Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Έρχεται η πανευρωπαϊκή δέσμευση καταθέσεων οφειλετών...


Σε συμφωνία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού , η οποία θα επιτρέψει την πανευρωπαϊκή δέσμευση καταθέσεων οφειλετών, ήλθε η...
Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού στοχεύει στη διευκόλυνση της ανάκτησης οφειλών από πολίτες και επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου ένα εκατομμύριο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα με οφειλές από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο διαγράφονται χωρίς λόγο χρέη έως και 600 εκατ. ευρώ, επειδή οι επιχειρήσεις διστάζουν να ακολουθήσουν τις δαπανηρές και περίπλοκες διαδικασίες που θα απαιτούσε η προσφυγή τους στη δικαιοσύνη σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού στοχεύει ακόμα στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι οποίοι ζημιώνονται όταν προϊόντα που αγοράζουν στο διαδίκτυο από το εξωτερικό δεν τους παραδίδονται, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση γονέων που ζουν στο εξωτερικό και αρνούνται να καταβάλλουν τη συμφωνηθείσα διατροφή.

Με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού οι πιστωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το που τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς οι οφειλέτες τους και να εκδίδουν διαταγές δέσμευσης των λογαριασμών μέχρι του ύψους της οφειλής.

Η διαδικασία θα γίνεται υπό συγκεκριμένες, κοινές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως της χώρας όπου βρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο. Έτσι, θα περιοριστεί το κόστος και οι καθυστερήσεις για τους πιστωτές που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την έκδοση και εκτέλεση μιας διαταγής διατήρησης λογαριασμού και θα αποτρέπεται η μεταβίβαση ή απόσυρση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται εντός της Ε.Ε.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία θα είναι διαθέσιμη σε πολίτες και επιχειρήσεις ως εναλλακτική λύση στις υπάρχουσες διαδικασίες που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Μέχρι σήμερα, οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου, διέπονταν αποκλειστικά από τις εθνικές έννομες τάξεις.

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Αναφερόμενος στη συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου τόνισε : «Από τα πιο σημαντικά σημεία της Ελληνικής Προεδρίας είναι η επίτευξη συμφωνίας στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων επί του νομοθετήματος για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού, που αποτελεί προτεραιότητά μας. Μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό για τις οικονομίες των Κρατών-Μελών να προσφέρουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τους ένα σημαντικό δικονομικό εργαλείο, με το οποίο θα μπορούν να ανακτούν τις αξιώσεις τους από τους οφειλέτες τους σε διασυνοριακές υποθέσεις με ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο»...
in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: