σαν πυροτεχνήματα χωρίς να μπαίνουν στην ουσία του προβλήματος, με αποτέλεσμα ακραίες φωνές να εκμεταλλεύονται την δικαιολογημένη αγωνία και την οργή της κοινής γνώμης. Η αντιμετώπιση του προβλήματος χρειάζεται άμεσα μέτρα, τα οποία όμως θα αποτελούν κομμάτι μιας μακρόπνοης εθνικής μεταναστευτικής στρατηγικής. Αυστηρή φύλαξη συνόρων με τη συνεργασία της Frontex και τη χρηματοοικονομική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργία και οργάνωση κέντρων πρώτης υποδοχής νεοεισερχόμενων παράνομων μεταναστών, ώστε να γίνεται ανάλογη διαχείριση ανά περίπτωση. Για παράδειγμα, διαφορετική είναι η αντιμετώπιση νεοεισερχόμενου μετανάστη που αιτείται άσυλο από την περίπτωση του οικονομικού μετανάστη. Βελτίωση υπαρχόντων και δημιουργία νέων κέντρων προσωρινής κράτησης παράνομων μεταναστών, ώστε να αποσυμφορηθεί η υφιστάμενη κατάσταση ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και να καταστεί δυνατή είτε η οικειοθελής επιστροφή, είτε η επαναπροώθηση . Βιομετρική καταγραφή όλου του μεταναστευτικού πληθυσμού που διαμένει παράνομα στη χώρα και ομαδοποίηση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών. Απόδοση του καθεστώτος αναβολής απομάκρυνσης για όσους υπάρχει πραγματική αδυναμία επαναπροώθησης. Απόδοση καθεστώτος παραμονής στη χώρα σε μετανάστες, που αν και σε καθεστώς παρανομίας, έχουν διαμείνει επί μακρόν στη χώρα και έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας και στον κοινωνικό ιστό. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου νόμιμης εισόδου στη χώρα (Ν. 3386/2005) με απλούστευση διαδικασιών και με κριτήρια που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη δομή και στις ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας. Εισαγωγή του θεσμού της «κυκλικής μετανάστευσης» με χορήγηση ανανεώσιμων αδειών για εποχιακή και προσωρινή απασχόληση, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα. Ενεργοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ένταξης νόμιμων μεταναστών με συνεργασία δικτύων μεταναστών και ΜΚΟ. Υπογραφή διμερών συμφωνιών με όμορες χώρες όσο και με χώρες προέλευσης μεταναστών για έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας καθώς και συνεργασία με ΕΕ για αναμόρφωση του Δουβλίνου ΙΙ, ώστε να αρθεί καθολικά η επαναπροώθηση παράνομων μεταναστών στη χώρα εισόδου. 15. Οι Θέσεις μας για την Παιδεία Η Παιδεία είναι η καλύτερη «επένδυση» για το μέλλον. Επενδύοντας στην Παιδεία, τη Γνώση, την Επιστήμη και την Έρευνα μπορούμε να αντικρύσουμε με ελπίδα το μέλλον. Δεσμευόμαστε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα στηρίζεται στην ποιότητα και στην αξιολόγηση, με τις σύγχρονες υποδομές, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προτείνει να γίνει πρόσκληση όλων των φορέων της εκπαίδευσης και των κομμάτων σε συζήτηση / συνδιαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης από 7μελή επιτροπή διακεκριμένων προσωπικοτήτων του χώρου και δέσμευση όλων των επιμέρους φορέων επί του συγκεκριμένου σχεδίου. Τα 7 μέλη της επιτροπής θα επιβλέπουν επίσης την εφαρμογή των μέτρων και θα εισηγούνται στον εκάστοτε Υπουργό βελτιωτικές παρεμβάσεις όπου είναι αναγκαίες. Γενική Παιδεία 1. Άμεση αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και την έρευνα από τον κρατικό προϋπολογισμό στον μέσο Ευρωπαϊκό όρο. 2. Ολόπλευρη γενική μόρφωση για όλους τους νέους έως την ηλικία των 18 χρόνων. Πολύπλευρη ενίσχυση των ειδικών σχολικών μονάδων, ως χώρων παροχής ειδικής εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα για άτομα με νοητικές δυσκολίες. 3. Ριζική αλλαγή στο περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία) και στη λειτουργία του σχολείου. Σχολείο που να κερδίζει τους μαθητές, γιατί δίνει διέξοδο στη δημιουργικότητα και πραγματικά εφόδια για τη ζωή τους. Σχολείο που να οργανώνει όχι μόνο τη γνώση αλλά και την κοινωνική ζωή των μαθητών, να διαμορφώνει σταθερές προσωπικότητες, ανθρώπους με χαρακτήρα και άλλες κοινωνικές αξίες, για να μπορέσουν να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους. 4. Απεμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα φροντιστήρια. 5. Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες. Με ουσιαστική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με δημόσιο έλεγχο και διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης συγγραφής και διακίνησης των συγγραμμάτων. 6. Υιοθέτηση διαδραστικών μέσων εκμάθησης. 7. Δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών από τριών ετών σε παιδικούς σταθμούς κοντά στο σπίτι ή το χώρο εργασίας 8. Κίνητρα σε επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων για τη δημιουργία ειδικού χώρου φύλαξης- εκπαίδευσης των μικρών παιδιών από ειδικευμένο προσωπικό. 9. Γενίκευση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου. Σχολεία σύγχρονα και ασφαλή, με σύγχρονη υποδομή και εξοπλισμό σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες χωρίς κανένα κενό σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο ημερήσιο πρόγραμμα εντάσσονται τα μαθήματα του σημερινού πρωινού σχολείου, οι ξένες γλώσσες, ελεύθερες δραστηριότητες, προετοιμασία για την επόμενη μέρα, ενισχυτική διδασκαλία. Σ' όλα τα σχολεία υποδομή ιατρικής πρόληψης και υγιεινής. 10. Ολοκλήρωση της εργασίας μέσα στο σχολείο, με εξατομικευμένη βοήθεια σε κάθε μαθητή, ανάλογα με τις ανάγκες του, αλλά και με άθληση, αισθητική αγωγή και καλλιτεχνική παιδεία, ευρύτερη πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα. 11. Έμφαση στην κριτική σκέψη και καταπολέμηση της «παπαγαλίας» με αλλαγές στους τρόπους εξέτασης. Η κατά λέξη αναπαραγωγή κειμένου (πρακτική συγγενής με την λογοκλοπή) θα αποθαρρύνεται και σε καμία περίπτωση δεν θα πριμοδοτείται. 12. Δημιουργία προπαρασκευαστικών τάξεων 1-2 ετών αποκλειστικά για αλλοδαπούς που θα μαθαίνουν τη γλώσσα, ώστε να μπορέσουν να εντάσσονται ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα. 13. Ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα σχολικά βιβλία, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς και στα Πανεπιστημιακά συγγράμματα, με αναβάθμιση βιβλιοθηκών. 14. Βιβλία επιστημονικά και παιδαγωγικά επεξεργασμένα, ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε ηλικίας, αντί να αποτελούν δυσνόητες συντμήσεις των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Που να μην αποκρύπτουν, ούτε να διαστρεβλώνουν τις διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, ως προϋπόθεση για την καλλιέργεια της κριτικής, δημιουργικής σκέψης. 15. Ανάδειξη της αξίας όλων των εκπαιδευτικών κατευθύνσεων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την κυρίαρχη αντίληψη που διέκρινε τα επαγγέλματα σε όσα είχαν αυξημένο κοινωνικό κύρος, και σε επαγγέλματα δεύτερης, τρίτης κ.λπ. κατηγορίας. Δεν χρειαζόμαστε μόνο δικηγόρους και γιατρούς, αλλά και ικανούς τεχνικούς πολλών κατευθύνσεων που θα έχουν και γνώσεις και επαγγελματικό κύρος πιστοποιημένο από ένα αντίστοιχο πλαίσιο σπουδών. 16. Αναβάθμιση της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για την δημιουργία στελεχών της εκπαίδευσης. Ειδικά προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. 17. Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ώστε να φτάσει το 2% του ΑΕΠ, σε μακροπρόθεσμο πλάνο, με την ομαλοποίηση των δεικτών της οικονομία μας. 18. Εξίσωση ευκαιριών, άρση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, καθώς και του κάθε είδους αποκλεισμού (π.χ παιδιά με αναπηρία) με ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών και των σχολείων σε υποβαθμισμένες περιοχές. 19. Κάλυψη των κενών με μόνιμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, με σταθερή εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης και περιορισμός του θεσμού της ωρομισθίας σε ειδικές ή έκτακτες περιπτώσεις. Οικονομική αναβάθμιση των εργαζομένων στην Εκπαίδευση και την Έρευνα ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους. 20. Οικονομική διευκόλυνση στους μαθητές για την απόκτηση υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια των γονέων. Ειδική μέριμνα για τους άπορους μαθητές 21. Ενίσχυση των δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων στη βάση της επιστημονικής αριστείας. 22. Έμφαση στην προσχολική αγωγή, με στόχο την προώθηση των προσωπικών δεξιοτήτων κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρό του, από οποιαδήποτε αναπηρία, αναπτυξιακή καθυστέρηση ή άλλες υφιστάμενες διαφορές. 23. Ώρες διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών σύμφωνα με το ωράριο των εργαζόμενων γονιών στον ιδιωτικό τομέα (7:30 – 17:30), με κατάλληλη μέριμνα για την εξεύρεση πρόσθετου προσωπικού Ανώτατη Παιδεία 1. Καθιέρωση κινήτρων και βραβείων για την ενίσχυση της αριστείας στα ελληνικά πανεπιστήμια. 2. Διασφάλιση της δωρεάν και δημόσιας παροχής της Ανώτατης Εκπαίδευσης προπτυχιακού επιπέδου σε όλους τους φοιτητές. 3. Αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, αξιολόγησης και ελέγχου. 4. Άτοκα φοιτητικά δάνεια τα οποία θα αρχίσουν να αποπληρώνονται 2 χρόνια μετά την αποφοίτηση. 5. Οικονομική κάλυψη φοιτητικής μέριμνας σε όσους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Η πολιτεία θα εγγυάται ένα σύγχρονο σύστημα οικονομικής κάλυψης της φοιτητικής μέριμνας στη δημόσια παιδεία για όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. 6. Εμπλουτισμένες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με ψηφιοποίηση των διδακτικών συγγραμμάτων, συνδεδεμένες μεταξύ τους, με την – ψηφιοποιημένη – Εθνική Βιβλιοθήκη και διεθνείς βάσεις δεδομένων. 7. Συγγράμματα στο Διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών σε αυτά. 8. Δημιουργία ενός ενιαίου χώρου παιδείας και έρευνας με ένταξη όλων των Ερευνητικών Κέντρων στο Υπουργείο Παιδείας. 9. Διασύνδεση σπουδών με την διεθνή έρευνα με στόχο την ανάπτυξη τομέων όπου η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. 10. Κάθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή στο κοινό με την επίδειξη ειδικής κάρτας που θα χορηγείται δωρεάν. 11. Αναβάθμιση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών που θα επιτρέπουν την on-line πρόσβαση με χρήση κωδικών. 12. Όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών τους. 13. Θα γίνεται έλεγχος του τρόπου πρόσληψης όλων των υπαλλήλων που εργάζονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θα καθιερωθούν επιτροπές που θα προέρχονται εκτός του χώρου του εκάστοτε πανεπιστημίου οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την ανακοίνωση των θέσεων εργασίας καθώς και την επιλογή προσληφθέντων και θα αλλάζουν ανά έτος. 14. Έλεγχος δαπανών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 15. Αποπομπή των κομματικών ομάδων από τα πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο πρέπει να συμβάλει στην διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και όχι στην κομματική καθοδήγηση. 16. Άμισθη 2μηνη εργασία στον τομέα ειδίκευσης σε αρμόδιο δημόσιο φορέα πριν την αποφοίτηση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης προς επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. 16. Οι Θέσεις μας για μια Εθνική Στρατηγική σε ένα Μεταβαλλόμενο Διεθνές Περιβάλλον Η οικονομική κρίση η οποία πλήττει την Ελλάδα, συμπίπτει χρονικά με ριζικές αλλαγές και ανακατατάξεις, οι οποίες σημειώνονται στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου, της Μέση Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Αφρικής. Παράλληλα, η παγκόσμια κρίση κατέδειξε και τις αδυναμίες της κατασκευής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την αντοχή της, επομένως και την διαγραφόμενη πορεία της στην πολιτική και νομισματική ένωση. Βασικός άξονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι η διαμόρφωση σχέσεων ισοτιμίας με ισχυρά κράτη και με τις ανερχόμενες παγκόσμιες δυνάμεις. Σε αυτό το πλαίσιο είναι επιβεβλημένες οι ισότιμες σχέσεις με τις ΗΠΑ, η εμβάθυνση των σχέσεων με τη Ρωσία και η συνεργασία με την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Σε διεθνές επίπεδο η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ συντάσσεται με τις δυνάμεις που αγωνίζονται για την αποτελεσματική εποπτεία και ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, τον έλεγχο των οίκων αξιολόγησης και των φορολογικών παραδείσων καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας, την προώθηση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο Ρόλος της Ελλάδας στην Μεσόγειο και η Σημασία της Οικονομικής Διπλωματίας Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις πολιτικές αλλαγές στις αραβικές χώρες και κυρίως η ανάπτυξη της ενεργειακής διπλωματίας στην περιοχή τοποθετούν την ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο του διεθνούς γεωπολιτικού, πολιτικο – στρατιωτικού, ενεργειακού και οικονομικού ενδιαφέροντος και διαμορφώνουν τις συνθήκες ώστε η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και να ενισχύσει το ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη. Η ελληνική διπλωματία πρέπει να επαναφέρει τη συζήτηση για την δημιουργία Ευρωμεσογειακής Ένωσης ώστε να προωθηθεί η πολυμερής συνεργασία για την ειρήνη, την ανάπτυξη και την ενεργειακή συνεργασία. Η «Αραβική Άνοιξη», η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, η μετάθεση του γεωγραφικού επίκεντρου του νέου αμερικανικού αμυντικού δόγματος στην Ασία και στον Ειρηνικό, η ανθρωπιστική κρίση στη Συρία, η ένταση στις σχέσεις του Ιράν με τη Δύση, το νέο – οθωμανικό δόγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, η συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, η αδυναμία επίλυσης του ζητήματος της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου, δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις για την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η θέση της χώρας μας στις περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου είναι κομβική και στρατηγική. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ), αλλά και ως μεσογειακή χώρα πρέπει να δηλώσει παρούσα στις εξελίξεις, να διασφαλίσει τα συμφέροντα της, να ενισχύσει τον στρατηγικό της ρόλο, αλλά και να διαχειριστεί τα αποτελέσματα της ετεροβαρούς σχέσης, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαχρονικά προσδιοριστικοί παράγοντες για την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής υπήρξαν η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας έναντι της χώρας μας, η διαμόρφωση του βαλκανικού περιβάλλοντος και η περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα ο μεσογειακός χώρος έχει βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και θα αποτελέσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα πεδίο εκδήλωσης προστριβών και ανταγωνισμών. Για την Ελλάδα η αξιοποίηση της στρατηγικής και προνομιακής θέσης της στη Μεσόγειο και η επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής διέρχεται μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες πρέπει να αναλάβει γρήγορα και είναι οι εξής: 1. Άμεση κήρυξη και καθορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ώστε να καταστεί το συντομότερο δυνατό αξιοποιήσιμος ο ορυκτός πλούτος. 2. Προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος για την έναρξη σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων για την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, οι οποίοι βρίσκονται σε κοιτάσματα του Ιονίου Πελάγους, του Αιγαίου Πελάγους και στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης. 3. Η υποβολή συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης πρότασης για την δημιουργία Ευρωμεσογειακής Ένωσης στην οποία θα συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Τουρκία και όσα κράτη της βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής θα έχουν προχωρήσει στην ολοκλήρωση του δημοκρατικού μετασχηματισμού τους. 4. Η ενίσχυση της πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής, αμυντικής και τουριστικής συνεργασίας με το Ισραήλ και η ενδυνάμωση του υπο διαμόρφωση στρατηγικού άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Βασικός παράγοντας για την ενδυνάμωση του στρατηγικού ρόλου, τον οποίο μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει η Ελλάδα στον μεσογειακό χώρο, είναι η συμμετοχή της στις ενεργειακές εξελίξεις. Οι συνθήκες της διεθνούς οικονομικής ύφεσης, έχουν ήδη οδηγήσει και μάλιστα με νομοτελειακό τρόπο στην αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκεται ο πλούσιος σε υδρογονάνθρακες γεωγραφικός χώρος της Μεσογείου. Η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει ακόμη στον καθορισμό Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών. Πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα, το οποίο προκύπτει από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, παρά την εντεινόμενη εκδήλωση της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην εξόρυξη και στην εκμετάλλευση του φυσικού αερίου το οποίο έχει εντοπιστεί στα θαλάσσια οικόπεδά της δικής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Από το 2010, η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει τους δεσμούς και τη συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, με το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάζεται στενά στον τομέα της ενέργειας και της εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ο καθορισμός της ελληνικής ΑΟΖ, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και τη νήσο του Καστελόριζου, αποτελεί αναγκαιότητα διότι: Η Ελλάδα θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εξόδου από την οικονομική κρίση 1. Θα επιλυθούν οριστικά και αμετάκλητα τα προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία, αφού σύμφωνα με τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η ΑΟΖ ταυτίζεται με την υφαλοκρηπίδα. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η υφαλοκρηπίδα αφορά στην εκμετάλλευση του βυθού και του υπεδάφους του, ενώ η ΑΟΖ καλύπτει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, που μπορούν να αναπτυχθούν στα υπερκείμενα ύδατα. Παράλληλα, παραμένει βασική κατεύθυνση, μέχρι σήμερα, της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας η προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης για την διευθέτηση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας. 2. Θα καταστεί δυνατή συμμετοχή της Ελλάδας στη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κύπρο και από το Ισραήλ στις ευρωπαϊκές αγορές, μέσω της ενοποίησης στην πράξη του θαλάσσιου χώρου, στον οποίο θα συμπίπτουν οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ δημιουργώντας ενεργειακό διάδρομο 3. Θα ενδυναμωθεί η πολιτικο – στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ 4. Η σύνδεση της ελληνικής ΑΟΖ με την Κυπριακή, θα αποτελέσει πεδίο ενίσχυσης των ελληνο – κυπριακής συνεργασίας και θωράκισης των συμφερόντων της Ελλάδας και της Κύπρου στη βάση του «Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος» Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης χρέους, η οποία πλήττει τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Η χώρα μας δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις για την αδυναμία της να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών της για την υλοποίηση τομών και σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Ιστορικά, βασικοί λόγοι για την ένταξη της Ελλάδας, αρχικά στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και κατ’ επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξαν η πεποίθηση ότι μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της ΕΟΚ η Ελλάδα θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς της, θα ενίσχυε την ανεξαρτησία της και την περιφερειακή και διεθνή θέση της και η ελληνική οικονομία και κοινωνία θα τοποθετούνταν σε αναπτυξιακή τροχιά. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ θα συναντήσει, θα συνομιλήσει και θα διαμορφώσει σταθερές συμμαχίες με τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας δημοκρατικής, προοδευτικής και κοινωνικής Ευρώπης, η οποία θα αποτελέσει αντίβαρο στις νεοφιλελεύθερες στρατηγικές, που συνθλίβουν κοινωνικές κατακτήσεις, αδύναμες κοινωνικές τάξεις και εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ πιστεύει: 1. Στην μετεξέλιξη του Κοινοτικού Προϋπολογισμού σε εργαλείο Ανάπτυξης 2. Επανεξέταση του συστήματος των ιδίων πόρων του Κοινοτικού προϋπολογισμού 3. Στην υπαγωγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον πολιτικό και δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου, και την ανάδειξή της σε πραγματική Κεντρική Τράπεζα της Ένωσης με δυνατότητα να «κόβει» νόμισμα και να χρηματοδοτεί απευθείας τα κράτη και όχι μόνο τις Τράπεζες, και να λειτουργεί ως δανειστής έσχατης ανάγκης. 4. Στην ενεργοποίηση και προικοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με επαρκείς πόρους καθώς και στην ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, όπως τα ευρωομόλογα για τη διαχείριση κινδύνων 5. Την έκδοση αναπτυξιακών ευρωομολόγων για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 6. Στην δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εγγυήσεων Ρευστότητας προς βιώσιμες επιχειρήσεις, την εγγραφή «ειδικής γραμμής» στον προϋπολογισμό του Ταμείου Συνοχής για χρηματοδοτήσεις ειδικού αναπτυξιακού σκοπού 7. Στην δημιουργία Ελληνικής Τράπεζας Επενδύσεων με τη συνεργασία Ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως της γερμανικής KfW, η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί και να παρέχει εγγυήσεις προς επιχειρήσεις για σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις και έργα υποδομής. 8. Στην διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού και προοδευτικού πλαισίου για τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών 9. Διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού ΦΠΑ υπέρ του Κοινοτικού Προϋπολογισμού 10. Θεσμοθέτηση φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (capital market tax) 11. Στον ριζικό μετασχηματισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υπέρ των μικρών και μεσαίων αγροτικών εισοδημάτων. 12. Στην ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου 13. Στην κατοχύρωση της κοινωνικής Ευρώπης, μιας Ευρώπης στο πλαίσιο της οποίας θα προστατεύονται το δικαίωμα στην πλήρη απασχόληση και η κοινωνική πρόνοια 14. Στην υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων και του Κοινωνικού Κράτους 15. Στην πραγμάτωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού με αντικειμενικό σκοπό την ανακοπή της υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτικής ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας στα κράτη μέλη από τα ολιγοπώλια 16. Στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών για την προστασία του Περιβάλλοντος Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ στηρίζει την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης στις σχέσεις με την Τουρκία, η οποία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ολοκληρωθεί η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας πρέπει η γειτονική χώρα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Να άρει το casus belli. Να αποσύρει τα στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο και να συμβάλλει με εποικοδομητικό τρόπο και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στην επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Να συμφωνήσει στην πλήρη εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε αναφορικά με την Κυπριακή Δημοκρατία. Να δεχθεί να επιλυθεί το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας με την υποχρεωτική προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Να αναγνωρίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και να αποδεχτεί την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, να δείξει σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και στην Τένεδο. Επίλυση του Κυπριακού Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του κυπριακού λαού και παλεύει για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, το οποίο προέκυψε από την παράνομη εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων, τα οποία κατέλαβαν το βόρειο τμήμα του νησιού το 1974. Υποστηρίζει την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, τις συνθήκες της Ε.Ε. και με πλήρη σεβασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κεκτημένο. Η ελληνική διπλωματία στηρίζοντας σταθερά την Κυπριακή Δημοκρατία έχει χρέος να αποτρέψει με κάθε τρόπο την μονιμοποίηση της διχοτόμησης της Κύπρου και να επιμείνει ώστε η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να εφαρμόσει η Τουρκία άμεσα το Πρωτόκολλο της Τελωνειακής Ένωσης. Βαλκανική πολιτική Στο επίκεντρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για τη Βαλκανική χερσόνησο πρέπει να βρίσκεται η ανάπτυξη της διαβαλκανικής συνεργασίας. Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο της σταθερής περιφερειακής δύναμης των Βαλκανίων, η οποία θα συντείνει προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όλων των βαλκανικών κρατών. Για το θέμα της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας η «Προοδευτική Συνεργασία» πιστεύει ότι η γειτονική χώρα πρέπει να εγκαταλείψει τον δρόμο της αδιαλλαξίας και να συνεργαστεί αποτελεσματικά ώστε η επίλυση του προβλήματος να επιτευχθεί με την υιοθέτηση μιας κοινά αποδεκτής σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης με την πΓΔΜ και να αποκρούσει την ανάπτυξη εθνιστικών εντάσεων. Ο Ελληνισμός της Διασποράς Η εποχή μας, εποχή της παγκοσμιοποίησης καθιστά τον ρόλο του Ελληνισμού της Διασποράς ακόμη πιο σημαντικό. Οι απανταχού της γης Ελληνες αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και την ανθρωπότητα καθώς είναι οι φορείς της ελληνικής συνείδησης, παιδείας και αξιών. Η Ελληνική πολιτεία θα πρέπει να χαράξει κοινή εθνική στρατηγική για τον Ελληνισμό του εξωτερικού. Με προτεραιότητες στη Γλώσσα, τη Παιδεία, το Πολιτισμό, τη Νεολαία, στη στήριξη βιώσιμων ομογενειακών θεσμών, στην ευρύτερη συμμετοχή και αξιοποίηση όλων των ομογενών για την προβολή των εθνικών μας θεμάτων, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του τουρισμού, της επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας των ελλήνων ανά τον κόσμο, πολιτιστική διπλωματία, δίκτυο φιλελλήνων ανά τον κόσμο, αξιοποίηση από την ελληνική πολιτεία, τις διπλωματικές μας αρχές και την οργανωμένη ομογένεια των ελλήνων Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, που με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδας έχει συγκεκριμένο και διακριτό ρόλο, πρέπει να συνεχίσει το έργο του για να συντονίσει ενέργειες, να ενώσει όλες τις δυνάμεις τους ελληνισμού που είναι διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία του κόσμου και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ τους προς όφελος του ελληνισμού. Η αναβάθμιση του ρόλου του ΣΑΕ με την τροποποίηση του Νόμου υπ’ αριθμ. 3480/2600 θα οδηγήσει στην μετεξέλιξη του σε ένα λειτουργικό, ανεξάρτητο οικονομικά και πολιτικά συντονιστικό όργανο του Ελληνισμού, προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα. Βασικές επιδιώξεις της Ελλάδας πρέπει να είναι: 1. Η ενίσχυση των δεσμών με τη νέα γενιά της ελληνικής διασποράς σε ολόκληρο τον κόσμο 2. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και πολιτιστικής επικοινωνίας 3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση της διασύνδεσης της Ελλάδας με τον ελληνισμό του Εύξεινου Πόντου 4. Η στήριξη του Οικουμενικού και των υπολοίπων πρεσβυγενών Πατριαρχείων 5. Η θεσμοθέτηση και η διασφάλιση των πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων της διασποράς και η διασφάλιση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησής τους. 17. Οι Θέσεις μας για τις Ένοπλες Δυνάμεις Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ πιστεύει ότι αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι να προασπίζονται τα συμφέροντα του Λαού και της Πατρίδας. Βασικές θέσεις μας είναι: 1. Ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών 3. Διασφάλιση των δυνατοτήτων πλήρους αξιοποίησης του προσωπικού και των διαθέσιμων οπλικών συστημάτων. 4. Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και η εξασφάλιση συνεργασιών. 5. Ολοκλήρωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα βασίζεται στην ικανοποίηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και στη διαφάνεια. 6. Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών πυρκαγιών, σεισμών, καταστροφών, απεγκλωβισμός κατοίκων, παροχή υγειονομικής περίθαλψης κλπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: